ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik M2, MPR094

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-16 - 2009-03-27
Antal svar: 96
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Gustav Holmqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

96 svarande

Högst 15 timmar»42 43%
Cirka 20 timmar»33 34%
Cirka 25 timmar»11 11%
Cirka 30 timmar»6 6%
Minst 35 timmar»4 4%

Genomsnitt: 1.92

- IKoT-ursen tar upp all tid.» (Högst 15 timmar)
- Har bara gjort tentan den här gången, så den här gången är jag nog inte någon bra utvärderare...» (Högst 15 timmar)
- Blev inte mycket gjort i början av läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- Läste kursen för andra gången så jag lade inte ned så mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Det har varit svårt att hinna med, men inte på grund av kursen utan IKOT:en som går parallellt.» (Cirka 20 timmar)
- Frågan är inte anpassad efter en 4,5 poängskurs» (Cirka 20 timmar)
- Pågrund av bok/läsanvisningar» (Cirka 20 timmar)
- Varierande» (Cirka 20 timmar)
- Jag studerade endast till tentan då det var en rest tenta.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

96 svarande

0%»5 5%
25%»16 16%
50%»17 17%
75%»24 25%
100%»34 35%

Genomsnitt: 3.68

- eftersom jag endast skrev tentan » (0%)
- somsagt, har bara gjort tentan den här gången, så den här gången är jag nog inte någon bra utvärderare...» (0%)
- mellan 0% och 25%» (25%)
- Föreläsarna var riktigt dåliga. Ett citat: "jag tycker denna Power-Point bilden talar för sig själv" sedan var han tyst i ungefär 1-2 minuter. Vad gjorde den föreläsaren där om han ändå inte hade tänkt säga något.» (25%)
- Föreläsarna har varit ovanligt oinspirerande och har verkat oerhört ointresserade --> dålig närvaro på föreläsningar. Byt ut dr inge svenningson (eller vad han nu heter).» (25%)
- beroende på vilken föreläsare vi haft» (50%)
- Majoriteten av föreläsarna var värdelösa» (50%)
- Kände att föreläsningarna gav väldigt lite.» (50%)
- Jag tycker föreläsningarna har varit bra. Men det har varit lite svårt att få grepp om den, förstå vad som är viktigt, när det varit så många olika föreläsare. Jag tycker det har varit bra föreläsare och bra att det varit en för varje ämne. Men föreläsningarna borde ändå kanske hänga ihop mer.» (75%)
- Undervisning under all kritik tyvärr, man gick ändå dit för att få utdelat materiel o.s.v. Ska man föreläsa med powerpoint, ska materialet delas ut, så är det bara!! Det ska åtminstone finnas utlagt på kurshemsida innan berörd föreläsning. » (75%)
- Hoppade över en del föreläsningar för att istället jobba med de andra kurserna.» (75%)
- Fast många föreläsningar kändes helt onödiga!» (100%)
- snarare 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

95 svarande

Jag har inte sett/läst målen»34 35%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»31 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 29%

Genomsnitt: 2.55

- Jag kommer inte ihåg vad det stod, men jag har läst dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Svårt att utifrån kursmålen avgöra vad som faktiskt är viktigt att kunna, de kunde dvs vara mer utvecklade och inte så övergripande.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag hade velat se vilka områden som ingick i kursen och inte bara så övergripande som det var nu. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Plastisk och skärande bearbetning var hyffsat tydliga. Gjutning var ett väldigt luddigt avsnitt att förstå målen av.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

72 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»60 83%
Nej, målen är för högt ställda»10 13%

Genomsnitt: 2.11

- Saknade noggrannare genomgång av moderna produktionssystem.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Är det sant att I får 7.5 poäng för samma kurs? Tentan var ju uppenbarligen samma!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med anmärkning att kursen kändes mer som 7.5 poäng än 4.5.» (Ja, målen verkar rimliga)
- När jag förde en dialog angående kursens bredd och hur pass stora varje enskild del i kursen var fick jag förklarat för mig att kursen förminskats redan. Men 4.5 poäng är orimligt och bara ett sätt för chalmers att klämma in kursen på ett sådan sätt att vi inte läser mer än full studietakt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är en på tok för stor kurs för att vara på 4,5p. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag förstår inte hur TD och I kan få 7.5hp för samma kurs som vi får 4.5hp!!! Det känns verkligen inte okej!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursinnehållet är ej anpassat efter att vara en 4,5p kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt mycket innehåll för de låga poäng som kursen ger. Förvirrad över kursens faktiska mål när man jämför vad som tas med och sägs på föreläsningar och hur de olika kapitelen prioriterats i läshänvisningen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

75 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»24 32%
Ja, i hög grad»48 64%
Vet ej/har inte examinerats än»2 2%

Genomsnitt: 2.68

- Kändes som att det var en hel del som inte gick igenom så bra, tex gjutning, dessutom var det svårt att hitta information i kompendiet som var rätt svårt att läsa.» (I viss utsträckning)
- Vissa delar testades dåligt, till exempel gjutning. 6 p på tenta men ett kompendium på 30 sidor + FÖ-anteckningar, ingen bra kombination!» (I viss utsträckning)
- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var bra skriven, och behandlade de olika delmomenten väl.» (Ja, i hög grad)
- Jag gillade tentan för att den var koncis och det var rimliga frågor.» (Ja, i hög grad)
- bra tentamen som testade kursens innehåll» (Ja, i hög grad)
- Bra att man visste hur mycket av varje del som skulle testas på varje område.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

94 svarande

Mycket liten»26 27%
Ganska liten»32 34%
Ganska stor»29 30%
Mycket stor»7 7%

Genomsnitt: 2.18

- Det kan tyckas att enskilda föreläsare inom sin enskilda nisch kan vara en bra idé. Men faktum var att i denna kursen att många föreläsare kom väldigt oförberedda och verkade sakna någon som helst träning eller erfarenhet av att presentera sitt material på pedagogiskt bästa vis.» (Mycket liten)
- tyckte ej förläsningarna skapade tillräckligt med intresse så jag gick ej på dem.» (Mycket liten)
- Känns knappt som om man hade någon undervisning. Föreläsningarna var under all kritik, och övningar hade vi inte mycket av. Föreläsarna i kursen måste förstå att teknologerna inte har samma kompetens som dem, vilket det ine kändes som nu. » (Mycket liten)
- Föreläsnings-oh har gett en hint om vad som är viktigt, har sedan läst själv om det. Fogning hade jag ingen aning om att det ingick i kursen förrän på tentan eftersom det inte fanns någon föreläsning om det.» (Mycket liten)
- se svar ovan» (Mycket liten)
- Återigen, kvaliteten på undervisningen har varit extremt låg. det kanske är bättre att helt och hållet skippa föreläsningar och bara låta eleverna räkna själva?» (Mycket liten)
- Dåliga föreläsningar som inte gav någonting, speciellt de om skärande» (Ganska liten)
- Har ju knappt hunnit vara där pga lektionskrockar..» (Ganska liten)
- Föreläsarna har inte riktigt hållit den klass jag förväntat. Långsamma omständiga, gjorde ofta det hela mer komplicerat än vad det egentligen är. Gör föreläsningarna mer inspirerande och roliga. Otroligt många stavfel, syftningsfel i kompendiet vi köpte i gjutning och fogning, pinsamt och inget man är stolt över att ta fram som referens vid framtida arbete. För låg kvalitet på texten, däremot är innehållet bra.» (Ganska liten)
- alldeles för flummigt» (Ganska liten)
- Föreläsningar och övningar gav inte speciellt mycket. Labb och inlämningsuppgift gav dock mer.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna kändes mest luddiga med mycket "men dethär ingår inte i denhär kursen" och "det här återkommer vi till mer senare".» (Ganska liten)
- Jag tycker att kompendiet om gjutning och fogning måste ordnas. Det är alldeles för mycket stavfel och särskrivningar. Och delen om fogning borde bli större, om så bara i kompendiet. Som du sa var fogning en jättestor del i processen men det står knappt något om det i kompendiet. I stället för att lägga in PP-bilderna frå¨,n föreläsningen kanske ni kan skriva något som för gjutningen.» (Ganska stor)
- Föreläsningenara och framförallt räkneövningarna i stor gurpp känndes väldigt ineffektiva. Det är inte okej att gå igenom ett tal som innehåller tre uträkningar på 45 minuter.» (Ganska stor)
- Gjutning var bra. Skärande bearbetnings föreläsningarna gav ett rörigt intryck, särskilt om man försökte anteckna under tiden för att komma ihåg bättre.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

94 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»12 12%
Ganska stor»47 50%
Mycket stor»32 34%

Genomsnitt: 3.14

- Jag fick aldrig tag på någon bok, men försökte ändå. Mycket frustrerande. Listan på elever man kunde köpa boken av fungerade inte häller.» (Mycket liten)
- Jag köpte aldrig kursboken» (Mycket liten)
- Hann inte läsa speciellt mycket.» (Ganska liten)
- Kursboken var sådär, missade lite hur man praktiskt tillämpar skärdata i verkligheten i små verkstäder.» (Ganska liten)
- kunde det mesta sedan tidigare verkstadserfarenheter» (Ganska liten)
- Kompendiet om bland annat gjutning var så oerhört dåligt skrivet så att det är pinsamt. Det kan omöjligt ha korrekturlästs. I ett avsnitt används ordet verktyg till tre olika saker. Detta i kombination med en meningsuppbyggnad på lågstadienivå gjorde att det stycket var helt obegripligt.» (Ganska liten)
- Kompendiet om gjutning så illa skrivet att det bara gjorde metoder svårare att förstå. hur kan ni ge ut någonting så dåligt som kurslitteratur? Skäms ni inte? Det hade varit bättre att ge oss några begrepp som vi skulle kunna och sedan låta oss leta på wikipedia/NE» (Ganska liten)
- Boken tillsammans med gjuthäftet gav mycket bra grund för inlärning. Dessvärre var läsanvisningarna stundvis något vilseledande och kursmaterialet för PM och svetsning var under all kritik. Till framtiden ser jag gärna att ett samlat kompendium finns där allt har klämts in och respektive föreläsare bidragit med tillräckligt med text för att både lärmål och en liten fördjupning täcks in.» (Ganska stor)
- PP och lite boken» (Ganska stor)
- Kompendiet om gjutning var inte bra. Ingen bra struktur - det hade kunnat vara uppbyggt lite mer efter kursmålen. Som det är nu är det rörigt och felstavat. Kursboken är inte jättelätt att hitta i heller. OH-bilderna: Vi borde ha fått dem innan varje föreläsning, så att man kan anteckna på dem. Man lär sig inte mycket på att försöka skriva av OH-bilder, som rullar fram i snabb takt. Kunde också vara positivt att sålla bort de bilder som inte är relevanta. Båda de här grejerna gäller alla föreläsarna.» (Ganska stor)
- Boken var inte särskilt bra, men övrigt material var okej.» (Ganska stor)
- Kursboken har varit relativt bra dock var vissa delar av det svårbreglipligt och mastigt men inget problem. Sen bör de kompletterande materialet ses över och behöver vara mer genomarbetat.» (Ganska stor)
- Framförallt föreläsningssliderna» (Ganska stor)
- Boken behandlar ganska mycket teori som kan vara krångligt, men det ingår ju så... » (Ganska stor)
- Avsnitten i boken om plastisk bearbetning och skärande bearbetning var bra. Häftet om gjutning var under all kritik. Missade första föreläsningen om gjutning och det kändes som man inte kunne lära sig det genom boken.» (Ganska stor)
- Framför allt FÖ-anteckningar, boken var inte spec. bra. Dessutom tog ju boken slut på Cremona!» (Mycket stor)
- Har dock endast använt förra årets bok och föreläsnings-oh.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

94 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»19 20%
Ganska bra»49 52%
Mycket bra»23 24%

Genomsnitt: 2.97

- föreläsnings-PDFer lades ofta ut väldigt sent och kursen var ganska rörig.» (Mycket dåligt)
- Läsanvisning blev helt klar försent. Viktiga saker i kursen bör läggas upp tidigare.» (Mycket dåligt)
- Lite seg uppdatering men det är förståeligt för det var hans första kurs. Det blev bättre under läsperiodens gång» (Ganska dåligt)
- Det verkade som att det mesta var försenat hela tiden.» (Ganska dåligt)
- Tycker personligen att det ej fungerat tillfredsställande. Tycker det skulle varit mycket mer tydligt när och hur saker skulle lämnas in. Personligen föredrar jag också att lämna in på elektronisk väg mha en pdf-fil.» (Ganska dåligt)
- Inga powerpoint-bilder uppe på kurshemsida innan FÖ, anmälan till labb strulade etc.. väldigt virrigt. Bara en sån grej som att inte läsanvisningar lades upp förrän i slutet av perioden, de ska finnas där från dag 1!» (Ganska dåligt)
- Saker och ting kom inte ut i tid! detta tycker jag är mycket dåligt. Och det spelar ingen roll över hur mycket man beklagar sig över att man iten laggt upp det för det kommer inte upp ändå.» (Ganska dåligt)
- Men det var sällan examinatorns fel enligt examinatorn. Studenterna bryr sig inte om vems fel det är, vi vill bara att det ska fungera.» (Ganska dåligt)
- Dåligt med uppdateringar, dålig organisation på kurshemsida, låg uppdateringshastighet» (Ganska dåligt)
- läsanvisningar gavs ut sent» (Ganska dåligt)
- Väldigt dåligt uppstyrt med kursboken som nästintill halva klassen(?) saknade fortfarande i lv3. Gjut-häftet är katastrof i nuvarane form. Behöver definitivt korrekturläsas. » (Ganska dåligt)
- Viss fördröjning med uppdateringar av hemsidan, men examinatorn hade säkert fullt upp på annat håll.» (Ganska bra)
- Tyvärr lite för veligt med infon ibland. Lite klarare direktiv hade inte skadat!» (Ganska bra)
- Känns bra att administrationen är ungefär lika seriöst som vi :D helt nöjd» (Ganska bra)
- Det var jobbigt att varje område hade olika lärare med olika metoder. En del av materialet (främst gjutning) var dåligt skrivet.» (Ganska bra)
- Gustav såg till att det fungerade bättre och bättre» (Mycket bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- Jag gillade ppt-presentationerna som man kunde ladda ner.» (Mycket bra)


Kursspecifika frågor

"Betyg" avser i nedanståeende frågor din behållning av momenten generellt, hur de har varit till hjälp i din inlärning samt pedagogiskt upplägg.

9. Betyg på Föreläsningarna av Gustav Holmqvist

92 svarande

Mycket Dåligt»3 3%
Dåligt»11 11%
Medel»35 38%
Bra»37 40%
Mycket bra»6 6%

Genomsnitt: 3.34

- Va bara på tre föreläsningar, fick ut mer av att läsa själv, därför svårt att betygssätta.» (?)
- Opedagogiskt, och jag fick inte någon känsla för att Gustav ville lära oss något.» (Dåligt)
- Problem med att fånga mitt intresse och jag kände att det gav mer att studera på egen hand. Bra saker var teoribitarna som var informativa och bra men tempot för långt och för mycket irrelevant material. Jag skulle gärna se mer bilder och mindre text i powerpoint presentationen. Skulle också varit trevligt att visa bilder på verkliga förlopp och hur man gör i industrin för tillfället och varför. Skulle också se mer förberedelser inför varje tillfälle. » (Dåligt)
- För långsam takt, blev svårt att hålla sig alert, särskilt under räkneövningarna, gick in för mycket på detaljer, kändes omständligt.» (Dåligt)
- Försök vara mer rakt på sak ("såhär är det"), och antag att vi direkt förstår i större utsträckning. Det har tenderat att bli över-förklarande vilket har gjort att man tappar koncentrationen. » (Dåligt)
- Rörigt. Han kändes osäker på det han sa även om jag verkligen tror att han kan det väldigt bra!» (Medel)
- Blir lite amerikanskt ibland = FÖR mycket förklaring..» (Medel)
- Bra innehåll men tempot kan ökas» (Medel)
- Han försökte verkligen att göra det bra, tyvärr så fick man inte ut spec. mkt av det. » (Medel)
- Ineffektiva och sega. Men ganska pedagogiska och lättförstådda.» (Medel)
- Har ju som sagt inte varit på några lektioner.» (Medel)
- Vissa föreläsningar kändes lite väl långsamma» (Medel)
- Tyckte det var bra när saker väl gicks genom men tempot var ALLDELES för ångsamt.» (Medel)
- Har en tendens att upprepa det han säger, vilket är BRA ur inlärningssynpunkt. Mycket fastnade under de korta föreläsningarna.» (Bra)
- Blev bättre och bättre. Det märktes att Gustav inte hållit i kursen förut men kurvan pekade brant uppåt» (Bra)
- Mycket god pedagogik och gott engagemang. Uppskattar hur väl han ställde upp och hjälpte till när det behövdes. » (Mycket bra)

10. Betyg på Föreläsningarna av Inge Svenningsson (Skärande)

87 svarande

Mycket Dåligt»22 25%
Dåligt»37 42%
Medel»19 21%
Bra»6 6%
Mycket bra»3 3%

Genomsnitt: 2.2

- Katastrof! Det jag lärde mig, fick jag från Gustav eller boken.» (Mycket Dåligt)
- Gav ingenting» (Mycket Dåligt)
- Oengagerat, osammanhängande och utan någon som helst pedagogisk förmåga. » (Mycket Dåligt)
- Att presentera rätt svåra begrepp med "bilden talar för sig själv" som enda fras ger inte mig något» (Mycket Dåligt)
- Väldigt ineffektivt, och verkade som meningen var att han skulle stå där och vi läsa sliderna själva. På föreläsning vill man ta del av föreläsarens kunskap inte OH-bildernas.» (Mycket Dåligt)
- Byt ut denna föreläsare till nästa år!» (Mycket Dåligt)
- Mycket dålig för att han förklarade bristfälligt och hade svårt att skapa något intresse. Han bör vara mer förbered och lite mer positiv inställning.» (Mycket Dåligt)
- Han hade nog inte kollat igenom sina powerpoint-slides. Kan behöva förbereda sig bättre» (Dåligt)
- Jag hann aldrig kolla igenom OH-bilderna i eftersom de var så många. Jag deltog ca 4 timmar av Inges föreläsningstid. Det gav mer att läs än att lyssna, är jag rädd.» (Dåligt)
- Inte särskilt engagerande.» (Dåligt)
- mycket intressant ämne men svenningsson behöver arbeta med att skapa mer intresseveckande föreläsningar och vara mycket bättre förbereden inför dem. Tycker också det skulle vara skönt med ett framträdande som har relevant information i powerpoint presentationen. Det skulle också varit trevligt om föredraget var framtaget för oss M2:or.» (Dåligt)
- Mycket hoppande i power-pointen och svårt att få grepp om vad som ansågs viktigt. » (Dåligt)
- Svårt att hänga med i sammanhanget och lågt tempo.» (Dåligt)
- Otydligt och rörigt. » (Dåligt)
- Rörig växling mellan olika PP-blad, gick fram och tillbaka. Dock en föreläsare som verkar extremt kunnig och insatt» (Dåligt)
- Kanske började i lite fel ända, många har aldrig sett en svarv eller en fräs, kanske vore en bra ide med en introduktionsfilm över var skärande bearbetning används, applikationsområden och hur det faktiskt ser ut när maskinen arbetar.» (Dåligt)
- De föreläsningarna var inte så pedagogiska, men mycket var intressant.» (Dåligt)
- Var bara på första, den var lite rörig och kunde nog varit bättre förberedd. » (Dåligt)
- Lite högre tempo och sedan repetition är bättre än sakta föreläsningar, i mitt tycke.» (Dåligt)
- Lite väl segt. Bra om han hade pratat lite kring sin powerpoint och inte bara läste rakt av och tyckte att vi "kunde ju läsa själva".» (Dåligt)
- Lite mer engagemang kan önskas.» (Dåligt)
- Att visa en bild på skärverktyg och kommentera "bilden talar för sig själv" är inte helt bra, jag var glad att jag hade svarvat innan så jag visste vad allt handlade om, men resten?!?! Första föreläsningen var halvbra, de andra två riktigt bra med fler pedagogiska förklaringar, kanske var det nervositet? » (Medel)
- Talade tyst och nästan oengagerat, svårt att vilja följa med, kan ju ha med personligt intrese ocks, annars grymmt bra powerpoint uppläg för lärare.» (Medel)

11. Betyg på övriga föreläsningar (Kenneth H, Johan A, Henrik B)

82 svarande

Mycket Dåligt»3 3%
Dåligt»8 9%
Medel»24 29%
Bra»40 48%
Mycket bra»7 8%

Genomsnitt: 3.48

- ej närvarat» (?)
- Föreläsaren i gjutning riktigt bra!! Bra upplägg på föreläsningen och bra engagemang från honom. Kul att han ställde frågor till klassen.» (?)
- Gjutningen var väldigt dålig, så lätta saker gicks igenom men frågorna var i en klass för sig.» (Dåligt)
- Föreläsningarna om gjutning var kursens bästa föreläsningar. Föreläsaren förde en dialog med eleverna genom att ställa frågor till klassen och enskilda personer. Höll ett bra tempo och tryckte på de punkter som var viktiga för vår förståelse och höll andra detaljer mer kortfattade.» (Medel)
- Kenneth pratade bra men väldigt dåliga anteckningar och något rörig PP som borde struktureras upp. Johan minns jag inte och det säger väl en del bara det. Henrik var ganska bra, lite flummig men bra att knyta till vardagliga saker. » (Medel)
- Har missat dessa..» (Medel)
- Gjutning var bra, inspirerande föreläsare» (Medel)
- Framför allt föreläsningen om pulvermetallurgi var mycket bra!» (Bra)
- Intressanta ämnen med föreläsare som faktiskt ville vara där och förmedla sina kunskaper. Bra jobbat!» (Bra)
- De hade olika betyg! Jag gillar t.ex. inte Kenneths föreläsningssätt! Visst, man kan ställa frågor men mer än så ska man inte gå, man bör ej kommentera hur personerna man ställer frågorna till beter sig.» (Bra)
- Helt ok.» (Bra)
- Kenneth var väldigt bra! Fick en intresserad av att lära sig mer om gjutning.» (Bra)
- Karismatiska» (Mycket bra)
- kenneth var helt underbar» (Mycket bra)

12. Betyg på Övningarna i storsal

86 svarande

Mycket Dåligt»6 6%
Dåligt»23 26%
Medel»40 46%
Bra»14 16%
Mycket bra»3 3%

Genomsnitt: 2.82

- ej närvarat» (?)
- Inte närvarande» (?)
- Ineffektiva, sega. Känmdes som vikt lades på fel punkter i uträkningarna.» (Mycket Dåligt)
- Inte tillräckligt rappa och intressanta. Lite för mycket annat än själva räknetalen.» (Dåligt)
- Jag vågar inte fråga om hjälp i storsal» (Dåligt)
- Se fråga 9.» (Dåligt)
- Hade varit bättre med flera mindre salar.» (Dåligt)
- Ganska röriga lösningar på tavlan. Övningshäftena räckte inte alltid, så fick sitta utan ibland vilket gjorde övningen i princip obegriplig då frågorna inte formulerades i sin helhet på tavlan.» (Dåligt)
- Tycker att tempot kunde varit högre så att fler uppgifter kunde gås genom.» (Dåligt)
- Gärna högre tempo.» (Dåligt)
- mer givande med övning i små grupper» (Dåligt)
- Uppgifterna kändes mycket svårare än vad de egentligen var bara för att genomgången av dem var så långsam och detaljerad. » (Dåligt)
- Tyckte inte att det var så bra. Tror att man har större nytta om det är i liten sal för att då är det lättare/bekvämare att ställa frågor. Någon av gångerna kunde den också varit bättre förbered.» (Dåligt)
- övningarna var svåra att få grepp på när de var i storsal. Det kändes alltför ofta som en till föreläsning med många frågor. » (Medel)
- Föredrar mindre salar där det är lättare att hålla sig delaktig.» (Medel)
- Gick lite för långsamt» (Medel)
- Har missat dessa..» (Medel)
- behöver inte härleda alla ekvationer.» (Medel)
- Ostrukturerade, uteblev rätt ofta!» (Medel)
- Här fick man skriva själv. Det lär jag mig mycket på, så det gjorde att jag antagligen klarade räkneuppgifterna på tentan.» (Bra)
- Kunde varit bra att ta gjutningen på liknande vis mer genomgående.» (Bra)
- Bra idée!» (Mycket bra)

13. Betyg på Labben

87 svarande

Mycket Dåligt»6 6%
Dåligt»21 24%
Medel»27 31%
Bra»25 28%
Mycket bra»8 9%

Genomsnitt: 3.09

- har inte gjort den.» (?)
- Lärde mig i stort sett inget och labrapporten var inte alls bra. » (Mycket Dåligt)
- Vår grupp lämnar nu in rapporten för tredje gången. Handledaren har varit mycket otydlig inför inlämningen och vid andra returen tillkom ytterligare kommentarer som inte var aktuella vid första inlämningen. Labben utgör en mycket liten del av en kurs på 4,5 högskolepoäng och bör inte vara tidskrävande.» (Mycket Dåligt)
- Oklart om vad som behövs för godkänt och bara abstrakt..» (Dåligt)
- Det kändes som om att man inte ahde behövt göra labben, eftersom man inte gjorde så mycket när vi var där.» (Dåligt)
- Man kunde lika gärna fått värden i ett dokument på studieportalen. Det egna deltagandet är en viktig del av laborationer som här inte ens existerade. Fungerade riktigt dåligt att vara 8 personer att dela på en labbrapport.» (Dåligt)
- Alldelles för petig när det gäller rättandet av labbraporten. Har hittat andra fel vid andra returen som inte fans med vid komentaren i första returen. Sen under labben, han gjorde kommentar att vissa av oss inte deltog aktivt nog, men det fins bara ett vist antal personer som kan stå framför cnc fräsen, eller framför datorn. » (Dåligt)
- Labben var inte särskilt seriös men kändes som om rapporten var väldigt seriös, kunde varit en bättre proportionalitet mellan de två.» (Dåligt)
- Jag känner mig inte något bättre kring svarvning pga labben. Det hade varit bra att få se många maskiner "in action", så att alla har en bild i huvudet på hur allt verkligen går till. Antingen live eller på film.» (Dåligt)
- Det är svårt att sammarbeta effektivt när man är 8 personer. Det blir att några gö jobbet och de andra glider med» (Dåligt)
- Onödig, bättre att ha en lab där vi elever faktiskt får deltaga istället för att bara stå och hänga ett tag. Det kom dubbla besked om lab-rapporten» (Dåligt)
- Gav inget. » (Dåligt)
- Labben kunde varit bättre, den var inte så lärorik, man skulle isåfall redan i princip ha vetat allting för att få ut maximalt av den. Vi fick höra att labbrapporten gjordes under själva labben förr i tiden och den skulle inte vara så omfattande. Det var väldigt missvisande information, och eftersom ingen utförligare information fanns så tog det några returer för oss att inse vilka krav som egentligen ställdes. Det hela kändes ganska löjligt med alla små detaljer som skulle in utan någon typ av instruktion.» (Dåligt)
- Henrik var överdrivet petig i sin rättning. Labben i sig var dock okej, även om det hade varit mer intressant att få prova på att köra svarven själv.» (Medel)
- Tycker det ar varit för mycket problem med rapporten. Vilämnar inn en rättad rapport och sen så får vi tillbaka den med nyja kommentarer. Borde inte behöva lämna inn den igen ifall vi har ändrat det han kommenterat på.» (Medel)
- Tycker personligen denna borde sammanfogas med inlärningen då det är väldigt relevant. Jag ser hellre att labben har ett prov för att man ska kunna göra den så man tvingas öva innan. Detta medför med att man kan skapa sin egen data till inlämningsuppgiften. Skulle också vilja se en mer fri labb som går ut på att man ska nå målet och därmed med givna begränsningar få göra som man vill med samtycke från labbledaren.» (Medel)
- Det var svårt att förstå vad labbrapporten skulle innehålla.» (Medel)
- Gav ingenting. För många i grupperna.» (Medel)
- känns lite uppgjord, hade varit roligare om man fått svarva själv och ratta på känn för att justera det man vill uppnå» (Medel)
- Bra att ha en labb, däremot borde man kanske ha två så att förståelsen för maskinen kommer lite tidigare in i kursen?» (Bra)
- Bra handledare och lärorikt» (Bra)
- Mycket klarnade. Hade ulf» (Bra)
- Man fick förståelse för sambandn.» (Bra)
- Instruktioner till rapporten var inte så bra. » (Bra)
- Bra lab!! Bra ledare (Ulf) som förklarade så att man förstod. » (Mycket bra)

14. Betyg på Inlämningsuppgiften

88 svarande

Mycket Dåligt»1 1%
Dåligt»11 12%
Medel»27 30%
Bra»43 48%
Mycket bra»6 6%

Genomsnitt: 3.47

- har inte gjort den.» (?)
- För lite tid och dålig introduktion till den» (Dåligt)
- För dåliga instruktioner om hru man läser i katalogen.» (Dåligt)
- Den gav inte mig så mycket» (Medel)
- Tycker denna SKA ha ett fast slutdatum som gärna är säg 2-3 veckor efter att avsnittet om svarvning har gåtts igenom. Detta gör också att vi som studenter tvingas börja studera tidigare och då detta avsnitt är viktigt så får vi göra en mer matnyttig uppgift. Tycker också som jag nämnt ovan att denna bör vara sammanslagen med labbarna! genom att samla in data för att göra kalkylen ger mer verklighetsförankring i min mening.» (Medel)
- Förtydliga gärna instruktionerna för att eleven tidigt skall få en förståelse för vad som skall göras.» (Medel)
- Lagom svårighetsgrad» (Medel)
- Långt ifrån verkligheten, för lite information om kringliggande faktorer för att kunna beräkna priset, det vi beräknade kommer inte att ligga i närheten av kostnaden i verkligheten. Så mycket som spelar in, lär oss mer att läsa maskin och spånor istället för att beräkna verktygslivslängd teoretiskt exakt på sekunden, riktvärden är viktiga med få oss inte att tro att det går att bestämma ett verktygs livslängd så exakt som du gör, räcker med för lite skärvätska och tiden är halverad väldigt små faktorer påverkar denna tid så mycket att tiderna bör anses som riktvärden och inget annat. Lär oss se dessa verklighetsfaktorer istället för att tyda hur bra skäret arbetar geonom att titta på spånor, ytor och skäregg, det är mer värdefull kompetens. Livslängder kan vem som helst beräkna från bokns formler, det är ingen big deal och inget som ger oss något egentligen» (Medel)
- Kunde varit bättre formulerat redan från början, exakt vad som förväntas av studenterna. » (Medel)
- Svår att veta var man ska börja, 15 minuters ledning på en föreläsning om hur man ska gå tillväga skulle va bra att få ganska tidigt. Den ledningen vi fick på frågestunden va förövrigt bra. Och en kort version av den i ett tidigare skede skulle vara perfekt.» (Medel)
- Bra att få träna på räkningen.» (Bra)
- Mycket god för inlärningen!» (Bra)
- Lagom nivå.» (Bra)
- Bra anpassad sett till svårighetsgrad och tid. » (Bra)
- Givande med lite verklighetsförankring» (Bra)
- Alltid kul med "verklighetsbaserade" exempel.» (Bra)
- Jag gillar upplägget med en verklig katalog. Det uppstod dock ett par frågetecken som vi inte kunde besvara utan fick gissa oss fram. Tror det handlade om stålklasser eller nåt, kommer inte ihåg nu.» (Bra)
- Bra uppgift som tog lagom mycket tid.» (Bra)
- Gav en god förståelse.» (Bra)
- Nyttig och man lärde sig mycket på den. Kan vara lite mer omfattande men bör introducerades lite tidigare kursen. Jag fattade inte förän i mitten på läsvecka 6 att vi skulle göra en inlämningsuppgift.» (Bra)
- Jättebra uppgift och skojigt att den var realiserad! Välgenomtänkt uppgift!» (Mycket bra)
- Stor hjälp för inlärningen vid skärande bearbetning. » (Mycket bra)
- Mycket bra, lärde mig de mesta av räkningen på skärande bearbetning härifrån, kanske ksulle ha en inlämningsuppgift i varje del, i alla fall i plastisk också och en som inkluderar fräs.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

94 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 5%
Ganska bra»35 37%
Mycket bra»22 23%
Har ej sökt hjälp»32 34%

Genomsnitt: 3.86

- Jobbigt att behöva leta upp nån på en institution för små frågor. Blir lättare vid övning i minde grupper då man har mer kontakt med övningsledaren. » (Ganska dåliga)
- Fick bra hjälp från Henric Borgström. Bra med sammanfattande föreläsningar» (Ganska bra)
- Kände inga problem med att ställa frågor.» (Mycket bra)
- Har bara sökt hjälp hos Borgström men han var bra på feedback.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

95 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»20 21%
Mycket bra»65 68%
Har ej sökt samarbete»8 8%

Genomsnitt: 3.82

- Svårt att planera sammarbete i grupper om 8. Vore bra med sammordnade gruppstorlekar med andra kurser.» (Ganska bra)
- Inget att klaga över. Dock skulle det varit trevligare om man hade mindre labbgrupper eller lämnar in labbrapporten som en mindre grupp.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

94 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 4%
Lagom»63 67%
Hög»17 18%
För hög»9 9%

Genomsnitt: 3.3

- Med tanke på hur mycket tid IKOT tog. » (Lagom)
- Mkt ojämn, stor koncentration av arbetsbörda de sista veckorna (labrapport, inlämningsuppgift etc)och ganska låg resten av veckorna» (Lagom)
- Den får abslout inte inehålla mer om den itne ändras till 7.5hp!» (Lagom)
- Lagom för en 4,5 kurs.» (Lagom)
- hög på slutet. Gick ganska lång tid in i kursen innan labbarna kom igång och info om inlämningsuppgiften kom. Vilket ledde till att det blev mycket i slutet av perioden kvar att göra då man inte fått info tidigare om vad som det handlade om. Bättre planering till nästa år!» (Lagom)
- Lite ojämn, blev väldigt mycket på en gång i lv5 i båda kurserna, innan det var den nästan lite låg» (Hög)
- Hög för att vara en 4.5-poängskurs, eftersom man får lägga ner så mycket tid på att lära sig själv när man inte får tillräckligt med stoff från föreläsingarna.» (Hög)
- Man fick lägga mer minst lika mycket tid på denna kurs som på mekatroniken även om poängfördelnnigen var 4.5 respektive 7.5» (Hög)
- Hög arbetsbelastning med tanke på att det va en 4,5 poängskurs. » (Hög)
- Kursen är en 7,5 högskolepoängare på I & Z, så varför får vi för IDENTISKT tenta endast 4,5?!?!?! » (För hög)
- Den var på tok för hög! Hur kan det vara så pass mycket material att läsa, inlämningsuppgifter samt labbrapporter, på 4.5 poäng!?» (För hög)
- Kursen är 4,5 inte 7 poäng» (För hög)
- Min personliga åsikt är att kursen är på 4,5 hp och innehåller därmed för mycket detaljkunskap med tanke på all litteratur som innefattas av kursen.» (För hög)
- I förhållande till hur många poäng kursen är på. Arbetsbelastningen hade varit lagom för en 7,5p-kurs.» (För hög)
- Alldeles för mycket kursmaterial att gå igenom och kunna i förhållande till poäng.» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

95 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 4%
Lagom»32 33%
Hög»32 33%
För hög»26 27%

Genomsnitt: 3.82

- Nästan för hög med tanke på det stora antalet examinationsmoment» (Hög)
- Kursen ikot tog upp väldigt mycket tid» (Hög)
- pga IKOT men inget farligt som gör att denna kursen ska beröras.» (Hög)
- IKOTen gjorde den hög, de andra två kurserna tog inte så mkt tid. IKOTen tog alldeles för mkt tid, vilket gjorde att de andra två blev lidande. » (Hög)
- Var låg under första delen men blev väldigt hög mot slutet.» (Hög)
- IKOT!» (Hög)
- Men det har inte varit Mekatroniken eller Tillverkningen som varit probelm, bara IKOT.» (För hög)
- IKOTen tar idiotiskt mycket tid och dessutom klämmer man in mer material i Tillverkningskursen än vad poängen ger. Gör kursen till en ordinarie på 7,5 poäng, den är ju sanslöst relevant i en M-utbildning!!!! » (För hög)
- 4.5 poäng för denna kursen känns bara som ett fult sätt att kringgå att vi läser mer än full studietakt. Kursen är minst lika krävande som mekatronikkursen. Tre kurser vart för mycket då IKOT tog allt för mycket tid under LV 7 med div. inlämningar och presentationer.» (För hög)
- För mycket inlämningsuppgifter» (För hög)
- Tillsammans med de ndra kurserna blev det för mycket.» (För hög)
- IKOT tog mycket tid från annat.» (För hög)
- För hög i iaf. en period då många inlämningsuppgifter hamnade samtidigt.» (För hög)
- IKoTen tar för stor del, så att man itne hinenr göra några självstudier i tillverkningen och mekatroniken.» (För hög)
- För mycket tillsammans med ikot och mekatronik» (För hög)
- Läste 150%» (För hög)
- Jag tycker 3 kurser samtidigt är jobbigt och rörigt.» (För hög)
- Det blir alltid för mycket med tre kurser som inte är koordinerade» (För hög)
- De andra kurserna, främst IKOTen tog väldigt mycket tid. Känns som att man behövde lägga ner mycke mer än vad man bör göra sett till kurspoängen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

94 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»18 19%
Godkänt»56 59%
Gott»16 17%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 2.97

- Inge Svenningson, Gjut-häftet, föreläsningarna i överigt och dålig organisation drar ned kursen till botten» (Mycket dåligt)
- Är väldigt besviken på kvaliteten på innehållet hade väntat mig mer djupgående och användbara fakta, detta är mer av ett hantverk som vi ingenjörer ska kunna avläsa på material och verktyg hur processen fungerar och är i för kondition. Inte bara slät fakta rakt upp och ner från den ganska allmänna boken» (Dåligt)
- Totalt tycker jag kursen gav ett dåligt intryck. För många kockar och olika stilar. Det största arbetet i kursen var att samla ihop all information om de olika delarna eftersom det alltid var olika källor. Gustav hade mycket otur med olika saker under kursen. Jag tycker han gjorde ett bra jobb, dock så kunde föreläsningarna kännas lite monotona. Försök variera tonläge och stil så man lättare hänger med på de olika delmomenten i föreläsningen.» (Dåligt)
- Dåligt organiserad, men bra innehåll.» (Godkänt)
- Bra kurs med goda förutsättningar men som dock fortfarande behöver viss finslipning. Verkar dock vara mycket bättre nu än förra året utifrån vad jag hört!» (Godkänt)
- Intressant trots snurrig kurs pga föreläsare» (Godkänt)
- Godkänt om man ser till vad som ska läras i kursen. Dock har föreläsningarna ej varit till belåtenhet då de inte har varit tillräckligt intresseväckande. Personligen föredrar jag mindre och mer genomtänkta powerpoint stöd om det ska användas. » (Godkänt)
- Snudd på dåligt, inget bra genomförande tyvärr. » (Godkänt)
- Ganska intressant, hamnar dock i skymundan för IKoTen.» (Godkänt)
- Kan pressa in mer i kursen! Mer praktiska fall» (Godkänt)
- Knappt, svårt att få grepp om vad man ska kunna, vilken typ av kunskap. I vissa fall beräkningar och i vissa fall ren fakta. Mycket fakta att ta in men känns som tentan låg på en bra nivå.» (Godkänt)
- mer fogningsteori» (Godkänt)
- Kändes som att kursen inte var helt "färdig" strukturmässigt. Många moment som blev röriga och fick läsas in på egen tid istället.» (Godkänt)
- Lite för lätt med dålig laboration och halvbra inlämningsuppgift.» (Godkänt)
- Nivån på kursen var mycket högre än kursen, övningar och inlämningar ledde att tro.» (Godkänt)
- Är ett viktigt ämne men kunde göras intressantare. Inte bra när man säger första föreläsningen att man har svårt att hitta doktorander.» (Godkänt)
- knappt godkänt» (Godkänt)
- Examinatorn och föreläsarna har gjort ett bra jobb!» (Gott)
- Relevant kurs för M-are.» (Gott)
- Kursen är viktig och borde inte bantas ned. En poängsökning vore mer på sin plats och ev. att vissa föreläsare fick någon utbildning om hur man lär ut bättre.» (Gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften»
- Bra med varierande föreläsare!»
- Varierande föreläsare. Kurslitteraturen. »
- De nya föreläsarna som tycker om att undervisa det de har som sina specialområden. OH-blad på internet kvällen innan, helst.»
- Tentan. Det var bra struktur på den.»
- Innehållet»
- "Expertföreläsningar" där personer som är duktiga på sitt område får berätta om det»
- Boken»
- Inlämningsuoogiften!»
- Inlämningsuppgiften var bra.»
- inlämningsuppgiften men den bör utvecklas som jag föreslår ovan (punkt 13 & 14).»
- Laborationen men skriva rapport 8 och 8 är värdelöst. Det blir ändå bara ma tre som gör den.»
- Inlämningsuppgiften»
- Laben. »
- Tentan speglar kursens innehåll på ett bra sätt.»
- Tentamen och labben»
- Gustavs nya kurs är mkt bättre än förra året. bra jobbat»
- pulvermetallurgi, fogning, skärande»
- Svarvlabben, gav bättre förståelse över ad som påverkar svarvprocessen, ge den dock mer tid tycker jag.»
- Labben»
- Laborationen»
- Formen på tentan och möjlighet att ladda ner alla presentationer.»
- Övningar i storgrupp och inlämningsuppgiften»
- Föreläsaren i gjutning!»
- Hyffsat bra ppt-presentationer ger bra repetition.»
- Gustav Holmkvist»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna, framförallt i skärande. Kom mer förberedd.»
- Övningarna, de gav nästan ingenting, tycker knappt vi räknade, var bara lite intron till talen som vi redan hade lösning till...»
- KOpplingen mellan föreläsningarna.»
- Antalet slides på föreläsningarna Övningstillfällena»
- Modifiera kursen till en 7,5-poängare eftersom arbetsbelastningen är såpass hög (varför skulle I & Z annars få 7,5 för IDENTISK tenta?!?!). Ge tydligare och mer utvecklade kursmål i början av läsperioden så att man har en möjlighet att förstå vad som är viktigast att kunna.»
- Föreläsningarna i skärande bearbetning»
- Gjuthäfter bör förändras i hög grad! Så dåligt skrivet att man innan kan läsa det nästan får sätta sig ner och börja rätta texten!»
- Hemuppgifter på vardera område bör finnas så att man tvingas öva på samtliga områden.»
- Organisationen»
- Minska mängden fakta i kursen. Kursen är på 4,5 p, men kräver betydligt mycker mer än en kurs som är på 7,5 p. »
- Mer förberedd skärande del»
- Slides!! Det kräver så otroligt mycket arbete utanför föreläsningssalarna för oss studenter när allt stoff är på powerpoint. Gärna mer på tavlan även om jag inser att ämnet är svårt att lära ut på det sättet!»
- Vissa föreläsare»
- färre föreläsare, mer genomgån på tavlan och färre oh-bilder»
- Labbgruppen på 8 personer gick som tur var att dela upp när vi skulle skriva rapport. Nästa år vore det bra om man kan vara färre redan från början. Om OH-bildskonceptet ska vara kvar, så ska man kunna skriva ut dem innan så att man kan anteckna något vettigt. Bättre repetition inför tentan. »
- Bättre struktur, samt att det som planerats i kursen bör gås igenom, även om vissa studenter försöker få examinatorn att minska ner så mycket som möjligt på kursen. Examinatorn får stå på sig lite mer.»
- Labben, ändra till en genomgång av CNC-prylen istället. Detta gav ingen kunskap. Ändra gärna inlämningen till MatLab oxå, Excel är klumpigt..»
- Gör om labben, så att man antingen får mer möjlighet till att "deltaga" i momenten eller fokusera på en större inlämningsuppgift.»
- Tycker att det är ganska mycket arbete för en 4.5 poängs kurs. Vi hade både labb och inlämningsuppgift. Borde vara minst 6 poäng.»
- föreläsningarna bör generellt vara mycket bättre förberedda. Tycker också laborationen ska förändras enligt ovan (punkt 13 & 14).»
- Instruktionen till rapporten efter laborationen skall tydligt innehålla vad som väntas av eleverna.»
- färre i grupperna som ska skriva labbrapport. Se till så boken finns!!!»
- Föreläsningarna om skärande bearb var inte jättebra. De kändes inte genomtänkta i upplägget och gav inte mycket förståelse för tekniken.»
- Föreläsning i gjutning»
- Häften om gjutning!! Har väldigt svårt att förstå hur kurslitteratur på en av Sveriges största högskolor får lov att säljas utan att någon läst igenom materialet innan. Materialet är så illa stavat och utan minsta struktur att det är att betrakta som helt oanvändbart. Det skall inte behöva läggas studietid på att gissa sig fram till vad som kan menas i litteraturen. »
- Föreläsarnas pedagogik. Powerpoint utskrivna till varje FÖ. Ordentliga övningar med övningar i liten klass! Inte spec. bra att ha övning i helklass. »
- Minska omfattningen på kursen, att den är på 4,5p är vilseledande. Känns som den kan ha varit lagom stor för 4,5p en gång i tiden men att den gradvis har växt och nu är lika omfattande som vilken 7,5p-kurs som helt. 4,5p för arbetsinsatsen känns snålt. »
- Effektivare och mer inspirerande föreläsningar sam bättre instruktioner på inlämningsuppgiften. »
- Mer motiverade och inspirerande föreläsare! Gillar verkligen kursen och innehållet, arbetat mycke med skärande bearbetning och tyckte att dethär skulle bli jättekul. Något som snabbt avslogs redan på första föreläsningen ... utmana oss inspirera oss!!»
- Föreläsarna»
- Att man får tillbaka returen på labrapporten innan tentor.»
- mer fräsning och mer praktiska inslag»
- Laborationen och en nyskriven version av inlämningsuppgiften.»
- Bättre labbhandledare som desutom pratar högt nog för att kunna höras. Jag bad labbledaren att prata högre och han gjorde inte ens ett försök.»
- Tempot på föreläsningarna»
- Mer praktiskt tänk, "hur ska vi konstruera för denna tillverkningsmetod?"»
- Mindre grupper till labrapporten. Åtta personer som skriver en rapport fungerar inte. Man lär sig ingenting på det alltså är momentet helt meningslöst om grupperna inte blir mindre.»
- allt annat»
- Det mesta. Bättre material till pulvermetallurgi, inget lätt eller roligt material att läsa. »
- Inge´,s föreläsningar!»
- Gjutningslitteraturen: Rätta alla fel och snygga till formuleringarna. Vidare tycker jag att det fanns en hel del irrelevant information. Både i kompendiet och i gamla tentor finns frågor som mer handlar om vad en person med yrket gjutare måste tänka på vid gjutning. Varför fokus på detta? Fokusera mer på vad en ingenjör måste tänka på vid konstruktion för gjutning! Pulvermetallurgi: Tröttsamt material att läsa genom, dessutom var endast presentationen något att ha inför tentan. Inget område i tentan borde fungera som utslagsfrågor (PM).»
- Se till att rätt antal kursböcker finns tillgängliga. Se över gjuthäftet. Se över om samtliga avsnitt behövs, eller om alla avsnitt måste vara så omfattande (förhållande till poäng)»

22. Övriga kommentarer

- Det är helt omöjligt att komma ihåg så mycket detaljer och fakta gällande de olika operationerna inför tentamen!»
- Det är bra om föreläsaren vet var hon/han vill komma med sina föreläsningar, mer fokus på lärmålen.»
- I kompendiet om gjutning som kunde köpas på Cremona fanns väldigt mycket fel i texten. I vissa fall var det svårt att ens förstå vad som texten berättade. Detta känns onödigt, då det kan ta max 30 minuter att kolla igenom en text innan man trycker upp den i hundratals exemplar.»
- Rörig kurs! För många olika föreläsare och för dåligt kursmaterial.»
- i övrigt rolig kurs»
- Synd att tentan inte handlade så mycket om enskilda metoder mm utan mer om att man skulle motivera för och emot och jämföra olika metoder.»


Kursutvärderingssystem från