ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär algebra M, TMV166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-15 - 2009-03-27
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Carl-Henrik Fant»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»12 23%
Cirka 20 timmar»17 32%
Cirka 25 timmar»17 32%
Cirka 30 timmar»6 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.32

- Med endast föreläsningar, och egen tid. Övningarna var inte alltid nödvändiga.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»9 17%
75%»25 49%
100%»17 33%

Genomsnitt: 4.15

- Inga övningar, alla föreläsningar. » (50%)
- Inga räkneövningar» (50%)
- Har varit med så ofta som möjligt, hade varit med på alla om jag kunnat, för både övningarna och föreläsningarna har varit väldigt bra!» (75%)
- 90% av föreläsningarna.» (75%)
- 100% föreläsningar, dock inte alla övningar då de ibland kändes överflödiga» (75%)
- Alla föreläsningar, övningar bara ibland, orkade inte med alla» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I VeckoPM presenteras kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen, dels för godkänt, dels för högre betyg.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 7%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»43 82%

Genomsnitt: 3.65

- Bra när man kunde pricka av vad man kunde! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra mål, lätta att föstå» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt tydligt och bra beskrivna mål. En god förebild för de flesta kurserna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra upplägg med enkla veckoPM» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var underbart att få målen för varje vecka uppunktade och utdelade!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- framgick mycket tydligt både i PM och under undervisningen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Hur stor hjälp för dina studier har de detaljerade målen varit?

50 svarande

De har inte hjälpt mig.»6 12%
De har varit till viss hjälp.»20 40%
De har varit till stor hjälp.»14 28%
De har varit till mycket stor hjälp.»10 20%

Genomsnitt: 2.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Prickat av det man skulle kunna när man lärt sig det. » (De har varit till stor hjälp.)
- riktigt bra» (De har varit till mycket stor hjälp.)
- Bra med tydliga delmål varje vecka, och bra med mål för både g och över» (De har varit till mycket stor hjälp.)
- Bra att tydligt veta vad som är överbetygsdelen , så att man kan prioritera» (De har varit till mycket stor hjälp.)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

I bedömningen av rimligheten bör du också väga in att det för godkänt på tentan krävs att målen för godkänt uppnåtts i hög grad.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»46 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.06

- För högre betyg fanns för lite tid.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 22%
Ja, i hög grad»37 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.79

- Hoppet mellan godkäntdelen och överbetygsdelen kändes väldigt stort.» (I viss utsträckning)
- Det var den ärligaste tentan hittils, en kontroll för dom viktigaste målen. Precis som utlovat. Jag är mycket nöjd med tentan.» (Ja, i hög grad)
- Det var riktigt bra med uppdelad tenta. Alla blev tvungna att lära sig lite av allt! Och kändes som att man fick med sig det man behövde. » (Ja, i hög grad)
- den nya tenta typen gör att god känts nivån blir jämn och stabil men över betygs delen blir mer hasard artad» (Ja, i hög grad)
- Men med så många mål är det föstås omöjligt att testa dem ala på en tenta.» (Ja, i hög grad)
- Var lätt att få trea men det beror nog mycket på de mycket bra formulerade målen.» (Ja, i hög grad)

7. Gynnade upplägget av Matlabexaminationen ditt lärande?

Matlabexaminationen byggde helt på eget ansvar genom att endast närvaro kontrollerades. Tror du att du skulle lärt dig mer om examinationen i första hand kontrollerat att vissa uppgifter genomförts?

51 svarande

Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.»27 52%
Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.»15 29%
Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.»9 17%

Genomsnitt: 1.64

- Jag tycker att Matlab labbarna har varit bra, dock (precis som i de andra mattekurserna) ligger de för långt före föreläsningarna och boken.» (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Mycket bra upplägg av Matlabexaminationen» (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Det var mycket skönare att kunna ta det i sin egen takt och kunna sitta själv vid en dator och fundera på vad man gjorde. » (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Jag lärde mig mycket på matlabbarna, dock var det svårt att hinna göra alla labbarna på de avsatta timmarna (och överlag gör de flesta inte just matlab-labbarna på sin övriga studietid). Ibland kan labbarna ha innehållit lite för mycket småsaker, så om man följer instruktionerna fullt ut (och kanske svävar ut lite själv också) så hinner man inte klart på en lektion.» (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Kanske jag inte lärde mig jättemycket om Matlab, men att jag inte kände press på mig på de lektionerna gjorde att jag inrikta mig på att förstå teorin.» (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Det kändes mer värdefullt att sitta och koda i lugn och ro och veta att det var närvaron som räknades och inte att man gjort rätt koder (som alla ändå kopierar av varandra).» (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Upplägget det här året tycker jag är bättre för att den testar den matematiska delen av Matlab på ett mycket bättre sätt än annars. Målet måste ju vara att man ska kunna skriva ett Matlab-program med önskad funktion, inte att kunna skriva det helt felfritt första gången på ett papper där man inte kan testa att det fungerar. Att kunna använda hjälpfunktionen, analysera och korrigera fel i program är en mycket viktig egenskap hos en Matlab-programmerare. Visserligen kan det vara så att man struntar i dessa labbar, men dessa person skulle antagligen inte heller få några poäng på Matlab-frågor på en vanlig examination. » (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Pga de lättare uppgifterna, i föregående kurser har matlab frågorna varit för svåra, här var svårighetsgraden ok.» (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- Nått positivt att säga om matlab-labbarna är ju att de labbar som varit i denna kurs klart varit mest givande.» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
- Beror även på hur viktig del av kursen matlab har. Ett vettigt alternativ är att testa de grundläggande kunskaperna som krävs i matlab, men det krävs också tydliga mål för vad man ska kunna i matlab, annars blir det en hel djungel av olika saker att lära sig och blir mer ett lotteri.» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
- däremot tror jag att det fanns tid för annat under denna perid. Mek 1 var väldigt tidskrävande. Om vi dessutom skulle haft obligatoriska inlämningar i linalg skulle det nog bli lite för mycket.» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.56


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»12 23%
Ganska stor»24 47%
Mycket stor»14 27%

Genomsnitt: 3

- Det som har gett mest har varit SI:n» (Ganska liten)
- Fants föreläsningar var väldigt långsamma. Jag gick inte till dem efter lv2.» (Ganska liten)
- Gillar inte OH föreläsningar, det blir lite svårt att få ner det som är viktigt då.. » (Ganska stor)
- Inte för att föreläsningarna varit dåliga (eller övningarna), de har verkligen varit toppen, men boken är väldigt tydlig och bra. Så med läsning och räknande kom man långt.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gav välldigt mycket i den här kursen» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Härligt med en pedagogisk föreläsare! Det känns bra att man kan gå ut från en föreläsning utan att det snurrar i huvudet. Länge leve Fant!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»8 15%
Ganska stor»14 27%
Mycket stor»28 54%

Genomsnitt: 3.35

- Värdelös bok tycker jag. Typisk amerikansk med massor med utfyllnadstext med liten relevans.» (Mycket liten)
- I början av kursen använde jag mig mycket av litteraturen och study guiden som fanns med. Men övergick sedan till att nästan inte alls använda den , och jag märkte ingen direkt skillnad i hur mycket jag förstod.» (Ganska liten)
- Varit riktigt bra att läsa och skriva egna anteckningar. » (Mycket stor)
- Bra bok. Lätt att förstå.» (Mycket stor)
- Boken ock skivan är mkt bra!» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»20 39%
Mycket bra»29 56%

Genomsnitt: 3.52

- Att head over dokumenten ändrades under kursens gång var inte så bra...när man skrivit ut alla i början och sedan får skriva ut dom igen för att de inte stämmer överens....» (Ganska dåligt)
- En del driftstopp på hemsidan bara, men de är nog mest bara otur» (Ganska bra)
- Det var ju typ inget utdelad material» (Ganska bra)
- Mycket bra att man varje vecka fick ett pm över vad man skulle kunna och göra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»14 27%
Mycket bra»24 47%
Har ej sökt hjälp»11 21%

Genomsnitt: 3.86

- Både Carl-Henrik och Peter Helgesson (de enda som jag vänt mig till) har varit mycket tillgängliga för att svara på frågor» (Mycket bra)
- Fant är jättebra som föreläsare och person. Han vill verkligen förmedla något under föreläsningarna och låter inget missas» (Mycket bra)
- Peter Helgesson är kung på att förklara! » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 23%
Mycket bra»34 66%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.8

- Har inte jobbar så mycket med andra studenter, mest själv» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 7%
Lagom»38 74%
Hög»8 15%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.11

- Mycket bra upplägg, indelning av uppgifter osv» (Lagom)
- Antalet tal att räkna, främst för första veckan, var för stort.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»20 39%
Hög»25 49%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.66

- Men INTE för hög» (Hög)
- På gränsen till för hög i med synnerhet hållf-delen i Mek 1 som gjorde att arbetsbelastningen skenade efter lv3.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»12 23%
Gott»22 43%
Mycket gott»16 31%

Genomsnitt: 4.03

- Jag har personligen haft svårt att ta till mig kursen då den har varit väldigt enformig och otroligt tråkig. Jag inser att den egentligen inte är svår men har ändå inte lyckats ta till mig all information trots mina försök att försöka intressera mig.» (Dåligt)
- Varken speciellt rolig, intressant eller tråkig, svår.» (Godkänt)
- Att det inte blev "mycket gott" är för att ja inte tycker linjär algebra var jättekul.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- veckopm, kursmål och oh-utskrifter»
- sättet tentan är uppbyggd»
- Det nya upplägget på tentan fungerade jättebra! »
- Carl-Henrik Fant och det fina upplägget med detaljerade mål och bra föreläsningar.»
- Matlabmomentet»
- Det pedagogiska upplägg med föreläsningsanteckningar som man kunde skriva ut. Det borde vara obligatorsikt för alla kurser. Jag klarar aldrig att hålla min koncentration uppe och förstå när jag måste skriva som en gny samtidigt som någon talar. Korta notiser går men aldrig skriva långa noveller. SI:n var väldigt bra. Lärde mig mer på SI och räknestugor än något annat. »
- Obligatoriska Matlabtimmar, det var perfekt»
- Matlabexaminationen, vecko PM och Carl-Henrik Fant!»
- MATLABEN! »
- Duggor»
- Tentamen och målens upplägg»
- SI:n det var den som gav mig mest.»
- Duggorna, föreläsaren och övningsledarna!»
- Henrik Fant. Samt nya kursens upplägg. Däremot behövs lite lättare överbetygsdel på tentan. Bra upplägg med tre duggor. Borde däremot vara lättare att se sitt resultat som man får med sig från duggorna till tentan. Läggas upp på hemsida?»
- upplägget för matlaben»
- Föreläsningarna. De var mycket väl genomförda i ett lugnt tempo där man fick tid att förstå och se samband. Upplägget var oxå mycket pedagogiskt! Mycket beröm till Carl-Henrik.»
- De tydliga kursmålen.»
- C-H inställning "Jag har hört alla dumma frågor redan, så för mig finns inga dumma frågor längre". Han förmedlade verkligen att han var mån om att lära oss ämnet.»
- Fant! och boken!»
- Uppdelninging i G och överbetyg»
- Matlab-delen funkade faktiskt bättre än förväntat, fick mkt gjort.»
- Hussein och Peter :)»
- Duggorna»
- Föreläsare Carl-Henrik Fant och övningsledare Peter Helgesson»
- de tydliga målen. Föreläsningarna var också mycket bra när dom inte var så generella. Lättare att förstå och se när det är i rummet eller planet.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- en jämnare arbetsfördelning mellan veckorna skulle vara bra»
- Matlabövningarna gav inte speciellt mycket»
- Jag tyckte inte att tentan skulle vara uppdelad, det gjorde att man blev väldigt omotiverad att läsa de mer avancerade delarna och få en djupare förståelse för ämnet»
- Övningstillfällena var inte speciellt givande. Det bör ses över. Och göras om till mer liknande räknestugor. »
- Det borde skrivas mer på tavlan, det är svårare att ta till sig från overheaden. »
- Glappet på tentamen mellan godkänt och överbetyg»
- OH föreläsningarna! »
- Matlabb-uppgifterna, men inte upplägget på matlabexaminationen (att man var tvungen att gå på 5 labbar)»
- Räkneövningarna. »
- bättre skrivande på tavlan - struktur. »
- Föreläsningarna hade behövt mer variation och omväxling för att jag skulle kunna ta till mig ämnet. Nu blev det för mycket prat. Tid som lades på mål i kursen kändes för mig ganska orelevant. Bättre att man lägger tiden på att lära ut det som skall läras ut. Gauselimination kunde visats några gånger i början av kursen tills vi var bekväma med eliminationen, senare under kursen borde Fant använt sig av matlab under föreläsningarna för att snabba upp arbetet och för att undvika beräkningsfel som tar onödig tid. »
- Kanske lite mer "svåra" grejer under kursen gång.»
- Allt funkade bra.»
- Hade önskat ett bättre facit men självklart svårt att uppnå. »
- Fler räknestugor där man har möjlighet att få svar, vilket man inte har på övningarna.»
- Matlabuppgifterna, de underlättade inte inlärningen och det fanns ingen typ av examination som mål för uppgifterna. Föreläsningarna bör också omstruktureras något, man fick sällan konkreta svar på frågor, utan mer förklaringar av hela området.»

18. Övriga kommentarer

- Tenta-utformning verkar i mina ögon göra det (mycket) lätt att få trea och mycket svårt att få femma. Om man jämför med andra kurser där betygen ligger närmare varandra. Alltså svårare att klara gränsen för trea men också lite lättare att få femma, dock vet jag inte om det är en för- eller nackdel.»
- Svårighetsgraden på tentamen mellan godkänt och överbetyg var för stor. Godkänt var en enkel match medan man inte hade en sussning på överbetygs delen.»
- En mycket bra kurs, »
- =)»
- Mkt bra insats av föreläsare. Övningsledare var också bra.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.56
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från