ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/KF: Fasta Tillståndets Fysik, FFY011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-12 - 2009-03-29
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

57 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 3%
14 24%
35 61%
5 (över förväntan)»6 10%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag gillade kursen mycket, speciellt när tentan närmade sig och jag la ner mer tid på den.» (4)
- Mer intresant än vad jag förväntade mig» (4)
- det var roligare än jag trodde, det var kul.» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant kurs!» (5 (över förväntan))
- Ryktena om att det skulle vara en tråkig kurs besannades inte.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

57 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
8 14%
6 10%
22 39%
5 (mycket relevant)»19 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.89

- Har ej planerat att läsa vidare på fysik.» (2)
- Jag kände ej att detta alls var relevant för mig. Men då tänker jag mig heller ingen fortsättning på detta spåret. För att vara en kurs på teknisk fysik kanske den kan vara valbar istället för obligatorisk eftersom alla inte vill läsa Applied Physics efteråt. Och jag tycker inte att den är allmänbildande på samma vis som Kvantfysiken är.» (2)
- Beroende på master kan kursen vara relevant. (Applied Physics och Nano har kursen hög relevans för.) Complex Adaptive Systems, som jag läser, har däermot inte någon större användning av fasta tillståndets fysik.» (2)
- Inte riktigt 100% relevant för kemiteknik!» (2)
- Den presenterar är viktig del av den moderna fysiken och bör därför vara med i utbildningen, men är inte så intressant för mitt val av inriktning.» (3)
- Mycket bra kurs, motiverar mastersprogrammet applied physics.» (5 (mycket relevant))
- Ligger väldigt bra i gränslandet mellan kemiska och fysikaliska applikationer» (5 (mycket relevant))
- Kommer fortsätta på AP» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 5%
17 30%
34 60%
5 (Mycket bra avvägt)»2 3%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har redan lämnat in en utvärdering, men jag kom på mer saker att lyfta fram. Tentan är på fem frågor som behandlar ganska lite av kursens sammanlagda innehåll. En mer rättvis bild av kunskap kanske kan fås om upplägget i stället är fler, mindre omfattande frågor så att tentan kontrollerar hur mycket av bredden som tagits in. Det fanns ett dokument med instuderingsfrågor tillgängligt, med ett 70-tal frågor. På tentan representerades kanske 5-10 av dem. Väldigt många koncept saknades helt. Tentaformen med så få frågor kanske inte väl representerar kursens innehåll är det jag vill säga. Då tyckte jag duggan var mer representativ, med många, mer specifierade kunskapsfrågor.» (?)
- Med tanke på kursens innehåll är det svårt att täcka in en större del på endast fem frågor, det blir naturligt ett ganska smalt område som tas upp.» (2)
- Alldeles för mycket teorifrågor på sista delen av kursen.» (2)
- Många delmoment. Kanske är det bra om frågorna är breda, så att studenterna kan visa vad dom kan ist för frågor där man ser om studenterna kan en väldigt specifik sak. Exempel: Sista frågan om supraledare.» (3)
- konstig balans. första delen lite på sånt vi redan hade haft på duggan och sen i slutet två stora teorifrågor.» (3)
- Det var oväntade frågor, men över lag var tentan snäll» (4)
- Det finns mycket kursinnehåll, kan vara svårt att få med allt på fem frågeställningar. Jag tyckte "Berätta om"-frågorna var mer passande för att påvisa förståelse, men visst ska man kunna räkna också.» (4)
- Kanske lite väl mycket fokus på teori istället för beräkning. Man skulle kunna klara sig genom tentan med utantillkunskap istället för genuin förståelse.» (4)
- Äntligen en bra blandning av frågor, de två sista krävde ju faktiskt att man förstått något av kursen och inte bara kunde tentaplugga, synd att det skulle dröja till slutet av trean för det bara.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

57 svarande

<25%»2 3%
25-50%»4 7%
50-75%»11 19%
>75%»40 70%

Genomsnitt: 3.56

- Bra föreläsningar, bra föreläsare.» (>75%)

5. Vad tyckte du om Igors föreläsningar?

57 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
6 10%
21 38%
5 (mycket bra)»28 50%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kan bli bättre med en mer definierad röd tråd genom föreläsningen. Kanske att man i början går igenom vad som » (3)
- Lätt att hänga med i vad han sade och för det mesta bra förklarat» (4)
- Bra entusiasm och förklarande.» (4)
- levande, bra exempel, engagerad» (4)
- Kul med en engagerad föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Entusiams får en att tycka vad som helst är roligt! Man fick förståelse för vad olika begrepp var och hur de fungerade.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsare» (5 (mycket bra))
- Väldigt inspirerande! Jättebra!» (5 (mycket bra))
- Bra engagemang!» (5 (mycket bra))
- Bra med powerpoint och den inspirerande entusiasmen.» (5 (mycket bra))
- Gillade att det fanns nedladdningsbara föreläsningsanteckningar. Brukade skriva ut dem och läsa igenom dem i förväg och sedan sitta med dem på lektionerna och göra anteckningar i dem. Optimalt för min personliga inlärning föreställer jag mig.» (5 (mycket bra))
- Inlevelsen och konstpauserna var bra... han lät en få några sekunder i mellan åt för att reflektera» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om Jaris föreläsningar?

57 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
5 9%
22 40%
23 41%
5 (mycket bra)»4 7%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Han bara listade en massa formler. » (2)
- Mycket Schrodinger, skulle vilja ha reda pa lite mer praktiska tillampningar» (2)
- Tyckte framförallt jaris föreläsningar var lite väl teoretiska, blandat med upprabling av siffror.» (2)
- anteckningarna blev inte så bra. det gick fort, och han antecknade mest ord och begrepp utan eller med bristfällig förklaring. Segt att ett avsnitt skulle läsas in själv. Man kanske kan planera bättre nästa år.» (3)
- Ganska ofta mycket svårt att följa med i härldeningar om t.ex magnetism. I övrigt mycket bra.» (3)
- för mycket teori utan sammanhang... de sista två föreläsningarna var mycket bra. skulle kunna vara mer uppstrukturerat på tavlan och med fler exempel mm.» (3)
- Kan bli bättre med en mer definierad röd tråd genom föreläsningen. Kanske att man i början går igenom vad som » (3)
- De var bra, men väldigt mycket information som skulle gås igenom. Inte lika entusiastisk som Igor. Dock var de fortfarande intressanta» (3)
- Det var mycket matematiska formler och bevis och det ger mej inte så mycket. Fick mer förståelse på Igors föreläsningar.» (3)
- Lite ostrukturerade.» (3)
- Använde beteckningar som inte definierats, vilket var väldigt frustrerande och förvirrande. Ganska otydlig. Började med långa formler med termer som inte definierats i texten på tavlan, vilket är förvirrande.» (3)
- det var bra, men han kunde haft lite mer kontext att bädda in informationen.» (4)
- Också entusiastisk, Bra! Lite väl mycket härledningar och matematik. Jag har svårt att ta till mig fysik matematiskt. Begrepp klarnade visserligen med tiden. (deltog inte heller i alla, vilket också kan ställt till det för mig. Höjer därför från 3 till 4)» (4)
- Jaris del var svårare så kunde gått lite långsammare» (4)
- Personligen får jag inte ut så mycket av att slaviskt skriva ner det som skrivs på tavlan, därför föredrar jag nedladdningsbara föreläsningsanteckningar så att man kan koncentrera sig på vad som sägs på lektionen istf att mest sitta och fylla sida efter sida med samma tecken som står på tavlan. Jag är för tillgängliga föreläsningsanteckningar alltså, Jari verkade vara emot. Säkert många som lär sig genom att skriva ner föreläsningar som tycker det är bra.» (4)
- bra men lite svårt att hängamed ibland.. han kunde ha förtydligat anteckningarna. många saker kände jag att han tog för ivet att man kunde (små ord och dylikt) vilket gjorde hela förelsningen svår att hänga med på» (4)

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

57 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
1 2%
8 17%
16 34%
5 (mycket bra)»21 44%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt svårt att hänga med! Förstod väldigt sällan någonting...» (1 (inte alls bra))
- Långsamt tempo, kändes irrelevanta och var generellt inte särskilt givande.» (2)
- kjell var jättebra» (3)
- Ovningsledarna stamde ej med lokalerna pa schemat. Dumt nar de haler olika tempo.» (4)
- Vissa övningsledare var bättre än andra. En av övningsledarna låg ur fas vilket resulterade i att en gång så hamnade jag på samma övning två gånger i rad vilket var irriterande.» (4)
- Kul med en engagerad röv-ledare! Bra med handouts!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra räknestugor. Jättebra att få ut räkningarna på papper.» (5 (mycket bra))
- jag var tyvärr bara på en.» (5 (mycket bra))
- Alla övningsledarna var bra» (5 (mycket bra))
- Curt var fantastiskt bra!» (5 (mycket bra))
- grymt att få sammanfattningar» (5 (mycket bra))
- Jag var Kurts. Dom var grymma.» (5 (mycket bra))
- Kurt!» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

1 (Mycket liten)»3 5%
3 5%
15 26%
19 33%
5 (Mycket stor)»17 29%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Instuderingsuppgifterna var väldigt bra. Föreläsningarna gav en bra grund.» (3)
- Jag gick igenom det utdelade pappret med instuderingsfrågor väldigt noga, så jag lärde mig mest.» (3)
- Undervisningen gjorde det möjligt att skapa kunskap av sina intryck under tentaplugget, även om själva undervisningen inte direkt gav mig särskilt mycket.» (4)
- Stora delar av kursen skulle ta fruktansvärt lång tid att lära sig om inte någon som redan kan kursen förklarar teorin.» (5 (Mycket stor))
- Boken var inte alls pedagogisk och inget konkret stod i den. Lärde mig allting på föreläsingarna och räkneövningarna» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

57 svarande

Ja»0 0%
Nej»57 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
43 75%
12 21%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.22

- Ganska lagom, kändes som belastningen var lätt om man jämför med kvantfysikhösten.» (3)
- Jag tog en extrakurs och det blev stressigt. Jag tror att man ska akta sig för att ta för mycket tid, det kan gå ut över kandidatarbetet.» (3)
- Eftersom frågoerna i räknehäftet var så fruktansvärt svåra kunde man inte räkna någonting. Eftersom man inte kunde räkna någonting minskade belastningen» (3)
- Det var inte så farligt högt tempo. Att det var lektion sist på onsdagen och sen direkt på morgonen på torsdagen, tom med efterföljande räkneövning, tyckte jag var lite trångt. Jag vill gärna smälta en föreläsning samt läsa igenom materialet till nästkommande föreläsning innan den sker. Det blev genomgående lite för sena onsdagskvällar altl sammantaget. Inte mycket att göra för själva kursen, men lite olycklig schemaläggning för min del.» (3)
- Tentan motsvarande inte den beräkningsbörda som föreläsningarna gav intryck av. (Jaris alltså)» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 12%
Mycket bra»43 75%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.92

- Aldrig några problem» (Mycket bra)
- Enbart samarbetat vid labbarna, men det har gått väldigt bra.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»14 24%
Mycket bra»29 50%
Har ej sökt hjälp»14 24%

Genomsnitt: 4

- Ingen som avböjer att svara på en fråga» (Mycket bra)
- Curt var väldigt hjälpsam» (Mycket bra)
- Min RÖ-ledare poängterade flera gånger att det var OK att komma till hans kontor och fråga om man ville något, när som helst, eller via mail eller så. Jag utnyttjade det inte, men det hade säkert gått fint.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

56 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
6 13%
24 52%
13 28%
5 (mycket prisvärd)»3 6%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 3.28

- Svårläst och tråkig. Använde den väldigt lite. Hittade väldigt lite konkreta saker i den» (2)
- Helt ok» (3)
- OK» (3)
- jag gillar boken, ofta brukar jag inte ta hjälp av boken men i dethär fallet har den varit till stor hjälp.» (5 (mycket prisvärd))
- KÖpte den begagnad för 150:-» (Köpte inte boken)
- fdortsätt se till att man kan ha iallfall de två senaste versionerna... finns många gamla böcker i omlopp» (Köpte inte boken)
- Jag tyckte boken var intressant, men det hade jag säkert tyckt om andra böcker också. Jag ser inga direkta problem med den iaf.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

1 (Mycket liten)»3 5%
7 12%
15 26%
22 38%
5 (Mycket stor)»10 17%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska tråkig bok att läsa i. Många delar var mycket text men mindre innehåll.» (2)
- Gillade framförallt instuderingsuppgifterna! Väldigt lärorika!» (3)
- Utöver bok och lappen med instuderingsfrågor (väldigt bra med sidhänvisningar till boken) så har det varit väldigt mycket Wikipedia.» (4)
- Störst hjälp var instuderingsuppgifterna och boken som hjälpmedel till detta.» (5 (Mycket stor))
- instuderingsfrågor ftw» (5 (Mycket stor))
- Går man inte på föreläsningar eller räkneövningarna, är litteraturen och övrigt kursmaterial viktiga för att man ska kunna lyckas.» (5 (Mycket stor))
- Sällan jag använder boken så mycket som i denna kurs.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Laborationer

15. Vilken laborationsgrupp tillhörde du? (1-26)

- 23»
-
-
- 15»
-
-
- 25»
-
-
- 13»
- 17»
- 20»
-
-
- 13 kanske och helt plötsligt så är det här inte så anonymt längre, men det är ok för mig»
- då blir enkäten inte så anonym..»
- 13»
-
- Skämtar ni? Varför skulle jag svara på den frågan?»
- 22»
- 11 kanske?»
- gjorde laborationerna vid ett tidigare kurstillfälle»
-
- Gjorde labbarna tidigare »
- 22»
-
-
- Tror det var 12 eller 13. Var tillsamans med mina vänner och vi skrev upp oss samtidigt så höll inte koll på nr:et.»
- 19»
- 15»
- 21»
- Jag läser om kursen och har gjort laborationerna tidigare. »
- 14»
- 22»
- 17»
- 15»
- Kommer inte ihåg, det var för länge sedan jag gjorde labbarna. »
-
-
-
-
-
- Kommer inte ihåg»
- 20»
- 14»
- 14»
- 10»
- minns ej»
- 22»
- 21»
- kanske var det 18»


F2, Lauefotogram

Röntgendiffraktion

16. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

56 svarande

1 (för lätt)»1 1%
20 37%
31 58%
1 1%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.6

- Handlade mest om att ha tur och hitta rätt punkter från första början, då var labben väldigt lätt, gjorde man inte det verkade det som om labben kunde hålla på i oändligheten.» (2)
- Sjukt lätt men ändå väldigt givande att se allt i verkligheten man räknar på.» (2)
- Det kunde kanske gjorts svårare, men den var mycket pedagogisk. Beror på om man vill ha laborationen som ett test.» (2)
- Det var en lätt lab, men fortfarnde intressant.» (2)
- Rätt seg mycket sitta och vänta» (2)
- Lagom» (3)
- Rolig!» (3)
- Seg, mest titta i tabbeller... Men lite collt och se...» (3)
- Största delen av labben var bara att sitta och försöka para ihop olika sifferkombinationer. Det var inte speciellt svårt i sak, bara många olika kombinationer att testa.» (3)

17. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

56 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 1%
12 22%
18 33%
15 28%
5 (högt inlärningsvärde)»7 13%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärd mig ingenting mer om tätpackning, dock hur röntenapparaten fungerade och tillsammans med metoden får fram data» (2)
- det man kommer ihåg är att man kan göra det och typ vilken info man får ut av det, men inte så mkt mer.» (3)
- Maskinen var trevlig att se. Att para ihop sifferkombinationer var något av det tråkigaste jag gjort på väldigt länge. Det enda man skulle kunna hävda att det gav var kunskapen om att det aldrig blir rätt om man ska försöka mäta saker för hand med linjaler ifall man behöver stor noggrannhet. Det var eventuellt också en övning i frustration.» (3)
- Kände som man hade en lite bättra bild av vad kristallplan var efter labben.» (4)
- Förståelsen höjdes enormt.» (4)
- Man fick stor förståelse för gitter och det reciproka rummet!» (5 (högt inlärningsvärde))

18. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

56 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
3 5%
9 16%
16 30%
5 (mycket nöjd)»25 47%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanske inte den mest motiverande handledaren men det är på ett sätt förståeligt då själva laborationen var lite seg.» (3)
- Behövdes hjälp fick man det.» (5 (mycket nöjd))
- Trevlig handledare» (5 (mycket nöjd))
- Eloge till vår pedagogiske handledare i denna lab» (5 (mycket nöjd))
- Jag tyckte synd om labbhandledaren som fick sitta och lyssna på fyra grupper som satt och testade sifferkombinationer i en timme eller två.» (5 (mycket nöjd))
- otroligt bra handledare» (5 (mycket nöjd))

19. Övrigt

- Rolig!»
- Alla i labgruppen var tvugna att vara klara med allt innan man fick gå. Vilket gjorde att det blev en hel del väntetid i laben.»
- Kul laboration»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.73


F7, Lågtemperaturfysik

20. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

56 svarande

1 (för lätt)»2 3%
23 44%
23 44%
4 7%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»4

Genomsnitt: 2.55

- Ingenting egentligen svårt i laborationen.» (2)
- Något långtråkig.» (2)
- En hel del meckande med nerkylningen för ganska lite inlärning, men mitt svar påverkas av att jag lärt mig en del om superflytande helium innan» (2)
- Den var inte så svår med tanke på att man inte gjorde så mycket själv men jag har svårt att se hur man skulle kunna ändra på detta med tanke på den avancerade utrustning och säkerheten.» (2)
- absolut roligast» (3)
- Går ju inte att tala om svårighetsgrad när vi endast observerar. Ritade bara ett diagram, men det var ej särskilt svårt.» (3)
- Fräckaste labben under hela F tiden!!» (3)
- Bra "svårighetsgrad" (meningen är väl inte att det ska vara svårt att utföra den utan att man ska lära sig teorin genom förstudier och praktik).» (3)
- Väldigt lätt. Men intressant att få se fenomenen med egna ögon» (4)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

56 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
7 13%
15 28%
22 42%
5 (högt inlärningsvärde)»8 15%
Gjorde ej labben»4

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Men det var roligt att se hur supraledning fungerade på nära håll och flytande helium.» (3)
- rolig! bra handledare!» (3)
- Bättre förståelse av vad supraledning var och superflytande egenskaper. » (4)
- Labben utfördes några veckor innan supraledning gicks igenom i kursen, så när vi väl kom dit på föreläsningarna så kände man igen många saker. Bra med repetition. Det är dock nog också önskvärt att laborera efter att teorin presenterats, men svårt att göra i detta fall.» (4)
- väldigt cool labb» (4)

22. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

56 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 3%
12 23%
20 38%
5 (mycket nöjd)»18 34%
Gjorde ej labben»4

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra handledare gjorde det som behövdes och kunde svara på massa frågor som löst handlade om lågtemperaturbeteende av olika saker.» (4)
- Trevlig handledare» (4)

23. Övrigt

- Rolig!»
- kul lab!»
- Sjukt intressant lab»
- Gjorde labbarna läsåret 2006/2007 och har lite svårt att komma ihåg vad man gjorde på labbarna. Undviker därför att svara på frågor om labbarna. »
- väldigt väldigt rolig laboration. Äntligen kan man skryta med något för ens kompisar som bara tror att vi läser tjocka böcker.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81


F9, Elektronmikroskopi

24. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

56 svarande

1 (för lätt)»2 3%
20 37%
30 56%
1 1%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.56

- Mest demonstration på labben. Kul, men inte vad jag skulle kalla svårt.» (2)
- Den var inte svår, men det kanske är svårt att göra den utmanande?» (2)
- Lärde mig ingenting. Roligt att få testa ett elektronmikroskop, men lärde mig ingenting annat än att hitta fokus.» (2)
- Man gjorde inte så mycket» (3)

25. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

56 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 5%
8 15%
18 33%
17 32%
5 (högt inlärningsvärde)»7 13%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Med betoning på inget» (1 (inget inlärningsvärde))
- Den tråkigaste labb jag varit med om. Sitta och vänta 3,5 timme för att sedan själv få greja i 15min. Visst det var lite intressant att se men det hade räkt med max 1 h dememonstration.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Kändes inte som man lärde sig så väldigt mycket, kan ha att göra med att det var för många laboranter.» (2)
- Bra och framför allt roligt att lära sig SEM» (3)
- Häftigt att få tillgång och tillåtelse att jobba med instrumenten!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Kul att få ratta på maskinerna själv. Jag tog också med mig många saker från teorigenomgången och förstudien.» (5 (högt inlärningsvärde))

26. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

56 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 1%
2 3%
14 26%
20 37%
5 (mycket nöjd)»16 30%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen egentlig handledning behövdes eftersom man inte gjorde så mycket» (3)
- Duktig handledare som gjorde sitt bästa för att få laborationen att verka intressant trots att vi var aldeles för många.» (4)
- rolig labb! trevlig handledare!» (4)
- Trevlig handledare» (4)
- han hade en bra genomgång, och det var kul att se själva apparaterna sen. kul!» (5 (mycket nöjd))

27. Övrigt

- Borde göras i 4-grupp istället för i 8-grupp.»
- labbarna ska inte va svåra... jag tycker det var ett utmärkt upplägg där man får testa på de olika delarna i kursen och labba med nya maskiner osv. mycket inspirerande»
- Endast observation, förutom att var och en fick ratta på kontrollerna en liten stund. Kändes inte som att det gav något.»
- Inte all apparatur fungerade, synd.»
- Gjorde labbarna läsåret 2006/2007 och har lite svårt att komma ihåg vad man gjorde på labbarna. Undviker därför att svara på frågor om labbarna. »
- mycket rolig labb även detta.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61


F12, Sveptunnelmikroskopi

28. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

56 svarande

1 (för lätt)»1 1%
9 16%
33 62%
10 18%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.98

- Lätt,men intressant att se hur enkel apparaturen var och hur den fungerar» (2)
- Lite svårt att få fram en vettig bild.» (3)
- gav inte så mycket förutom teorin bakom... det är en väldigt svår labb att göra på det här sättet eftersom det är så få som får bra resultat och man vet inte ens hur man ska få fram något resultat» (4)
- allt hänger på en väldigt tunn spets.» (4)
- svårt o få resultat...» (4)
- Svårt att få bra resultat» (4)
- Den var krånglig, fick aldrig något att fungera.» (4)

29. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

56 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
7 13%
21 39%
19 35%
5 (högt inlärningsvärde)»6 11%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- handlade väl mest om tur! lärde mig en del på att läsa labhandledningen men inte så mkt mer.» (3)
- Gällande just STM var det lärorikt, men det var inget som gav en större förståelse för kursen i allmänhet tycker jag.» (3)
- Den klart roligaste labben (och den enda riktiga)» (4)
- kul att man tillslut fick se att de fanns de där atomerna» (4)
- även här roligt att se hur instrument används.» (5 (högt inlärningsvärde))

30. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

56 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
3 5%
12 22%
17 32%
5 (mycket nöjd)»21 39%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- rolig labb! trevlig handledare! Skoj med doktorander :D» (4)
- Trevlig» (4)
- Mycket bra handledare» (5 (mycket nöjd))

31. Övrigt

- Hopplöst tråkig laboration, gick bara ut på att få fram en bild. Mitt mikroskop envisades med att köra in spetsen i provet gång på gång då det var satt på att närma sig automatiskt.»
- Alla laborationer bör bevaras. De var bra för förståelse fastän de inte var krävande.»
- Mycket kul labb, där vi själva fick arbeta. De övriga labbarna var mest observation.»
- Svårt att få bra resultat.»
- Gjorde labbarna läsåret 2006/2007 och har lite svårt att komma ihåg vad man gjorde på labbarna. Undviker därför att svara på frågor om labbarna. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75


Kommentarsfrågor

32. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

57 svarande

Ja»53 94%
Nej»3 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.05

- Men de senaste tentorna fanns inte fullständiga lösningar (eller teser) till vilket var stort-» (Ja)
- föreläsningsanteckningar från jari» (Ja)
- Dåligt att regler för tenta/dugga dylikt inte bestämdes förrän så sent, dessutom saknades mycket relevant info på hemsidan.» (Nej)
- Var bra fram till Jari tog över. Efter det fanns ingen info på hemsidan. » (Nej)
- när en elev frågade vad för slags miniräknare som var giltig på tentamen (vilket inte stod tillräckligt på kurshemsidan) så svarade man något i stil med: "det är väl en vanlig standard chalmersräknare varken mer eller mindre". på tesen stod sedan att det var tillåtet med grafräknare med inlagda konstanter. Denna slappa attityd mot oss studenter som faktiskt har tentor som en ganska allvarlig del av vår utbildning måste faktsikt en del jobba på. Hur svårt kan det vara att ha koll på dessa frågor till den sista föreläsningen då frågor av denna typ ofta kommer upp?» (Nej)

33. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Igors föreläsningar»
- Igor är bäst!!!!!!»
- Behåll räkneövningarna, de var mycket bra!»
- igor och jari. labbarna.»
- Igor hade bra balans mellan teori och praktiska exempel.»
- båda föreläsarna var bra.»
- alla labbar utom sveptunnel + igor och jari, kursboken.»
- laborationer»
- Två föreläsare var bra.»
- Föreläsarna, upplägget. Labbarna är bra och man ser för första gången vad man kan använda sin utbildning till»
- Uppdelningen i två delar med föreläsare som är extra bra på sina delar.»
- S1koj med två föreläsare med olika approach. Behåll det! Personligen tycker jag att Igors föreläsningar med en stark anknytning till artiklar och faktiska resultat var fantastisk. Han har en oerhörd inlevelse och ett mycket väl förberett material. Skoj!»
- Duggan.»
- Igor»
- Föreläsarna, instuderingsuppgifter, boken»
- Labbarna och Igor»
- Duggan i halvtid. Den tydliga planen i föreläsningarna, så man kan se hur de olika avsnitten hänger samman. »
- Labbarna! jag skulle gissa att det ur denna enkät kommer fram att svårighetsgraden inte var så hög, men jag tycker de har ett mycket stort inlärningsvärde så som de är, som ett komplement till de helt teoretiska föreläsningarna.»
- föreläsare och övningsledare»
- Igor :)»
- entusiastiska föreläsare och känslan av att det här ämnet är väsentligt, dvs bra lektionsledare, att vi faktiskt f¨,r lov att jobba med den dyra utrustning som vi fick mm»
- Igor»
- Laborationer, kursupplägg.»
- Laborationerna var trevliga»
- Instuderingsuppgifter, dugga.»
- Det mesta»
- labbarna»

34. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer intresseväckande fakta på Jaris fl, han kan få tips av Igor!»
- Ta bort den hemska STM-labben»
- Dela ut övningstentor eller övningstentatal så att man har ingångsvärden på var fokus ligger.»
- inget jag kan komma på här på rak arm. som helhet var kursen väldigt bra.»
- Övningsuppgifterna vi fick ut i häftet var aldeles för svåra. Spegla inte nivån på varken duggan eller tentan.»
- Lågtemp. labben»
- Labbarna bör bli mer interaktiva eller tas bort / slås ihop.»
- vet ej»
- Labbarna. Visst det var ganska intressant att se hur teorin funkar i praktiken men överlag gav de inte speciellt mycket. De kändes rätt meningslösa och det vore bättre att lägga resurna på annat.»
- Har inga direkta klagomål , var en väldigt fin och bra kurs. Jairs anteckningar bör dock ligga ute på nätet , då han sa att man kunde läsa allt han skrev i boken. Detta visade sig dock vara felaktigt.»
- Bort med Jari»
- Gillade kursen skarpt.»
- Det poängterades ofta att fasta är det område som det forskas mest på idag. Tycker att en större del av kursen kunde gått ut på att förklara hur den används.»
- Labbarna, vissa var lite meningslösa»

35. Övriga kommentarer

- det var en riktigt kul kurs!»
- Bra kurs , 4 av 5 chalmers äpplen.»
- Bra kurs!»
- Räkneövningarna är mer av demonstrationskarraktär. Vore det inte billigare för er att bara ha en räkneövningsledare i en föreläsningssal som demonstrerar tal inför alla teknologer. På så sätt sparar ni in två räkneövningsledare. Är visserligen bra med små grupper, då det finns möjlighet att fråga i pausen, men detta utnyttjas tyvär inte av teknologerna. »
- Labbarna var generellt ganska tråkiga och ganska oengagerande. Hade svårighetsgraden ökat hade de förmodligen blivit roligare och ökat inlärningsvärdet. Idag kan man gå dit så gott som heslt oförberedd och leka lite med utrustningen eller hålla en handledare i handen medan hon/han spelar gitarr och alla sitter i ring ........»
- positivt med några uppgifter utan räkning på tentan. Allt för ofta så lämnar man kurser med goda kunskaper i att använda alla möjliga olika ekvationer för att lösa uppgifter men utan att veta mer än de mest basala översiktskusnaperna i ämnet. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.76
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från