ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp3åk3: ITR573 - Modellbyggnad och simuleringsmetodik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-12 - 2009-03-30
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»20 33%
Cirka 20 timmar»22 37%
Cirka 25 timmar»10 16%
Cirka 30 timmar»4 6%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.11

- mycket låg arbetsbelastning» (Högst 15 timmar)
- Omkring 15 timmar.» (Högst 15 timmar)
- Svårt att uppskatta. Varierade ganska mycket.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»2 3%
25%»5 8%
50%»9 15%
75%»21 35%
100%»22 37%

Genomsnitt: 3.94

- Var i Kenya på Kandidatarbete» (0%)
- Tidsbrist mot slutet...» (50%)
- Deltagande i CHARM-kommittén gjorde att man missade några föreläsningar.» (50%)
- Läraren sa i prinip det som stod på slidesen, bra på ett sätt, men gjorde också att man som elev inte blev särskilt engagerad i föreläsningarna.» (75%)
- Bra föreläsare» (75%)
- Jag hade gärna deltagit mer, då undervisningen var mycket givande. Dock var jag bortrest en vecka samt har varit sjuk. » (75%)
- Mycket bra och inspirerande föreläsare. Bästa på Industriell Ekonomi utan tvekan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 3%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 61%

Genomsnitt: 2.89

- Kaizen - ständig förbättring» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 7%
Ja, målen verkar rimliga»38 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Kaizen - japanska för ständig förbättring» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 22%
Ja, i hög grad»33 73%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.82

- Tycker egentligen inte att jag lärde mig så jättemycket i kursen. Den är intressant, men det känns väldigt mycket som att man skrapar på ytan. Hade hellre förjupat oss i något ämne vi tidigare läst. Ingen kommer kunna simulera efter kursen.» (I viss utsträckning)
- Det är väl alltid några som glider när en stor del av examinationen utgörs av ett grupparbete samtidigt som duggan är relativt enkel.» (I viss utsträckning)
- Den individuella momentet var relativt litet i kursen, men eftersom det bara var U/G ser jag egentligen inte det som ett stort problem.» (I viss utsträckning)
- Det hade nog gått att klara kursen utan att göra något om gruppen var "snäll".» (I viss utsträckning)
- Litteraturseminariet var ett onödigt moment då det inte gav något att gå dit.» (I viss utsträckning)
- bra med projektarbete lärde sig jättemycket» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker dock att det var enkelt att klara duggan. Borde inte vara kryssfrågor. Eller det kanske det borde men jag tycker att kursen skall ha en vanlig betygsskala (då skall duggan eller tentan vara svårare).» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»26 44%
Mycket stor»23 38%

Genomsnitt: 3.24

- Deltog inte pga kandidatarbete i Kenya» (Mycket liten)
- Framförallt laborationerna har varit givande» (Ganska liten)
- deltog inte på så många föreläsningar, dock var handledningarna bra» (Ganska liten)
- Bra handledning» (Ganska stor)
- Gick på alla föreläsningar. Litteraturen var inte jättebra. Läste den grundligt en gång och övergripande några, mycket som var irrelevant. Mycket som jag kanske skulle vilja lära mig mer om som det inte fanns litteratur på (per var dock bra med frågor och hade bra undervisning)» (Ganska stor)
- Speciellt handledningen» (Ganska stor)
- Handledningstillfällen och frågetillfällen har fungerat mycket bra.» (Mycket stor)
- Per medbo är mycket pedagogisk. » (Mycket stor)
- Väldigt bra med så pass många tillfällen för handledning» (Mycket stor)
- Väldigt bra och tydliga föreläsningar!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar, lagomt många föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»13 22%
Ganska stor»32 54%
Mycket stor»11 18%

Genomsnitt: 2.91

- Har lärt mig av själva labbandet.» (Ganska liten)
- läste ingen kurslitteratur» (Ganska liten)
- Enbart för att klara duggan!!» (Ganska liten)
- För mycket material som inte var till någon nytta. Gallra.» (Ganska liten)
- Det mesta fanns att läsa i boken och i föreläsningsanteckningarna.» (Ganska stor)
- Caset var det som gav mest kunskap i denna kurs tycker jag» (Ganska stor)
- läser alltid litteraturen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»5 8%
Mycket bra»52 89%

Genomsnitt: 3.87

- Strul med schemat» (Ganska dåligt)
- Allitd väldigt tydliga och bra uppdateringar. Materialet låg ute i god tid.» (Mycket bra)
- god ordning» (Mycket bra)
- Per bör använda bättre styckesindelning och fler underrubriker i sina PM och andra dokument för tydlighet.» (Mycket bra)
- Kursadministrationen har aldrig varit så bra i en kurs förut. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 1%
Mycket bra»56 94%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 4.08

- Väldigt trevlig lärare som verkligen ville att vi skulle lära oss. Mycket handledning» (Mycket bra)
- Väldigt bra möjligheter att få hjälp av både Kalle och Per» (Mycket bra)
- Mycket tillmötesgående» (Mycket bra)
- Lätt att få svar över mail» (Mycket bra)
- Per ska få all cred mycket engagerad och behjälplig.» (Mycket bra)
- per har varit utomordentligt tillgänglig, öppen och hjälpsam. En förebild för många föreläsare/proffesorer på I» (Mycket bra)
- Per Medbo var mycket hjälpsam» (Mycket bra)
- Oförskämt bra» (Mycket bra)
- Har inte varit bättre i någon tidigare kurs. Den här kuresen har helt klart varit bäst på denna punkten om man ser till det tre första åren.» (Mycket bra)
- Exemplariska! Per är en riktig hjälte när det gäller att vara tillgänglig för oss elever!» (Mycket bra)
- Exceptionellt bra.» (Mycket bra)
- Helt fantastiskt bra, bästa hjälpen jag fått i någoin kurs hittils!» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra. Kursens främsta styrka» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 18%
Mycket bra»47 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Det blev lite tätt mellan inlämningar och obligatoriska moment i båda kurserna vecka 6-8, svårt att få ihop tiderna.» (Ganska bra)
- ett projekt som fungerat mycket bra och passat mig och min syn på roliga och bra projekt. Det medför engagemang och vilja att få gruppen att fungera -> gott samarbete» (Mycket bra)
- Bra med opponering» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»2 3%
Låg»13 22%
Lagom»36 62%
Hög»7 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- det borde varit mycket högre krav i kursen samt större innehåll. Som kursen ser ut i nuläget tycker jag bara att den är värd hälften av poängen» (För låg)
- Kunde varit något högre, dock är det väldigt bra att tid ges till kandidatarbetet» (Låg)
- Det blir vad man gör det till.» (Lagom)
- Låg men med tanke på att kandidatarbetet ligger samtidigt var det uppskattat att ha lite tid över.» (Lagom)
- var dock bra. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»31 53%
Hög»23 39%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.49

- Läste bara denna kurs under läsperioden» (Lagom)
- högre runt deadline för kandidat» (Lagom)
- Det var mycket olika deadlines att hålla i huvudet i denna period, både med kandidaten och Simuleringen vilket har varit lite rörigt sammantaget. Arbetsbelastningen i Simuleringen var dock bra. » (Lagom)
- Jobbigt kandidatarbete med oklara direktiv.» (Hög)
- Vilket beror på att kandidatarbetet tagit mycket tid» (Hög)
- kandidatarbetet har inte uppfyllt mina förväntningar. jag är missnöjd med uppgiften och möjligheterna att ifrågasätta handledare (intressekonflikt med betyg). känns som att vi jobbar dag och natt och inte får ut någonting vettigt som gillas. belastningen för simuleringskursen var normal» (Hög)
- Läste 22,5 hp istället för 15 pga teknikbas» (Hög)
- Kändes ibland lite stressigt pga kandidatarbetet.» (Hög)
- kandidatarbetet tar mycket tid» (Hög)
- läste en min sista kurs i teknikbasen (finansiell risk) parallellt också förutom kandidatarbetet..» (Hög)
- hade även finansiell risk i teknikbasen + kandidatarbete! det funkar inte..... som vanligt på industriell ekonomi.. kalle anka alltihopa» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 10%
Gott»23 38%
Mycket gott»30 50%

Genomsnitt: 4.48

- höj kraven, inför 3-5+U» (Godkänt)
- Bra administration och gott arbetsklimat mellan lärare och elever. Dock tror jag att jag kunnat läsa in vad jag lärt mig i kursen på några få timmar, så ska inte 7.5 poäng på Chalmers vara. » (Godkänt)
- Jag tycker det är en bra och mycket intressant kurs som definitivt bör bevaras. Jag tycker däremot att den kan göras mer omfattande med en riktig tentamen. Eventuellt skulle kursen kunna kombineras med en kurs i presentationsteknik eller retorik. Detta är något som utbildningen saknar och behöver. Kanske ta bort fackspråksmomentet från kandidatarbetet som inte gav särskilt mycket och istället ha en presentationsteknikkurs.» (Gott)
- Synd att inte fler var på föreläsningarna, det hade Per varit värd.» (Gott)
- Mycket bra lärare! Engagerad och tillmötesgående. Fler borde ta efter honom..» (Gott)
- väldigt intressant ämne och en bra kurs» (Mycket gott)
- Kursen var intressant och var väl avvägd mellan föreläsningar/teori och praktik/kejs. » (Mycket gott)
- absolut en av de bästa kurserna jag läst på Industriell Ekonomi, i alla fall under det senaste året. Mycket konkret och vettigt. Hands on. » (Mycket gott)
- Per har visserligen fördelen att undervisa i en av de roligaste kurserna på I men det går inte att bortse från att han är både kunnig inom området samt väldigt pedagogisk vilket gör betyg till ett onödigt incitament. » (Mycket gott)
- En av de roligaste och intressantaste kurserna hittils.» (Mycket gott)
- Mycket bra, pedagogisk och trevlig föreläsare. Givande och intressant kurs för en I-student, jag uppskattar att fokus låg mer på användandet och tankegången kring simulering, än på själva programmeringen (=trist). Bra översiktskurs.» (Mycket gott)
- Bra kurs! Anvbändbar i framtiden.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Per Medbo»
- läraren»
- Per Medbo»
- Per Medbo är mycket bra.»
- Allt»
- Bra upplägg, bra med ett eget relativt omfattande projekt, mycket bra handledning, lätt att få hjälp, givande laborationer»
- Det var väldigt bra att Per var så engagerad och hjälpsam. Planeringsrapporten och oppositionen var också bra för det fortsatta arbetet med caset.»
- Föreläsare, Per Medbo är mycket pedagogisk, tydlig och hjälpsam. Brinner för sitt ämne samtidigt som han inte försöker tvinga på andra sitt intresse. Har dessutom humor. Bra med en dugga + projektarbete»
- Kursansvarig mycket delaktig och hjälpsam! Skapar intresse för ämnet genom en intressant dialog kring simuleringens syfte och intressanta föreläsningar. »
- Examinatorn, Per är duktig.»
- Behålla Per Medbo. »
- laborationerna och projektet»
- projekten, dataövningarna»
- -Per Medbo -Karl -Projektet »
- Målbilden för kursen. Det är helt rätt utgångspunkt att man ska förstå för och nackdelar med simulering, inte bli expert på området. Projektet är ett bra och roligt sätt att lära sig.»
- Per Medbo»
- antalet handledningstillfällen, samt att han var i lokalerna hela tiden så man kunde få hjälp även om man itne bokat tid.»
- All handledning samt hela upplägg med examination som projekt och betygskalan»
- Per Medbo, opponering och redovisning i två etapper»
- Per! Projektet var bra och lärorikt!»
- Labbarna, duggan, artiklarna»
- Godkänt / Icke godkänt. Möjligheten att få mycket handledning i projektarebtet Flera redovisningstillfällen, bra! Bra att kunna få feedback också.»
- Föreläsaren och caset»
- Huvudtaget har upplägget varit bra.»
- projektexamination»
- Simuleringsprojekten»
- Per bör bevaras i kursen!!»
- Att ha kurslitteratur via nätet var ovärderligt och ett mycket bra tillvägagångssätt.»
- Föreläsaren. »
- Praktikfallen är lärorika. Det många tillfällena för handledning samt labbarna som introducerade praktikfallen var bra!»
- Per! Fantastisk lärare och pedagog, mycket tydlig och svarar även på dumma frågor! Bra med en G/U kurs, den ligger perfekt tillsammans med kadidatarbetets uppstart.»
- Jag är nöjd med hela upplägget och lärare och handledare.»
- Att ha kurslitteraturen som e-bok. Per Medbo var en klippa.»
- Per»
- möjligheterna att få handledning»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inför sifferbetyg så att kursen likställs med övriga kurser. Alternativet är att göra kursen som integrerade moment i exempelvis produktions och logistikkurserna»
- kraven, betygen»
- Bort från en alltför fiktiv miljö i simuleringskejsen, mer verklighetsnära för att hålla engagemanget uppe hos studenterna.»
- Mer omfattande kurs. Antingen lära sig djupare om simulering eller utöka med ytterligare moment.»
- Inget»
- Integrera denna kurs i andra kurser och lägg istället de integrerade miljömomenten som en fristående kurs.»
- Funderar över om projektet kunde haft ett mer definierat "verkligt" system så att kraften går åt till att matcha modellen med det verkliga i stället för att "hitta på det verkliga" så det matchar modellbyggnad. »
- Kanske någon assistans till examinatorn som ibland verkade väldigt upptagen.»
- Minska antalet poäng för kursen eller öka dess innehåll samt kraven på kunskap.»
- - Betyg på kursen. Vill kunna visa att jag är mer än ett G när kursen är rolig och jag anstränger mig! Ett mål för nästa år bör vara att genomföra detta... - Mer fokus på programmering. Kompetensen i simulering ligger självklart i det teoretiska. Hur genomför man en studie. Jag tycker dock att man kommer för lätt undan med detta på I (kanske funkar för ekonomer, inte för ingenjörer). Jag anser att alla bör klara av att bygga simuleringsmodell med de förkunskaper alla ska ha från programmeringskursen och att detta bör vara ett större moment i kursen (dock inte att övriga moment skall försvinna, bara att det skall läggas till). Med dagens upplägg är det nog lätt att klara G på kursen utan jätteansträngning (spekulation). »
- Duggan får gärna ligga en vecka senare då man lärt sig mer genom projektet»
- Vore roligare med verkliga projekt»
- Lite mer individuella moment. I gruppen kunde man märka att det var väldigt olika kunskapsnivåer.»
- Styckesindelning i PM och andra dokument»
- Kommer inte på något!»
- Något moment som gjorde det mer obligatoriskt att vara i skolan.»
- Litteraturseminariet kan tas bort.»
- Försöka få projekten lite mer verklighetsbaserade så att inte hela kursen känns som hittepå»
- En del kurslitteratur innehöll väl mycket babbel. »
- Omfattning på praktikfallen, de två momenten tog mycket tid. hade även varit intressantare att antingen följa upp samma grupp vid de båda presentationerna alternativt helt byta grupp för presentation nr. 2. »
- Inlämningar och deadlines bör spridas ut mer så att de inte sammanfaller med kadidatarbetet.»
- Mer samarbete med kursen går samtidigt för att få bättre koll på deadlines.»
- Inte mycket, kursen är mycket välgjord. »

16. Övriga kommentarer

- Kursen ligger rätt otacksamt till med tanke på att vi börjar med kandidatarbetet och därmed så har de flesta allt fokus på det när terminen sätter igång.»
- En reflektion över Per Medbos insats: Jag vet att jag pratar för en överväldigande majoritet av klassen när jag säger att han har en synnerligen bra förmåga att balansera mellan en tillmötesgående och lyhörd attityd och en auktoritär ledning av klassen. Nu är jag knappast någon auktoritet inom områdena pedagogik och didaktik, men jag är helt övertygad om att han skulle göra mycket stor nytta vid någon form av en intern pedagogikutbildning av Chalmers undervisningspersonal. Han har den där naturliga och okonstlade framtoningen vilken gör att det blir trovärdigt och intressant. Om ni någonsin funderar på interna pedagogikutbildningar eller kurser är han mannen att låta hålla i detta!! »
- Kull med olika artiklar som kurslitteratur så att man får olika vinklar. Kursboken lättläst, men kanske inte den mest givande. Emellertid bra att den finns som ebok! »
- Per Medo är en mycket duktig lärare.»
- Per var kanon!!»
- Per Medbo var en mycket bra lärare som alltid tog sig tid att svara på frågor.»
- Baa kurs med engagerad lärare»
- Jag tycker att Per har varit en jättebra lärare, väldigt pedagogisk och hjälpsam. »
- En otroligt bra upplagd kurs. Högsta möjliga betyg till föreläsaren som alltid varit metodisk, duktig och alltid funnits tillgänglig för att svara på frågor.»
- Synd att föreläsningarna låg på en sådan otacksam tid, 08.00 på morgonen... Hade varit bättre om de började kl. 10.00. »
- Möjligheten att få hjälp har varit fenomenal. Högt över förväntan.»
- Fundera på att införa betyg om ni vill att studenterna ska anstränga sig mer.»


Kursutvärderingssystem från