ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp3åk2: MVE270 - Flervariabelanalys

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-12 - 2009-03-30
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

77 svarande

Högst 15 timmar»7 9%
Cirka 20 timmar»20 25%
Cirka 25 timmar»20 25%
Cirka 30 timmar»20 25%
Minst 35 timmar»10 12%

Genomsnitt: 3.07

- varierat» (?)
- Ingen aning» (Cirka 20 timmar)
- Eftersom jag hade stor respekt för kursen så har jag lagt ner mycket tid från första dag.» (Cirka 25 timmar)
- Mycket att räkna, men bra med räknestugor. Också bra att det var räknestuga mellan 13 och 15, eftersom lokalerna var lediga fram till 17. Det var mycket sällan folk började gå innan 16.30.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

78 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»1 1%
75%»19 24%
100%»56 71%

Genomsnitt: 4.65

- Gav upp efter halva» (25%)
- 99%» (75%)
- Inte så mycket på räkneövningar» (75%)
- Sjukt 1 vecka» (75%)
- Pga sjukdom missade jag en del föreläsningar, annars tycker jag att Johan Berglinds föreläsningar är de mest givande man kan gå på.» (75%)
- bortrest en vecka, i övrigt alla» (75%)
- Centralt för inlärandet i denna kurs. Svår att läsa in på egen hand.» (100%)
- Bra undervisning. Tycker mycket bättre om Johan än efter inledande matematik.» (100%)
- Bästa föreläsningarna hittills på Chalmers. Johan Berglind är otroligt duktig.» (100%)
- Den tiden som jag var i göteborg. Var dock borta från 4 föreläsningar pga resa.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»37 48%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 31%

Genomsnitt: 2.33

- Kan ha sett dem men komme rinte ihåg dem. Så det kan nog vara mitt eget fel.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»46 95%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.04

- Ingen aning, men kursen var alldeles för omfattande och svår» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»3 5%
Ja, i hög grad»44 77%
Vet ej/har inte examinerats än»9 15%

Genomsnitt: 3.07

- Bra tenta, inga onödigt svåra uppgifter som krävde mycket räknande av sort som inte ingick i kursen. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 3%
Ganska stor»17 21%
Mycket stor»57 73%

Genomsnitt: 3.66

- Fast det beror verkligen inte på Johans sätt att undervisa.» (Ganska liten)
- Även om undervisningen var bra, tyckte jag vissa tavelanteckningar var svårbegripliga i efterhand. Kan ha berott på att jag inte antecknade sidokommentarer som inte skrevs upp, men kan kanske förbättras» (Ganska stor)
- men mest var det att räkna som en liten blå som hjälpte inlärningen» (Ganska stor)
- Det hade varit bra om undervisningen mer hade fokuserat på förståelsen av olika formler samt gett mer konkreta exempel på tillämpningar av matten.» (Ganska stor)
- Johan är väldigt pedegogiskt och använder sig av bra inlärningsmetoder» (Mycket stor)
- Som tidigare nämnts. Mycket viktigt med föreläsningar. Johan är dessutom en utmärkt pedagog och har en sällsynt förmåga att lära ut på ett enkelt och inspirerande sätt.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar. Bra med repetitionsavsnitt och sammanfattningar kontinuerligt.» (Mycket stor)
- Utan undervisningen/Johan hade jag inte klarat denna kurs» (Mycket stor)
- Otroligt bra och strukturerade föreläsningar sparade mig väldigt mycket arbete :)» (Mycket stor)
- Har knappt läst nånting i litteraturen, med Johan som föreläsare räcker föreläsningarna för att förstå allt.» (Mycket stor)
- Har i princip sluppit att läsa i boken, utan hela tiden kunnat använda mina anteckningar.» (Mycket stor)
- Johan är mycket lugn, metodisk, strukturerad och pedagogisk.» (Mycket stor)
- Johan är en grymt bra och strukturerad föreläsare!» (Mycket stor)
- Johan har jätte bra struktur och det är en av dom få kurser som jag faktiskt använder anteckningarna från föreläsningarna jätte mycket.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»45 57%
Mycket stor»23 29%

Genomsnitt: 3.15

- Tyckte aldrig boken kunde komplettera föreläsningarna ordentligt vad gäller att förklara olika metoder grundligt. » (Mycket liten)
- Svårt när problemen inte löses på samma sätt i boken som på föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Jag har mest använt boken för att räkna rekommenderade uppgifter.» (Ganska liten)
- Har inte läst så mycket i boken, däremot finns lärarfacit (med facit till alla uppgifter) på piratebay, detta underlättar fantastiskt mycket då denna innehåller utförliga lösningar på samtliga uppgifter. Detta borde verkligen meddelas till kommande teknologer av denna kurs.» (Ganska stor)
- Viktigast har anteckningarna från Johans föreläsningar varit i form av material» (Ganska stor)
- Använde enbart kurslitteraturen för räkneövning vilket naturligtvis är viktigt men läste inte en sida på hela kursen. » (Ganska stor)
- Uppgifterna är ju dock naturligtvis viktiga.» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 20%
Mycket bra»62 79%

Genomsnitt: 3.79

- Står lite motsägande info ibland. Vissa saker fungerade dock väldigt bra, t.ex. veckoöversikterna.» (Ganska bra)
- Den kan bli ännu bättre genom att lägga ut samtliga övningsuppgifter på kurshemsidan från första början så att man slipper gå in en gång i veckan och skriva ut ett nytt papper. DEssutom skulle det innebära att man tillåts hålla bättre framförhållning. » (Ganska bra)
- Bra och snabb info på hemsidan» (Mycket bra)
- Jättebra, uppdaterad info. hela tiden.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

78 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»20 25%
Mycket bra»46 58%
Har ej sökt hjälp»9 11%

Genomsnitt: 3.78

- Bra med räknestuga, lite långa köer ibland dock.» (Ganska bra)
- Lång kö vid många tillfällen. » (Ganska bra)
- Det var ofta långa köer på övningstillfällena.» (Ganska bra)
- Det vore bra om fler handledare kunde kopplas in sista veckan innan tentan under handledningstiderna.» (Ganska bra)
- Alldeles för många frågor till två handledare, man bör fundera över att ha en extra handledare.» (Ganska bra)
- Mycket bra med två övningstillfällen per vecka med två handledare. Aldrig problem att få hjälp när man behövde det» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 17%
Mycket bra»55 72%
Har ej sökt samarbete»7 9%

Genomsnitt: 3.89

- Det är framförallt tack vare andra studenters förklaringar som jag läst mig.» (Mycket bra)
- Det mesta av vad jag lärde mig tog jag in genom hjälp från vänner.» (Mycket bra)
- Har kunnat få hjälp med tal» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

77 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»27 35%
Hög»43 55%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.64

- Svårt att avgöra eftersom olika delar av kursen var olika svår. En del moment krävde mycket tid» (?)
- Väldigt mycket uppgifter. Bättrades på efterhand då inte alla behövde göras, men då låg jag redan efter och hade svårt att jobba ifatt.» (Hög)
- Men det blir vad man gör det till» (Hög)
- Väldigt mycket uppgifter men kan ju även bero på min sjukdom i två veckor.» (Hög)
- Mkt svår kurs, boken orimligt svår jämfört med tentan. mkt svårt att hinna med allt» (För hög)
- På tok för hög, gav upp efter halva kursen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»2 2%
Låg»1 1%
Lagom»31 40%
Hög»39 51%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.52

- inte så farlig ekonomi, men matten går ju att plugga hur mycket som helst på» (Hög)
- Men det blir vad man gör det till» (Hög)
- Samma kommentar som innan.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

79 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»1 1%
Godkänt»11 13%
Gott»27 34%
Mycket gott»39 49%

Genomsnitt: 4.29

- För omfattande och högt tempo, allt man gjorde i envariabeln har men redan glömt vilket gör flervariabeln outhärdlig.» (Mycket dåligt)
- svår kurs.» (Godkänt)
- » (Godkänt)
- Trots mkt svår kurs har Johan vart en mkt bra lärare» (Gott)
- Johan gjorde ett mycket bättre jobb på den här kursen än på den inledande matematiken lp1 07.» (Gott)
- Enda som sänker är att jag inte ser hur jag ska avvnända denna kurs i arbetslivet senare, har för mej ingen klar anknytning... Kanske borde tydliggöras?» (Gott)
- en på det hela taget ganska rolig mattekurs, om än förbannat svår» (Gott)
- Mycket tack vare examinatorn.» (Mycket gott)
- Bästa mattekursen jag har läst.» (Mycket gott)
- berglind är en klippa! Han har förmågan att göra det som verkar omöjligt möjligt!!!» (Mycket gott)
- Mycket pedagogisk föreläsare! Övningsledaren var också väldigt bra.» (Mycket gott)
- Den bästa mattekursen jag varit med om.» (Mycket gott)
- Johan är kanon!» (Mycket gott)
- När man har vant sig vid Johans torra humor är föreläsningarna väldigt bra eftersom de är så strukturerade.» (Mycket gott)
- Johan har varit bra och det har varit riktigt roligt att läsa matte igen. Tentan var bra och den berörde alla genomgångna områden.» (Mycket gott)
- Bra, genomgående pedagogiskt upplägg. En dugga hade varit bra någon gång på mitten som ett sätt att stämma av hur man ligger till. » (Mycket gott)
- Johan är jättebra.» (Mycket gott)
- Tack vare Johan! Mycket bra!» (Mycket gott)
- Johan jorde ett kanon jobb. Han är duktig på att undervisa och kan förklara problemet på flera sätt. Tentamen testade värkligen det vi haed lärt oss i kursen, men skulle kunna vara lite mer utmanande nästa år.» (Mycket gott)
- Intressant och mer strukturerad än envariabelkursen. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan»
- Johan som föreläsare»
- Johan Berglind!! Han är strukturerad, pedagogisk och grym. Aka. den bästa föreläsaren vi haft!»
- Johan Berglind.»
- Allt»
- Berglind»
- Johan. Och sammanfattningarna inför varje vecka som låg ute på hemsidan var mycket bra men jag upptäckte dessa alldeles för sent så de borde kanske uppmärksammats mer. »
- Johan»
- vektoranalysen»
- Johan Berglind! Hans pedagogik har varit till stor hjälp! »
- Johan är riktigt bra.»
- Johan Berglind bör bevaras som examinator till nästa år. Bästa föreläsaren på hela sektionen.»
- Johan»
- Johans föreläsningar...han är otroligt duktig på att förklara och framhäva vad som är viktigt att kunna.»
- Johan Berglind!»
- Veckoöversikterna.»
- Johan Berglind»
- Johan»
- Bra föreläsnignar, pdagogiskt och lugnt.»
- Berglind»
- Johan Berglind! Det var rätt lagom mycket att ta in. Till en början var det hela obegripligt men efter lite tentaplugg föll det på plats. Tror dock inte att det ska vara fler nya moment, då hade det nog känts överväldigande. Väldigt bar med flera föreläsningar med repetition.»
- Johan som lärare.»
- Johan Berglind är grym och bör vara kvar.»
- Mål, omfattning, fokus på problemlösning och inte bevis.»
- Johan »
- upplägget var bra»
- Johan»
- räkneövningar!»
- johan, boken, räkneövningarna»
- Johan»
- Räkneövningar och Johan »
- JOHAN BERGLIND! Ni ska vara glada att ni har en så uppskattad och pedagogisk föreläsare/ lärare som honom.»
- johan.»
- Föreläsaren!»
- Omformeringen som skett av kursens upplägg känns absolut relevant och bör bevaras.»
- Johan Berglind»
- Johan, att det inte ingår mathlab i denna kusr.»
- Johan Berglind samt det rikliga antalet handleningstillfällen. »
- Johan Berglind - solklart!»
- Mycket bra och tydlig struktur på hela kursen. Föreläsningarna var lugna och pedagogiska.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En dugga efter halva perioden hade varit bra»
- Svårighetsgraden på tentamen kan nog snäppas upp lite. Detta tillsammans med en dugga i mitten av februari skulle nog öka kunskapen hos studenterna.»
- En dugga hade varit bra, men det verkar som om Johan har för avsikt att genomföra detta.»
- Möjligen bör en dugga läggas in under kursen. Förslagsvid efter den "gamla delen".»
- Uppgifterna måste kännas rimliga, svårt att koppla boken till föreläsningarna bitvis»
- skulle vart bra med duggor»
- Kanske bör det finnas en dugga när halva kursen gått. Då kanske man blir motiverad att ligga i fas för att fixa poäng på duggan samtidigt som man lär sig mer. »
- Duggor efterfrågas. »
- Inför en dugga halvvägs in i kursen. Inte ha så många tal att räkna i början av kursen.»
- Det bör finnas en dugga som kan ge bonuspoäng till tentamen.»
- Eventuellt införa en dugga...inte bara för bonuspoängen men den tvingar en också att repetera lite mitt i perioden vilket gör att man minns de tidiga veckorna bättre.»
- Många har efterfrågat en dugga, vilket även Johan pratat om att det är en bra idé till nästa år. »
- Det borde finnas en dugga som kan ge bonuspoäng. Gärna någon matlab anknytning också. Dock ej för att få bonuspoäng utan mer för att få fröståelse för de uppritade dimensionerna.»
- Man bör ha en möjlighet att kunna skaffa sig bonuspoäng från t.ex. en dugga eller Matlab.»
- Lägg in en dugga?»
- Dugga, fler personer vid övningstillfällen. Eftersom det var så dåligt i början gick troligen mindre och mindre folk dit.»
- Någon dugga. Implementera några fundamentala teoribitar till tentan. »
- Fler handledare i början av räkneövningarna så att kön itne blir så otroligt lång»
- Lite högre poängtal på kursen vore ju inte fel, 5 p ekonomi, 10 matte skulle visa mer rättvist på arbetsinsatsen»
- En dugga på mitten av perioden skulle vara bra för att ha koll på hur man ligger till och pressa till att plugga i början också.»
- Ta det lugnare på föreläsningarna alternativt dela ut det exakta innehållet i förväg. Det är totalt omöjligt att både hinna med att anteckna samtidigt som man försöker hänga med i resonemanget - och antecknar man inte är det helt omöjligt att klara av uppgifterna. Detta gäller även om jag varit påläst redan innan lektionen.»
- Inlägg av duggor och kanske göra examinationen lite mer utmanande.»
- Kanske lägga till en dugga.»
- Tja... gärna en annan lektionssal än KC där det är 26 grader varmt, dålig ventilation och en massa personer springer framför tavlan hela tiden...»
- Minst en dugga vore bra för att kunna stämma av med sig själv och för att öka kravet på att ligga i fas.»
- En dugga bör införas.»
- Införskaffa duggor inder läsperiodens gång, mins en gärna två»
- Duggor kanske»
- En dugga mitt i kursen hade helt klart varit att föredra.»
- fler demonstrationer på tavlan och det måste tillkomma duggor! annars finnsingen morot längs med kursen och för att klara en så pass tung kurs krävs lite vägledning.»
- kanske lägga in en dugga.»
- Vore bra med en dugga»
- Fler handledare»
- inför dugga!»
- Inför en dugga. »
- Dugga kan nog vara en god ide att införa inledningsvis.»
- Skulle vara bra om det fanns möjlighet att föreläsaren använde sig av något slags dataprogram, tex matlab för att lättare illustrera alla 3D-figurer, vektorer och plan i rummet på föreläsningarna. Det hade då varit lite lättare att förstå och hänga med.»

16. Övriga kommentarer

- Man kan förstå att Johan har en egen fanclub-grupp på facebook.»
- Stort plus till Johan Berglind för ett mycket bra jobb. Främst med engagemanget när de "vanliga" föreläsningarna var slut och för de sammanfattande föreläsningarna i slutet av läsperioden som knöt samman kursen på ett mycket bra sätt. Är inte alla lärare som engagerar sig så!»
- Mycket bra upplägg av kursen.»
- Bra jobb Johan»
- intressant kurs!»
- Tack till Johan! »
- All cred till Johan! Han är grym!»
- Mycket bra kurs, Johans pedagogik är hur bra som helst. Har varit ett nöje att läsa den här kursen.»
- Tack för en bra kurs!»
- Mycket bra föreläsningar.»
- Jag tycker att förläsningarna var jättebra och där togs upp alternativa mer lättbegripliga sätt att lösa problem. Kan dock tycka att många tal från boken blev väldigt krångliga med dessa sätt och facit gav inte mycket hjälp då det löste talen på bokens sätt. Detta är kanske svårt att göra något åt.»
- Johan är grym!»
- Mycket väl genomförd kurs!»
- Mycket gott betyg till Johan Berglind.»
- Johan har en oslagbar rutin och är mycket pedagogisk vilket är viktigt i ett såpass komplicerat ämne!»
- Johan Berglind är den absolut bästa läraren jag någonsin haft.»
- Även om man kansske inte alltid blir jätteexalterad av kursen eller om man ens blir godkänd just denna gång så är det mycket trevligt att johan berglind håller kursen. Alltid bra struktur och som alltid finns till hjälp, och i förtid ser vad studenter kommer tycka är svårt och då ägnar mer tid åt detta på en gång. Samtidigt skulle det vara så att man ej klarar kursen ( vilket beror på en själv) så är man inte orolig, för då får man ytterliggare en gång ha Johan Berglind i en kurs. Världens bästa mattelärare! Solklart!»
- Bra kurs över lag. Johan förtjänade verkligen det pedagogiska priset förra året.»


Kursutvärderingssystem från