ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-3 Datastrukturer och algoritmer, TDA416/DIT960

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-13 - 2009-03-22
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Jag läser på

37 svarande

Chalmers»36 97%
Göteborgs universitet»1 2%

Genomsnitt: 1.02

- Chalmers är bättre *fnizz*» (Chalmers)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»15 40%
Cirka 20 timmar»13 35%
Cirka 25 timmar»6 16%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.94

- Eftersom inga övningspass varit schemalagda, har det inte blivit av att ta sig tid för övningarna. Speciellt inte i grupp (någon enstaka individuell bara).» (Högst 15 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»2 5%
25%»4 10%
50%»5 13%
75%»12 32%
100%»14 37%

Genomsnitt: 3.86

- föreläsningarna är inte speciellt givande.» (0%)
- Besökte enbart vissa labbtillfällen» (25%)
- varannan föreläsning, inga övningar eller labtillfällen.» (25%)
- Krockade med andra kurser» (25%)
- Samtliga föreläsningar» (50%)
- Man gick nästan alla föreläsningar i början men sedan så kändes det att man var tvungen att skippa dem för att göra Datastruktur labborationer och även Databas Labborationen då jag hade valt att också läsa det.» (50%)
- varit borta 5 föreläsningar» (75%)
- gick inte på övningarna» (75%)
- Väldigt bra lärare» (100%)
- Jag var varit fysiskt närvarande, dock inte alltid närvarande i tankarna. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 32%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 45%

Genomsnitt: 2.78

- Kommer inte ihåg...» (Jag har inte sett/läst målen)
- målen står på hemsidan och i labPM står syftet med varje labb men jag tycker inte labbarna uppfyller målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Vi har läst liknade material i flera tidigare kurser så som objektiorienterad programutveckling, fk(collections, listor och iteratorer) och maskinorienterad programmering (linkade listor, prioritetsköer). » (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»23 82%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.89

- jag tycker examinationen var alldeles för svår.» (?)
- Tentan var som gamla tentor. De testar bara ett fåtal återkommande problem. Pluggar man in dessa problem klarar man tentan oavsett om man läst den eller ej.» (I viss utsträckning)
- Svårt att veta då målen är otydligt formulerade» (I viss utsträckning)
- Kursen och målen är missledande. "Datastrukturer och Algoritmer" var kursens namn, men det var snarare "Implementera saker i Java och öva på att felsöka", det kändes som att datastrukturerna och algoritmerna hade en väldigt, väldigt undanskymd roll i det hela.» (I viss utsträckning)
- Implementeringsdelen kändes lite smal, jag har bara kikat lite kort på en av de gamla tentorna (från VT2008?) och där kändes implementeringsdelen bredare. » (Ja, i hög grad)
- Uppskattning utav tidskomplexitet skulle dock gärna kunna få större plats i tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»16 43%
Mycket stor»7 18%

Genomsnitt: 2.62

- Obefintlig. » (Mycket liten)
- de föreläsningar jag varit på ställer snarare till problem än löser dem.» (Mycket liten)
- Labbarna var det som gav klart mest» (Ganska liten)
- Det här är väl ett ämne som inte gör sig på bra på föreläsningar - det blir rätt tråkigt. Men kanske att det skulle bli bättre av att försöka fånga mer av själva tankesättet, och ha lite mindra av "swap här och swap där och swap där..."» (Ganska liten)
- Bror Bjerner har inte varit en bra handledare ur mitt perspektiv. Lyssnade inte på vad för problem man hade, klagade på helt irreleventa delar av programkoden (ibland på delar av metoder som var kvar efter versionen han själv skrivit!) och var inte alls trevlig eller tillmötesgående när man skulle få hjälp. Ibland kunde även föreläsningarna lida av att herr Bjerner hakade upp sig på att man t.ex. inte skulle skriva på ett visst sätt och då mässade lite väl länge om det (hände upprepade gånger under kursen).» (Ganska liten)
- Den enda inlärningen förutom labbarna, dock inte allt för effektiv.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»15 40%
Ganska liten»14 37%
Ganska stor»7 18%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.83

- köpte inte boken» (Mycket liten)
- Köpte ej boken» (Mycket liten)
- Köpte boken, men endast kollat upp ett par saker i få kapitel.» (Mycket liten)
- Fanns inte att få tag i.» (Mycket liten)
- Har ingen kursbok.» (Mycket liten)
- fick inte tag på kursboken, utan köpte andra böcker i ämnet» (Mycket liten)
- inte använt mig av den speciellt inte sen den inte längre går att köpa.» (Mycket liten)
- Eftersom boken inte trycktes längre så kunde vi inte få tag i någon.» (Mycket liten)
- Wikipedia har gett mer än kursmaterialet i många avseenden.» (Ganska liten)
- Knappt läst något i boken, mest kollat på OHs..» (Ganska liten)
- Jag fick ofta en svag bild av vad man skulle göra på föreläsningarna men fick den egentliga förklaringen och förståelsen från boken. » (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»19 51%

Genomsnitt: 3.29

- Kursrepresentanter valdes sent, vi skulle tydligen utse dessa själva internt. Något förvirrat.» (Ganska dåligt)
- labbPM var väldigt svåra att förstå. vaga och ofullständiga men samtidigt väldigt långa.» (Ganska dåligt)
- Förvirrande när olika föreläsningar länkade till likadana dokument som dessutom hade olika filnamn även om själva filerna var identiska. Det skulle vara mycket bättre med en kommentar som sa "Se även förra föreläsningens pdf-dokument", t. ex. Det var även lite svårt att se vilka dokument som hörde till vilket datum. Ramar runt tabellcellerna skulle vara en enkel lösning på det problemet. » (Ganska bra)
- Inget att klaga på, men inget att berömma heller.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om materialet om splayträd kunnat hämtas från internet. En del labpm hade kunnat vara klarare, speciellt vad som är obligatoriskt och vad som är valfritt i lab 3.» (Ganska bra)
- Den här delen har Bror skött mycket väl.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»8 21%
Har ej sökt hjälp»9 24%

Genomsnitt: 3.56

- Inte jättebra respons på hjälp, mycket folk och lång väntetid (om ens ledig plats i lokalen) och ibland en oförståelse för problemen man frågar om.» (Ganska dåliga)
- Under labbtillfällen har det varit bra, Daniel har varit till stor hjälp.» (Ganska bra)
- Det kunde vara ganska många på labbtillfällena, men handledarna var bra, så när man väl fick hjälp fick man oftast mycket bra svar. » (Ganska bra)
- Möjligheterna har varit bra, däremot har det varit skiftande kvalité på responsen till hjälpen.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»26 70%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.78

- Testade ny labbpartner, funkade väldigt bra, men vi låg på lite olika nivå.» (Ganska bra)
- helt okej trots olika scheman.» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 18%
Lagom»21 56%
Hög»7 18%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.1

- Förutom labbarna pluggade jag 1.5 dagar till tentan. Borde inte fungera.» (Låg)
- Lab1 är jätte lätt, jag är generellt emot "repetitionslabbar". Ha det som en övning om det behövs, och låt labbarna vara relevanta för kursen i fråga. Gärna en eller två labbar till, dvs 4-5 labbar totalt.» (Låg)
- Verkar anpassad för studenter som fortfarande inte kan programmera.» (Låg)
- Labbarna var traggliga. » (Hög)
- Jag hade en annan kurs med mycket labbar parallellt, det blev lite tungt med båda, men i övrigt inga problem med arbetsbelastningen.» (Hög)
- labbarna tog på tok för mycket tid och var på tok för svåra.» (Hög)
- Labbarna är alldeles för omfattande för att vara rimliga. En labb mindre, och belastningen hade varit ok.» (För hög)
- För hög i kombination med kursen "Databaser". Labbarna i båda kurserna tog väldigt mycket tid ibland. Hade man inte haft en kurs som varit tung i laborationerna tillsammans med denna kurs så hade det kanske inte varit så farligt.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»15 40%
Hög»13 35%
För hög»8 21%

Genomsnitt: 3.75

- Jag läste parallell programmering också» (Lagom)
- Mycket intensivt labbande. » (Hög)
- Läste en mycket svår annan kurs som tagit alldeles för mycket tid» (För hög)
- Jag har läst två kurser (inkl denna) utöver kandidatarbetet, så det är till viss del självförvållat.» (För hög)
- I kombination med Databaser.» (För hög)
- Gick också databas, svårt att hinna med alla labbar trots god insatts, pga. mängden returer i den. Med en annan kurs parallellt istället så hade det nog inte varit ett problem.» (För hög)
- jag har pluggat mellan 9 och 23 i princip varje dag.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Godkänt»14 37%
Gott»17 45%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.59

- Föreläsningarna måste planeras mycket bättre av föreläsaren.» (Mycket dåligt)
- Främst på grund av att det varit relativt mycket repetition.» (Dåligt)
- Labbarna kräver på gränsen till för mycket, de är väldigt omfattande och svåra. Å andra sidan är tentan ganska lätt om man är insatt i labbarna. Så det går väl på ett ut.» (Godkänt)
- Tycker att man har lärt sig bra genom labbarna. men de känns som om en uppdatering av den hade varit på plats. Många av buggarna som fanns i tidigare veriationer av java är fixade nu. Därför bör vi lära oss hur man gör i senaste veriationen av java och inte java 5.» (Godkänt)
- Den är okej, men hade velat ha lite mer fokus på datastrukturerna och algoritmerna, inte på implementering.» (Godkänt)
- Kursen är bra i sig men föreläsaren är dålig, likaså labbarnas svårighetsgrad.» (Godkänt)
- Väldigt bra föreläsare» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- dunno»
- Labbinnehållet var mycket bra, detta tycker jag ska behållas.»
- Tentaupplägget. Helt suveränt med två separata delar, man får struktur på vilka delar som tillhör vad. Det är mycket lättare att plugga då.»
- Labbar är alltid givande»
- Labbarna, bra och ganska omfattande.»
- Mycket labbar.»
- Labbarna var trevliga och rätt lärorika.»
- Labbar och sättet föreläsningarna förberedde en för labbarna.»
- Labbar»
- laborationerna, som låg på en lagom nivå och var till stor nytta för inlärningen»
- Bror Bjerner»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- dunno»
- Längre labbdeadlines. Mycket stressigt när labbhandledare rättar så man får första rejecten dagen innan eller t.om. dagen efter final deadline.»
- Labbarna är på tok för omfattande för att vara rimligt efter endast två javakurser. När till och med personer som har programmerat hela sina liv tycker att det är klurigt, så är det på gränsen. Antingen får labbarna bli lättare eller bli färre. Ännu ett alternativ skulle vara att lägga kursen senare i utbildningen. »
- En tenta som ej följer en given mall.»
- Lite mindre fokus på hur man gör, och mer fokus på att förstå varför man gör som man gör. Se över labbarna. De var bra förutom att de krävde lite mycket tid. »
- Man behöver inte gå in lika mycket på länkade listor i början av kursen. I alla fall vi från IT har redan stött på det i MOP-kursen så det kändes mest som repetition.»
- Bättre struktur. Mer pedagogiska förklaringar.»
- Bättre attityd från föreläsare (både föreläsningar och labbpass).»
- Föreläsningarna var ofta rätt tråkigta och gav sällan något.»
- Mer generellt innehåll som inte är så låst till just java. Inblick i hur datastrukturer används och implemmenteras i funktionella språk. fler labbar och inga repetitionslabbar. Mindre repetition av material som gåtts igenom i tidigare kurser.»
- intressantare föreläsningar. denna period fick jag lära mig allt via Berkeleys-föreläsningar som finns på Youtube. Väldigt oklara laborationer, dåligt med hjälp»
- Skulle kunna bli lite tydligare labb-instruktioner. På tentan var det väldigt tydligt vad man skulle göra. Önskar samma klarhet på labbarna.»
- Sluta med att förutsätta (och acceptera) att IT-elever inte kan Java efter minst tre kurser om det.»
- lite större tyngd på den matematiska delen av algoritmanalys»
- labbPM bör förbättras. Jag hade gärna sett att man kunde få mer konstruktiv hjälp och inte bara att någon pekar på vad det är som är fel. Det vet vi själva mha testmetoder.»
- Kortare lab 2»

17. Övriga kommentarer

- GG»
- Man förstod mer andra gången man läste kursen, trots att jag inte deltog på föreläsningarna den här gången. Jag tror att fler skulle ha nytta av den när man var mer bevandrad i java. Trots att jag går tredje året tyckte jag att programmeringen var för svår i den här kursen.»
- Trevlig kurs.»
- Bra kurs, känns givande och relevant.»
- :)»


Kursutvärderingssystem från