ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfasthetslära 1, 09, MTM020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-11 - 2009-03-30
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

79 svarande

Högst 15 timmar»12 15%
Cirka 20 timmar»24 30%
Cirka 25 timmar»20 25%
Cirka 30 timmar»16 20%
Minst 35 timmar»7 8%

Genomsnitt: 2.77

- exempel och föreläsningar har inte varit förankrade i beräkningar. Beräkningar är lättare än man tror, viktigt att många exempel gås igenom i början, var tydligare med vilka metoder och tillvägagångssätt man ska använda.» (Cirka 30 timmar)
- Stor del av egen tid har gått till att lösa uppgifter som blivit fel. Otroligt frustrerande. » (Cirka 30 timmar)
- Många enskilda tal tar ju ganska lång tid att räkna» (Cirka 30 timmar)
- Tung kurs!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

79 svarande

0%»0 0%
25%»3 3%
50%»10 12%
75%»24 30%
100%»42 53%

Genomsnitt: 4.32

- Gick inte på räkneövningarna» (25%)
- Har gått på näst intill samtliga föreläsningar, men inte en enda räkneövning.» (50%)
- Alla föreläsningar, ett fåtal övningar.» (50%)
- snarare 90%, fram till föreläsning 18, sedan endast på exempeltillfällen» (100%)
- Ca 95%» (100%)
- Om något skulle jag villja se mer möjlighetrer att räkna själv under mek övningen.. Kanske ha en grupp som bara har helften så många ex typ. Du kan komma och fråga mig vad jag menar om du inte fårstår. MVH Jonas Boström» (100%)
- Mycket nya grejer hela tiden» (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

79 svarande

inte alls»9 11%
någorlunda»28 35%
ja»42 53%

Genomsnitt: 2.41

- Läste väldigt lite mekanik eller konstruktionsarbete i gymnasiet...» (inte alls)
- Diff.ekvationerna var mycket svåra...även vissa ekationssystem var svårlösta p.g.a. dåliga förkunskaper..» (inte alls)
- Inte mycket förkunskaper om man gått natur..» (inte alls)
- Föreläsningarna grundade sig oftast på en nivå för betyg 5 känndes det som och då är det inte så lätt att hänga med om ambitionen är att få en 3:a» (inte alls)
- lite svår geometri man hade velat ha repetition av... även vektorerna var lite svårt..» (någorlunda)
- läst kursen tidigare på annat program» (ja)
- Jag kommer direkt från gymnasiet där jag läste Konstruktion A och B och jag tyckte att det var lite kämpigt ibland. Jag kan tänka mig att sådana personer som aldrig läst något liknande tycker att detta är ett svårt ämne.» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser mekanik och hållfasthetslära?

77 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»21 27%
instämmer helt och hållet»56 72%

Genomsnitt: 2.72

- Fast man kunde ju önskat lite mer fokus på den biten, känns som att många bara lär sig räkna och inte tänker efter på vad det är dom räknar på och vad det menas med allt. » (instämmer helt och hållet)

5. Har kursens mål framgått?

77 svarande

nej, inte alls»3 3%
någorlunda»13 16%
ja, men kunde varit tydligare»23 29%
ja, tydligt»38 49%

Genomsnitt: 3.24

- Mycket svårt att förstå vad som gäller för de olika betygen, frammgick aldrig i undervisningen vad som krävdes för en 3:a» (nej, inte alls)
- Svårt att förstå vad man skall kunna för att bli godkänd» (någorlunda)
- Väldigt luddigt kring vad som krävs för 3/4/5 i betyg.» (någorlunda)

6. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 15%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 45%

Genomsnitt: 3.12

- Inte lätta att förstå om man inte läst något liknande änme innan» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

72 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»54 75%
Nej, målen är för högt ställda»18 25%

Genomsnitt: 2.25

- Målen är rimliga, men ämnet är mycket svårt för en som har dålig förkunskaper...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man kan nog få in lite till med god villja ,)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hållf-delen går alldeles för snabbt. De flesta har säkert lite förkunskaper i statik sedan gymnasiet, men troligen inte i hållfasthetslära. (inte jag iaf)» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker arbetsbördan på denna kursen var den högsta hittils. Jag vet kanske en person som hunnit göra alla uppgifter ni givit ut osv.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

73 svarande

Nej, inte alls»3 4%
I viss utsträckning»28 38%
Ja, i hög grad»41 56%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.54

- Pga det var svårt att förstå vad som krävdes för godkänt,» (Nej, inte alls)
- frågor som var invecklade på ett sätt som gjorde att poängen inte alls reflekterade hur stor del av momenten i kursen man tagit till sig!!!» (Nej, inte alls)
- Mycket svår tenta om man jämför med förgående...» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte att specialfall testar om man uppnått målen. » (I viss utsträckning)
- Inget man tänker på under eller efter examinationen.» (I viss utsträckning)
- Lite för hög svårhetsgrad (för mig iofs)» (I viss utsträckning)
- talen på tentan var inte bra balanserade för att man behöver lägga mer tid på att räkan ren matte än åt skälva mekaniken» (I viss utsträckning)
- Delkurs 2 handlar mycket om differentialekvationer för balkar som jag förstått hittils och det borde kanske varit någon uppgift om stången/axeln på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes ovanligt svår jämfört med gamla tentor.» (Ja, i hög grad)
- Hög svårighetsgrad på tentan, bra övningsskrivningar och bra projektuppgift.» (Ja, i hög grad)
- men jag var inte nog förberedd,vilket är mitt eget fel» (Ja, i hög grad)
- svår tenta, grejer vi inte har gjort innan, konstiga varianter på uppgifterna som gör dom sjukt mkt svårare att lösa en typ-uppgifterna... tycker det kunde varit en del som var lite lättare för de som endast satsar på 3:a...» (Ja, i hög grad)
- Tillsammans med duggorna var nästan allt med.» (Ja, i hög grad)

9. Vad anser du om examinationsformen, övningsskrivningar och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

78 svarande

Dålig»2 2%
Acceptabel»27 34%
Bra»49 62%

Genomsnitt: 2.6

- svår och med moment ingen tidigare övat på, varför ska det vara så? » (Dålig)
- Följ hellre Carl-Henrik Fants sätt att göra tentor, en godkänt del och en överbetyg. Så man som student själv kan välja vilket mål man vill uppnå, istället för att enbart sikta på hösta möjliga och eventuellt inte nå godkänt.» (Dålig)
- tycker det var lite väl svårt, hade uppskattat en del för de som endast satsar på 3:a och en för överbetyg, allt var lite väl svårt.. bra med duggor som ger extra poäng till tentan! gör att man hänger med bättre och lägger ner mer tid på kursen.» (Acceptabel)
- Lite väl svår tenta. Men det är väl så det är antar jag.» (Acceptabel)
- Jag tycker dock att perioden har för många duggor. Samtidigt så är mekanik-duggorna bra, 5 duggor per läsperiod är dock för mycket!» (Bra)
- jättebra med övningsskrivningarna!» (Bra)
- Svår tenta i år iaf! » (Bra)
- övningskrivnigar e grymma! moteverar tidigt studerande.» (Bra)
- Mycket bra» (Bra)
- Man får en spark i röven att plugga i tid...» (Bra)
- Men övningsskrivningarna var lite för svåra med tankte på tiden. Man hinner inte "tentaplugga" flera gånger under en läsperiod.» (Bra)
- det var bra med övningsskrivningarna, framför allt var det bra med en som låg så sent som den 2:a gjorde, då fick man ett hum om vad man inte riktigt hade koll på. Synd att det inte är så i 2:a kursen, här ligger ju 2:a duggan efter halva tiden.» (Bra)

10. Övningsskrivningar är bra därför att de uppmuntra mig att studera kontinuerligt

78 svarande

Instämmer inte alls»2 2%
Instämmer delvis»18 23%
Instämmer helt och hållet»58 74%

Genomsnitt: 2.71

- Bra checkpoints» (Instämmer delvis)
- Det blir lite som ett extra tentaplugg vilket är givande på sitt sätt, men bidrar också till att man inte hinner göra resten av uppgifterna.» (Instämmer delvis)
- men då lägger man också ibalnd upp pluggandet så att man läser som mest inför övninsskrivningarna, kan bli lite mer "periodpluggande" ibland men jag tycker att det är bra med övningsskrivningar» (Instämmer delvis)
- Tar alldeles för mycket tid från, i detta fallet, linjär algebra.» (Instämmer delvis)
- Det var inte för extrapoäng man pluggade till dessa eftersom de var svåra och tidskrävande.» (Instämmer delvis)
- Hade jag gjort ändå, men de ger en lite hjälp att kolla vad man inte har förstått.» (Instämmer delvis)
- Dom är bra, borde vara 3st ännu mindre, för att uprätthålla studietakten. » (Instämmer helt och hållet)
- Japp så är det!!» (Instämmer helt och hållet)
- Jättebra med övningsskrivningar» (Instämmer helt och hållet)
- jättebra!» (Instämmer helt och hållet)
- Övningsskrivningarna var väldigt bra!» (Instämmer helt och hållet)
- En spark i ändan helt klart!» (Instämmer helt och hållet)

11. Övningsskrivningar är bra därför att de bekräftar att jag följer med kursen eller att jag ligger efter

79 svarande

Instämmer inte alls»2 2%
Instämmer delvis»20 25%
Instämmer helt och hållet»57 72%

Genomsnitt: 2.69

- Endel tappar nog sugen om det går för dåligt på en dugga.» (Instämmer delvis)
- Ja man får till viss del reda på vilka avsnitt man är sämre på. Men att man hänger med i undervisningen betyder inte att man får poäng på övningsskrivningen överhuvudtaget! Många gånger får man knappt något poäng alls på övningsskrivningen men när klarar sig fint på tentan. Det handlar om hur mycket egen tid man lägger ner inför skrivningen, inte att man gått på varje lärarledd undervisning och gjort sitt bästa. Men de ÄR bra, eftersom man sätter igång tidigare än vad man kanske skulle gjort annars.» (Instämmer delvis)
- Om det går bra på övningsskrivningarna så kan du vara säker på att det går bra på tentan, men du kan fortfarande klara dig även om du inte har någon poäng alls med dig.» (Instämmer delvis)
- Yes! » (Instämmer helt och hållet)
- man ser vad man behöver träna extra på innan det är försent! » (Instämmer helt och hållet)
- Ligger efter gör man hela tiden...» (Instämmer helt och hållet)

12. Övningsskrivningar är dåliga, jag kan ta ansvar för min egen inlärning

.

79 svarande

Instämmer inte alls»59 74%
Instämmer delvis»19 24%
Instämmer helt och hållet»1 1%

Genomsnitt: 1.26

- Även om man kan ta ansvar för sin egen inlärning så är det bra med ordentliga kontroller.» (Instämmer inte alls)
- Frågan är felkonstruerad. Det finns ingen motsättning mellan övnigsskrivningarna och eget ansvar.» (Instämmer inte alls)
- människor skjuter upp på grejer. om man tycker man klarar det utan duggorna, kan man ju strunta i att göra dom men för oss andra ger det en riktigt bra kick att plugga lite extra och få lite extra poäng till tentan.» (Instämmer inte alls)
- på punkten att jag tycker dom är dåliga men man kan fullt ta ansvar för det själv. lite dumt ställd fråga.» (Instämmer inte alls)
- Jag kan ta ansvar för min egen inlärning, men det betyder inte att övn.skrivningarna är dåliga.» (Instämmer inte alls)
- Jag kan ta ansvar för min egen inlärning, men övningsskrivningarna är absolut inte dåliga!» (Instämmer inte alls)
- Övningsskrivningar är inte dåliga, men jag kan ta ansvar för min egen inlärning ,)» (Instämmer inte alls)
- De är bra. De ger motivering att börja plugga tidigt.» (Instämmer inte alls)
- Det är alltid bra med delmål.» (Instämmer inte alls)
- Kan fungera i vissa fall, men med dessa duggor får man verkligen på papper hur man presterat som man sedan kan reflektera tillbaks på och anpassa studiegången.» (Instämmer delvis)
- jag kan ta ansvar för min egen inlärning, men jag tycker att övningsskrivningarna är bra.» (Instämmer delvis)
- Min egen undervisning klarar jag ändå men dom e ett bra hjälpmedel.» (Instämmer delvis)


Undervisning och kursadministration

13. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

78 svarande

inga eller få»2 2%
runt hälften»11 14%
de flesta»65 83%

Genomsnitt: 2.8

- har haft andra intressen denna period och varit sjuk» (runt hälften)
- Har jobbat en del samtidigt så har inte haft möjlighet att gå på alla föreläsningar.» (runt hälften)
- snarare 75%» (de flesta)
- bra att få utdelade föreläsningsanteckningar innan föreläsningen börjar så man kan hänga med i dom, även bra att ha det på datorn, lätt att hänga med. lite svårt att höra ibland, när enelund ska höja rösten, låter det lite dåligt.» (de flesta)
- alla.» (de flesta)

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»19 24%
Ganska stor»47 60%
Mycket stor»7 8%

Genomsnitt: 2.71

- Konstigt nog, vi har lärt oss mer på att se exempel och sitta och räkna. Bra PP föreläsningsanteckningar dock.» (Mycket liten)
- Svårt att hänga med när du drar så långa tal, bättre med lättare tal så man får överblick över hela talet. Föreläsningarna borde rikta in sig mer på betyg 3. Helt onödigt att dra tal som e för omfattande för att va på en tenta (vilket du ofta påpekade att dom va!!), det är ingen som kommer ihåg vad det var för uppgift när du är klar, inte de som får överbetyg heller.» (Mycket liten)
- Du har en bra ton Enelund, men ibland förklarar du inte varför ett vissa moment händer utan bara räknar på, och man själv kliar sig i huvet (när man läser sina anteckningar) för att man inte hann fundera över det just då. Det är ofta tydligt men just i beräkningarna, kan det vara svårt. Grymt bra med papper till föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Jag tycker att problemen som gås igenom är på för gög nivå, dvs för lite exempel på grundegenskaper.» (Ganska liten)
- För mycket härledningar :P Ibland bra exempel, jag tycker mest man lär sig av att räkna på det» (Ganska liten)
- bra exempel och föreläsningar» (Ganska stor)

15. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

78 svarande

inga eller få»10 12%
runt hälften»16 20%
de flesta»52 66%

Genomsnitt: 2.53

- ~1/4» (inga eller få)
- De är bra men mer systematik och överblick efterfrågas, gå igenom mer steg för steg, dessa sakerna ska vi göra för att finna en lösning, och lös.» (de flesta)
- Har jobbat en del samtidigt så har inte haft möjlighet att gå på alla räkneövningae.» (de flesta)
- alla.» (de flesta)

16. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

76 svarande

Totalt:

Mycket liten»7 9%
Liten»14 18%
Stor»33 43%
Mycket stor»22 28%

Genomsnitt: 2.92

Fördelat på olika grupper:

Välj räkneövningsgrupp: (12 st)
Mycket liten2 16%
Liten2 16%
Stor5 41%
Mycket stor3 25%

Genomsnitt: 2.75

- Det blir som en extra föreläsning med fast med siffror. Många gånger blir det bara genomgången istället för att få tillfälle att be om hjälp på uppgifter man fastnat på.» (Mycket liten)

a (Per-Åke Jansson): (16 st)
Mycket liten1 6%
Liten3 18%
Stor7 43%
Mycket stor5 31%

Genomsnitt: 3

b (Albin Johnsson): (4 st)
Mycket liten1 25%
Liten1 25%
Stor1 25%
Mycket stor1 25%

Genomsnitt: 2.5

- men det har varierat hur mycket man lärt sig på en övning» (Stor)

c (Bo Peterson): (8 st)
Mycket liten2 25%
Liten4 50%
Stor2 25%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 2

- gick bara två ggr, en av dem var hos Bo och båda gav mig lite...» (Mycket liten)
- Personligen vill jag sitta och räkna själv och få hjälp med de tal som jag har problem med. Jag vill inte ha en föreläsning till om hur man löser vissa uppgifter i boken. Vill hellre få tid att räkna själv.» (Mycket liten)

d (Carl Sandström): (19 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor10 52%
Mycket stor9 47%

Genomsnitt: 3.47

- Grym!!» (Mycket stor)
- Calle är otroligt bra! Hoppas verkligen att vi får se han i mek och hållf 3 :)» (Mycket stor)
- Carl kändes lite obekväm i början men tog sig eftersom. Framförallt valde jag att gå till honom då ingen fråga var för dum och för att han kunde svara bra på frågor han fick. Han engagerade sig i att hjälpa till vilket gjorde att det kändes väldigt bra att gå till honom trots att han kanske kändes lite ovan i lärarrollen.» (Mycket stor)

e (Mikael Öhman): (17 st)
Mycket liten1 5%
Liten4 23%
Stor8 47%
Mycket stor4 23%

Genomsnitt: 2.88

- berör både fråga 15 och 16: Detta beror mest på att jag saknade "Mekanik" boken. Jag använde en amerkansk bok "Statics" av meriam. Därför kändes det inte så angeläget att vara med på räkneövningar där mest tal ur den ordinarie kurslitteraturen behandlades.» (Liten)
- lite dåligt förbrett, förklarar för lite (antar att vi kan för mkt), skriver lite otydligt på tavlan, inget systematisk (skriver lite här och lite där...)» (Liten)
- Mikael Öhman är den bästa läraren av alla.» (Mycket stor)

17. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

77 svarande

inga eller få»34 44%
runt hälften»17 22%
de flesta»26 33%

Genomsnitt: 1.89

- se ovan.» (inga eller få)
- har räknat i grupp med andra elever » (inga eller få)
- Samma sak som räkneövningar?» (inga eller få)
- det fanns ingen plats när jag tänkte gå så man satt någonannanstans i skolan ist» (inga eller få)
- Första tror jag bara» (inga eller få)
- Någon enstaka. Jag tyckte att det var väldigt mycket folk och läraren var mest upptagen så jag föredrog att plugga själv eller i ett kompisgäng.» (inga eller få)
- Det var alldeles för få räknestugor!!!! Hade behövts flera varje vecka för att man skulle kunna lära sig allt som kursen innefattar. Det är på räknestugorna man kan komma vidare om man kört fast och det är här man verkligen lär sig någonting. » (de flesta)
- Mycket studenter och få lärare» (de flesta)

18. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»22 29%
Ganska liten»22 29%
Ganska stor»23 30%
Mycket stor»8 10%

Genomsnitt: 2.22

- Övningsuppgifterna har varit svårtolkade eller för lätta. Ett facit med lösning istället för svar hade också varit givande.» (Mycket liten)
- se ovan.» (Mycket liten)
- eftersom jag inte varit där» (Mycket liten)
- Inte varit på någon» (Mycket liten)
- ger mer att disskutera fram det med kamrater.» (Mycket liten)
- bra att kunna be om hjälp» (Ganska liten)
- Hade viljat ha många fler!!» (Ganska liten)
- Gick bra att gå och fråga övningsledare och dyligt även när det inte var räknestuga.» (Ganska liten)
- Tycker det är lite svårt att plugga i en sådan miljö lite för mycket ljud för min smak. Men bar att få tid att ställa frågor.» (Ganska stor)
- Bästa tillfället att få reda på nånting man inte kunnat lösa själv.» (Ganska stor)
- fler räknestugor!» (Ganska stor)
- mer av detta!!!» (Mycket stor)

19. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära.

77 svarande

nej, inte alls»4 5%
ja, men kan göras bättre»20 25%
ja»53 68%

Genomsnitt: 2.63

- Inte speciellt viktigt, men det var kul! Det vore roligt med en större uppgift där man fick räkna lite mer och som tog några fler poäng från tentamen. Jag tror att det vore uppskattat och mer lärorikt än att tentaplugga och glömma bort. » (nej, inte alls)
- Den gav mig inte så mycket och matlab har vi redan läst i en kurs.» (nej, inte alls)
- Kändes lite konstigt att det inte börjades med den förrän när det var ca tre veckor kvar av kursen. (När man har som mest göra i övrigt) Men med tanke på kursens upplägg med första halvan statik och andra halvan hållf förstår jag det iof, men det känns lite knasigt.» (ja, men kan göras bättre)
- Kunde utformas som ett mer komplext och mer verklighetsanknutet problem. Lite för mycket dataprogrammering istället för mekanik. » (ja, men kan göras bättre)
- Hade varit mer intressant om inte det största arbetet hade legat i att sitta och frilägga knutarna för hand. Efter några stycken hade man fått kläm på det. » (ja, men kan göras bättre)
- Bättre ledning hur man ska tänka när man ska komma igång» (ja, men kan göras bättre)
- Ganska lite nytt man lärde sig på de (ganska få) timmarna man jobbade med den. Iom att häftet gav sådan riktad beskrivning hur man formulerade förskjutningarna med matris så lärde man sig inte så mycket om det. De delar man gjorde för hand innan var nästan bara frilägga och jämnvikt vilket man redan kunde rätt bra. Jag hade hellre sett en projektuppgift med stång eller axel, eftersom det är vad jag upplevt som svårast. Kanske svårt att genomföra att alla ska få göra ett prov, men det kanske skulle gå att få som en stor uppgift med givna mätvärden man får handledning på, och den behöver ju inte göras i MATLAB.» (ja, men kan göras bättre)
- väldigt bra exempel på datoranvändning! Kul!» (ja)
- bra uppgift! relevant, lagom svårighetsgrad, och tog lagom lång tid» (ja)
- Ja, den roligaste och mest givande matlab uppg. hittills» (ja)
- Mycket bättre labuppgift än andra ämnen!» (ja)
- allt kan alltid göras bättre...» (ja)
- Väldigt bra uppgift. Kändes som vi verkligen använde matlab på ett bra sätt. » (ja)
- Lagom mycket med jobb för att få en bra förståelse för ämnet» (ja)
- Mycket bra, man fick ju lärt sig matrisformulerad försjkutningsmetod iaf och den var inte för svår.» (ja)
- Den var lagomt svår och bra upplagd med ett par timmar utan dator till att börja med!» (ja)
- Jämfört med t.ex. Termodynamiken så tränade denna uppgift mycket av ämnet i sig och inte bara Matlab, vilket var bra.» (ja)
- ja den var riktigt bra, var lagom svår, hade den varit svårare hade jag inte lärt mig lika mycket. Då hade man bara suttit och chansat tills det blev rätt.» (ja)

20. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

77 svarande

5-10»40 51%
10-15»28 36%
15-20»7 9%
20-25»2 2%
mer än 25»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- gick väldigt fort och smidigt.» (5-10)
- Med detta tycker jag inte ni ska göra den svårare för vi som jobbade tillsammans kompletterade varandra väldigt bra och kom igång fort.» (5-10)
- tror vi gjorde det på ungefär 6.5 h» (5-10)
- minst» (10-15)
- Jag tycker att tiden det tog att göra denna uppgift var väldigt lagom. Man han sätta sig in i den samtidigt som den inte tog all studietid.» (10-15)
- Bra med handledar tillfällen så men inte fastnar allt för mycket» (10-15)
- Osäker på antalet timmar.» (10-15)

21. Till hur stor hjälp har läroboken Mekanik av Grahn och Jansson varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»18 23%
Ganska liten»26 33%
Ganska stor»26 33%
Mycket stor»7 9%

Genomsnitt: 2.28

- Inte gjort en ett enda räknetal...» (Mycket liten)
- Skräp. Har öppnat det 2-3 gånger.» (Mycket liten)
- Den är faktiskt inte bra, riktigt dåliga exempel och facit är fruktansvärt. Om man fick ett "förslag till lösning"-häfte hade den vart bättre.» (Mycket liten)
- Har inte använt boken alls.» (Mycket liten)
- svår att följa och förstå, konstiga uppgifter och dåligt med endast svar och inga lösningar.» (Mycket liten)
- Uppgifterna var konstiga kändes inte som att man fick nått ut av den boken förutom uppgifterna. » (Mycket liten)
- Trist att läsa. Har frågat om hjälp när jag inte förstått och inte direkt tittat i boken. Ny bok till nästa år?» (Mycket liten)
- Har inte använd böckerna mycket alls» (Mycket liten)
- Mycket ord men lite innehåll typ..» (Ganska liten)

22. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»8 10%
Liten»17 22%
Stor»38 49%
Mycket stor»14 18%

Genomsnitt: 2.75

- Det är den dyraste anteckningsbok jag köpt.» (Mycket liten)
- Tycker inte alls att denna boken varit bra för min förståelse. Känns mer som en formelsamling och inte som en lärobok.» (Mycket liten)
- Svårt att förstå boken. Svårt att hitta tydliga formler som man kan använda.» (Mycket liten)
- Har inte haft tid att läsa boken. All tid går åt till att lösa uppgifter.» (Mycket liten)
- Var bra på tentan dock» (Liten)
- Tycker inte denna bok verkar speciellt lärorik. Står mycket bra och korrekt formulerade samband i den, men den är TRÅKIG som inget annat jag läst. Mycket svårt att inte börja tänka på annat när man läser i den.» (Liten)
- Bra exempel och bra vägledning!» (Stor)
- bättre, bra att man får göra egna anteckningar i den» (Stor)
- Bra bok! Mycket exempel. Konkret på nåt sätt.» (Stor)
- Hmm både bra och dålig egentligen. Bra är ju att man lätt hittar det man söker men för inlärning är den väl inte så himla bra. Lite tråkig att läsa.» (Stor)
- men jag tycker att det ibland var svårt att förstå om man skulle följa föreläsningarna eller boken, de har ganska olika uträkningar, boken är ganska jobbig att försöka förstå» (Stor)
- Den här boken är ju betydligt mer användbar» (Stor)

23. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»27 35%
Liten»20 25%
Stor»23 29%
Mycket stor»7 9%

Genomsnitt: 2.12

- Inte använt alls» (Mycket liten)
- Ej köpt, » (Mycket liten)
- Vilken exempelsamling?» (Mycket liten)
- tråkigt facit...» (Mycket liten)
- Passar bra med boken ovan, lika tråkig. Vissa lösningar fanns i facit vilket är bra, men varför inte lösningar till alla tal?» (Liten)
- I slutet kollade man bara i "Lundh" och "KTH", men för tyngdpunkter var den smidig.» (Liten)
- utförligare lösningar behövs..» (Stor)
- Men det innehåller ju en massa fel i facit och mycket dåliga lösningsgångar på sina ställen, behöver en grundlig genomgång» (Stor)
- Lite för grötiga uppgifter bara» (Stor)
- Halva kursen har ju baserats på detta häftet :p» (Mycket stor)

24. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»3 3%
Liten»25 32%
Stor»34 43%
Mycket stor»16 20%

Genomsnitt: 2.8

- De flesta föreläsningarna innehöll bara tal som man inte kunde få någon överblick över.» (Mycket liten)
- Föreläsningsanteckningarna är nog bra när man har lärt sig en del, men fram tills dess är väl förklarade exempel bra så att man får lösningsgången klar för sig.» (Liten)
- Det är bra att få anteckningarna färdig då föreläsningarna sker ganska mycket från dator och ganska lite på tavla, det är oftast svårare att hinna få med allt i egna anteckningar. Å andra sidan lär man sig mer när man skriver själv. Det är nog många som inte följer med pga det men det är väll deras bekymmer antar jag.» (Liten)
- För mycket information hinner inte läsa igenom allt» (Liten)
- Bra och överskådlig.» (Stor)
- Bra att få för att kunna anteckna direkt på istället för att behöva skriva av allt.» (Stor)
- Bra att föreläsningsanteckningar delas ut under föreläsningen.» (Stor)
- Speciellt de exempel som gjorts på föreläsningarna» (Mycket stor)
- Mycket bra med färdig utskrivna föreläsningsanteckningar till varje föreläsning! » (Mycket stor)
- Gillar idén att man inte behöver sitta och skriva som en gnu. Utan istället kan lägga krut på att förstå vad som sägs. Och att man kan göra korta noteringar istället för att rita skisser och skriva långa noveller.» (Mycket stor)
- Om tidigare tentor räknas med här, annars liten.» (Mycket stor)
- Att kontinuerligt få papper på det man borde lära sig gör att man kan titta tillbaka på exakt det man undrar över när man sitter och funderar.» (Mycket stor)

25. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»30 38%
Mycket bra»47 61%

Genomsnitt: 3.61

- Men webbsidan känns överflödig i den här kursen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

26. Hur trivs du med att studera mekanik och hållfasthetslära?

79 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Så där»14 17%
Bra»41 51%
Mycket bra»23 29%

Genomsnitt: 3.08

- En ganksa komplex kurs där man ibland har svårt att definera det som är svårt, vilket ställer till problem ibland. » (Så där)
- Beror nog mest på att jag tyckte det var väldigt svårt...» (Så där)
- Jag upplever det som väldigt stressande och jobbigt att när vi räknat har vi kört fast på varenda uppgift vilket gjort det svårt att komma vidare. Under föreläsningsrasterna vill jag inte gärna ställa frågor då luften är så dålig att jag måste ut för att få lite frisk luft för att kvickna till. Samma sak under övningarna. Under övningarna räcker tiden inte till för att ställa frågor, all tid går åt till att räkna exempel.» (Så där)
- Även om man vet hur man gör uppgifterna så tar det lång tid att göra dem. Om man inte gör det är det lätt att göra slarvfel.» (Så där)
- Rolig kurs men hade sluppit mycket krångel med bättre föreläsningar» (Så där)
- kunde varit bättre med bra kurslitteratur i hållf.» (Bra)
- Detta är ett ämne som jag har haft lite "lättare" med. Då man i många av uppgifterna kan realisera uppgifterna i huvudet, hur systemen kommer reagera med pålagda krafter.» (Bra)
- lite för hög nivå på kursen, prövar inte grunderna utan allting med en tvist på, saknar en "lätt" uppgift på tentan» (Bra)
- Det är ett roligt ämne men man rusar igenom allting så fort att man inte får riktigt grepp om något. Det är synd. Jag vill lära mig ordentligt och bli säker på mek & hållf, det har jag tyvärr inte lyckats med.» (Bra)
- det är ett intressant ämne men svårt.» (Bra)
- övnigs salarna i chalmers södra är inte lämpade för den typ av undervisnig som bedrivs där salarna är dåligt ventilerade och det är svårt att se på tavla» (Bra)
- En mycket rolig kurs med bra lärare!» (Mycket bra)
- Svårt men intressant!» (Mycket bra)
- Tycker att det är ett svårt ämne men mycket intressant!» (Mycket bra)

27. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

78 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»11 14%
Ganska bra»25 32%
Mycket bra»31 39%
Har ej sökt hjälp»11 14%

Genomsnitt: 3.53

- Ni kan inte förvänta er att vi ska springa ner till MML för att få hjälp när vi behöver. Mekanik är en krånglig kurs att komma in i. många hade problem med frilggning fram till v 5-6. Förre föreläsningstillfällen och mer Läxhjälpstillfällen!» (Ganska dåliga)
- För lite räknestugor som vanligt!» (Ganska dåliga)
- Det känns som att det endast var under pausen under räkneövningarna man kunde ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Dom flesta dagarna går det att få hjälp på institutionen men då har vi oftast föreläsningar eller annat schemalagd aktivitet vilket gör att den möjligheten är svår att utnyttja. Jag upplever det som väldigt stressande och jobbigt att när vi räknat har vi kört fast på varenda uppgift vilket gjort det svårt att komma vidare. Under föreläsningsrasterna vill jag inte gärna ställa frågor då luften är så dålig att jag måste ut för att få lite frisk luft för att kvickna till. Samma sak under övningarna. Under övningarna räcker tiden inte till för att ställa frågor, all tid går åt till att räkna exempel.» (Ganska dåliga)
- Ha in så många räknestugor som möjligt.» (Mycket bra)
- Bra att ni trycker på att det är okej att komma och fråga er. tyvärr har man inte riktigt utnyttjat det som man borde. » (Mycket bra)
- Men har hört att det var lätt att få tag på hjälp om man ville, sammt räknestugorna.» (Har ej sökt hjälp)

28. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 17%
Mycket bra»61 78%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.82

- hjälpsamma klasskamrater» (Mycket bra)
- Som alltid! » (Mycket bra)
- Hade det inte vart för dom hade jag inte fattat nåt!» (Mycket bra)
- Våran grupp lärde sig till stor del av varandra» (Mycket bra)
- Det är den som gjort att jag lärt mig det mesta» (Mycket bra)

29. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 25%
Hög»45 57%
För hög»13 16%

Genomsnitt: 3.91

- om man hänger med så är det inget problem» (Lagom)
- Det är ju dock frivilligt att öva.» (Hög)
- Till gränsen på för hög. » (Hög)
- Lite från och till. Det var väldigt mycket uppgifter att ta sig igenom och svårt att sålla själv så kanske att man kunde lagt upp det att man hade en spalt med uppgifter som alla ska gör och sedan några extra träningsuppgifter om man hinner mer. » (Hög)
- Ojämn belastning. Uppgifterna när man började i gröna boken blev mycket tyngre. Man hade förväntat sig att det skulle vara jämn belastning genom hela kursen men efter ett tag blev det som en tempohöjning.» (Hög)
- Enbart på grund av svårighetsgraden på tentamen» (Hög)
- Blev lite väl mycket ibland med VP och allt, särskilt när de delades ut på fredagar» (Hög)
- Många uppgifter som tar lång tid» (Hög)
- Tyngsta kursen än så länge, men det beror inte på att den varit svårast.» (Hög)
- Inledningsvis ok, efter halva kursen när hållf börjar skenar det iväg. Jag hann inte lära mig allt i hållf.» (För hög)
- Som jag nämnde innan har jag suttit 15 timmars pass mer än en gång under de senaste 2 veckorna» (För hög)

30. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»33 42%
Hög»32 41%
För hög»12 15%

Genomsnitt: 3.7

- Man börjar komma in i Chalmers takten.» (Lagom)
- Till skillnad från förra LP uppfattar jag linalg:en lättare än envariabel-analys:en och Mek&Hållf lättare än termodynamiken» (Lagom)
- Linalgebran drog ju ner snittet över läsperioden om man säger så.» (Lagom)
- Väldig tur att linalgebran inte tog så mycket tid i anspråk.» (Hög)
- men det var nog snarare mattens alla tal som gjorde att det kändes väldigt tufft.» (Hög)
- Meken kunde ju varit någon mindre belastning så hade det varit toppen!!» (Hög)
- Låg i fas i matten tills alla fastnade i mekaniken... sedan gick det utför» (För hög)
- Skulle inte matten varit såpass överkomlig skulle jag förmodligen fått förbannat svårt att klara av kurserna.» (För hög)

31. Skulle du önska att läsperioden förlängdes med en vecka?

Idag läser vi på Chalmers 15 högskolepoäng på 8 veckor (7 veckor plus en tentamensvecka). Normal studietakt är 15 högskolepoäng på 10 veckor.

78 svarande

nej»59 75%
ja»19 24%

Genomsnitt: 1.24

- Jag tycker att det är omptimalt som det är just nu. Jag skulle absolut inte vilja läsa samma saker på längre tid. Det känns som slöseri med ens tid i så fall.» (nej)
- Den som inte gillar det är väl välkommen att gå på en annan skola :)» (nej)
- Som vi läser idag är mycket bättre! Då får man vara mer ledig emellanåt och hinner ladda om för nya kurser.» (nej)
- Tempot skulle inte sänkas vi skulle bara få mer att lära oss till tentamen» (nej)
- jag vill ha mina lov kvar tack.» (nej)
- För de nuvarande kurserna har planeringen fungerat så bra, i "teorin" att en ytterliggare vecka hade bara lett till att många studenter hade segat ännu mer under tidigare veckorna.» (nej)
- bra med mer lov istället! gärna ett höstlov också, ta bort en vecka från sommarlovet och lägg där» (nej)
- Det är bättre med intensivt plugg och sedan mer ledigt!» (nej)
- Jag är dock väldigt tveksam. Det är klart att det är stor skillnad på universitet och universitet. Men vem säger att det måste vara dåligt. det är ett val man gör att gå på Chalmers. inget tvång. » (nej)
- Absolut inte. Helt klart lite mer möda så ledigheterna läggs bättre. t.ex. jullov och tenta period innan istället för efter, som många andra skolor har.» (nej)
- det skulle väl innebära kortare lov?» (nej)
- Vi vill ha vårt sommarlov ,)» (nej)
- Jag tycker det är mycket bra som det är. Det är inte alls omöjligt att hänga med och klara en kurs på sju läsveckor» (nej)
- Det har både sina för-och nackdelar. Jag känner inget behov av det men det skulle säkerligen underlätta studierna om man fick lägga ner mer tid på dem.» (nej)
- Bättre med ledigt imellan, så man kan samla motivation!!! Korta hellre sommarlovet och lägg mellan läsperiod 1 och 2 på hösten.» (nej)
- Det skulle vara skönt. eller en veckas lov.^^» (ja)
- ja , så att kursebn skulle kunna gå lite långsammare» (ja)
- Om det innebär att man inte tar in ytterligare kursmoment utan tar alla delar lite långsammare så ja.» (ja)
- Jag har aldrig gått en läsperiod med 9 veckor, men det kanske vore något att testa!» (ja)

32. Hur trivs du med att studera på M?

78 svarande

Dålig»0 0%
Så där»8 10%
Bra»25 32%
Mycket bra»45 57%

Genomsnitt: 3.47

- trots att det inte var programmet jag sökte i första hand trivs jag bra.» (Bra)
- Man känner av när det är mycket att göra.» (Bra)
- har tidigare erfarenhet av Fysikteknologsektionen och Maskinteknologsektionen är mycket bättre för mig!» (Mycket bra)
- Gillar studiehallen och bulten jättemycket. Äcklas däremot av winden. Snuskig, ful och dålig ventilation.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

33. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»18 23%
Gott»37 47%
Mycket gott»19 24%

Genomsnitt: 3.91

- Tveksma litteratur i hållf. Vet inte om det finns bättre? Extremt hög arbetsbelastning undelhållfdelen av kursen. (Jag hann inte med att lära mig allt)» (Godkänt)
- Som sagt, jag gillar ämnet och jag tycker inte det verkar omöjligt att lära sig, men det är så sjukt mkt saker man ska lära sig på så kort tid!» (Godkänt)
- Relevanta kunskaper inom maskinområdet» (Godkänt)
- Gott men med väldigt hög stressfaktor då det är alldeles för dåligt med räknestugor.» (Gott)
- Bra föreläsare i Mikael Enelund» (Mycket gott)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- Labben, önskar att det fanns mer facit på hela uppgifter.»
- Föreläsningarnas upplägg var bra.»
- Duggorna Tillgång till litteratur under tenta Räknestugor»
- Carl Sandström och Mikael Enelund. Mycket bra på att undervisa bägge två.»
- Räknestugor!»
- Övningsskrivningarna»
- Mikael öhman och mikael enelund. Två lärare som brinner för mekanik, det märks att dom tycker det här är roligt. Och då blir det lättare för oss att tycka att det är intressant.»
- övningskrivningar och föreläsningsanteckningar samt projektuppgift»
- Övningsskrivningar»
- övningsskrivningarna som ger extra poäng till tentan»
- Räknestugorna, föreläsningsanteckningar»
- Projektuppgiften och Mikel Enelund»
- Föreläsaren :)»
- övningstentamen»
- Övningsskrivningarna var mycket bra för min inlärning»
- Matlab momentet, givande roligt men samtidigt en utmaning»
- Den trevliga inställningen hos föreläsaren att vilja lära ut.»
- övningsskrivningarna»
- Övningsskrivningarna»
- Projektuppgiften»
- övningsskrivningarna»
- Se till att Carl fortsätter som övningsledare! :)»
- föreläsningsanteckningar, övningsskrivningar, »
- Enelunds engagemang! »
- Duggor»
- Matlabuppgiften»
- Fungerade bra med föreläsningar, räkneövningar och bra med en projektuppgift.»
- Bra föreläsningar»
- Projektuppgiften. Utdelade föreläsningsanteckningar.»
- Carl Sandström»
- Projektuppgiften»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bli tydligare med systematik, hur man ska ta sig igenom en uppgift. skriv upp steg för steg och genomför sedan uppgift. Skulle förenkla mycket i början. Färre föreläsningstimmar. Större tillgänglighet för frågor inte bara i tid utan i plats. »
- Mera Matlab!»
- Borde verkligen se över övningsledarnas pedagogiska kompetens.»
- Mer räknestugor Lägre tempo på föreläsningar Bättre stöd i form utav formelsamlingar, med mer konkreta formler och exempel.»
- Hållf boken!»
- Räkneövningsledarna som inte var bra...»
- kanske försöka att inte lägga övningsskrivningar i m&h varannan vecka och linjär algebra varannan, blir lätt att man hamnar efter i båda kurserna då för att man focuserar varannan vecka, bättre att ha varannan vecka med dugga i båda kurserna så att man håller jämn fart paralellt i kurserna. Det kanske blir en del tuffa veckor men man får också lite mer andrum emellan på så sätt utan att känna att man ligger konstant efter på något.»
- någon uppgift på tentan som är riktigt basic»
- Mer räknestugor, kanske vissa övningsledare som kör demoräkning och vissa som kör räknestuga.»
- Inget»
- Kanske en lite mer noga inblick på stången och axeln.»
- Fler räknestugor, hellre kortare och fler än få och länge för det tar lång tid att lösa en uppgift ibland och då hinner man bara med en uppgift istället för att få vägledning i en och sedan tid att jobba med den och kunna ta nästa problem vid nästa tillfälle.»
- Studietakten bör sänkas»
- Tentamen, en delad sådan. En godkänt del och en överbetyg.»
- Fler räknestugor»
- Hmm kanske boken i mekanik.»
- För högt ställda krav om vad man ska kunna. Minska arbetsbelastningen något. Jag har fått höra mycket klagomål på att mikael "pratar" för högt på föreläsningarna och kan instämma i det. Ta det lite lugnare. Finns det något bättre bok än den gröna hållf. boken?»
- lite fler räknestugor»
- Lite mer fokus på vad som krävs för olika betyg, samt lite fler lättförståeliga problem på föreläsningar.»
- Fler räknestugor, fler klassrum med vettiga räkneövningar, dom vi har nu är alldeles för dålig ventilation i! Luften tar slut på någon minut. Samma sak i många föreläsningssalar. »
- Allt funkade helt ok.»
- Jämnare grupper i räkneövningarna»
- Fler räknestugor och en utförlig lösningsmanual till uppgifterna.»
- Veckans problem var det nästintill ingen som hann med! Tråkigt men sant. Eftersom jag inte gjorde dem kan jag inte säga om det ger något eller inte. Men min uppfattning är att de var överflödiga och krävde mycket av den lilla tid man har. Jag kände att jag inte hade en chans. Ta den räkneövningstiden till frågestund eller räknestuga istället.»
- Hastigheten är väldigt hög och fler räknestugor, kanske ersätta några räkneövningar med räknestugor»
- Föreläsningarna på ett mer förklarande sätt, visa tydligare vad man ska kunna för 3:a resp. överbetyg på föreläsningarna, Veckans problen ligger för långt fram i planeringen bättre om dom släpar en vecka nu är det ingen som klarar av dom»

36. Övriga kommentarer

- Ser gärna längre läsperioder. Det är inte rimligt att vi förväntas studera 50 timmar i veckan d.v.s 10 timmar mer än en vanlig arbetsvecka. Längre lov kan inte ändra på den saken.»
- Bra kurs! :) »
- Rolig och intressant kurs»
- Jag tycker mekanik och hållfastighetslära 1 överlag har varit en väldigt bra kurs»
- Lära sig, det tar tid det.»
- De som aldrig tidigare kommit i kontakt med detta ämne tidigare kan nog tycka att det är väldigt komplext. Många nya ord, nytt sätt att tänka på o.s.v.»
- Det man kan sakna ibland är uträkningar till olika tal eller hur man ska lägga upp lösningen av en uppgift. Jag brukar själv skriva upp varje steg innan jag ska göra det för att veta vad jag ska göra. tex, frilägg, jämvikt osv.. det är bra att det finns på föreläsningarna men jag tycker att alla sorters lärare verkligen måste tänka på att strukturera upp allt på ett bra sätt som man kan följa delvis när man sedan sitter hemma och räknar. »
- Bra föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från