ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av kommunikationsinslaget i kursmomentet Vardagsmolekyler 2008/2009, K00041/KOO081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-11 - 2009-03-25
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Övergripande

1. Hur har du upplevt det fackspråkliga inslaget under hösten och våren?

- Felplacerat, borde vara ett av de första projekten som genomförs i utbildningen»
- Det var ganska litet och oansenligt.»
- Det har inte varit så bra information om vad det handlat om innan föreläsningarna har hållts. Sen så hade det varit bra om föreläsningarna hade varit på bättre tider, inte sist på måndagar. »
- måttligt bra, inte jättegivande men kanske bra träning ändå»
- Dåligt»
- För abstrakt. Det hade kanske varit bättre med övningar än föreläsningar. Att lära sig skriva bra rapporter gör man genom att skriva. Inte genom att lyssna på någon som pratar om det.»
- sådär»
- Vissa grejer var nyttiga att veta, andra inte»
- Mycket stelt och ganska onödigt. Häfte med skrivanvisningar vi fick ut i början har jag använt flitigt men föreläsningarna etc. har varit ganska överflödiga.»
- Gott»
- föreläsningarna var inte så bra men samtalen med vardagsmolekylerna va bra.»
- Det är bra att man får hjälp att lära sig hur man ska skriva på ett riktigt sätt»
- På ett positivt sätt, gav bra vägledning i arbetet.»
- Dåligt»
- Handledartillfällena var bra.»
- Lite smått onödigt med tanke på at de var så pass litet arbete. men deras insalg var ändåså bra för vidare rapporter.»
- Kändes som information jag redan hade koll på. Mötena var bra. »
- Ganska bra.»
- Kunskapen som ni försökte förmedla i sig tycker jag är viktig och bra, men det kändes som ett lite krystat sätt att få in det i undervisningen. Föreläsningarna var visserligen bra (bra föreläsare) men jag tror itne att föreläsning är den bästa formen att få folk att skriva bättre. Kanske hade det gett mer att jobba i smågrupper med en handledare per grupp där man kan diskutera med varandra mer och prova på att formulera en mindre text. Mer praktik alltså.»
- Bra»
- Mycket utveklande»

2. Vad har varit bra respektive dåligt i samordningen och integrationen med Vardagsmolekyler?

- Allt har fungerat ganska väl. »
- Bra att man har fått tips på hur man ska skriva arbetet, dåligt att kemikursen inte har anknytit bättre till fackspråks lektioner. »
- ganska intressant men känns lite inklämt»
- Hade säkert varit kanon om man hade haft bra handledare...»
- Det var otydligt när rapprten skulle vara inne och till vem. »
- föreläsningarna gav inte mycket. det var bra med handledarna som kollade på rapporten. »
- Inget specifikt syfte med projektet»
- Hela arbete känns väldigt onödigt och bara som en massa extra jobb. Istället för att göra ett helt separat arbete bara för fackspråk, som inte är särskilt relevant i övrigt, så skulle man kanske kunna integrera det i vårt vanliga rapportskrivande.»
- Bra: Handledarmötena-givande, positiva, konstruktiv kritik Dåligt: föreläsningarna-ofta saker man redan visste, lätt dumförklarande, irrelevant, svårt att få direkt information om datum/tider/betygskriterier»
- de obilgatoriska samtalen med hanledarna har varit bra-»
- Målen och själva betydelsen av arbetet.»
- Det gav ingenting. Eftersom de inte hade någon chans att läsa igenom rapporten innan kunde de inte ge någon bra kritik. Den ena handledaren vi hade vågade inte heller ge negativ kritik vilket lite förstörde poängen med att gå dit. »
- Förstår ej frågan.. »
- Mötena med handledarna var bra.»
- tidsmässigt tycker jag föreläsningarna låg bra i förhållande till kemiprojektet.»
- Bra för man kunde få hjälp och råd»
- Det som har varit bra är samarbetet med handledare och det som har varit dåligt är att det inte har gått att boka tid för möte med handledare enligt instruktionerna.»

3. Skrivuppgiften har bl.a. till att ni ska lära er att ”,skriva en enklare rapport med kemikalierelaterat innehåll”,. Hur väl uppfylls den uppgiften?

- Mycket väl»
- Mycket väl. Vi hade det i åtanke när vi skrev rapporten.»
- Ganska bra, men skrivprocessen blev inte så bra i och med att det inte har varit så bra direktiv på hur rapporten ska vara. »
- uppfylls ganska väl, 4 av 10 skulle jag säga»
- Ganska bra faktiskt»
- Den har uppfyllts rätt bra.»
- gör den väl..»
- Väl. Innehållet är för enkelt. Det utvecklar inte våra kemikunskaper nämnvärt.»
- Väl»
- bra»
- mycket väl»
- Den uppfyldes.»
- Väl»
- Den tycker jag har uppfyllts väl. »
- Bra.»
- bra»
- Väl»
- mycket bra»

4. Vilka övriga syften uppfattar du att skrivuppgiften har?

- Att tvinga oss att göra en uppgift jobbigare än den är för att vi ska lära oss saker vi kan!»
- Öva på projektformen och att planera tidsschema för uppgiften.»
- lära oss att jobba i grupp»
- En förberedelse inför större grupparbeten kanske»
- inte mycket, kändes som en ganska onödig uppgift som drog ut väldigt mycket på tiden»
- Jag har ingen insyn i fackspråks verksamhet men helt ärligt så känns det lite som att uppgiften finns till för att fackspråk ska få lite mer att göra. Den fyller ingen funktion utöver det rent språkliga och för det räcker skrivanvisningarna vi fick ut i början mycket bra. Det var konkret och välstrukturerat.»
- Lära sig att arbeta i en projektgrupp, lära sig struktur hos ett akademiskt arbete, lära sig fotnotsystem»
- lära oss söka information på lämpligt sätt»
- Lära sig jobba i grupp grupp och skriva projekt.»
- Lära sig att söka information samt bearbeta sin text.»
- Att samarbeta, att besöka handledare, att lära sig ge konstruktivkritik, att lära sig att använda E-böckerna. »
- Utvecklar förmågan att arbeta i grupp. Övning i informationssökning.»
- leta information (i referensverk och liknande), skriva vetenskaplig rapport (de olika indelningar som ska finnas med) och projektsammarbete i grupp.»
- att se på rapportskrivandet ur ett större perspektiv utifån.»


Specifikt

5. Hur givande har föreläsningarna varit? Om du ej var närvarande vid någon av föreläsningarna, vänligen ange det.

- Mycket information på kort tid. Använd hellre en extra lektion»
- Var ej närvarande. »
- Jag var på några föreläsningar. Det var givande när man var där, men det känns som om man inte alltid innan fick information om att föreläsningen skulle vara innan. »
- inte jättegivande ärligt talat, var dock inte på alla föreläsningar»
- Var ej närvarande»
- Föreläsningarna var inte så givande. De saknade sammanhang.»
- gav inte så mkt, gick efter halva»
- Deltog inte»
- Jag närvarade vid en. Enligt min åsikt var de på tok för långdragna och ineffektiva. Det som sades under en föreläsning hade kunnat kortas ner till en halvtimme och det mesta fanns redan i skrivanvisningarna.»
- Inte givande.»
- tyckte inte de var särskillt bra»
- Var inte närvarande vid alla, men ansåg dem överflödiga då vi hade haft nästan samma föreläsningar i teknisk biologi»
- ej närvarande.»
- Jag somnade på alla»
- Närvarade endast på den första föreläsningen, den var ej särskillt givande.»
- tycker att de har varit bra men lite har man ändå med sig från projektarbetet.»
- Sådär. Kunde redan det mesta. »
- Materialet var relevant, men föreläsningarna låg på en alldeles för låg nivå. Det kändes som man hade hört det mesta förut. »
- jag var närvarande men tyckte det var mer intressant som kuriosa än att man lärde sig något nytt. jag tror att jag redan hade tillräckligt med kunskap från gymnasiet om hur man skriver vetenskapligt.»
- Ganska bra. Det är enkla saker som man inte brukar tänka på som togs upp»
- för mej kändes det mest som självklarheter»

6. Hur givande/effektiva har de två handledningstillfällena i CHOCS varit?

- Handledarna måste vara inlästa på det aktuella arbetet för att kunna ge konstruktiv kritik. Så var ej fallet för oss.»
- Det första gav ingenting alls, det andra var lite bättre. »
- Det första var mest givande, vi hade inte så mycket frågor till den andra. Det var lättare att kommentera någon annans text.»
- ganska roligt och trevligt och ganska givande»
- Inte gett någonting»
- Det första var inte så givande och handledaren tittade inte ens på rapporten. Det andra tillfället var bättre då handledaren var mer engagerad.»
- de var bra, alltid nyttigt att höra andras åsikter.»
- Gav inte särskilt mycket»
- Tyvärr inte heller jättebra. De handledare vi mötte kom inte med något konkret och var mycket rädda för att ge rak kritik vilket gjorde det mycket svårt att få något vettigt ur handledningen.»
- Mycket givande»
- bra, läre mig mycket nytt»
- Kunde endast närvara vid det ena, det var något givande men inte speciellt»
- Mycket effeltivt. Bra handledare.»
- Den senare delen, när ens egen text gicks igenom var väldigt givande då det blev mycket mer uppenbart vad som behövdes ändras på.»
- Mycket givande. »
- De var bra, speciellt fick man reda på hur det fungerade med handledning, så att man skulle kunna vända sig dit i framtiden.»
- det ena var väldigt givande och det andra inte lika givande. Jag förstår inte poängen med att slösa ett helt handledningspass på att gå igenom en annas grupp arbete. jag vill hellre lägga den tiden på att förbättra mitt egna arbete. Att kommentera en annas grupp arbete behöver man ju inte få hjälp med enligt mig, det är bara att läsa och säga vad man tycker (konstruktivt givetvis).»
- Mycket bra»
- mycket givande.»

7. Hur givande/effektiva har de två handledningstillfällena i CHOCS varit?

- se ovan»
- Inte gett någonting»
- se ovan»
- Se svar ovan.»
- Se ovan?»
- bra, läre mig mycket nytt»
- Inte alls»
- Mycket givande-.»
- det ena var väldigt givande och det andra inte lika givande. Jag förstår inte poängen med att slösa ett helt handledningspass på att gå igenom en annas grupp arbete. jag vill hellre lägga den tiden på att förbättra mitt egna arbete. Att kommentera en annas grupp arbete behöver man ju inte få hjälp med enligt mig, det är bara att läsa och säga vad man tycker (konstruktivt givetvis).»
- samma som 6:an?»

8. Finns det något du skulle vilja veta mer om när det gäller fackspråkligt skrivande?

- Nej.»
- inte så här på rak arm»
- inte direkt»
- skulle vara bra om man kunde få reda på vad som verkligen gäller, för nu verkar det lite om det baseras på eget tycke(gäller tex källhänvisningar och dyl)»
- Nja»
- Fotnotsystem, hur hårda de akademiska reglerna är, vilka friheter man kan ta sig.»
- ja»
- Nej»
- Nej. »
- kanske lite mer om källhänvisning och källkritik. Ingen av handledarna hade något definitivt svar på hur man skulle referera till långa internetadresser.»
- hur man ska få tag i dom framöver till andra arbeten»

9. Vilka förbättringar kan du föreslå beträffande det fackspråkliga inslaget?

- kanske lite kortare och mer intensivt, inte så utdraget»
- kolla era handledare så att de verkligen har nåt att tillföra»
- Mindre teoretiskt och mer praktiskt.»
- inga»
- Mer fokus på själva arbetet istället för saker runt omkring»
- Mycket mer konkret och effektiviserat. Chocs måste våga ge kritik för att det ska funka. Överlag tycker jag dock att hela momentet är onödigt och att det skulle räcka med skrivanvisningen vi fick i början som var mycket väl skriven och strukturerad.»
- Bättre föreläsningar, typexempel på bra uppsatser och inte bara dåliga»
- mer information på föreläsningarna och mindre övningar»
- Att handledarna läser igenom rapporten innan de ger snpunkter. »
- Att föreläsningen ligger mitt emellan två andra föreläsningar, så att inte många smiter hem...»
- Föreläsningarna hade antingen kunnat koncentrerats på kortare tid eller tagit upp mer information.»
- undervisning i mindre grupper med lite mer praktiskt arbete inlagt är nog mitt tips. Även så tror jag inte man behöver lägga så mycket fokus på det faktum att man inte ska skriva på skönlitterär stil, det känns ganska uppenbart att man vet om man går på chalmers.»
- enklare tidsbokning för möten med handledare.»


Kursutvärderingssystem från