ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-3 Linjär algebra, TMV206

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-12 - 2009-03-22
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»9 20%
Cirka 20 timmar»15 34%
Cirka 25 timmar»12 27%
Cirka 30 timmar»7 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.39

- La egentligen mest ner tid under tentaplugget.» (Högst 15 timmar)
- Lagom belastning.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»4 9%
75%»17 39%
100%»20 46%

Genomsnitt: 4.27

- Gick på föreläsningar och labbar.» (75%)
- Var sjukfrånvarande i en vecka» (75%)
- Missade bara en lektion.» (100%)
- Stefan är bra på föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 41%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 23%

Genomsnitt: 2.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 80%
Nej, målen är för högt ställda»6 20%

Genomsnitt: 2.2

- gick inte att inte välja något nu. se 3.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»10 30%
Ja, i hög grad»20 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.69

- Känner att jag har en bra grund och att jag lärt mig det mesta men tentan var svår. Osäker på att jag klarar den även om jag gjort allt jag kunnat för att ta till mig allt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»24 55%
Mycket stor»11 25%

Genomsnitt: 3.04

- Har varit på alla föreläsningar men i grund och botten har det ju handlat om att jag fått räkna självständigt och med andra.» (Ganska liten)
- Mycket tack vare att jag inte var där p.g.a andra omständigheter.» (Ganska liten)
- matlab bra!» (Ganska stor)
- Lemurell är som alltid en källa till stor kunskap.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»15 34%
Ganska stor»16 37%
Mycket stor»7 16%

Genomsnitt: 2.58

- Om föreläsningsanteckningarna räknas hit kan ni tolka mitt svar som "Mycket stor". Boken var mest förvirrande då den hade andra fokus än kursen.» (Mycket liten)
- Boken för linjär algebra hade ett helt annorlunda upplägg än kursen och man fick konstant hoppa mellan kapitel, man lärde sig mer från föreläsningsanteckningarna. Jag köpte inte instruktionsboken till MATLAB och det är jag glad för eftersom allting gick att lära sig på annat håll.» (Mycket liten)
- boken är ganska värdelös, kursanteckningar är bättre...» (Ganska liten)
- Mycket bra exempel o uppgifter i boken.» (Ganska stor)
- Föreläsnings anteckningarna var SJUKT BRA, borde finnas till alla matte kurser.» (Ganska stor)
- föreläsningsanteckningarna har varit mycket bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 37%
Mycket bra»27 62%

Genomsnitt: 3.62

- Vid ett tillfälle så sa kurssidan emot timeedit när det gällde ett datum.» (Ganska bra)
- Hade gärna sett vissa upgifter tydligare förklarade» (Ganska bra)
- Ingen rss för uppdateringar, hade varit smidigt.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med maple för tester osv. Bra planerad kurs!» (Mycket bra)
- Snabb kontakt, bra info.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»15 35%
Mycket bra»17 40%
Har ej sökt hjälp»6 14%

Genomsnitt: 3.57

- Det är alltid samma personer som går fram och frågar saker under rasterna. Det är dessutom de smartaste. Vi andra får ingen chans att fråga ngt då. » (Mycket dåliga)
- Ända övningstillfället var samma dag som både Maple-TA och Gruppövningsuppgifterna skulle vara inne.» (Ganska dåliga)
- borde funnits fler tillfällen inför tentan» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 13%
Ganska bra»14 32%
Mycket bra»21 48%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.44

- Min labbpartner var inte påläst. Det slutade med att jag gjorde allt själv.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 27%
Hög»28 65%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.79

- många inlämningar per vecka för att få bonuspoängen...» (Hög)
- Maple + Gruppuppgifter gör att man inte hinner plugga, allt blir till att försöka klara av maple osv utan att kunna det. (Kopiera från liknande övningar i boken osv för att leta specifikt svar) istället för att lära sig generellt» (För hög)
- Jag tycker inte att det ska vara ett krav att alla gruppuppgifter skall bli godkända, eftersom man kan få tillräckligt med poäng på uppgifterna för att få full poäng den näst sista veckan men man är ändå tvungen att lämna in den sista labben när man hade kunnat spendera den tiden på att läsa på inför tentan. Kanske borde det ändras till att man måste lämna in alla utom en?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 39%
Hög»23 53%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.67

- Man slet inte ut sig, men samtidigt hade man alltid något att göra.» (Lagom)
- Beror på denna kurs.» (Hög)
- tre inlämningar per vecka är ganska saftigt, även om de inte var alldeles för svåra.» (Hög)
- Två kurser med flera saker som skulle lämnas in löpande varje vecka blev stressigt ibland.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»17 39%
Gott»20 46%
Mycket gott»5 11%

Genomsnitt: 3.67

- Bra kurs med bra föreläsare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- matlab»
- Maple och allt på internet är bra, bra med uppdateringar osv.»
- Kurslitteratur»
- Fortsätta använda maple, jag lärde mig väldigt mycket av maple! Fortsätta med föreläsningsanteckningar!»
- Maple TA»
- Stefan, Föreläsnings antekningarna, Boken. Övnings»
- Föreläsaren =)»
- Stefan»
- mapel T.A. proven»
- Maple»
- Maple-TA»
- FöreläsarN^»
- Mapel TA, och föreläsnings anteckningarna.»
- Labbar + Maple TA»
- Maple-TA»
- Stefan, mycket bra föreläsare!»
- Uppgifter varje vecka.»
- Stefan»
- Maple övningarna.»
- Maple»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre av något, maple eller gruppuppg.»
-
- Kanske se över hur man skriver en tenta.»
- Har inget att klaga på»
- Få in boken mer i föreläsningarna. Ligga bättre i tid. Övningspassen i grupprum. Fler övningspass»
- Den svårlästa kursboken, den gick inte alls att lära sig av. Var bättre att kolla upp på wikipedia för man ville inte leta i boken i flera timmar för en liten sak. Vissa exempel i föreläsningsanteckningarna var lite för simpla ibland och gav inte svar på allmänna fall utan bara för specifika värden. Det försvårade för övrigt också inlärningen när man använder dubbla negationer såsom "inte linjärt oberoende", lättare om man är konsekvent.»
- ev. lägga in mer förståelse-arbete i kursplanen, p.s.s. som i Diskret Matematik. Det måste inte vara i form av gästföreläsningar eller dyl. men det skulle underlätta med förklaringar i vissa fall och istället korta ner tiden det tar att föreläsa om bevis. Stefan kunde istället hänvisa till ställen i boken där de fanns.»
- Teoriuppgifterna var väldigt svåra och tog långt tid att lösa och gav inte så mycket sen på tentan.»
- Matlab uppgifterna.»
- Kanske kolla om det inte finns en annan bok.»
- MAPLE TA! programmet är opålitligt och kan logga ut en i mitten av ett prov, när man sedan loggar in igen så får man inte samma prov. Det som då händer om man loggas ut och sedan inte hinner logga in innan tiden (Som inte syns i 90% av alla datorer) så kommer man med all sannolikhet att få 100% fel på provet eftersom även om du har svarat rätt på den frågan så är det inte längre samma fråga eftersom maple har bytt ut den.»
- Kursboken är ingen vidare. »
- Annan lärobok, den använda var katastrofalt opedagogisk och ostrukturerad.»
- Inget.»
- Gruppövningarna, en person i gruppen förstod vad man skulle göra, resten fick anteckna vad han gjorde och sen försöka skriva en rapport om något man inte riktigt förstod. »
- Teoriuppgifterna bort, de tar för mycket tid och lär ut för lite»

16. Övriga kommentarer

- Kursrepresentanterna är söta»
- Stefan är en väldigt bra mentor.»
- Man borde använda systemet med att göra maple en gång i veckan i alla kurser! Då kan man sitta hemma i lugn och ro med möjlighet att göra om testet hur många gånger som helst. Man får också en respons på om jag lärt mig tillräckligt under veckan som gått! »
- Samuel är grym.»
- MER ORTOGONAL PROJEKTION ÅT FOLKET!»
- Det var mycket information att ta in på en gång under kursen.»
- Maple.TA kan vara rätt förvirrande när det är på engelska. Kanske uppgifter på svenska skulle vara något då kursen ändå är på svenska.»
- Mycket bra kurs, samt väldigt bra jobb av Stefan.»
- Skulle vilja ha 3 föreläsningar i veckan. Stefan fick inte riktigt tid på sig att förklara allt riktigt och ha med konkreta exempel och grafiska tolkningar för saker han gick igenom. Hellre tre lite kortare än två långa. Den sista halvtimmen på en 90 minutare är man mör i huvudet.»


Kursutvärderingssystem från