ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronik M2, SSY060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-05-20
Antal svar: 78
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jonas Fredriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här eget arbete, dvs utöver undervisning. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

78 svarande

Högst 5 timmar»9 11%
Cirka 10 timmar»35 44%
Cirka 15 timmar»21 26%
Minst 20 timmar»13 16%

Genomsnitt: 2.48

- Var med på alla schemalagda moment plus lite läsning i boken hemma.» (Cirka 10 timmar)
- Blev tyvärr lite lidande av IKOT-kursen som tog mycket tid. » (Cirka 15 timmar)
- Frågan är inte anpassad efter en 7,5 hp-kurs??» (Minst 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

78 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»4 5%
75%»24 30%
100%»48 61%

Genomsnitt: 4.5

- schemakrock och kårkommittearbete» (25%)
- Bra med en kort repetition varje föreläsning» (100%)
- Tyckte det var bra föreläsningar och övningar.» (100%)
- Bra undervisning, lagom nivå och tempo!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

78 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 30%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 42%

Genomsnitt: 2.78

- kommer inte riktigt ihåg dem men vi har nog gått igenom dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har nog sett målen men försöker inte fokusera på dem för mycket utan lära mig så mycket som möjligt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vore bättre om de var uppradade i någon kronologisk ordning som matchar föreläsningarna.» (Målen är svåra att förstå)
- I efterhand är målen tydliga,men innan kursen var de svårförstådda.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

63 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»60 95%
Nej, målen är för högt ställda»3 4%

Genomsnitt: 2.04

- Tyckte de var klart rimliga trots att jag i princip inte haft någon ellära innan.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

65 svarande

Nej, inte alls»3 4%
I viss utsträckning»21 32%
Ja, i hög grad»37 56%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.64

- Examinationen var inte snäll. Många grejer som jag antog som mindre viktiga, sett utifrån föreläsningar och övningar kom med, vilket gjorde att man pluggade på fel grejer. Jämfört med Jonas F tidigare tentor (spec. 2009-01-12) var denna mycket svårare. Inte snällt. » (Nej, inte alls)
- Tentan kan ju inte innehålla allt man läst...» (I viss utsträckning)
- Kändes som tentamen testade några saker som vi inte riktigt hade gått igenom. Sen var övningstentorna väldigt mycket lättare än våran vilket gjorde att man fick en liten chock när man satte sig.» (I viss utsträckning)
- vet inte än för jag är inte säker på mitt betyg i kursen» (I viss utsträckning)
- Jag upplevde tentan som mycket svår vid jämförelse med kursens tidigare tentamina.» (I viss utsträckning)
- Tentan var en liten överaskning, inte alls om jag hade förväntat mig.» (Ja, i hög grad)
- För svår tenta» (Ja, i hög grad)
- Trevlig tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte den tog upp stora delar av kursen.» (Ja, i hög grad)
- vet först när jag sett tentaresultatet» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»43 55%
Mycket stor»33 42%

Genomsnitt: 3.38

- Föreläsaren Jonas Fredriksson bör släppa taget om att repetera tidigare föreläsningar och istället gå djupare på varje enskilt område han går igenom. Mera exempel och praktiska exempel vore på sin plats då räkneövningarna inte alltid hjälpte till.» (Ganska liten)
- det är framför allt övningarna som ger ökad inlärning» (Ganska stor)
- var på mkt bra räkneövningar 2007» (Ganska stor)

7. Hur fungerade föreläsningarna?

76 svarande

Mycket bra»38 50%
Bra»33 43%
Dåliga»2 2%
Mycket dåliga»3 3%

Genomsnitt: 1.6

- Jonas är riktigt pedagogisk!» (Mycket bra)
- Kanonbra föreläsningar!» (Mycket bra)
- Jonas var jätteduktig. Hög standard» (Mycket bra)
- Jonas ska verkligen ha cred för en jättefin insats. Bra pedagogik och engagemang ledde till en riktigt intressant kurs - något jag inte hade räknat med innan! Kul!» (Mycket bra)
- Jonas är kunnig och tydlig!» (Mycket bra)
- Var dock svårt att hänga med ibland. Dock gjorde anteckningarna det lätt att kolla upp i efterhand.» (Mycket bra)
- Bra tempo och gjorde ämmnet intressant.» (Mycket bra)
- Det gick lite för fort fram ibland och det skulle vara bra med lite fler exempel på tex vippor och hur man analyserar» (Bra)
- Dock dumt att variera OH-bilder med eget skrivande. Om man inte hunnit skaffa OH-bilderna blev det lite dumt.. man kunde inte hänga med på vad som var viktigt/mindre viktigt etc. » (Bra)

8. Hur många föreläsningar var du på?

78 svarande

0-20%»3 3%
20-40%»0 0%
40-60%»4 5%
60-80%»11 14%
80-100%»60 76%

Genomsnitt: 4.6

9. Vad tyckte du om övningarna?

76 svarande

Mycket bra»39 51%
Bra»35 46%
Dåliga»1 1%
Mycket dåliga»1 1%

Genomsnitt: 1.52

- Oscar Ljungkrantz är en duktig och pedagogisk lärare!» (Mycket bra)
- Skåning=bra» (Mycket bra)
- Oscar var väldigt duktig» (Mycket bra)
- Hade oscar» (Mycket bra)
- Väldigt bra övningar» (Mycket bra)
- Oscar har varit mycket bra. Han är pedagogisk, kunnig och har visat engagemang genom hela kursen. Han hjälpte oss även när labbsalen för dubbelbokad, tack!» (Mycket bra)
- Unga killen var asbra:)» (Mycket bra)
- Oscars övningar var mycket givande.» (Mycket bra)
- Fick svar på de frågor man inte riktigt fick svar på på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Trångt, alla gick till oskar.» (Bra)
- Inget större problem men jag tycker att det bör presenteras mycket mer tydligt vilka samband som används vid beräkningarna och lägga mindre fokus på vilka värden det exakt blir utan mer på formlerna och hur de fungerar samt VARFÖR de används.» (Bra)
- Klas tog alla uppgifter för grundligt.» (Bra)
- Rätt så bra övningar, kunde dock varit lite tydligare.. alltså att tänka på att även teknologerna ska förstå och inte bara läraren. Gäller både skriftligt och muntligt. Men överlag bra. » (Bra)
- Claes förklarar invecklat och i mångt och mycket svårbegripligt. Oscar förmedlade kunskapen mycket bra och fick mig att förstå det Claes försökt förklara i ca 5 lektioner på 20 minuter.» (Dåliga)

10. Hur många övningar var du på?

78 svarande

0-20%»2 2%
20-40%»1 1%
40-60%»5 6%
60-80%»12 15%
80-100%»58 74%

Genomsnitt: 4.57

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»41 52%
Mycket stor»27 34%

Genomsnitt: 3.2

- Då kursmaterialet var på engelska och amerikanska standarder användes kunde det stundtals bli lite förvirrande. Om en svensk litteratur finns skulle jag hellre se att en den användes. » (Ganska liten)
- Tycker att man bör ha en literatur som konsikvent använder SI enheter och inte har massa onödigt drabbel. Men nuvaranda bok är fortfarande bra.» (Ganska stor)
- Bra bok som fungerade som bra hjälpmedel på tentan.» (Ganska stor)
- skulle dock vilja att det finns en ordlista till boken» (Mycket stor)
- hade varit bra med en ordlista. är svårt i början med alla nya ord» (Mycket stor)
- Rätt bra bok, jättebra att den får vara med på tenta också. » (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

78 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»30 38%
Mycket bra»47 60%

Genomsnitt: 3.57

- Det hade varit bra om man kunde maila in inlämningsupggiften» (Ganska bra)
- Väl uppdaterad!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

78 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 2%
Ganska bra»24 30%
Mycket bra»36 46%
Har ej sökt hjälp»16 20%

Genomsnitt: 3.84

- Bra på övningar och föreläsningar, sämre på labbarna» (Ganska bra)
- Både Jonas och Oscar tog sig tid nästan när som helst.» (Mycket bra)
- Bra upplägg» (Mycket bra)
- Inget problem » (Mycket bra)
- Endast på övningarna och då funkade det bra» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 15%
Mycket bra»64 83%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.85

- Immer» (Mycket bra)
- Aldrig förstått denna fråga, den är ju inte relevant för specifik kurs? Hur som helst har det fungerat bra. » (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

78 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»51 65%
Hög»24 30%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.29

- Med tanke på hur mycket tid IKOT tog» (Lagom)
- Bra disposition.» (Lagom)
- Missgynnades p.g.a IKOT.» (Lagom)
- Alla tre kurserna uppnådde sin kulmen samtidigt i LV5, detta var lite olyckligt» (Hög)
- I och med att det var både inlämningsuppgifter, labbar och övningsuppgifter» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»24 31%
Hög»28 36%
För hög»21 27%

Genomsnitt: 3.85

- det är jobbigt att ha 3 kurser» (Hög)
- Under senare delen hög, under första delen låg» (Hög)
- Som vanligt.» (Hög)
- Låg/Lagom i början. För hög på slutet! Labbar från mekatronik och andra kurser.» (Hög)
- På grund av många laborationer och inlämningar i samtliga kurser vi läser. Egentligen har ingen av kurserna för många - nackdelen var bara att alla hade fler än vanligt denna period!» (Hög)
- IKOT tog lite väl mycket tid» (Hög)
- IKOT tog upp mycket tid.» (Hög)
- Skitjobbigt med 3 kurser samtidigt. Svårt att hinna komma in i varje ämne för man byter ämne så ofta.» (För hög)
- Tillsammans med de övriga kurserna vart det svårt att finna tid till att lägga önskad mängd tid på studierna. » (För hög)
- Stressigt med alla inlämningsuppgifter» (För hög)
- Två inlämningsuppgifter och två labbar kombinerat med två andra kurser där vi hade en labb, en inlämningsuppgift och kontinuerliga inlämningar varje vecka, tyvkte jag blev för mycket. Det blev för lite tid att plugga in teorin.» (För hög)
- Läste Fundamental Structural Dynamics som andra kurs» (För hög)
- För hög en period då många inlämningsuppgifter hamnade samtidigt.» (För hög)
- IKOT» (För hög)
- hade ikoten som tog hur mycket tid som helst» (För hög)
- IKOTen tog väldigt mkt tid, vilket gjorde att denna kurs och tillverkningstekniken blev lidande. » (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»14 17%
Gott»42 53%
Mycket gott»22 28%

Genomsnitt: 4.1

- Tentan speglade inte de vi fått lära oss under kursen» (Godkänt)
- Hade varit gott om det inte varit för den tentamen. » (Godkänt)
- Svår tenta.» (Gott)
- Ellära har tidigare kännts ganska tveksamt och svårt, men kursen ändrade min uppfattning.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Elekriska motorer»
- exmpel på tavlan»
- Föreläsningarna och övningarna»
- Labbarna som var roliga och gav bra förståelse.»
- Jonas som föreläsare, OH-bladen som gick att skriva ut INNAN föreläsningarna och Oscar som övningsledare.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Det mesta...»
- Övningsledarna»
- Föreläsaren Jonas Fredriksson, inlämningsuppgift 2»
- Fler fungerande övningsledare.»
- Jonas Labbarna. De var verkligen jättebra »
- Oscar L och föreläsaren. »
- upplägget på övningarna»
- Föreläsningarna övningarna»
- övningsledaren oscar.»
- Jonas och Oscar!»
- Den andra labben»
- allt»
- förläsaren och konstruktionsuppgiften»
- Labbarna, roligt och lärorikt att praktiskt öva på att designa och koppla kretsar.»
- Jonas och Oskar som undrevisade bra.»
- Ansvarig personal har skött den bra, bevara dem samt kursboken. Allt bör bevaras»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske kan skippa något om tex mikrodatorer eller A/D och gå in på AC-motorer mer»
- skriva ner de ekv som används »
- Laborationshandledarna får gärna vara lite mer pålästa vid första labbtillfället...»
- Även om jag kan förstå strävan att inte göra en typtenta, så kändes det som att det blev lite väl innovativa frågor stundtals. Vissa grejer, t.ex. glättning togs inte upp nämnvärt i kurslitteraturen vad jag kan hitta?»
- Labbarna, speciellt elmotor-labben, den var bra på pappret, men genomförandet under all kritik»
- Kanske hitta någon mer pedagogisk övningsledare istället för Claes?»
- Fördelning av labbar på läsperioden.»
- Ta bort inlämningsuppgift 1, tillförde inget. Labbhandledare som pratar bättre engelska alternativt svenska.»
- Inlämningen bör bli lite enklare!»
- Labledarna. Under all kritik, tyvärr. Labbarna gav mig ingenting»
- Labbarna var lite svåra att förstå.vet inte om de gav så mycket.»
- labben med motorn kändes bara seg och jag förstod inte riktigt vad den gick ut på.»
- Inlämningsuppgiften nummer 1 bör omarbetas eller i alla fall ligga så att OP-förstärkare har gåtts igenom på föreläsningarna. Tycker personligen att valfri miniräknare ska vara tillåtet då kursboken med all information redan får medtagas på tentamen! Förstår inte varför man ej varför man ej ska få ha valfri räknare! Skulle också se en mer matematisk genomgång av jw-metoden och hur och varför den fungerar samt ett mer matematiskt sätt att lösa dessa växelströmstal. Boken är inte tillräcklig på denna punkten!»
- Mycket tid på labbarna gick åt till att förstå hur utrustningen skulle kopplas då det antogs att alla visste hur all utrustning fungerade. Mer basic instruktioner skulle hjälpa då handledaren skulle slippa förklara allt. »
- Tydligare instruktioner inför inlämningsuppgiften som varåt något svår att börja med.»
- Bättre genomgång av inlämningsuppgiften. den var inte så svår, men mycket svår at komma igång med!»
- inget»
- försök få in robotprogrammering»
- Skulle nog vilja ha fler labbar»
- lägg andra inlämningsuppgiften tidigare, krockade med mkt annat. »

20. Övriga kommentarer

- Jonas gav en mycket tydlig röd tråd genom hela kursen. Vilket var nödvändigt då kursen är så bred och yvig. Mycket bra och intressanta föreläsningar»
- Kursen passar bra in i M-programmet.. Ger det lite bredd!»
- Oscar är en jättebra övningsledare!»
- Intressant och trevlig kurs i allmänhet.»
- Mycket bra och mycket väl strukturerad kurs. Det gillar vi!»
- Svår tenta! De gamla tentorna kändes lättare.»


Kursutvärderingssystem från