ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik 2009, KAA146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»3 6%
Cirka 20 timmar»8 17%
Cirka 25 timmar»14 30%
Cirka 30 timmar»12 26%
Minst 35 timmar»9 19%

Genomsnitt: 3.34

- då jag fick mycket med spexet så blev det mindre än jag tänkt.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»2 4%
75%»17 36%
100%»25 54%

Genomsnitt: 4.41

- Föreläsningar och lab, dock ej studio eller demoövning.» (50%)
- inga övningar och räknestugor, annars i princip allt» (75%)
- nånstans mellan 75 å 100%» (75%)
- Har ej behövt söka hjälp vad gäller räkneuppgifter och har därför inte tagit del av räkneövningar.» (75%)
- Missade en föreläsning på grund av Charm.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 34%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 30%

Genomsnitt: 2.58

- Skulle vara bra med detaljmål för varje kapitel, inte bara för ett.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock är målen olika tydliga beroende på vilket av de tre områderna. Måste inte påpeka så enormt tydligigt att det är vårat problem att lära oss kursen, det borde vi veta vid det här laget» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»31 79%
Nej, målen är för högt ställda»6 15%

Genomsnitt: 2.1

- Förutom för reaktorerna där kraven ligger för högt. Flytta över till exempel densitetsvariationerna till KRT.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»21 47%
Ja, i hög grad»19 43%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.47

- Miserabel tenta, minst sagt. Obegripliga frågor där studenten testas i det svenska språket, och där man förutsätts kunna sätta upp alldeles för många oberoende ekvationer för att lösa ut en parameter som inte alls har någon relevans i kursen. Vad är grejen?!» (Nej, inte alls)
- Det största problemet på tentan var tidsbristen. Om det ska testa ens kunskaper måste det vara rimligt att hinna räkna alla uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var bra, men tiden för för knapp så samtliga uppgifter hann man inte med att räkna, vilket ledde till att tentamen inte testade alla målen i kursen.» (I viss utsträckning)
- Tentan var orättvist upplagd eftersom det var knappt om tid!» (I viss utsträckning)
- Uppgifterna i sig visar säkerligen om man uppnår målen. Dock var det väldig tidsbrist på tentan, vilket gör att man inte hinner visa vad man egentligen kan, då man dels får stressa sig igenom uppgifterna och då lätt kan göra slarvfel. Dels hinner man inte ens titta på vissa uppgifter. Jag fick hoppa över flera stycken som jag vet att jag hade klarat om jag hade haft mer tid, men då tiden var så knapp så hann jag inte ens försöka. Man är stressad genom hela tentan, och man hinner inte ens sitta och fundera hur man ska lösa uppgiften, utan man får tänka medan man skriver, annars hinner man inte med någonting. Detta tycker jag är jättedåligt, för det ger oss studenter inte ens en rimlig chans att visa vad vi egentligen har lärt oss.» (I viss utsträckning)
- Visa frågor på tentamen känns onödigt svåra. Gäller speciellt reaktordelen av tentamen. Tentamen borde vara på fem timmar istället för fyra, det var väldigt on om tid.» (I viss utsträckning)
- Testade verkligen allt, mycket bra. Dock borde kursen bli lika svår och jobbig som nivån på tentan ligger på lite tidigare än när tentaplugget börjar.» (Ja, i hög grad)
- Väldigt anorlunda destillationsuppgift» (Ja, i hög grad)
- Tentan var bitvis stressig av fel anledning - mycket beräkningar av detaljer som inte egentligen var relevanta. Grafisk fullösning av destillationstorn var inte heller så tjusigt... Miniprojekten var lärorika och bra!» (Ja, i hög grad)
- Konstig utformning på tentan, den stora vikten på reaktor uppgifter motsvarar inte föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»24 53%
Mycket stor»16 35%

Genomsnitt: 3.2

- studieövningar och minprojekt har varit givande, Christers förelösningar var mycket bra» (Ganska stor)
- Anser mig få ut mest av egna studier av kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar för det mesta. Värmeteknikdelen var lite ofokuserad dock.» (Ganska stor)
- Dock var Dereks del lite svår att greppa.» (Mycket stor)
- Destilationsdelen var riktigt riktigt bra. Inget emot att Derek pratade engelska däremot att han gillar powerpoinbilder så mycket. När man inte hinner skriva av det viktiga på powerpointbilden är den meningslös. Alternativet är att läraren delar ut alla powerpointbilder i ett häfte i början av varje föreläsning.» (Mycket stor)
- Destilationslaben var bra Henrik Ström och LG är bra handledare, väldigt pedagogiska båda två» (Mycket stor)
- Krister Ström är en väldigt bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Framförallt är Christer Ströms föreläsningar väldigt bra och givande!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»23 50%

Genomsnitt: 3.15

- den hjälper i vissa avseenden till att räkna, men inte alltid, och det kommer en massa på tentan som man inte kan läsa sig till i kursliteraturen. kvaliten på boken är dålig.» (Ganska liten)
- Kursmaterialet ger inte tillräckligt med information om hur man ska gå tillväga för att lösa uppgifter. Det behövs mer information om de olika delarna och alla formler bör skrivas ned i häftet som tex hur man räknar med willsson parametrar.» (Ganska liten)
- Kursboken behöver förbättras. Det är svårt att hitta i boken då index saknas och en del teori saknas helt i boken dessutom. Annars bra med en kursbok utgiven av institutionen. » (Ganska liten)
- Det kompendium som tillhörde kursen kunde genomarbetas bättre. Viss information var svår, eller omöjlig att hitta exempelvis några definitioner (Murphreeverkningsgrad, passertiden tau...)» (Ganska liten)
- Avsnittet om värmeväxlare borde ingå i kompendiet.» (Ganska stor)
- Pumpar och värmeväxlardelen borde förbättras, annars ett fint och bra kompendie.» (Ganska stor)
- Kurskompendiumet är inte heltäckande och en hel del begrepp saknas.» (Ganska stor)
- Bra och vettigt kompendium.» (Ganska stor)
- Men saknar en del information i kurslitteraturen. Den hade gärna fått gå lite djupare.» (Mycket stor)
- Synd att det var många stavfel i boken» (Mycket stor)
- Bra och välskrivet kurskompendium, dock var avsnitten om pumpar och värmeväxlare lite väl handviftande. I dessa avsnitt skulle jag gärna sett fler härledningar och att antaganden som görs för att få fram vissa uttryck tydligare angivits. » (Mycket stor)
- Vissa av Kompendie uppgifterna var mycket svårförståliga och mycket tid lades på att räkna uppgifter på fel sätt.» (Mycket stor)
- Kompendiet är jättebra! Det borde dock kompletteras med mer teori på värmeväxlar-avsnittet, så man har allt samlat på samma ställe!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»25 54%
Mycket bra»17 36%

Genomsnitt: 3.26

- böckerna tog slut» (Ganska dåligt)
- hade varit bra om allt är uppdaterat redan innan kursen startar.» (Ganska bra)
- Överlag bra, men miniprojekten var i flera fall otydligt formulerade och i flera fall saknades logik vad gäller inlämningsdatum.» (Ganska bra)
- En del powerpoints kom upp sent på kurshemsidan, delas de inte ut vid föreläsningen bör de finnas tidigare än samma dag för de som vill skriva ut innan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»17 36%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.6

- Fler övingstillfällen hade varit bra. » (Ganska bra)
- Många doktorander och andra att fråga. Bra!» (Ganska bra)
- Dåligt de övningstillfällen då endast en övningsledare fanns där iom att han endast kunde svara på värmeväxlingsfrågor och inget annat även om vi gjorde andra uppg. » (Ganska bra)
- doktorander och lärare har varit mycket hjälpsamma!» (Mycket bra)
- Jättebra med räknestugor» (Mycket bra)
- Lärare och doktorander är alltid villiga att hjälpa till, och tar sig oftast tid, mycket bra!» (Mycket bra)
- Men jag tror att denna skulle ha funnits tillgänglig om jag hade sökt den.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 32%
Mycket bra»29 63%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»22 47%
Hög»15 32%
För hög»7 15%

Genomsnitt: 3.58

- Dock var miniprojekten lite väl omfattande i förhållande till de bonuspoäng som kunde erhållas.» (Lagom)
- Hade varit låg om inte de frivilliga (men nyttiga) miniprojekten tog en massa tid.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 34%
Hög»17 36%
För hög»13 28%

Genomsnitt: 3.93

- Organkursen hamnar verkligen i klämm.» (För hög)
- jag har i princip bara pluggat till denna kursen och kommer antagligen inte klarat den...» (För hög)
- kan bero på både Fourier å spex men även utan spex hade det blivit en hög belastning» (För hög)
- fourieranalys var en tung kurs, gkt fungerade bra» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 4%
Godkänt»15 32%
Gott»20 43%
Mycket gott»8 17%

Genomsnitt: 3.69

- Föreläsningar och kompediet skulle vinna på mer fyllighet.» (Godkänt)
- Rolig kurs» (Gott)
- Rolig kurs men svår tentamen. Hade gärna haft fler övningstillfällen och gärna sett en annan övningsledare än Rikard. Mer tid på tentan önskas. » (Gott)
- Som nämnts skulle miniprojekten kunna formuleras tydligare samt göras mindre omfattande så att det känns motiverat att utföra dessa.» (Gott)
- Det är en väldigt bra kurs, välorganiserad och välplanerad! Laborationerna var givande och hela kursens upplägg har varit bra!» (Gott)
- Mycket kul kurs som dessutom känns mycket användbar» (Mycket gott)
- Med undantag från tentan då.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Krister Ströms och Dereks delar i kursmaterialet.»
- upplägget som helhet»
- Demoövningarna är guld värda.»
- Krister Ström som föreläsare, laborationerna»
- Studiebesöket, labbarna och Krister»
- Föreläsningarna är bra.»
- miniprojekten man lärde sig mycket av dom»
- studio och miniprojekt»
- miniprojekt, demo och frl var bra!»
- Räknestugorna, laborationerna.»
- Laborationerna, demoövningarna. »
- Mestadelen av kursen förutom nämnda miniprojekt.»
- Föreläsningarna är bra oftast. Labbarna gav bra erfarenheter.»
- laborationerna»
- demoövningarna, labbarna»
- Hela konceptet med föreläsningar, övningar och laborationer.»
- studiebesöket på preem »
- Kompendiet var informativt och lättläst!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Reaktoruppgifterna har en oproportionerligt stor del på tentan med tanke på att det utgör två veckor av totalt 7 och 4 föreläsningar av totalt 14. Då känns det lite mycket med 26 poäng av 60 på tentan. Det vore bättre att ge reaktorerna mindre poäng och lyfta fram andra delar mer. Man lägger nästan lika mycket tid på destillationstorn och de får bara en uppgift på tentan vilket känns lite snedfördelat. »
- Tentan, orimligt lite tid.»
- Fler övningstillfällen, och 5 timmars tenta.»
- Kompendiet är helt poänglös, då det varken innehåller allt från föreläsningarna, eller fördjupande material, och dessutom är så dåligt typsatt att man får huvudvärk.»
- Allt som ingår i kursen borde finnas i kurslitteraturen, detta va inte fallet på vissa områden»
- Kompendiumet borde rättas lite mycket fel. pumpdelen i kompendiumet borde kompleteras med mer information om systemkurvor»
- kursliteraturen och tentan. tentan går i dagsläget ut på att vara klurig, inte testa våra kunskaper. om en typ av fråga kommer på tentan ska man ha möjligheten att träna på en typen av fråga.»
- inget speciellt»
- Laborationen på preem kändes ganska onödig. Lyssna på Evelyns föredrag för tredje gången med hennes inövade skämt samt rundtur på området med en processtekniker som pratade åt andra hållet/i sin jacka/ner i marken så man inte hörde någonting. Hellre fått process-utskriften utdelad på chalmers och fått räkna på det här, resan dit var enbart onödig och tidskrävande. »
- INGEN!!!!!! labb vecka 7, tack!»
- Några enkla uppgifter på värmebalanserna, förbättra pump och värmeväxlar delen även om www är en bra bok så är det skönt om allt står i kompendiet. »
- Kurslitteraturen.»
- studioövningarna»
- Fler lektioner med handlednig vid räknandet. Richard borde åtminstonde låtsas att han bryr sig om studenterna lär sig något eller inte.»
- omfattningen och storleken på miniprojekten, känndes som att en del miniprojekt var för mycket arbete för ett miniprojekt.»
- på studieövningar borde det finnas fler lärare så det inte blir så lång väntetid »
- Lägg miniprojekten tidigare. Inte bra med inlämning i slutet av sista veckan.»
- Miniprojekten enligt vad som angivits ovan.»
- Tentan får gärna vara mer teoriinriktad.»
- Frågorna på värmeväxlare och pumpar i kompendiet borde vara ställda mer som på tentan. »
- Vissa av miniprojekten var mycket tidskrävande i förhållande till hur många bonuspoäng de gav.»
- Göra kompendie uppgifterna lättförståligare. Mer info om tentans upplägg och gärna en demoövning med tenta uppgifter.»
- Kurskompendiet borde fyllas på lite.»
- Kursmaterialet kan uppdateras, känns ibland som det saknas info för att göra uppgifterna utifrån det som står i kapitlena. Formler osv. som inte gås igenom i texten.»
- Tentan! Antingen så ska tentatiden förlängas till fem timmar, fyra timmar är på tok för kort tid för dessa uppgifter! Om man inte förlänger tentamenstiden, så bör istället uppgifternas omfattning skäras ner. Antingen ha färre uppgifter, eller mindre omfattande uppgifter! Här måste någonting ändras!! Studio 2, batch runaway, behöver även skäras ner i omfattning. Det fanns inte EN elev som hann färdigt med uppgifterna.»
- räkneuppgifterna till första labben borde göras under lärarhanledning. »

16. Övriga kommentarer

- GKT snor verkligen tid från organ kusen och tar betydligt länge tid än organ kusen, trots det är den på 9hp. Hur går detta ihop? Samtliga tekniska kurser tar betydligt mycket mer tid än teorikurserna. Hade kännts mer logiskt att GKT var på 9 hp.»
- Tentamen är för stor för att göras på 4 timmar, borde vara 5timmar eller att några frågor tas bort. Meningen med tentamen borde inte vara att man kan räkna snabbt utan lösa problemen, vilket man inte hade en chans till om man inte kom på allt på en gång.»
- En fullständig pdffil över rekommenderade uppgifter bör läggas ut tidigt tillsammans med läshänvisningar»
- Hemtalen borde bli obligatoriska då de var mycket lärorika ohc bra. Men då de tog väldigt mycket tid och krävde mycket utförliga lösningar för att tillslut få 0.5 poäng känns lite fel. Mycket jobb tillsammans med liten bonus gynnar bara dom som redan pluggar mycket och ändå kommer att få bra resultat på tentan.»
- För svår kurs???»
- en trevlig kurs»
- Väldigt intressant och givande kurs. »
- Bra och rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från