ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk produktekologi 2009, KPO060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»4 33%
Cirka 20 timmar»6 50%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Jag har inte varit jätteamibtiös» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 41%
75%»2 16%
100%»5 41%

Genomsnitt: 4

- samma kommentar som ovan» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»9 90%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 3

- samma kommentar som ovan , har varit lite slö» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.41

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.08

- alla föreläsningar fanns inte på kurshemsidan» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.83

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»2 16%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»9 75%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- beroende på kandidatarbete» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»5 41%
Mycket gott»4 33%

Genomsnitt: 4.08

- Trevlig kurs och Morgan är grym. Han brinner för ämnet och det gör det mkt trevligt att närvara på föreläsningarna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärararna är mycket hjälpsamma och bra »
- Projektet där man undersökte alternativa bränslen. Det var mycket intressant. »
- litteraturen och iunnehållet på föreläsningarna»
- Hyllan för att hämta handouts. Morgan.»
- LCA biten är intressant»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingenting»
- Mycket dötid då man inte hade föreläsningar. Undrar om det går att ha fler föreläsningar per vecka så att man kan var mer ledig från skolan och plugga inför tentan.»
- allt material ska finnas på hemsidan. lite mer övningsuppgifter som förberedning till tentamen.»
- Ordentliga pennor till Morgan så han kan skriva på tavlan.»
- Bättre kursmaterial»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt nöjd med kursen och Morgan.»


Kursutvärderingssystem från