ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Logistik M - Slututvärdering, TEK 125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-09 - 2009-03-25
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 69%
Kontaktperson: joakim kalantari»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

55 svarande

Högst 15 timmar/vecka»12 21%
Cirka 20 timmar/vecka»20 36%
Cirka 25 timmar/vecka»18 32%
Cirka 30 timmar/vecka»5 9%
Minst 35 timmar/vecka»0 0%

Genomsnitt: 2.29

- Under kursens 6 första veckor la jag tid på praktikfallet. Sista veckan räknade jag igenom övningarna, tentorna och gjorde teorifrågorna.» (Högst 15 timmar/vecka)
- mesta tiden gick till praktikfallen» (Cirka 20 timmar/vecka)
- Kanske lite mer. Men utslaget blev det nog cirka 20. Pf tog mkt tid» (Cirka 20 timmar/vecka)
- Praktikfallen tog tid.» (Cirka 20 timmar/vecka)
- Det var väldigt varierande arbetsbelastning så det är svårt att säga» (Cirka 20 timmar/vecka)
- Det var främst praktikfallen som tog lång tid men jag tycker att det var bra» (Cirka 25 timmar/vecka)
- Praktikfallen var helt klart maffiga. en crashkurs i excel skulle nog ha underlättat.» (Cirka 30 timmar/vecka)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0 0%
25%»4 7%
50%»8 14%
75%»15 27%
100%»28 50%

Genomsnitt: 4.21

- zzznark» (50%)
- Tyckte inte föreläsningarna gav så mycket» (50%)
- Ingen bra skala, kanske runt 85 %» (75%)
- lite dålig planering att ha föreläsning samtidigt som mastersinfon på I» (75%)
- pga sjukdom» (75%)
- Mycket bra föreläsningsanteckningar!» (100%)

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på praktikfallen?

Uppskatta tidsåtgången inklusive redovisning, handledning etc.

54 svarande

0 0%
mer än 20 timmar»13 24%
mer än 40 timmar»27 50%
mer än 60 timmar»10 18%
mer än 80 timmar»4 7%

Genomsnitt: 3.09

- vet ej» (?)
- ca 30-40 h» (mer än 20 timmar)
- och mer än 40... o mer än 60... men kanske inte mer än 1344 h » (mer än 20 timmar)
- total tid för båda praktikfallen» (mer än 20 timmar)
- ca 35-40 h» (mer än 20 timmar)
- ca 25 timmar på första och 20 timmar på andra. Bra praktikfall! » (mer än 40 timmar)
- Bra praktikfall som man lärde sig något på.» (mer än 40 timmar)
- grupperna är för stora vilket ger problem mer att styra upp saker och ting. man skulle nog lära sig mer i mindre grupper(i alla fall om logistik, kanske inte om gruppdynamik)» (mer än 40 timmar)
- Hade varit betydligt mindre om man hamnat i en vettig grupp, så man sluppit sitta helgen innan inlämning och rätta felaktiga uträkningar ...» (mer än 60 timmar)
- Praktikfallen var helt klart maffiga. en crashkurs i excel skulle nog ha underlättat.» (mer än 80 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 51%
Vet ej»14

Genomsnitt: 2.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- aningens luddiga, som förvisso resten av kursen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker vissa av tentans uppgifter, ( den första ) mer vorde specificerad efter målen så att den varit lättare att förstå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kan inte hitta målen på portalen just nu men stycket Kursens syfte och innehåll i PM är tydligt» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jättebra med mål för varje föreläsning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- bra att det står med inför varje föreläsning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- fast det får man se när ni rättat frågorna..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»44 95%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kan ej besvara frågan, då målen är svåra att förstå» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»21 47%
Ja, i hög grad»22 50%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Luddiga frågor och dåligt urval.» (Nej, inte alls)
- Mer inriktat på produktionsaspekter skulle vara nyttigt» (I viss utsträckning)
- Väldigt rörig tenta. Dåligt formulerad frågor.» (I viss utsträckning)
- dock med tanke på omfattningen av praktikfallen, så var det nog lagom med tanke på att man ej hade tid att läsa på förrän ett par dagar innan tentan. » (I viss utsträckning)
- självklart kan inte allt examineras, men tyckte vissa stora områden saknades» (I viss utsträckning)
- Väldigt specifika frågor» (I viss utsträckning)
- Första uppgiften tycker jag var luddig.» (I viss utsträckning)
- Bra examination» (Ja, i hög grad)
- har ingen koll på målen men den testade det jag uppfattade ingå i kursen» (Ja, i hög grad)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.31


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

mycket liten»2 3%
ganska liten»18 32%
ganska stor»25 45%
mycket stor»10 18%

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren har varait mycket dålig på att disponera tid så han har ej hunnit säga allt han tänkt säga.» (ganska liten)
- Jag upplever att föreläsningarna samt dess PP-slides är starkt kopplade till boken. Det räcker att läsa i boken samt pp.» (ganska liten)
- hade varit bra med fler exempel från verkligheten i den löpande föreläsningen, mer än DHL och dell» (ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

55 svarande

mycket liten»2 3%
ganska liten»9 16%
ganska stor»29 52%
mycket stor»15 27%

Genomsnitt: 3.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra och lättläst kursbok, även om jag inte använt den så mkt.» (ganska liten)
- kursboken var alldeles för rörig och jag tycker den var lite för "blajig" för att man skulle behålla koncentrationen» (ganska liten)
- Använde kursboken ett fåtal gånger för att slå upp termer ifrån praktikfallen, annars ej läst någonting i boken under kursen. Alldeles för "pratig" bok som har för mycket text som inte förklarar något.» (ganska liten)
- Känns som att det räckte med föreläsningar + anteckningar.» (ganska liten)
- Knappt öppnat boken, den är dock lättläst och lättförståelig! Bra som uppslagsbok vid tentaplugget. Föreläsningsanteckningarna var mycket bra.» (ganska stor)
- Bra föreläsningsanteckningar» (ganska stor)
- Hade inte boken, men föreläsningsanteckningarna var mycket bra och räckte gott och väl.» (ganska stor)
- Den fungerade bäst som uppslagsverk i samband med tentapluggandet» (ganska stor)
- Boken är bra: övergripande och tydlig. den har varit till större nytta än föreläsningarna» (ganska stor)
- Mycket bra och lättläst bok!» (mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övningar/storgruppshandledningar varit för din inlärning?

53 svarande

mycket liten»9 16%
ganska liten»20 37%
ganska stor»18 33%
mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vilka?» (mycket liten)
- inte så svårt att räkna. dock bra när det gällde att göra antaganden vilket jag inte är så van vid sen tidigare kurser.» (ganska liten)
- övningarna fokuserar på fel saker, vi kan räta linjens ekvation men inte logistiken» (ganska liten)
- Kunde ha varit någon till, speciellt en tentagenomgång. Skriv ut alla enheter och beteckningar tydligare.» (ganska liten)
- uppgifterna som behandlades var bra. De visade sig också ligga i nivå med de på tentan.» (ganska stor)
- Det kom ju fram kritik om att övningarna var triviala och borde tas bort men jag håller inte med om det. De är bra och ger en introduktion till beräkningarna. Eftersom det inte finns några anvisade uppgifter att räkna hemma är det bra att vi har övningarna och får ut räknetal också.» (ganska stor)
- Ölspelet var mycket bra!» (mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

53 svarande

mycket liten»10 18%
ganska liten»22 41%
ganska stor»14 26%
mycket stor»7 13%

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- var ej på dem» (mycket liten)
- volvo ok. Schenker gav en sjysst bild av transportsidan.» (ganska liten)
- Mycket intressant dock.» (ganska liten)
- Intressant med verklighets anknytning, absolut. Det kanske inte var den största inlärningskällan för tentan dock.» (ganska liten)
- Har dock inte haft möjlighet att gå på alla» (ganska liten)
- Det är ju alltid roligt med gästföreläsare och man får en lite annan inblick i ämnet än annars men det är inte ofta man lär sig så där jättemycket på det. » (ganska liten)
- Doch kändes inte volvo CE föreläsningen så relevant tyvärr, det var väldigt mycket personliga åsikter om andra människor (både med och utan angivna namn) från föreläsaren.» (ganska stor)
- Mycket intressanta gästföreläsningar, men kändes som de inte hade jättemycket med tentan att göra.» (ganska stor)
- mycket intressanta» (ganska stor)
- bra att få se verkligheten» (mycket stor)
- Väldigt bra gästföreläsningar» (mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har praktikfallen och ölspelet varit för din inlärning?

55 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»3 5%
ganska stor»24 43%
mycket stor»28 50%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Praktikfall som dessa är helt omöjliga att jobba samtidigt 5 stycken på. Arbetet delas upp mellan medlemmarna, även om det inte är tanken att det ska göra det och fastän medlemmarna vill vara med vid varje moment. Det är helt enkelt fruktansvärt ineffektivt och frustrerande att sitta 5 personer med samma uppgift och arbetet delas således upp inom gruppen. Effekten blir att några i gruppen bli bra på en sak medan andra inte kan detta överhuvudtaget utan istället blir bra på något annat. Tvåmannagrupper är mycket, mycket bättre ur inlärningssynpunkt. Minska arbetsgrupperna och minska storleken på inlämningarna, men behåll bredden. Ölspelet var kul och gav bra exempel på pisksnärteffekten i logistiksammanhang!» (ganska liten)
- Gjorde ölspelet första veckan vilket i efterhand kändes helt rätt. Praktikfallen ger bra förståelse för transport och lager biten vilket har varit en väsentlig bit av kursen.» (ganska stor)
- men man borde kunna låta datorisera det.» (ganska stor)
- Ölspelet var riktigt bra!» (mycket stor)
- jag tycker dock att praktikfallen är en för stor del av examinationen. tentan borde ha en större viktning» (mycket stor)
- fast praktikfallen var lite väl komplicerade. det är väl tanken att vi skall lära oss grunden till att räkna på saker och ting, inte att lösa überkomplexa problem. om så är fallet så bör väldigt goda kunskaper i excel finnas med som förkunskapskrav/rekommendation. på maskin kan vi matlab, och inget annat tjafs!» (mycket stor)
- här lärde jag mig det mesta» (mycket stor)
- Ölspelet gav en väldigt bra illustration av bullwhip-effekten!» (mycket stor)
- Praktikfallen är jättebra. det bästa med kursen.» (mycket stor)
- Det är i praktikfallen man har fått räkna på saker och omsätta det i praktiken så jag tycker de har varit lärorika. » (mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har grupphandledningar varit för din inlärning?

55 svarande

mycket liten»6 10%
ganska liten»26 47%
ganska stor»22 40%
mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 2.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kallefjanten var inte så bra på att ge kritik.» (mycket liten)
- Vi stämde mest av med handledaren att vi gjort rätt.» (mycket liten)
- Den lilla del av praktikfallet som jag arbetade med hade jag inga direkta frågor på. Jag utgår från att jag haft exakt och precis rätt på alla punkter, eftersom återkoppling tydligen inte behövts(?!).» (mycket liten)
- Första handledningstillfället låg för tidigt. Handledningarna kändes lite omständiga, man hade så få frågor att de lika gärna kunde ställas på mail.» (ganska liten)
- Handledningen på PF2 med Jennie gav absolut ingenting.» (ganska liten)
- vad var det? » (ganska liten)
- Handledningen kanske inte bidrar till inlärning direkt men indirekt.» (ganska liten)
- Jag missade den första som våran grupp hade eftersom jag jobbade. På den andra fick jag mest veta att vi hade gjort helt fel och i princip fick börja om.» (ganska liten)
- Handledningen kändes mer som något nödvändigt till att tyda och tolka texten till PFen.» (ganska liten)
- PF1, dessa handledningar var mycket givande. Karl var väl insatt i uppgiften och lagom hjälpsam (man ska inte vara alltför hjälpsam). PF2, denna handledning gav mig inte någonting tyvärr, det kändes som om Jennie inte var så insatt i uppgiften.» (ganska stor)
- första mycket bra, för andra praktikfallet gav det nästan ingen då handledaren inte hade koll på så mycket» (ganska stor)
- Handledningen med Karl som hade PF1 var väldigt bra. Den andra som hade PF2 gav ingenting. » (ganska stor)
- för pf1 ej pf2» (ganska stor)
- Karl Westerlunds handledningar var mycket bra. Handledningen i det andra praktikfallet gav typiskt lite.» (ganska stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

mycket dåligt»1 1%
ganska dåligt»4 7%
ganska bra»30 54%
mycket bra»20 36%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- 1. ett kurspm är ett fast dokument som skall vara färdigt och fixat när kursen börjar, inte ändras femtioelva gånger under kursens gång! 2. uppgifters omfattning skall vara väl definerad och inte luddig. 3. en vetenskap som bygger på antaganden är ingen vetenskap utan en ren gissningslek.» (mycket dåligt)
- PM byttes för många gånger. Dåligt att timeedit inte är samkört med PM.» (ganska dåligt)
- Time-edit stämde väldigt dåligt överens med det schema som fanns i kurs-PM. Lite halvsynd att komma till skolan klockan 8.00 på måndag morgon för att upptäcka att det tydligen inte är någon lektion, som det står att det ska vara i schemat. Bara att ta spånken hem o lägga sig igen då, underbart!» (ganska dåligt)
- dåligt sorterat under utdelat material!» (ganska bra)
- Dåligt att schemaförändringar enbart stog i kurs-pm» (ganska bra)
- Många missade den extra förläsningen (nr 5 eller 6). Sådana ändringar borde skickas på mail, inte bara på kurshemsidan.» (ganska bra)
- jobbigt att alltid behöva kolla pm» (ganska bra)
- vet fortfarande inte nr rättningen på pf2 kommer?» (ganska bra)
- Kalantari har varit extremt hjälpsam.» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.8


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»6 12%
ganska bra»23 46%
mycket bra»20 40%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den enda gången jag mailade fick jag inget svar» (ganska dåligt)
- PF2, ingen respons förrän efter deadline.» (ganska dåligt)
- fick inte svar på mail till handledarna» (ganska dåligt)
- Det är dumt att man ska boka in handledningstiderna så tidigt, innan man ens satt igång riktigt och vet vad man vill fråga. Lägg de lite bättre till i tiden om det är möjligt.» (ganska bra)
- snabba svar via mail» (mycket bra)
- Vi har hela tiden uppmanats att ställa frågor och delta mera. Vår klass är dock ganska tyst» (mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

mycket dåligt»2 3%
ganska dåligt»3 5%
ganska bra»17 30%
mycket bra»33 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47

- Vi hade oturen att inte få en så lyckad gruppkonstellation med folk som inte riktigt gjorde sitt jobb. Så det höjde arbetsbelastningen för oss andra. » (ganska dåligt)
- Lite krångel om vilka tider som var ok att ses på. Vissa tyckte inte helger var lika attraktivt som andra. Annars mycket bra.» (ganska bra)
- Fem personer är för mycket i en grupp som skall arbeta likt vi gjorde i praktikfallet.» (ganska bra)
- ny grupp men det fungerade väldigt bra» (mycket bra)
- ingen dog, det är bra.» (mycket bra)
- bra PF grupp» (mycket bra)

16. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

55 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 7%
ganska bra»38 69%
mycket bra»13 23%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- väldigt stora praktikfall» (ganska dåligt)
- Det var helt okej i genomsnitt men det var så varierande i.o.m. praktikfallen. Vi jobbade ändå på bra under den tiden vi hade på oss men det blev ändå väl mycket vissa veckor. Det kanske går att förälänga tiden lite så att man får lite mer tid på sig, då kan man sprida ut jobbet bättre och det blir inte sånna toppar.» (ganska dåligt)
- om lite är bra..?» (ganska bra)
- Har haft många åtaganden vis sidan av och därför passade de bra med en lugn kurs.» (ganska bra)
- Nästan för lite» (ganska bra)
- har lagt ner lite tid med avseende på hur många poäng man får» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.22


Föreläsare/Övnings- och handledare

17. Vad är din helhetbedömning av Ola Hultkrantz instas i kursen?

55 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»3 6%
ganska bra»27 54%
mycket bra»19 38%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- logistikföreställningarna har varit av en jämn, dock låg kvalitet. Ola Hultkrantz verkade lika förvånad som vi över PP bladen. Men han var ganska bra på att improvisera!» (mycket dåligt)
- Han känns oengagerad» (ganska dåligt)
- zznark» (ganska bra)
- det skulle ju inte skada att anpassa antalet PPT efter en 2h föreläsning» (ganska bra)
- ökar tempot för mycket sista 15 på föreläsningarna» (ganska bra)
- bra med exempel!» (ganska bra)
- Helt okej, inte allt för tråkig» (ganska bra)
- Dock tråkigt med enbart PP-föreläsningar» (mycket bra)
- Bra och intressanta föreläsningar!!» (mycket bra)
- Vem är det» (Vet ej)

18. Vad är din helhetbedömning av Karl Westerlunds instas i kursen?

Handledare i PF1

55 svarande

mycket dåligt»1 1%
ganska dåligt»2 3%
ganska bra»18 33%
mycket bra»32 60%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- 1. Han är I-are 2. Han gillar inte maskinare. 3. Det finns ett rätt svar! annars är det fel... » (mycket dåligt)
- ganska osynlig, lite svår att få tag i ibland» (ganska dåligt)
- Svarade bra på frågor. Borde ha gett feedback på praktikfallet.» (ganska bra)
- Gav oss för lite poäng!» (ganska bra)
- Såg fram emot lite intressantare återkoppling på presentationerna. Karl kan vara lite hårdare i sin bedömning och ge mer återkoppling på vad som kan förbättras.» (mycket bra)
- Han var jättebra!!!» (mycket bra)
- grymm kille» (mycket bra)
- bra handledare som ger konstruktiva förslag och tips» (mycket bra)
- !!!» (mycket bra)
- Mycket bra! Goda råd, hjälpsam trevlig» (mycket bra)
- Var duktig på att förklara och ge bra tips. Ökade förståelsen i PF1 för mig. Rättade snabbt och rättvist. Inget att anmärka på, jag är mycket nöjd. » (mycket bra)
- Hjälpsam och duktig!» (mycket bra)
- Karl var påläst och han förstod vilka delproblem som man kunde stöta på under arbetets gång. Mycket bra och pedagogisk.» (mycket bra)
- Ok , ungefär» (Vet ej)

19. Vad är din helhetbedömning av Jennie Thalenius instas i kursen?

Handledare i PF2

55 svarande

mycket dåligt»8 22%
ganska dåligt»17 48%
ganska bra»9 25%
mycket bra»1 2%
Vet ej»20

Genomsnitt: 2.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inget personligt alls! Hon var mycket trevlig, men som nämnts tidigare i utvärderingen kändes hon inte påläst inför uppgiften. Och vi fick inga svar på våra frågor.» (mycket dåligt)
- Hon var helt oförberedd och hade ingen aning.» (mycket dåligt)
- Hon hade inte koll på praktikfallet hon skulle handleda och kunde inte svara på de frågor vi hade. Det kändes som att hon inte var så insatt.» (ganska dåligt)
- kunde varit mera påläst» (ganska dåligt)
- Kändes inte som hon var helt inläst på sitt praktikfall.» (ganska dåligt)
- flummigt intryck utan att vara påläst eller kunna ge råd som inte tar 50h att fullfölja» (ganska dåligt)
- Hade bara en handledning, dock var denna bra, men det har tagit för lång tid att få svar på PF2 och den skulden för Jennie ta.» (ganska dåligt)
- Svarade inte på mailen. Har inte ens rättat klart än.» (ganska dåligt)
- svarade ej på mail, iof fick vi veta varför sedan » (ganska dåligt)
- Verkade inte alls intsatt o PF2. Hade inga bra råd att ge vid handledning. Svår att få tag i. Och varför är PF2 inte rättad än?» (ganska dåligt)
- Allmänna intrycket är ganska dåligt. Jenny verkade dåligt insatt i PF2 och gav därmed inte så bra handledning. Det kändes som att hon helst av allt ville slippa engagera sig i PF2. Att hon inte svarade på mail och var långsam med rättningen (blir det nångonsin rättat?) spär ytterligare på.» (ganska dåligt)
- ok. handledningen var inte så givande men helt ok. och var är resultatet??» (ganska dåligt)
- Hon verkade inte riktigt ha koll och tyckte att tesen var dåligt formulerad och borde ändras. Vi fick ju svar på våra frågor men hennes förväntningar verkade inte stämma riktigt med uppgiftens instruktioner. Det blev svårt att veta vad som förväntades av en då» (ganska dåligt)
- Eftersom hon inte var med på genomgången förblev hon ganska anonym.» (ganska bra)
- Obefintlig.» (Vet ej)
- Ingen aning, ingen kontakt med personen.» (Vet ej)
- Träffade henne för lite.» (Vet ej)
- vad gjorde hon egentligen? » (Vet ej)
- var fan är svaren på praktikfallen? kursen är ju slut nu efter tentan!» (Vet ej)
- Träffade henne aldrig.» (Vet ej)
- aldrig träffat personen så svårt att säga» (Vet ej)

20. Vad är din helhetbedömning av Joakim Kalantaris instas i kursen?

Kursassistent/övningsledare

55 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»27 56%
mycket bra»20 41%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- på övningarna las fokus på fel grejer. förutsatte att vi kunde saker som vi inte kunde. däremot inte så viktigt att gå igenom själva räkningen» (ganska bra)
- snabb på mail! lite otydligt ibland på övningen...Maskinare gillar enheter!» (ganska bra)
- Lite rörigt ibland på övningarna.» (ganska bra)
- lätt att fråga, fick bra svar» (ganska bra)
- Alldeles för lite övningar dock.» (ganska bra)
- Storgruppsövningarna kunde kännas lite röriga ibland. Men mkt bra inställning, mån om att vi lärde oss och svarade gärna och bra på frågor.» (ganska bra)
- Räkneövningarna kunde gått lite saktare fram...» (ganska bra)
- lite röriga räkneövningar, kunde varit lite bättre förberedd, annars är han jättebra!» (ganska bra)
- Han var en skön snubbe. Han har helt rätt, logistik är lite trivialt. Bra med ärliga handledare. han hade även en fin frisyr. » (mycket bra)
- Bra koll på saker och ordning och reda. » (mycket bra)
- Grymt hjälpsam» (mycket bra)

21. Vad är din helhetbedömning av Sönke Behrends instas i kursen?

Introducerade PF2

54 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»9 32%
ganska bra»15 53%
mycket bra»3 10%
Vet ej»26

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- var kanske inte så jätte givande, vet ej hur mycket hans fel det var och hur mycket innehållets fel det var» (ganska dåligt)
- För stor presentation gjorde att man inte hängde med. Presentationen behövde längre tid.» (ganska dåligt)
- Lång föreläsning men med vettigt innehåll.» (ganska bra)
- fast lite av ett sömnpiller. man kan säga det han sade på 25% av tiden. » (ganska bra)
- lite svårt att hänga med på genomgången, men hans material var till stor nytta i arbetet» (ganska bra)
- kändes lite konstigt att han höll i introt när han inte själv skulle rätta praktikfallet..?» (ganska bra)
- Mycket tid för liten effekt.» (Vet ej)
- instas (infinitive: instar) Latin instar ‘,form, likeness’,. svårt att säga... han, så som kursen, verkade ganska tunn. » (Vet ej)
- träffade honom aldrig» (Vet ej)
- Som Sönke själv sa i inledningen så var föreläsningsmaterialet ganska straight-forward och tyvärr kändes denna föreläsning lite överflödig.» (Vet ej)

22. Vad är din helhetbedömning av Roger Lindaus instas i kursen?

Gästföreläsare Volvo CE

55 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»6 16%
ganska bra»13 36%
mycket bra»16 44%
Vet ej»19

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fångade studenternas uppmärksamhet någorlunda bra men som nämnts ovan så hade han en tendens till personliga påhopp på många människor han mött...kändes lite olustigt ibland...» (ganska dåligt)
- hans attityd var inte alltid den trevligaste. pratade stundtals väldigt nervärderande. det man lärde sig på föreläsningen handlade inte om logistik utan om hans ledarattityd» (ganska dåligt)
- rolig att lyssna på men sa han något viktigt?» (ganska dåligt)
- ok» (ganska dåligt)
- Raljerade mycket...» (ganska bra)
- snacka om att killen hade pondus! lätt att minnas det han sa» (mycket bra)
- Bitter, men sanningstalare. » (mycket bra)
- Kul typ» (mycket bra)
- Väldigt rolig och givande gästföreläsning!» (mycket bra)
- Inspirerande» (mycket bra)
- Mycket intressant att få höra exempel på hur det kan vara att jobba med inom logistiken med många konkreta exempel ur verkligheten. Mycket bra föreläsare, kanske lite för ärlig.» (mycket bra)
- Rolig!» (mycket bra)
- Väldigt inspirerande föreläsning! Klart bästa gästföreläsaren!» (mycket bra)

23. Vad är din helhetbedömning av John Wedels instas i kursen?

Gästföreläsare Schenker DB

55 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»1 3%
ganska bra»16 59%
mycket bra»10 37%
Vet ej»28

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jätteintressant!» (mycket bra)

24. Vad är din helhetbedömning av Magnus Blinge instas i kursen?

Gästföreläsare Vinnova/Chalmers (miljölogistik)

54 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»1 3%
ganska bra»23 76%
mycket bra»5 16%
Vet ej»24

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- flumbo! ge oss riktig kunskap. » (mycket dåligt)
- Blev svårt att hänga med efter datorn kraschat, men knappast Magnus fel.» (ganska bra)
- oooh miljö.... som om ngn bryr sig på riktigt - alla bryr sig ändå bara om pengar och inte miljö» (ganska bra)
- lite svårt att hänga med i andra halvan när det inte fanns någon pp» (ganska bra)
- Gav nya infallsvinklar på miljöfrågor. Inte den där trädkramande miljönissen som kan vara så jobbig.» (ganska bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.12


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

mycket dåligt»1 1%
ganska dåligt»3 5%
ganska bra»31 56%
mycket bra»20 36%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- flummig gu/handelskurs med halvtaskig planering, hög arbetsbelastning, krav på prestation innan kunskap i ämnet hunnit inhämtas» (ganska dåligt)
- Praktik fallen bör endast utföras två och två. Teoridelen bör förbättras och göras mer sammanhängande. Mer verkan orsak.» (ganska dåligt)
- Jag anser att fel fokus ligger på kursen. Skulle vilja ha bättre kunskaper om kundorderstyrda processer. Har svårt att tänka mig att t.ex. Volvos största logistikproblem ligger i att ha ett visst antal bultar i lager...» (ganska dåligt)
- Jag var tyvärr ganska negativ till kursen i början (personlig åsikt, kanske främst har att göra med omfattningen på PF1, den var lite tung..), men när jag väl bestämde mig för att ge kursen en chans. Så fann jag den både intressant och givande.» (ganska bra)
- dock mycket att göra » (ganska bra)
- Borde varit mer inriktad på kundorderstyrd logistik, den typ av logistik större företag bedriver.» (ganska bra)
- helt ok kurs!» (ganska bra)
- Några få halvsega föreläsningar men kursen var mycket intressant rakt igenom.» (mycket bra)
- Har givit mig ett större intresse för logistik» (mycket bra)
- Riktigt rolig kurs!» (mycket bra)
- Intressant och lärorik kurs» (mycket bra)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ölspel, PF1, PF2»
- praktikfall och de bra föreläsningsanteckningarna»
- Ölspelet, poängbedömda praktikfall.»
- Ölspelet, och de klockrena föreläsningsanteckningarna.»
- ölspelat och praktikfallen. »
- Praktikfallen»
- Joakim Kalantaris, står när dom andra faller...»
- Karl som handledare»
- inte mycket... »
- Ölspel och gästföreläsningar»
- Praktikfallens utformning är bra.»
- bra med praktikfallen»
- PF»
- Praktikfall är alltid bra för inlärning. Föreläsningsanteckningarna var också mycket bra!»
- Praktikfallen»
- pf 1 och 2 handledate pf1»
- Ölspelet var kul...»
- Praktikfallen, ölspelet, föreläsningarna. Som maskinare är man van vid lite mer räkneövningar men det kanske inte är så mycket mer att räkna på. Hade därimot uppskattat om någon gick igenom rimliga antaganden som kan göras i olika situationer, då man som nybörjare inte har någon erfarenhet att falla tillbaka på.»
- Praktikfallen, Karl Westerlund»
- Ölspelet, många bra intressanta gästföreläsningar.»
- ölspel, praktikfall»
- Boken, upplägget, räkneövningarna.»
- praktikfallen»
- Ölspelet»
- Ölspelet»
- Casen. Bra sätt att sätta sig in i problematiken. Ölspelet var roligt också.»
- gästföreläsarna, praktikfallen och ölspelet!»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se till så att PF två är rättad innan tenta om nuvarande poängsystem behålls»
- Gör om ölspelet så att efterfrågan varierar, blir mer verkligt då. »
- Riktigt schema på timeedit..»
- Kursboken är ganska långtråkigt skriven och innehåller inte så jättemycket per rad, men det kanske motsvarar kursinnehållet ändå på bästa sätt.»
- Mindre grupper i praktigfallen för att få mer rättvis bedömning»
- Praktikfallen!!!! Främst praktikfall 2, den kändes inte färdigutvecklad. Och framförallt gav den ingenting (till skillnad från PF1).»
- Föreläsning 7 (kommer inte ihåg föreläsarens namn) var väldigt krångligt att förstå, borde göras tydligare.»
- tentan bör ha en större del av det totala poängantalet»
- de andra faller... bort från kursen... från chalmers... man skaffar sig en _ej_ godtycklig metodik för hela kursen. »
- det mesta. vettigare praktikfall, dvs övergripande så att man förstår inte för att räkna på en massa skit. »
- Föreläsningar»
- se till att ge ett bättre fokus på PF2, det saknas idag»
- Inför praktikfallen bör man klar förtydliga hur rapporterna för praktikfallen ska se ut. Som maskinare vill man gärna skriva vetenskapliga rapporter med uträkningsgången i rapportdelen. I:are lör sig nog på ett annat sätt att skriva på det önskade sättet. Därför bör ni påpeka hur ni vill ha det innan praktikfallet startar!»
- Ny handledare på PF2. »
- mer handledning pf 2 och info om det»
- Kasst att man inte precis får någon feedback på praktikfallen. Hur ska man kunna bli bättre då? Bra gästföreläsningar, lite mer såna kanske?»
- Möjligen lite mer genomgång av antaganden i olika sammanhang, vilket jag nämnde ovan. Annars en mycket bra kurs.»
- Övningarnas innehåll. För lätt. PF2-handledaren bör vara mer insatt i PF. Kändes som ett skämt att bli handledd.»
- Praktikfallet bör göras i mindre grupper, mindre inlämningsuppgiftsstorlek men samma bredd. Fler övningar vore bra.»
- Man måste få mycket mer feedback på praktikfallen, en liten kommentar på hemsidan är till ingen nytta. Som det fungerade i år har man ingen aning om vad man gjorde bra och dåligt.»
- topparna i arbetsbelastningen. Se över praktikfallen lite så att det framgår tydligare vad man ska göra, vi fick veta saker på handledningen som inte alls framgick av uppgifterna. Kanske kan man ge anvisningar om rekomenderade hemtal så att man får räkna lite mer än gamla tentor. »
- Lättare att ta kontakt och få hjälp med praktikfallet»
- Mer räkneövningar»
- räkneövningarna»

28. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

54 svarande

Ja»51 94%
Nej»3 5%

Genomsnitt: 1.05

- Rejält också» (Ja)
- kan ju inte läsa I - master annars =)» (Ja)
- Det känns som en vettig kurs, men man har inte riktigt alla erfarenheter att tillämpa det på, varför vissa aspekter kan bli mest som teoriinlärning och mer formell kunskap.» (Ja)
- Iaf om man ska läsa någon master med inriktning logistik, annars inte» (Ja)
- med reservation för att varna dom för praktikfallens omfattning» (Ja)
- dock mycket att göra. » (Ja)
- inte om inte personen verkligen måste ha läst logistik för att kunna söka en viss utbildning på I (vilket var min tanke i alla fall med den)» (Nej)
- Att skumma boken ger nästan samma resultat.» (Nej)

29. Övriga kommentarer

- Grym kurs! Bäst hittils!»
- Bra med en kurs där arbetsbelastningen är lagom så att man har haft tid att lära sig något ordentligt istället för att bara hasta igenom det.»
- All makt åt Tengil, vår befriare.»
- Tycker logistiken är ett väldigt intressant område, med väldigt stor verklighetskoppling. Kan mycket väl tänka mig att jag kommer att komma i kontakt med många logistikfrågor i arbetslivet, även om jag inte kommer jobba med just logistik, och då är det bra med en grundläggande förståelse. Detta skulle mycket väl kunnat vara en obligatorisk kurs! Rekommenderas!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.91
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från