ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Numerical Methods in Photonics, MCC065, MPMPE, VT2009, MCC065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-08 - 2009-03-16
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Sheila Galt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

3 svarande

At most 15 hours/week»0 0%
Around 20 hours/week»0 0%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»3 100%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 4

- The workload was quite unevenly distributed. Some weeks it was way over 40 hours. » (Around 30 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

3 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»3 100%

Genomsnitt: 5

- » (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

3 svarande

I have not seen/read the goals»0 0%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»0 0%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»3 100%

Genomsnitt: 4

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

3 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»3 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

3 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»0 0%
Yes, definitely»3 100%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 3

- The content of the home assignments covers many fields of photonics.» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

3 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»1 33%
Great extent»2 66%

Genomsnitt: 3.66

- The teaching was very good and really helped in solving the HA"s. Some more hints would have been helpful. There are two ways of reducing the workload of the course: reduce the extent of the HA"s or give more hints on how to solve it.» (Large extent)
- Jörgen is one of the best teacher I have had at Chalmers :-)» (Great extent)
- Jörgen is an excellent teacher» (Great extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

2 svarande

Small extent»1 50%
Some extent»1 50%
Large extent»0 0%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- There were no course literature» (?)
- just for reference during the home assignments» (Small extent)
- I have used Fundamentals of Photonics to solve some problems. Otherwise only lecture notes.» (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

3 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»3 100%

Genomsnitt: 4

- Never seen so fast updates of course homepages and nice emails» (Very well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

3 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»3 100%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 4

- The possibility to ask questions should be even more emphasized. » (Very good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

3 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»3 100%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 4

- Doing this course without cooperation would be very hard for most students. » (Very well)

11. How was the course workload?

3 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»0 0%
High»1 33%
Too high»2 66%

Genomsnitt: 4.66

- on the border to too high» (High)
- To high. Took too much time. See almost all other comments for more details...» (Too high)
- ... or, at least, I worked too much.» (Too high)

12. How was the total workload this study period?

3 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»0 0%
High»1 33%
Too high»2 66%

Genomsnitt: 4.66

- The laser course has a fairly normal workload, but NumPhot is too much. » (Too high)
- I wish I could have spent some more time on my other course.» (Too high)


Course-specific questions:

These questions are in Swedish this year, since all 3 students were Swedish. The language choice is to facilitate "free flow of suggestions". Please contact the teacher, Jörgen Bengtsson, if you wish a translation, when reading the results of this evaluation.

13. Motivation to choose this course

Denna kurs är helt frivillig. Vad fick dig att bestämma dig för att läsa kursen?

- Jag är intresserad av fotonik och tycker om att bråka med MATLAB. Tyckte att Jörgen var en bra föreläsare i dom inledande kurserna på programmet och tänkte att den här kursen nog va bra.»
- Fått höra att den är bra. Jörgen är en mycket god lärare. Jag har också fått tips från kolleger på jobbet om att det som lärs ut i denna typ av kurs är av stor nytta för mitt jobb. Jag läser fotonikspåret, och då är denna kurs naturlig att välja. Dessutom en kurs där man gör något "på riktigt", inte bara sitter och läser...»
- Bra renommé samt var ju perfekt för mig som behöver tänka optik å fotonik mer än jag fått göra innan. »

14. Course tempo variations

När det gäller arbetsfördelningen över läsperioden är avsikten med kursen att rivstarta direkt när andra kurser ännu inte kommit upp i varv och sedan lätta på arbetsbördan mot slutet av läsperioden. Har denna strategi lyckats? Bör man vara tydligare att tala om den för kursdeltagarna i början så att de inte riskerar att ge upp direkt?

- Man kan nog förklara det lite bättre. Dessutom borde bördan minskas!»
- Har fungerat någorlunda. Men det är säkert bra att trycka på det tidigt.»
- Mjo det fanns gott om tid att komma ikapp i lasern men man fick ju spara undan en del på laserns inlämningsuppgifter. Upplevde inte riktigt att skillnaden var så himla stor de första 5 veckorna»

15. Project similarity to home assignments

I kursen ingår ett projekt, som liknar ganska mycket det som ni gör i hemtalen? Skulle det vara bättre med ett projekt som avviker mer?

- Om man gör projektet till 100% och går längre än vad vi gjorde så blir det ganska annorlunda än hemtalen. Då blir det mer ingenjörskonst och man måste bestämma mer om hur man ska göra olika saker, väga fördelar och nackdelar.»
- Jag tycker att det är bra med ett projekt där man kan använda det man lärt sig i hemtalen, och applicera på ett mer "verkligt" problem, välja metoder, osv. Bra som det är, alltså.»
- Kanske hade varit idé att behöva tänka mer på simulationssetupen innan. Den här gången blev det ju pang på... kanske lite väl mkt pang på då vi gjorde ett par små missar.»

16. Work load during exam week

I praktiken har upplägget av projektet blivit att lite förberedande arbete gjorts under de första läsveckorna (när arbetsbelastningen i andra kurser varit låg) och den stora insatsen kommit i tentaveckan. Är detta ett bra upplägg som jag bör kunna föreslå för kursdeltagarna nästa år?

- Jag tycker att upplägget är bra. »
- Jag tycker att det är ett bra upplägg. Läser man normalt tempo (två kurser i läsperioden) så har man ju bara en tenta. Eftersom kursens arbetsbelastning ändå är hög, så är det bra att få lite mer luft genom att sprida ut arbetet.»
- Mjo det är ett bra upplägg att köra igång på en gång. Det som kanske bör vara mer klart är ribban på det som förväntas bli inlämnat. »

17. Suggested curriculum change

Det har föreslagits att denna kurs slås samman med "Foundations for photonics engineering" till en ny kurs som går över två läsperioder. Tanken är att man i samma veva som man läser om ett visst fenomen/modell/metod ska simulera det på det sätt som nu görs i NumPhot. Skulle det kunna vara en god idé? Den nya kursen skulle bli obligatorisk för alla som läser Fotonikspåret på MPMPE, vilket i praktiken innebär att alla dessa kommer att göra det som ni gjort i den frivilliga kursen NumPhot i år. Är det rimligt?

- Detta är en bra idé. Men det skulle kunna minska antalet kursdeltagare eftersom nästan alla som nu går microwave läste "foundations for photonics". Jag tror inte dom hade läst en dubbelt så lång kurs inom fotonik. Däremot tror jag att kvalitén på foundations kursen skulle tjäna mycket på att slå ihop dom. Försåelsen för optiska fenomen skulle öka rejält.»
- Tror att det skulle vara utmärkt. Jämnare fördelning av arbetsinsatser, närmare koppling mellan teori och simuleringar, och bättre förutsättningar för att på djupet förstå det man nu läser i Fundamentals of Photonics.»
- Jag vet iaf att numphotkursen givit mig en massa extra känsla och förståelse för fotoniken ngt som de tidigare kurserna missat. Men om detta är ett vettigt argument i det ena eller andra hållet låter jag vara osagt. »

18. Future course and thesis plans

Har du redan nu några tankar på ev frivilliga kurser du vill läsa samt exjobb? Ämnesområde, på Chalmers eller på ett företag?

- Vad har den här frågan för mening på en anonym utvärdering? Jag har redan läst mer än 270 hp och har funderat en hel del på exjobb. Jag är intresserad av fotonik och halvledare (och ska läsa optoelektroniken nu) och har tittat en del på exjobb lite här och där. Är ganska sugen på att göra det i Tyskland inom områden solceller eller halvledarbelysning. Jag har också kollat lite på photonics laboratory, men jag antar att en del av exjobben i katalogen är tagna. Ska gå och prata med någon om det nu efter tentorna. Är intresserad av att göra något ganska experimentellt, gärna i renrum. »
- Vår 2009: Optoelectronics (obligatorisk) i lp 4 samt MTS-kurs. Höst 2009: Fiber Optical Communication i lp 1 (obligatorisk) samt Liquid Crystals i lp 2. Håller på att sy ihop ett exjobb på Alfa Exx, troligen utvidgat till halvtid under ht 2009 och heltid vt 2010. Produktutveckling på området externkavitets-lasrar.»
- Jag skulle nog helst vilja göra exjobb inom fotonik i samarbete med något sorts företag. MATLAB, företag, fotonik... Kommer läsa alla fotonikkurser jag kommer över»


Summarizing questions

19. What is your general impression of the course?

3 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»0 0%
Good»1 33%
Excellent»2 66%

Genomsnitt: 4.66

- The only thing reducing the grade from an "Excellent" is the too high workload. There is a fundamental difference between a normal course and one like this which has no exam and only home assignments. One studies before an exam and then spends four hours trying to solve some problems and don"t give up til time is up. But it"s only four hours. On a home assignment one has almost indefinetly much time to spend, so one does spend time until the HA is solved, or the time is up. At least this is how stubborn people do it.» (Good)
- One of the best courses so far» (Excellent)

20. What should definitely be preserved to next year?

- The way of teaching. The holography! »
- Jörgen and the Home assignments»

21. What should definitely be changed to next year?

- More project work. Reduce every home assignment slightly. Have hand-ins on wednesday and friday. »
- I would prefer hand-ins on, e. g., Tuesdays and Thursdays (or Fridays) instead of Mondays and Wednesdays - perhaps one would not have to spend so much weekend time on the home assignments.»
- more clearnes of what is expected in the hand in»

22. Additional comments

- Tack för en bra kurs!»
- Excellent course, but the workload is too high. I need a vacation now...»


Kursutvärderingssystem från