ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - Fysik del B (ellära), 2009, LMA537 0204

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-04-05
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 8%
Varken eller»4 5%
Ganska bra»47 67%
Mycket bra»13 18%

Genomsnitt: 3.95

- Ingen känsla av struktur i föreläsningarna. Det känns som om det saknas planering och den röda tråden är obefintlig. Känns höftat.» (Ganska dåligt)
- Röriga genomgångar, dålig struktur, olika betäckningar för samma saker. Ett förslag är att Arto får gå på kurs hur Pär Öhl i hur man lägger upp en föreläsning. Flertalet föreläsningsexempel har börjat med uträkning och slutat med frågeställning, väldigt väldigt förvirrande. Hade kurslitteraturen inte funnits hade jag aldrig klarat denna kursen.» (Ganska dåligt)
- Läraren pratar tyst» (Ganska dåligt)
- Det är tyvärr mycket förvirrande uttalanden och ingen struktur på tavlan. Vissa föreläsningar är ibland nästan omöjliga att realtera till boken! Antingen så byter man bok eller så försöker man arbeta mer parallellt anser jag.» (Ganska dåligt)
- Arto pratar mummlar mycket. Svårt att höra vad han säger. Men han skriver det mesta han säger, så det tar väl ut varandra.» (Varken eller)
- Tycker man bör ha en mer grundlig genomgång om grunderna i fysik i början av läsperioden.» (Varken eller)
- Bra lärarkompetens med lite luddiga genomgångar» (Ganska bra)
- Tyvärr massa folk som pratar på föreläsningarna. Råkar man hamna långt bak så hör man inget.» (Ganska bra)
- En aning snabbt ibland.» (Ganska bra)
- Går ibland igenom för snabbt» (Ganska bra)
- Trevligt med bildspel som visar saker från verkligheten!» (Mycket bra)
- Arto förklarar bra och tydligt» (Mycket bra)
- Skitbra föreläsare! » (Mycket bra)
- Jag tycker att Arto är en bra föreläsare, ellära i sig har aldrig intresserat mig, men det låter intressant när han pratar om det, och att han visar bilder blir ett väldigt bra komplement. » (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

70 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»5 7%
80-100%»65 92%

Genomsnitt: 4.92

- hoppade några i början pga tidigare kompetens inom ellära» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 8%
Varken eller»21 30%
Ganska bra»25 36%
Mycket bra»16 23%

Genomsnitt: 3.75

- jag har inte varit på så många övningar» (?)
- Har ej varit där» (Ganska dåligt)
- Min övningsledeare i grupp 8 var inte den bästa. Han satt i ett hörn med sin dator och behövde man hjälp så fick man sätta sig bredvid honom och fråga. Inte speciellt lärorika lektioner!» (Ganska dåligt)
- oengagerade övningsledare och mycket folk som sitter på andras övningslektioner. Svårt att få hjälp.» (Ganska dåligt)
- Verkar vara många som "bytt" övningsgrupp. I min grupp, grupp 1, är det många som inte varit med föregående perioder. Fler folk gör naturligtvis att det blir högre ljudvolym, men framförallt att man inte får lika mycket hjälp.» (Ganska dåligt)
- Studerat på egen hand» (Varken eller)
- För få övn. ledare, för långa väntetider innan man får hjälp» (Varken eller)
- Jag föredrar att studera på egenhand för att det är många i gruppen som pratar åp övningen och jag kan inte koncentrera mig. Alltså har jag inte medverkat på många övningar.» (Varken eller)
- Inte varit på några» (Varken eller)
- Det var svårt med hjälpen, därför att övningsläraren i fråga inte rktigt behärskade svenskan.» (Varken eller)
- Var ej där » (Varken eller)
- Ibland har vi varit väldit många och på vissa väldigt få, det sistnämda fungerar bättre» (Varken eller)
- inte så bra lärare...» (Ganska bra)
- Var ej på många, men då jag behövde hjälp kunde jag gå dit och få klarhet» (Ganska bra)
- Tyckte inte att alla kunde så mycket. Och en hade svårt med svenskan.» (Ganska bra)
- Det var dock svårt att få hjälp. En lärare var alldeles för lite för vår grupp (3), man hann inte få svar på så mycket och det var väldigt lång väntetid, vilket gjorde det ineffektivt. Övningsledaren (Gustav?) var dock väldigt bra på att förklara och trevlig. » (Ganska bra)
- många andra elever som inte tillhörde gruppen tog tid av övningsledaren.» (Ganska bra)
- bra övningslärare» (Mycket bra)
- Annika, vår övningslärare var mycket bra! (gr. 1)» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»9 12%
Varken eller»13 18%
Ganska bra»34 48%
Mycket bra»12 17%

Genomsnitt: 3.64

- Har inte haft teorin innan laben gjordes. » (Mycket dåligt)
- oengagerade labledare. Det verkarmest som om de vill få skriva under istället för o få labben o fungera» (Ganska dåligt)
- labbhäftet kunde varit lite mer detaljerat. Tyckte det var ofta man inte förstod vad man igentligen skulle göra. Och de kopplingscheman som fanns kunde varit tydligare. Hade man inte hållit på med sånt förut var det svårt att förstå och massa onödig tid gick åt till att fråga om det verkligen blivit rätt. En ordentlig genomgång innan man började hade också varit bra så man fick en bild av det hela.» (Ganska dåligt)
- Stökigt upplägg..» (Ganska dåligt)
- Vår labb har varit på måndagar då vi knappt hunnit börja gå igenom det vi skulle kunna på veckans laboraton. Vi har där med haft betydligt sämre förutsättningar än de som har haft sin labb senare i veckan. » (Ganska dåligt)
- Labbarna var aldrig synkade med de föreläsningar vi hade, vissa labbar handlade enbart om begrepp som vi bokstavligt talat gick igenom för första gången en timme efter att vi labbat. » (Ganska dåligt)
- kunde inte få svar på frågor, svårt att tolka i labb-kompendiet vad man skulle göra plus för lite plats i papperna för att redovisa sina lösningar.» (Ganska dåligt)
- Ingen bra labbledare, för lite genomgång av utrustningen..» (Ganska dåligt)
- MYCKET LUDDIGT LABBKOMPENDIE! Svårt att förstå uppgifterna!» (Varken eller)
- Att vi har laborationer är jättebra, men jag tycker att vi hade alldeles för kort tid på laborationerna. Det blev väl stressigt ibland så man inte riktigt hade tid att ta in vad man gjorde, utan bara så fort man kunde få ner allt på papper. Och på första labben jag hade var jag i bryggan, och han vi hade där var inte till någon direkt hjälp. Fick uppfattningen att han var nog duktig på ämnet, men betydigt sämre på att förklara det för andra. Efter det var jag i tanken där labbledaren var väldigt bra (grupp 4:as tider gällde detta)» (Varken eller)
- Handledarna verkar inte ha sett materialet innan laborationerna» (Varken eller)
- somliga av labb ledarna var inte särkilt väll förbereda för att hjälpa till» (Varken eller)
- för lite tid» (Varken eller)
- Laborationskompendiet kan förbättras i mån av pedagogik och information. Det är svårt att följa texterna.» (Ganska bra)
- Inte lärt mig jätte mycket på dem...» (Ganska bra)
- inte så bra ledare.. även lab pappret var lite svårt att hänga med på vad man riktigt skulle göra.» (Ganska bra)
- Spännande moment, men vissa delar kanske borde gåtts igenom noggrannare på föreläsningarna innan så att man får ut maximalt av laborationstimmarna. » (Ganska bra)
- Bättre och noggrannare genomgång av labbarna behövs.» (Ganska bra)
- Vi hade labb på måndagar, som gjprde att vi ibland hade labb på sådanna saker som vi gick igenom på onsdagen. Detta gjorde det svårt att förstå vissa labbar.» (Ganska bra)
- Det svåra är att laborationen ibland sker innan föreläsningen vilket, även om man läst igenom innan, kan vara väldigt svår att förstå. » (Ganska bra)
- Ibland var det dock ont om utrustning och tid.» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

70 svarande

Inte alls givande»19 27%
Givande»43 61%
Mycket givande»8 11%

Genomsnitt: 1.84

- det beror nog till största del på mig själv att jag har varit dåligt påläst inför labarna» (Inte alls givande)
- Laborationerna har varit något man tar sig igenom för att det är obligatoriskt. På den här nivån känns det dock som om det inte kan bli mycket annat.» (Inte alls givande)
- Hade lärt mig mer av att studera den tiden, men samtidigt kul med ett avbrott från studierna» (Inte alls givande)
- laborationerna kom oftast innan motsvarande teori så man hade svårt att anknyta och lära sig innan man fått läsa teorin. Hade varit bättre om laborationerna låg eftersläpande teorin.» (Inte alls givande)
- Delvis givande, men hade föredragit att använda den tiden till annat» (Inte alls givande)
- beror dels på att jag tycker att elläran har varit ointressant, alla har ju olika intressen. Och dels beror det på att handledaren inte förklarat bra vad det är vi faktiskt gör.» (Inte alls givande)
- Vet inte om man lärde sig så jättemycket. Fast var bra att man fick lite koll på hur man använde mätinstrumenten och så.» (Inte alls givande)
- Gör, får ett kryss..handlar inte om att lära sig, mer om att plikta tid» (Inte alls givande)
- Se ovanstående kommentar.» (Inte alls givande)
- Jag tror inte att laborationerna gav mig särskilt mycket alls, men jag vet inte riktigt varför. Svårt att koppla teori till praktik bara sådär. » (Inte alls givande)
- För ont om tid, Läraren förklarade aldrig något utan sa att vi bara hade antecknat för dåligt på föreläsningarna om vi inte visste vad vi skulle göra. » (Inte alls givande)
- Dåliga labhandledare.» (Inte alls givande)
- se ovan» (Inte alls givande)
- Alltid kul med praktik» (Givande)
- Lite kort om tid för att lyckas förstå allt, men lite lärde man sig allt.» (Givande)
- -svårt att förstå labbarna pga luddig text -lärde mig något nytt på den sista labben då jag fick labba med två som jag inte kände.» (Givande)
- uppgifterna bör vara mer problemlösning än att följa en viss lösningsgång. det är lätt att bara ta sig igenom labben utan att förstå något alls. kanske lättare uppgifter och mindre förslaringar sku,lle vara mer givande.» (Givande)
- nja... mer förvirrande.. men förtig hur vissa saker fungerar» (Givande)
- Vissa uppg. var givande medans andra kändes lite onödiga.. men inget att klaga på! labbar behövs också ibland!» (Givande)
- Väldigt bra att vi hade laborationer i elläran, men som i tidigare kommentar tyckte jag att vi hade för kort tid att ta in kunskapen. Skulle vi haft 1 timma till skulle man ha tid att ta in vad man gjorde och lärt sig mer tror jag.» (Givande)
- Induktion är ett exempel som jag tror att många kan ha svårt att greppa helt, det skulle vara trevligt med fler laborationstillfällen så att man fick chans att känna sig mer hemma med komponenterna.» (Givande)
- Antingen var det dåligt förberett eller så fanns det för lite tid att genomföra labbarna på. Man visste ibland inte riktigt vad man gjorde och varför resultatet blev som det blev. Fanns inte utrymme för att förstå helt enkelt vilket känns tråkigt. Men labbarna gav ändå att man såg att det hände någonting vilket gjorde att saker o ting blev lite klarare.» (Givande)
- Hänsvisar till föregående kommentar. » (Givande)
- Alltid kul att se att de saker man räknar på faktiskt fungerar!» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»15 21%
Cirka 20 timmar»20 28%
Cirka 25 timmar»20 28%
Cirka 30 timmar»10 14%
Minst 35 timmar»5 7%

Genomsnitt: 2.57

- Egentligen har jag ingen aning» (Högst 15 timmar)
- jag skulle vilja säga högst 20 timmar.» (Cirka 20 timmar)
- Stannat varje dag efter skolan under hela kursen och pluggat med vänner!» (Minst 35 timmar)

7. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»6 8%
75%»18 25%
100%»46 65%

Genomsnitt: 4.57

- inga övningar, alla föreläsningar» (50%)
- Det är inte mycket att delta i mer än att lyssna och försöka förstå. Frågor var lättare att ställa till kamraten eller på övningstillfället.» (50%)
- mellan 75-100» (75%)
- Inga övningar» (75%)
- 100% Föreläsningar och labrationer. 0% Övningar» (100%)
- inte missat nån föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

8. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 47%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 25%

Genomsnitt: 2.3

- var inte intresserad av målen, litar på att lärarna vet vad som är viktigt» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag hade ingen aning om att det fanns tillgängligt.» (Jag har inte sett/läst målen)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»40 90%
Nej, målen är för högt ställda»4 9%

Genomsnitt: 2.09

- hm..» (Ja, målen verkar rimliga)
- ... fast jag har som sagt inte läst dem, men de brukar vara rimliga. » (Ja, målen verkar rimliga)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»3 5%
Ja, i hög grad»13 24%
Vet ej/har inte examinerats än»37 68%

Genomsnitt: 3.59

- Tentan var ganska tunn, inte mycket att sätta tänderna i, då menar jag inte lätt, utan inte mycket frågor på det som jag tycker framgått att vi ska kunna. » (I viss utsträckning)
- Har inte tentat än » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 14%
Ganska stor»34 48%
Mycket stor»25 35%

Genomsnitt: 3.18

- Gått el på gymnasiet, men lärde mig några glömda saker» (Ganska liten)
- Känns som om det vi lärt oss på föreläsningarna har varit lite annorlunda än de uppgifter vi gjort i boken. » (Ganska liten)
- Tyvärr ganska liten.» (Ganska liten)
- Skitbra föreläsare! Arto är väldigt pedagogisk och lätt att förstå! MYCKET nöjd!» (Mycket stor)
- Jämfört med mekaniken är det med magnetiska och elektriska krafter inte lika greppbara, men man fick ändå bra förklaring på föreläsningarna» (Mycket stor)
- Annars hade jag inte haft någon inlärning alls, kan man säga.» (Mycket stor)
- Arto är en bra föreläsare, lugn och sansad.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»11 15%
Ganska stor»35 50%
Mycket stor»22 31%

Genomsnitt: 3.1

- som innan» (Ganska liten)
- I böckerna förenklas förklaringen på vad de olika elektiska fenomenen är oftas till den grad då man tappat all information. Utan föreläsningarna skulle det känts som ganska tom information tror jag.» (Ganska liten)
- Det hade varit bra om föreläsnigarna hade stämt bättr4e överens med boken.» (Ganska liten)
- Det är alltid anteckningarna som man har mest nytta av» (Ganska stor)
- Boken är ett skänt instrument att ha till hjälp. På övningtillgfällena fick man klarhet i många frågor som man dp kunde hänvisa till. Flera försökstentor vilket var väldigt uppskattat, hade dock väldigt svårt för de handskrivna svaren som ofta kändes förvirrande i sin struktur och i uträkningarna.» (Ganska stor)
- Tråkigt att man ska behöva förlita sig helt till boken även om föeläsningen är bra. det var bättre med mekaniken där Per Öhl gjorde egna övningar.» (Mycket stor)
- Skitbra fysikböcker! » (Mycket stor)
- Det man inte snappar upp under föreläsningarna finns ju i boken i princip, liksom övningsuppgifterna. » (Mycket stor)
- Förvirringen var ganska stor i början, då det var svårt att avgöra vilka kapitel som skulle läsas i vilken ordning. Dessutom var B-boken slut i kokboken, fick inte tag i den förrän tre veckor innan tentan.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»33 48%
Mycket bra»32 47%

Genomsnitt: 3.42

- Har ej använt så mycket» (?)
- Facit skulle kunna läggas ut lite tidigare till övn. tentor men annars har det inte varit några problem.» (Ganska bra)
- Kul med länkar!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»31 44%
Mycket bra»20 28%
Har ej sökt hjälp»15 21%

Genomsnitt: 3.64

- På föreläsningarna har dtevarit toppen, men vid övningstillfällen har dte varit jättedåligt. Övningsledaren satt mest i ett hörn och så får man stå i kö och slösa tid om man vill ha hjälp. Vore bättre med en lärare som orkade röra på fläsket.» (Mycket dåliga)
- ju fler övningsledare desto bättre!» (Ganska bra)
- se tidigare kommentar» (Ganska bra)
- Som sagt, man fick vänta länga på hjälp under övningarna och det var mycket man inte hann få hjälp med. » (Ganska bra)
- förutom på laborationerna då jag inte fick några direkta svar på mina fråger» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha fler övningstillfällen!» (Ganska bra)
- Hade en otroligt tillmötesgående övningslärarinna som var till stor hjälp och ibland offrade sin fritid för oss elever. » (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 24%
Mycket bra»45 65%
Har ej sökt samarbete»7 10%

Genomsnitt: 3.85

- pluggat tillsammans med kompisar hela året och det har fungerat utmärkt!» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»38 54%
Hög»26 37%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.44

- Lagom på det hela.» (Lagom)
- Sjukt många uppgifter att räkna innan "sportlovet" började. Nästan för mycket.» (Hög)
- Den var bra tycker jag! Meningen med basåret är att plugga på heltid så högt tempo ska det vara! Det är bara bra, då blir man inte lat ,D» (Hög)
- Men så är det ju på basåret. » (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»39 55%
Hög»27 38%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.4

- Delvis pga dessa kurser men också pga efterliggande tentor. Svårt att hinna med allt då.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»3 4%
Godkänt»25 35%
Gott»32 45%
Mycket gott»9 12%

Genomsnitt: 3.64

- Jag tycker ellära är tråkigt och ointressant. Endast därför valde jag "dåligt"» (Dåligt)
- Kanske inte det roligaste man läst» (Godkänt)
- Tänker läsa elektro, och det här fick upp ögonen för elektiska och magnetiska krafter mer, då jag inte är så himla påläst om det.» (Gott)
- Väldigt intressant har det varit! » (Mycket gott)
- Intressanta föreläsningar, men inte helt lätt att få den hjälp man behöver. » (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arto Heikkilä»
- Övningslärarna, som har varit mycket pedagogiska och duktiga.»
- Den skara övningsledare som gjort sitt bästa för att hjälpa till, och ofta stannar över tiden för att förklara.»
- Lärarna :)»
- Läromedlet»
- Arton som föreläsare!»
- Främst föreläsaren Arto! Mycket bra föreläsare!»
- Roligt när Arto tog med saker för att demonstrera på lektionerna, eftersom det kursen hanterar är osynligt för det mesta är det bra att få se hur det kan gestalta sig»
- Övningsledarna, åtminstone den jag hade.»
- Läraren hade ofta med sig bilder eller små "experiment" till föreläsningarna. Det var intressant.»
- Arto»
- Arto i allmänhet. »
- vet ej»
- Annika som övningslärare»
- Läraren»
- Arto!!»
- Repetitionsfrågor och gamla tentor är mycket bra material att öva sig på.»
- Övningsläraren till grupp 1 och 4. Tycker ändå att boken är bra men önskade då att det blev lite lättare att förstå via föreläsningarna ibland. »
- Ha kvar Arto som föreläsare»
- övningarna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ibland tycker jag att uppgifterna inte liknar det som ska göras i litteraturen»
- Inför en röd tråd som löper genom alla föreläsningar, så väl som genom alla individuella föreläsningar. Mekanik-kursen, med Per Öhl, i LP1 kan vara ett föredöme.»
- Arto skulle kunna ha lite bättre struktur när han löser uppgifter på tavlan, härleda formler lite bättre och skriva upp alla givna tal på tavlan innan uträkningen av uppgiften börjar.»
- Artos brist på pedagogik. Han är en väldigt trevlig människa och jätteduktig på ellära och skulle säkerligen kunna vara en jättebra föreläsare, men hela upplägget saknar struktur.»
- Uplägget på föreläsningarna»
- Lite mer grundligt förklara från början, det är inte alla som har kunskap sedan tidigare. »
- Begripligt labbkompendie och färre uppgiftera att göra. Bättre kurslitteratur, anpassat för tekniskt basår.»
- Mer hjälp vid övningstillfällen och mer labtid.»
- Mer struktur på föreläsningarna, anteckningarna har varit svåra att förstå när man läser dem i efterhand.»
- fler övn.ledare så man får hjälp snabbare»
- Längre laborationstider behövs utan tvekan! »
- Undervisningen får gärna stämma bättre överens med litteraturen»
- Bättre organiserade labbar med genomgångar innan man börjar.»
- Lättare att få hjälp på övningarna, eller en "fysiksupport" som fokuserar på fysik. Mattesupporten kan ju hjälpa till, men bara om de har tid. Vilket de sällan har. »
- vet ej»
- En föreläsare som pratar lite tydligare och inte mumlar för sig själv»
- Lite mer övningar»
- övningarna»
- laborationerna, om studenterna har frågor måste det finnas kompetent ledare som kan svara på dessa frågor»
- Hade varit trevligt om vi hade fått en dugga samt inlämningsuppgifter som testar kunskaperna innan tentan.»
- Det borde finnas fler tillfällen att få hjälp med fysiken.»
- Bättre labrationer, alltså bättre labhandledare och mer teori innan lab.»
- Mer information vilka kunskaper vi ska ha till tentan. Gärna lite mer strukturerad och visande av de olika exempel från föreläsningarna så att man vet vad han anser vara fulluträknat och godkända uträkningssätt. »
- Bättre labbledare för grupp 4»
- lite längre tid på laborationerna»

21. Övriga kommentarer

- personligen tycker jag att û ska vara "u-topp" inte "u-hatt", samma för î... men spelar ingen roll»
- Arto mummlar väldigt mycket och sjunker i tonläge i slutet av meningar. En retorik kurs hade inte skadat. Omöjligt att höra allt han säger i dags läget om man inte sitter längst fram. Och där kan ju inte alla sitta.»
- Ibland kunde det vara svårt att höra vad föreläsaren sa. Pga att han pratade lite för lågt ibland. Men annars har ja inga fler kommentarer.»


Kursutvärderingssystem från