ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Projekt D/E, DAT065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»2 12%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»4 25%
Minst 35 timmar»5 31%

Genomsnitt: 3.5

- effektivt arbete i labbet då» (Cirka 20 timmar)
- Varierade en del över tiden, i början mindre och i slutet betydligt mer.» (Cirka 25 timmar)
- Vi jobbade med ett spel och jag tyckte det var väldigt roligt att jobba med detta, så jag la ner väldigt mycket tid på det.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»1 6%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.81


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 37%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.31

- I början var det mycket oklart vad som förväntades av oss.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Denna frågan verkar vara vettig efter mitt svar på fråga 3.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»3 23%
Vet ej/har inte examinerats än»7 53%

Genomsnitt: 3.3

- Ingen examination på kursen» (?)
- Rapport/Presentation» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»13 81%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.31

- Vilken undervisning? De obligatoriska två föreläsningarna i början var totalt värdelösa och hjälpte inget för denna kursen.» (Mycket liten)
- Gubben som undervisade sa samma sak om och om igen. Dessutom så sa han bara saker som jag redan visste. Kändes det meningsfullt? Nej.» (Mycket liten)
- Har i princip inte haft någon undervisning förutom någon föreläsning om projektarbeten på Johanneberg som var ganska meningslös.» (Mycket liten)
- Har ej varit ngn undervisning.» (Mycket liten)
- Eget arbete. Projekt.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»11 73%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.6

- Projekt» (?)
- finns inget» (Mycket liten)
- Vilket material?» (Mycket liten)
- Har inte direkt haft någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Ingen kurslit.» (Mycket liten)
- Det jag kallar kursmatrial är de java tutorials jag hittat på nätet. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»11 73%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- det har inte existerat någon kursadministration.» (Mycket dåligt)
- fanns inte ens» (Mycket dåligt)
- När kursen startade fanns ingen kurshemsida upplagd. » (Mycket dåligt)
- Tyvärr fanns det ingen form av administration eller information utan allt fick efterforskas på egen hand. Tyvärr gav kursen ett mycket oseriöst intryck i början då det inte fanns någon form av befintlig planering. » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»2 12%
Ganska dåliga»5 31%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»2 12%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 2.81

- Ganska dåliga ja, men det är det som är meningen med en sånhär kurs, man ska klara sig själv och på det viset var det bra.» (Ganska dåliga)
- Inom mjukvarudelen fick vi den hjälp vi bad om vid handledarmötena. Inom hårdvarudelen fick vi söka hjälp från andra lärare då hårdvaruansvarige Sven inte befann sig särskilt ofta på Lindholmen.» (Ganska dåliga)
- Tyvärr fanns det inte några direktioner om vilka som kunde frågas om hjälp eller vilka som besatt rätt kunskap.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»10 62%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Det blir dock till precis det man gör det.» (Hög)
- Det kändes som att det var för hög balstning på kursen eftersom strulet med Sven Knutsson gjorde att vi inte började med arbetet förrens i tredje läs veckan.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 18%
Hög»8 50%
För hög»5 31%

Genomsnitt: 4.12

- Vi har även haft ett lite mindre projekt i VR-teknik kursen, som tur var så har detta inte varit lika krävande. Men det har varit så krävande att jag fyllde i "Hög" istället för "Lagom".» (Hög)
- läste extra..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»2 12%
Dåligt»4 25%
Godkänt»2 12%
Gott»5 31%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.18

- t kommunikation mellan kurserna! Det hade varit fan så mycket bättre om man bara redovisat en gång på engelska! Förresten så var det som tortyr att sitta i den salen så jävla länge utan att få äta och jag tycker det är helt otroligt sjukt att detta får ske på en skola som Chalmers.» (Mycket dåligt)
- De som skulle göra mjukvaru projekt fick ingen information alls om någonting förrän 2 veckor in i läsperioden. Sven Knutsson hade inte ens kontaktat Sven Arne Andreasson, och när vi väl fick tag i Sven Arne visste han ingenting om hur projektet eller hur det skulle fungera.» (Mycket dåligt)
- Mkt bra. Dock kanske ska tydliggöras att man inte tar på sig för mkt arbete, 8 veckor är ju inte länge. Bra att börja som exjobb i denna kursen.» (Gott)
- Då vår grupp hade en mycket rolig uppgift samt att grupparbetet fungerade mycket bra.» (Gott)
- En riktig projektkurs!» (Mycket gott)
- man lärde sig mycket och fick verkligen lösa problemen själv» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att kunna välja eget projekt»
- Det var roligt och mycket givande att få jobba i ett så fritt projekt, där man fick erfara de problem som kan uppstå när man jobbar i grupp och med ett projekt.»
- Inget. Fullständiga förändringar.»
- Självständigheten.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kommunikation mellan lärare, kursansvarig ska ta tag i kursen och prata med inblandande lärare. Ta fram förslag på projekt som man kan göra, eller iaf ta fram exempel.»
- Det mesta. Exempel projekt borde finnas om någon grupp inte har någon egne idé. Kursansvariga måste veta om att dom är kursansvariga så att grupperna kan starta projekten i tid och inte 2 veckor för sent.»
- Byt ut Sven Knutsson som kursansvarig! När kursen skulle starta upp hade han ingen koll alls på den mjukvaruansvarige handledaren för att "han har inte tagit kontakt med mig". Och? Ring honom då! En del lärare beter sig som barn på Chalmers. De sitter dessutom bara en våning ifrån varandra uppe på Johanneberg. Man bör kunna få information redan från början av kursen vad för typ av projekt man skulle kunna genomföra, alternativt få mail redan innan kursstart för att kunna fundera lite över intressanta projekt.»
- Att examinatorn har kommunicerat med dem andra lärarna som också ska hjälpa till som handledare.»
- Mer information! T.ex: Vilka lärare som kan frågas för att få hjälp med vissa saker. Hur man beställer komponenter. Att det finns komponenter på skolan m.m. »

16. Övriga kommentarer

- Roligt och lärorikt med projektarbeten.»
- En projekt kurs är helt rätt, men bättre organisering skulle inte skada.»


Kursutvärderingssystem från