ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Diskret matematik, MVE070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»8 72%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»1 9%
75%»2 18%
100%»7 63%

Genomsnitt: 4.36


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 45%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 25%
Ja, målen verkar rimliga»5 62%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 1.87

- Man kan också säga att jag hade lite för mycket förkunskaper» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 50%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.72

- Kan nästan lika mycket som läraren kan, ganska lite» (Mycket liten)
- Saknade möjligheten till "räknestuga".» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»6 54%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.27

- Boken suger» (Mycket liten)
- Boken är väl inte den bästa... dåligt med uppgifter för att grunda en god förståelse för ämnet.. » (Ganska liten)
- Väldigt dålig och opedagogisk bok, jag har använt boken främst som referens och det fungerar inte alls bra, titta på definitionen av permutation på s174.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.09

- Lika röten kurshemsida som statistiken» (Mycket dåligt)
- Förstår inte varför inte schemat ändrades i timeedit som alla andra kurser, varför ska schemat för denna kursen ligga på en egen sida?» (Ganska dåligt)
- Jag gillar inte att schemat i TimeEdit inte uppdateras utan att man skall kolla det på kurshemsidan. Det blir så svårt att få en överblick då.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- De frågor man ställde besvarades 2 veckor senare, det får anses vara underkänt.» (Mycket dåliga)
- Läraren hade en tendens att dumförklara folk som ställde frågor, säkert inte medvetet och visst vissa av frågorna var kanske inte så smarta, men jag tycker att han borde varit mer professionell i de lägena.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 27%
Lagom»3 27%
Hög»2 18%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 3.45

- För att vara en kurs på 3p var det väldigt mycket att göra. Gör den hellre till 7.5p och kör den ordentligt.» (För hög)
- 3 Poäng!?!? Detta var ju en av de tyngre kurserna vi har haft. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»1 9%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»6 54%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.09

- Läser endast deltid och ansvarar därför själv för felbelastningen» (För låg)
- Återigen så vill jag säga att jag inte alls gillar att ha 3 kurser då kursens poänginte säger något om arbetsbelastningen, jag tycker det vore bättre att ha en ordentlig kurs istället för två halvdana. (syftar här på diskreten/statistiken)» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»3 27%
Godkänt»4 36%
Gott»2 18%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- Jättebra kurs om man är genuint matematikintresserad, för högskolestudenter - inte så bra.» (Dåligt)
- Ytterligare fördjupning hade kunnat göras» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningssalen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen var svår att förstå.»
- Gör om till 7.5p kurs»
- Något fler teorifrågor hade nog kunnat vara relevanta.»
- Formelsamling tack. Jag tror inte att någon ökade sin förståelse genom att plugga in 12 satser med bevis, ord för ord.»
- lägga in någon form av inlämningsuppgift/dugga som kan ge en 3a i kursen så man kan strunta i tenta om man vill lägga sig på den nivån.»
- Boken kan bytas ut. De teoriuppgifter som förväntas komma på examinationen bör ju kunna återfinnas i läroboken.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från