ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Parallell programmering, TDA381

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

56 svarande

Högst 15 timmar»9 16%
Cirka 20 timmar»19 33%
Cirka 25 timmar»10 17%
Cirka 30 timmar»12 21%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.76

- hade labbarna klara sen innan » (Högst 15 timmar)
- 25-30h» (Cirka 25 timmar)
- Labbarna tog fruktansvärt mycket tid. Så mycket tid att vi var tvungna att avstå från vissa av föreläsningarna i den andra kursen för att hinna klart i tid. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

56 svarande

0%»2 3%
25%»6 10%
50%»10 17%
75%»24 42%
100%»14 25%

Genomsnitt: 3.75

- Hade ej möjlighet att delta mer.» (25%)
- only semenars » (50%)
- Samtliga föreläsningar.» (50%)
- Missat några föreläsningar.» (75%)
- Hoppade över någon övning när vi behövde jobba med labben istället» (75%)
- varit borta 6 föreläsningar» (75%)
- föreläsningar krockade ibland med labb i andra kursen» (75%)
- Bra föreläsningar. Delen som förklarar monitorer kanske kan bli mer pedagogisk.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 41%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 26%

Genomsnitt: 2.41

- Missade första föreläsningen och har inte tagit saken i egna händer.» (Jag har inte sett/läst målen)
- i dont remember the goals of the course..:)» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fick aldrig se dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Väldigt generella...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Hittar ett utdrag från, men ingen länk till, kursplanen via kurshemsidan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 85%
Nej, målen är för högt ställda»5 12%

Genomsnitt: 2.09

- kursen gick igenom mer än de mål som finns i studieportalen» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Andra labben var alldeles för mastig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Funktionellprogrammering borde vara ett kurskrav. Den sista labben skulle man skriva i Erlang och jag hade väldiga problem med den då jag inte använt funktionellprogrammering tidigare.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 15%
Ja, i hög grad»24 54%
Vet ej/har inte examinerats än»12 27%

Genomsnitt: 3.06

- Tentan va helt ok, hade dock varit trevligt med några "små-frågor" som testade genrella kunskaper om concurrent programming.» (?)
- Mycket bra tenta» (Ja, i hög grad)
- Men examen var jätte svårt. Jag tänker att lite lättare exam och större koncentration på projekt.» (Ja, i hög grad)
- The contents of the labs were good.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»12 22%
Ganska stor»23 42%
Mycket stor»16 29%

Genomsnitt: 2.96

- Ganska röriga slides, men de förklarade ganska bra. Enligt en av kursrepresentanterna så var Josef ganska negativt inställd till att ändra på vissa saker, till exempel att ha en sammanfattning efter varje föreläsning, medan Karol var väldigt positivt inställd till det. Något att tänka på kanske?» (Ganska liten)
- Pretty good lecture notes, good lectures.» (Mycket stor)
- Eftersom jag inte har någon kursbok så har det varit svårt att lära sig något bara utifrån föreläsningsslides - föreläsningarna själva har varit mycket viktiga.» (Mycket stor)
- Laborationerna gick igenom väldigt mycket och var väldigt givande.» (Mycket stor)
- Enda källan för mig.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare och roliga/intressanta föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»20 35%
Ganska liten»19 33%
Ganska stor»16 28%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.96

- köpte inte boken» (Mycket liten)
- Här blev jag väldigt besviken för visserligen var kursboken helt okej MEN jag hade haft mycket mer nytta av att läsa boken om JR. For goodness sake, det finns ingen som helst dokumentation av JR på nätet!!! Så i fortsättningen tycker jag att ni bör rekommendera studenterna att köpa boken.» (Mycket liten)
- I haven"t read much in the book yet, but it is a good reference when studying for the exam.» (Ganska liten)
- har inte öppnat kursboken» (Ganska liten)
- Tycker det är synd att boken inte använder riktiga exempel i java, jr och erlang då de är de språken som innefattas i kursen, samt att det borde finnas fler relevanta övningar i boken, och svar till dom.» (Ganska liten)
- I have hardly looked in the litterature, the power-point slides from the lectures however, have been very helpful.» (Ganska liten)
- Otydliga Lab-PM och bristfällig information om JR» (Ganska liten)
- Boken har knappt öppnats. Föreläsningarnas powerpoint har varit det man pluggat mest på.» (Ganska stor)
- Kursboken är riktigt bra, koncisa beskrivningar av relevanta problem och dess lösningar. Lagom teknisk/formell.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Ganska dåligt»13 23%
Ganska bra»32 58%
Mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.67

- During the labs, the classes were updated many times because of bugs in the code - bugs that we students had to debug for the teachers! We do not have time to sit and wonder why our applications do not work, when it is the provided pre-built classes that are at fault! We had to write our own version of some classes to get around shortcomings before patching were done - patching that made the classes backwards-incompatible and forced us to rewrite our code! Some of the classes did not even compile in their first version, which is preposterous. Even worse, some of the packages were closed-source, so couldn"t look into the workings of the package nor try to debug the badly written code. Why the heck is that? It"s not like we can alter the packages to get higher grades, because whomever is correcting our assignment will use the original package. Stupid, stupid move.» (Mycket dåligt)
- Changing home page 3 times, and having to update their material multiple times after they handed it out in not a good thing.» (Mycket dåligt)
- Labbar/kurshemsidan har uppdateras i sista minuten flera ggr!!!» (Mycket dåligt)
- Mycket dålig information till labbarna.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan byttes ett flertal gånger, och det var inte alltid lätt att upptäcka även om det stod i nyheterna.» (Ganska dåligt)
- Kursadministration och webbsida fungerade mycket bra. Men utdelat material i form av de klasser (Clock, Time) och verktyg (PubMonitor) som gavs ut för Labb2 var helt oacceptabelt. Jag satt åtskilliga timmar och letade efter fel i min kod och allt jag kom fram till var att det inte var min kod som var fel utan de resurser vi fått. Dagen innan man skulle lämna in rättades några fel till, efter att jag påpekat det. Andra förklarades efteråt att de inte fungerade som de skulle. Dessutom hade i alla fall jag uppskattat om labb2 kunde lagts ut lite tidigare.» (Ganska dåligt)
- labbarna har varit lite kaotiskt med sistaminuten ändringar.» (Ganska dåligt)
- Generellt har allt fungerat bra. Men jag önskar att materialet till labbarna hade fungerat från början. Detta tillsammans med det relativt sett få antalet tentor som finns att tillgå på internet drar ner betyget.» (Ganska dåligt)
- Labb2... för mycket problem och oklarheter. Ex Clock, LTL i java, ospecificerat när vad skulle hända var och av vem (var fanns kön som kunderna skulle stå i?) Dessutom långsam labrättning (ca en vecka)» (Ganska dåligt)
- Sidan bytte heltplötsligt adress mitt under kursen, material till lab2 ändrades flera gånger och fungerade oftast inte som det skulle.» (Ganska dåligt)
- Some given help functions for the labs were not even functional.» (Ganska dåligt)
- uppdateringar på labbarna under tiden som labbarna gjordes vilket gjorde det hela mycket förvirrande.. » (Ganska dåligt)
- Detta är visserligen mitt eget fel eftersom jag är ganska virrig och tankspridd... men snälla ta bort gamla kurshemsidor! Halva kursen satt jag med den gamla kurshemsidan och därför gamla lab-pm och då är det inte lätt att lära sig rätt saker.» (Ganska dåligt)
- mycket ändringar, och sena uppdateringar av material till lab2» (Ganska dåligt)
- Använd ping pong eller studentportalen istället, onödigt med egna sidor om man ändå inte har någon fullkomligt brilliat design.» (Ganska dåligt)
- alla föreläsningar fanns inte på hemsidan, inte bra för mig som inte tar anteckningar. de som fanns där kunde bara öppnas ibland. bra dock att förra årets föreläsningar fungerade» (Ganska dåligt)
- Detta gäller i allmänhet labbarna och i synnerhet lab2 som hade alltför många ändringar (beskrivning/kod) under lab-perioden! Dessutom var vissa av veckoövningarna var lite svårtydda.» (Ganska dåligt)
- väldigt konstigt att länka kurshemsidan vidare efter halva kursen. Undrade länge varför labb två inte dök upp.» (Ganska bra)
- Vi började arbeta med pub-labben utifrån förra årets uppgift eftersom länken inte fungerade, så vi fick göra om en del sen.» (Ganska bra)
- Some confusion about when the webpage changed URL.» (Ganska bra)
- bättre sortering på föreläsningsanteckningarna... såg väldigt dåligt ut» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»9 16%
Ganska bra»23 41%
Mycket bra»12 21%
Har ej sökt hjälp»11 19%

Genomsnitt: 3.41

- Attempting to ask question were often met with rude replies.» (Mycket dåliga)
- Inga utsatta tider för labhandledning. Bidrar till att labbarna tog lång tid.» (Ganska dåliga)
- Var för lite övningstillfällen.» (Ganska dåliga)
- Såg inte till så många handledare på labbtillfällen.» (Ganska dåliga)
- De gånger vi behövt hjälp med labbarna har det alltid funnits en handledare tillgänglig inom rimlig tid.» (Ganska bra)
- Credit till Nick Smallbone som va väldigt trevlig och hjälpsam.» (Ganska bra)
- Fast jag glömde bort att övningstillfällena även var för labbhandledning, det hade kunnat förtydligas på hemsidan och framförallt i schemat.» (Ganska bra)
- Egentligen mycket bra (handledare såväl som JS och KO) men viss handledarbrist under schemalagda lab-tillfällen. Återigen ett särskilt problem med lab2 - en elogé till Nick som hade koll på det mesta.» (Ganska bra)
- Prompt replies at course e-mail address.» (Mycket bra)
- I only attended the exercises one time, but that time the possibilities were very good and it really helped me.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»16 28%
Mycket bra»30 53%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.67

- Krockande scheman, och lite dålig hjälp» (Ganska dåligt)
- Both me and my labpartner had very much to do on the side of this course which made it hard to get time to work together with the labs which led to an unfinished lab 2» (Ganska bra)
- Har haft en bra dialog men fått dra det tyngsta lasset när det gällde labbarna.» (Ganska bra)
- Labbarna hade varit ännu tyngre om det inte varit för samarbetet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 40%
Hög»21 38%
För hög»12 21%

Genomsnitt: 3.81

- Kändes lite för hög inför både labb 1 och 2, men de visade sig vara lättare än väntat.» (Lagom)
- lab2 was VERY hard. but i learned a lot by doing it so it shouldnt be changed. i dont know if it was a good idea to use so many kind of languages... erlang wasnt that hard but i think it should be better to use java/JR in all the labs..» (Hög)
- Laborations..» (Hög)
- om man gör labbarna men så det ska vara» (Hög)
- Man ska inte behöva skippa föreläsningar för att hinna med labbar.» (För hög)
- labbarna tog extremt mycket tid, fanns knappt någon tid till andra kurser. Fanns heller ingen tid till att göra övningarna» (För hög)
- Pub-labben har tagit jättemycket tid.» (För hög)
- Den har varit ojämn! Andra labben är alldeles för tung! Sprid ut den på två tillfällen eller minska kraven! Annars har kursen legat på en rimlig nivå. Har lärt mig väldigt mycket kul.» (För hög)
- Med anledning av dålig hjälp från den jag arbetade med, samt höga krav från andra kurser.» (För hög)
- Alldeles för obalanserad med två ko-lugna veckor i början och pub-labben som tog alldeles för mycket tid för att vara rolig, för att avsluta med erlang som var så kort att man knappt märkte av den.» (För hög)
- deadlinen för labbarna låg iaf en vecka för sent. personligen tycker jag det är jobbigt med labbinlämning någon dag innan tenta, särskilt om det inte finns bra schemalagd labbhjälp. om det fanns det var det för oannonserat. förutom labbarna var arbetsbelasningen ok» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»21 37%
Hög»20 35%
För hög»12 21%

Genomsnitt: 3.73

- Läste endast 75%» (Låg)
- Egentligen lagom, men den blev lite väl hög pga sjukdom.» (Lagom)
- "No thanks" till den här kursen. :P» (Hög)
- Men det berodde inte på denna kursen, utan pga. att jag valde för många kurser.» (För hög)
- im taking too many courses :p. » (För hög)
- enl. ovan» (För hög)
- Jobbade med kandidatarbetet samtidigt» (För hög)
- För många laborationer.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»1 1%
Godkänt»23 41%
Gott»19 34%
Mycket gott»10 18%

Genomsnitt: 3.61

- Interesting topic, and pedagogical teachers. The labs were very very sloppy done, though (see above).» (Godkänt)
- Intressant kurs, men för hög arbetsbelastning.» (Godkänt)
- The content was good, but lab 2 was one of the worst I have encountered.» (Godkänt)
- labbarna måste ordnas upp bättre... dem kan inte ställa krav på den färdiga labben som inte står med i labb-pm... vill dem att en grej ska göras på ett sätt så säg det i labb-pm!!» (Godkänt)
- Jag kan acceptera den som en väldigt jobbig kurs, men det är "G-".» (Godkänt)
- En bra och mycket intressant kurs men det finns saker att jobba på» (Gott)
- this is a great course and i got interested in continue to study concurrent programming. some of the slides in the lectures wasn"t very good.. maybe to much erlang. and i think it should be more kinds of interesting examples. im reading databases this period too and the lecturer there uses a lot of quizes all the time and i think i learned a lot from that course. maybe you can try using quizes during the lectures too? » (Mycket gott)
- Trots mycket tidskrävande - man lär sig väldigt mycket!» (Mycket gott)
- Väldigt intressant, lärorikt och nyttigt för framtiden.» (Mycket gott)
- Jag känner att jag har lärt mig mycket som kommer att komma till stor användning.» (Mycket gott)
- Mycket intressant och lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Ärligt talat, en av de roligaste kurserna hittills.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tsim»
- Due to us debugging the code for them, they could probably keep the labs in their current state for the next year.»
- Bra att man går in på ett flertal språk och får se skillnader emellan dem.»
- lab 1 and 2. the Lecturers are both very good. »
- handledningen i datasalarna»
- Karol.»
- det mesta»
- Carol held interesting and understandable lessons. Staffan was very helpful and efficient during the labs.»
- Tåg-labben var rolig!»
- The fun examples and the basic idea with the labs, and the content in general.»
- Labbarna, eller motsvarande.»
- Labbarna, de va mycket bra, lagom svåra och väldigt lärorika.»
- Jag tycker det känns lite mycket med 3 mycket krävande labbar och dessutom en svår tenta. Skippa tentan.»
- bredden. Kul och nyttigt. Har fått en god grund för hur parallellprogrammering kan se ut i olika former. Är övertygad om att jag kommer arbeta med minst en av formerna i framtiden.»
- föreläsn, labbar»
- tentan»
- Erlang labben - den va relativt lätt och det var jättekul att lära sig lite funktionell programmering.»
- Föreläsarna var ändå br (även om Josef är lite väl säker på att hans kursupplägg är supersmart).»
- helhet var jätte bra. »
- Det mesta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Michal Palka var otroligt sölig på att rätta labbar, inte ens efter att vi ringde honom hände det något utan kurslektorn var tvungen att ta tag i honom.»
- If changing any code, at least assure that it compiles before releasing it.»
- Mycket runtomkring-krångel på labbarna. Kändes som det tog lång tid att komma in i labben. Skulle vilja ha mer fokus på själva parallellprogrammeringen. »
- Kanske en labb i haskell. Å andra sidan introduceras språket lite väl sent för detta som det ser ut nu. Ha gärna alla labbar uppe i god tid nästa gång ,)»
- i didn"t liked JR very much, it was hard for me to install :p, but once i got it up and running it was ok. and too much focus on erlang in the end. it was interesting to know a bit about it but 3 lectures was too much in my opinion»
- Publabben. Dels tycker jag att man kunde (som i introkursen i funktionell programmering) dela upp labben i två delar, med en deadline för första delen och en deadline för andra delen. Eller helt enkelt skippa Josefs idé med LTL som är helt onödig för labbens skull.»
- mer hjälp till sista labben för de som inte har läst funktionell programmering tidigare, är väldigt svårt om man inte har läst haskell tidigare»
- Josef Svenningsson which held most of the lectures need a lot more exeperience. It is close to impossiple to listen to lectures when litterary every second word is "uh".»
- Laborationerna är jättebra, men man kanske skulle kunna skära ner på någon av dom och lägga till en fjärde så att man kan täcka ännu mer moment i kursen. Laborationer är det man lär sig mest på.»
- Mer riktlinjer för labbarna, mer om Erlang så att man förstår vad som ska göras i lab 3.»
- There were tremendous problems with the labs, the second in particular. The code libraries and other code we were given were extremely faulty and buggy (e.g. LTL checking code, Clock.jr, Time.jr). This resulted in the conditions of the lab (the code) being changed as late as the evening before deadline! Working with labs and learning as much as possible from them is very much less frustrating and difficult if the conditions of the lab DO NOT CHANGE MULTIPLE TIMES WHILE WE ARE WORKING WITH THE LAB. So for next year, I wish that any new fancy additions to the labs are thoroughly tested before they are added.»
- Se till så att resurser till labbarna läggs upp på hemsidan i god tid och att de är felfria.»
- fler övningsuppgifter, gärna hemuppgifter utsprida över de veckor kursen innefattar.»
- Belastningen. Omforma labb 2. Gör den lättare eller dela upp den i delmoment över längre tid. Vi fick 4 dagar på oss från det att det sista viktiga delmomentet gicks igenom, tills det att labben skulle vara inne. Detta är inte rimligt. Dokumentationen över hur LTL properties skall användas var inte tillräcklig. Oavsett hur tydlig den tycks vara för den insatte. Att så många hade problem med den borde få varningsklockor att ringa.»
- Det var oerhört dåligt med material i form av gamla tentor som man kunde studera inför examinationen. Den senaste var ifrån 2005, och två andra ifrån 2003 och 2002. Detta är väldigt dåligt»
- tydligheten kring labb 2»
- Mer fokus på Erlang, JR må vara ett okej språk men det känns orelevant inför framtida jobb. Strukturera om lab 2 och 3, för att kunna ge mer fokus på erlang plus att man kan visa att man kan JR och messages passing utan att behöva göra en mastodont lab så som Puben.»
- Interesting course, but the heavy laborations could be made more systematic. Perhaps splitting the pub into two or three parts, and adjusting the first one to replace the trainspotting lab, which would then be superfluous?»
- snabbare labbrättning, ta bort LTL-delen av labb 2 eftersom den inte fungerar utan att synkronisera alla updateringar till state:en. Alternativt skriv om kraven. »
- Hemskt stora och jobbiga labbar.»
- Bättre möjlighet att få hjälp med laborationer»
- Labbarna. Det svåra med labbarna är inte själva parallellismen utan allt runt omkring. T.ex. att lära sig nya språk och sätta sig in i tågfysik. »
-
- Var mer tydlig med vad JR faktiskt är och att det inte är Java. Visa gärna ett enkelt kodexempel där ni kan visa skillnaden på Java och JR. Jag satt på åtskilliga föreläsningar och frågade ständigt folk men lyckades inte någon gång få något vettigt svar. Så mitt tips är att läsa igenom och skriva om slides"en - tänk på att ni förklarar något helt nytt!»
- Kurshemsidan är lite rörig (även om det inte är det värsta man stött på på Chalmers), lab3 är lite väl mustig som den är nu. Jag vet att syntaxen finns i förläsningsanteckningarna, men det hade varit bättre om man fått viktig syntax (cap, op, call, send och inni) med pm:et.»
- Bättre förberedda labbar och föreläsningsschema.»
- mer labbhjälp. min labbgrupp blev inte ens nära godkända. dels pga dåligt samarbete men också brist på hjälp med labbarna. utan hjälp blir det ofta mycket jobb på något som inte fungerar i slutändan.»
- helhet var jätte bra.»
- Lab- och veckoövningsbeskrivningar. Se framför allt till att labbarna är klara innan studenterna sätter igång med dem!»

16. Övriga kommentarer

- it was a great introductioncourse and i think i will study more about concurrency in the future, but make more interesting examples like the dinnign philosophers.»
- dåligt att filer som skulle användas till Lab2 uppdaterades och ändrades flera gånger»
- Interesting course mostly ruined by one terrible lecturer. »
- Strålande föreläsningar, keep up the good work.»
- I övrigt en väldigt intressant kurs med bra föreläsare.»
- Gästföreläsning om Erlang hade inte varit dumt, synd att den uteblev!»
- bra kurs»
- Det var på tok för mycket text på frågorna på tentamen. Väldigt dåligt att ha 2.5 sida text för en fråga som man kunde ha ställt på max en halv... Korta ner texten så är tentan väldigt bra. Annars bra upplägg och bra föreläsare som visade exempel och la upp exempelkoden på hemsidan efter föreläsningen vilket inte hände mitt år när jag läste den första gången. »
- Bra föreläsare.»
-
- Jag må ha fattat lite långsamt men jag förstod först väldigt sent vad JR va för något. Först va jag helt inställd på att det va något "tillägg till java" och vem vet, det kanske va något trevligt paket jag skulle arbeta med? Men så var ju inte fallet. Sedan vill jag påpeka att det var väldigt tröttsamt att det tog upp till ca 2½,vecka för att få en lab rättad. När vi då också hade svårt att få grepp om labben och behövde mer tid fick vi veta att vi fått all tid vi skulle få och att vi fick skylla oss själva. Detta är inte så jättekul att höra ca en vecka innan tentan då man faktiskt kan behöva tentaplugga. Lite trevligare bemötande och lite bättre förståelse hade kanske inte skadat.»
- Skulle vara mycket intressant med en fortsättningskurs till denna.»
- helhet var jätte bra.»
- Labbarna var ganska besvärliga. Pub-labben var lite svår. Vi skrev om den från scratch tre gånger, vi fick inte så mycket hjälp från personen som rättade den, mer än att "you have nullrefererence exceptions". Vore fint med lite mer ledning _varför_ vi fick det.»


Kursutvärderingssystem från