ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Programspråk, TIN321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»4 28%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- Jobbade enbart med labbar. Tentan redan godkänd.» (Högst 15 timmar)
- Dock var lab 4 alldeles för svår och krävde oprortionerligt mycket mer tid.» (Cirka 20 timmar)
- Blev rätt mycket» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»1 7%
25%»4 28%
50%»2 14%
75%»2 14%
100%»5 35%

Genomsnitt: 3.42

- Missat någon föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 42%

Genomsnitt: 2.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»2 25%

Genomsnitt: 2.25

- Nivån på föreläsningarna upplevdes som svårare än labbarna och inte fullständigt kopplat till innehållet i labbarna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För kandidatversionen verkar det vettigt, men för mastersnivån var det för svårt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.9

- Var lite för svårt med avseende på att sista frågan var (även om den fanns delvis i föreläsningsanteckningarna) mest för Mastersstudenterna eftersom den var löst baserad på saker som togs upp i lab4(vilket jag inte gjorde).» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Kursboken var inte till hjälp alls - alldeles för mycket text och svårt att hitta just den information som var relevant för oss. Föreläsningsanteckningarna var bättre i så fall.» (Mycket liten)
- Boken var i princip meningslös, föreläsningsanteckningarna var rätt bra. Resten har jag fått leta fram själv på från nätet.» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningarna var bra för alla laborationerna (utom lab 4)» (Ganska liten)
- Bra slides. Kursboken gillar jag inte.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 2.85

- Vad är meningen med en googlegrupp när ingen svarar på frågor inom rimmlig tid om ens alls?!» (Mycket dåligt)
- Sidan var dåligt uppdaterad, länkar som inte fungerade, övningar som inte heller fungerade. Mycket slarv som gjorde att det tog mycket extra tid. Tycker det var under all kritik med informationen. Skrev på googlegroupen men fick ingen respons, KASST!» (Ganska dåligt)
- En del länkar var fel från början, sidan verkade vara förra årets utan ändringar. På google-gruppen förblev vissa frågor obesvarade länge och så vidare. Det kändes som om den ansvarige var oengagerad.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»4 28%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3.42

- Googlegroup var bra i teorin, i praktiken var det helt misslyckat, fick inte mycket till hjälp och svaren var ofta för sena. Labhjälpen var lite sisådär, tog ofta lång tid att få hjälp och svaren var inte vad man hade hoppats på.» (Mycket dåliga)
- Möjligthet att ställa frågor via mail och googlegrupp fanns men några svar fick man inte.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.85

- Jag och min labpartner jobbade bra tycker jag.» (Mycket bra)
- Labbade själv.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»4 28%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- Dock betydligt mer i början av kursen och första labben, sedan minskande under resten av kursen.» (Lagom)
- Labbarna var ganska trögstartade.» (Hög)
- Laborationerna tog lite väl mycket tid, fast det kan jag förstå eftersom det var en labintensiv kurs, problemet var att det tog mycket ONÖDIG tid, med testsuites som inte fungerade, otydliga instruktioner och dålig information. Annars var tentamen lättare vilket gjorde att om laborationerna hade fungerat bättre hade nivån varit väldigt bra och positiv!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 57%
Hög»5 35%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.5

- Advanced Functional Programming + Programming Language Technology != god kombination» (Hög)
- Hade även en ganska intensiv Industriell Ekonomi kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»4 28%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- Informationen måste vara MYCKET bättre! Bättre instruktioner, mer information om var man kan få hjälp, dvs dokumentation, hur man använder de olika programmen(refererar till CUP, osv). Hemsidan var under all kritik mesta tiden, länkar som inte fungerade, övningar som inte gick att lösa!» (Dåligt)
- Mycket bra kurs. Intressant och kanonbra labbar. Bra upplägg allmänt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna, kanske lite lättare, eller i alla fall lättare att hitta information hur man gör! Men annars bra, tvingade mig att lära mig för jag ville ha poängen och det blev väldigt bra.»
- Labbarna.»
- Labbarna som gav bra förståelse för den del av kursen de täckte in.»
- Labbarna, dom var riktigt lärorika.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Instruktionerna! Hur gör man?! Lättare att få hjälp. Gå igenom era övningar som ni gjort, de skall fungera! »
- Kurshemsidan kunde fungera bättre - man kan ju iallafall kolla att länkar osv fungerar som de ska.»
- Lab1. Vår ovana med att arbeta med BNF och att första test filen använde sig av qualified constants och left/right shifts strulade till det en hel del.»
- Första laborationen behöver nog lite mer introduktion eller ledning. Den krävde mycket mer arbete än de efterkommande två.»
- Litteraturen. Ca 99% av materialet i läsanvisningarna examineras inte alls.»
- Att inte ha det som en sammanslagen kurs för kandidat- och masterstudenter. Det blir förvirrande att avgöra vad som är relevant för kandidatstudenter i kursen.»
- Bättre instruktioner och förberedelser för masters-labben»

16. Övriga kommentarer

- Var rolig kurs men kan bli mycket bättre. Förre irritationsmoment över lag skulle vägt upp kursen.»
- Kursansvarige behöver grundligt gå igenom kurshemsidan. Alldeles för många saker som länkar fel och till inaktuella saker.»


Kursutvärderingssystem från