ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Digitalteknik fk, EDA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»16 39%
Cirka 20 timmar»14 34%
Cirka 25 timmar»5 12%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.07

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»4 9%
25%»11 26%
50%»8 19%
75%»12 29%
100%»6 14%

Genomsnitt: 3.12

- Var på 3 föreläsningar och 5 övningar, i runda tal. Ni får själva räkna ut hur många procent det motsvarar. Läser två andra kurser och prioriterade föreläsningarna i dom.» (0%)
- Föreläsning, ej övning» (50%)
- Har ej deltagit på övningar på grund av att dagarna då dessa schemalagts varit avsedda för kandidatarbete.» (50%)
- Krock med annan kurs.» (50%)
- Jag har gjort alla labbar. Men jag tyckte inte att föreläsningarna var bra. Dåligt upplägg. Bättre med vanlig tavle föreläsning. Powerpoint är inte optimala sättet att lära ut. » (50%)
- Har inte gått på alla övningar eftersom det är sådant man kan läsa in sig på hemma, speciellt när facit ligger uppe på nätet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 56%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 26%

Genomsnitt: 2.12

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 17%
Ja, i hög grad»10 34%
Vet ej/har inte examinerats än»14 48%

Genomsnitt: 3.31

- Dåkigt att saker som bara diskuterats lite på en enstaka föreläsning fått betydenade del i en uppgift. » (I viss utsträckning)
- Om tentan följer tidigare år i upplägg är den representativ för kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»11 26%
Ganska liten»11 26%
Ganska stor»10 24%
Mycket stor»9 21%

Genomsnitt: 2.41

- Endast labbarna var riktigt givande.» (Mycket liten)
- Övningarna var mkt bra, allt jag lärde mig i kursen lärde jag mig på dum. Sven var tydlig och bra.» (Ganska liten)
- labbarna var till bra hjälp, men föreläsningarna var ganska tråkiga» (Ganska liten)
- Arne gör lätt de bästa powerpointarna! Alla animationer gör att man lätt kan följa lösningsgången även i efterhand.» (Ganska stor)
- Bra och pedagogiska genomgångar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»5 12%
Ganska liten»7 17%
Ganska stor»15 37%
Mycket stor»13 32%

Genomsnitt: 2.9

- Även om jag ej deltagit vid övningar har jag haft stor nytta av det material som finns på de övningsuppgifter som behandlats på övningen. PDF/slides från föreläsningarna är också mycket användbara. » (?)
- Labbarna var givande, dock inte boken» (Ganska stor)
- Föreläsningaran var som sagt inte till någon hjälp. » (Ganska stor)
- mycket bra kurslitteratur, bra övningsuppgifter och bra exempel.» (Mycket stor)
- Boken är väldigt bra. Bra OHs.» (Mycket stor)
- Gott om material på kurshemsidan, mycket bra!» (Mycket stor)
- Slides från övningar i första hand, men även från föreläsningar var bra, då jag inte kunde gå på alla.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 46%
Mycket bra»20 48%

Genomsnitt: 3.41

- Rörig hemsida. För mycket övningsmaterial.» (Ganska dåligt)
- Lite strul med att få reda på vad som vi med altera system skulle göra på labbarna. I övrigt bra.» (Ganska bra)
- Ingen aning.» (Ganska bra)
- Bra att du lägger upp föreläsningarna på studieportalen!» (Ganska bra)
- bra med föreläsningsslides tillgängligt!» (Mycket bra)
- Stort plus till att det både fanns alla lösningar till bokens uppgifter och pdf på övningsgenomgångarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»3 7%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»16 39%
Mycket bra»15 36%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.41

- Övningarna var dåliga, bara massor med Power Point visningar som inte alls var givande. Man tänker inte efter om man inte skriver, det är dålig pedagogik. Man skulle inte hinna skriva om man försökte. Dessutom lär man sig bättre om läraren skriver på tavlan så man kan fråga under tiden och så att han lätt kan visa.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»25 60%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»29 70%
Hög»9 21%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.29

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»15 36%
Hög»18 43%
För hög»6 14%

Genomsnitt: 3.68

- läste parallellt med kand. arb. E3» (Lagom)
- Beror nog snarare på att jag läste 3 kurser denna period.» (Hög)
- Kanske då jag läser ca 200 % fart.» (Hög)
- Kandidatarbetet gör perioden anstärngande, och det är mycket märkligt att det förekom föreläsningar i denna kurs på de "helgade" tiderna som avsatts till kandidatarbetet.» (Hög)
- Kan bero på att jag läste 22.5 p denna perioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 9%
Godkänt»15 36%
Gott»17 41%
Mycket gott»5 12%

Genomsnitt: 3.56

- Jag tyckte föreläsningarna inte var bra och givande och slutade därför gå på dessa efter andra veckan. Min åsikt må vara subjektiv då jag inte tyckte ämnet i fråga var jätteroligt. Tyckte saker och ting inte förklarades tillräkligt genomgående och vissa moment gicks igenom på tok för fort.» (Dåligt)
- Föreläsningarna är sövande tråkiga. Laborationerna är lite kaosartade och programvaran vi använder är katastrofal. Det är pinsamt att en utbildning i Datateknik inte kan ha vettig programvara.» (Dåligt)
- Lite luddiga labbPM ibland. Väldigt bred kurs, svårt att läsa in allt...» (Gott)
- Tycker allt har funkat prima.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Powerpointslidesen är riktigt bra! Informativa och fungerar väl.»
- labbarna»
- Den höga tillgängligheten för hjälp.»
- Föreläsningsupplägg! PowerPoint-presentationer är något som jag i de flesta fall ogilla, men i den här kursen användes det mycket bra, innehållet kändes väl genomtänkt och genomarbetat. Mycket pedagogiskt. Även intressant gästföreläsning. »
- Labbar, inlämningsuppgifter. Kursinnehåll.»
- Gästföreläsningen. Den var ju bäst.»
- Allt, gillade speciellt gästföreläsningen, den va både intressant och underhållande.»
- Lars Kollberg, väldigt duktig och trevlig labbhandledare.»
- Labbarna och inlämningarna. »
- Arne och Sven! Svens räkneövningar/demonstrationer var väldigt bra för inlärningen.»
- Labbarna är bra. Kollberg är bra. Sven är bra. Övningarna är bra. Slides är bra.»
- Möjligheten att låna hem Altera system.»
- att man kunde boka labtider som passade en, misslyckas och boka en ny nästa vecka. jättebra att det inte var massa deadlines»
- labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labsystemet»
- Kortare labbar, det är så att man precis hinner klart även när man skyndar sig genom allt vad man kan. Om något program hade krånglat så hade man inte hunnit bli klar.»
- mer räknestugor»
- Bättre lab-pm.»
- Föreläsningarna bör ses över och vissa lite svårare moment borde gås igenom mer ingående. Exempelvis delarna om asynkrona nät.»
- Inlämningsuppgifterna kändes inte så meningsfulla, kanske skulle de göras något mer omfattande och istället vara färre. »
- Föreläsningarna!!! Ingen power point tack. Arne borde gå en kurs i pedagogik och ändra på sin röst för att man inte ska somna. Hur hemskt det än låter så är detta sanningen. Enorm skillnad när vi hade en gästföreläsare, mycket bättre karisma och skapade intresse för vad han redovisade om trots att det var lite överkurs. När man sitter på föreläsningarna kan man se hur eleverna somnar en efter en runt omkring. Dessutom ska det vara enklare att få hjälp om man fastnar, har man fastnat med förberedande uppgifterna för labbarna så blir det väldigt svårt att komma vidare. Fick inte heller intrycket av att labbhandledarna hade full koll på ämnet, för varje gång man frågade fick man olika svar (angående hemuppgifter), ibland fel svar.»
- Laboration 3 var lite för maffig. Inlämningsuppgifterna efter laborationerna känns lite omotiverade.»
- kan inte komma på något speciellt.»
- Tydligare instruktioner till labbarna på altera systemet. Gärna lite mer anpassat till systemet också.»
- Kanske något mindre fokus på olika minimeringsmetoder m.m. som i praktiken aldrig används då datorer gör jobbet åt en och mer fokus på VHDL.»
- Ta bort inlämningsuppgifterna i samband med laborationerna. Det är tillräckligt med moment även utan dem!»
- Mer information om inlämningsuppgifterna under laborationerna (dvs lättare att få tag på båda inlämningsuppgifterna och inte bara en av dom som var fallet några av gångerna).»
- Föreläsningarna. Ändra upplägget. Powerpoint är inte bra i detta fallet»
- Mer utmanande uppgifter för de som lånat Altera systemen.»
- Lab3 är lite för lång om man inte utför lite mer än de grejer som står angivna som hemuppgifter innan labbtillfället.»
- enklare förklaringar till vhdl i början.(t.ex vhdl mallar). de bra förklaringarna kommer för sent i kursen»
- föreläsningarna»
- Laborationsförberedelserna kräver mycket tid, om möjligt att korta ner dem.»
- Kanske dra ner på inlämningsuppgifterna. Det blev lite mycket ibland, med labbförberedelser _och_ inlämning.»

16. Övriga kommentarer

- En väldigt kul kurs i ett intressant ämne, vore kul med kanske en liten större projektuppgift i slutet.»
- Programvaran som användes vid laborationer uppträdde ofta konstigt, man fick ofta starta om programmet för att återställa saker.»
- Uppgift 4 på tentan var ju fel i exempelsträngen. Arne var inne och skrev upp rätt på tavlan. Fårgan är: "Var den verkligen rätt?" Jag tyckte verkligen inte det nämligen...»
- I början av läsperioden kunde jag gå på en föreläsning i veckan, dom andra krockade med andra kurser. När den föreläsningen (fredag morgon) i mitten av perioden flyttades till annan veckodag kunde jag inte längre gå på någon föreläsning alls. Blev aningen besviken.»
- Rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från