ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Matematisk analys D, TMA170

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-04-24
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»12 36%
Cirka 20 timmar»11 33%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.18

- För lite, väldigt mycket för lite. » (Högst 15 timmar)
- var på alla föreläsningar och i stort sätt alla räknepass» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»6 18%
50%»4 12%
75%»8 24%
100%»14 42%

Genomsnitt: 3.84

- Jag kunde redan ganska mycket sedan gymnasiet» (25%)
- va sjuka första 2 veckorna» (50%)
- Var ingen poäng med att gå på föreläsningarna eftersom att man inte lärde sig något om det. Med en lärare som inte kan förklara eller diskutera matte med folk är det väldigt svårt att förstå någonting av det som gås igenom. Upplägget på föreläsningarna var också väldigt dåligt.» (50%)
- Alla föreläsningar dock inga övningar.» (75%)
- Alla föreläsningar och ett övningstillfälle i veckan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 34%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 25%

Genomsnitt: 2.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»10 35%
Vet ej/har inte examinerats än»12 42%

Genomsnitt: 3.14

- Dålig stil att ge ut 10 typtentor och skriva nått som har mtcket svårare. Hade inte haft några problem med alls med tentan om jag vetat var ribban legat innan jag skrev den.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»6 18%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.37

- Undervisningen kanns inte forankrad i tentan. Undervisningen ligger pa en for hog niva, vilket gor att man far ut mindre. Back to basics, och fa studenterna att lasa vidare pa egen hand, istallet for tvartom.» (Mycket liten)
- Trotts aktiv närvaro vid större delen av föreläsningarna har det varit boken som varit ens största inlärningskälla.» (Mycket liten)
- Med en lärare som inte kan förklara är undervisningen till ingen nytta över huvudtaget.» (Mycket liten)
- Jag kunde redan ganska mycket sedan gymnasiet» (Ganska liten)
- MYCKET dålig föreläsare. Spurtar igenom allt, svår att prata/resonera med. Ingen "orkar" avbryta fråga för han kan ändå inte förklara på en "lagom" nivå. Ännu en matteföreläsare som är "för smart" för sin kurs...hur kan ni köpa denna föreläsare år efter år?» (Ganska liten)
- herregud, förläsaren... han förklarar dåligt och inte ofta. Den sista delen i kursen va svårast, det om differential ekvationer.» (Ganska stor)
- Normal» (Ganska stor)
- Knasiga förkortningar och ofullständiga lösningar. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.68

- Mina egna anteckningar från föreläsningarna, plus övningstentor räckte för att klara kursen bra. Jag har använt Calculus väldigt lite.» (Mycket liten)
- Raknar med en minutkostnad pa 80 kr/min for min Calculusbok. Ovart.» (Ganska liten)
- Man måste lära sig allting själv genom boken eller få det förklarat av andra elever. Frågar man läraren om någonting förstår man inte svaret man får.» (Ganska liten)
- Normal» (Ganska stor)
- Onödigt dyr har kurslitteraturen varit i alla fall. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»10 31%

Genomsnitt: 3.06

- Nått måste göras, ser katasrof ut» (Mycket dåligt)
- Scanna in de handskrivna tentalosningarna och lagg upp.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»9 28%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 3.56

- Möjligheten att ställa frågor var bra, svaret man fick på dem var betydligt sämre.» (Mycket dåliga)
- I lugn och ro på räknepassen gick det att få hjälp, men under föreläsning var det ingen idé att fråga. Då var han för stressad med att "hinna med" sin papper...» (Ganska dåliga)
- hade önskat att man kunde fått hjälp under tentavecka då man satt och pluggade som värst.» (Ganska bra)
- Ibland tar det lite lång tid att få hjälp men fungerat ganska bra ändå» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»17 53%
Har ej sökt samarbete»5 15%

Genomsnitt: 3.84

- Enda sättet jag har lärt mig på är genom andra elever och självlärning i boken.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»16 50%
Hög»11 34%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.34

- Jag fattade i och försig kursens innehåll ovanligt snabbt och lätt.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»14 43%
Hög»10 31%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.43

- Den relativt låga belastningen i den här kursen komplementerar belastningen i Maskinorienterad Programmering bra.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 9%
Godkänt»18 56%
Gott»9 28%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- Om man har en lärare som inte kan förklara, vilket gör föreläsningarna värdelösa, så blir kursen ytterst dålig.» (Mycket dåligt)
- Kass undervisning, boken förklarar dubbelt så bra.» (Dåligt)
- Hade blivet ett Gott om det vore för tentan » (Dåligt)
- Tråkig. » (Godkänt)
- En ganska svår kurs med mycket innehåll. Ibland gick det fort. Men när allt kommer omkring så har man lärt sig en hel del.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Ingen kommentar»
- SI-klasser»
- SI matten»
- Möjligtvis kursmålen»
- Möjligheten att få extrapoäng till tentan med Matlab-uppgifter.»
- en del 3. Hur begripliga är kursens mål? Jag har inte sett/läst målen Målen är svåra att förstå»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab bonusuppg. hade ingen större koppling till kursen.»
-
- Ingen kommentar»
- Matlab borde ersättas med Octave. Octave är GPL (General Public License) och gratis. Mindre resurskrävande än Matlab dessutom och mycket simpelt att installera (i Linux i alla fall, för Windows bryr vi ju oss inte om. Octave fungerar dock på Windows och OS X.) Finns diverse oliga GUIn till Octave, annars fungerar det fint att köra i terminalen. På en övergång till Octave hade Chalmers dessutom sparat pengar, sluppit betala licensavgifter. Istället kan man ju lägga pengarna på att utveckla Octave! Octave är nästintill kompatibelt med Matlab-språket. Utveckling sker hela tiden. »
- Föreläsningarna behöver ses över. jag siktar på en femma i kursen men jag valde att inte gå på så många lektioner då jag hade svårt att hänga med. det är för mig inte möjligt att skriva av och hinna förstå innebörden av vad du säger. Ett tips jag kan komma med är att först gå igenom ett problem man kan lösa med det du försöker lära oss och därefter ta genomgången om varför det fungerar. »
- Ta undervisningen pa en mer elementar niva. Tror alldeles for manga tappar traden. Nivan ar heller inte forankrad i tentan.»
- Mer pedagogik i föreläsningarna samt att det vore bra att införskaffa en annan föreläsare till "storgruppsövningen" då det är bra med två olika stilar på föreläsningarna.»
- lärare»
- tenatan 3. Hur begripliga är kursens mål? »

16. Övriga kommentarer

-
- inga»


Kursutvärderingssystem från