ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT Vt09 Maskinorienterad programmering, EDA480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-04-24
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»12 35%
Cirka 20 timmar»9 26%
Cirka 25 timmar»5 14%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.38

- Har läst liknande kurs på GU + att jag kan assembler och C sedan tidigare.» (Högst 15 timmar)
- Det mesta har varit labbtid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»4 11%
25%»3 8%
50%»1 2%
75%»12 35%
100%»14 41%

Genomsnitt: 3.85

- Arbetar heltid och skift, gick på de 3 sista föreläsningarna då jag var ledig.» (0%)
- Jag gick på en fölreläsning men tempot var så lågt att det var plågsamt. Ni måste börja lägga nivån någonstans kring medianen av studenternas kompetens och inte anpassa allt efter de som är slöast och sämst, det är ett fatalt misstag som missgynnar alla!» (0%)
- va sjuk första 2 veckorna» (75%)
- Inte varit på något övningstillfälle. Verkade ju dock som att man nästan borde varit på åtminstone de första..» (75%)
- Inga övningar, bara labbar och föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 58%

Genomsnitt: 3.05

- Men jag vet var de står» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag vet inte, tror inte jag läst men har ändå en bra överblick om vad kursen handlar om.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen i sig är ju luddiga, men Roger bröt ner dem och förklarade vad de betydde för OSS. Föredömligt!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Omfång och mål för kursen var vettiga och bra, tyvärr var kursens genomförande och delar av materialet dåligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- bra med klara mål på veckoplaneringen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»22 78%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.07

- Ni måste ställa högre krav, inse att en tredjedel av delatagarna redan kan C och en tredjedel har viss erfarenhet av mikrodatorer tack vare gymnasieprojekt eller tidigare arbetslivserfarenhet.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Dock var det lite smärtsamt att ha läst Digodat utanför D. Var viss skillnad i förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket på för kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 24%
Ja, i hög grad»14 48%
Vet ej/har inte examinerats än»7 24%

Genomsnitt: 2.93

- I digodaten gavs stora poangavdrag for detaljfel, trots tydlig losningside. Ar det ett rattvist satt att bedoma maluppfyllelse?» (I viss utsträckning)
- Förvånadsvärt trevlig tenta.» (Ja, i hög grad)
- Vi hade till och med en sak på tentan som han inte hade gått igenom på föreläsningarna. vilket jag tycker är mycket dåligt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.73

- Läst hemma» (Mycket liten)
- Gick inte på föreläsningarna..» (Mycket liten)
- Jag var inte med på någon av undervisningarna» (Mycket liten)
- För min del hade jag gärna bytt ALL undervisning mot mera tid i labbet!» (Mycket liten)
- Svårt att ta tills sig data på tavlan, faller på plats när man jobbar med det. Sim-pass med handledning var bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»18 52%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.94

- STORA slantar raknat i minutkostnad. Tvivelaktigt om Skansholm far provision per sald bok. Kop av hans bok belonades med 3 latta poang pa tentan. (Uppgift 4)» (Ganska liten)
- hade inte mop boken/häftet» (Ganska liten)
- förutom den blåa» (Ganska stor)
- mindre i maskinorienterade (blå) boken men mer c boken» (Ganska stor)
- Vägen till C var riktigt bra!» (Ganska stor)
- Ni har lagt ner beundransvärt mycket tid på labbkort, övningshöfte m.m. tyvärr sumpar ni hela intrycket genom att övningboken innehåller så enormt mycket fel och ofullständigheter. Sätt någon student på att korrläsa och jobba sig igenom den! De blå häftena var nog bra en gång för länge sedan men verkar ha blivit sönderredigerade och är inte så bra längre. Ny bok verkar dock vara på gång, den kan bli bra men de drafts som delats ut har tyvärr lidit av en överforcerande stil som inte förklarar innehållet så bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»11 32%

Genomsnitt: 3.11

- Webbsidan är o-organiserad och fungerar dåligt. Verktyget för gruppindelning är fullständigt värdelöst och orsakade stora svårigheter i början av kursen. Var själv utan både labbkamrat och labbtillefälle när jag kom till första labbtillfället. Ordnade sig av ren slump, men var självfallet ändå källa till oro och bortslösad tid. Organisera detta bättre nästa år!» (Mycket dåligt)
- Kapitalist-Skansholm vägrar ge ut slides. Fast klart vill man sälja sin bok så. Därav betyget "mycket dåligt". Tur att man lätt googlar fram C-dokumentationer. » (Mycket dåligt)
- Det var ju rena skämtet att de inte hade ordning på labtiderna och när det sen rättades till flyttades folk om hejvilt. Hur svårt kan det vara att göra rätt?» (Mycket dåligt)
- Lite utspritt over resurshemsida och veckoplanering, men en stor del av materialet fanns dar. Forutom Skansholms material, dar hanvisades det till nagot obskyrt upphovsrattsavtal? Saldes aven slide"sen till Studentlitteratur?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»15 45%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 3.87

- Bra under labbtillfällena.» (Ganska bra)
- Det går fint att få hjälp på simulatorpassen, föreläsningarna och laborationerna.» (Mycket bra)
- Innehållet är egentligen inte så komplicerat, rörigheten är ett större problem än svårigheten.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»16 48%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.66

- väldigt dålig labkompis. vi har bestämt tid många gånger men han dök bara upp några gånger i början. den löken har suttit hemma o spelat wow hela tiden och skiter i skolan.» (Mycket dåligt)
- har labbat med samma person i över ett år nu, så det funkade bra» (Mycket bra)
- Om det varit möjligt att labba ensam eller i par utan tjafs. Tillgången på labpartners som är på samma kunskaps- och ambitionsnivå som en själv och med samma tidsmässiga uppläg varierar starkt. Lär av hur Koen körde sin kurs, där uppmanades alla att labba i par vilket de flesta gjorde men det var samtidigt tillåtet att labba ensam. Inför en sån lösning och ni höjer examniationsgraden med 15% i ett svep!» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»16 48%
Hög»11 33%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.39

- har läst kursen innan med misslyckats så det va inte så mkt nytt att lära sig» (Lagom)
- Lite ojämnt dock. Första veckan, medan man som bäst försökte organisera sig, var det _väldigt_ mycket att göra. Senare var det bara glassa.» (Lagom)
- Sista labben tog en del tid, berodde nog mest på att vi gjort några kodmissar. » (Lagom)
- Lite tufft i början, men sen var det lagom. Precis som de lova...» (Lagom)
- lite stressigt ibland inför labbar osv... vilket ledde till nid prioritering på andra kurser» (Hög)
- Skont att fa jobba pa lite i slutet, intressanta uppgifter!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»18 54%
Hög»10 30%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.42

- Lite tung i slutet.» (Hög)
- Laborationerna var ansträngande och tog för stor del av studietiden varje vecka. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»12 35%
Gott»13 38%
Mycket gott»8 23%

Genomsnitt: 3.82

- Jag gillar innehållet och omfånget, det är vettiga och viktiga saker. Tyvärr var genomförandet dåligt men det är varken svårt eller dyrt att rätta till så förhoppningsvis nyktrar någon till nästa år.» (Dåligt)
- Lite märklig kurs. Vet fortfarande inte riktigt vad den handlade om egentligen. Kändes lite som "blandade saker som blivit över från andra kurser".» (Godkänt)
- Kursen kändes dubbelt så stor som vad jag var van vid. Labbarna tog upp all tid, och resten fick pluggas in sista veckan.» (Godkänt)
- rolig kurs!» (Gott)
- Intressant amne.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten till simulator typ XCC»
-
- Grafikföreläsningen var ju mumsfillebabba. »
- Labbarna är väldigt lärorika och kul!»
- Laborationerna är väl bra nog.»
- föreläsnings uppbyggnad är bra»
- "storgruppsövningarna" med en annan föreläsare.»
- labbarna»
- Labbtillfällena»
- Skansholms föreläsningar, han gick igenom allt från grunden i ett bra tempo»
- Ingen kommentar»
- Rätta alla småfel i övnings/labhäftet och inför lite mer omfattande C-uppgifter (ta bort lite av de allra enklaste assembleruppgifterna) så är den riktigt bra.»
- Labbarna var väldigt lärorika och intressanta. Bra gästföreläsningar»
- tydlig vecoplanering»
- Roger har mycket sansade och bra tankar om hur man lär ut. Han förstår sig på sina "elever".»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle vilja ha ett kapitel till i Arbetsboken där man programmerade med C. Så att man fick en större vara av det.»
-
- Hemsidan. Om inte ni byter ut den så bygger jag en ny och injectar en redirect. :-)»
- Problemet med att simulatorerna endast finns Microsoft Windows, är ett problem som verkligen inte borde existera. Hela världen är inte Microsoft-anhängare, det finns oss som _vägrar_ använda Microsoft-program pga ideologiska skäl. Och att påstå att simulatorerna fungerar bra under Wine vore att ljuga, otroligt buggigt och ostabilt. Med CrossOver fungerar det ännu sämre. Borde inte vara överdrivet svårt att porta till i alla fall Linux, och göra programmen till FOSS (Free and open source software). Otroligt dåligt av Skansholm pga upphovsrättsskäl vägra dela ut sina slides, nog för att det inte var världens bästa slides, men ändå. Det är KODSNUTTAR, inte hela boken. Man drar snabbt slutsatsen att det ligger ett pengaintresse i det hela, om det är så eller inte låter jag vara osagt dock. Otroligt låg användarvänlighet på simulatorerna, kortkommandon hade underlättat arbetet mycket. För att nämna en enkel förbättring. Om det varit FOSS hade vi (studenter) självklart kunnat bjuda på en förbättrad version.»
- Programvaran för att testa sina program är inte så het. Speciellt XCC var särskilt frustrerande. Det var iofs en fin funktion att man kunde stega igenom varje c-rad och se hur de realiserades i assemblerkod. Men annars är det huvudvärksframkallande att använda de programmen.»
- lägga ut fler övnings tentor minst 3-4 ungefär eller varför inte lägga ut gamla tentor?»
- Plocka bort Skansholms material. Ett kop av hans bok belonades med 3 tentapoang (uppgift 4 pa tentan).»
- Svårare valfria labbar. Tex skulle man kunna ha 5 assemblerlabbar och 5 st för C, så får varje student välja 6 st totalt som han/hon tycker verkar lärorika. Som det är idag var labbarna mycket enkla för oss som kan programmera sedan tidigare, men jag kan tänka mig att de är ett måste för de som har andra förkunskaper.»
- Det kändes som om de sista föreläsningarna om CAN-protokollet och om datorgrafiken mest bara var för utfyllnad. Det kändes inte som om jag lärde mig så mycket om CAN-protokollet då det kändes som man bara krafsade lite i det utan någon vidare anledning»
- Jag tycker ni ska gå igenom hur man löser uppgifter mera under föreläsningar»
- mitt engagemang »
- - Möjlighet att sitta i labbet övervakad men icke handledd och testköra sina program ett par dagar före den riktiga labbuppkörningen. Då har man möjlighet att själv hitta och förstå vad som gick fel och inlärningen blir väsentligt bättre - Gör det möjligt att labba ensam! Det är inte bra när det blir så att en programmerar och en ser på, det gynnar ingen.»
- extra poäng för gästföreläsningar»

16. Övriga kommentarer

- När vi började med C programmeringen kändes det som om det var för personer som redan kunde C, Jag skulle vilja ha mer grunder i början»
-
- Norrmannen är bra go".»
- mycket bättre än tidigare år!»
- Trevligt med lite fördjupande föreläsningar, även fast grafikföreläsningen var rätt ointressant (i alla fall om man är helt ointresserad utav spel). »
- De få föreläsningar jag var på var roliga och pedagogiska. Mycket bra föreläsare.»
- Idé och omnfång = bra, upplägg och genomförande = dåligt. Inse att alla studenter inte är konstant lata och bakfulla och måste detaljstyras som kurskonstruktören tycks ha fått för sig, det förstör bara och gör folk omotiverade.»
- Ibland kunde varken vi själva eller handledarna komma på vad som var fel. Vad gör man då?»


Kursutvärderingssystem från