ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - Matematik del C, 2009, LMA162 0103

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-05-13
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»1 1%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»48 70%

Genomsnitt: 4.64

- Lite jobbigt med vikarier bara, då de har olika sätt att undervisa på.» (Ganska bra)
- dåligt att jonny var borta så mycket för han är hundra gånger bättre än vikarierna vi hade.» (Ganska bra)
- lasse är grym» (Mycket bra)
- johnny är fortfarande kung» (Mycket bra)
- Bra lärare, bra kompetens» (Mycket bra)
- Lasse var den helt klart bästa matte föreläsaren jag haft!» (Mycket bra)
- Lasse var grymt bra =)» (Mycket bra)
- Jonny är en mycket bra föreläsare.» (Mycket bra)
- Den absolut bästa föreläsaren hittills! All Credit till Lasse.» (Mycket bra)
- Denna delkursen hade grupp 6-12 utan tvekan den bästa föreläsaren sen basåret började. Inte för att övriga varit dåliga, inte alls utan Lasse får helt enkelt alla andra att blekna.» (Mycket bra)
- Det är lätt att hänga med, även om det ibland är svårt att se vad som står på tavlan.» (Mycket bra)
- Lasse är en bra föreläsare och får en att lyssna!! Hälsa honom det.» (Mycket bra)
- Lasse var en mycket bra föreläsare» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

68 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»3 4%
80-100%»65 95%

Genomsnitt: 4.95

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Tandläkarbesök»
- sjukdom»
- vård av sjukt barn eller att jag var sjuk»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

68 svarande

För lite övningar»6 8%
Väl avvägt»61 89%
För många övningar»1 1%

Genomsnitt: 1.92

- Gick ej på övningarna!» (Väl avvägt)
- hade gärna haft 3 övningar istället för 2» (Väl avvägt)
- Fast tre övningstillfällen i veckan hade egentligen varit det ultimata!» (Väl avvägt)
- alla övningarna har vi haft i början av veckan, det hade vart bättre om vi kunde haft någon övning i slutet på veckan också» (Väl avvägt)
- Går inte på övningar så vet egentligen inte, skulle föredra mer tid för föreläsningar» (För många övningar)

5. Hur har övningarna fungerat?*

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 13%
Ganska bra»47 69%
Mycket bra»12 17%

Genomsnitt: 3.04

- en av ledningskillarna, (kan tyvärr inte namnet på han) tyckte det var mycket roligare att räkna tal på tavlan än att hjälpa oss så de övningarna var mer som föresläsningar och det är ju inte riktigt meningen » (Ganska dåligt)
- Gick ej på dem då jag anser att jag får mer gjort på egen hand!» (Ganska dåligt)
- För många elever i övningssalen samtidigt och tillräckligt med hjälp är svårt att få.» (Ganska dåligt)
- Är ofta stökigt, människor sitter i grupp och diskuterar matematik och även annat som inte hör till övningen.» (Ganska dåligt)
- har inte varit på övningarna så vet inte! ha inte denna som obligatorisk fråga» (Ganska dåligt)
- Beroende på "övningsledare" eller motsvarande. Vissa spenderar halva övningen med en elev. » (Ganska dåligt)
- Vid nästan varje övningstillfälle hände det att övningsläraren hjälpte en och samma person i 20-30 minuter. » (Ganska dåligt)
- Har studerat mest på egen hand med kompisar» (Ganska bra)
- Vissa övningslärare tar för lång tid per person, Sara exempelvis.» (Ganska bra)
- viss lärare bättre på att förklara» (Ganska bra)
- stressade lärare» (Ganska bra)
- Hade en övningsledare vi inte haft tidigare i grupp 4 på måndagarna, hon var väldigt bra.» (Ganska bra)
- många "nya" studenter i övningsgruppen. verkar som de har "bytt" grupp/det passar bättre in på schemat att gå på våra övningstillfällen. detta har lett till att man har fått mindre hjälp.» (Ganska bra)
- Hinner få hjälp ca 1 gång per lektion» (Ganska bra)
- Inte varit på några övningar» (Ganska bra)
- Jag föredrog vår förra övningsledare som grupp 3 hade under hösten, dem vi haft nu har inte varit så bra på att förklara eller lyssna på det man vill ha hjälp med. Och ibland märker man att de tycker att man kanske ställer "dumma" eller onödiga frågor, vår tidigare övningsledare svarade alltid lika vänligt oavsett vad man frågade. » (Ganska bra)
- En effektivisering av SI-ledarna behövs så att alla ska hinna få hjälp minst en gång under övningen.» (Ganska bra)
- Jag vet inte, var aldrig där. » (Ganska bra)
- jättebra övningslerade för grupp 2 den här perioden!» (Mycket bra)
- Det var möjligt att få hjälp flera gånger under lektionens gång, skönt!» (Mycket bra)
- Riktigt bra övningslärare!» (Mycket bra)
- Jag har ingen aning hur de fungerat. Har studerat på egen hand, med andra klasskompisar. Kan oftare få hjälp av dem än på övningstillfällerna» (Mycket bra)
- Lasse gav snabba svar och rak på sak, fick aldrig vänta länge, som vissa andra övningsledare som sitter med en och samma person många minuter, som gör att det billdas en lång kö.» (Mycket bra)

6. Hur många övningar var du på?

68 svarande

0%»9 13%
25%»8 11%
50%»6 8%
75%»15 22%
100%»30 44%

Genomsnitt: 3.72

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

68 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»15 22%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»40 58%
För lite tid för eget arbete.»1 1%
För lite tid till att ställa frågor.»15 22%

- se ovan» (För lite tid för eget arbete.)
- jag har aldrig sett en tavelgenomgång på övning.» (För lite tavelgenomgång.)
- Har inte varit på övningarna» (För lite tavelgenomgång., För lite tid till att ställa frågor.)
- Inte gått på så många övningar pga att man inte hinner få hjälp. Har gått snabbare att plugga själv och fråga kompisar. Kanske skulle vara bra med fler övn. ledare.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Inget att direkt göra åt eftersom problemet är att det tar tid för folk att få hjälp och man måste vänta på sin tur» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Jag är övertygad om att övningsledarna får samma fråga många gånger. Det skulle sparas mycket tid om man kunde, efter behov gå igenom tal på tavlan, det tar inte många minuter för att komma på några enkla sätt för att administrera detta.» (För lite tavelgenomgång., För lite tid till att ställa frågor.)
- Som sagt, om övningsläraren lägger ner 20-30 min. på en och samma person hinner man inte ställa så många frågor. » (För lite tid till att ställa frågor.)
- övningarna hade inga genomgångar alls.» (För lite tavelgenomgång.)
- Jag vet inte, jag var aldrig där» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Har ingen aning» (För lite tavelgenomgång.)
- SI-Ledare har svårt för att hinna med alla» (För lite tid till att ställa frågor.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

68 svarande

1 (För låg)»1 1%
1 1%
32 47%
34 50%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- mellan 3-4 , hann inte riktigt med att lära in allt så det satt innan nytt kom upp som man var tvungen att hänga med på, lite snabbt tempo.» (3)
- Har inget att klaga på.. tycker tempot är perfekt.. » (3)
- Lugnare tempo på den här delen, eller så har det bara varit lättare att förstå. Bra för de som har haft omtentor, känns som om de får en chans att hinna med tentorna som kommer också.» (3)
- Jobbig kurs med mycket tung teori» (4)
- Tentan var enligt mig mycket svårare än de flesta frågor i boken och exempeltentamen, men det är ju föga subjektivt ,) » (4)

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

68 svarande

Högst 5 timmar»8 11%
6 - 10 timmar»23 33%
11 - 15 timmar»16 23%
16 - 20 timmar»11 16%
Minst 21 timmar»10 14%

Genomsnitt: 2.88

- har lagt max en timma i veckan förutom den/de föreläsningar jag gått på» (Högst 5 timmar)
- 10h» ( 6 - 10 timmar)
- är inte helt säker men var på de flesta matte supportrarna så det blev en del timmar där också» (16 - 20 timmar)
- pluggat väldigt mycket men det har varit roligt och har lärt mig mycket..» (Minst 21 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 7%
Varken eller»13 19%
Ganska stor»29 42%
Mycket stor»20 29%

Genomsnitt: 3.91

- Jag fick betala fullpris för en bok med massa fel i, från förra året. Flera andra hade böcker som stämde och som de lättare kan sälja efter kursens slut.» (Ganska stor)
- Böckerna är gjorda för denna kursen och innehåller mycket bra exempel och endast relevanta förklaringar» (Ganska stor)
- Måste bara säga att det inte hade kunnat bli bättre upplägg i matteböckerna än de vi har! skitbra! » (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

66 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Varken eller»18 27%
Ganska bra»28 42%
Mycket bra»16 24%

Genomsnitt: 3.83

- kan man ens kalla det för hemsida? dålig uppdatering och när sedan saker som kursplanering m.m tas bort efter ett tag undrar man.» (Mycket dåligt)
- Sen information om vilka bevis vi skulle ha, men framförallt grymmt dålig information om NÄR dom skulle komma, vilket gör att man inte kan planera, alls.» (Ganska dåligt)
- man kunde inte ladde ner facit till tentorna är ett stort minus annars användes inte internet i kursen» (Ganska dåligt)
- Teoriuppgifterna borde komma ut i början av kursen hellre än i slutet, förståelsen för det vi gör ökar något enormt när jag lärt mig teoriuppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Matematikens kurshemsida skulle kunna uppdateras oftare och "fräshas" till en aning. Den är rätt tråkig.» (Varken eller)
- Inte mycket där mer än tentorna. och de kom ju» (Varken eller)
- exempeltentorna kommer ut för sen samt att det gärna hade fått vara fler av dom.(vi får endast två utdelade per kurs)» (Ganska bra)
- Bevisen bör läggas ut tidigare.» (Ganska bra)
- Det har funkat utan problem men tycker dock att lärarna borde lägga ut exempeltentor och gamla tentor (MED FACIT!) mycket tidigare så man kan börja öva på dem..» (Ganska bra)
- Johnny borde lära sig att lägga ut saker själv, så krångligt kan det inte vara..» (Ganska bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»4 5%
Ganska bra»27 39%
Mycket bra»37 54%

Genomsnitt: 4.48

- Att folk sitter och pratar för mycket på föreläsningarna är ett problem, men det enda som kan bättra det är de övriga elevernas attityd. Svårt att veta vad man kan göra åt det.» (Ganska bra)
- Den frågan bör ställas till dom jag arbetat med och eftersom detta är anonymt så uppstår det vissa problem. Jag personligen tycker att det har fungerat bra.» (Ganska bra)
- Sitter kvar me kompisarna från klassen varje dag o pluggar tills sent på kvällen. Får mycket hjälp och har roligt samtidigt!» (Mycket bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»6 8%
Ganska bra»30 44%
Mycket bra»32 47%

Genomsnitt: 4.38

- jobbigt dock när andra från andra grupper kommer in på ens övningar och tar tid så man inte hinner få hjälp och när dom sitter och pratar så man inte kan koncentrera sig ordentligt och läraren inget gör. » (Ganska bra)
- jonny är bäst» (Ganska bra)
- mycket bra!» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsare, och övningsledare!» (Mycket bra)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johnny, pga otroligt bra föreläsningar.»
- Jonny Lindström och Lars»
- Samma lärare! Lasse westerlund har varit en otroligt duktig lärare och jag önskar att vi hade haft honom i alla läsperioder. Den mest pedagogiska lärare jag någonsin haft. »
- Jonny, som är en mycket bra lärare!»
- Jonny Lindström!»
- Johnny som föreläsare =)»
- Läxhjälpen, repetition innan tentan, övningar, alltsammans i princip.»
- Hade gärna sett att vi har Lars Westerlund även under sista delen på basåret.»
- läraren»
- lasse»
- Johnny!, han är grym»
- upplägget på matteplaneringen.. och JOHNNY! MYCKET bra föreläsare!»
- Lasse, föreläsaren. Helt grym! Vi vill ha honom nästa period med! Även kallad "Super Lasse", för att han var så bra, av studenterna. :)»
- Jonny»
- Det mesta johnny är en bra föreläsare»
- Att övningstentorna gås igenom noggrant på de sista föreläsningarna innan tentan.»
- Alla tillfällen att få hjälp.»
- Lasse! »
- Lasse som föreläsare»
- Jonny»
- Johnny i allmänhet, han är bra på att föreläsa och gör så att man förstår det mesta. »
- Jonny Lindström»
- Jhonny som föreläsare!»
- Lars gör det jättebra på föreläsningarna, man förstår nästan allt pga hans vilja att lära ut. Han är engagerad till 100% och bör definitivt behållas till nästa år!!»
- Armani o halvschtekaren skall helt klart vara kvar som övningslärare eller skickas över till min framtida utbildning :D»
- jonny»
- Lasse!!!!»
- Ha kvar delen med summaberäkningar, den delen som låg på den här läsperioden för första gången.»
- Lasse»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om undersökningen kunde göras på ett bättre sätt. Svarar man att man varit på 0% av övningstillfällena så ska man inte behöva svara på hur dom har fungerat, då detta ger en mycket missvisande undersökning.»
- Då övningslärarna inte alltid har haft samma utbildning som den vi går, och då alla föreläsare vi haft inte använt sig av samma uttryck, pedagogik och metoder, så saknas en känsla av samarbete emellan dem. Vid flera tillfällen har vi lärt oss olika metoder för att lösa uppgifter av både föreläsare, övningslärare och kurslitteratur. Jag skulle vilja föreslå att man snackar ihop sig på ett bättre sätt och försöker enas om vilka metoder man ska lära ut.»
- Att Jonny inte tar semester mitt i skiten»
- Böcker utan fel i facit!»
- den kan gott vara lite svårare»
- Fler övningsledare i fler salar!»
- Hade gärna velat ha en genomgång av bevisen lite tidigare i kursen.»
- Bevisen bör komma ut tidigare.»
- Mer tavelgenomgång på de svårare talen från boken under övningstid.»
- Nästan inget! lite för lite övn. ledare men annars perfekt!»
- Fixa så man får reda på vilka bevisen snabbare för H**vete!»
- Skaffa microfon och hög talare till föreläsarna och använd internet mer om fysik läraren kan lägga ut facit på internet så kan johnny det med.»
- Bättre jämvikt mellan matematik Del B och Del C. Flytta över något till C delen så att det inte blir så stressigt i B och lugnt i C. »
- Fler hjälptillfällen. Fler exempeltentor som gås igenom.»
- Teoriuppgifter tidigare. »
- Gör det svårare, mer djup. snabbare tempo i föreläsningarna»
- De flesta aner att Jhonny är bättre föreläsare, därför bör han hålla i föreläsningarna för grupp 6-10 i stället för 1-5, för att jämna ut förutsättningar.»
- Det enda negativa var bytet av övningsledare, men det påverkar inte mig nästa år så... inget.»
- färre bevis och fler räkneexempel»
- Inget»
- Tycker kursen är bra. Men detta formuläret är inte bra. Eftersom jag inte varit på någon övning ( har suttit och pluggat de tillfällerna, men på en annan plats än lektionssalen) så kan inte jag svara på de frågorna. Ändå är dessa "obligatoriska" frågor. Jag kan inte heller svara tex "Vet ej". Vad jag än svarar på dessa frågorna så får ni ett svar till er statestik som är fel. Ville bara framföra detta.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från