ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ledership &Teamwork, LBT812

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-27 - 2008-11-30
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvädering 2007 Lp 1

Kurs: Ledership & Teamwork
Lärare: Ian Smith

1. Vad tyckte du om gruppövning nr 1?

"Prison dilema" övnigen då klassen delades in i två grupper och skulle förhandla om högsta poäng

Poängbedömning sker enligt följande:
5= Mycket bra 4= Bra 3= Varken bra eller dåligt 2=Dålig 1= Mycket dåligt

20 svarande

7 35%
10 50%
3 15%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jättebra, jätteintressant» (5)
- Intressant o se om man kunde lite på den andra gruppen efter att man förhandlat med dem. belv ett intressant resultat. » (4)
- Bra sätt att lära känna de andra som läste kursen» (4)
- Den var helt okej» (4)
- Intressant, även om det inte är en tävling så tävlar grupperna.» (4)
- Visste inte vad den skulle gå ut på i början, var svårt att veta vad man skulle göra..» (3)

2. Vad tyckte du om gruppövning nr 2?

"Kvinnlig Byggledare i Bagdad"

17 svarande

3 17%
4 23%
9 52%
1 5%
0 0%

Genomsnitt: 2.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kan inte minnas att det var någon sådan övning...» (?)
- var inte där» (?)
- Intressant ämne att diskutera kring. Kultur kockar väcker mycket känslor ämnen att diskutera.» (5)
- bra för att förstå kulturella skillnader.» (5)
- Jätte intressant och relevant» (5)
- Fick en att tänka till lite på hur olika kulturer tänker» (4)
- Missade denna» (3)
- Gjorde den inte» (3)

3. Vad tyckte du om gruppövning nr 3?

"Kartan" där man skulle räkna ut antal möjliga vägar till Birmingham.

- good, funny.»
- en uppgift som går fortare att lösa om man är i grupp än om man e själv. Blev dock lite rörig. »
- ok antar ja minns inte riktigt hur det gick»
- helt ok.»
- krånglig. Fattade inte riktigt»
- Lite för ostrukturerad, men OK.»
- Jag fattade ingenting»
- Kul,intressant.»
- Missade denna»
- Kan inte minnas att det var någon sådan övning...»
- vet ej»
-
- Gjorde den inte»
- var inte där»

4. Vad tyckte du om gruppövning nr 4?

"Produktion av Pappersflygplan"

- also funny and good»
- kul uppgift. där var det verkligen sammarbete som kommunikation som var huvudpunkterna. och det var tydligt hur gruppen agerade. »
- mycket lärorik övning, fick se hur gruppen fungerade på ett tydligt sätt.»
- rolig men kanske lite svårt för oss som var i grupperna att se skillnaderna på grupperna.»
- Kul. Alla samarbetade»
- Bra, visade tydligt hur ett team byggs upp och fungerar.»
- Kul»
- Kul»
- Missade denna»
- Ok.»
- intressant, lärorik»
- I slutändan kändes den lite meningslös, men fårstod ändå poängen.»
- Intressant, Välgenomtänkt. »
- intressant. mer tid»
- Gjorde den inte»
- var inte där»

5. vad tyckte du om gruppövning nr 5?

"Stickorna" uppgiften då vi skulle bygga ett torn av stickor där alla hade olika uppgifter.

- you didnt getthe rules right away»
- bra övning för att visa hur viktigt det är med kimmunikation. Lyssna på andra och att själv tala till andra. »
- mycket lärorik övning, fick se hur gruppen fungerade på ett tydligt sätt.»
- sådär. det var lite svårt att förstå uppgiften och så fattades det något kort så det blev inte så lyckat.»
- Bra, men för dåligt eftersnack.»
- Bra, visad hur svårt det kan vara att kommunicera i en grupp eller ett team.»
- Den var rolig, svårt att göra sig hörd.»
- Var inte med från början.Men verkade vara intressant övning.»
- intressant»
- Skitbra, kul och oimväxlande. Synd bara att kinserna inte lyssnade...»
- Svår men väldigt bra»
- ganska intressant»
- Den var lärorik och roligt. Man kunde dra kopplingar till verkligheten.»
- Intressant, Välgenomtänkt.»
- budskapet gick inte riktigt fram»
- Gjorde den inte»
- det var kul»
- mycket bra»

6. Vad tyckte du om grupparbetet?

"Rapporten om Teamwork and Ledership"

- To easy.»
- jag tyckte rapporten va bra att skriva för att knyta an till de olika delarna. fanns mycket att skriva om det. svårt att veta vilka som var de viktigaste delarna att ta med. »
- Visst funka la va inte så avancerat men passade bra in på kursen och man fick främst reflektera på vad man lärt sig.»
- helt ok. det blir ju tyvärr lite likt det han pratat om på föreläsningar fast man kanske skulle velat gå lite djupare på något område.»
- Jätte bra då jag arbetede med folk jag inte brukar vara med annars.»
- Bra, det gav en möjlighet att reflektera över det man lärt sig!»
- Nyttigt att man inte fick välja grupper själv, svårt att brainstorma på engelska.»
- Helt ok.Lite skeptiskt i början iom att alla grupper hade samma rubrik.Men det löste sig ju ändå.»
- mindre givande»
- Svårt att sammanfoga grupperna vilket krävde god planering. Slugt att sätta samman helt nya grupper och be dessa skriv om teamwork.»
- Ok. lite flummigt..»
- blir inte det bästa resultatet när man blir indelad i grupper utan att själv välja deltagare men det är trots allt lärorikt att anpassa sig»
- Lite flummig, man lärde sig nog inte mycket på den. »
- bra»
- Bra»
- det var bra, kul med utbytesstudenter (ej tyskar)»
- bra. lite tråkigt att alla grupper skrev om samma sak. bra att grupperna valde at presentera på olika sätt.»

7. Vad tyckte du om sättet att redovisa grupparbetet på?

vad det bra att få fria händer för strukturen av redovisningen?

- yes, never know whats going to happen.»
- kul att alla presentationer var så olika trots att alla presentera samma ämne. det vill vi se mer av i fortsättningen.»
- bra »
- ja, roligt att se olika upplägg.»
- kalas bra. Alla hade olika ideér»
- Absolut, det gjorde det roligare att titta på de andras redovisningar också!»
- fria händer för redovisningen tycker jag var bra, roligt att de flesta valde att göra olika grejer»
- Verkligen.»
- ja»
- Ja det tycker jag. Det gav variation och varje grupp fick chansen att uttrycka sig så som de ville.»
- Ganska bra.. det blev tyvärr mycket samma hela tiden»
- lite långtråkigt att lyssna på flera arbeten om sama ämne, men de som gjorde annorlunda var kul och alla var duktiga»
- Ja, alla hade olika varianter. Roligare att hänga med på. »
- Blir mer intresant då»
- bra»
- Ja»
- bra»
- ja, men lite mer direktiv om att det var bra att komma på egna redovisningssätt»

8. Vad tyckte du om individuella essy uppgiften?

- kind of easy»
- ett bra sett att reflektera över vad man lärt sig.»
- bra gav mycket utrymme till egna refelktioner»
- bra att få ge sin reflektion på kursen,vad man lärt sig och hur man tänker gå vidare med sin kunskap.»
- lagom lätt.»
- Bra, kändes OK att avsluta med en individuell uppgift för de mesta hade varit i grupp.»
- bra att man gör en individuell uppift för betygets skull»
- Bra.»
- helt okej»
- Lagom omfattande, bra med ämnen som vi själva gett oss att själva välja.»
- Viktig del som hjälper studenten att tänka efter hur man själv fungerar eller har fungerat i grupp»
- lite svårt svårt att hitta motivationen efter tentan och lite oklara restriktioner så det återstår väl att se om man gjort rätt»
- Lite dryg, kunde vara kortare, men annars bra.»
- Bra med en fri reflektions uppgift»
- ok»
- Helt ok»
- bra»
- aldeless för liten och ej krävande för att vara av så stor betydelse av betyget»

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

18 svarande

3 16%
13 72%
2 11%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kul med övningar i mellan åt. » (5)
- Ian är karismatisk och lätt att lyssna på.» (5)
- intressanta och bra genomförda» (4)
- han pratade för fort ibland» (4)
- Gick lite för snabbt ganska många gånger. » (4)
- kanske » (4)

10. Vad tyckte du om lärarinsatsen?

Phil Thomas

16 svarande

5 31%
9 56%
2 12%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det skall nog stå Ian, men han var okej.» (?)
- Phil Thomas? Han hade inte den här kursen.» (?)
- Ian va rolig och bra på att undervisa. dock kunde han prata lite för fort i bland och då hängde man inte riktigt med i svängen. » (5)
- Det var väl ändå IAN?! Fast Phil hade gjort denna kursen minst lika bra.» (5)
- Phil Thomas? Ian var det väll? både är jättebra, 5!» (5)
- bra» (4)
- Ian Smith hette han!» (4)
- Duktig» (4)

11. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

17 svarande

0 0%
3 17%
12 70%
1 5%
1 5%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- (?)
- kurslitteratur?» (?)
- Skulle gått djupare på vissa saker» (4)
- det var bra power point slides han delade ut.. och de mesta av informationen gick att hitta på egen väg.» (3)
- hade vi någon? kanske artiklarna då och de var la bra» (3)
- bra att slippa släpa på en bok» (3)
- hade inte så mycket kursmaterial, blir ju billigt och bra» (3)
- Vilken?» (3)
- Kan nästan inte kalla det kurslitteratur» (3)
- What literature?» (1)

12. Vad tyckte du om handledningen?

16 svarande

2 12%
4 25%
9 56%
0 0%
1 6%

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilken handledning?» (?)
- (?)
- hade ingen handledning. » (3)
- vilken?» (3)
- var det någon handledning???» (3)
- Bra att Ian svarade på mailen och alltid bekräftade att han läst det man skickat» (3)
- vi gick inte på någon sådan» (3)
- hade vi nån?» (3)
- Obefintlig» (1)

13. Vad tyckte du om arbetsbördan?

19 svarande

3 15%
7 36%
7 36%
1 5%
1 5%

Genomsnitt: 2.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det var okej» (4)
- Lagom, helt ok.» (4)
- väldigt lagom» (3)
- Mycket låg, men man lärde sig ändå mycket utan att det ställdes höga krav på det man skulle prestera. » (3)
- Lagom» (3)
- Easy» (3)
- Alldeles för lite för att vara en 7,5 hp kurs» (3)
- Tooooooooooo easy.» (1)

14. Vad har du lärt dig?

- Nothing..»
- Lärt mig mer om hur grupper och team fungerar. vilktiga roller i team och vad man själv har för role i team. »
- hur team funderar och olika sätt att se sig som ledare»
- lite mer om grupper och olika roller folk tar i grupper.»
- Mycket upprepning»
- Hur ett team byggs upp och fungerar. Hur kommunikation väldigt ofta kan vara ett hinder för ett teams arbete. Hur en bra ledare skall vara. Vad man själv kan tänka på för att vara en så bra ledare eller team medlem som möjligt!»
- Snarare mycket som man får bekräftat,men å andra sidan så är det ju sånt ämne där alla egengltigen kan,sunt förnuft.»
- Hur team fungerar»
- Tja... Att det handlar om Trust.»
- Engelska och viss fördjupning i delar av beteendevetenskapen i åk1»
- det mesta om teamwork både i teori och praktik»
- Har fått lite mer förtåelse.»
- Bra att få teorier kring ledarskap »
- En del»
- asmycket»

15. Vad tyckte du var bra?

- Group excercises.»
- bra övningar, och att man sedan fick reflektera över sitt och andras deltagande i övningen och tänka efter varför det gick som det gick.»
- sättet att hålla kursen hade ett bra syfte det handlade om mycket egna reflektioner»
- alla övningar var bra.»
- man övade sin engelska»
- De mesta var bra!»
- att det har stor relevans för kommande jobb»
- Engelska.»
- Övningarna var väldigt givande»
- att vi inte fick välj grupper på ett sätt. Intressanta föreläsningar. bra kurs att ha på engelska då man förstod när det inte var facktermer»
- Att han gick igenom så många olika delar.»
- grupp arbetet»
- Det mesta»
- lärarna»

16. Vad tyckte du var mindre bra?

- No literature.»
- att läraren pladdrade på för fort och ibland "off track"»
- inget speciellt att klaga på.»
- Även här,kurslitteraturen.»
- För mycket studenter.»
- att man inte fick välja grupp till gruppatbetet»
- Att det gick snabbt, och lite för många ppt med alldeles för mycket text. »
- att vi försökte täcka hela området lite istället för att gå djupare på vissa saker.»
-
- den här kursutvärderingen»

17. Relevans för vår utbildning?

- Small.»
- mycket relevant för vår utbildning»
- stor»
- ja, det är bra att veta hur olika folk kan vara med tanke på att vi kanske kommer att arbeta i team.»
- Ja, vi kommer jobba mycket med Team arbeten framöver!»
- jag trodde att kursen skulle vara annorlunda, känndes som om man kunde gjort den på annat sätt, mycket hade har vi redan gått igenom i beteendevetenskapen. »
- Absolut.»
- Stor»
- Stor. Vi skall ju ändå bli ledare.»
- Bra. Många kommer ha ledarroller och jobba projekt/team baserat»
- ja, och för egen del»
- Ja»
- hög»
-
- ja»

18. Förslag till förändringar till nästa år

- More work!»
- tyckte kursen va bra som den var. »
- NEJ»
- ändra upplägget lite, mer om hur grupper fungerar på annat sätt än det gjordes i år.»
- Byt klassrum efter belastning.»
- En tenta skulle få alla studenter mer engagerade. Kursen som gick parallellt med denna hade tenta och man märker tydligt att det läggs mer tid på den.»
- kanske lite olika inriktningar på arbetena så man inte behöver lyssna på redovisning 12 gånger»
- Ett lugnare tempo med bättre ppt»
- fokusera mer på vissa viktiga bitar istälelr för att försöka få med allt.»
-
- ja»
- mer föreläsningar som inte svävar ut på andra ämnen. Mer individuellt betyg på essayn. Alla som fick 5a på arbetet fick 5a i betyg, essayn verkar inte ha betydelse alls»

19. Allmäna åsikter om kursen

- Funny accent.»
- bra fördjupning inom ämnet...»
- bra kurs!»
- BRA!»
- Jag skiter i Rugby.»
- intressant»
-
- phil och ian är sjukt bra»
- är det inte bättre att ha kursen tidigare i programmet?»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.29

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.29
Beräknat jämförelseindex: 0.32


Kursutvärderingssystem från