ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö och Resursanalys för Hållbar Utveckling V, VMI041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-09 - 2009-03-23
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Hans Hellsmark»


Förväntningar

1. Mina förväntningar på kursen var..

Beskriv dina eventuella förväntningar som du hade på kursen när den påbörjades

- Ge mig större insikt i globala miljöproblem, ge mig nya infallsvinklar till dessa problem och visa hur jag praktiskt kan arbeta för en mer miljövänlig byggsektor»
- få fördjupning i miljöproblem och miljöpåverkan»
- En fördjupning av gymnasiekunskaperna samt med mer inriktning mot byggbranschen»
- Att det skulle vara en ganska lätt kurs eftersom man redan har läst en del om miljö på gymnasiet»
- Jag hade höga förväntningar på kursen och tyckte att den skulle bli väldigt rolig att läsa»
- Att kursen skulle vara intressant och att man skulle få utveckla sina egna åsikter»
- Att det skulle bli intressant att se hur det skulle få in någon som är kopplat till en framtida arbetsuppgift»
- Inga direkta förväntningar»
- Rolig och intressant»
- en ganska lugn genomgång av miljöproblem.»
- Jag trodde att det skulle vara en relativt "slapp" kurs, vilket var helt fel. Annars förväntade jag mig ungefär det som kursnamnet avslöjar.»
- inte alls höga.»
- Att få lära mig mer om miljö(problem), särskilt ur ett byggperspektiv. »
- Ganska neutrala. Jag trodde det skulle vara en ganska enkel kurs. »
- Inga speciella förväntningar»
- När kursen påbörjades hade jag trott och hoppats på en kurs som innehöll nödvändiga grunder att stå på inför en framtida karriär. »
- Höga.»
- Såg kursen som ett carte blanche, inom aktuellt ämnesområde saknas egentlig erfarenhet från tidigare kurser varför det är svårt att ha en uppfattning om kursen i förväg.»
- att få en liten inblick i vad Hållbar utveckling betyder.»
- Att få bättre koll på miljö»
- Hade stor förväntningar om att lära mig om miljö och hållbar utveckling, främst vad det gäller byggnader och allt där till»
- Inga»
- Att det skulle vara en relativt lätt kurs eftersom vi läst en del om miljö och hållbar utveckling tidigare i skolan»
- Att få övergripande kunskaper inom miljöområdet»
- Att det skulle bli en väldigt intressant kurs som inte skulle vara allt för krävande.»
- Läran om hållbarutveckling inom byggbranschen»
- Att få en uppfattning om hur vi kan bidra till en bättre miljö»
- att det skulle bli en rolig och spännande kurs med mycket intressanta diskussioner.»
- En grundkurs i miljö som skulle handla om miljö allmänt och i byggbranschen.»
- Visste inte så mycket egentligen.»
- inte så stora, lite fördjupning i redan befintlig kunskap»
- att det skulle bli en kul kurs där jag skulle få utveckla mitt miljöintresse. »
- höga»
- Inga speciella»
- Att få en bättre bild av vad som skapar dagens miljöproblem.»
- Jag är ambitiös med skolan, och då satsar man hårt på alla moment i en kurs. Att så här i efterhand känna att man lagt ner för mycket tid, känns inte bra. »
- Trodde det skulle bli väldigt kul och intressant och lärorikt»
-
- En lärorik och givande kurs. Spännande emne»
- Att läsa om miljöproblem och lösningsförslag»
- Egentligen inga.»
- Att få mer kunskap om hur världen påverkas utav olika miljöproblem samt vilken utveckling jorden är på väg mot.»
- jag hade förhoppningen om att kursen skulle ge en inblick i miljöfrågor och vad som går att göra för att minska vår miljöpåverkan och detta främst i ett perspektiv från en väg och vattenbyggare»
- Jag förväntade att lära mer om hur jag och samhället påvärkar miljöet och hur vi(jag) kan påvärka detta.»
- Höga. såg mycket fram emot kursen då miljöfrågor intresserar mig»
- Att få kunskap om vilka miljöproblem som finns och vad man kan göra åt dem.»
- Spännande»

2. Hur väl uppfylldes dina förväntningar på kursen?

60 svarande

Inte alls»1 1%
Dåligt»22 36%
Bra»34 56%
Mycket bra»3 5%

Genomsnitt: 2.65


Undervisning och kursadministration

3. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för ditt lärande?

65 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»31 47%
Mycket stor»30 46%

Genomsnitt: 3.38

- Gick på två eller max tre stycken, läser kursen utöver mitt vanliga program.» (Mycket liten)
- Det var mest sånt som jag hade med mig sedan gymnasiet, ganska grundläggande och inte särskilt mycket nytt. Kan dock vara bra om man inte har med sig så mycket sedan tidigare.» (Ganska liten)
- Har inte behövt kunna något annat än det som gick igenom på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna och framför allt powerpointarna har varit väldigt bra» (Ganska stor)
- Mycket från föreläsningar var gymnasiekunskap. men ett annat tankesätt och nya begrepp lärde vi oss.» (Ganska stor)
- stor till den del att de är oerhört bra för ulrika är en väldigt bra föreläsare och man märker att hon brinner för sitt ämne. däremot har det ju i efterhand visat sig att man skulle lära sig detaljkunskaper, som småsaker som hon nämnt lite snabbt i en mening och som inte ens finns på overhead och det är då det hela blviit en besvikelse. » (Ganska stor)
- ulrika är en bra föreläsare. » (Ganska stor)
- föreläsningarna var i allmänhet bra men hade varit bättre om de varit rellaterde till våra arbetsområden och vad vi kommer kunna göra åt problemen» (Ganska stor)
- Många överflsdiska detaljer. satsa på färre, mer detaljerat?» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit bra och intressant och var bra för den informationen man behövde till tentamen. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit riktigt intressanta och Ulrika är en väldigt duktig föreläsare, detta är tyvärr det enda som var bra med kursen!» (Mycket stor)
- mycket bra att alla föreläsningar lades ut på studieportalen» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Ulrika känns väldigt kunnig och engagerad. » (Mycket stor)
- Lätt att följa med i föreläsningarna, bra med "en vaken student"-grejen, man kunde kolla upp dessa inför tentan» (Mycket stor)
- Det var här man lärde sig! Övningarna stressades bara igenom för att kunna sluta tidigt på fredageftermiddagen så de kunde man lika gärna skippat!» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar. Saknade egentligen bara någon gästföreläsare från byggsektorn så att det hade varit lite mer riktat mot vår utbildning.» (Mycket stor)
- Pedagogiska priset för Ulrika Palme..» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar!!! Roliga att gå på.» (Mycket stor)
- Intressanta och snygga powerpoints.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar! » (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar med en engagerad och systematisk duktig föreläsare» (Mycket stor)

4. Fanns det något särskilt bra med föreläsningarna?

- Om det kom upp en fråga som föreläsaren inte kunde besvara så tog hon reda på det till nästa gång»
- Att pp fanns utlagda på nätet efteråt»
- Bra innehåll och bra föreläsare»
- Ulrika Palme»
- Ulrika var en mycket bra föreläsare som verkligen fick en att lyssna»
- bra powerpoints»
- Ulrika Palmes föreläsningskompetens»
- Intressanta föreläsningar i helhet.»
- bra föreläsare, lätt att lyssna på»
- Pedagogiskt»
-
- Bra pp-presentationer med intressant innehåll»
- nej»
- Relevanta ämnen, intressant»
- Det här ska en vaken student kunna.... var väldigt bra.»
- Njae, de var väl ganska vanilj rakt igenom.»
- Ja, de gav mermvärde till det som uttrycktes på slidesen.»
- De va pedagogiska och förståeliga...»
- Ulrika är riktigt duktig föreläsare, bra att man fick ut powerpontarna efter!»
- Ulrika»
- Intressanta»
- Väldigt bra och engagerad föreläsare. Bra att om hon inte kunde svara på en fråga så kollade hon upp det till nästa gång.»
- Intressanta och bra föreläsare.»
- Väldigt intressanta, känns som det har varit mycket tanke bakom varje föreläsning och hon lyssnar även på kritik och ändrar sig snabbt.»
- bra powerpoint med bra bilder, bra föreläsare»
- Bra upplägg som gjorde det hela intressant»
- Bra att powerpointen lades ut på hemsidan. DEt gjorde att man lyssnade mer på vad som sades och inte bara anteckna. »
- Väldigt genomtänkta, lagom nivå och lagom mycket på varje. »
- gav en bra inblick i den biologiska aspekterna»
- ulrika är duktig. »
-
- bra överblick»
- Ulrika är engagerande och duktig»
- bra struktur, man visste vad man förväntades lära sig.»
- Det märktes att föreläsaren var engagerad och hon lyckades göra ämnet intressant.»
- Bra förberedelse inför tentamen.»
- Bra uppdelning och bra inblick i mycket olika delar! intressant»
- Powerpoints, välstrukturerade»

5. Fanns det något särskilt dåligt med föreläsningarna?

- Föreläsaren ofta försenad»
- nej»
- Nej»
- Inte direkt källkritiska. Kändes som man kunde tagit upp forskning från andra sidan också. Lät som att det bara fanns ett rätt sätt att tänka på.»
- time-edit och schemat i pm stämde inte överens»
-
- Nej»
- nej»
- Kunde kanske ha knytit an lite mer till byggbranschen, eftersom vi läser på V. »
- Om man missade en föreläsning var det svårt att förstå alla bilderna i powerpointen. Kanske lite mer text, framför allt till bildena.»
- ulrika kom försent.. flera gånger.. :P»
- Det kändes väldigt vinklat, snudd på propaganda. Allting var svart eller vitt.»
- Vinklade. För lite fördelar VS nackdelar»
- njaaa»
- De borde kanske varit mer inriktade på vår framtida yrkesroll»
- en del saker repeterades om och om igen.»
- lite för inriktat, då det ska vara en övergripande kurs»
- nej föreläsningarna är bra. men jag tycker inte att det ska vara så stor fokus på detaljkunskap. är det inte bättre att kunna effekterna av växthuseffekten och vad man kan göra åt det, än att kunna att metan är en växthusgas och sox är inte det?!!»
-
- lärde inte det man skulle jämfört med kurskraven. bara överfladisk kunnskap»
- Ulrika kom sent en gång=)»
- nej»
- Ojämnnivå på hur djup och detaljerat de olika ämnerna behandlades. »
- Dålig koppling till byggbranschen. »
- Det var flere tillfällen där föreläsaren kom sent/ inte kom eller var tvungen att svara i mobiltlf under föreläsningen. Det tycker jag skall unngås eftersom det är lite respekt för studenterna som är i föreläsningarna för att lära»
- för många på för kort tid, hann inte smälta något mellan föreläsningarna då de är koncentrerade till ngra få veckor.»

6. Till hur stor hjälp har övningarna varit för ditt lärande?

65 svarande

Mycket liten»10 15%
Ganska liten»27 41%
Ganska stor»26 40%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.3

- Jag tycker inte att man lärde sig någonting av dem, det hade varit mycket bättre att lagt den tiden på att plugga till tentan» (Mycket liten)
- De tog på tok för mycket tid och gav mig väldigt lite» (Mycket liten)
- De har varit i stort sett helt onödiga. Att schemalägga fyra timmars obligatoriska övningar där det krävs att man måste ha läst minst en-två timmar i förväg är alldeles för mycket att kräva.» (Mycket liten)
- Jag har inte lärt mig något alls. » (Mycket liten)
- Alldeles för stora övningar. Man fick stressa igenom de olika punkterna istället för att verkligen tänka och diskutera.» (Mycket liten)
- Som jan nämnde innan så var det bara stress stress stress för att kunna sluta tidigt och man kladdade bara ner lite på ett papper utan att diskutera speciellt mycket för att hinna hem tidigt...gillar visserligen att sluta tidigt...men jag e här för att lära!» (Mycket liten)
- helt onödiga. kanske därav att de måste vara obligatoriska? annars hade jag aldrig gått dit för mitt lärande....» (Mycket liten)
- Övningarna var ganska inneffektiva. För mycket schemalagd tid.» (Ganska liten)
- Onödigt långa och ganska långtråkigt. Man ville bara ha dem överstökade.» (Ganska liten)
- Övningarna som sådana var väl egentligen ganska dåliga, men det blev ett par intressanta diskussioner i den "lilla" gruppen.» (Ganska liten)
- Har fungerat bra på det sättet att man har läst materialet ordentligt och genom övningen blivit tvungen att skaffa sig en uppfattning kring de aktuella frågorna.» (Ganska liten)
- kunning fast oerfaren lärare.» (Ganska liten)
- varit lite för mycket tid som läggs här, känns inte riktigt motiverat, särskilt som det var obligatoriskt» (Ganska liten)
- det var mest stress och press och tråkigt. de tog alldeles för mycket tid och energi. att lägga in en övning på FYRA timmar på en fredagseftermiddag är fan det dummaste jag nånsin varit med om!!! hur ska man kunna få ut nåt av det? hade dessutom varit bättre att få bättre och mer uppdaterade texter (en säger att "om ett par år har nog alla fått en varsin mobiltelefon" till exempel....) och diskutera EN större fråga, tex DPSIR på urbanisering, istället för att ha 5 små frågor med a), b) & c). » (Ganska liten)
- långa, dryga, tråkiga, » (Ganska liten)
- för långa texter som man inte hann läsa, allt som stod i de var häller inte relevant för själva övningen. mindre materia och djupare lärning?» (Ganska liten)
- Pga för lite tid så hanns de inte med att verkligen gå in och förstå uppgifterna och läsa texterna. utan man istället bara stressade igenom frågorna för att bli klara och hinna! » (Ganska liten)
- Repiterade i stort sett det man gått igenom på föreläsningen» (Ganska stor)
- Segt med så långa övningar, men det löste sig i och med att vi började läsa in texterna innan övningarna» (Ganska stor)
- Hade fått ut väldigt mycket mer av övningarna om jag haft en annan övningsledare! » (Ganska stor)
- Väldigt många och långa övningar under en kort period. det var också väldigt mycket material inför varje övning. Egentligen hade man inte behövt läsa så många texter utan föreläsningen var en bra förberedelse. » (Ganska stor)
- Bra inlärningsmetod att sitta och diskutera olika begrepp.» (Ganska stor)
- Mycket intressanta övningar! Bra diskussionsomården och intressanta artiklar.» (Mycket stor)

7. Fanns det något särskilt bra med övningarna?

- Diskussioner. Intressanta och aktuella texter»
- att få diskutera ämnena»
- fördjupning»
- diskutera»
- Att man fick diskutera med kurskamraterna och på så sätt se problemet ur fler aspekter. Att man fick öva på exempelvis DPSIR och LCA.»
- Gruppdiskussionerna var väldigt bra.»
- Nej»
- Roligt med diskussion»
- bra att diskutera i grupp»
- disskusioner i grupp och att vi inte valde grupperna själva. Man fick lära känna nya personer och inte bara diskutera med sina kompisar.»
- Att diskutera med andra.»
- Det var där man pratade och diskuterade problemen, och lärde sig»
- Det var bra i och med att man fick läst mycket ur boken.»
- nej»
- Diskussionerna inom grupperna.»
- De flesta ämnena vi diskuterade var intressanta. »
- diskussionerna i smågrupperna»
- diskussionsgrupper, man kunde snacka om grejer man inte förstått»
- Diskussionerna i de små grupperna.»
- Bra disskussioner»
- bra att möjligheten fanns att läsa texterna hemma i förväg, så att vi kunde sluta tidigare. »
- De övningar som vi hade full tid fick man vidgat perspektivet och man fick höra andra åsikter, riktigt nyttigt!»
- att man fick diskutera»
- Var trevligt att få chans att diskutera med andra studenter angående sakfrågor.»
- Passar bra med diskussionsövningar i detta ämne, får en att tänka efter. »
- Lärorika när vi fick diskutera själva»
- Bra upplägg på övningarna, synd att de fick fredas eftermiddag bara.»
- Bra att diskutera i grupp»
- Utvecklande att se vad andra tycker.»
- Bra att vi fick testa LCA och DPSIR i praktiken. »
- Att sitta i grupp och diskutera är ett bra inlärningssätt.»
- gav bra förberedning till tentan, utan att det krävdes så särskilt mycket pluggande.»
- att diskutera ämnet är bra efetrsom hållbar utveckling har många olika infallsvinklar. »
-
- diskussion är bra, men man behöver inte diskutera allt två gånger..»
- Bra grundtanke att man får reflektera och diskutera tillsammans så att man kan få ett bredare perspektiv.»
- De behandlade de mesta utav det som kom på tentan samt man fick in det kritiska miljötänkandet inför projektarbetet. »
- Vissa frågor var intressanta att diskutera. egentligen gillar jag formen av små diskussionsgrupper..men ja, de blev inte så lyckat i detta fall..»
- Bra handledare som var duktig på att motivera och hjälpa»
- Många frågor som lyftes var viktiga, men de gavs dock alldelse för lite tid»
- NEJ»

8. Fanns det något särskilt dåligt med övningarna?

- Stressen, alldeles för många olika övningar vid samma tillfälle. Man han inte gå in på djupet på nått.»
- Alldeles för stora övningar för den tid som avsattes, tråkigt att behöva hafsa igenom allt och göra det halvdant. Färre uppgifter hade gett mer!»
- alldeles för mycket ämnen att diskutera på kort tid, man han inte fördjupa sig och det var svårt att hålla isär de olika ämnena som diskuterades under samma övning.»
- Vissa övningsuppgifter kändes väldigt lika.»
- Blev aldrig disskution utan bara genomgångar»
- Långa pass. Många pass. Vissa ointressanta texter och ämnen. »
- De tog på tok för mycket tid och gav mig väldigt lite»
- Lite väl långa ibland. Helklassdiskussionerna kändes inte så givande.»
- Se ovan (fråga 6)»
- Att det fanns rätt och fel på vissa frågor. Det finns forskning åt båda hållen och kursen representerade bara det vanligaste teorierna.»
- pga gruppindelningn där man inte kände d andra så kändes diskusionen i storgrupp lite överflödig. hade redan fått in rätt många nya synvinklar»
- dåligt att övningarna ofta låg på fredag eftermiddag. Övningsledaren visste inte alltid vad hon skulle säga eller göra.»
- Tyckte det var dåligt stöd från hjälpledaren, som inte alltid var förberedd.»
- Vår övningsledare var värdelös.»
- En del övningar var lite väl långa.»
- Konceptet med att göra allt på plats. Tyckte vår övningsledare var väldigt dåligt förberedd.»
- för mycket tid för övningarnas omfattning. kunde ha fokuserat mer på de väsentliga och prioritera vissa delar»
- nej»
- Övningsledaren och den gemensamma genomgången på slutet.»
- Alldeles för mycket frågor, texter att läsa osv. Det kändes som man bara hastade sig igenom allt för att överhuvudtaget hinna. Hade kunnat få ut mycket mer av det om tempot hade varit lite lugnare. »
- Det sista diskussionen med hela gruppen»
- Texterna som vi skulle läsa, och handledaren (Birgit). Mer ointresserad människa får man leta efter, noll sinne för pedagogik och hon gjorde övningarna till ett lidande, timmar man bara satt av. Inför kommande kurser hade det varit bra om man kunde rotera på handledarna, eftersom en majoritet av vår övningsgrupp tyckte att övningarna var värdelösa.»
- Otydliga instruktioner och slutsatser lärare»
- De var för många!»
- Väldigt tidskrävande.»
- Det krävdes alldeles för mycket förberedning plus att artiklarna vi var tvugna att läsa var väldigt gamla.. UPPDATERA!»
- Ja, övningsledaren... Det blev i princip aldrig några öppna diskussioner för vi förstod inte vad hon menade och hon förstod inte vad vi menade... Det tog bort stor del av det intressanta!»
- inte bra med ett så långt pass på fredag eftermiddag, de flesta var väldigt trötta. »
- Som jan nämnde innan så var det bara stress stress stress för att kunna sluta tidigt och man kladdade bara ner lite på ett papper utan att diskutera speciellt mycket för att hinna hem tidigt...gillar visserligen att sluta tidigt...men jag e här för att lära!»
- Alldeles för många övningar, för långa pass och ibland ointressanta texter.»
- Alldeles för mycket information och alldeles för mycket att läsa till varje tillfälle. Kanske bör sortera ut vissa texter som var mer viktiga och ta bort de mindre relevanta. Ofta kunde frågorna på övningen diskuteras trots att man kanske inte hade läst alla texterna. I vissa fall var övningsledaren lite dåligt påläst och man blev lite lätt förvirrad men det blev mycket bättre mot slutet.»
- Många, långa och väldigt mycket att förbereda innan. Det var svårt att ha tid till det när det bara var en dag emellan olika övningar.»
- Birger skulle behöva vara mera bestämd och ta över klassrummet lite mera, man märkte att hon var väldigt kunnig. »
- Att sitta och läsa långa texter på lektionstid»
- Tog för mycket tid, förbättra upplägget till nästa år»
- Dåliga tider. Man orkade inte med klassdiskussionen för att man var trött och ville hem. Det var för mycket att läsa innan övningarna. Ofta lät man bli på grund av att det var så mycket.»
- Att alla var obligatoriska. Att vara där "för sin egen skull" hade varit bättre. »
- ALldeles för mycket pressades in på för kort tid. Bättre att koncentrera sig på vissa delar i stället. Alldeles för mycket textmaterial och en del av det var helt irrelevant, tex jättegamla texter. Dåligt med sålånga pass, vi hann knappt ta någon rast och det säger sig självt att man inte fårut så mycket av det på slutet då. »
- För mycket material. Herregud. 7.5 högskolepoäng? måste vara mer!»
- varit lite för mycket tid som läggs här, känns inte riktigt motiverat»
- Längden. Innehållet. Läs kommentaren högre upp.»
- textrena var ouppdaterade!»
- Lite målsättningar, så man förstår vad det förväntas av en. Och tiden. Seriöst, det var övningar varje fredag eftermiddag. Inte ens hjälplärarna var vid fullt medvetande.»
- fanns inte några upsatta mål för vad som skulle uppnås med varje övning vilket ledde till att alla resulteade i samma slutsatser och man finc inte ut nästan nån ting av dem.»
-
- långa intervaller! två timmar övning på morgonen och två senare på dan i stället? Lägga en föreläsning mellan?»
- lite många obligatoriska timmar»
- Det var alldeles för mycket textmaterial att läsa, varav allt inte heller var helt relevant för de aktuella frågorna. Tanken från början var att det skulle finnas tid avsatt på övningarna för att läsa igenom materialet och lyssna på ett radioprogram, men med en så späckad dagordning på övningarna med många frågor hanns detta inte med. Övningarna blev i överlag väldigt stressade, det var svårt att hinna med alla frågor ordentligt, vilket var synd eftersom det är otroligt intressant och viktigt.»
- det är bra att diskutera men de har varit alldeles för långa och behovet av att läsa texterna på diskussiontillfällerna finns inte. Det är mycket enklare att göra det hemma i lugn och ro för att sedan diskutera de för övningen. Även längden på övningen gjorde att man blev mör i huvudet. Varje övning innehöll även för många moment vilket gjorde att många frågor hastades igenom för att man ville hinna med dem alla. Mycket bättre att fokusera på en stor fråga med möjligtvis delfrågor i och verkligen sätta sig in i den än att hasta sig igenom fyra olika frågor.»
- Dåligt med tid! Hann inte läsa allt som skulle läsas. Dålig ihopkoppling mellan texter och frågor. otydliga uppgifter och med övningsledare som gav olika information. Övningsledaren stressade också på övningarna med att sluta tidigare osv.. jag tror att de kan bli mycket bättre om man istället minskar ner antalet frågor per diskussionspass och förtydligar dem. »
- För mycket matrial för varje övning. Detta ledde till att vi var tvungna att läsa allt matrial hemma tillslut och det var då ofta flere som inte hade gjort det något som påverkade hur bra vi fick arbetat »
- Alldelse för dåligt med tid, trots så långa pass. Kändes som att man hade så mycket man ville lära ut att man inte lyckats sålla ut. Så istället för att lära sig lite bra så fick man stressa igenom en massa frågor och egentligen inte lära sig något alls. tyvärr. för frågeställningarna var egentligen bra»
- Texten var värdelös och till ingen nytta. Efter att ha skitit i att läsa eller lyssna på radioprogrammet kunde man delta i diskussionerna lika bra som alla andra. »
- Alldeles för tidsoptimistiksa, hann inte göra en ändå deluppgift fullständigt färdig. Lärde sig minimum om många olika saker -> helt meningslöst.»

9. Till hur stor hjälp har projektuppgiften varit för ditt lärande?

65 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»21 32%
Ganska stor»31 47%
Mycket stor»9 13%

Genomsnitt: 2.69

- Har egentligen inte lärt mig allt för mycket av den, skulle säga att det mesta av inlärningen kommit från föreläsningar, övningstillfällen och från att ha läst boken.» (Mycket liten)
- Det var mycket man redan visste om.» (Mycket liten)
- För omfattande på för kort tid.» (Mycket liten)
- Det hade varit mer intressant med projekt som var mer lika sådana problem vi kan tänkas stöta på som Väg- och vatteningenjörer.» (Ganska liten)
- Projektet kändes mest som övning i att skriva rapport och samla fakta.» (Ganska liten)
- Vi fick förlite tid till prjektet. Arbetet hade kunna delats ut några veckor tidigare.» (Ganska liten)
- Hade varit intressant om det hade funnits något projekt mer inriktat mot byggsidan.» (Ganska liten)
- projektuppgiften har gett mig en stor inblick i hur man tar hand om plastavfall men jag lärde mig ju inte direkt nåt som jag kunde använda mig av för att klara tentan, eller för att skriva den individuella. så det har ju inte direkt "hjälpt" mitt lärande. jag har lärt mig saker av den men inte nåt direkt som hjälpte mig i resten av kursen... » (Ganska liten)
- hjälpte ju varken till tentan eller den individuella» (Ganska liten)
- Det lärde en att skriva ett arbete snabbt och arbeta effektivt. Blev en väldigt inriktad syn på just sitt egna arbete vilket gör att, trots den muntliga redovisningen, man från de andra arbetena inte lärde sig särskilt mycket.» (Ganska liten)
- Det har varit ett rätt bra projektarbete men det är alldeles för mycket att kräva 6 000 ord på två veckors arbetstid. Det har helt enkelt blivit så att man bara haft tid med att skriva på rapporten och all annan skola har fått läggas åt sidan. Det är även viktigt att poängtera att man ofta fått sitta längre än 8-17! Det känns bara idiotiskt att sätta ett riktvärde på 6 000 för det medför ju att det bara hinner bli kvantitet och ingen som helst kvalité. Hur är det tänkt att man sen ska kunna få en rättvis bedömning? Sen har det ju som vanligt varit väldigt svårt att koppla områdena till den sektor som vi utbildar oss inom vilket känns som man SKA kunna lyckas med på en teknisk högskola.» (Ganska stor)
- Lärde mig väldigt mycket om ett ämne som dock är ganska smalt.» (Ganska stor)
- för kort tid för att åstadkomma med ett arbete i den omfattningen.» (Ganska stor)
- Det var kul att läsa om något som hör mer till väg och vatten-inriktningen än bara det allmänna miljösnacket i övrigt» (Ganska stor)
- Man hade fått bra kunskaper innan från föreläsningar och övningar. » (Ganska stor)
- lärorik just på det emnet vi fick, men ja skulle vilja ha lite mer bred översikt.» (Ganska stor)
- Jag kan ju mycket om det vi skrev och fick en bra inblick i det..och sen bara en liten men dock intressant i de andra ämnenen. bra sätt att lära sig!» (Ganska stor)
- Den har varit väldigt rolig och lärorik, men det var lite lite med tid.» (Mycket stor)
- För lite tid och för intressant ämne!!» (Mycket stor)

10. Fanns det något särskilt bra med projektuppgiften?

- Bra redovisningsform (rapport + muntlig presentation + opposition) Tydliga betygskriterier angående opposition och muntlig presentation Bra att schemalagd tid fanns»
- Aktuella ämnen»
- grupparbete»
- Man fick öva på livscykeltänkande och att analysera. Att vi inte började med den förrän efter tentan. »
- att man fick välja vilka man skulle arbeta med själv»
- Lära sig jobba med andra och öva på redovisningar»
- Bra för att få en fördjupning...»
- Lärde mig mer om mitt område.»
- Man får bra inblick i det aktuella området, och kan smidigt tillämpa sina LCA kunskaper.»
- Tillämpa inlärd kunskap»
- Intressanta ämnen.»
- nej»
- Eget arbete, eget ansvar, inte så mycket schemalagt då man var tvungen att vara där. »
- Intressant ämne och roligt med grupparbete»
- Alltid bra att öva på det, men det kändes som att tiden det tog inte riktigt motiverades av inlärningsmöjligheterna.»
- Gav god insikt»
- bra att vi fick välja gruppmedlemmar själva. oppositionen vi fick göra i halvtid.»
- Lärorikt och bra att det fanns inriktning mot byggnader!»
- peer response»
- intressant att få fördjupa sig i ett ämne.»
- Att man fick så tydliga riktlinjer att gå efter vad gäller frågan som avseddes att studeras.»
- Intressant, bra övning för att lära sig skriva en rapport.»
- Väldigt intressant ämne, bra upplägg, Hans Hellsmark är bästa handledaren.»
- Bra att öva på att skriva arbete i grupp»
- Bra att man fick välja område själv.»
- Roligt att jobba i grupp och i projekt. Lärande att få utforska ett helt okänt ämne. »
- Bra att man fick rikta in sig på ett speciellt område. Intressanta ämnen.»
- Att man fick välja grupper själv.»
- det är ett effektivt sätt att lära sig saker»
- att man fick välja grupp själv. »
- Att få öva retoriken och sätta sig in i djupet av ämnen i kursen, »
-
- bra för att lära sammarbete»
- intressant»
- man fick utveckla sitt kritiska tänkande då de flesta källor inom området är vinklade och de gällde att veta ifall just den källan man kollade på var att lita på eller ej. Även förmågan att analyser och ställa två eller flera lösningar mot varandra utvecklades.»
- Bra med egna val av ämne och grupp. Engagerad övningsledare (kristin..)»
- Interessanta tema, som var motiverande att jobba med»
- Alltid nyttigt att få inrikta sig på något, och våran uppgift plast var intressant!!»
- Nej»

11. Fanns det något särskilt dåligt med projektuppgiften?

- För stressigt, dåliga möjligheter att själv disponera tiden. Sena kvällar krävdes. Otydligt PM angående kapitelindelning i rapporten »
- Tidspressen gjorde att man inte hann lära sig och ta in kunskap på samma sätt som om det varit mindre stressigt.»
- Kanske lite lång?»
- kort tid»
- Att ämnet inte var särskilt relevant för programinriktningen. (Vi hade plastavfallshantering). Att det var lite kort om tid. »
- För lite tid, det blev väldigt mycket att göra på lite tid»
- tyvärr måste jag även här säga att projektet tog för mycket tid och var för stor för att omfatta 3 p väligt krävande och andra kurser har verkligen kommit i kläm och jag tror inte jag kommer klara deras tentor»
- Mycket att göra, lite tid.»
- ...men vad ska jag med kunskapen om vad plast är till när jag förmodligen kommer att jobba med stål och betong?»
- Otydligt vad man skulle komma fram till.»
- ont om tid!!»
- Alldeles för kort tid!»
- Att drivmedelsämnet kändes lite väl långt ifrån Väg och vatten.»
- Alldeles för kort tid. Ointressant.»
- Projekt-PM skulle kunna delas ut i början av kursen, så man tidigt kunde börja fundera på något man vill skriva om och forma grupper. Konstiga betygskrav - "minst en engelsk artikel", kunde skrivas som en vetenskaplig artikel...»
- För mycket att göra på den lilla tid som fanns tillgänglig.»
- för kort tid!»
- För lite tid»
- Tidsplaneringen var inte den bästa, jag hade hellre sett att den börjat tidigare och att vi fått mer tid innan "halv"tidsinlämningen.»
- Kort med tid, men det är väl så det är... »
- Stort arbete som tog mer tid än vad som fanns.»
- Den tog upp mkt tid...»
- Nej, det kan jag inte påstå.»
- Kort skrivtid.»
- Vi fick förlite tid till prjektet. Arbetet hade kunna delats ut några veckor tidigare.»
- lite kort tid för ett såpass stort arbete»
- För lite tid på oss.»
- Ont om tid.»
- Kort om tid!! Tre veckor för detta var för kort. När det var dags för halvtidsinlämninnlämning hade vi slängt ihop så mycket som möjligt. Den respons vi fick på opponeringen kändes därför meningslös då vi i stort sett hade ändrat på allt för vi var så medvetna om de fel vi gjort i all hast. »
- För lite tid»
- För lite tid, borde ha varit mer intressanta ämnen (VoV-inriktade)»
- Ont om tid vilket gjorde att vi inte riktigt hann sätta oss in i det.»
- Ni kunde delat in grupperna.»
- Jag tycker inte mitt ämne "DME och SNG" låg utanför vår inriktning. Samt att det var väldigt hög tidspress under arbetet. Både halvtid och heltidsinlämning samt muntlig redovisning och opposition på 2 veckor.»
- Ont om tid, vi hade ett ämne som var helt nytt för oss. Alltså fick vi sätta oss in i ämnet från början och det tog extra lång tid! Röriga instruktioner, oklart hur rapporten skulle läggas upp. Vi fick i princip olika riktlinjer fårn Ulrika, Fia och handledaren. »
- Koppla bättre till Väg- och vatten nästa gång.»
- för lite tid för att riktigt kunna ge så mycket som den skulle kunna»
- Storleken på den till exempel. En teknisk rapport på TRE veckor - det är ju fan ett skämt!!!!! Det måste ju ni inse också! ALLA i klassen har fått ge upp matten för att ha nån chans att hinna med att skriva rapporten. Så ni kankse inte kommer kunna se ett dåligt resultat på miljökursen men jag kan garantera att mattekursen har fått lida på grund av den höga arbetsbördan av denna kurs. det verkar som att när ni gjort kursen har ni inte ens reflekterat över att vi faktiskt läser mer än en kurs. min grupp satt i princip VARENDA ledig timma vi hade och det ska inte behvöa vara så att man ska behöva ge upp sitt liv för att hinna med ett projektarbete, som ska skrivas på TRE veckor. ja det behövde upprepas att det bara var TRE veckor för det är ju så sjukt sanslöst!!!!! bara det att man har halvtidsinlämning efter EN vecka!! förstår inte alls varför vi inte kunde fått uppgiften från början. jag har inte lrät mig nåt mer om plastavfall från övningarna. nej istället skulle man behöva stressa ijhäl sig under de sista veckorna av kursen .och då var man redan bitter eftersom övningarna varit så sjukt dåliga. »
- att vi bara hade tre vcekor på oss. vi är människor som faktiskt har liv också. vi kan inte sitta dygnet runt för att få ihop ett arbete. plus att vi faktikst läser fler kurser. »
- Alldeles för lite med tid med tanke på den omfattning som projektet innebar»
- Som alltid finns det människor som glider med, känns tråkigt när man lägger ned tre gånger så mycket tid i ett arbete som andra, men får samma betyg..»
- extremt dålig tidsplanering och struktur, vi hann inte göra något på den andra kursen på två veckor eftesom vi bokstavligt satt här tolv timmar varje dag, även på helgerna, med den uppgiften»
-
- blev gätt aldeles för sent!! mycket av fakta insamlingen kunde man gjort tidigare!!»
- lite dåligt med tid.»
- Det var ett väldigt stort område att ta in och skriva en rapport på på så pass kort tid. »
- Den korta tidsperioden för arbetet drog ned dess kvalité. Det hade varit bra att redan från början få reda på vad man skulle arbeta med. Jag förstår tanken med att skriva arbetet först efter att det kritiska miljötänkandet har grott lite i ens hjärna men samtidigt bestod en stor del utav projektarbetet utav en teknisk beskrivning utav ett eller flera system vilket man kan göra i princip när som helst. Att ha en första inlämning såpass tidigt gjorde att man i princip bara lämnade in idéer och ingen riktig text. Vår grupps arbete ändrade sig rätt mycket från peer responsen till sista inlämningen och då inte på grund av de som kom upp under peer responsen direkt. Det hade varit bättre att senarelägga den då man har en mer utarbetad text och man både kan komma med och få bra kritik.»
- stressigt och dåligt med tid»
- Lite väl mycket som skulle läras och skrivas om på mycket kort tid. Lite onödigt med en halvtidsinnlämning efter bare 4 dagar arbete med uppgiften. Kunde fått mer ut av det om det hade varit senare»
- För kort tid, jämfört med kraven som ställdes på uppgiften.»
- tidsbrist »
- För mkt på för kort tid, igen. Helt onödligt med peer response o halvtidsinlämning då arbetet bara gick i 2 o en halv vecka. hann inte ge någon bra kritik o hann inte ta till sig någon information.»

12. Till hur stor hjälp har den individuella uppsatsen varit för ditt lärande?

64 svarande

Mycket liten»34 53%
Ganska liten»25 39%
Ganska stor»3 4%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.57

- ej färdig än» (?)
- det känns som att uppsatsen är överflödig, det blir kaka på kaka.» (Mycket liten)
- Tack för att ni flyttade det het ORIMLIGA inlämningsdatumet.» (Mycket liten)
- onödig» (Mycket liten)
- Förväntas man inte tänka själv på högskolan, utan några extra uppgifter som tvingar en?» (Mycket liten)
- Skrev den i slutet» (Mycket liten)
- Helt värdelös» (Mycket liten)
- Bättre information från början, pilen i kurs-pm indikerade att vi skulle jobba med den paralellt med föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Det är ju egentligen bara en uppgift för reflektion och sammanfattning. Jag hade mycket hellre sett att de 20 poängen var inbakade i tentan.» (Mycket liten)
- Känns extremt överflödig!» (Mycket liten)
- Eftersom det ligger så mycket utöver uppsatsen i kursen har den egentligen bara känts som en stressfaktor och har inte gett så mycket.» (Mycket liten)
- Så onödigt merarbete.» (Mycket liten)
- En helt onödig del i kursen, hög arbetbörda ändå.» (Mycket liten)
- Ännu ett sätt att examinera på... Lärde mig ingenting. Alldeles för stressad och trött för att ens orka vara ambitiös med den, tyvärr delar jag den känslan med många.» (Mycket liten)
- känndes överflödig» (Mycket liten)
- Var otydligt vad själva meningen med uppsatsen var från början. Den allmäna uppfattningen, inklusive min, från början var att de skulle vara en helt reflekternade uppsats med utgångspunkt från vad du själv ansåg. Det visade sig först senare att denna uppsats omfattade väldigt mycket mer. Jag skulle ha velat ha tydligare information från början över vad den innebar.» (Mycket liten)
- jag förstår inte varför?????» (Mycket liten)
- löjligt stor omfattning på denna kurs å då det var dax att skriva denna uppsats hade man alldeles för mkt matte efter sig o hann inte sätta sig in i detta ordentligt.» (Mycket liten)
- Har inte börjat på den än» (Ganska liten)
- Tycker den är för omfattande. Borde räcka med att man utvecklar sina egna tankar. Vill man använda särskild information ska man givetvis ha källor men jag tycker absolut inte att det ska vara något krav för högre betyg. Det blir lätt krystat när man trycker in källor bara för att man måste.» (Ganska liten)
- Kändes överflödig eftersom vi redan gjort ett arbete och en tenta där vi gjort i princip samma sak men i mer konkreta fall.» (Ganska liten)
- bara ett stressmoment, kursen har så mycket annat så denna uppgift känns väldigt onödig.» (Ganska liten)
- Bra med en egen reflektion!» (Ganska liten)
- jag hade hellre tagit 20 poäng på tentan till.» (Ganska liten)
- Inte klar med den ännu» (Ganska stor)
- Kraven på denna kunde kommit tidigare så man inte fick den schocken, vi har faktist haft matte också.» (Ganska stor)
- Otroligt bra att inlämningsdatum för den flyttades. Första datumet helt orimligt.» (Mycket stor)
- Iofs inte skrivit färdigt den än, men har på grund av kravet med källor kollat upp en hel del intressant som ej nämnts i föreläsningarna» (Mycket stor)

13. Fanns det något särskilt bra med den individuella uppsatsen?

- Väldigt fri»
- Nej förutom att man blir rätt bra på att ordbajsa.»
- Nej»
- får söka i ämnesområdet»
- Bra att återknyta till början och fundera över vad man lärt sig och vad man ändrat i sitt sätt att tänka.»
- nej»
- Intressant ämne att skriva om och jag har lärt mig mycket när jag har funderat kring den och skrivit den. »
- Kanske att knyta tillbaka till det vi gjorde i början och se hur synen förändrats, men det vete katten om det kan ses som jättebra.»
- NEJ!»
- fick se hur man utvecklats under kursens gång, lärt sig nya begrepp och fått andra synvinklar. »
- nej, stryk den, det är för mycket för n 7,5 hp kurs»
- Man kunde få en inblick i vad mn själv tycker om ämnet. att vi fick lite extra tid på oss.»
- Att man fick tänka efter lite men den tillförde inte mig så mycket egentligen. Bra att man fick skriva så fritt.»
- ja, om man inte hade haft så många andra delmoment i kursen hade man kanske lagt ner mer tid på individuella uppsatsen. »
- Tiden förlängdes.»
- Att betyget inte beror på vilka gruppmedlemmar man hamnar med.»
- Den är bra då man känner efter själv vad man anser om hållbar utveckling.»
- nej, jag tyckte inte det»
- att jag fick utveckla mina egna tankar. »
- bara att utveckla sina egna tankar. »
- Nej»
- Nej»
- NEJ»
-
- fick möjlighet att fördjupa sig på områden man tyckte var interessanta»
- Bra att verkligen få sätta sig ner och skriva vad man kommit fram till, ger självinsikt och en bättre förståelse för ämnet.»
- Att inlämningsdatumet förflyttades till tentaveckan. Möjligheten till att verkligen skriva en bra uppsats ökade i och med denna flyttningen.»
- nej. »
- Roligt att reflektera lite över sin egen roll och vad som man har lärt under kursen.»
- ja, att man fick reflektera över begreppet»

14. Fanns det något särskilt dåligt med den individuella uppsatsen?

- Det var kasst att den låg samtidigt som arbetet.»
- Märkliga betygskriterier där ett visst antal använda källor ger möjlighet till visst betyg»
- Den känns flummig och onödig»
- För mig känns hela uppgiften överflödig»
- onödig»
- Överflödig eftersom det fanns en likadan fråga på tentan. »
- det är nästan lite mycket att både skriva en tenta, ett projekt och en individuell uppsats»
- Att den ens finns, vad är meningen med den? Det känns som att det är bara för att lägga mer arbete på oss. Jag hade hellre sett att det var 20p till på tentan.»
- Otydlig!»
- jag förstår inte syftet med den.. baka in de poängen i tentan istället!»
- Väldigt dåliga instruktioner för hur den skulle skrivas.Ont om tid. »
- En uppsats likställd med en eller två extra frågor på provet?»
- Ändring av slutdatum. Konstiga betygskriterier. Antalet källor spelar ingen roll i en diskussion, utan hur källorna används. Ett kriterie skulle vara för din diskussion utifrån givna källor»
- Som sagt. Krav på källor»
- Varför är den ens med?»
- Tog upp väldigt mycket tid, kändes lite onödig i och med att hållbar utveckling ändå togs upp på tentan. Det har varit alldeles för mycket att göra i kursen, och det blev lite kaka på kaka med den här övningen. Har förstått att poängen för uppsatsen lyftes ur tentan, men tentan hade man ju ändå pluggat till, så det kändes som att det blev en massa extraarbete som man egentligen inte har tid till. »
- Med uppsatsen blev kursbelasningen lite för stor»
- Kravet på källor känns lite dumt egentligen. Vet att många sitter och söker källor som kan passa till deras idéer om upplägg. Man kan mycket väl backa upp sitt förhållningssätt till hållbar utveckling utan 5 källor.»
- Hela uppgiften, egentligen.»
- Ett prov,ett projektarbete PLUS en individuell uppstats på 2000 ord.. Kursen ska ge en överblick i hållbar utveckling INTE en djupdykning! Nån måtta får det va!! Sen när motsvarade 2000 uppsatsord 20 poäng påen tenta somman ändå var tvungen att plugga lika mkt till???»
- ÖVERFLÖDIG! vi peppras med arbete! Vi har lagt ner väldigt mycket tid på arbetet så man har inte kommit igång på uppsatsen ännu... stressigt...»
- Svårt att veta vad man ska skriva»
- Kändes som sagt överflödig.»
- Var för kort tid i början, fast förlängdes så det var ju bra.»
- Den kändes lite överflödig när vi har visat på tentan vad vi kan.»
- Den kom i kläm då projektuppgiften gick i första hand.»
- Känns som en ganska stor uppgift som skulle göras lite vid sidan av. Tur att vi fick längre tid annars hade det aldrig gått! Alldeles för mycket med både tenta, projekt och uppsats. Det har bara varit stressande (dessutom läser vi en mattekurs nu som verkligen har lidit pga allt miljöarbete). Hade varit bättre med en ren reflektionsuppgift som inte skulle vara så stor. »
- Överambitiöst. Räckte det inte med en tenta och ett projektarbete?»
- känns som att den uppgiften bara blivit inslängd, utan att egentligen behövas.»
- att ta bort TJUGO poäng från tentan och sen ostället få en uppsats på 1000-2000 ord med fem källor det är INTE rättvist! hur på något som helst sätt motsvarar de samma sak?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????»
- att den var så lång. den var för krävande med tanke på resten av arbetsbördan man hade. »
- Som sagt, det var en 7,5 poängs kurs. Men mängden arbete som jag lagt ner i kursen känns orimlig.»
- Ja, mängder. Har ni verkligen räknat efter hur mycket tid vi ska lägga ner?»
- gav inget nytt, jag fick inte ut något all av den, bara ännu mindre tid till den andra kursen. det kändes bara som man satt och skrev samma saker en gång till. dessutom känns det väldigt kontiskt att man ska ha källor i en reflektionsuppgift, »
-
- kom aldeles för sent, med för höga krav!! parallell med kursen??»
- I och med att arbetsbelastningen i hela kursen med framför allt projektuppgiften som krävde väldigt mycket arbete under en intensiv period. hann man inte med den individuella uppsatsen parallellt. Det kändes dessutom som att en så pass stor uppsats borde väga mer gentemot tentan.»
- Den dåliga beskrivningen på vad som eftersträvades och även skillnaden mellan de olika betygsstegen. Ett förtydligande utav vad skillnaden på inga, tre eller fem källor innebär.»
- jag förstår inte varför vi skulle skriva den..vi reflekterade över hållbar utveckling i tentan, vi skrev en rapport..vad ville ni med den? det fanns ingen tid alls för den. som med mycket annat i kursen blev det ännu ett moment som var tvingat att göras och stressa igenom. Otydliga instruktioner»
- Lite väl mycket med 1000 ord +, särskilt i en period då vi hade annan innläming»
- värdelöst pm gav ingenting»
- ja, att man inte hann reflektera över begreppet»

15. Till hur stor hjälp har kursboken (Miller) varit för ditt lärande?

65 svarande

Mycket liten»46 70%
Ganska liten»10 15%
Ganska stor»6 9%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 1.47

- jag har öppnat den en gång.» (Mycket liten)
- onödigt att köpa boken» (Mycket liten)
- Har inte använt den någonting och ändå klarat kursen bra. » (Mycket liten)
- har knappt läst nått i den» (Mycket liten)
- Har inte köpt den alls. (och jag klarade mig bra ändå!)» (Mycket liten)
- Jag var nog klok och lyssnade på förra årets elever och köpte inte boken. Jag tycker speciellt synd om de stackarna som köpte boken och inte ens har öppnat den.» (Mycket liten)
- Oöppnad bok. 380:- i sjön. Bättre att ni gör egna "Critical thinking" till nästa år så slipper man slå upp det i den boken.» (Mycket liten)
- den är värdelös, man behöver inte köpa den om man inte vill ha en femma i betyg. » (Mycket liten)
- Använde den aldrig...» (Mycket liten)
- Ångrar att jag la ner 400 kr på den.» (Mycket liten)
- Knappt ens öppnat den.» (Mycket liten)
- Har öppnat den en gång...» (Mycket liten)
- kursboken har kännts helt onödig! har knappt använt den. det räcker med det vita kompendiet och föreläsningarna!» (Mycket liten)
- Har den, men har inte öppnat den...gick bra ändå» (Mycket liten)
- Har inte ens använt den» (Mycket liten)
- Har inte ens öppnat boken.» (Mycket liten)
- Läste aldrig i boken.» (Mycket liten)
- Läste ca 15 min i den.» (Mycket liten)
- Väldigt onödigt att investera 400 kr på den» (Mycket liten)
- Helt värdelös. Inte värd allt jobb ni hade för att få dit den. Borde skeppas tillbaka. Har inte läst en enda sida i den. Svider för en student att lägga pengar på en bok som sen inte används.» (Mycket liten)
- jag tror jag har läst EN sida ur den. det var fan de sämst anvcända 385kronorna i HELA mitt liv! kan ni inte bara skippa den??????? jag ska tipsa alla nästa år om att INTE köpa den. som student har man det redan fattigt och det sista man vill är att gå och köpa en dyr kursbok helt i onödan!!!! ddet verkar ju verkligen osm att den här kursen är gjord för att sprida bitterhet här i världen! och på vilket sätt är det hållbart??????» (Mycket liten)
- INTE ALLS! de sämst spenderade 385 kronorna nånsin!!» (Mycket liten)
- I efterhand tycker jag att det var onödigt att köpa boken då den användes väldigt lite i kursen» (Mycket liten)
- Läst sammanlagt kanske två timmar i boken.» (Mycket liten)
- Köpte den inte.. men har fått bra betyg, så den kan ni skrota.» (Mycket liten)
- fullkomligt onödig eftersom det man inte fattar på lektionerna är väldigt enkelt att kolla upp på internet i och med att det finns så mycket bra information från bl.a. naturvårdsverket o liknande.» (Mycket liten)
- har inte öppnat den, pga liten tid!» (Mycket liten)
- totalt värdelös, aldrig öppnat boken. bortkastade pengar.» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat den. » (Mycket liten)
- Tror knappt jag har använt den... Hittade en bild, läste nån text.» (Mycket liten)
- jag läste ingenting i det i princip och tycker de är ganska dåligt att det i inledningen av kursen anses extremt viktigt och livsnödvändigt att ha den boken och betala den summan för den och sen inte behöva den. Konstigt och dåligt!» (Mycket liten)
- Använde inte boken alls, precis som de flesta andra jag pratat med. Kursansvarig borde berättat tidigare att endast de elever som strävar efter ett högre betyg behöver använda boken, så kunde fler slippa köpa den i onödan.» (Mycket liten)
- inte ens öppnat den.» (Mycket liten)
- Läst en halv sida...» (Mycket liten)
- Kändes överflödig» (Ganska liten)
- Hann knappt läsa i den innan tentan i och med att det var så kort om tid, och sen har den inte kommit så mycket till användning. » (Ganska liten)
- Jag har inte läst mycket ur den» (Ganska liten)
- Till tentan kändes det nästan som att man bara hade behövt kolla igenom föreläsningarna och då hade man klarat sig väldigt bra.» (Ganska liten)
- Användes inte så mycket.» (Ganska liten)
- På lektionerna togs det väsentliga upp. Man skulle kunna klarat sig utan den. Den hade dock överskådliga tabeller, vilket var mycket bra.» (Ganska liten)
- Jag är en av få som överhuvudtaget har läst den, men jag tror inte att den gav någon fördel att ha läst på tentan, dessutom är den VÄLDIGT dyr för den lilla användningen vi hade av den.» (Ganska liten)
- fina pingviner» (Ganska stor)
- Har läst hela boken och därigenom kunnat få ett sammanhand till det som sagts på föreläsningar och visats på slidesen.» (Ganska stor)
- Bra bok men rätt mycket text. Har tagit tid att få ut det relevanta. » (Ganska stor)
- Tycker den var riktigt bra och intressant.» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok. (y)» (Mycket stor)
- Jag tycker det var veldigt dårligt att vi inte blir belönade med att hänvisa till vår kursbok under de olika skriftliga uppgifterna (rapport/uppsats) då den är bra och vi har användt 500 kr på den. Då tycker man att det borde vara pålitligt att använda den!» (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har kurskompendiet varit för ditt lärande?

65 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»22 33%
Ganska stor»25 38%
Mycket stor»13 20%

Genomsnitt: 2.7

- UPPDATERA! Vi lever på 2000-talet!» (Mycket liten)
- varför fanns den?» (Mycket liten)
- Fyller ingen funktion då övningarna inte gör det. Första delen höll alldeles för hög nivå!» (Mycket liten)
- laste den till övningarna och tittade lite i den när vi arbetade med miljöprojektet» (Ganska liten)
- Kurskompendiet var sämre, med förlegade texter. Lägg mer fokus på föreläsningarna och kursboken, eller förnya häftet oftare. Inga artiklar eller statistik från början av 90-talet tack.» (Ganska liten)
- Jag har bara anvämt den vid övningarna» (Ganska liten)
- På tok för dåligt sållat bland texterna till övningarna, dessutom usel kvalitet på vissa kopior.» (Ganska liten)
- Många texter var långa utan att ge så mycket» (Ganska liten)
- Det var ju krav för övningarna...men känndes överflödigt det med» (Ganska liten)
- Hann inte läsa speciellt mycket i denna bok.» (Ganska liten)
- Det var för mycket och för ingående.» (Ganska liten)
- Alldeles för många och en del rätt irrelevanta texter. » (Ganska liten)
- många texter var intressanta men dte vraf rustrerande när det var långa, tråkiga, svårförstådda texter där det man behövde veta rymdes i EN mening men ändå skulle man behöva traggla igenom allt.. Dessutom var många texter ouppdaterade och vad är då meningen med att göra ett nytt kurskompendie varje år??? » (Ganska liten)
- texterna måste uppdateras» (Ganska liten)
- Har knappt använt den alls förutom den delen med övningar och tillhörande texter.» (Ganska liten)
- det var bra men några texter kändes lite överflödiga. vissa texter var jätte intressanta och det var bra att få konkreta exempel till övningarna.» (Ganska stor)
- Bra om olika miljöproblem.» (Ganska stor)
- Bra fakta!» (Ganska stor)
- Bra texter etc.!» (Ganska stor)
- Här har vi något som ändå var positivt, fast korta ned övningarna/övningstexterna.» (Ganska stor)
- Värd sina pengar, dock ej använd utöver övningarna.» (Ganska stor)
- Se kommentar fråga 15.» (Ganska stor)
- Bra inför övningar och tenta. Var endast ett par texter som kändes lite onödiga.» (Ganska stor)
- Många onödiga texter.. men den var i det stora hela viktig. Faktan i början var bra inför tentan.» (Ganska stor)
- Borde räckt att man köpte denna. » (Ganska stor)
- har funkat på övningarna, fast som sagt många av texterna är långa och lite för lite relevanta.» (Ganska stor)
- Användes ju mycket i övningarna så de texterna har jag läst dock resterande del har jag inte bläddrat något nämnvärt i.» (Ganska stor)
- fast många texter som inte gav något. och kemikompendiet kändes lite onödigt. finns kanske bättre alternativ än att trycka upp dessa kurskompendium...tänk på miljön och pappersåtgången!» (Ganska stor)
- Intressanta och aktuella texter (och radioprogrammet, kul med andra medier också). Bra blandning av partiska/opartiska texter. Olika åsikter/synsätt presenterades» (Mycket stor)
- Mycket bra, med stundtals mycket nya artiklar som höll intresset uppe.» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok, den var relevant och det blev roligt när man såg att det var fakta från 2009.» (Mycket stor)
- Mycket bättre än kursboken» (Mycket stor)
- Mycket bra kompendium! Kändes bra att allt var så nytt och fräscht i det. samt anpassat för oss.» (Mycket stor)
- Mycket bättre. Aktuell!» (Mycket stor)
- Användes frekvent i övningarna» (Mycket stor)
- Bra!» (Mycket stor)
- bra innehåll, intressanta texter, bra strukturerad» (Mycket stor)

17. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 36%
Mycket bra»40 61%

Genomsnitt: 3.6

- En del information kom ut alltför sent. Schema stämde inte överens med timeedit. Hade gärna velat ha mer struktur. » (Ganska dåligt)
- några gånger har informationen varit lite inkonsekvent, olika saker har sagts om samma sak.» (Ganska bra)
- Olika tider i kursPM och timeedit. Skapade onödig irritation i klassen speciellt när många kom till vissa lektioner tidigt på morgonen då de var inställda.» (Ganska bra)
- men vi borde fått alla uppgifter mycket tidigare så att någon hade haft chansen att räcka upp handne och fråga om det var ett skämt!!!!! fattar ni inte själva att den här kursen är ett skämt???!!! arbetsbördan är så sjukt hög. » (Ganska bra)
- Ni kunde rättat tentorna snabbare. Jag var "safe" hela tiden, men andra blev mycket stressade av att inte veta sitt resultat i tid. Vi läser en kurs samtidigt som miljö, den har alla legat efter i, så att få veta så sent om man ska behöva göra en tenta till sista veckan + uppsats har faktiskt tagit knäcken på några.» (Ganska bra)
- Bra info på hemsidan och material ue snabbt» (Mycket bra)
- Inget att klaga över där.» (Mycket bra)
- Bra.» (Mycket bra)
- bra med tilggängliga oh-bilder, föreläsningsmaterial» (Mycket bra)
- Det va lite strul med tentorna i slutet men annars har man kunnat få fatt i all info man har velat!» (Mycket bra)
- Bra att lägga ut powerpoints!» (Mycket bra)
- Detta var bra!» (Mycket bra)
- det har varit enkelt att hitta powerpoints från föreläsningarna och det har kommit bra information via mail. » (Mycket bra)
- Mkt bra, då det hela tiden funnits oklarheter, i PM osv har det varit bra att få informationen där.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 1%
Hög»22 33%
För hög»42 64%

Genomsnitt: 4.63

- uppsatsen är för mycket, det är tillräckligt mycket att göra ändå. man pluggar inte mindre på en tenta för att det är mindre poäng men uppsatsen tar väldigt många timmar!» (Hög)
- Dåligt fördelad arbetsbelastning. lite i början, väldigt mycket på slutet.» (Hög)
- nästan för hög, vissa perioder» (Hög)
- Individuell uppsats OCH projektuppgift känns tungt!» (Hög)
- Hög belastning. Orättvist mot matten att ta all dess tid.» (Hög)
- Det kanske inte var så mycket att göra men att ha tre saker att oroa sig över istället för två är jobbigt.» (Hög)
- Förväntade mig inte så mycket slit utifrån denna kurs» (Hög)
- Väldigt mycket att göra i slutet. Konstigt avvägd med en massa dötid under övningrna i början.» (Hög)
- Hög mot slutet när arbetet skulle skrivas, i övrigt låg.» (Hög)
- Den har varit väldigt hög, mycket föreläsningar samt extremt tidskrävande övningstilfällen, plus projekt.» (Hög)
- ganska många olika moment för att bara vara 7.5 poäng. » (Hög)
- Projekt arbetet tog extremt mycket tid, andra kurser drabbades väldigt negativt» (Hög)
- Sex obligatoriska övningar, en fyra timmar lång tentamen, ett projektarbete med skriftlig och muntlig presentation (plus opposition) samt en individuell uppsats känns som lite väl mycket om man jämför med andra kurser.» (Hög)
- Detta är ett intressant ämne men som denna kurs tyvärr har tryt rätt hårt på. Mitt intresse just nu för miljö och resursrelaterande frågor är inte alls lika stort som innan. Att ta ut 20 poäng från tentan för att lägga på den individuella uppsatsen anser jag mycket dåligt då du trots uttaget av poäng från tentan måste plugga exakt lika mycket tid på den ändå eftersom vad jag har förstått inget utav delarna som kan behandlas i tentan har blivit borttagna på grund av den individuella uppstatsen. Den begränsade tiden för projektet gjorde det arbetet till mindre bra. Hade man haft lite mer tid där kunde själva slutresultatet blivit riktigt bra. » (Hög)
- Tror ni att vi bara läser miljökursen?» (Hög)
- Mycket som skulle göras samtidigt i stället för att sprida ut det mer. För mycket arbete på övningarna som ledde till att vi bara han skumma i överflatan» (Hög)
- Man fick lägga kursen som gick parallellt med denna helt åt sidan medan man gjorde projektet. » (För hög)
- Som sagt för höga tidmässiga krav. För många har det lett till att man hoppat av övriga kurser för man har helt enkelt inte hunnit med» (För hög)
- Detta kan OMÖJLIGT vara en 7,5p-kurs. Utsatt tid för rapporten är helt befängd, jag vill inte veta hur mycket övertid denna rapport hade genererat på ett vanligt arbete. Dessutom har uppgiften inneburit att all annan skola samt fritid fått läggas åt sidan i två veckor. Detta gör att man lagom till tentaveckan inte alls ligger i fas med Linjära Algebran.» (För hög)
- Lite kort om tid till projektarbetet» (För hög)
- vid projektarbetet» (För hög)
- för kort tid för projektarbetet samt tenta och det känns som om en 15hp kurs komprimerats till en 7.5 Hp. har andra kurser som man inte kunnat lägga någon tid och energi för att miljön har tagit upp all tid och ork.» (För hög)
- I slutet» (För hög)
- Det känns som att den här kursen har tagi orimligt mycket tid från den andra kursen, matte, vi läser nu. Det var så otroligt mycket att göra hela tiden bara för att överhuvudtaget klara sig. Matten får man liksom ta igen nu under tentaveckan, vilket känns tråkigt. » (För hög)
- Vet inte om det är min ambitionsnivå men denna kurs har tagit upp en hel del tid. Kanske för mkt tid. » (För hög)
- Det är inte en särskilt svår kurs, men det blir en enorm arbetsbelastning med tenta, projekt, muntlig redovisning samt individuell uppsats, då vi samtidigt läser linjär algebra.» (För hög)
- Den idividuella uppsatsen bör bakas in i tentan istället» (För hög)
- Behöver jag ens kommentera??????????????????????????????????» (För hög)
- Väldigt många och intensiva moment... skippa uppsatsen så blir det bättre!» (För hög)
- för många moment. projektuppgiften blev väldigt stor och tog för mycket tid. » (För hög)
- Brutalt många moment och för tight om tid!» (För hög)
- För mycket för en 7,5 poöngs kurs» (För hög)
- Alldeles för mycket med tre uppgifter!!» (För hög)
- För mycket information. Går inte att ta in allt. Annars en väldigt givande kurs.» (För hög)
- Många tycker att det har varit allt för många moment för 7,5p. En ide är ju all ta bort individuella uppsatsen och förlänga projektperioden lite. Tala om arbetsområderna för projektet en vecka tidigare, så får eleverna en bättre chans att läsa in sig lite på området och tänka på hur de vill lägga upp arbetet. Det fanns inte tid till detta nu.» (För hög)
- Lite för mycket övningar(långa lektioner utan att hinna ta rast) och stressad projektuppgift» (För hög)
- Matten har verkligen fått komma i andra hand. Särskilt som det var rejäl tidspress på projektarbetet.» (För hög)
- alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles för hög!!!!! » (För hög)
- För många delmoment hade räckt med tenta och ett mindre projekt och ingen individuell uppsats» (För hög)
- Orimligt med tre exinimationsformer... Hade varit mycke nog med grupparbetet och tentan.» (För hög)
- Känns bitvis som en mycket ogenomtänkt kurs. Är det något som måste bevisas? Det ÄR ett intressant ämne, så ni kan slappna av lite och sänka arbetsbördan rejält. det är inte en gymnasie klass som ni ubdervisar. Jag köper inte argumentet att ni har ett ansvar för att vi ska lära oss och därmed ha alla dessa former av examinationer. Vi är vuxna och har ett eget ansvar. De som inte förstår det är inte mogna att studera.» (För hög)
- i slutet var det inte en jämn fördelning mellan denna och den andra halvtidskursen, denna tog mer tid än en heltidskurs ska göra. i början var det däremot låg belastning» (För hög)
- Det här kunde varit en 10 poäng kurs. Alla i klassen var efter i matten, för att miljön tog aldeles för mycket tid. Vi kan inte lära oss allt du kan Ulrica på bara 7 veckor.» (För hög)
- Övningarna hade för många moment. Projektet var väldigt stort och skulle utföras på kort tid, vilket gjorde att andra kurser och skrivandet av den individuella uppsatsen försummades.» (För hög)
- En massa moment som tog en massa tid och många av dem gav egentligen inte så mycket. Fokusera mer på det som är viktigt till nästa år!» (För hög)
- Överdrivet med tenta, projektuppgift och individuell uppsats. Aldeles för kort tid på projektuppgiften.» (För hög)
- Omfattningen var nästan löjlig stor. gjorde att man tappade intresset helt o endast kände frustration. » (För hög)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»14 21%
Mycket bra»35 53%
Har ej sökt hjälp»11 16%

Genomsnitt: 3.78

- DEt var för stressigt under övningarna...bara för att vi skulle sluta i tid så fick man snabba svar och aldrig någon diskussion.» (Mycket dåliga)
- Var bra under projektarbetet(HANS)» (Ganska dåliga)
- handledaren i projektarbetet hade inte stor koll på vad som skulle vara med i arbetet och det kändes som om personen inte ville hjälpa utan att man skulle komma på det själv.» (Ganska dåliga)
- Hjälplärarna har varit kanon.» (Ganska bra)
- Handledaren tillgänglig under projektarbetet, föreläsaren villig att svara på frågor» (Mycket bra)
- Anna, vår handledare, har varit väldigt bra och hjälpsam :)» (Mycket bra)
- Kristin och Anna har varit väldigt hjälpsamma. Tummen upp» (Mycket bra)
- tillgänglighet via mail mm» (Mycket bra)
- Snabba på svar via mail och telefon.» (Mycket bra)
- Kristin var bra som gruppledare» (Mycket bra)
- Engagemang från lärare och handledare- Bra! » (Mycket bra)
- Övningsledararna var bra! de måste också ha lagt ner enormt mycket tid på det här..» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 10%
Mycket bra»57 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Gruppuppdelningen till projektet kanske kunde ha varit ni som tog tag i. Många valde ämnen för att hamna i samma grupp som kompisar och valde inte vad som de egentligen var intresserade av.» (Ganska bra)
- Arbetet med rapporten gick jättebra.» (Mycket bra)
- Jag tycker själv att det har fungerat bra, och då tänker jag främst på gruppdiskussioner på övningar samt projektarbetet.» (Mycket bra)
- Projektarbetet gick toppen!» (Mycket bra)
- Hade dock varit bättre om man fick välja ämne först och sedan valde ni arbetskamraterna för projektet.» (Mycket bra)
- vi bodde ju i hop i tre veckor, så vi blev som en familj» (Mycket bra)
- Fått kontakt med många klasskamrater då diskussionerna om denna kurs har varit många och ingen, vad jag har uppfattat, har varit nöjd» (Mycket bra)

21. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 6%
Hög»32 49%
För hög»29 44%

Genomsnitt: 4.38

- Dåligt fördelad arbetsbelastning. lite i början, väldigt mycket på slutet.» (Hög)
- samma som fråga 18» (Hög)
- Har blivit lite ont om tid till linjär algebra» (Hög)
- Projektarbeten tar mkt tid! Linjär algebra har fått komma i andra hand eftersom all tid gick till projektet» (Hög)
- vid projektarbetet» (Hög)
- Belastningen blev väldigt hög på slutet. » (Hög)
- Det var tur att tentan i linjär algebra låg på lördagen, för annars hade den påverkats mycket av projektet i miljö.» (Hög)
- När jag satte mig och skulle börja plugga linjär algebratenta på fredag eftermiddag efter redovisningen var jag bara halvvägs av vad jag borde vara, och det berodde inte på att jag slarvat utan för att miljön tagit VÄLDIGT mycket tid!! Men ett plus till de som planerade att matte-tentan var på lördagen veckan efter så att man ändå hade en möjlighet att plugga ikapp.» (Hög)
- som innan» (För hög)
- Det har varit nog mycket med tre duggor i Linjär Algebra-kursen + tenta mitt i läsperioden + obligatoriska (7 x 4h) övningar. Sen kom rapporten och tog all annan tid, jag har inte varit med om sämre planering/upplägg av en uppgift. Detta kan jämföras med Byggande i Samhället (7.5hp) som var utlagd på en hel termin med en rapport som blev strax under 6000 ord.» (För hög)
- läste 150%» (För hög)
- miljön har tagit aldeles för mycket tid för vad en 7.5 hp kurs ska ta.» (För hög)
- Alldeles för mycket texter till övningarna, hann inte med att vara ordentligt påläst eller att plugga till tentan så mycket som jag skulle ha önskat. » (För hög)
- Algebran känns inte som den tyngsta av mattekurser, men ändå en väldigt tung kurs jämfört med vissa andra, och miljön tog i min mening på tok för mycket tid.» (För hög)
- Miljökursen har kört på precis som om det var den ända kurs vi läser, många stora läxor inför övningarna som skulle göras till nån dag senare... projektarbete där vi fick en vecka till del-inlämningen... det va ju omöjligt att hinna med något annat än att skriva!» (För hög)
- På grund av miljökursen har matten fått läggas åt sidan eftersom den inte hunnits med.» (För hög)
- Det var alldeles för mycket att läsa till övningarna!!! Kort med tid till första delinlömningen av projektuppgiften.» (För hög)
- på grund av den här kursen!» (För hög)
- pga denna kurs» (För hög)
- Ungefär 80-20, dvs 90 % miljö, resten matte,» (För hög)
- Det är kraven som är för höga» (För hög)
- Som sagt. löjlig. det enda som saknades i examinationsväg var hemtenta o det hoppas jag inte att ni lägger till till nästa år....» (För hög)


Lärande och examination

22. Det viktigaste jag lärt mig i kursen är..

- Livscykelanalys»
- Fördjupad kunskap om de olika miljö förstörande kategorierna»
- Miljötänket»
- tänka på hållbar utveckling»
- Att om man sitter från 8-20 i två veckor så kan man skriva ihop 6 000 ord utan någon som helst kvalité.»
- vad hållbar utveckling är»
- Att se miljön som en helhets bild, och inte söka första bästa lösning på allt.»
- lära mig arbeta med miljöfrågor»
- Jag har lärt mig jättemycket. Vet inte vad det viktigaste var dock.»
- att skriva vad läraren vill höra.»
- Jag har fått en grundläggande kunskap i miljö. »
- Att på ett bättre sätt se orsak-verkan-kedjor, tror jag.»
- Att man får ha en egen uppfattning kring orsakerna till global uppvärmning. Att tänka ett steg till i handlingar ty konsekvenserna kan vara dolda.»
- Fått lite allmän inblick i hur miljön påverkas... det jag kommer ha mest nytta av är nog LCA och DPSIR -tänket»
- Hållbar utveckling»
- Mycket har varit intressant, men kan inte säga att något varit särskilt viktigt.»
- Övergripande kunskap om miljöproblem, hur viktigt det är med källsortering, att ta tillvara våra resurser och att göra det bästa av dem.»
- helheten.»
- Vad är hållbarutveckling och vad kan jag göra för att förbättra mig.»
- Att vi måste jobba aktivt för att uppnå hållbar utveckling»
- Att tänka långsiktigt.»
- jag har faktiskt lärt mig mycket intressant även om det är en hemskt dålig kurs på grund av att arbetsbelastningen är för hög, planeringen dålig och övningarna långdragna och tråkiga. »
- jag har ju lärt mig emr om miljö och miljötänket»
- Massvis! Ett jätte intressant ämne.»
- jag vet inte, kommer inte ihåg så mycket eftersom det var så många moment att man inte hann ta in någor ordentligt och faktiskt lära sig och fundera och ta år sig på riktigt»
-
- vad man kan göra för att nå en hållbar utveckling»
- Jag har fått en större insikt i hållbar utveckling och framförallt lärt mig att se saker från flera olika perspektiv på ett annat sätt än innan. »
- Utveckling utav mitt kritiska tänkande.»
- en god och hållbar grundsyn till vår planet och dess framtid!»
- Jag har fått mycket bättra förståelse för vad en hållbar utveckling är och hur jag kan bidra»
- vet inte»
- Att en kurs som omfattar säkert 15p men man bara får 7,5p gör att man tappar intresset för ämnet helt o tappar motivationen att lära sig o vill bara " få det gjort" ist...»

23. Speciellt bra var ..

- Peer response och handledning»
- föreläsningarna»
- föreläsningar»
- föreläsningarna»
- Föreläsningarna av Ulrika Palme var de enda ljusglimtarna»
- ..»
- övningarna»
- Föreläsningarna»
- Projektuppgiften.»
- Projektarbetet.»
- Anna Nyström Claesson var härlig att ha som handledare på projektet, en eloge till henne. Bästa handledaren jag haft.»
- LCA, DPSIR och projektarbetet om man skulle fått mer tid!»
- powerpointsena som ulrika hade»
- Föreläsningarna»
- Projektarbetet, vi fick bra med hjälp och tips från vår handledare. Vi hade pappersavfall.»
- föeläsningarna som var intressanta»
- Gästföreläsaren och Ulrika.»
- Föreläsningarna»
- ulrika är en väldigt bar föreläsare och det var roligt att gå på hennes föreläsningar. »
- Övningarna och bra föreläsningar. All intressant fakta. »
-
- föreläsningarna. det var roligt att gå dit :)»
- Att inse breddningen utav ämnet.»
- förläsningarna!»
- Mycket interessanta tema och bra och duktiga handledare/föreläsare»
- Inget.»

24. Mindre bra var..

- Tentan. Vissa kryssfrågor var hårklyverier och mer en fråga om svensk läsförståelse än om förståelse för miljöanalys»
- övningarna»
- individuell uppsats»
- Nu är jag för irriterad för att sammanfatta allt...»
- ..»
- Övningarna som var alldeles för långa och gav ingenting.»
- examinationsbitarna»
- övningarna»
- Övningledaren.»
- Det har varit så stressigt hela kursen att det känns som att jag hade fått ut mer av den om den hade planerats lite annorlunda. Kämpade mest för att kunna ta mig igenom den godkänd fram till tentan. Sen blev det lite lugnare.»
- Övningarna och arbetsbelastningen.»
- Att jag nu istället njuter av att t.ex INTE källsortera..»
- Planneringen.... det behövs mer tid till uppgifter! Hellre köra projektet parallellt med föreläsningarna nån vecka tidigare!»
- Kurs boken!!!»
- Kursens upplägg, kursboken.»
- Alternativfrågorna på tentan, anser inte att man borde få ett helt minuspoäng för fel svar när vissa alternativ var väldigt snarlika, man missar ju 3 poäng ändå när man väljer fel. »
- individuella uppsatsen...»
- Övningarna både på fredags eftermiddag och tyvärr övningsledaren.»
- Projektets storlek på den tidsbegränsningen.»
- det känns inte motiverat att ha en tenta, en projektuppgift, obligatoriska övningar som ska godkännas och sen dessutom ska det skrivas en uppsats. det är en för liten kurs för att kunna få plats med så många saker.»
- jag tyckte om Ulrika jättemycket i början för hon är verkligen duktig, men nu däremot när man gjort det stora projektarbetet och den individuella känner jag mig mycket negativ mot henne pga hur hon lagt upp denna kurs. jag förstår att hon brinner för miljön och vill därför få in så mycket som möjligt under kursens gång, men istället för att vi går ifrån kursen med en stor kunskap och en drivkraft att faktiskt jobba för en hållbar utveckling så blir folk negativt inställda till allt vad miljö heter och vill nästan kasta plast i pappersinsamlingen bara för att sätta sig emot (ja jag har hört ett flertal säga så!). jag är verkligen miljöintresserad och såg fram emot den här kursen såååå mycket men jag har VERKLIGEN blivit besviken och ALLA jag pratat med i klassen känner exakt likadant. det är inte någon som tycker att upplägget på kursen varit bra eller på något sätt balanserat. detta borde vara en 15-poängs-kurs!!!!!»
- men jag blir bara upprörd av att tänka på denna kurs för pga den höga arbetsbördan har den varit hemskt dålig!!!!»
- Arbetsbelastningen. De sista tre veckorna i kursen har varit orimliga.»
- Lägg till en hemtentamen så har ni alla examinationssätt som finns.»
-
- långa övningar, med för mycket material»
- upplägget utav kursen»
- övningarna!»
- För mycket matrial och dårlig planering på innlämning av uppgifter, då alt kom samtidigt»
- Att ju mer man försöker lära sig mkt av desto mindre lär man sig...»

25. Motsvarade fördelningen av slutbetyget mellan tenta (inkl övningar), projektuppgiften och den indiviuella uppsatsen, den arbetsinsats som krävdes för att klara av momenten?

Slutbetyget på kursen beräknas utifrån det totala antalet poäng från tentamen (max 70 poäng), individuell uppsats (max 20 poäng), och projektarbetet (max 60 poäng).

64 svarande

Nej, inte alls»18 28%
I viss utsträckning»28 43%
Ja, i hög grad»11 17%
Ingen åsikt»7 10%

Genomsnitt: 2.1

- tentan klarades lätt av så länge man gick på föreläsnoignarna och pluggade i typ en halvtimma, projektuppgiften tog MÅNGA timmar och myckt fritid för att färdigställas!» (Nej, inte alls)
- Behövde lägga mer tid på den individuella uppgiften än vid pluggandet till tentan.» (Nej, inte alls)
- ser man till antalet arbetstimmar så tog projektet mkt mer tid, och borde därför väga tyngst!» (Nej, inte alls)
- Personligen så hann jag lägga mycket mer tid på projektet och uppsatsen än på tentan, pga alla övningar som var då som var så stressiga och så mycket att läsa till. Hann aldrig riktigt tentaplugga, vilket känns tråkigt i och med att det är tentan som väger tyngst. » (Nej, inte alls)
- Projektarbete var 10 ggr jobbigare än tentan, fel att tentan ska ge 70 poäng medans projetuppgiften bara är 60» (Nej, inte alls)
- tentan var inte specielt svår att plugga till och krävde nästan ingen tid. Däremot var projektarbetet mycket mer krävande med redovisning ocjh opponering o liknande.» (Nej, inte alls)
- rapporten och uppsatsen är det som tagit mest tid i anspråk, tentan har inte alls inneburit samma arbetsinsats» (Nej, inte alls)
- alltså den poängsättningen som står ovan följs ju inte ens!!! för tentan motsvarar 4,5 poäng av kursen, men enligt poängen ovan borde den vara 3,5, projektarbetet 3 och individuella 1 poäng. att ta bort 20 poäng från tentan och ersätta med den här uppsatsen är så sjukt dumt att jag inte ens kan uttrycka mina känslor för jag blir så upprörd! man behöver inte plugga mindre till tentan, utan betygsgränserna har dessuotm höjts sen förra året. plus att man även ska få ihop en uppsats som i princip bara baseras på information man ska hitta själv - alltså ett helt projekt till! och för hela den bördan får man ETT poäng till kursen!!!! alltså hör ni själva hur det låter? jag fattar inte att ni inte nån gång stannade upp och reagerade medan ni komponerade ihop denna sinnessjuka kurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! seriöst! som sagt, jag blir bara upprörd av detta och jag kan därför inte uttrycka mig särskilt bra, men ändra för fan upplägget till nästa år!!!!!! » (Nej, inte alls)
- poängfördelningen ovan stämmer inte alls eftersom tentan motsvarar 4,5 poäng va kursen. » (Nej, inte alls)
- Anser att projektarbetet borde väga tyngre» (Nej, inte alls)
- arbetet borde vara värt minst dubbelt så mycket som det andra tillsammans eftersom det tar dubbelt så mycket tid som det gör (minst)» (Nej, inte alls)
- tentan måste man kunna ALLT till och den individuella uppsatsen hade aldeles för höga krav för så få poäng!» (Nej, inte alls)
- I alla fall för min del tog uppsatsen upp mycket mer kraft och arbete än en så liten del av kursen.» (Nej, inte alls)
- Som tidigare nämnts anser jag att den indiviuella uppsatsen omöjligt kan vara värd 20 poäng från tentan då det indirekt inte tas bort några poäng ifrån tentan då du måste lägga ner exakt samma tid för att lära dig sakerna inför tentan oavsett ifall de 20 poängen är medräknade i tentan eller ej.» (Nej, inte alls)
- Man borde få dubbelt så många högskolepoäng för varje moment som man får idagsläget för att det ska vara rimligt.» (Nej, inte alls)
- projektet borde kunna ge mer poäng än tentan» (I viss utsträckning)
- projektarbetet tog mycket tid och var stressigt» (I viss utsträckning)
- Projektarbetet var mycket hårdare än tentan.» (I viss utsträckning)
- Den individuella uppsatsen var bättre i tentan.» (I viss utsträckning)
- Om man spenderat övningarna på mer effektivt pluggande hade man fått ut mer av tiden. Rapporten var minst lika tung som, om inte tyngre än, tentan, men man hade bara två veckor på sig.» (I viss utsträckning)
- Jag upplevde att man la mer tid på projektet än tentan, den borde således väga mer.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker projektarbetet skulle ha större andel av slutbetyget och entan mindre.» (I viss utsträckning)
- Det är väl egentligen bara tenta och individuell uppgift som visar hur mycket man har lärt sig, men jag ser hellre de 20 poängen inbakade i tentan så att det finns mer tid över till algebran. » (I viss utsträckning)
- projektarbetet mer arbete än tentan och borde därför väga tyngre» (I viss utsträckning)
- Projektet var större än tentan!» (I viss utsträckning)
- Projektet borde nästan utgöra större del än tentamen.» (I viss utsträckning)
- Känns som att uppsasten tar mer tid än 20 poäng.» (I viss utsträckning)
- Ta bort uppsatsen och gör tentan svårare!» (I viss utsträckning)
- Känns som bra fördelade poäng med avseende på tiden momenten kräver. » (Ja, i hög grad)
- individuella uppsatsen tog mycket tid, och gav väldigt lite » (Ja, i hög grad)
- då projektuppgiften var så omfattande och tidskrävande tycker jag att den borde vägt tyngre i slutbetyget.» (Ja, i hög grad)
- Ja har man tre sådana uppgifter så är det väl en rimlig fördelning av betyget men man kanske bör fundera vad som egentligen är tanken att lära ut under kursen? Är det tänkt att eleverna ska lära sig att ordbajsa eller faktiskt något de kan ta med sig i framtiden?» (Ingen åsikt)

26. Var kursens lärandemål användbara när du förberedde dig inför tentan?

65 svarande

Nej, inte alls»4 6%
I viss utsträckning»27 41%
Ja, i hög grad»21 32%
Utnyttjade dem inte för att förbereda mig inför tentan»13 20%

Genomsnitt: 2.66

- Dock frivilligt att jag inte valt att studera dem.» (Nej, inte alls)
- tillsammans med föreläsningarna» (I viss utsträckning)
- Njaaaa...» (I viss utsträckning)
- använde mest "målen" inför varje föreläsning. » (I viss utsträckning)
- det framgick ganska så väl under föreläsningarna vad tentan skulle handla om» (I viss utsträckning)
- Gick igenom föreläsningsanteckningar.» (I viss utsträckning)
- snarare delmål som fanns på föreläsningspowerpointarna.» (I viss utsträckning)
- vaken student... var bra» (I viss utsträckning)
- Jag följde "Efter avslutad föreläsning skall en vaken elev..." som stod i början av varje föreläsning när jag tentapluggade. Detta fungerade skitbra, fortsätt med det!» (Ja, i hög grad)
- Du visste vad du skulle kunna.» (Ja, i hög grad)
- Bra att använda föreläsningarna där det var mål för varje föreläsning» (Ja, i hög grad)
- Jag köttade bara power-points, kändes som det viktigaste.» (Utnyttjade dem inte för att förbereda mig inför tentan)

27. Jag skulle vilja föreslå lärarlaget som planerar kursen nästa år att..

- Anpassa kursen till det faktum att vi går en byggrelaterad utbildning. Detta är en viktig kurs och att då inte över huvud taget relatera den till vårt program tycker jag var otroligt klantigt. Det borde väl inte vara så svårt att lära oss allt det vi lärde fast utgå från ett byggperspektiv? »
- Från början sätta datumet för inlämning av individuell uppsats efter projektarbetet. Se över om föreläsningarna kan koncentreras så att tentan kan hållas en vecka tidigare. På så sätt fås lite mer tid till rapportskrivandet (ska inte leda till ändrad viktning för betyg).»
- lägger fler poäng på tenta och tar bort uppsatsen.»
- strukturera om tidsplanen»
- Genom att ta bort den induviduella uppsatsen helt, samt försöker få en bättre disskution vid övningstillfällena»
- inte ha någon kursbok utan bara använda kompendiet»
- Slopa den individuella uppsatsen och inte rekommendera kursboken (Miller) för man klarar sig på föreläsning- och övningsmaterialet»
- att ge mer tid till projektet och kanske ta bort den individuella uppsatsen»
- inte så många moment! obligatoriska övningar, tenta, uppsats och projektarbete är för mycket! projektarbetet bör också introduceras tidigare. Halvinlämningen och peer-responen var nästintill meningslös då vi knappt hunnit nånstans..»
- ta bort kursboken och individuella uppsatsen, lägg mindre vikt på tentan, alternativt: gör en svårare tenta.»
- Börja om från ruta 1.»
- Ta bort individuell uppgift.»
- introducera projektet tidigare»
- se till att välja övningsledare som kan sin sak och vet vad han/hon ska säga och göra. Ta bort den individuella uppsatsen. Det är för mycket med tre moment i kursen. »
- en hemtentamen skulle kunna ersätta tentamen och den individuella uppsatsen. Övningarna ger mycket, behåll dem. Dela ut PM i tid, och skriv dem gärna kort och konsist.»
- Ändra upplägget för övningarna. Ge mer tid åt rapporten.»
- minska omfattningen på kursen eller utöka poängen»
- se över övningsledarna.»
- Minska innehållet på övningarna. Ta bort uppsatsen. »
- Göra den individuella uppsatsen mindre. Längre tid för projektet, kanske introducera tidigare.»
- Jag gillar idén med den individuella uppsatsen. Men projektuppgift+tenta räcker. Hade hellre haft 20 poäng mer på tentan. »
- - Ta bort den individuella uppgiften. - Se över övningsledaruppsättningen. - Påpeka att boken egentligen inte är nödvändig att köpa (fast vänta gärna ett år till med det, så att vi kan kränga våra böcker till nästa års ettor) »
- Koppla kursen mer till utbildningen»
- Minska tidsåtgången för genomförandet av övningar.»
- GÖR OM KURSEN HELT OCH HÅLLET!! DEN ÄR EN TOTAL KATASTROF JUST NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tänk på att vi läser två kurser parallellt => Miljökursen är alltså inte den enda vi läser!»
- inte ha så långa övningar på emiddagen, efter klockan 4 fastnar ändå inget! projektarbetet var för omfattande. Det blev lika stort som rapporten vi skrev i byggande i samhället även fast det här projektet skulle inte omfatta lika många poäng.»
- Dra ner på tentan, mer tid till projektuppgiften och skippa uppsatsen!»
- skippa individuella och lägga mer tyngd på projektarbetet»
- Nöja sig med tenta och projektarbete, inte rekommendera kursboken, projekt som är mer relevanta för vårat framtida yrkesliv samt att försöka få med någon gästföreläsare från byggbranschen.»
- Försöka att prioritera vilken information som är viktigast och prioritera bort vissa. Skulle man ha lärt sig allt detta hade det behövts en läsperiod till.»
- antingen korta ner projektuppgiften eller ta bort den individuella. Skippa kursboken och bara använda kompendiet.»
- Ta med mindre info till övningarna. Kanske ha en till check på den indiviuella uppgiften innan dess slutinlämning.»
- Dra ner på arbetsbelastningen! Denna kurs har varit den tyngsta hitills, men kanake bara vi som måste vänja oss?»
- Prioritera lite mer, framförallt när det gäller övningarna. Göra något åt uppsatsen.»
- nöj er med 1 eller max 2 examinationsformer. kvalitet, inte kvantitet!»
- ändra hela upplägget! tentan är hemsk. att ha KRYSSfrågor som man får TRE poäng på och MINUSpoäng om man svarar fel är SINNESSJUKT. att man ens kan få minuspoäng på tentan är så urbota dumt så det finns inte. man kan alltså gå ifrån tentan dummare än när man kom dit, för innan hade man iaf 0 poäng. Jag förstår att ni valt att göra på detta sätt för att folk inte bara ska sitta och ordbajsa och få poäng på det, men effekten blir att man inte vågar försöka för am nrä rädd att få minuspoäng istället. Ulrika kunde inte svara på alla våra frågor under föreläsningarna men inte satt väl vi där och sa "jaha okej, 5 minus ulrika!" då. nej vi accepterade att man kanske inte kan alla detaljer och ibland kan man svara fel, detta ska inte bestraffas med minuspoäng. om man på en mattetenta använder fel formel får man ju inte minuspoäng, varför ska man då få det på denna tenta??? ta bort den individuella. okej om det var en liten kort reflektionsuppgift om vad hållbar utveckling betyder, ungefär som man gjorde på första övningen, på 1-2 sidor, men det här projektet är ju bara FÖR mycket!!! »
- ändra upplägget för det suger! alla hatar kursen så ändra den!»
- Skippa individuella uppsatsen»
- Ta bort den individuella uppsatsen från kursen, den har bara varit en nagel i ögat. Helt onödig man lärde sig ingenting på den. »
- Ta bort minst ett moment. Att många klarat godkänt tidigare är varken ett bra argument eller en bra indikator, kolla även hur många som kör i matten, (som inte är speciellt svår). Först då kan ni tala om en helhetsbild över arbetsbördan. Ett lite bättre upplägg inför övningarna med målsättningar. »
- ta bort den individuella uppgiften och lägg in mer om hur vi som väg- och vatteningenjörer kan påverka i våra kommande yrkesroller på övningar och lektioner. sätt upp tydliga mål för varje övening och gå igenom materialet till övningarna och se över rellevansen för som det är nu var det inte så mycket som kändes rellevant»
-
- se frågetecken i värderingen»
- säg inte att boken(miller) är ett måste för att klara kursen.»
- Ändra upplägget på kursen. Låta projektet påbörjas tidigare, möjligtvis dela upp det i två delar där den tekniska biten skrivs tidigare och sedan påbörjas analysdelen med jämförandet av system när man har fått upp medvetenheten för det miljöpåverkande perspektivet och alla aspekter. Det 20 poängen för den individuella uppsatsen bör återgå till tentan då det inte blev mindre belastning på tentan för att det togs ur utan bara ökade på belastningen för kursen. Om den ska vara kvar krävs det tydligare information från början över vad den ska handla om. Jag använde inte min första text överhuvudtaget till min slutliga inlämning utav uppsatsen.»
- ta bort uppsatsen. minska ner antalet frågor på övningspassen och gör de istället bättre o ge mer tid per fråga..»
- Välj bort antingen tentan, projenktuppgiften eller den individuella uppsatsen. Ge oss mer tid för projektuppgiften, och lägg absolut inte den individuella uppsatsen samtidigt som projektuppgiften (Vilket detta året som tur var ändrades). »
- ta bort individuella uppsatsen och tänka till hurvida man vill att övningarna ska vara obligatoriska och i så fall bör dom i alla fall vara hyffsat okey att gå på.»
- Tänka på att vi läser 2 kurser parallellt och att kursen BARA är på 7,5p. Fundera på vad som är viktigast o satsa på det!!!!»


Övriga kommentarer

28. Övriga kommentarer

- Lite mer fokus på vår framtida roll som civilingenjörer»
- föreläsningarna var bra, Ulrika lär ut på ett bra sätt. den övningsledare och handledare jag varit i kontakt med, Kristin, var väldigt engagerad och jag kände att hon gav av sig själv och det gör att man blir mer engagerad själv.»
- överlag en rolig och bra kurs»
- Om man bortser från all tidpress så är kursen otroligt intressant och en av mina favoritkurser hittills men det blir fel när det tar upp så mycket tid..»
- helhetsintrycket av kursen var bra!»
- Jag blir rätt besviken när det är i stort sett samma omtenta som den riktiga tentan. Kul för de som kuggade den första eftersom de bara behövde lära sig vad de missat att skriva och få en sådan snålskjuts till en 5a i tentabetyg. Att ha kryssfrågor som examinationsform tror jag att jag senast stötte på under mellanstadiet kanske till och med tidigare, det känns pinsamt. Dessutom undrar jag vad är det kryssfrågorna ska försöka visa att man kan? Hur kan man ge minuspoäng på en tenta? Då kan man ju alltså ha minus totalt och vad innebär detta, är man dummare efter tentan än när man kom dit? Det är klart att man inte ska chansa sig till godkänt men man ska väl inte straffa elever som feltolkar frågorna? Ska man åtminstone ha kryssfrågor kan man inte byta ut ett utav fem ord och tro att eleverna kan alla fem definitioner. Man kan inte heller skriva en (egentligen var det flera) tentauppgift(-er) som går att misstolka, vi lägger ned tid, energi och pengar då ska inte en luddig uppgift stjälpa en. Jag har säkert glömt att skriva många negativa synpunkter och jag hoppas verkligen att mina kurskamrater nämner det jag glömt!!! »
- Mycket trevliga lärare!»
- Intressant kurs...»
- nej»
- för stor omfattning på kursen »
- I min mening en kurs som inte riktigt ger kunskap i proportion mot den tid den tog. »
- Be till Gud att det går bra för alla V1or på mattetentan!!!! »
- En väldigt intressant kurs som tyvärr har haft allt för många delmoment. Det känns som vi har stressats igenom vissa delar (övningar, individuella uppsatsen och projektarbetet!)»
- Tack för en spännande kurs!»
- Ändra kursen, för just nu hatar ALLA den! Fortsätter den på detta sätt kommer bara färre och färre vilja engagera sig i miljön. »
- det är fan inte okej att ta bort endast 20 poäng på tentan och ersätta detta med en uppsats på 2000 ord. man behöver fortfarande plugga lika mycket till tentan och betygsgränserna har dessutom höjts sen förra året!»
- Hur kan man(du!) ändra reglerna för tentan i efterhand? Jag undgick att svara på de kryss frågorna som kändes osäkra, för att eliminera riskerna för minus poäng. Så här i efterhand så känns det för jävligt rent ut sagt, bara för att vissa klagar så tillämpar du efterkonstruktioner. Jag hade kunnat chansa och fått poäng på ett felaktigt svar. Vilket eventuellt hade bidragit till högre slutbetyg på tentamen. Känns inte riktigt seriöst.»
- jag tycker inte det är ok att omtentan är nästan exakt samma med undantag för någon frånga som det första tentan var, då lönar det sig ju att kugga första och sen bara plugga på den så får man en femma direkt. klarar man första gången, speciellt om man får en fyra så är det inte å troligt att man gör iom och får man en femma så är det valdigt missvisande om någon som skriver omtentan också får det bara för att man lärt sig svaren utantill eftersom omtentan förra året också var nästan exakt samma så kan det ju vara så att vissa gissar på att att det blir så i år med.»
-
- Sänk kraven och gör miljö till nått roligt istället för att vi ska tycka det är kul att slänga papper i soporna, bara för att man hatar miljökursen!»
- Tänk över denna kursen. Innehållet är bra men upplägget måste gå att göra bättre!»
- Ulrika Palme är en riktigt duktig föreläsare!»
- En bra kurs OM poängen hade varit 15p ist och övningarna hade minskats i ambitionsnivå. Ambitionsnivån o stressen i kursen gör att man lär sig mindre istället för mer och att inställningen blir dålig!!!!»


Kursutvärderingssystem från