ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Financial Management, LBT813

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-27 - 2008-11-30
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvädering 2007 Lp 1

Kurs: Financial Management
Lärare: Phil Thomas

1. Vad tyckte du om första presentationen?

"The financial situation and future business strategy of your company to a group of financial reporters"

Poängbedömning sker enligt följande:
5= Mycket bra 4= Bra 3= Varken bra eller dåligt 2=Dålig 1= Mycket dåligt

17 svarande

3 17%
9 52%
4 23%
1 5%
0 0%

Genomsnitt: 2.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra att lära sig lite om siffrorna som står i företagens årsbokslut.» (5)
- Bra, synd bara att vissa ärthjärnor i klassen väljer sina egna vägar. Bättre kontroll från lärarens sida.» (5)
- En bra första inblick i ämnet. lagom omfattning.» (4)
- Man lärde sig att tolka de olika delarna av en årsredovisning» (4)
- Bra startuppgift för att komma in i ämnet» (4)
- Väldigt svårt att sätta sig in i ett främmande företags ekonomi och dessutom på engelska där man inte förstår alla termer och det är svårt att jämföra med svenska motsatser» (2)

2. Vad tyckte du om andra presentationen?

"Summery of a paper"

17 svarande

4 23%
5 29%
7 41%
1 5%
0 0%

Genomsnitt: 2.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick bra grepp om den artikeln man läst och presenterat.» (5)
- Nästan det som lärde oss mest i kursen.» (5)
- helt ok, ganska likt allt det phil pratat om och en del var inte ens intressant.» (4)
- Intressanta artiklar » (4)
- Svårt att koncentrera sig på alla artiklar som redovisades. Alla är duktiga på engelska men jag tror det är lättare att hänga med och förstå om det är på svenska» (3)
- Vissa delar kändes helt irrelevanta för ämnet, andra var bättre. Byt ut detta inslag mot något annat» (2)

3. Vad tyckte du om föreläsningarna?

18 svarande

4 22%
10 55%
4 22%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra föreläsningar, men i bland blev det lite för mycket att ta in på en dag. långa dagar. skulle vilja att man hann reflektera över varje del av det som sagts innan han spann vidare på nästa. » (5)
- Jätte intressanta!» (5)
- Phil säger som det är, skönt med sådana lärare.» (5)
- intressanta men ganska lika.» (4)
- jag tyckte dom var bra, intressant.» (4)
- Bra. kan bli lite långtråkigt ibland trots att det är ett intressant ämne. Lite för långa föreläsningar. Fler övningar behövs.» (4)
- Bra, en del ovidkommande dock.» (4)
- Lite svårt att hänga med i termerna. Lite mkt utsvävningar. Många förkortade föreläsningar och inställda tillfällen/timmar» (3)
- Läraren kom ofta in på sidospår. Ibland gick det lite väl snabbt, speciellt på de viktigaste bitarna.» (3)

4. Vad tyckte du om lärarinsatsen?

Phil Thomas

18 svarande

7 38%
9 50%
2 11%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra och trevlig föreläsare. mycket kunnig innom området.» (5)
- han har mycket kunskap och relaterar mycket till byggindustrin vilket är bra.» (5)
- Klippa.» (5)
- jättebra, det är verkligen jättebra att ha med någon med arbetserfarenhet» (5)
- Han kan ibland flyga förbi ämnen men i detta fall tror jag att man ville få oss att börja prata, ställa frågor mm.» (4)
- Bra språk, bra tydlig röst, lätt att lyssna på. Ibland kan det bli lite för mycket information på en gång. » (4)
- Han är väldigt duktig, har mycket att berätta och lära ut, men är tyvärr inte alltid så pedagogisk.» (4)

5. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

17 svarande

1 5%
4 23%
7 41%
4 23%
1 5%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- (5)
- saknade lite att det inte fanns någon bok där allt stod. belv många power point slides att hålla reda på. Notes va bra att läsa... synd att han inte delade ut dem lite tidigare i kursen.» (4)
- Bra att få relevanta saker från näringslivet i form av artiklar» (4)
- phils pp häften funkar för att klara av tentan (tror jag) fast känns kanske lite tunn.» (3)
- Man vill kanske ändå ha en bok att slå i» (3)
- Hade inte så mycket material, men de papper vi fick var jobbiga att läsa, svår engelska.» (3)
- Vilken?» (3)
- Det lilla som fanns var ok» (3)
- Svårta artiklar. Svårt att läsa på tenta från slides och sammanfattningar. Någon form av litteratur hade käntt bra där man kunnat kolla upp konkreta saker» (3)
- Det gick inte att få ut all iformation från endast power point slides. Lite mer information skulle vara bra om man fick för att få en bättre förståelse och samband mellan kursens alla delar. » (2)
- What litterature?» (1)

6. Vad tyckte du om handledningen?

18 svarande

3 16%
5 27%
7 38%
2 11%
1 5%

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det skulle vara handledningen vid de tillfällen vi jobbade i grupp i datasalen och det va ju bra att han var där.» (4)
- Av det lilla vi fick och behövde så va det bra!» (3)
- phil fanns med om man ville honom något så det var väl helt ok.» (3)
- Ibland hade man frågor, men det är svårt när läraren inte alltid är på campus» (3)
- Vilken handledning?» (3)
- Vilken?» (2)
- Fanns ingen handledning» (1)

7. Vad tyckte du om arbetsbördan?

18 svarande

4 22%
6 33%
5 27%
2 11%
1 5%

Genomsnitt: 2.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lagom och göra alltså mycket bra!» (5)
- Lagom» (4)
- helt okej, var ett bra upplägg att man hade ett ämne i veckan.» (4)
- Lagom bra tenta» (4)
- Ingen stor arbetsbörda, skönt att slippa skriva rapporter. Dock lite stress inför tentan.» (3)
- Helt funkis. Kul tenta.» (3)
- Ganska lite arbetsbörda för en 7,5 hp kurs» (3)
- To easy..» (1)

8. Vad har du lärt dig?

- Think different when it comes to projects.»
- Jag har lärt mig massa om cashflow och tror jag kummer ha mycket nytta av det i framtiden. cashflow tillämpas ju hela tiden. »
- hur byggföretag tänker ekonomiskt mm mm...»
- Mycket»
- Jag har lärt mig vad som är viktigt att tänka på när man startar och driver ett företag, då främst vad det gäller den ekonomiska delen.»
- mycket, speciellt när det gäller engelskan, »
- Inte så mycket egentligen.Känns som om man kunde allt någorlunda redan innan....från ex Project Management.»
- Inte så mycket»
- Enormt mycket om de finansiella situationerna och teknikerna inom byggbranchen. Hade inte en aning.»
- Bättre helhetssyn på byggprojektet. Den som haft praktik känner nog igen en del som sägs under kursens gång.»
- Mkt nu i efterhand när jag läst själv till tentna men kan inte påstå att föreläsningarna gett mig jättemycket utan intensivplugg»
- Lite om varje ut kursens innehåll.»
- Mycket om det finnasiella inom bygg»
- Grund tänket kring den ekonomi tanke man bör ha som arbetsledare»
- det orkar jag inte skriva här, du får väl ta kursen om du vill veta. »

9. Vad tyckte du var bra?

- Learn how to trick things.»
- att jag har lärt mig massa mer engelska, att det inte va så mycket att göra på varje presentation. »
- allt..»
- Allt»
- Bra struktur och det gavs möjlighet att ta in informationen, det var bra att han inte bara körde på utan gav möjlighet till frågor och egen arbetstid! »
- Phil är bra tycker jag»
- Intressant ämne.»
- Att Phil säger som det är, att lära sig om knep och tekniker, läran om Cash management»
- Att det var tenta. Tentan gör att alla engagerar sig mer.»
- Att det omfattar mkt»
- Bra kunskap att ta med sig. »
- Tentan»
- phil»

10. Vad tyckte du var mindre bra?

- The literature.»
- hade även vart bra om man fick lära sig de svenska termerna.. nu kan jag bara det på engelska. »
- mycket upprepningar.»
- Att allt lossnade först i slutet, precis innan tentan.»
- Det kändes som en bra kurs, inget direkt att klaga på.»
- Lite "jobbigt" att det inte fanns ngn ordentligt litteratur.Känns som om det hade varit lite lättare inför tentan.»
- Hade velat ha litteratur att relatera till.»
- Långa föreläsningspass. få övningar»
- Att det är lite otydlig struktur»
- Att ibland gick det för snabbt. Och att vi fick lära oss om de engelska systemen snarare än de svenska, vilket vi kommer att i första hand jobba med.. »
- upplägget på den här kursutvärderingen»

11. Relevans för vår utbildning?

- Yes»
- passar mycket bra in i vår utbildning. men dessa kunskaper känns att man kan även tillämpa för andra projekt än de inom byggbranschen. »
- ja! absolut relevant för vår utbildning.»
- Absolut! Phil kan ju allt!»
- Ja defenitivt!!»
- ja det tycker jag»
- Absolut.»
- Bra men med mer givande kunskap»
- Mycket stor. Hey ho, it"s the reality in construction.»
- Mycket bra. Synd bara att allt är på engelska. Man hade velat ha alla termer på svenska för att kunna använda det bra i svenska företag. Inte säkert att England har samma system i allt som sverige. Kan leda till viss förvirring.»
- Helt klart men det är inte så bra att lära sig allt på engleska när det inte ens finns motsvarande uttryck/poster i sverige. Vi kan ju inte direkt applicera vår kunskap i vår situation i sverige eller på arbetsplatser. Känns som en kurs som skulle ge betydligt mer på svenska»
- Är en väldigt viktig kurs, som knyter ihop mycket som har med byggsektorn att göra. »
- hög»
- ja»
- bra»

12. Förslag till förändringar till nästa år

- More literature.»
- lite mer gruppdiskussioner om ämnet!»
- har inga...»
- Lite mer struktur i föreläsningsmönstret. MAn blandade ihop allt och kunde inte skilja det ena från det andra. »
- nej»
- Nja,inget särskilt.»
- Kursen bör innefatta mer eller bahandlas på annat sätt»
- You must have the systems in place.»
- Fler övningar. Dessa är oerhört viktiga för att man ska lära sig på ett bra sätt. Försök få fram svensk litteratur som man kan ha parallellt med kursen för att få djupare förståelse. Gör om kursen till svenska... Phil är bra men detta viktiga ämne skulle behöva en svensk föreläsare som kan referera till svenska företag. Inte bara "Balfour Beatty"...»
- Mer inriktad på Svenska byggsketiorn»
- Ta denna kursen på svenska!!! Detta är viktig kusnkap men brister på många ställen då kommunikationen mellan parterna inte fungerar.»
- nej»
- mera kunskap i kursen»

13. Allmäna åsikter om kursen

- Phil is funny!»
- mycket bra kurs. känns som man lärt sig massor. tog dock lite längre att förstå vissa delar eftersom det är på engelska. men det känns ändå grymt o lära sig på engelska. »
- viktig kurs!»
- Bra!»
- I wasn"t very liked.»
- Intressant men det finns en del som behöver göras för att den ska bli bra. »
- Det är mycket okända termer och uttryck och som tidigare nämnts det är svårt att applicera kunska på engelska och om englands sätt att göra saker på svenska situationer»
- Ta den på svenska, det skulle vara mer givande. »
- phil är charmig»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.31

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.31
Beräknat jämförelseindex: 0.32


Kursutvärderingssystem från