ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Mekatronikprogrammet lp3 V09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

13 svarande

Ja»9 69%
Nej»4 30%

Genomsnitt: 1.3

- SI-ledarna var ruskigt bra på att förklara» (Ja)
- Man får se gamla elevers tankesätt i ämnet. Många lösningar görs ofta mycket enklare av gamla elever än av en lärare.» (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

13 svarande

Ja»4 30%
Nej»2 15%
Vet ej»7 53%

Genomsnitt: 2.23

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

13 svarande

Ja»4 30%
Nej»9 69%

Genomsnitt: 1.69

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

13 svarande

Ja»5 38%
Nej»8 61%

Genomsnitt: 1.61

5. SI har inte gett mig något.

13 svarande

Ja»3 23%
Nej»10 76%

Genomsnitt: 1.76

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- Har pluggat självständigt hemma för det mesta! »
- Har inte känt att jag behövt eller haft tid.»
- Tiden passade inte, jag har barn som går på dagis och måste hämtas senast 16:30»
- Tycker att det ger mig mer att studera själv och försöka få insikt i det ur mitt eget perspektiv för att få bättre förståelse.»
- Har räknat själv.»
- Hade inte tid»

7. Övriga kommentarer.

- Fråga fem i denna enkäten känns som ja och nej har samma innebörd..»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

17 svarande

Ja»1 5%
Nej»16 94%

Genomsnitt: 1.94Kursutvärderingssystem från