ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och organisation, lp3 V09, LMU450

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»8 50%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2

- Sjukt mycket att läsa in! » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»3 18%
50%»1 6%
75%»7 43%
100%»5 31%

Genomsnitt: 3.87

- Det har krockat med obligatoriska moment i andra kurser» (25%)
- var sjuk en längre tid» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 37%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- pga sjukdom + annat» (Nej, inte alls)
- Räkneuppgifterna på ekonomidelen var väldigt besvärliga. Det underlättades inte av att man inte hade så bra koll på det innan eftersom facit saknades helt till avsnittet om investeringskalkyler och bokslut och övriga facit innehöll mängder av fel så man var inte säker på om man gjorde rätt eller inte. Uppgifterna i boken var väldigt olik de som delades ut så de kändes meningslösa att göra. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»11 68%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.75

- Organisationsdelen toppen! Ekonomin kunde jag inte gå på, men jag gissar att gå på föreläsningarna är en förutsättning för att verkligen förstå och klara av ekonomidelen. Räkneövningarna var bra och en förutsättning för att klara kurserna eftersom man där fick "facit" till uppgifterna.» (Mycket liten)
- har inte läst en sida i boken..» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.06

- Föreläsningarna ger inte mycket, mycket svammel, extremt låg tempo. Öka tempot och lägg in mer exempel under föreläsningarna» (Mycket stor)
- Boken "Industriell ekonomi" kändes ganska antik med gamla tabeller och lagar som upphörde att gälla år 2000. Den gav inga bra räkneexempel. Den var i det stora hela ganska kass. Jag googlade mycket istället. Måste finnas en bättre och fräschare bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.18

- Organisationsdelen helt okej med föreläsningsanteckningar utlagda. Ekonomin, under all kritik. Allt utdelat material borde finnas att tillgå på nätet och speciellt i dagens "papperslösa" samhälle. Facit till övningarna borde också läggas ut.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»6 37%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 3.75

- Lärarna var mycket hjälpsamma » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt samarbete»5 31%

Genomsnitt: 4

- Jag går i en annan årskurs och har ingen kontakt med studenter i denna kurs.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 68%
Hög»3 18%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.25

- Sjukt mycket att läsa in för en 6p kurs! Speciellt när man läser 2 kurser till, jag har inte haft ett socialt liv sedan terminsstarten och ändå är jag osäker på om jag klarade tentan trots att jag pluggat kontinuerligt som en tok!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»8 50%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- läste till extra kurs» (För hög)
- För hög pga denna kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»7 43%
Gott»4 25%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.31

- Ekonomidelen får gott betyg och känns bra att man får veta lite om men organisation är mest flum och känns inte så nödvändig just nu, kanske hade varit bättre att läsa den i början av chalmerstiden?» (Dåligt)
- Men det kan ha att göra med att jag tycker att ekonomi är otroligt ointressant. Organisationen var helt okej. Jag hade haft ett annan intryck om det varit inlämningsuppgifter och andra obligatoriska moment istället för en tenta. Jag blev extremt stressad av allt material jag insåg att jag måste lära mig utantill och det var typ det enda jag såg framför mig, inte att jag faktiskt skulle lära mig en massa användbara och bra saker.» (Dåligt)
- Ekonomi delen bra. Organisations delen riktigt flummig.» (Godkänt)
- Ekonomin ok, mer exempel kanske? Organisation riktigt flummig, bättre att förstå hur man löser bekymmer än att veta namnen på dom» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ekonomidelen»
- Ekonomin»
- inget, ser ingen nytta av denna kurs överhuvudtaget»
- Organisationsövningarna var bra!»
- Lärarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske bara ha föreläsningar om organisation och ingen tenta eftersom man bara kommer ytläsa allt och sen glömma ändå. Eller flytta den delen av kursen till årskurs 1. Kaj skulle även kunna gå lite snabbare fram ibland.»
- Organisationsdelen, se över hur man ska lägga upp det. Är det verkligen viktigt att veta att man i gruppen vet tex sakkunskap?»
- * Byt bok i ekonomin * Facit till alla räkneövningar * Instuderingsfrågor till organisationsdelen, det är svårt att avgöra vad som är viktigt eller inte. Sådant jag ansåg som mindre viktigt såg jag senare hade tagits upp på gamla tentor. * Inlämningsuppgifter/projekt istället för tenta. Så var det ju för några år sedan....»
- Mindre Kurslitteratur»

16. Övriga kommentarer

- Jag har läst in 30p fysik helt själv på högskolenivå utan problem, men det var inte för en sekund lika besvärligt som att läsa in en 6p kurs i ekonomi och organisation nästan helt själv. Jag tycker det är jättedåligt att vi får en övningstenta 1 vecka innan tentan. Denna kurs kräver extremt mycket inläsning så det hade varit bra att ha gamla att titta på i god tid!»


Kursutvärderingssystem från