ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik, TME010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-15 - 2008-01-27
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Per-Åke Jansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»7 12%
Cirka 20 timmar»13 23%
Cirka 25 timmar»20 36%
Cirka 30 timmar»9 16%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.89

- periodvis mer eller mindre pga dugga och liknande..» (Cirka 20 timmar)
- efter en intensiv 1:a period infann sig inte den ork som krävdes.» (Cirka 20 timmar)
- Om möjligt något högre» (Cirka 20 timmar)
- Övriga kurser har varit fruktansvärt tidskonsumerande.» (Cirka 25 timmar)
- Avlagt för lite tid...» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt mycket föreläsningstid, nödvändigt, men ändå mycket.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit har du deltagit i?

57 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»9 15%
75%»16 28%
100%»32 56%

Genomsnitt: 4.4

- Jag var sjuk sista månaden.» (50%)

3. Ungefär hur stor del av räkneövningarna har du deltagit i?

57 svarande

Totalt:

0 %»3 5%
25 %»6 10%
50 %»11 19%
75 %»17 29%
100 %»20 35%

Genomsnitt: 3.78

Fördelat på olika grupper:

Z: (29 st)
0 %2 6%
25 %2 6%
50 %7 24%
75 %11 37%
100 %7 24%

Genomsnitt: 3.65

- Jag var sjuk sista månaden.» (50 %)

TD: (4 st)
0 %1 25%
25 %1 25%
50 %0 0%
75 %1 25%
100 %1 25%

Genomsnitt: 3

- Deltog på de första räkneövningarna, men det gav inget att bränna 2h på att skriva av från tavlan.» (25 %)
- fast jag var på både Td och I räkneövningar.» (75 %)
- första halvan av kursen td:s övningar, sedan upptäckte jag hur otroligt mycket bättre I:s övningar var, så då blev det I resterande tid.» (100 %)

I: (24 st)
0 %0 0%
25 %3 12%
50 %4 16%
75 %5 20%
100 %12 50%

Genomsnitt: 4.08

- Mycket bra lärare i början.» (50 %)
- Mycket bra!» (75 %)
- Väldigt bra!!» (75 %)
- Riktigt bra handledare!» (100 %)
- Per "Hård" (osäker på efternamnet) var mycket bra» (100 %)

4. Ungefär hur stor del av räknestugorna har du deltagit i?

57 svarande

0 %»23 40%
25 %»10 17%
50 %»11 19%
75 %»7 12%
100 &»6 10%

Genomsnitt: 2.35

- Det blev så mycket andra pass att gå på, så det var svårt att ha tid att gå på dom också. Men bra att de finns.» (0 %)
- Jag får mer ut av att sitta själv och studera.» (0 %)
- Dåliga lokaler för räknestugor. måste vara mer vanliga klassrum» (0 %)
- Negativt att ha den så långt bort och på eftermiddagen.» (0 %)
- Det var bra att de fanns» (50 %)

5. Ungefär hur lång tid har du ägnat åt projektuppgiften?

57 svarande

Totalt:

Högst 10 timmar»20 35%
Cirka 15 timmar»20 35%
Cirka 20 timmar»8 14%
Cirka 25 timmar»7 12%
Minst 30 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.14

Fördelat på olika grupper:

Z: (31 st)
Högst 10 timmar14 45%
Cirka 15 timmar7 22%
Cirka 20 timmar4 12%
Cirka 25 timmar4 12%
Minst 30 timmar2 6%

Genomsnitt: 2.12

- lagom svår» (Högst 10 timmar)
- Krångligt och otydligt att få koden godkänd, vi skrev upp oss på en väntelista på tavlan och väntade över en halvtimme på att få labben rättad, när vi väl fick tag i en handledare visade sig att vi inte stog på hans lista så vi var tvungna att vänta ytterligare en halvtimme i en annan sal där vi tydligen skulle vara. Varför kan inte vilken handledare som helst rätta åt en?» (Högst 10 timmar)
- Bra uppgift.» (Högst 10 timmar)
- Intressant och bra uppgift. Lite mer utförlig förklaring i uppgiftstexten skulle dock inte skada.» (Cirka 15 timmar)

TD: (4 st)
Högst 10 timmar1 25%
Cirka 15 timmar2 50%
Cirka 20 timmar1 25%
Cirka 25 timmar0 0%
Minst 30 timmar0 0%

Genomsnitt: 2

- Inte så bra struktur i datorsalarna, slutade med att de studenter som är hyfsade på matlab fick springa runt och hjälpa de som är sämre.» (Cirka 15 timmar)
- Kaosartade handledningar, man fick vänta ca. 100 min på att få handledning, och vid ett tillfälle fanns det inte lediga datorer åt alla.» (Cirka 20 timmar)

I: (22 st)
Högst 10 timmar5 22%
Cirka 15 timmar11 50%
Cirka 20 timmar3 13%
Cirka 25 timmar3 13%
Minst 30 timmar0 0%

Genomsnitt: 2.18

- Svårt med matlab, mer handledning vore bra» (Högst 10 timmar)
- Knepigt att få matlab att funka, eftersom vi inte lärt oss det ordentligt tidigare.» (Cirka 15 timmar)
- Känns fel då vi inte hade samma förkunskaper som de andra inom Matlab och inte heller läst Flervariabel.» (Cirka 15 timmar)
- Den mest kritiska punkten i kursen. Möjligheten till handledning upplevdes ytterst begränsad p.g.a. underbemanning. Tycker att det borde utvärderas huruvida det finns resurser för att genomföra projektuppgiften. Det kan väl inte vara rimligt att studenter som gör sitt yttersta för att klara den skall riskera underkänt för att man inte kan få hjälp när man kör fast.» (Cirka 15 timmar)
- Tyckte att den var svår då vi på I aldrig fått lära oss på riktigt.Gillar inte detta som ett integrande moment i kursen. Det är mycket som det är!!! Som I:ar är detta inte ett verktyg för mig. om det ska var med borde det vara motiverande att lösa den ex) ge extra poäng till tentan och då inte vara obligatorisk. » (Cirka 25 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 39%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 35%

Genomsnitt: 2.53

- Kommer inte ihåg precis vad det står i målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- målen har sällan med den faktiska tentamen att göra. Teori vs. praktik.» (Målen är svåra att förstå)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.06

- Ej läst målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag trodde att Chalmers ville få fram elever som visar att de förstår vad ämnet de läser handlar om och inga "maskiner" som svarar felfritt på 4 av 5 uppgifter. Jag själv blev underkänd, med 5 "extra" poäng på tentamen, så jag ligger i gränslandet mellan antingen U eller en 4a. Jag tycker att man för att få bli godkänd i en kurs ska kunna visa att man förstått och kan visa de "krav" som ska uppnås. Jag läste tekniskt basår och fick där 4a på mekanik tentamen och jag läste även i våras ytterligare en fysik kurs med mycket mekanik i och jag skulle själv vilja påstå att jag har tillräcklig kunskap för att åtminstonde bli godkänd!!! Jag har 4a i snitt och pluggar ganska mycket. Jag skulle antagligen inte fått bättre resultat (iaf inte på G/U uppgifterna) om jag pluggat 3 veckor till, då dessa uppgifter känns som rena tur uppgifter. Det är nästintill, iaf för mig omöjligt att göra HELT FELFRIA lösningsgångar och svar då jag även har dyslexi. -Det är som att ge en föreläsare sparken om han någon gång råkat skriva fel på en föreläsning, eller?! Jag tycker det är ett system som gynnar maskiner och inga analytiker... » (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»19 38%
Ja, i hög grad»18 36%
Vet ej/har inte examinerats än»10 20%

Genomsnitt: 2.7

- även om man skulle kunna 95% av kursens innehåll betydde inte det att man kunde känna sig säker på att klara tentan...» (Nej, inte alls)
- Jag tycker att tentaupplägget är helt fel, borde vara som vanligt. » (Nej, inte alls)
- Systemet med 5 godkänt-frågor tycker jag borde ses över. Det är inte rimligt att de ska behöva vara fullkomligt rätt för att man överhuvudtaget ska få godkänt, oavsett vad man skriver på den andra delen. Det systemet gör att betyget på tentan inte alls speglar teknologens kunskaper. Ett minustecken eller en felriktad pil kan göra skillnaden mellan underkänt och 5:a, men avgör den verkligen om teknologen har kunskaper för att uppnå 5:a eller bli underkänd? Det spelar tydligen inte heller någon roll om teknologen senare i tentan, på den betygshöjande delen, har visat att han eller hon besatt kunskapen för att sätta pilen åt rätt håll. För att citera examinatorn "men du hade ju 4 timmar på dig att upptäcka ditt slarvfel". Jag tycker detta är en löjeväckande dålig stil av Chalmers som varken främjar studenternas kunskapsnivå eller studiemotivation! » (Nej, inte alls)
- Idén med basuppgifter är mycket bra! Eftersom basuppgifterna är definierade på så sätt att de inom varje område ger de nödvändiga grundläggande kunskaperna och färdigheterna som behövs inom fortsatta mekanikstudier så gör detta det lätt för eleverna att fokusera på de nödvändigaste i första hand. Vad som däremot inte är lika bra är hur de bedöms. Att sätta U eller G på varje basuppgift tycker jag inte är den bästa metoden. Istället skulle ett poängsystem användas med tillexempel 0, 1, 2 eller 3 poäng. Poängen ifrån basuppgifterna skulle sen kunna adderas och ett snitt på t.ex 2 poäng skulle vara nödvändigt för att uppnå godkänt på basdelen. » (I viss utsträckning)
- Väldigt liten del av kursen i de fem första uppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Tentamen är mer en fråga hur mycket av de gamla tentamen man räknat. » (I viss utsträckning)
- Inte riktigt bra med en tetna där man enbart bedöms efter Rätt/Fel» (I viss utsträckning)
- gillar dock inte tentaupplägget...» (Ja, i hög grad)
- uppskattade dock inte systemet för godkänt uppgifterna. ("vinna eller försvinna")» (Ja, i hög grad)
- Allt täcktes men jag är skeptisk till systemet med basuppgifter. Jag anser att det är ett mått på noggrannhet och tur och inte kunskap. Uppgifterna efter basuppgifterna är däremot ett mått på kunskap och med basuppgiftssystemet kan man ha alla rätt på de senare uppgifterna men ändå bli underkänd. Kan ett system liknande det vid nationella prov fungera? Varje uppgift kan vara uppdelad i "baspoäng" och "höjningspoäng" där ett visst antal "baspoäng" krävs för godkänt och sedan bestämmer den totala poängsumman med "höjningspoängen" studentens betyg.» (Ja, i hög grad)
- Jag anser inte riktigt att tentan testade om jag uppnått målen då jag fick underkänt istället för en 4 på hela tentan pga 2 små slarvfel i 2 av de 5 första uppgifterna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Förkunskaper

9. Anser du att dina förkunskaper i matematik varit tillräckliga?

Om inte, var fanns bristerna?

57 svarande

Totalt:

Ja»54 94%
Nej»3 5%

Genomsnitt: 1.05

Fördelat på olika grupper:

Z: (27 st)
Ja25 92%
Nej2 7%

Genomsnitt: 1.07

- Inte klarat mattetentorna... gjorde det svårt men förklarar vissa delar flera gånger bättre än vad mattekurserna gjorde...» (Nej)

TD: (4 st)
Ja3 75%
Nej1 25%

Genomsnitt: 1.25

- Man är rostig efter sommaren + 1 läsperiod och det finns inte tid att repetera» (Nej)

I: (26 st)
Ja26 100%
Nej0 0%

Genomsnitt: 1

- Är svag i matte i övrigt men de kunskaper jag hade räckte för kursen» (Ja)
- Går V» (Ja)

10. Anser du att dina förkunskaper i MATLAB varit tillräckliga?

56 svarande

Totalt:

Ja»18 32%
Nej»38 67%

Genomsnitt: 1.67

Fördelat på olika grupper:

Z: (26 st)
Ja15 57%
Nej11 42%

Genomsnitt: 1.42

- Tveksamt, vi löste det, men det tog lång tid....» (Nej)
- MatLab är ett ständigt återkommande problem på grund av våra relativt dåliga förkunskaper.» (Nej)

TD: (4 st)
Ja1 25%
Nej3 75%

Genomsnitt: 1.75

- Jag är ett undantag i sammanhanget. Är dryga 15-20% som har tillräcklig kunskap i matlab (som för övrigt borde pensioneras), så vi får slita hund och hjälpa andra.» (Ja)

I: (26 st)
Ja2 7%
Nej24 92%

Genomsnitt: 1.92

- Vi har bristfälliga förkunskaper i Matlab.» (Nej)
- Vi har aldrig lärt oss ordentligt, bara haft enstaka uppgifter i nån kurs här och där.» (Nej)
- Verkligen inte med den här uppgiften, den borde också legat tidigare i kursen och inte när man ville sätta igång och hårdplugga det andra vi lärt oss.» (Nej)
- Nej, ta bort!!!!!!» (Nej)
- fast vi fick ju väldigt mycket vägledning, då var de ju lugnt...» (Nej)
- Har ej gjort inledande matlab kurs ännu.» (Nej)
- Chalmers i allmänhet har en tråkig, bagatelliserande attityd kring Matlab som snarare handlar om att ständigt påpeka "hur enkelt det är att använda" snarare än att faktiskt förklara hur man gör. Jag tror inte det behövs en kurs i Matlab, men att ständigt utsättas för stora programmeringsprojekt med knapphändig handledning börjar kännas ganska tärande nu. Sänk de storslagna ambitionerna om vad programmet kan göra och fokusera istället på studenternas förmåga.» (Nej)
- Ha en hel kurs med MATLAB istället för att förstöra alla andra kurser genom att ta en massa viktig tid från vår egentliga kurs till att sitta och klia sig i huvudet och försöka få tag på en övningsledare(vilket för det mesta är omöjligt).» (Nej)
- Men vi fick mycket god hjälp med MATLAB-problemen av de som fanns där för att hjälpa som var riktigt duktiga på MATLAB.» (Nej)
- Vi har aldrig fått någon riktig undervisning i MATLAB utan det har alltid handlat om projekt som delar av kurser. Projekten har lösts efter att förstått problemet men fått hjälp av handledare att överföra lösningen till MATLAB.» (Nej)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»7 12%
Ganska stor»26 45%
Mycket stor»19 33%
Inte deltagit»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Tråkigt. För stor grupp, blir för opersonligt. Lite sur föreläsare.» (Mycket liten)
- Per-åke gör ett bra jobb.» (Ganska stor)
- När du gått igenom ett jättelångt bevis för varför en partikel beter sig på ett visst sätt känns det lite onödigt att dra hela det beviset igen för ett partikelsystem och sedan en stel kropp när det i princip är exakt samma resonemang bakom.» (Ganska stor)
- Jättebra föreläsningar! Tydliga och enkla att följa. Jag lärde mig jättemycket på föreläsningarna. Kanske var exemplen lite för enkla, väldigt stor skillnad från räkneövningarnas mycket svårare exempel.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

57 svarande

Totalt:

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»8 14%
Ganska stor»24 42%
Mycket stor»22 38%
Inte deltagit»2 3%

Genomsnitt: 3.28

Fördelat på olika grupper:

Z: (33 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten3 9%
Ganska stor15 45%
Mycket stor13 39%
Inte deltagit2 6%

Genomsnitt: 3.42

TD: (4 st)
Mycket liten1 25%
Ganska liten2 50%
Ganska stor1 25%
Mycket stor0 0%
Inte deltagit0 0%

Genomsnitt: 2

- Mycket stor då jag gick på I övningarna istället» (Ganska liten)

I: (20 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten3 15%
Ganska stor8 40%
Mycket stor9 45%
Inte deltagit0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Glad och angagerad övningsledare.» (Ganska stor)
- Bra, engagerade övningsledare!» (Ganska stor)

13. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»7 12%
Ganska liten»16 29%
Ganska stor»11 20%
Mycket stor»4 7%
Inte deltagit»17 30%

Genomsnitt: 3.14

- några uppgifter som jag ej förstått hjälpte mig. » (Ganska liten)
- var ganska många elever på stugorna och det blev snabbt långa kö-listor, så det var svårt att hinna få hjälp innan lektionen var slut. Detta gjorde att jag slutade gå på dessa...» (Ganska stor)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 16%
Ganska stor»31 55%
Mycket stor»16 28%

Genomsnitt: 3.12

- Svårläst bok. Använde den i stort sett bara som "övningsbok". Saknar sammanfattning med de viktigaste formlerna till varje kapitel.» (Ganska liten)
- boken förklarar ganska dåligt, hade vart bra med ett facit som säger hur man räknar ut saker så man vet hur man ska göra.» (Ganska stor)
- Boken speglar kursen mycket bra!» (Ganska stor)
- pågrund av att alla talen fanns i kurslitteraturen så går det inte och bort se från att man lärde sig av den.» (Ganska stor)
- Jag hade önskat att få mer lösningsförslag, motsvarande det som skrivs på tavla på räkneövningarna. Det finns inte tid att sitta som en dönick och bränna 6h i veckan på att skriva av från en tavla, när man kan disponera tiden på att studera lösningsförslagen.» (Mycket stor)
- framförallt basuppgifterna!!!» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida mm?

Matrisfråga

- Kurshemsidan låg nere under tentaveckan. »
- Klockrent arrangemang! Bra helhet med både föreläsningar, övningar och räknestugor!»
- hemsidan gick ned helgen innan tentamen, det är under all kritik. Ska instutitionerna ha sina egna hemsidor istället för att lägga upp materialet på student.chalmers.se, så ska de administreras korrekt och ha systemövervakning.»
- Märkligt att I ska vara i olika lokaler i V och Elektro varje gång det är räkneövning, när 6 vasa salar står lediga...»
- Något utspridda lokaler men man kan ju inte få allt.»
- för trångt! Folk fick inte skriva duggan för det var fullt!»
- mycket dåligt att hemsidan låg nere inför tentorna.»
- segt uppdaterad »
- Hemsidan kraschade några dagar innan tentan... Lite svårt i början att hitta rätt salar för rätt räkneövning, kunde varit tydligare»
- Tillämpad mekaniks hemsida låg nere fredag-måndag dagarn innan tentan som var på en tisdag. Alltså kom vi inte åt någon information eller några dokument från kurshemsidan. Det material vi fick var förstklassigt. Ordentliga lösningsförslag från räkneövningar och formelsamlingen väldigt behjälplig. Salarna vi sitter i måste naturligtvis ha en stor kapacitet då klasserna är så stora men vi långbenta sitter väldigt illa i de salarna som fanns under kursen.»
- Webbsidan hade en förmåga att inte fungera alla dagar.»
- Övningstentor fanns inte att skriva ut från hemsidan föränn dagen innan examinationen.»
- Hade varit lättare om räkneövningarna hade varit nere vid Vasa för I-teknologerna.»
- tycker att I borde haft sina övningar på vasa»
- Kurshemsidan med utdelade sk "basuppgifter" låg nere helgen innan tentamen och det medförde att jag inte fick chansen att hinna göra dessa uppgifter tillräckligt noggrannt och KANSKE medförde att jag "BARA" fick 3 av 5 rätt på godkänt uppgifterna.»
- Jag hade uppskattat om alla basuppg lades ut vid ett tillfälle (förslagsvis direkt vid kursstart). På så vis hade man sluppit gå in och titta på kurshemsidan var och varannan dag.»

Kursadministration
55 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 10%
Ganska bra»32 58%
Mycket bra»16 29%

Genomsnitt: 3.14

Webbsidor
56 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Ganska dåligt»13 23%
Ganska bra»24 42%
Mycket bra»14 25%

Genomsnitt: 2.83

Utdelat material
57 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»7 12%
Ganska bra»26 45%
Mycket bra»20 35%

Genomsnitt: 3.08

Schema, lokaler
57 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»9 15%
Ganska bra»31 54%
Mycket bra»14 24%

Genomsnitt: 2.98


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 10%
Ganska bra»36 63%
Mycket bra»12 21%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.21

- för få handledare» (Ganska dåliga)
- Det var lätt att få hjälp på allt förutom på laborationen där det behövdes mest hjälp/redovisningstid.» (Ganska bra)
- Framför allt bra på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- tog dock mest hjälp av kurskamrater.» (Ganska bra)
- Bra under räkneövningar men under projektets handledningstillfällen var det för få handledare.» (Ganska bra)
- Men säkerligen var möjligheterna bra!» (Har ej sökt hjälp)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 26%
Mycket bra»37 66%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.67

- Vid projektuppgiften var samarbetet av största vikt då det bara gick att få hjälp av övsningsledare om man kidnappade en av dem. » (Ganska bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»23 40%
Hög»26 45%
För hög»7 12%

Genomsnitt: 3.68

- utformningen av tentan gjorde arbetsbelastningen onödigt hög.» (Hög)
- MATlab var ett stort stressmoment!!» (Hög)
- detta beror till viss del av andra kurser.» (Hög)
- projektarbetet gjorde änna så man inte hann med något annat.» (För hög)
- Mycket krävande med basuppgifter som måste klaras för godkänd tenta. Bra tanke men det stressar mycket.» (För hög)
- Det var ofantligt många uppgifter att räkna. Jag har fyllt flera block och repeterat uppgifter från boken, gjort alla basuppgifter två gånger och trots det blev jag underkänd... Tycker detta var en väldigt missvisande kurs...» (För hög)
- Projektuppgiften var för svår.» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 28%
Hög»31 54%
För hög»10 17%

Genomsnitt: 3.89

- Är alltid hög arbetsbelastning för oss på I.» (Hög)
- Läste 3 kurser + halvtidsjobb» (Hög)
- samma» (Hög)
- Folk har hållt på att gå i väggen.» (För hög)


Examination

20. Vad tycker du om examinationen (tentamen, dugga, projekt)?

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Z: (0 st)
- Bra att ha dessa tre delar. men hade hellre sett en vanlig tenta med en dugga som ger x bonuspoäng beroende på hur bra man skriver på duggan.. Gillar inte riktigt sättet att dra ett stort streck över minsta lilla uppenbara slarvfel. (tex ett felaktigt minustecken som slarvats in under väge till svaret.)»
- Bra tenta.»
- Kul med basuppgifts upplägget på tentan om än att man blir lite mer stressad av att...»
- dugga bra... tentan kass! För litet hopp mellan en trea och fyra... och förstort glapp på u till 3»
- Speglade kursen. Däremot så känns det lite slumpartat med G uppgifterna på tentan och duggan. Ett minustecken fel och så är det kört»
- tentan var väldigt svår och var endast intriktad på en liten del av kursen. »
- tentamen var bra, gjorde ej duggan, projektet var bra men projekt och laborationer tar en hel del tid från räknande m.m...»
- Mycket bra, med 5 basuppgifter för godkänt, dock löjligt hårt bedömt med slarvfel osv.»
- Inga anmärkningar.»
- Projektarbetes redovisningen var på pappret utlyst till ett betydligt senare datum än vad det i verkligheten gick att redovisa. Tentamen med enbart Rätt/Fel frågor där man inte kan få några som helst delpoäng känns inte som någon jätte bra lösning.»
- bra»
- Bra tenta»
- Fel med att man inte får göra minsta slarvfel»
- Projektet var en bra del i examinationen men tentaformen behöver förändras. Man kan, i detta systemet, med lite otur bli kuggad trots att man igentligen har tillräckliga kunskaper för att bli godkänd.»
- Helt okej med g-uppgifter på tentan. Dock tycker jag resterande uppgifter var alldeles för svåra. Att man jobbat mycket med "medeluppgifter" i boken betalade sig inte direkt. 3an hade man nästan kunnat uppnå genom att enbart göra basuppgifter...»

TD: (0 st)
-
- Vi har inte fått några direkta anvisningar på vad som krävs för att beräkningarna ska vara godkäda. Det känns som att rättningen är fruktansvärt krass och det borde ligga i instutitionens intresse att få studenter godkända.»
- Lite marigt mes tentans upplägg, men jag tycker ändå att det är bra. Bra med duggan.»
- så där bara att ha g, g+ uppgifter.»

I: (0 st)
- Jag tycker systemet med basuppgifter är löjligt. Själv klarade jag kursen så jag är nöjd men jag tycker det testar fel saker om man måste ha helt rätt på en uppgift med uträkning. Klart man kan göra fel på den.»
- Som tidigare nämnt tycker jag inte att vissa delar av systemet med basuppgifter är bra. Poäng skulle användas för bedömning av basuppgifter, inte U eller G. Syftet med basuppgifterna måste ju vara att fokusera studenternas tid på de viktigaste problemen. Det syftet fyller basuppgifterna ÄVEN OM de inte bedöms med U eller G???????»
- examination med basuppgifter som måste vara korrekta är ohållbart då väldigt små detaljer kan göra att en student får U istället för 5 i betyg»
- Tveksam till tentans uppbyggnad. Skulle hjälpa om man kunde tenta om delarna för sig. »
- Mycket bra upplägg. Basuppgift metoden passar bra då det känns som rimligt kunnande för ett godkänt i kursen.»
- Den var bra»
- Lämplig, men projektet kändes lite onödigt, bättre i såna fall att ha ett ordentligt projekt som kan ge bonuspoäng eller liknande.»
- Bra med dugga så man får känna på basuppgifterna innan tentan. »
- Egentligen bra, men projektet kändes onödigt på en redan så fullspäckad kurs och gav inte någonting.»
- Gillar inte systemet med att man måste göra helt rätt för att få poäng. Ta bort projektet!»
- dåligt upplägg med att man måste klara de första basuppgifterna. Iaf att de måste vara 100% rätt... kanske bra med basuppgifter som man måste klara av men ett annat upplägg. Väldigt lätt att man har "otur" (4 av 5 e ganska mkt särskilt då de ska vara 100% rätt).»
- Se kommentarer på fråga 8.»
- Projektet var svårt, eftersom mina förkunskaper i matlab var mycket begränsade. Det fanns dock möjlighet att få den hjälp vi behövde för att kunna genomföra uppgiften.»
- Bra upplägg.»
- Systemet kan diskuteras, menn överlag bra och logiskt. Tveksam till projektuppgiften»
- Varit bra, men eventuellt kulle det vara bättre med en viss typ av poängsättning även på basuppgifterna på tentan. Men att det sedan krävdes en viss summa poäng för att bli godkänd på de. Så att ett litet slarvfel inte blir så avgörande.»
- Mycket bra med dugga, och extrapoäng till tentamen. Projektet blev ganska svårt i.o.m. att förkunskaperna i MATLAB inte var bristfälliga, annars en ganska rolig del. Tentamen blir nästan väl svår om man inte får med sig bonuspoäng från duggan. Själv klarade jag mig eftersom jag fick med mig poäng från duggan.»
- Det är kanske inte optimalt att vara så hård på basuppgifterna.»
- Generellt ganska höga krav.»
- tyckte inte att man fick så mkt ut från projektet å att man borde få bonuspoöng för det! dålig tenta-form.»
- Jag tyckte att det var svårt att klara tentan utan slarvfel.Alla gör slarvfel ibland. Att ha dugga är alltid bra, men tyvärr gick det ju inte så bra för dem som inte klara duggan på tentan..»
- Jag gjorde så enkla fel på duggan, som en treåring skulle förstått att jag inte menade, ex, tyngdpunkten missade jag ett mått som gjorde att det blev fel, men i stressens hetta såg jag inte felet...»
- Jag tycker tentamen är dumt gjord. Det är kunskaper som ska mätas och att en hel kurs kan falla på slarv med ett minustecken känns orimligt. »
- Man lärde sig av projektet men duggan borde tas bort för att man ska kunna få en rättvis bedömning av vad man kan när kursen är slut. Man behöver tiden för att smälta kunskapen och en tidig dugga blir missvisande och ett stort negativt stressmoment!!!»
- Systemet med 5 godkänt-frågor tycker jag borde ses över. Det är inte rimligt att de ska behöva vara fullkomligt rätt för att man överhuvudtaget ska få godkänt, oavsett vad man skriver på den andra delen. Det systemet gör att betyget på tentan inte alls speglar teknologens kunskaper. Ett minustecken eller en felriktad pil kan göra skillnaden mellan underkänt och 5:a, men avgör den verkligen om teknologen har kunskaper för att uppnå 5:a eller bli underkänd? Det spelar tydligen inte heller någon roll om teknologen senare i tentan, på den betygshöjande delen, har visat att han eller hon besatt kunskapen för att sätta pilen åt rätt håll. För att citera examinatorn "men du hade ju 4 timmar på dig att upptäcka ditt slarvfel". Jag tycker detta är en löjeväckande dålig stil av Chalmers som varken främjar studenternas kunskapsnivå eller studiemotivation! »


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»5 8%
Godkänt»15 26%
Gott»26 45%
Mycket gott»9 15%

Genomsnitt: 3.61

- Mekanik är känt för att vara ett elände som folk kuggar på år efter år på grund av banala saker.» (Mycket dåligt)
- Tråkig kurs.» (Dåligt)
- Intressant» (Godkänt)
- bra allmänbildning» (Gott)
- Förutom tentamen. Föreläsningar och räkneövningar kanonbra!» (Gott)
- Innehåll och föreläsningar har varit föredömliga men tentamensystemet under all kritik. » (Gott)
- Den mest pedagogiska föreläsaren jag stött på hittills under min chalmerstid» (Mycket gott)
- Mycket bra med en föreläsare, en examinatior, en bok, en planering (som följs slaviskt). Otroligt lätt att följa kursen och därmed lätt att hänga med och ta igen om man missar något! Bra!» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknestugor»
- Övningarna»
- Räkneövningar»
- Räkneövningarna»
- de små praktiska experimenten, det lättade upp och var kul att se.»
- Examinatorn, upplägget på dugga-tentamen»
- duggan»
- dugga»
- duggan»
- Projektuppgiften, fler sådana av olika karaktär.»
- Duggan»
- Det mesta»
- basuppgifterna»
- Räkneövningarna, lika bra övningsledare»
- tycker kursen i sin helhet var bra»
- upplägget me föreläsningar, räkneövningar, räknestuga»
- Projektet, duggan»
- Föreläsaren, systemet med föreläsning med påföljande räkneövning, litteraturen.»
- Föreläsningarna, kurslitteraturen och räkeövningarna var mycket bra och bör behållas. Basuppgifterna som fanns på kurshemsidan var en bra test på att man hade förstått grunderna.»
- Samma lärandemål.»
- Boken och Per-Åke»
- Föreläsare (mycket bra), upplägg, tempo»
- Duggan, så att man får en hint om hur man ligger till med pluggandet.»
- Räkneövningarna och räknestugorna.»
- Det utdelade materialet var väldigt bra, mycket tentauppgifter och tentalösningar, basuppgifter.. uppskattas samt föreläsningar.»
- att man får ta med poäng till tentan»
- Prijektet»
- Den goda strukturen.»
- Upplägget av föreläsningarna, mycket lärorika.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort basuppgifter»
- studietempot»
- Läraren bör tidigare i kursen poängtera ännu mer hur viktigt friläggning är!!! Om man inte har förstått friläggning ligger man pyrt till under kursens fortsättning!!!!»
- Examination»
- Mer pdf:er med lösningsförslag under kursens gång, det passar inte allas studieteknik att bränna tid på räkneövningar. Lägg ut alla basuppgifter från start så man får disponera sin tid som det passar en själv. Vi läser inte bara en kurs.»
- Projektuppgiften bör inte ha upplägg där matlabkunskaperna ska vara avgörande för att man klarar den i tid.»
- utformningen av tentan»
- att det kanske ska räcka med tre godkända basuppgifter... och så ska det finnas krävas högre antal poäng för fyra och femma»
- sättet att rätta (you know what I mean..)»
- Bättre ordning på projekthandledningen och inga uteblivna övningar pga att övningsledaren glömmer bort....»
- Fler basuppgifter att öva på»
- Projektet»
- projektet»
- matlabkodningen var lite för svår för någon utan intresse för matlab »
- tentamen kräver 4 av 5 med 100% rätt för varje fråga.. »
- Basuppgiftssytemet.»
- Matlab- uppgiften var svår med tanke på våra begränsade förkunskaper i programmet.»
- Tentamens modellen»
- Ev. projektuppgiften»
- Är skeptisk till basuppgifterna, men har tyvärr inget annat bättre förslag att komma med. Förstår ändå tanken bakom.»
- Projektuppgiften. Uppgiften i sig är kanske bra men sättet det hela genomfördes på var det inte. Poängtera bättre de kritiska momenten i kunskaps-stoffet. Till exempel så bör man tidigt tydligt poängtera vikten av att man lär sig frilägga figurer.»
- Eximinationen»
- Att man ska behöva 4 av 5 uppgifter för godkänt. Ett system där varje "godkänt fråga" ges 5 poäng och där man behöver få 3 av 5 poäng för att få G på varje enskild uppgift hade varit ett humant sätt att bedömma duggan/tentamen.»
- Tentamen och projektuppgiften.»
- Ta bort duggan.»
- tenta upplägget»
- Tentaformen»
- Att basuppgifterna läggs ut några åt gången.»
- Tentamensystemet med 5 godkänt-frågor och 3 betygshöjande.»

24. Övriga kommentarer

- Kanske ha någon föreläsning på vad som är viktigt med hänsyn till hur NI vill att lösningar skall motiveras.»
- Mkt bra undervisning av föreläsaren!»
- Mer verkliga exempel och återblickar Det känns inte så relevant att räkna på en flicka som åker på en vagn mot en bergvägg. Bättre att förenkla en konstruktion, en axel eller vad som helst så att man kan räkna på det»
- Även om jag själv klarade kursen tycker jag att man noga borde utvärdera varför hela 48 % fick underkänt.»


Kursutvärderingssystem från