ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik konstruktion EEK150, MPEPO, V2009, EEK150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2010-02-04
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Valborg Ekman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

5 svarande

At most 15 hours/week»0 0%
Around 20 hours/week»0 0%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»2 40%
At least 35 hours/week»3 60%

Genomsnitt: 4.6

- Projekt kräver generellt mycket tid.» (Around 30 hours/week)
- främst i början och på slutet» (Around 30 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»5 100%

Genomsnitt: 5

- det gav mig stort underföreläsningarna» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

5 svarande

I have not seen/read the goals»0 0%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»0 0%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»5 100%

Genomsnitt: 4

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

5 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»5 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

4 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»0 0%
Yes, definitely»3 75%
I don"t know/have not been examined yet»1 25%

Genomsnitt: 3.25


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

5 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 20%
Large extent»3 60%
Great extent»1 20%

Genomsnitt: 3

- Utan mötena hade vi nog inte klarat av projektet.» (Great extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

5 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 20%
Large extent»2 40%
Great extent»2 40%

Genomsnitt: 3.2

- En del litteratur kändes lite gammalmodig, men ändå relevant. Kanske nämna nya produkter för att gruppen skall få jämnföra gammalt och nytt. Kanske FACTS och dess möjligheter gentemot äldre teknik.» (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

5 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»2 40%
Very well»3 60%

Genomsnitt: 3.6

- mycke hjälp från lärarens sidan» (Very well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

5 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»5 100%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 4

- Riktigt bra att Aleksander hade så mycket tid för oss, trots att han säkert åkte på några extra kvällstimmar.» (Very good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

5 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»5 100%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 4

- De flesta i gruppen arbetade väl tillsammans dock fanns det undantag.» (Very well)
- Fungerade bra, trots smärre missförstånd.» (Very well)

11. How was the course workload?

5 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»2 40%
High»3 60%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Så hög som den borde vara helt enkelt.» (High)

12. How was the total workload this study period?

5 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»2 40%
High»3 60%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Ekonomi kursen som läses parallellt är ganska tung i slutet så kanske hade det varit bättre att satsa hårdare i början.» (High)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

5 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 20%
Good»1 20%
Excellent»3 60%

Genomsnitt: 4.4

- Jag tycker att kursen har gett en helhetsbild av de kurser vi har läst.» (Excellent)
- Bästa projektkursen, gav en väldigt bra helhetsbild.» (Excellent)

14. What should definitely be preserved to next year?

- Inga förändringar»
- Storleken på kursen, vi hann precis att gå så djupt som de flesta hade önskat.»
- nothing really»

15. What should definitely be changed to next year?

- Kanske en klarare bild av upplägget. T.ex visa ett enlinjeschema för att visa att något sånt här förväntar jag mig, då kan man lättare ge sig in i problematiken. Det dröjde två veckor in i kursen innan något sånt presenterades.»
- Fler studiebesök»

16. Additional comments

- Bra kurs att ha i slutet, skall den kompletteras med behörighetsteori så bygg om inriktningen istället för att bygga om kursen. ta bort styrprojektet å lägg in ett elkraftsprojekt där ist. Då får vi 3 härliga elkraftsprojekt. »


Kursutvärderingssystem från