ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Givare och don, LEU028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»6 33%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»4 22%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»6 33%
100%»10 55%

Genomsnitt: 4.44

- Don-delen gav inte så mycket då föreläsaren verkade aningen förvirrad.» (50%)
- intessant » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 44%

Genomsnitt: 3.16

- Hänvisar till föregående svar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»11 64%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 3.11

- Don-delen var väldigt rörig.» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med i don-delen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»6 35%
Ganska liten»9 52%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Det är väldigt svårt att veta vad man skall läsa i kompendiet för "don-delen". Innehållsförteckning/register är bristfälligt.» (Mycket liten)
- Köpte ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Givare och don-häftet/boken var helt värdelös och gick inte att hitta nånting i.» (Mycket liten)
- Don dels boken är inte till så stor hjälp vid problem i studeringen» (Ganska liten)
- Jag använde givare-boken ett par gånger men hittade inte de teoretiska svaren jag sökte, internet kom lättare till hands. Don-boken: Blandade sidnummeringar och på vissa ställen inga sidnumreringar alls? Den är nästintill obegriplig och borde verkligen tänkas över hurvida den är lämplig som kurslitteratur överhuvudtaget.» (Ganska liten)
- Kompendiet var dåligt, borde ha sidnummrering och register.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»13 72%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 3.16

- Det som utlovades gick att hitta på sidan.» (Ganska bra)
- snålt med bara en övningstenta» (Ganska bra)
- Vore inte fel om där funnits fler gamla tentor.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»9 50%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.61

- Båda lärarna är väldigt positiva och villiga att hjälpa till. Jättebra, fortsätt så!» (Mycket bra)
- Det fungerade mycket bra på båda delarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»17 94%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.94

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»16 88%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Man får verkligen testa sig fram, vilket är väldigt tidskrävande, när kurslitteraturen är såpass undermålig. T.ex: Teoridelarna, där facit säger "se boken". Efter en längre stunds letande upptäcker man att svaret inte alls finns i boken. Mycket märkligt?» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 72%
Hög»5 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Labbarna tog upp stor del av tiden, spec. i MOP:en.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»8 44%
Gott»7 38%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.38

- Labbarna var inte särskilt utvecklande, den sista labben i don hade varit intressant om servosystemet fungerat. Jag tycker att det borde finnas en givarlab där det integreras med reglerteknik.» (Godkänt)
- Givardelen va bra, men dondelen va väldigt luddig och kunde varit bättre med en annan lärare och lite bättre kurslitteratur.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labborationerna och övningarna»
- undervisningen i givar-delen»
- Givar-delen fungerade bra»
- Labbarna är mycket bra och givande!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skall vara duggor, en på givar-delen och en på don-delen. Mycket bättre sammanfattning av kursen sista veckan»
- Tycker det kunde vara bra om man under föreläsningarna räknade lite exempel på "don-frågor".»
- Någon form av sammanfattning innan tentan i de två olika av kursen. Förslagsvis tentaräkning»
- don-delen»
- Lennart får lära sig att lägga upp föreläsningarna lite bättre. Det var väldigt svårt att följa på tavlorna, allt var huller om buller.»
- Främst kurslitterturen i båda delar och upplägget kring don-delen där allt verkar rörigt och abstrakt.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från