ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styr- och reglerteknik, LET192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»9 56%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Löjligaste kursen jag läst under 3 år på chalmers. Detta motsvarar inte ens gymnasienivå åk1."Man kan beräkna regleringen av en process. Men det lär vi oss inte här."» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»1 6%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»10 62%
100%»4 25%

Genomsnitt: 4

- Första halvan av varje föreläsning var exakt repetiton av förra. Det räckte med att gå på hälften av dem.» (75%)
- Kursen krockar med annan kurs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 2.75

- men är de såhär lågt ställda kan kursen lika gärna skrotas.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 21%
Ja, målen verkar rimliga»10 71%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 1.85

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»4 25%

Genomsnitt: 3

- Men det var en för stor tenta med för många frågor och för lite tid. Korta ner antalet frågor och gör större uppgifter istället.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»7 43%

Genomsnitt: 3

- Roberts del kunde varit mer strukturerad» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.62

- mycket hjalp men inte nagon bra litteratur for den delen» (Ganska stor)
- Reglerteknikboken är bra. Styrteknikboken var mindre bra. Kunde haft mer exempel att följa. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»12 75%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.93

- Men kursmaterial för styrtekniken borde läggas på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Robert använder inte kurshemsidan, utan hänvisar till till sin egna hemsida. » (Ganska bra)
- Roberts tenta var i annat format(jpg) och lite svåra att skriva ut. I övrigt helt ok.» (Ganska bra)
- endast gammla tentor delades ut via kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.75

- Robban svarade på allt utom de5t man frågade om. Bertil var ok.» (Ganska dåliga)
- Lägg gärna in ett övningstillfälle i veckan.» (Ganska dåliga)
- Lärarna var måna om att förklara och att man förstod. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Bra stämning vid laborationer. Det var lätt att arbeta med andra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»3 18%
Låg»1 6%
Lagom»10 62%
Hög»1 6%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 2.75

- Kursen griper över ett mycket stort ämnesområde och jag tycker att den gav en bra introduktion och överblick. Skulle jag komma i kontakt med något av ämnet senare har jag en bra grund.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 87%
Hög»0 0%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.25

- Har gjort exjobb under tiden.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»4 25%
Gott»6 37%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.56

- Lite väl lågt ställda krav på tentamen. Lite väl lätt» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- robert ar rolig....»
- det finns knappt något att bevara»
- Labbarna var mycket bra.»
- Upplägget i reglertekniken»
- Labbarna»
- Jag tycker att kursupplägget var bra. Alla de lösta exemplen robert delade ut var till stor hjälp om man aldrig sett ämnet innan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- strukturen bor bli battre, robert bor beratta vad han ska prata om och saga vad han ska prata om for dagen sa att man kan hanga med i bok eller anteckningar»
- Robbans röriga och oförberedda föreläsningar och alla slarvfel han gjorde under dessa.»
- Inför övningstillfällen. Färre men större uppgifter på tentan.»
- Döp om kursen till "styr och reglerteknik väldigt basic", och tvinga inte folk att läsa denna innan vidare styr/regler kurser för den gav inget.»
- Strukturera upp styrteknikens del mer, gå igenom exempel strukturerat, följa kurspm. Ha räkneövningar»
- Regler-labben borde ligga tidigare i kursen än sista veckan.»
- Jag uppskattade roberts hemsida och allt blandat material som fanns där. Men det var för omständigt att printa ut tentorna. I övrigt helt ok! »

16. Övriga kommentarer

- trevlig kurs...»
- En bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från