ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik, LMT202

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»9 26%
Cirka 20 timmar»8 23%
Cirka 25 timmar»10 29%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.52

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»3 8%
75%»11 32%
100%»19 55%

Genomsnitt: 4.38

- Missade några övningar i början.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 48%

Genomsnitt: 3.09

- Brukar aldrig läsa dom.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- eftersom jag inte läst dem kan jag inte svara» (?)
- Kan upplevas som utmanande om man inte kan sin matematik perfekt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mälen var relativt rimliga men arbetstempot var högt. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 25%
Ja, i hög grad»12 37%
Vet ej/har inte examinerats än»12 37%

Genomsnitt: 3.12

- Ev laboration eller annan form av undervisning för att på ett enklare sätt se samband och förstå lagar.» (I viss utsträckning)
- jävligt svårt prov!!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»13 38%
Mycket stor»14 41%

Genomsnitt: 3.17

- haft svårt att koncentrera mig» (Ganska liten)
- Övningstillfällena» (Ganska stor)
- Sune är grym, men har en liten tendens att "skippa" delar av uträkningar eller gå väldigt fort fram. Märks dock att han vet vad han pratar om vilket alltid är trevligt.» (Mycket stor)
- Har knappt läst något i boken utan endast förlitat mig på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»13 39%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»12 36%

Genomsnitt: 2.9

- Gillar inte bokens upplägg. » (Ganska liten)
- Boken var inte den bästa.» (Ganska liten)
- Lättillgänglig bok och bra formelsamling. Dock måste bokhandeln se till att boken finns, jag fick tag i boken först i LV3!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»24 70%

Genomsnitt: 3.67

- Bra med tre tentor på hemsidan, och tre som föreläsaren går igenom = mycket att plugga på!» (Mycket bra)
- Väldigt bra med 6 utlagda tentor, sånt uppskattas!» (Mycket bra)
- Väldigt positivt att Sune la upp lösningar på kurshemsidan.» (Mycket bra)
- den bästa av alla på chalmers...» (Mycket bra)
- tummen upp för alla lösningar och tentalösningar som lagts upp.» (Mycket bra)
- Bra med lösta exempel som fanns tillgängliga» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»13 38%
Har ej sökt hjälp»5 14%

Genomsnitt: 3.61

- Man får hjälp, och svar på alla frågor!» (Mycket bra)
- Perfekt med separata övningar och konsultationstid, mycket genomtänkt!» (Mycket bra)
- Konsultationstiderna var bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»19 55%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.73

- Svårt att hitta någon på samma nivå.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 38%
Hög»18 52%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.7

- Svår om man inte behärskar matematiken.» (Hög)
- iom att termodynamiken kom samtidigt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 17%
Hög»20 58%
För hög»8 23%

Genomsnitt: 4.05

- Tungt med termo och mekanik, men mycket intressant att se ämnena parallellt.» (Hög)
- Den jobbigaste läsperioden hittills.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»14 41%
Gott»10 29%
Mycket gott»9 26%

Genomsnitt: 3.79

- skulle egentligen lägga tll, mycket mycket god betyg på kursen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med övningar och konsulations tillfälle»
- Sune och vår övningsledare (för grupp1.3), båda mycket duktiga pedagoger och fruktansvärt ämneskunniga.»
- Många utlagda tentor. Genomgång av gamla tentatal.»
- Har inte tänkt på det»
- mycket bra bok»
- Duggor, kompletta lösningar till alla uppgifter på hemsidan. »
- Att föreläsarna fortsätter gå igenom uppgifter på undervisningarna för då klarnar väldigt mycket jämfört med att man själv ska försöka ge sig på dom när man är hemma, för oftast kör man in huvudet i väggen.»
- Sune är en toppen lärare även övningsläraren. Att ha två duggor med bonuspoäng är jätte bra. Helt suveränt att alla lösningsgångar finns tillgängliga.»
- Kurshemsidan är fantastisk!! Otroligt mycket material upplagt. Till tentapluggandet hade man tillgång till 7 gamla tentor kompletta med lösningar. Och sen att det finns lösningar till alla övningar i boken... Föredömligt!! »
- behöll som det är»
- lösningsgång på hemsidan»
- Gott att det finns lösningar på i stort sett alla uppgifter och tentor»
- Mål, kriterier och kunskapsnivå»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bokens tillgänglighet, även om det kanske inte ligger på examinatorns bord.»
- Har inte tänkt på det»
- mer övnigar där du får räkna skälv och kan ta hjälp av läran.»
- Försöka sänka tempot. Ibland gick det så fort att man inte hängde med överhuvudtaget.»
- Kan ibland tycka att lösningsgången på föreläsningar förutsätter ett ganska högt kunnande inom matematiken och hoppar över en del steg som kan göra det svårt att hänga med. Visst ska man utgå ifrån att man har förkunskaperna eftersom man ju läst både algebra och analys tidigare. Men det här är kurser som många (uppemot hälften av studenterna) inte har godkänt i och det här medför ju givetvis en del svårigheter i mekaniken. Så kanske när man kommer till dessa moment som kräver kunskaper inom vektoralgebra eller analys en liten repetition av viktiga moment hade varit nyttigt för många....»
- perfekt inget behövs att ändras»
- Tempo på vissa föreläsningar. Mycket är svårt att förstå när det går fort fram. Annat är lättare och nästan onödvändigt att repetera.»
- Inget jag kan komma på. Håller man studietakten så var det inga problem.»

16. Övriga kommentarer

- Mycke bra upplägg med duggor och bra föreläningar, hejja Sune!»
- Annars tyckte jag att kursen var super och jag har lärt mig väldigt mycket.»
- Har varit en jätte tuff läsperiod»
- bara beröm till sune olsson, och martin på övningar»


Kursutvärderingssystem från