ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matlab, TME135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-29 - 2007-11-06
Antal svar: 86
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

86 svarande

Högst 15 timmar»26 30%
Cirka 20 timmar»29 33%
Cirka 25 timmar»19 22%
Cirka 30 timmar»1 1%
Minst 35 timmar»11 12%

Genomsnitt: 2.32

- Har läst mycket programmering tidigare på högskola» (Högst 15 timmar)
- snitt 5 h, max ca 12» (Högst 15 timmar)
- Eftersom jag programmerat tidigare var mycket repitition» (Högst 15 timmar)
- under vissa perioder har det varit väldigt mycket mer, t.ex. i samband med inlämning av uppgifter» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

86 svarande

0%»2 2%
25%»5 5%
50%»11 12%
75%»22 25%
100%»46 53%

Genomsnitt: 4.22

- Lektionerna har varit förlagda på måndags- och fredagsmornar - då är risken att försova sig maximal.» (50%)
- nästan inga föreläsningar, de flesta "labbarna"» (50%)
- Missat nån föreläsning samt arbetat hemma vid övningar.» (75%)
- Valde att repetera i slutet av kursen ensam.» (75%)
- Missat ett par föreläsningar pg sjukdom» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

86 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»39 45%

Genomsnitt: 2.89

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

66 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 6%
Ja, målen verkar rimliga»55 83%
Nej, målen är för högt ställda»7 10%

Genomsnitt: 2.04

- lite svårt var det i början, men det gick mycket bättre sen när man väl förstått språket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- De flesta verkar rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kan vara för att jag läste programmeringskurs i java 50 p när jag gick i gymnasiet.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 17%
Ja, i hög grad»53 75%
Vet ej/har inte examinerats än»5 7%

Genomsnitt: 2.9

- Kunde varit mer variation på frågorna.» (I viss utsträckning)
- tentorna från tidigare år(vt/ht 2006) var ngt lättare än vad tentan i år var. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

86 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»21 24%
Ganska stor»42 48%
Mycket stor»21 24%

Genomsnitt: 2.95

- Hade förkunskaper i ämnet» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit väl genomförda men jag känner att jag inte tillgodogjort mig så mycket av innehållet.» (Ganska liten)
- Som sagt hade mycket förkunskaper i andra programmeringsspråk samt programmering på mycket högre nivå» (Ganska liten)
- Men mest lär man sig under övningarna.» (Ganska stor)
- håkan har på ett bra sätt besvarat alla mina frågor och lyssnat på alla mina funderingar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

86 svarande

Mycket liten»5 5%
Ganska liten»15 17%
Ganska stor»35 40%
Mycket stor»31 36%

Genomsnitt: 3.06

- De i Matlab inbyggda funktionerna help och doc räcker som hjälp och inlämningsuppgifterna, extraövningarna och de gamla tentorna räcker som övningsuppgifter» (Mycket liten)
- Den har dock varit nödvändig men har lärt mig absolut bäst genom övningsuppgifter» (Ganska liten)
- kurslitteraturen har varit bra, dock så tycker jag personligen att det är lättare att leta upp funktioner etc. i matlabs hjälp och genom att söka på Internet.» (Ganska liten)
- mest hjälp av help kommandot» (Ganska liten)
- Boken förklarade riktigt bra allt grundläggande, men så fort det var lite mer avancerat var det mycket info som fattades.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

86 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»27 31%
Mycket bra»57 66%

Genomsnitt: 3.63

- Vore bättre med en egen hemsida liknande den för inledande matematik.» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgift 3 kunde kommit ut på portalen snabbare!» (Ganska bra)
- Lite problem med lokaler och trasiga datorer under lektionerna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

86 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»9 10%
Ganska bra»37 43%
Mycket bra»33 38%
Har ej sökt hjälp»5 5%

Genomsnitt: 3.34

- för många i varje klassrum, fick vänta länge för att få svar. » (Ganska dåliga)
- Då man är såpass många i varje sal och att många inte har några förkunskaper alls och dörför behöver mycket hjälp harinte läraren haft tillräckligt med tid till alla. » (Ganska dåliga)
- lärarna har haft ont om tid» (Ganska bra)
- Ibland tog det lång tid.» (Ganska bra)
- För stora grupper.» (Ganska bra)
- Blev lång kö vid övningstillfällena så det tog lång tid innan man kunde få hjälp.» (Ganska bra)
- Svårt att få hjälp, fler övningsledare behövs då alla behöver mycket hjälp.» (Ganska bra)
- Många som vill ha hjälp så man får vänta länge.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

86 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 27%
Mycket bra»57 66%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.74

- alla hjälper alla under dator"labbarna", den sortens undervisning var grym och perfekt i första läsperioden för att lära känna klasskamrater.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

86 svarande

För låg»3 3%
Låg»4 4%
Lagom»45 52%
Hög»31 36%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.31

- Inlämningsuppgifterna var för många till antal och alldeles för tidskrävande. Deras svårighetsgrad i relation till tentan/resten av kursen var helt orimlig. inlämningarna var mycket svårare.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

86 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»29 33%
Hög»39 45%
För hög»16 18%

Genomsnitt: 3.79

- Var lite ojämn fördelning.» (Lagom)
- Inlämningsuppgigft 3 tog mycket tid, speciellt med tanke på allt annat som vi hade samtidigt. Men uppgiften var rolig att genomföra! Lute mer samarbete med andra kurser är ett önskemål alltså! » (Hög)
- tufft när man kommer från ett och ett halvt år i industrin :P» (Hög)
- Tre kurser samtidigt blir ganska tufft.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

86 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»18 20%
Gott»45 52%
Mycket gott»21 24%

Genomsnitt: 3.98

- Dåligt med tentaplaneringen, se övriga kommenterarer.» (Godkänt)
- Bra kurs inför framtiden» (Godkänt)
- roligt och bra inför matten» (Gott)
- roliga uppgifter» (Mycket gott)
- En mycket bra kurs som ligger på helt rätt plats i utbildningen. Ger den rätta kunskapen inför fortsättningen i utbildningen» (Mycket gott)
- Väldigt bra upplägg, jag är jättenöjd med kursen. Hjälpsamma övningsledare (Mikael och Andreas).» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren Håkan»
- det mesta»
- de två första av inlämningarna.»
- Föreläsaren, inläningsuppg och extra-övningarna inför tenta. Dom var mycket bra!»
- Inlämningsuppgifter»
- en lärare till varje sal»
- Bra inlämningsuppgifter som ger mycket, även extra uppgifter. Övningarna i boken gav i förhållandevis väldigt lite hjälp! det man lärde sig på var alla andra!»
- boken av jönsson osv.»
- det mesta»
- Inlämningsuppgifter.»
- Inlämningsuppgifterna bör bevaras då man fick en inblick hur man kunde använda matlab i verkligheten och samtidigt lärde sig en hel del på en gång»
- kurslitteraturen»
- Jag tycker att kursen är väldigt bra som det är. Allt ska bevaras. »
- bra svårighetsgrad på inlämningen»
- Tentaupplägget med att tentera vid dator bör bevaras främst.»
- Inlämningsuppgifternas storlek och svårighetsgrad.»
- Håkan»
- Håkan»
- Inlämningsuppgifterna - mycket lärorika. »
- Inlämningsuppgiftera, det var på dem jag lärde mig mest.»
- övningstillfällen, inlämningsuppgifter»
- läraren. Håkan var verkligen bra och metodisk. dessutom har han humor»
- Håkan»
- inlämningsuppgifterna, övnings tillfällen i salar med projektor så övningsledare kan visa i själva programmet.»
- "Glimten i ögat"-humorn på föreläsningar och uppgifter. Eftersom att det i Matlab går att göra väldigt roliga uppgifter och exempel så är det kul när det tas till vara. Jag lärde mej mest på att stångas med inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifternas nivå har vart bra.»
- Inlämningsuppgifterna, lösa problem»
- FÖRELÄSAREN!»
- Inlämnings uppgifterna»
- De obligatoriska labbuppgifterna, det var där man lärde sig det mesta i kursen.»
- Inlämningsuppgifter»
- Övningspassens längd, bra med långa pass. Behåll Mikael Öhman.»
- matlablåten!»
- inlämningsuppgifterna, tvingade till lärande i tidigt stadium»
- inlämmningsuppgifterna var ett bra sätt där man var tvungen att lära sig.»
- inlämningsupgifterna »
- Jag tycker allt varit bra.»
- Handläggare vid övning. Mikael och Andreas.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ??»
- övningstentor/gammla tentor»
- ta bort den tredje inlämningsuppgiften»
- Det kändes inte som att övningarna i boken gav så mycket. Eftersom vi hade kursen i första läsperioden så var det en del uppg i boken som behandlade sådant som vi ej kan kunde då. an blev bara förvirrad av dom.»
- mindre föreläsningar - mer övningstillf»
- fler datorer»
- Mindre bok, mera typ som extrauppgifterna!»
- fler övningsledare»
- längre tid till första inlämningen»
- Salarna.»
- Uppläget med arbete i boken och inlämningsuppifterna. De krocka på något sätt med varandra så man fick solla bort något. Bättre med boken först och föreläsningar om det och sen någon inlämningsuppift.»
- se till att den finns i bokhandeln så man inte måste vänta 2 veckor på att få tag på den efter kursens gång»
- Inlämningsuppgifterna var väldigt svåra för den kunskapen man hade för tillfället. »
- Kanske tydligare koppling till kurslitteraturen»
- Inget!»
- Möjligtvis fler övningslärare.»
- Kanske lite mer "basics" i början för de som inte programmerat någon gång innan»
- Svårt att säga, kanske integrera undervisningen mer med inlämningsuppgifterna. Jag känner att mycket har gåtts igenom men inte tagits upp i uppgifterna, detta har jag då inte lärt mig. Varför inte inkludera en större del av undervisningarna till uppgifterna, men håll det på en lagom låg nivå som syftar till att man får en bredare grund, snarare än att lära sig några få avancerade saker.»
- Övningstentor som är mer lika den riktiga tentan. »
- mer lärare»
- Möjligtvis något lättare inlämningsuppgifter. Ibland har det varit omöjligt att själv lista ut hur man ska gå tillväga för att lösa vissa delproblem.. »
- Se till att alla bokade datorer till Tentamen fungerar felfritt samt om det sker fel meddela studenterna med till exempel e-post mins 24 timmar innan tentamen, var ju studenter som var tvungna att tentera på eftermiddagen då de satt upp sig på plats för förmiddagen. Det är mycket dålig stil och brist på respekt att inte meddela dem innan!»
- Bort med linux»
- Kanske borde ha fler uppgifter inriktade mot matteproblem, då matlabövningarna har skiljt sig ganska mycket mot dataövningarna i matte. »
- sänka tempot något, om det går...»
- finns möjlighet till billigare litteratur då den bara behövs tills man har lärt sig använda help filen, Den måste dessutom påtalas mer i undervisningen! den är till mer hjälp än boken!!!»
- mindre inlämningsuppgifter... koncentrera mer på bokens uppgifter»
- Eventuellt kanske fler lärare i salarna. Man får ofta vänta länge på att få hjälp om man fastnar.»
-
- mer labb tid färre föreläsningar»
- 4 timmars övningspass är lite långt..»
- Den sista inlämningsuppgiften var väl svår för kursen»
- man kanske ska ha tvä lite större inlämmningsuppgifter istället för tre st. då hinner man öva mer innan på övningstillfällena»
- mindre klasser på övningarna»
- Inlämningsuppgifterna var lite för svåra med tanke på att man inte hade någon kunskap till att börja med.»
- Första inlämningsuppgiften kändes enorm. »

16. Övriga kommentarer

- Nyttigt att ha en kurs i Matlab»
- Tentan på förmiddagen inte bör vara densamma som den på eftermiddagen eftersom de som gjort den på förmiddagen pratade om uppgifterna med de elever som skulle göra den på eftermiddagen. Läraren hade även sagt innan att det skulle vara två olika tentor. Detta ger inget rättvist betyg.»
- Bra kurs, lärde mig jätte mkt!»
- Mycket bra examinator och övningsledare med god kunskap och bra förmåga att lära ut !»
- Väldigt lärorika förläsningar. Det var främst där jag lärde mig om Matlab. »
- Håkan vart grymmt engagerad!»
- Tycker kursen har varit riktigt lyckad. Föreläsaren har varit tydlig. Jag är helnöjd!»
- Mycket trevlig kurs»
- Så här har det fungerat för mig: Föreläsningarna har gått igenom en viss del som har med inlämningsuppgifterna att göra, samt en viss del annat. Inlämningsuppgifterna har dock prioriterats, över övningar i boken, som jag nästan inte gjort några. Dock var boken väldigt användbar för att hitta information. Sammanfattningsvis lärde jag mig ca 90% av allting jag kan från inlämningsuppgiftern.»
- Eftersom jag personligen aldrig programmerat innan var detta en ganska svår kurs för mig.»
- Övningsuppgifterna kändes nästan omöjliga att göra på egen hand. Om de ska vara på den här nivån vore det bra med fler hjälplärare.»
- riktigt kul faktiskt, det trodde jag inte. även om man aldrig kommer erkänna att man gillar matlab...»
- för att vara en 4,5 poängs kurs var det väldigt mycket all lära sig. Speciellt för någon som inte har använt en dator alls mycket förut. »
- Otroligt kunnig å intresserad föreläsare!»
- bra kurs!tack»


Kursutvärderingssystem från