ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-3 Mätteknik med miljöinriktning, RRY075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-01 - 2009-03-25
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»5 62%
Cirka 25 timmar»3 37%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- mellan 15 och 20» (Cirka 20 timmar)
- jag skulle säga att jag lagt ner mindre tid än normalt på en kurs....» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 12%
100%»7 87%

Genomsnitt: 4.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»2 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 2.5

- Lite svårt att greppa vad man faktiskt ska kunna till tentnan.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»3 42%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.71

- Väldigt stor del av tentan hamnade på räkneuppgifter som inte gåtts igenom alls. Mycket räknande på tentan i förhållande till räkneövningar. Tentan krävde mer än 4h för att hinna svara på alla uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Tycker det var en riktigt dålig tenta som inte på något sätt var rättvis för att testa det övergripande vi lärt oss....» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.25

- Den kunde varit betydligt bättre.... Om man i början faktist gick igenom saker ordentligt istället för att bara nämna det. Exempel lambert beers lag varför i hela friden kunde inte donald gå igenom den ordentligt från början när han ändå prata om det. Den användes ju kursen igenom utan att man egentligen gick igenom den. Finns flera sånna exempel.» (Ganska liten)
- Olika beroende på vilket område» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»7 87%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Svårlästa föreläsningsslides plus att jo:s häfte kunde omarbetats lite, just nu känns det som ett mellanting mellan föreläsningsslides (vilket det inte funkar som) och kurslitteratur (vilket det inte riktigt heller funkar som) » (Mycket liten)
- Mest powerpoint slides som man "bör" ha antecknat något på. Plus lite utspridda texthänvisningar.» (Ganska liten)
- Känns som det inte borde ta allt för lång tid att skriva ett litet kompendium till kursen. Det skulle hjälpa mycket.» (Ganska liten)
- Vad ska man säga, utan kurslitteraturen, udelade blad skulle man inte kunna kolla upp saker alls. Men de utdelade blanden är inte bra, och inte tillräckliga tycker jag.» (Ganska liten)
- Skulle ni inte kunna göra ett kompendium av allt material som delas ut i början?» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»6 75%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3

9. Hur har Donal Murtaghs föreläsningar fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.28

- Har bara varit på en» (Ganska bra)
- Föreläsningen om lidar kändes för invecklad och överflödig.» (Ganska bra)
- Använd samma beteckningar överallt (jämför med Johan) det hjälper inget att variera gör det bara krångligare för oss» (Ganska bra)

10. Hur har Johan Mellqvists föreläsningar fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%

Genomsnitt: 3.71

- Hade vart bättre med Johans föreläsningar före Joachims.» (Mycket bra)
- Mycket bra!» (Mycket bra)

11. Hur har Joachim Urbans föreläsningar fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3

- Väldigt svårt att få ett grepp om själva innehållet i hans del och som tidigare nämnts borde hans häfte omarbetas!» (Ganska dåligt)
- Tycker han gick igenom lite väl tung teori. Kanske ska satsa mer på grundlig och överskådlig förståelse.» (Ganska bra)

12. Hur har räkneövningarna fungerat i kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»6 75%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3

- Men det borde ha varit fler!» (Ganska bra)
- Borde finnas mer uppgifter» (Ganska bra)
- Hade gärna sett fler räkneövningar på schemat.» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om laborationen om atmosfärsmätning?

8 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 25%
Ganska bra»6 75%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Målet med laborationen var otydlig annars bra.» (Ganska dålig)
- Kändes inte jättevetenskaplig, men det gav ju lärdom om räknesätten.» (Ganska bra)
- Kallt och vidrigt väder. » (Ganska bra)
- Kunde varit bättre väder, täckte momenten i området bra» (Ganska bra)

14. Vad tyckte du om laborationen om IR-spektroskopi?

8 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 12%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3.12

- Rolig och informativ lab!» (Mycket bra)
- Rolig och intressant labb» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.75

- Bra man kan komma förbi och fråga» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Lagom stor grupp för samarbete» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»6 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»6 75%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 37%
Gott»5 62%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Johan och Donalds delar var bra, Jo:s mindre bra.» (Godkänt)
- Kunde vara otroligt mycket bättre.... Bättre struktur, tydligare, dålig tenta. » (Godkänt)
- Det borde finnas ett sammanställt kompendium med det viktigaste i kursen» (Godkänt)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna är väldigt duktiga»
- IR-labben och instuderingsuppgifter»
- Räkneövningarna»
- Föreläsarna,IR-labben, instuderingsuppgifter, räkneövningarna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Något som kan likna kurslitteratur borde kunna införas. »
- Jo:s slides»
- Mer grundläggande teori i början av kursen. Ett kompendium.»
- Man kan tycka att nivån skulle kunna höjas om man de inblandade lärarna sätter sig ner och diskutterar upplägget tillsammans och får ordning på det. Att man gör saker och ting ordentligt en gång för alla. Känns nu som man bara petar ihop nått för det är det man är tillsagd att göra. »
- Gör ett kompendium (med slides om det inte går med ren text) Använd samma beteckningar»

22. Övriga kommentarer

- Som sagt tycker det känns som att man kan förvänta sig mer av en kurs än denna. »


Kursutvärderingssystem från