ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-3 Industriell ekonomi E, IEK415

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-01 - 2009-09-19
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»11 35%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»5 16%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.29

- Det var först när projektet drog igång i mitten på läsperioden som man började lägga ner tid på kursen.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»5 15%
50%»5 15%
75%»3 9%
100%»19 59%

Genomsnitt: 4.12

- Måndagslektionerna krockade med en annan kurs som krävde obligatorisk närvaro.» (25%)
- Föreläsningar krockade.» (25%)
- Läste en annan kurs samtidigt och föreläsningarna krockade delvis.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 68%

Genomsnitt: 3.37

- Kursmålen i studieportalen är tydliga. De i kurs-PM är bara lite sammanfattande.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Inga egentliga förkunskaper krävs, det är bra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 20%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»8 27%

Genomsnitt: 3.06

- Det som fråga 5 handlade om borde ha fått mer utrymme i kursen.» (Ja, i hög grad)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i din utbildning?

32 svarande

Inte alls»1 3%
I viss utsträckning»6 18%
Ganska mycket»13 40%
Mycket»12 37%

Genomsnitt: 3.12

7. Kommer du att ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

32 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 21%
Ganska mycket»10 31%
Mycket»15 46%

Genomsnitt: 3.25

- Tror att det kan komma till användning. » (Ganska mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.96

- Kan vara intressant att höra en historia från verkliga sammanhang, men jag lärde mig inte så mycket från power-point bilderna. » (Ganska liten)
- Lite svårt att säga eftersom jag inte skrev tentan» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»18 56%
Mycket stor»11 34%

Genomsnitt: 3.21

- Lärde mig mycket av att läsa kursboken och göra övningar i övningsboken.» (Ganska stor)
- läroboken,företagsekonomi 100, gillade jag inte. Den förklarade inte de lite svårare sakerna och lade väldigt mycket kraft på det som kändes uppenbart. Byt bok. övningsboken var mkt bra.» (Ganska stor)
- Bra för tentainlärning, sämre för projektarbetet. Svårt att slå i registret i boken.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»9 28%

Genomsnitt: 3.06

- Ganska lite material på hemsidan. » (Mycket dåligt)
- Rörigt! PP presentationerna var inte ordnade efter föreläsningsdag, de kom inte heller alltid ut i tid.» (Ganska dåligt)
- En "riktig" kurshemsida hade varit trevligt.» (Ganska dåligt)
- pp slides för kursen kom ut alldeles försent och det fanns inga lösningar på gamla tentor» (Ganska dåligt)
- Synd att inte övningarna var i samma ordning som föreläsningarna. Det försvårade för mig att börja arbeta på egen hand i samma takt som föreläsningarna. Föreläsningarna följde inte heller PM, vilket jag erfar efter att flera gånger ha läst i boken innan lektion.» (Ganska dåligt)
- Seg uppdatering stundtals på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Det kändes som om det var överflödigt med administration bakom det hela. » (Ganska bra)
- sent upplagda powerpoints i början, men det blev bättre mot slutet.» (Ganska bra)

11. Vad tyckte du om föreläsningarna?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»13 40%

Genomsnitt: 3.34

- Tröttsamt att sitta och titta på power-point hela tiden. jag tycker personligen det är bättre när det är lite omväxling. » (Ganska dåliga)
- Rätt ok.» (Ganska bra)
- Även om vissa enäktoder var bra, så tenderade det att bli för mycket. » (Ganska bra)
- Något sövande med alla historier» (Ganska bra)
- Intressant och roligt. » (Mycket bra)
- Anekdoterna är det bästa!» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om projektarbetet?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.84

- Arbetet tog för mycket tid, var tvungen att vänta några veckor innan man hade kunskaperna vad man skulle göra, lite dålig information om vad man skulle göra. Borde vara en läsperiod efter själva undervisningen. Svårt när presentation och tentor är i samma vecka.» (Mycket dåligt)
- Krävde mycket tid men jag kännde inte att jag lärde mig så mycket ekonomi på det. Om jag hade använt den tiden till att läsa i boken och räkna övningar tror jag jag hade lärt mig mycket mer.» (Ganska dåligt)
- det var alldeles för kort tid för att hinna med, det blev väldigt stressigt inför slutet» (Ganska dåligt)
- Känns som en helt onödig del i kursen. Ok om man gör projektet men skippa för all del presentation och opposition då detta bara tar upp tid i tenta veckan. Inte särskilt givande» (Ganska dåligt)
- Syftet var bra. Men det känns som att det blir för mycket att göra på en läsperiod. Svårt att hinna sätta sig in i allt innan man i princip ska vara klar. Dessutom tar det väldigt mycket tid från den tid man annars skulle koncenterat sig på att räkna uppgifter och verkligen förstå. Att redovisningen låg 10-15.30 två dagar innan tentan tog också tid från tentapluggandet och folk kändes omotiverade att bara sitta och lyssna på andras redovisningar eftersom man vill vara effektiv och utnyttja tiden till tentaplugg.» (Ganska bra)
- Man hade rätt dålig koll på läget när man började. Det kändes som om man hade ganska lite att stå på. Det gick ju bra i slutändan ändå, men lite mer meat on the legs skulle inte va fel. » (Ganska bra)
- Borde ha fått mer vägledning under projektets gång eller en mer omfattande introduktion. Borde ha påpekat mycket tydligare vilken typ av företag som är /inte är lämpliga» (Ganska bra)
- Hög arbetsbelastning på projektet» (Ganska bra)
- Lite för dålig introduktion och hjälp under projektets gång, men man lärde sig mycket av projektet. » (Ganska bra)

13. Vad tycker du om tentan?

24 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 8%
Ganska bra»19 79%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 3.04

- Har inte tentat än.» (?)
- Inte gjort den ännu» (?)
- Har ej skrivit tentan än» (?)
- har ej gjort den än» (Ganska dålig)
- Tycker att det inte har talats tillräckligt mycket om fråga 5. Det ämnet borde behandlats mer i kursen.» (Ganska bra)
- En uppgift skulle vara en av de rekommenderade från boken, men den om aktien fanns inte med bland de rekommenderade, vilket inte heller några andra aktieuppgifter gjorde.» (Ganska bra)
- ganska överkomlig» (Ganska bra)

14. Vad tycker du om kurslitteraturen?

32 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 12%
Ganska bra»22 68%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 3.06

- alldeles för mycket text» (Ganska dålig)
- dålig kursbok tog inte upp de saker man skulle räkna på utan man fick lura ut det själv mha övningsbokenslösningar.» (Ganska dålig)
- Boken var värdelös att slå upp i, och övningsboken var inte helt uttömmande i facit.» (Ganska dålig)
- Sakregistret i huvudboken är verkligen katastrofalt. Det går inte att slå upp saker man vill hitta. Boken är väl ganska lättförståelig. Övningshäftet är bra med teorisammanfattning i varje kapitel. Kunde kanske innehålla lite fler uppgifter med fler varianter som kan tänkas komma på tentan.» (Ganska bra)
- Boken var ju sådär... förklarade vissa triviala saker i detalj och tog mer avancerade saker för givet. » (Ganska bra)
- Har knappt använt kursboken alls» (Ganska bra)
- Lätt att förstå, men synd att den alltid bara tar upp de enklaste fallen. Svår att slå och hitta i. » (Ganska bra)

15. Vad tyckte du om projektarbetets seminarier?

23 svarande

Mycket dåligt»4 17%
Ganska dåligt»6 26%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.43

- (?)
- Hade inget semenarie» (?)
- Vilka seminarier?» (?)
- (?)
- Det var bara ett?» (Mycket dåligt)
- Hans Löfsten har inte visat mycket intresse för varken kursen eller projektarbetet. Speciellt dåligt av honom var det att knappt inte ens säga ett ord under slutliga redovisningen samt att han inte heller hade med sig en dator (förväntade han sig att alla skulle ha med sig det? Hursomhelst har han inga problem att hämta ut en laptop av institutionen så det visar bara på det undermåliga intresset).» (Mycket dåligt)
- Helt onödigt moment man lär sig ingenting och det tar bara upp tid» (Mycket dåligt)
- missade tyvärr dessa» (Ganska dåligt)
- Handledningen va lite konstig. Kändes som att handledaren va allmänt oitresserad och bara slängde ur sug några standardkommentarer.» (Ganska dåligt)
- Trist att redovisningsseminariet låg så nära tentan. Kändes oeffektivt. Handledningstillfällena var bra.» (Ganska dåligt)
- Vadå för något?» (Ganska dåligt)
- Fanns ju bara en...» (Ganska dåligt)

16. Vad tycker du om kursens upplägg?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»21 65%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 3

- Föreläsningar och uppgifter först. Sedan arbete, fungerar inte annars. Det eller föreläsningar som direkt relaterat till ett arbete så man vet vad man skall göra i TID.» (Mycket dåligt)
- Har inte hunnit plugga så mycket för tentan för projektarbetet har tagit mycket tid från det.» (Ganska dåligt)
- Det borde vara föreläsningar i alla 7 läsveckorna. Nu på slutet så kändes det som om jag glömt bort det som sades på föreläsningarna bara för att det hade gått så lång tid. Det borde vara några fler dagar mellan presentationen av projektet och tentan. Nu fick man fokusera på projektet när man egentligen borde ha tentapluggat.» (Ganska dåligt)
- Borde ligga över två läsperioder då det var alldeles för kort tid för projektet» (Ganska dåligt)
- ha tentan efter genomförda föreläsningar» (Ganska dåligt)
- Mycket bra med undantag av projektarbetet som jag inte kännde gav så mycket utan bara tog mycket tid.» (Ganska bra)
- Hade föredragit att kursen var som tidigare upplägg över två perioder, men kan förstå att det är svårt att kombinera. Skulle man kunna kombinera det med att även göra så med kursen Ind. Organisation och köra dem parallell, är en liten tanke/fråga från mig?!» (Ganska bra)
- Som sagt, man hade inte så mkt att luta sig mot när man började med arbetet. » (Ganska bra)
- Det blev stressigt med projektet» (Ganska bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»11 34%
Har ej sökt hjälp»11 34%

Genomsnitt: 4

- Om möjlighet finns tror jag det skulle vara uppskattat med övningstillfällen då man kan få hjälp med räkneövningarna.» (Ganska dåliga)
- Det är bra att det finns konsultationstid, men jag tycker också att det borde finnas räknestugor.» (Ganska bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»19 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Har mest samarbetat med andra i projektet. Gjorde teorifrågorna själv.» (Ganska bra)
- Lite svårt ibland då vi går på olika program en del av oss.» (Ganska bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»22 68%
Hög»7 21%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.21

- Den blev högre ju längre kursen pågick.» (Lagom)
- Lite för hög på projektet» (Lagom)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 56%
Hög»10 31%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.56

- Går lätt att kombinera med kandidatarbetet.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 21%
Gott»19 59%
Mycket gott»6 18%

Genomsnitt: 3.96

- Bortsett från Löfstens inställning (läs ovan och nedan.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan Möller och hans goa anektdoter =)»
- Möller =)»
- Projektet tyckte jag var bra»
- Möllers föreläsningar fyllda av anekdoter gjorde att man lärde för livet istället för bara tentan. Mycket bra och intressanta!»
- övningsboken, men den får gärna innehålla nya uppgifter. »
- Jan Möller och allt som han tillför kursen.»
- Boken, trots att den var väldigt simpel så underlättade det otroligt mycket när man lätt kunde läsa in på egen hand.»
- Projektarbete»
- Anekdoterna på föreläsningarna, de är det främsta jag tar med mig in i arbetslivet, något av det viktigaste jag lärt mig på Chalmers. Sånt kan man inte läsa sig till.»
- Bra föreläsningar. »

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektarbetet kännde jag tog mycket tid utan att man lärde sig speciellt mycket ekonomi på det. Kanske kunde man istället ha övningstillfällen då man kunde få hjälp med räkneövningar?»
- Projektet. Nuvarande upplägget är långt ifrån optimalt!»
- Bättre handledning, annars kan den lika gärna tas bort.»
- att inte ha tentan i tentaveckan utan hellre en dugga eller liknande då föreläsningarna slutade»
- inte så mycket»
- förklara förkortningarna mer, lite mer att stå på när det gäller arbetet. »
- Grupparbetet. Jag hade gärna sett ett annat grupparbetsliknande upplägg där fler delar av kursens innehåll än externanalys praktiseras.»
- Bort med Hans Löfsten, han tillför ingenting. Kanske hade varit fint att se Möller på projektredovisningen för lite allmän respons, medtanke på hur inblandad han är i kursen (dags för honom att ta över rollen som examinator kanske?)»
- se övriga kommentarer..»
- Bli bättre på att förklara på föreläsningar, utgå från att vi inte kan nånting, för nu är det svårt att hänga med om man inte har lite ekonomiska förkunskaper... Framförallt förkortningar.»
- Projektredovisningen bör inte vara i tentaveckan, och speciellt inte så att den täcker hela dagen och omöjliggör att man kan skriva andra tentor.»
- Bättre intro inför projektarbetet. Lite dåligt engangemang från Hans Löfsten (kom sent och verkade något ointresserad under redovisningarna)»

24. Övriga kommentarer

- Jag läser Informationsteknik, ej Elektroteknik som det står överst på formuläret.»
- Jan är grym!»
- T.ex. hur man räknar med skatt vid kapitalvärdesberäkningar förklaras varken i boken eller övningsboken, även om sådana uppgifter finns med. Vad jag kommer ihåg tas det inte upp på föreläsningarna heller. »


Kursutvärderingssystem från