ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-3 Linjära system och transformer, TMA981

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-01 - 2009-03-25
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»4 12%
Cirka 25 timmar»13 41%
Cirka 30 timmar»7 22%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 3.29

- För mkt tid till att förbereda labbarna.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»2 6%
50%»0 0%
75%»6 19%
100%»22 70%

Genomsnitt: 4.48

- Har inte befunnit mig i Göteborg under kursen gång. Läser kursen pga att tidigare kurs utgått.» (0%)
- Inte räknestugorna, undviker dem eftersom det ej har varit genomgångar och eftersom vissa studenter verkar tror att de befinnner sig på krogen att döma av deras ljudvolym» (75%)
- Missat någon enstaka föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 48%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 25%

Genomsnitt: 2.25

- minns ej» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har säkert läst dom, dock glömt av att jag gjort det.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 23%
Ja, i hög grad»9 34%
Vet ej/har inte examinerats än»11 42%

Genomsnitt: 3.19

- Jag tycker att det matematiska i tentan var för svår, så man glömde bort att det var LSoT...» (I viss utsträckning)
- va inte lik mycket man räknat på tidigare, blev lite lurad...» (I viss utsträckning)
- Tentan var en besvikelse då de gamla tentorna som man kanske fastnade lite för mycket vid. Var totalt annorlunda mot vad som dök upp. Kanske inte kunde tillräckligt men isåfall borde det funnits andra övningstentor att förbereda sig för.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»12 40%

Genomsnitt: 3.26

- Föreläsningar har varit bra, men labbar och webquiz har varit bäst, dock var det lite frusterande inför första labben att vi inte fick veta att man måste lösa alla uppgifter, vi var i första gruppen och satt hela veckan med uppgifterna, lite jobbigt.» (Mycket stor)
- Det har varit väldigt bra undervisning av både Thomas o Lennart. En extra eloge till Lennart för upplägget med utskriva föreläsningsanteckningar och interaktiva fönster.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.51

- Boken används relativt lite kunde sammanfattat det nyttiga till ett mindre kompendium eller likande» (Ganska liten)
- Boken är lite svår att hitta i. Knasig opedagogisk layout tycker jag.» (Ganska liten)
- Knappt använt kursboken, men Lennarts handouts är riktigt bra!» (Ganska liten)
- I litteraturen var det bara uppgifterna jag använde. De utdelade powerpointarna var väldigt bra!» (Ganska stor)
- Jag tycker boken är klockren.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»19 61%

Genomsnitt: 3.61

- Lite strul med webquiz ibland men ingen större fara.» (Ganska bra)

9. Hur har Lennarts föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Lennart Svensson»

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»15 50%

Genomsnitt: 3.36

- Jag har fortfarande inte riktigt förstått vad kursen handlar om och vad man har den till. Det måste gå att vara mycket tydligare med det.» (Ganska dåligt)
- Mindre powerpoint borde framföras» (Ganska dåligt)
- Roligt med att få vara med och lösa tal och diskutera under lektionen.» (Mycket bra)
- Engagerad, angelägen om att nå fram, rolig.» (Mycket bra)
- Bra att han delade ut slides på papper. Han lyckades faktiskt kombinera tavelskrivande och slides på ett bra sätt.» (Mycket bra)
- Ofta roligare föreläsningar, mer praktiskt och vad man använder transformer till. Kul när man testade att sampla och filtrera.» (Mycket bra)
- Han är nästan ett pedagogiskt geni men sina "interaktiva fönster", mycket bra!» (Mycket bra)
- Bra med små uppgifter så man får tänka själv. Lennart verkar tycka det är roligt att undervisa vilket är positivt!» (Mycket bra)
- Mycket bra att han vågar be vissa teknologer att hålla käften MYCKET BRA!!!! » (Mycket bra)

10. Hur har Thomas föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Jan-Erik Andersson»

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»16 53%

Genomsnitt: 3.46

- Lite väl mossigt ibland, när man gick igenom bevis på bevis. Men måste väl göras antar jag.» (Ganska bra)
- Överlag bra, ett tips kan dock vara att inte fråga studenterna om de vill ha bevis eller inte. Som föreläsare så är det han som har kompetensen att bedöma vad som är rimligt och bra att föreläsa om. Våga ta kommandot lite mer Thomas!» (Ganska bra)
- för att vara ny i kursen så har han varit bra.» (Mycket bra)
- Växte under kursens gång, hoppas han stannar kvar gjorde ett mkt bra jobb» (Mycket bra)
- Bra föreläsare. Vet var undervisning handlar om.» (Mycket bra)
- Logiska pedagogiska föreläsningar.» (Mycket bra)
- Duktig föreläsare» (Mycket bra)

11. Hur har övningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 27%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.93

- Som sagt, undviker dem på grunda av hög ljudvolym, "ingen nämnd inge glömd..." vet inte om personerna i fråga bättrade sig i slutet av läsperioden efter att Bosse och Sabine tagit tag i saken i Elektroniken...» (Ganska dåligt)
- Alldeles för liten sal alternativt för få tillfällen.» (Ganska dåligt)
- fortfarande vissa teknologer som inte kan visa hänsyn....DÅLIGT» (Ganska dåligt)
- kalle anka klubben, pratar och förstör samtliga övningar» (Ganska dåligt)
- Demo-övning hade uppskattats.» (Ganska bra)
- Man behöver mkt hjälp under övningarna eftersom kursen är svår, 2 övningsledare är lite för få i antal..» (Ganska bra)
- Ett rum är alldeles för lite, det blir för hög ljudnivå. » (Ganska bra)
- Hjälpen man fick var bra, men eftersom det ofta kändes trång och varmt i salarna var det skönare att sätta sig i linsen» (Ganska bra)
- Lite dåligt med utrymme, blir lätt lite väl högljutt speciellt med kalle anka klubben i klassen.» (Ganska bra)
- Toppenhjälp!» (Mycket bra)
- Bra med två övningsledare så att både mer matematiska och mer tekniska uppgifter täcktes in. Lite trångt och högljutt kunde det bli i en EL sal.» (Mycket bra)

12. Hur har det fungerat med webquizen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»19 63%
Gjorde inte några webquiz»1

Genomsnitt: 3.63

- Lite opassande att lägga den på tisdagseftermiddag eftersom vissa tex jag hade laboration under eftermiddagen och att sätta sig med webquiz efteråt var jobbigt. » (Ganska bra)
- Synd bara att svaren låg kvar på den gamla kurs hemsidan, har nog hjälpt en del att klara kursen...» (Ganska bra)
- tvingar» (Mycket bra)
- Ganska svåra, särskilt i början, men ändå bra.» (Mycket bra)
- Bra uppgifter och uppläggm, känns bättre än traditionella duggor eftersom de kommer mer kontinuerligt och testar fler saker. Även om man har halkat efter lär man sig mcyket och kommer ikapp lite grand på att göra quizet.» (Mycket bra)
- Väldigt bra grej, lagom svårt o gör att alla hänger med. Det enda klagomålet är att facit från förra årets web quiz fanns ute på gamla kurshemsidor... när frågorna och svaren var i samma ordning så var det ju inte så svårt.» (Mycket bra)

13. Hur har laborationerna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»14 46%
Gjorde inte labbarna»1

Genomsnitt: 3.36

- för mycket förberedelser» (Ganska dåligt)
- laboration på saker man inte har gått igenom är inte ok, labbuppgifter som ska göras innan laboration tar alldeles för långt tid! hel orimligt» (Ganska dåligt)
- labbarna ligger innan man gått igenom teorin» (Ganska dåligt)
- Ökad förståelse varje gång. Väldigt segt att vänta dock.» (Ganska bra)
- Själva laborationen har ofta gått mycket bra. Laborationsförberedelserna har ofta tagit väldigt lång tid och därför har man varit tvungen att bortprioritera att räkna övningsuppgifter. Vilket gjorde att man hamnade efter schemat med uppgifter.» (Ganska bra)
- Lite tudelade känslor inför detta. Bra att man lär sig något på förberedelserna, och även under laborationerna. Samtidigt konstigt att det knappt ställs några krav eftersom handledarna går igenom alla svar och matlabkoden bara är att skriva av. Samtidigt hade det blivit för svårt om inte handledarna hade varit hjälpsamma och om man varit tvungen att skriva all matlabkod själv, så lite tudelade känslor.» (Ganska bra)
- Bara ett litet klagomål, kanske borde samarbeta mera med övriga kurser, då labb tillfällena krokade en del... » (Ganska bra)
- bra inte så stressat utan fanns tid under labben att fundera, mkt bra» (Mycket bra)
- Lång väntetid på hjälp och annat» (Mycket bra)
- Mycket givande för inlärning annars. Kändes som ett naturligt inslag i kursen och inlärningen, inte som så ofta med labbar som ett separat moment som bara ska bli godkänt.» (Mycket bra)
- Daniel var väldigt trevlig och hjälpsam och labbarna ledde verkligen till ökad förståelse, allting föll på plats. Vid sista labben så såg man ju verkligen att man kan få användning av kursen också» (Mycket bra)
- labbarna var kanon» (Mycket bra)

14. Vad tycker du om laborationsförbredelserna?

30 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåligta»8 26%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.66

- Nästan all tid gick åt till labbförberedelserna. Men det gav mig inte mycket bättre förståelse. Hade jag lagt den tiden på att tex. räkna uppgifter eller gå igenom föreläsningsanteckningar hade jag antagligen haft mycket större förståelse för kursen. Däremot var själva labbarna för det mesta bra, de gav en annan förståelse för vad det handlar om. » (Mycket dåliga)
- Alldeles för mycket förberedande, det gjorde att man knappt hann räkna uppgifterna som också skulle göras i boken. » (Ganska dåligta)
- Första labben kom alldeles för tidigt i förhållande till vad man hunnit lära sig. Väldigt tunga för det mesta» (Ganska dåligta)
- För mycket tid, ibland la man 10 timmar för att förbereda en labb.» (Ganska dåligta)
- kunde vara lite mindre diffusa ibland svårt att veta vad dom vill att man ska svara ibland» (Ganska bra)
- En del var svåra» (Ganska bra)
- för svåra och tidskrävande, man har inte haft tid att plugga uppgifterna i bóken» (Ganska bra)
- Den första var knäpp. Svår och i fel fas i kursen. Resten var bra.» (Ganska bra)
- Själva laborationen har ofta gått mycket bra. Laborationsförberedelserna har ofta tagit väldigt lång tid och därför har man varit tvungen att bortprioritera att räkna övningsuppgifter. Vilket gjorde att man hamnade efter schemat med uppgifter. De har annars varit bra och förberedde en för laborationen.» (Ganska bra)
- Väldigt bra överlag, dock väldigt mycket att göra och ibland saker man inte gått igenom.» (Ganska bra)
- se fråga 13» (Ganska bra)
- För mkt tid gick åt» (Ganska bra)
- Dom tog lång tid men var lärorika.» (Ganska bra)
- Det dumma va att ibland gjorde man labben innan ni gått igenom hur man skulle göra. » (Ganska bra)
- Första var lite flummig eftersom det (iaf för mig) var praktiskt taget omöjligt att lösa vissa uppgifter.» (Ganska bra)
- Första laborationen var svår att förbereda. I allmänhet var intrycket dock gott. Bra övning!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»15 50%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.56

- Ofta mycket frågor under övningstillfällena vilket gjorde att kön för att få hjälp blev lång.» (Ganska bra)
- Hade man otur fick man bara hjälp en eller max två ggr på ett övningstillfälle.» (Ganska bra)
- Det kunde vara lite svårt ibland efter föreläsning om man ställde frågor till Thomas och han var tvungen att hänvisa vidare, "Det får ni fråga Lennart om på onsdag". Fast det är väl omöjligt att lösa.» (Ganska bra)
- Aldrig problem att gå upp till dem på kontoret och frågat om hjälp» (Mycket bra)
- Man blev väl mottagen om man hälsade på på kontor!» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»21 70%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.7

- quizen skapar en bra möjlighet att sitta och diskutera óklarheter i linsen» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 19%
Hög»19 61%
För hög»6 19%

Genomsnitt: 4

- med tanke på att man läser 3 kurser samtidigt, innehållande massa labbar.» (Hög)
- Den första svåra labförberedelsen gjorde attt allt försköts och man blev hopplöst efter fort.» (För hög)
- 3 kurser samtidigt där det är labbar varje vecka som man måste förbreda gör att man inte hinner med att räkna lika mycket som man behövt.» (För hög)
- Pga labbförberedelserna.» (För hög)
- webquiz, labuppgifter innan lab och laboration på 4 h är i genomsnitt väldigt mkt» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 6%
Hög»17 56%
För hög»11 36%

Genomsnitt: 4.3

- Om Mätteknik och Elektroniken inte tagit lite paus under den sista läsveckan hade man inte hunnit klart med alla övningsuppgifter till LSoTen. Nu han man plugga ikapp lite under den sista läsveckan(nr.7).» (Hög)
- Alla kurser körde igång hårt, lugnade ner sig något i slutet av läsperioden. Mycket labbar! Mycket schemalagt. Lite lite tid till självstudier.» (Hög)
- Har varit väldigt mycket schemalagd tid läsperiod 3, och tro"t eller ej så blir det ännu galnare under lp4!!! Gillar det egentligen inte eftersom det blir väldigt svårt att ens hinna med att läsa igenom föreläsningsanteckningar, än mindre skriva arbeten och räkna "vanliga uppgifter". Känslan blir definitivt att det är mer att göra med tre kurser parallellt, för så mycket schemalagt har jag aldrig varit med om.» (Hög)
- Känns som man läst tre kurser parallellt på helfart » (Hög)
- På gränsen sjukt mycket labbar vilket gör att man stressar till att förbereda nästa labb istället för att plugga det man inte förstår» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»8 26%
Gott»18 60%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.76

- Vad handlar den om? vad har man det till?» (Dåligt)
- Intressant trots allt, men lurigt.» (Gott)
- Jag lade inte ner tillräckligt med tid, men kursen var väldigt rolig och gav mycket förståelse för saker vi höll på med i elektroniken också.» (Gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Webquizen»
- Quiz»
- quizen, lärarna, och att lärarna försöker påvisa applikationer eftersom dom finns»
- Interaktiva fönster. Labbarna. »
- Labbarna»
- Laborationerna i sin nuvarande utformning.»
- de lite mer interaktiva föreläsningarna lennart hade, kanske något tomas skall testa också. Lite mer diskussion och så vidare.»
- Interaktiva fönster»
- Webquiz, labbar, föreläsarna :)»
- labbarna (ej så omfattande förberedelser)»
- webquiz»
- webquiz, "fönster"tänket på föreläsningar»
- Alla föreläsare och handledare.»
- Labbar, webquiz.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbförberedelser tar för mycket tid.»
- dåliga labbförbedelser/ för hög krav»
- kanske fundera över kortare labbförberedelser»
- Labbförberedelserna»
- mindre omfattande labbförberedelser»
- Bättre kommunikation mellan föreläsarna.»
- Kanske dra ner på laborationsförberedelserna. Kanske inte omfånget men tiden man lägger ner på dom måste kortas ner för att bättre hinna med att räkna övningsuppgifter.»
- Quizen skulle man kunna ta bort. Lägg till en Demoföreläsning varje vecka itället. Det skulle nog ge mer.»
- Det finns ett visst glapp mellan övningsuppgifter och tentamensuppgifter. Bokens väldigt kalkylartade uppgifter borde kanske kompletteras med lite annat material?»
- Demonstrera uppgifter! Antingen på övningarna eller under föreläsningarna! Det är alltid bra att få en del uppgifter demonstrerade vilket inte alls har varit fallet detta år.»
- Mer övningsexempel»
- labuppgifter»
- senarelägg laboration 1, eller ändra dess innehåll»
- Ordningen på frågorna till web quizen, eller helst ändra frågorna lite grann.»
-

22. Övriga kommentarer

- Thomas och Lennart har varit exceptionellt duktiga!! :)»
- Tentan var svår. Inget att klaga på i och för sig =) Är väl bara att erkänna att jag inte pluggat tillräckligt...Dock tycker jag att tentan var svår på ett kanske "onödigt" sätt. Känns som att jag har förstått alla koncept och stora idéer i kursen, och kan räkna en del på det. Men de flesta av uppgifterna på tentan kändes som sådana här typiska "komma-på-knepet-uppgifter". Knappt något som var rakt på sak att räkna och visa att man förstått principerna. Antingen var det små finurliga knep att komma på eller en "ohanterlig" mängd siffror så att man ska räkna fel. I ett sådant läge känns det inte som att det spelar någon roll om jag förstått principerna och vet hur jag ska räkna, eftersom jag tappar bort mig i mängden siffor eller inte kommer på "knepet". Nåväl, det är väl inte helt objektivt skrivet eftersom jag kuggade tentan...dock ser jag med spänning fram emot kuggstatistiken =)»
- Ibland lite virrigt med två föreläsare när det tas upp olika saker om vart annat. »
- Mycket bra kurs!»
- tentan fokuserade för lite på kursboken.»


Kursutvärderingssystem från