ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-3 Objektorienterad programmering E, TDA546

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-01 - 2009-03-25
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»8 22%
Cirka 20 timmar»11 31%
Cirka 25 timmar»6 17%
Cirka 30 timmar»6 17%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.62

- Blev färdig med labbarna i lv3, sen blev det inte så mycket mer Java pluggat» (Högst 15 timmar)
- alltså de är väldigt olika från vecka till vecka men ett genomsnitt.» (Cirka 30 timmar)
- Labbarna tog lång tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»4 11%
25%»7 20%
50%»9 25%
75%»7 20%
100%»8 22%

Genomsnitt: 3.22

- Var bara på de första två föreläsningarna eller så...har programmerat själv i ~10 år så det kändes som att föreläsningarna inte gav så mycket. Kikade lite på föreläsningsanteckningarna däremot» (0%)
- man kan läsa sig till kunskap» (25%)
- Inga föreläsningar, men gick på labtillfällen» (50%)
- 75-100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 54%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 25%

Genomsnitt: 2.11

- kommer inte ihåg dom :P» (Jag har inte sett/läst målen)
- ...fast jag kan tänka mig att målet var att få en djupare förståelse i att programmera på ett objektorienterat sätt. Det kändes dock som att målet var att lära sig programmeringsspråket Java, vilket kan tänkas vara relaterat till det första målet, men är inte ekvivalent.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen är rimliga»18 72%
Nej, målen är för högt ställda»7 28%

Genomsnitt: 2.28

- Har inte sätt målen» (?)
- målen är jämfört med arbetsuppgifterna mycket lätta. detta skall vara en grundkurs, arbetsuppgifterna kräver att man har studerat programmering på åtminstone gymnasial nivå. man borde med andra ord göra kursen lättare eller kräva att man läst programmering innan man kommer in på programmet!» (Ja, målen är rimliga)
- Det ska understrykas att jag har läst två programmeringskurser tidigare.» (Ja, målen är rimliga)
- det är väldigt svårt för folk som aldrig har programmerat tidigare!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»9 37%
Ja, i hög grad»5 20%
Vet ej/har inte examinerats än»9 37%

Genomsnitt: 2.91

- jag tyckte inte tenta visade alls på vad vi fått lära oss under kursen, om man jämnför med alla övningar och labbarna så speglar dem tentan dåligt!...det fanns mycket saker på tentan som vi inte har gått igenom.» (Nej, inte alls)
- Det känns som att tentorna borde ha fler teoretiska frågor, som ex. prövar elevens grundläggande förståelse om programmeringsmetodik.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»13 38%
Ganska liten»12 35%
Ganska stor»5 14%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2

- Gick inte på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Har programmerat i ~10 år.» (Mycket liten)
- övningarna och övningsledarna var till stor hjälp, men föreläsningarna gav inte särskilt mycket. detta berodde på att föreläsningarna inte utfördes med hjälp av dator, man fick helt enkelt ingen bra uppfattning om vad de program som visades upp gjorde eller nyttjades till. » (Ganska liten)
- Övningarna med doktoranderna har varit riktigt bra, dock har inte föreläsningarna levt upp till mina förväntningar.» (Ganska stor)
- Då tänker jag främst på laborationstillfällena, inte föreläsningarna, som jag upplevde gick långsammare fram än vad man var tänkt skulle ligga på laborationerna. Senaste föreläsningen jag gick på var ungefär en vecka efter vart jag låg på laborationerna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»8 22%
Ganska stor»13 37%
Mycket stor»10 28%

Genomsnitt: 2.82

- Man kan kolla upp vilka metoder som finns i diverse klasser, men annat än det gav inte boken mycket hjälp.» (Mycket liten)
- Den var bra att ha på tentan, men det var det enda tillfället jag tittade i den.» (Mycket liten)
- Ganska bra bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»12 34%

Genomsnitt: 3.14

- kunde inte länkas från studieportalen» (Mycket dåligt)
- Katarina som är datorkunnig borde kunna länka från studieportalen till hennes hemsida men det gjorde hon icke.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan länkades inte från studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Att en IT-relaterad kurshemsida inte ens kan länkas från Studieportalen är ett fiasko! När man väl hittade dit så fungerade det dock ganska bra.» (Ganska dåligt)
- vrf så idiotisk adress» (Ganska bra)
- hemsidan är bra, men den borde verkligen kunnasnå genom studieportalen!!» (Ganska bra)
- Man borde kunna nå hemsidan genom studieportalen!» (Ganska bra)
- Det vore bra om allt föreläsningsmaterial lades upp på hemsidan direkt, innan föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Jättebra OH-bilder.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»7 24%
Ganska dåligt»7 24%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.31

- Gick inte på föreläsningarna» (?)
- Vet ej, jag var inte där.» (?)
- Alltid en vecka efter labbarna. När hon väl gick igenom något var det för basic och inte i närheten av det som man behövde kunna för labbarna. Hon var borta i en vecka och sjuk en annan vilket resulterade i få föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna handlade ofta om koncept som man redan hade gått igenom i de obligatoriska laborationsuppgifterna.» (Mycket dåligt)
- som jag skrev tidigare hade föreläsningarna fungerat bra om de utförts med hjälp av dator då man som elev hade förstått sig på de program som visades upp under föreläsningarna. det var svårt att ta till sig något konkret.» (Mycket dåligt)
- Läraren gav tex samma exempel på klasser som boken gjorde. Det hade vart bättre om läraren hade tagit upp exempel som inte stod med i boken, så man fick bättre förståelse, och kunde gå igenom flera olika exempel» (Ganska dåligt)
- Hon har varit borta en del satte in en extra föreläsning från 17-19 vilket är opassande för en som pendlar långt.» (Ganska dåligt)
- lärde mig ej så mycket så jag slutade gå på dem» (Ganska dåligt)
- Eftersom föreläsningarna låg efter planeringen fick man läsa sig till mycket i boken. Men även om man bortser från det tycker jag inte att föreläsningarna har hållit en bra nivå. » (Ganska dåligt)
- kunde varit fler föreläsningar» (Ganska bra)

10. Hur har laborationerna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»18 52%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.05

- Alldeles för svåra för någon som aldrig programmerat förut. Dessutom inte tillräckligt med tid för att få adekvat hjälp!» (Mycket dåligt)
- mycket bra handledare, men ibland var för de för få för antalet elever.» (Ganska dåligt)
- Fick ingen labpartner direkt och sedan fortsatte det så» (Ganska bra)
- Labbarna har varit bra och labbhandledarna har varit de som har lärt oss mest. Jag har verkligen inget att klaga på de.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna hamnade efter laborationerna, och föreläsaren verkade utgå från att de flesta eleverna låg efter i laborationerna. Trots detta gjorde hon inget för att se till eleverna skulle ligga i fas.» (Ganska bra)
- Tyckte handledningen var lite sisådär ibland. Skulle vilja ha mer konkreta svar på vissa frågor» (Ganska bra)
- Bra lärorika uppgifter.» (Mycket bra)

11. Hur har redovisningen fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.25

- Vi hade inga redovisningar» (Mycket dåligt)
- Det kändes som att det man hade gjort inte blev ordentligt kollat, utan mer "Det ser ut som du har gjort uppgiften, du är godkänd"» (Ganska dåligt)
- De som kollade redovisningarna hade ibland så bråttom så att de knappt kollade vad man hade gjort mer än en snabb titt på slutprogrammet.» (Ganska bra)
- Dock lite för mycket folk hela tiden. Bättre planering tack!» (Ganska bra)

12. Hur har räkneövningarna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»20 74%
Mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 2.88

- Gick inte på räkneövningarna» (?)
- var ej på dem» (?)
- Ingen aning, jag var inte där heller.» (?)
- har inte varit på någon övning» (Mycket dåligt)
- Relevant material.» (Ganska bra)
- De här har inte jag varit med på, så ni kan helt ignorera det här svaret» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»14 40%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.65

- Om man kom in i labbsalen och fick en plats.» (Ganska bra)
- Det var bara att gå dit. Smidigt och bra.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»22 62%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.48

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»10 29%
Hög»15 44%
För hög»7 20%

Genomsnitt: 3.79

- som det ska vara» (Hög)
- Java är dåligt på lika många sätt som det är bra.» (Hög)
- Den var ganska hög. Inte så man inte klarade av det dock. Men man kan inte förvänta sig så mycket annat om man aldrig har programmerat tidigare, eftersom det är ett väldigt abstrakt ämne på många sätt.» (Hög)
- har ej programmeringsvana» (Hög)
- målen var lätta jämfört med kraven på arbetsuppgifterna!» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»14 41%
Hög»14 41%
För hög»4 11%

Genomsnitt: 3.58

- Mer tid åt linjär algebra! :)» (Lagom)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 22%
Godkänt»12 34%
Gott»12 34%
Mycket gott»3 8%

Genomsnitt: 3.28

- För hög svårighetsgrad för en nybörjare.» (Dåligt)
- Kursen var praktiskt taget en självinlärning då föreläsningarna inte tillförde något man inte redan hade lärt sig genom laborationerna.» (Dåligt)
- föreläsningarna måste förbättras, målen och arbetsuppgifterna måste gå hand i hand.» (Dåligt)
- De dåliga föreläsningarna vägs upp av labbhandledarna som verkar veta vad de håller på med till skillnad från examinatorn.» (Godkänt)
- Laborationerna har fungerat mycket bra med mycket bra handledare! Därremot underströks det mycket från början att det var viktigt att ligga i fas. Vilket var väldigt svårt efter 3-4 veckor då vi inte hade haft några förläsningar i det vi skulle laborera på. Vecka 4 hade vi inga förläsningar och vecka 5 flyttades en förläsning till kvällstid pga sjukdom. Kunde inte dessa pass förlästs av någon vekarie!? » (Godkänt)
- Jag tycker att allt fungerade bra, förutom föreläsningarna.» (Godkänt)
- Lärorikt och bra.» (Gott)
- Det är helt tack vare laborationerna som kursen får det här omdömet. Jag tyckte att man lärde sig otroligt mycket på dem» (Gott)
- Föreläsningarna var väl ingen höjdare precis men det var en roliga kurs.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och de duktiga assistenterna.»
- Jag gillar Katarina»
- Att kunna göra laborationerna hemma.»
- labbtiden»
- Labbhandledarnas roll.»
- OH-bilderna. Kvaliten på uppgifterna.»
- Laborationerna!!»
- Laborationerna, handledare, boken»
- labbarna»
- vill ej ändra nåt»
- Tycker att laborationerna var väldigt givande. »
- övningsledarna!»
- Handledarna var bra och mer kunniga än föreläsaren.»
- Laborationerna. Övningsledarna var riktigt bra och det var där jag lärde mig allt.»
- många labbar per vecka»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antalet redovisningar bör minskas och nivån på inlämningsuppgifterna bör sänkas. Individuell redovisning bör införas och inte som idag i grupp.»
- Många hade problem att installera Java, förbättrade intstruktioner för hur man gör detta.»
- byta språk till c++»
- Bättre föreläsningar.»
- Svårighetsgrad på inledande labbar. Föreläsaren bör skriva sin kod på engelska!»
- föreläsningarna helt klart. Var i takt med vart man ska vara på laborationerna»
- Föreläsningarna måste hållas innan respektive laboration ska lämnas in.»
- Att man får använda dator och notepad vid tentan.»
- Mer förläsning tidigare av kursen och mindre i slutet»
- inget»
- Ta bort matlab från kursen. Den examineras inte och man lär sig ändå inget på det utan ordentlig undervisning»
- föreläsningarna!»
- Föreläsningarna. Det hade varit så mycket bättre om en dator hade använts för att visa olika program genom att köra dem osv. Overhead är bara dumt att använda i programmeringssammanhang. Det blir för mycket att ta in.»
- fler föreläsningar»

20. Övriga kommentarer

- Det finns ingen riktig rekommendation för vilken utvecklingsmiljö man ska använda. Är man ny inom området tar det tid att hitta någon som fungerar bra i kursen. Att rekommendera en enkel som passar kursen är att föredra.»
- Man hade kunnat skippa föreläsningarna för hon går inte igenom något relevant till labbarna på de. »
- Det är så hårt tempo!»
- Intressant och mycket roligare än vad jag trott att programmera»


Kursutvärderingssystem från