ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-3 Linjär algebra E, TMV141, TMV141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-01 - 2009-03-25
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»8 21%
Cirka 20 timmar»8 21%
Cirka 25 timmar»7 18%
Cirka 30 timmar»11 28%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.86

- Omöjligt att uppskatta» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»3 7%
25%»3 7%
50%»7 17%
75%»14 35%
100%»12 30%

Genomsnitt: 3.74

- Jag gillar för det första inte att gå på föreläsningar, dessutom tog programmeringen upp mycket tid» (0%)
- Jag räknar bara föreläsningarna och inte labbarna och övningarna.» (25%)
- Jag kände att det gick smidigare att plugga mer självständigt.» (50%)
- Saknade exempelräkning på övningar. självarbete görs hemma ändå. så gick enbart på föreläsningar och duggorna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 68%

Genomsnitt: 3.39

- Att Lennart anger lärandemålen i vecko-PM tycker jag är helt suveränt, idel lovord från min sida.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det är svårt att förstå målen förrän man pluggat på kursen lite. Chalmers kurser är ett lapptäcke av gamla kurser.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt bra med mål för varje del!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen är rimliga»33 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Detta är en riktig kurs. kurser på andra universitet borde ge lägre poäng eller inga alls.» (Ja, målen är rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 18%
Ja, i hög grad»16 43%
Vet ej/har inte examinerats än»13 35%

Genomsnitt: 3.1

- en examination testar aldrig om man uppnått något mål. dess funktion är att avgöra om man klarat kursen eller inte.» (Nej, inte alls)
- Innehållet i kursen kändes abstrakt, och det var svårt att förstå innebörden av begreppen.» (I viss utsträckning)
- Tycker dock % kravet för att klara sig på första delen ska sänkas då man behöver utrymme för slarvfel då man som student alltid är stressad under en tentamen och gör slarvfel. Av den anledningen tycker jag att nuvarande % krav är för högt på första delen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»7 17%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»12 30%

Genomsnitt: 2.92

- Av förklarliga skäl» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»22 56%

Genomsnitt: 3.53

- Boken är inte alls bra och jag känner att det är svårt att arbeta med den» (Ganska liten)
- Boken är inte optimal, har kombinerat den med böcker skrivna på LTU samt David Arminis häfte.» (Ganska stor)
- Jag gillar Lays bok och framförallt den studiehandledning som återfinns på CD. Dock ser jag inte hur man i hela fridens namn skulle hinna med allt. Trist att sovra tycker jag.» (Mycket stor)
- Hela anledningen till att jag klarade tentan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»26 66%

Genomsnitt: 3.66

- Kurshemsidan uppdaterads inte så ofta (dugga-info och sådant)» (Ganska bra)
- Exemplariskt är en underdrift.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»23 60%

Genomsnitt: 3.55

- Har bara deltagit på en föreläsning och den var ganska bra men för resterande föreläsningar kan jag inte ge någon åsikt.» (Ganska bra)
- bra föreläsare» (Ganska bra)
- det här kan alltså ignoreras då jag inte gått på mer än en-två st föreläsningar» (Ganska bra)
- Han skriver dock fruktansvärt fort, svårt att hinna med!» (Mycket bra)
- Jag finner inte ord för hur bra jag upplever att Lennarts föreläsningar är. Mycket bra pedagogik, bra exempel, bra med repetition, bra planering, bra tavelanvändning. » (Mycket bra)
- Noggran föreläsare, bra med repetition i början av varje föreläsning» (Mycket bra)
- Välstrukturerat! =)» (Mycket bra)
- Mycket bra struktur samt innehåll på föreläsningar» (Mycket bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»15 45%
Mycket bra»13 39%

Genomsnitt: 3.24

- (se svar på fråga 2)» (Ganska dåligt)
- Var ej på dem.» (Ganska dåligt)
- Jag var på några få i början, men kände sedan att det gav mer att räkna på annan plats.» (Ganska dåligt)
- Lennart är väldigt duktig på att exemplifiera och förklara. Väldigt hjälpsam med att utförligt reda ut de problemställningar jag kommit med.» (Mycket bra)
- Mycket tid att fråga, men även ett par bra exempel emellan» (Mycket bra)
- övningsledarna var mycket skickliga och duktiga på att få oss elever att förstå oss på problem som vi stött på under vår inlärning.» (Mycket bra)

11. Hur har Matlab-laborationerna fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»19 48%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 2.92

- BAra närvaro har sina lus och minus» (Ganska dåligt)
- Skulle ha varit bättre att ha samma upplägg på matlab-laborationerna som i de tidigare kurserna, med examination vid datorn.» (Ganska dåligt)
- Det är bättre att ha en deadline istället för att bara behöva gå på laborationerna.» (Ganska dåligt)
- Bättre än innan, helt klart!» (Ganska bra)
- Lättsamt, men man kanske inte lärt sig så mycket» (Ganska bra)
- Den roterande kuben var kul :)» (Ganska bra)
- ganska bra, men matlaben är svår och matlablabbarna ganska omfattande, gav inte så mycket som de borde ha gjort.» (Ganska bra)
- Äntligen riktiga laborationer istället för inlämningsuppgifter. Lennart är mycket bra på att förklara och instruera, mycket bra!» (Mycket bra)

12. Tror du att du hade haft nytta av en Matlab-introkurs i början av ettan? Kommentera gärna!

38 svarande

Nej, inte alls»3 7%
Ja, lite»10 26%
Ja, mycket»25 65%

Genomsnitt: 2.57

- Man lärde sig grunderna» (Ja, lite)
- man stressade mera igenom det i början och man fick ej mycket hjälp vilket gjorde att det tog för mycket tid från annat.» (Ja, lite)
- Man skulle ha varit lite mer kunnig i så fall.» (Ja, lite)
- Utan intro-kursen i början hade det varit väldigt svårt att komma in i Matlab nu, det är bra att man får gott om tid att lära sig programmet.» (Ja, mycket)
- inte en intrpkurs som dataintron ty den var totalt onödig. men kanske en liten kurs på 3,4 poäng.» (Ja, mycket)
- och sluppit matlab skiten i dom andra kurserna » (Ja, mycket)
- Där finns många uppgifter jag skulle vilja testa i Matlab men det hinner jag inte med på grund av att jag lärt mig i princip 0 och ingenting av Matlab i de två första mattekurserna.» (Ja, mycket)
- Tycker det är krångligt med matlab och kommer därför gå en sommarkurs i detta.» (Ja, mycket)
- det kändes mest som det vi hade om matlab i början bara stal tid ifrån matten och det kändes inte som det vi lärde oss om matlab var speciellt mycket. en intro kurs i matlab hade varit kanon. det vill jag fortfarande ha» (Ja, mycket)
- Detta är ett MÅSTE! Bort med Datorintro och ersätt med MATLAB och gör det NU!» (Ja, mycket)
- Hade vart guld värt o få en introduktion i matlab i ettan.» (Ja, mycket)
- Ja, gärna» (Ja, mycket)
- Det känns som att det knappt har funnits något incitament för eleverna att lära sig Matlab ordentligt. Vi har bara fått göra lite Matlab vid sidan av mattekurserna, och det har knappt funnits något sätt för någon lärare att kontrollera om vi har nått målen eller ej. Det vore bra med en enskild kurs som enbart satsade på Matlab, och hade mycket hårdare krav och starkare kontroll för att godkänna elever.» (Ja, mycket)
- Det är många kurser där vi kommer använda matlab, det är beyond me varför man valt att just E inte ska lära sig matlab lika bra som många andra sektioner» (Ja, mycket)
- Matlabben är helt förvirrande fortfarande» (Ja, mycket)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»16 41%
Har ej sökt hjälp»14 35%

Genomsnitt: 4.1

- Exemplariskt är ordet. För egen del får Lennart gärna ha alla mattekurser på elektro, dock är jag medveten om att alla inte delar min åsikt. Men jag är äldst vilket medför att jag alltid har rätt.» (Mycket bra)
- lärarna/övningsledarna var mycket duktiga och hjälpsamma.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»19 48%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.64

- Får väl sätta in en annons i GP snart ...» (Mycket dåligt)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»25 64%
Hög»12 30%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.33

- I ett härligt svettigt lämmeltåg vandrar vi mot stupet... för att svalka oss i havet.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»17 43%
Hög»13 33%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.56

- det är de alltid på chalmers ,)» (Hög)
- allt handlar om hur mycket vana man hade i javaprogrammering» (Hög)
- Programmering för nybörjare? Haha den var bra den...» (För hög)
- nu läste jag bara en kurs men de andra var helstressade. det blir ingen tid till fördjupning och således lär sej elever utantill, och tappar förståelse och förmåga att analysera själva.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 18%
Gott»15 39%
Mycket gott»16 42%

Genomsnitt: 4.23

- Toppenrolig kurs som fokuserar mer på förståelse än mekanisk räkning. Kan tänka mig att läsa den ett par gånger till.» (Mycket gott)
- Jag hade inte läst den annars.» (Mycket gott)
- Välstrukturerat, goda möjligheter att fråga» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren»
- Läraren»
- Lennart som föreläsare, övningarnas form, Matlab i form av obligatoriska labbar, Lays bok kan vi gott behålla även om det finns ekvivalent litteratur på svenska.»
- Lennart Falk, han är riktigt bra»
- Lennart Falks välorganiserade förläsningar, hemsida med målen»
- duggorna, nya tentamen-systemet.»
- Kursboken tycker jag att man ska fortsätta ha som kursmaterial då den är bra.»
- Föreläsaren»
- Tentaupplägget»
- övningsledarna samt utformningen på tentan.»
- Jag tyckte den sista frågestunden två dagar innan tentan var världsklass.»
- Bra föreläsningar»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab, en kurs i matlab.»
- finns det ingen annan lärobok att tillgå»
- Inledande kurs i matlab!»
- Elevernas ljudnivå på laborationer, ATT EN DEL ELEVER SLUTAR UPP MED ATT GÄSPA HÖGT PÅ FÖRELÄSNINGARNA, det är så förbannat respektlöst och det gäller inte bara gentemot föreläsaren.»
- det borde även finnas svensk kurslitteratur tillgänglig. det är en heltokig och ologisk inställning att inte ha det. det borde även förekomma mer exempelräkning.»
- Matlab i separat kurs!»
- Kan inte komma på något»
- % krav på första delen av tentan tycker jag borde sänkas lite så man får utrymme för slarvfel. Kanske lägga till några fler uppgifter är en bra lösning för att få bättre utrymme för slarvfel.»
- att man gick igenom mera grafiskt vad man håller på med»
- Ta bort matlab!»
- Att räkna fler exempel på övningarna.»
- inget!»
- Matlab. Kanske ta med lite mer exempel från verkligheten.»
- matlab»

20. Övriga kommentarer

- Det är så fruktansvärt hårt tempo!»
- Toppenkurs, väldigt duktig föreläsare, jag tycker att ni gott kan bjuda honom på en välförtjänt weekend någonstans dit han vill åka. »
- Bra, intressant kurs, fast det tog ett tag att kommma i "tänket". SI:n är guld!!! =)»


Kursutvärderingssystem från