ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande matematik TMV155, TMV155

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-29 - 2007-11-15
Antal svar: 85
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

83 svarande

Högst 15 timmar»7 8%
Cirka 20 timmar»16 19%
Cirka 25 timmar»21 25%
Cirka 30 timmar»24 28%
Minst 35 timmar»15 18%

Genomsnitt: 3.28

- Har inte gått in helhjärtat kan jag meddela.» (Cirka 20 timmar)
- Cirka 10 timmar undervisning per vecka (Tre föreläsningar + två övningar), sedan blev det nog i snitt 2 - 3 timmar per kväll. » (Cirka 25 timmar)
- svårt att uppskatta, men det känns som att det har varit mycket!» (Cirka 30 timmar)
- Är väldigt osäker på hur många timmar jag laggt. Men många har det blivit.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

84 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»3 3%
75%»13 15%
100%»67 79%

Genomsnitt: 4.72

- Snarare 85%» (75%)
- Var sjuk en vecka men annars är jag 100 procentig» (75%)
- Började två veckor efter terminsstarten» (75%)
- Krävdes för att man skulle hänga med.» (100%)
- Fler övningsräkningar eller SI hade varit bra.» (100%)
- Missade inte en enda föreläsning eller övning. Föreläsningarna är (i alla fall nu till en början) oerhört viktiga att gå på har jag märkt. » (100%)
- Det som jag eventuellt har missat har jag tagit igen genom andras anteckningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

84 svarande

Jag har inte sett/läst målen»36 42%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»35 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 14%

Genomsnitt: 2.27

- Minns inte så väl, i slutändan så fokuserar man endast på det som läraren säger man ska kunna. Detta varierar oftast från lärare till lärare. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Under terminens gång fick vi kompletterande information om målen av föreläsaren, vilket var bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»46 80%
Nej, målen är för högt ställda»11 19%

Genomsnitt: 2.19

- Vet inte, se fråga 3.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

63 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 30%
Ja, i hög grad»37 58%
Vet ej/har inte examinerats än»7 11%

Genomsnitt: 2.8

- Kursen stor, omöjligt ta med allt i en tenta.» (I viss utsträckning)
- Examinationen hade väldigt stort fokus på häftet Beräkningsmatematik» (I viss utsträckning)
- Examinatorn kan inte testa allt, detta leder till att de som fokuserat på "rätt" grejer har lättare att klara tentan. Givetvis borde man kunna allt lika bra, men någonstans måste man prioritera. » (Ja, i hög grad)
- Se fråga 3» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag har inget minne av att jag har beskådat kursmålen (och om så var det i ett tidigt staduim, och det har fasats ut till förmån för viktigare information)» (Vet ej/har inte examinerats än)
- vet ej» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»7 8%
Ganska stor»40 47%
Mycket stor»33 39%

Genomsnitt: 3.21

- Föreläsaren var inte så pedagogisk.» (Ganska liten)
- Tycker jag lärt mig mycket på egenhand. » (Ganska liten)
- Förenkling av boken!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna kan vara lite svåra att hänga med på, men övningslektionerna är jätte bra!» (Mycket stor)
- Jag återkopplar gärna föreläsningar och övningar när jag sitter och pluggar själv, det går fortare att lära in genom att studera och analysera lösningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

83 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»3 3%
Ganska stor»43 51%
Mycket stor»35 42%

Genomsnitt: 3.33

- Ganska svårläst bok och det har varit ovant att läsa kurslitteratur på engelska.» (Ganska stor)
- Omställning till engelsk kursliteratur är lite jobbigt och gör vissa saker svårare att förstå» (Ganska stor)
- Klarar inte kursen utan litteratur!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

84 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»22 26%
Mycket bra»60 71%

Genomsnitt: 3.69

- Mycket bra organisation och struktur av Stig, vad gäller både hemsidan och föreläsningar» (Mycket bra)
- Mycket bra hemsida!» (Mycket bra)
- Bra struktur och upplägg på hemsidan. » (Mycket bra)
- Inget att klaga på förutom att sidan är lite knölig att hitta! borde varit en mer tydlig länk på student portalen, med tanke på att matematik kursen inte använde sig utav den.» (Mycket bra)
- Egen hemsida med bättre layout än skolans standard. Alltid preussisk ordning och reda» (Mycket bra)
- Stig var mycket bra på att klarlägga nödvändig information åt oss! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

84 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»11 13%
Ganska bra»33 39%
Mycket bra»33 39%
Har ej sökt hjälp»6 7%

Genomsnitt: 3.38

- Övningslektionerna går ju mest åt att någon assistent går igenom exempeluppgifter. Sen kanske det finns 15-60min tid för eget räknande. 1 lärare, 30 elever på den tiden ger inte mycket tid över för var och en.» (Ganska dåliga)
- På övningstillfällena gavs det inte så mycket tid att fråga, det var i största grad genomgång av exempel. Samt att tempot var så högt att man sällan kunde komma förbered till övningarna så att man hade något konkret att fråga om.» (Ganska dåliga)
- Blev dumt på övningarna, eftersom läraren då oftast hade genomgång på "demouppgifter" hela passet. Man fick fråga kompisar istället. » (Ganska dåliga)
- Väldigt lång tid av de övningar som varit har endast varit genomgångar och dåligt med tid för att få hjälp med räkneuppgifter.» (Ganska dåliga)
- svårt att hinna med under övningarna då stora delar av övningarna går åt till demonstrationer, mer frågestunder!!» (Ganska dåliga)
- Det var många som ville ha hjälp och övningsledaren hade inte alltid tid för alla.» (Ganska bra)
- Borde ha varit mer egen övning under övningstillfällena. Dom blev mer som en mini-föreläsning.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

84 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 28%
Mycket bra»56 66%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.72

- Det är mer av ett personligt val, har problem att koncentrera mig i grupp om man ska räkna, föredrar att räkna själv och sedan fråga om det jag inte förstår och inte lyckas lösa på en gång, blir mer givande och får mer konkreta svar, samt det hjälper mig att komma på hur jag ska göra själv vilket jag tycker man lär sig mer på. » (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

84 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 17%
Hög»54 64%
För hög»15 17%

Genomsnitt: 4

- mellan lagom och hög. men det tycker jag är bra för det har man säkert nytta av om stig har sagt det.» (Lagom)
- stötvis mycket, var väl det största intrycket.» (Hög)
- Stort, brett och mycket» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

84 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 20%
Hög»50 59%
För hög»17 20%

Genomsnitt: 4

- 3 kurser.......» (Hög)
- Ibland kändes det som för mycket med tre ämnen samtidigt om man vill satsa på hårt på alla tre. » (Hög)
- Väljer mellan "Hög" och "För hög". Det här var ju vår första lp så man har ju inget att jämföra med. Ska man ändå jämföra med gymnasiet var belastningen väldigt mycket högre, samtidigt var man ju beredd på att belastning och krav skulle öka märkvärt. Vi läser även tre kurser nu de två första läsperioderna, sedan går det ner till två om jag inte minns fel, det gör även det en del. » (Hög)
- 3 tentor...» (Hög)
- Problemet var mest att allt kändes som det kom för plötsligt... (har säkert med omständigheter att göra)» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

84 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»33 39%
Gott»37 44%
Mycket gott»13 15%

Genomsnitt: 3.73

- Mycket "hoppig" kurs. Den hoppar mellan många områden.» (Godkänt)
- jag vet inte om jag har tur fick jag godkänd» (Godkänt)
- Jag tycker BM var för mycket inriktat på teori, lite väl svårt att hänga med. Mycket tid gick åt för att förstå vad som egentligen händer i till exempel bevis m.m. Skulle önska mer förklaringar. Om jaginte missförstått var väl tanken att bm skulle vara kopplat till Matlab och mer praktisk tillämpning. Varför så oerhört mycket teori??» (Godkänt)
- Tempot kunde upplevas lite väl högt, väldigt mycket att hinna få gjort/lära sig.» (Gott)
- Väl genomförd, men för högsta betyg kan det jag påpekat förbättras. » (Gott)
- Väldigt duktig examinator» (Mycket gott)
- Stigs föreläsningar va perfekta sammamfattningar av boken. BM var svårläst men nyttigt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stig»
- Kurshemsidan»
- vet ej»
- allt»
- Föreläsare och räkneövningsledare!»
- Duggor»
- Stigs hemsida var mycket bra»
- datorövningarna gav mycket förståelse!»
- Stig Larsson!»
- Stig Larsson, läraren!»
- det mesta»
- Stig ska behållas»
- Stig. (Vill ha honom i en variabel också). Kompendiet BM.»
- Strukturen i själva kursen, man kunde enkelt förstå vad som skulle kunnas och man visste hela tiden upplägget på kursen. »
- Ottmar Cronie»
- Stig»
- Stig»
- Boken»
- Föreläsaren!»
- Att Matlab är integrerad i kursen eftersom det visar vad man använder matematiken till, vilket är motiverande.»
- Det mesta var bra. »
- Ville som övningsledare»
- matlab övningarna»
- duggorna bör bevaras... »
- matlab delen»
- Kombinationen med matlab är nog det mest givande av allt. Fortsätt med det!»
- Datorövningarna var mycket givande, både i matten och Programmerings kursen.»
- Duggorna»
- Det mesta var bra och bör behållas.»
- bra med duggor i kursen så att man har några delmål att plugga till. Här är duggapoängen en bra morot.»
- Duggorna, tvingade till tidigt lärande»
- duggor tidigt i läsperioden»
- duggorna»
- övningar som behandlar både bakomliggande teori och praktiska övningar.»
- Boken»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler kursledare behövs i E-studion»
- vet ej »
- att genomgången av linjära ekv./determinanter gås igenom tidigare så L.Lundgren inte behöver undervisa mattematik på elkretsföreläsning»
- Mer vanlig mate .. visa mer med exempel och siffror så man kan se vad som egentligen händer »
- Mindre formalia - mer tillämpat»
- Stig borde ha tagit undervisningen lite mer på "våran nivå" och förklara på sådant sätt. Eftersom han har läst såpass mycket och länge, har han kanske svårt att sätta sig in i hur det är för oss och råkar då ta med för invecklade förklaringar. Mer bilder!»
- Försöka få bevisen verka mer överkomliga! i jämförelse till gymnasiet är det ett stort steg.»
- Vissa övningsledare»
- lite längre tid innan första inlämningen»
- Mer tillämpning och mindre teori. En mer pedagogisk föreläsare/examinator.»
- Inget»
- Inte ha så bredd kurs. Verkar som examinatorn väljer ut det han/hon tycket är viktigast för att de ej hinner med att fokusera på allt. Mer frågor på tentan som täcker in alla kapitel. »
- BM-kompendiet kändes för svårtydligt, bör göras mer lättläst och lättförståeligt. Eftersom det var ca 30 personer/klassrum och en lärare fick man ganska lite tid till att ställa frågor.»
- Omfattningen»
- Inget»
- En mindre omfattning av den totala arbetsbelastningen under läsperioden. Kanske i synnerhet ingenjörsmetodiken som tillåts ta väldigt mycket tid i anspråk i synnerhet med tanke på projektarbetet. Kursen omfattar trots allt bara 7.5 poäng och går ändå över hela terminen. Känns som en sned fördelning och en totalt sett för stor arbetsbelastning.»
- Skippa att lära sig bevisen till Bm et till tentan. Det är tillräkligt mycket att plugga in ändå. Bm var dock mycket interessant och den ökade förståelsen för det stora hela. »
- BM»
- Inget»
- Lipschits är väldigt svårt att förstå, skulle behövts mer tid på det samt mer "handfasta" exempel och varför inte en Matlab övning på det!»
- Layouten på BM»
- Lägg lite mindre tid på datorövningarna. Mer tid till föreläsningarna, så man kan sänka tempot lite.»
- ta upp mindre saker som vi aldrig kommer ha nytta av! fokusera på det viktiga i stället!»
- mer duggor... »
- Datorövningarna var väldigt ofta ostruktuerade, och det kunde även hända att det som kom på övning inte gåtts igenom i programmeringskursen. Bättring på det!»
- Pedagogiken under föreläsningarna»
- Hade varit bra att få tillgång till en sammanfattning något tidigare än vad vi fick i år. »
- Kursens omfattning bör minskas, tempot var stundtals på tok för högt för att allt skulle hinnas med, upplevde jag det som.»
- inget vad jag vet,jag tyckte kursen var bra som den var»
- datorövningarna är väldigt vagt formulerade, man kan läsa dem flera gånger och inte förstå vad man skall göra»
- Mer tid till att räkna själv under övningstillfällena, då det finns bättre möjligheter att ställa frågor.»
- mer återkoppling (om möjligt) till faktiska problem som man har nytta av att kunna.»
- lite repetition innan, kanske en föreläsning då många inte kommer direkt från gymnasiet»
- BM»

16. Övriga kommentarer

- 72600346»
- Inlämningsuppgifterna tog så mycket tid att man hann inte träna på uppgifter i boken. Föreläsningarna trappades upp för snabbt. Svårt att hänga med redan på den andra föreläsningen. »
- Bra övningsledare, i mitt fall Magnus Röding.»
- sammanfattningen i slutet var mycket väl genomförd och man förstod bättre i det stora hela!»
- Mycket bra kurs»
- Kursen visade verkligen att man valt chalmers. Bra organisation, bra examinator och en mycket bra övningsledare,Magnus Röing. »
- Mardrömsstart för en med ett uppehåll i studierna.»
- Super!»
- Möjligen lite lägre tempo med tanke på att vi läser tre kurser samtidigt, annars tycker jag kursens innehåll var bra.»
- Kursen känns aningen splittrad, eftersom den tar upp så många olika områden och jag vet inte om jag har fått någon djupare förståelse inom någon del. Däremot var den bra, eftersom man kom igång med mattetänket igen ganska snabbt.»
- Väldigt omfattande kurs, den borde sträcka sig över två perioder istället för att ingenjörsmetodiken gör det.»
- Tycket inte om stigs ersättare. han bara skrev rakt upp och ner. Man fattade ingenting. Nicklas var dock MYCKET bra. »
- Magnus Röding var jättebra kursen igenom.»
- Lärorik kurs, som med det nya upplägget kommer fungera bra även i fortsättningen »
- Stig var en bra föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från