ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduction to Sound and Vibration 2009, VTA121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-02 - 2009-03-20
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Patrik Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

10 svarande

At most 15 hours/week»3 30%
Around 20 hours/week»4 40%
Around 25 hours/week»1 10%
Around 30 hours/week»2 20%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Some weeks more» (Around 20 hours/week)

2. How large part of the lectures offered did you attend?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 20%
75%»3 30%
100%»5 50%

Genomsnitt: 4.3

- när det inte krockade med annan kurs..» (100%)
- missed one or two fridays due to candidate work» (100%)

3. How large part of the exercise classes offered did you attend?

10 svarande

0%»2 20%
33%»2 20%
66%»2 20%
100%»4 40%

Genomsnitt: 2.8

- om det är övn. med patric,,,, var dock väldigt få.» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course. (see http://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=11398)

4. To what extent do you feel you have acquired the knowledge, skills and attitudes stated in the learning outcomes?

9 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 33%
Large extent»4 44%
Great extent»2 22%
I do not know»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- jag uppfattar fortfarande ämnet lite komplext» (Large extent)

5. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

10 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»10 100%
No, the goals are set too high»0 0%
I did not read the goals»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Did the examination assess whether you have reached the goals?

Remember that the project work reports and the written exam are two equally large parts of the examination.

9 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»1 11%
Yes, definitely»8 88%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Haven"t written the exam yet» (?)


Teaching and course administration

7. To what extent have Patrik Andersson"s lectures been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 10%
Large extent»4 40%
Great extent»5 50%

Genomsnitt: 3.4

- bra,, om möjligt skulle det vara fler animerngar för att visa olika fenomen...» (Large extent)

8. To what extent have Patrick Sabiniarz"s demonstration/exercise/supervision classes been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»2 20%
Some extent»2 20%
Large extent»4 40%
Great extent»2 20%

Genomsnitt: 2.6

- bra,, men för få...» (Great extent)

9. To what extent have Lars Ivarsson"s lectures been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»4 40%
Large extent»5 50%
Great extent»1 10%

Genomsnitt: 2.7

10. To what extent have Pontus Thorsson"s lectures been of help for your learning?

9 svarande

Small extent»2 22%
Some extent»1 11%
Large extent»6 66%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Haven"t hade this lecture yet» (?)
- Jag har inte gått på några lektioner med Pontus.» (Small extent)
- var sjuk..» (Small extent)

11. To what extent have the lecture notes been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 10%
Large extent»3 30%
Great extent»6 60%

Genomsnitt: 3.5

- Perfekt med LN som samanfattar det som kursen fokuserar på istället för en dålig amerikansk bok. Föredömligt.» (Great extent)

12. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

10 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»7 70%
Very well»3 30%

Genomsnitt: 3.3

- Det var lite bristfällig information till Maskinarna precis innan kursstart. Tänker främst på att kursen inte var inlagd i maskinarnas schema.» (Rather well)
- Hade varit bra om man hade fått reda på alla betyg på inlämningarna innan tentan så man visste vad som krävdes för ett visst slutbetyg.» (Very well)


Project work

13. How do you judge the level of difficulty of the project work?

10 svarande

much too difficult»1 10%
a bit too difficult»3 30%
adequate»6 60%
a bit too easy»0 0%
much too easy»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- second project work was difficult» (a bit too difficult)
- it was hard to find the correct formulas frome time to time » (a bit too difficult)

14. Was the time period assigned for the project work sufficient?

The time period was...

10 svarande

much too short.»0 0%
a bit too short.»1 10%
adequate.»9 90%
a bit too long.»0 0%
much too long.»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Lagom svårighetsgrad och omfattning vilket gjorde att man fick tid över till ett grundligt rapportskrivandet med bakgrund, teori, etc. vilket underlättade inlärningsprocessen.» (adequate.)

15. To what extent have the project work been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»4 40%
Large extent»2 20%
Great extent»4 40%

Genomsnitt: 3

- Har lagt hela grunden inför tentapluggandet.» (Great extent)

16. How was the procedure of the correction and grading of the project work reports?

9 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»2 22%
Rather well»4 44%
Very well»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Fokus på rapportskrivning och inte på innehållet i kursen.» (Rather badly)
- the coments could be more friendly. in stead of acusing the wrighter they could be corrections of a positive caracter.» (Rather badly)
- Hade varit bra om man hade fått reda på alla betyg på inlämningarna innan tentan så man visste vad som krävdes för ett visst betyg. Annars bra.» (Very well)


Laboratory work

These question only concern courses with laboratory work.

17. To what extent did the laboratory work help your learning process?

9 svarande

Small extent»1 11%
Some extent»4 44%
Large extent»3 33%
Great extent»1 11%

Genomsnitt: 2.44

- Var väl inte jättegivande men ändå bra att göra sina egna mätningar för att förstå hur det fungerar i verkligheten.» (Some extent)

18. The laboratory work was the very first week of the course. What do you think about that??

The laboratory work was focused on getting a feeling for sound and their time and frequency domain representations.

9 svarande

It is too early»1 11%
It is ok»4 44%
It is good»3 33%
It is perfect»1 11%

Genomsnitt: 2.44

19. How well was the lab work prepared by the supervisor?

9 svarande

It was well prepared»7 77%
There is a need for improvement / please comment»2 22%

Genomsnitt: 1.22

- Generellt bra men småsaker som datorn utan batteri och så kunde ju varit bättre såklart.» (There is a need for improvement / please comment)
- Datorer och matlabprogram som inte fungerade, vilket innebar felaktiga värden. När vi sen fick rätta värden via mail var de svåra att relatera till.» (There is a need for improvement / please comment)

20. How helpful was the supervision?

9 svarande

very helpful»7 77%
moderatly helpful»2 22%
not helpful at all»0 0%

Genomsnitt: 1.22


Study climate

21. How were the opportunities for asking questions and getting help of the lecture?

10 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»2 20%
Very good»8 80%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Perfekt inställning till hjälp ang. projekt arbetena. Fokus på förståelse, vilket är ovanligt på Chalmers i övrigt. Föredömligt. » (Very good)
- Det var nog det jag reagerade mest på att man i princip när som helst kunde komma ner till P&P och fråga om hjälp. Det ska ni ha mycket credit för.» (Very good)

22. How were the opportunities for asking questions and getting help of the course assistent?

10 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»5 50%
Very good»5 50%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Perfekt inställning till hjälp ang. projekt arbetena. Fokus på förståelse, vilket är ovanligt på Chalmers i övrigt. Föredömligt.» (Very good)

23. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

10 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»3 30%
Very well»5 50%
I did not seek cooperation»2 20%

Genomsnitt: 3.9

- vi läser olika kurser på sidan av....» (Rather well)

24. How was the course workload?

10 svarande

Too low»0 0%
Low»1 10%
Adequate»4 40%
High»5 50%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.4

25. How was the total workload this study period?

10 svarande

Too low»0 0%
Low»2 20%
Adequate»3 30%
High»4 40%
Too high»1 10%

Genomsnitt: 3.4


Summarizing questions

26. What is your general impression of the course?

10 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»2 20%
Good»5 50%
Excellent»3 30%

Genomsnitt: 4.1

- Mycket bra kurs som ger grunderna i något som man kanske inte har så mycket känsla för innan.» (Excellent)

27. What should definitely be preserved to next year?

- Lecture notes. Öppenheten i hjälpen till projekten. Bra med gästföreläsningar som berättar om verkligheten.»
- Praktisk kunskap såsom väggkonstruktion.»
- the handins and almost everything else :-)»

28. What should definitely be changed to next year?

- Project work part two needs to be clearified. Maybe reduce one or two tasks and instead have a laboration to get better understanding.»
- Viktningen av betygen. Lite oklart hur det fungerar. Får man 3 st 5:or och en 5:a på projekten krävs ändå en 5:a på tentan för att få 5:a som slutbetyg. Då hade det räckt med 4:or i alla projekt för samma betyg. Därför borde man kanske ha med en decimal på tentan, typ 4,7 för att slutbetyget ska bli så rättvist som möjligt.»
- Härledda formler»
- there should hav been a collection of formulas withe a smale amount of explenations to minimize the risk of using the wrong one. this culd mak the handins go easyer since we used very much time just finding the formulas in the lecturenotes.»

29. Additional comments

- De begrepp som uppfattades som viktiga var oftast de som var sämst förklarade i föreläsningsanteckningarna.»


Kursutvärderingssystem från