ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra C, TMV036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-02 - 2009-03-30
Antal svar: 90
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Niklas Eriksen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

90 svarande

Högst 15 timmar»12 13%
Cirka 20 timmar»20 22%
Cirka 25 timmar»26 28%
Cirka 30 timmar»20 22%
Minst 35 timmar»12 13%

Genomsnitt: 3

- Har inte behövts mer pga bra närvaro. Och bra övningsledare.» (Högst 15 timmar)
- ligger omkring 15 timmar, men ökar när tentan närmar sig. » (Högst 15 timmar)
- läst den här kursen paralellt med mina två andra kurser i tvåan.» (Högst 15 timmar)
- dessa 20 timmar gick nästan bara på hemtalen...» (Cirka 20 timmar)
- Otroligt osäker på det här. » (Cirka 20 timmar)
- Hemtalen har tagit en del tid.» (Cirka 25 timmar)
- Att sitta och slita med hemtalen ensam var ingen höjdare :p» (Cirka 25 timmar)
- Mer vid veckor med hemtal. I alla fall det första som tog extremt lång tid.» (Cirka 25 timmar)
- kunde helt klart lagt mer tid i början, nu blev det snarare en klassiker, tentaplugg» (Cirka 25 timmar)
- Missade tre veckor pga personliga omständigheter...» (Cirka 25 timmar)
- Jag gjorde hemtal vilka jag tyckte krävde en hel del tid. Detta var dock något positivt, då jag tyckte det gav väldigt mycket att sitta och arbeta med problem på det sättet, så jag tycker det helt klart var värt att lägga ner tiden på dem.» (Cirka 25 timmar)
- Har pluggat för lite.» (Cirka 30 timmar)
- Hemtalen tog väldigt lång tid!» (Cirka 30 timmar)
- Hade behövt ännu mer tid, men var ju tvungen att lägga ner mycket tid på kemikursen med. högt tempo!!!» (Cirka 30 timmar)
- Hemtalen tog upp mycket av den här tiden» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

90 svarande

0%»2 2%
25%»3 3%
50%»5 5%
75%»20 22%
100%»60 66%

Genomsnitt: 4.47

- utgått från matteböckerna och räknat själv vid dom tillfällen jag haft tid.» (0%)
- Jag läser om kursen så det har tyvärr krockat en del med min andra kurs. » (50%)
- Jag har en tendens att försova mig» (75%)
- Mot slutet deltog jag inte i de "lätt förvirrade" räkneövningarna utan kännde att jag fick ut mer genom att gå igenom systematiskt i boken.» (75%)
- Missade någon föreläsning här och där men var ändå med på det mesta.» (75%)
- Var bortrest i nästan en helvecka, utöver det så var det nog allt. Så över 75%.» (75%)
- Jag lär mig bäst på att gå och se demonstrationer.» (100%)
- Närmre 100% än 75%, men inte exakt allt. » (100%)
- Har kommit sent till någon föreläsning på morgonen ibland» (100%)
- missat ngn övning...» (100%)
- Jag missade någon övning men var med på alla föreläsningar.» (100%)
- Sjuk tillfällen ej medräknat!» (100%)
- Jag gillade strukturen och tempot på föreläsningarna väldigt mycket och såg därför till att kunna vara på allt.» (100%)
- det har verkligen kännts som att man skulle ha förlorat massa kunskap som serverades på fat om man missade en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

90 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 35%
Målen är svåra att förstå»6 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 37%

Genomsnitt: 2.6

- Målen presenterades under första föreläsningen men jag satte mig inte in i dom.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har sett målen, men ej läst dem så ingående.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är väl snarare så att jag inte kommer ihåg vad det stog.» (Jag har inte sett/läst målen)
- det du går igenom är ju det jag skall kunna så kändes lite överflödigt att fundera över målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- målen är inte det viktiga för mig, jag lär mig så gott jag kan, och litar på att det som gås igenom är det essentiella» (Jag har inte sett/läst målen)
- Gick igenom dem i början av kursen men glömde dem snabbt. Har mer att göra med att jag inte är så intresserad av att de mer administrativa delarna av pluggande och brukar inte lägga dem på minnet, än att målen var dåliga. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har inte läst dem så noga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var jättebra att vi fick ut målen vid kursstart eftersom det då är större sannolikhet att man läser dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- tydliga punkter, fast väldigt många!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- fantastiskt att det var fokus på det praktiska -- att faktiskt kunna lösa problem när vi var färdiga i med kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

64 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»56 87%
Nej, målen är för högt ställda»8 12%

Genomsnitt: 2.12

- Enligt den överskådliga blick jag fick av målen verkar de rimmliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- I Matlab tycker jag dock att det är för höga krav.» (Ja, målen verkar rimliga)
- kunskapsmässigt är målen rimliga. Tidsmässigt bör de reduceras ytterligare för att man även ska hinna med dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har för dåliga förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

71 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»21 29%
Ja, i hög grad»38 53%
Vet ej/har inte examinerats än»10 14%

Genomsnitt: 2.78

- Anser att det var en bra examination men är alltid svårt att testa en hel kurs med några få uppgifter.» (I viss utsträckning)
- det gjorde den, men tenta kanske inte ska vara det enda alternativet att visa vad men kan.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att tentan hade bättre form än förra årets ordinarie tenta och att den tog upp relevanta delar av kursen. » (Ja, i hög grad)
- Bra tenta som kändes relevant med tal man i någon mån kände igen.» (Ja, i hög grad)
- världens bästa upplägg för redovisning av kunskap!!» (Ja, i hög grad)
- Tycker att duggorna testade det man lärt sig under delkursen. Har inte skrivit tentan än.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Skjutit upp den pga ova nämnda omständigheter.» (Vet ej/har inte examinerats än)

6. Är betygskriterierna tydliga?

Betygskriterierna står i kursPM.

88 svarande

Ja, jag förstod dem»45 51%
Jag tyckte de var ganska otydliga»18 20%
Jag förstod dem inte alls»0 0%
Jag har inte läst dem»25 28%

Genomsnitt: 2.05

- Jag har inte läst dem så noga.» (?)
- Svårt att svara på, lite knepigt är det alltid» (Ja, jag förstod dem)
- jag förstod dom tillslut, med eftersom examinationssättet är väldigt krångligt leder det även till att det uppkommer många frågor kring betygskriterierna» (Ja, jag förstod dem)
- Det var mycket bra att vi gick igenom kriterierna första lektionen, det gav till skillnad från tidigare kurser en tydlig bild av vad som skulle göras!» (Ja, jag förstod dem)
- Men poängsystemet med hemtalen är fortfarande otydligt» (Ja, jag förstod dem)
- Jag upplevde att betygskriterierna ändrades under kursen, återkommer senare i enkäten..» (Ja, jag förstod dem)
- Det blev lite otydligt mot slutet vad som egentligen krävdes för betyg 4 och 5, då gränserna inte var helt tydliga. (Alltså hur många hemtal/duggor man måste ha gjort, vilka hemtal man gjort,hur bra resultat man fått på sista tentan osv.)» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Med systemet med hemtal blir systemet väldigt otydligt. Själv tycker jag det verkar svårt att uppnå högre betyg med hemtalssystemet.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Betygskreteriet för femma säger att man ska kunna förklara matematiska tankegångar på ett pedagogiskt sätt. Det har inte funnits några tydliga riktlinjer för vad pedagogiskt är.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Betygskriterier är alltid lite småflummigt formulerade och det är nog svårt att förbättra dem om det ska hållas på en allmän nivå.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Lite svårt att greppa Niklas system, men nu när man haft en tenta med honom så skulle det nog gå ganska lätt om vi sätta sig in i det. » (Jag tyckte de var ganska otydliga)

7. Är betygskriterierna vettiga?

74 svarande

Ja, de betonar viktiga förmågor»31 41%
De är ok, men kan förbättras»35 47%
Nej, det finns andra förmågor som borde betonas»0 0%
Jag har inte förstått dem»8 10%

Genomsnitt: 1.79

- Jag har inte läst dem så noga.» (?)
- Enligt min uppfattning stämmer detta.» (Ja, de betonar viktiga förmågor)
- Men att sedan höja kraven under kursens gång för att alla gjort bra ifrån sig » (Ja, de betonar viktiga förmågor)
- Jag tycker det är svårt att veta exakt vad som krävs för att få mer än "okej" på ett hemtal. » (De är ok, men kan förbättras)
- Konstigt system med många olika varianter» (De är ok, men kan förbättras)
- Kan rikta sig lite mer på övningar och hemtal/duggor och kanske inte fullt så mycket bero på tentor. Detta då tentor kanske inte är det ultimata för alla studenter att visa vad dom kan. » (De är ok, men kan förbättras)
- Systemet är bra, men krångligt att sätta sig in i när man inte är van. » (De är ok, men kan förbättras)

8. Ger betygskriterierna och hemtalen vägledning för god studieteknik?

80 svarande

Ja, de visar vad som är viktigt»32 40%
De har inte påverkat min studieteknik»31 38%
Nej, de leder åt fel håll»17 21%

Genomsnitt: 1.81

- definitivt en bra ide, men tar alldeles för mycket tid. Vi har ju två andra kurs som också fortjänar tid. » (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Man lär sig mycket med hemtalen då man måste förstå alla steg. » (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Men man tillbringar för mycket tid med dem istället för att läsa i kursliteraturen.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Hemtalen visar vad som är viktigt men uppgifterna är såpass stora att man bara hinner göra ett par hemtal och strunta i att räkna uppgifter från boken. Om man satsar på högre betyg behöver man mängdträning av uppgifter vilket man inte får av att göra hemtal.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- skitbra!» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Hemtalen var riktigt trevliga, sättet att lära sig på som de uppmanade till och krävde tyckte jag var väldigt effektivt och roligt.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- hemtalen var hur bra som helst! i de andra kurserna har vi haft SI-matte för att få oss att samarbeta och lära av varandra, hemtalen hade bättre effekt. man lärde sig otroligt mycket!» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Hemtalen förstör nästan studietekniken för den som siktar på en 3a, då man inte hinner räkna särskilt mycket i boken, och kanske missar viktiga delar. (Men är fanns ju duggor, som var bra.)» (De har inte påverkat min studieteknik)
- jag gjorde inte hemtal.. tyckte det var onödigt med tid då man inte ens lär sig grunderna » (De har inte påverkat min studieteknik)
- Gjorde inte hemtalen, finns inget annat passande svar på den här frågan då.» (De har inte påverkat min studieteknik)
- Ej gjort hemtal» (De har inte påverkat min studieteknik)
- Är bara jag själv som är insnöad i mina gamla studiesätt.» (De har inte påverkat min studieteknik)
- hemtalen har gjort det möjligt att lägga upp kursen så att det inte blivit så mycket arbete mot slutet av kursen jämfört med en kurs med vanlig tenta. tror inte jag hade klarat av att läsa den här kursen tillsammans med dom andra annars...» (De har inte påverkat min studieteknik)
- Istället för att göra 3-4 hemtal som är extra kluriga, kunde tid spenderats mera till att förstå och lära sig kursens moment. I många gånger av hemtalsfallen fanns färdiga exempel att utgå ifrån, att lägga ner 1-2 timmar på detta istället för att göra 5-10 tal i Adams/Lay tror jag inte är det ultimata inlärningssättet.» (Nej, de leder åt fel håll)
- Hemtalen tog väldigt mycket tid, vilket gjorde att man inte hann räkna igenom allt det vanliga materialet. Det hade för inlärningens skull därför varit bättre att göra duggor då man var tvungen att räkna igenom allt material. Men om man ville ha ett högre betyg så var man tvungen att göra hemtal, det fick liksom lite motsatt effekt.» (Nej, de leder åt fel håll)
- Hemtalen bidrar till betygshets. Jag gjorde de två första hemtalen men då jag insåg att jag inte lärde mig bra på det gick jag över till duggor. Jag hade tänkt satsa på de högre betygen men valde att genomföra kursen på det sättet jag lärde mig mest på istället. Många andra har dock gjort hemtal för att få ett högt betyg trots att de skulle lärt sig mer på att göra duggorna. Duggorna har varit så pass svåra att många har gjort hemtalen för att rädda sig och klara det momentet på kursen efterson det i princip inte gick att få underkänt på hemtalen. Många som normalt sett skulle fått en tre i kursen har gjort hemtal tillsammas med duktigare elever och i stort sett skrivit av och får då ett högre betyg, ett betyg de inte förtjänar.» (Nej, de leder åt fel håll)
- hemtalen gör att man lätt glömmer att ge tid åt själva mattetekniken. Jag tycker om hemtalen eftersom de ger en chansen att utveckla ens problemlösningsförmåga på en annan nivå en vad som kan göras på en tenta, men samtidigt kände jag att det tog bort tid som bör läggas ner på den grundläggande förståelsen. » (Nej, de leder åt fel håll)
- Tyvärr lär man sig bara hur man ska räkna hemtalen och missar då hur man räknar när man får en annan uppgift. » (Nej, de leder åt fel håll)
- Hemtalen skulle vara ett bra alternativ och leder till studier under kursens gång, men jag kände att det inte riktigt fungerade, att det som betygsattes på hemtal och tenta inte var samma sak, det är väll ändå kunskapen som ska mätas. lite orättvist för de som har faddrar med bra lösningar eller föräldrar som kan hjälpa till osv...duggorna är ett bra alternativ för den som bara vill ha en 3a, mer rättvis bedömmning! » (Nej, de leder åt fel håll)
- Blir väldigt mycket presentation och "klurande". Mindre räkning.» (Nej, de leder åt fel håll)
- Hemtalen gör att man sitter länge med några få tal, men inte hinner räkna igenom alla slags uppgifter på det sätt som skulle behövas» (Nej, de leder åt fel håll)
- Hemtalen tar egentligen upp alldeles för mycket tid och det kändes ofta som att man missade grundläggande begrepp (som man fick ett hum om först i tentaveckan) och bara lärde sig att lösa just de specifika hemtalen som man valde. » (Nej, de leder åt fel håll)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»8 8%
Ganska stor»34 37%
Mycket stor»45 50%

Genomsnitt: 3.34

- som sagt, kunskap serverad på fat! omöjligt att inte ta till sig för det var hur tydligt och bra som helst!» (Mycket liten)
- eftersom min deltagande av föreläsningar var sisådär har de inte spelat så stor roll. men de som jag närvarade var mycket lärorika» (Ganska liten)
- Bättre pedagogik än tidigare föreläsare.» (Ganska stor)
- Mycket pedagogisk! » (Ganska stor)
- bra att det skrivs på tavlan och inte overhead etc.» (Ganska stor)
- Har varit bra och vägledande större delen av kursen. Tyckte dock att integralen biten kunde varit lite mer tyngd på.» (Ganska stor)
- Det som var dåligt var att många av de exempel som togs upp på föreläsningarna var de som fanns i boken. om man ska få ut något extra av att gå på föreläsningarna behöver detta varieras, annars kan man lika gärna sitta själv och läsa i boken. » (Ganska stor)
- Niklas är pedagogisk, tydlig och tar upp bra saker på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- bra, väl planerade föreläsningar» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar med lagom mycket skrift på tavlan, så det var inga problem att hinna med att anteckna OCH förstå.» (Mycket stor)
- Bra med genomgång och föreläsning. Mycket tydligt men övningarna komplementerar bra.» (Mycket stor)
- Väldigt pedagogiskt lugnt och medotiskt. Fick ut väldigt mycket.» (Mycket stor)
- Niklas är en bra föreläsare! » (Mycket stor)
- Det har varit väldigt bra, välstrukturerade och lärorika föreläsningar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar jämfört med de tidigare föreläsare vi haft!» (Mycket stor)
- Niklas är en mycket bra och strukturerad föreläsare! Han förklarar så att man förstår!» (Mycket stor)
- Den första matteföreläsaren som i någon mån är pedagogisk i sin presentation av allsköns mattematiska tekniker.» (Mycket stor)
- De var bra.» (Mycket stor)
- Den överlägset bästa kursen om man ska se till kvallitén på föreläsningar.» (Mycket stor)
- bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Som tidigare nämnt i utvärderingen så gillade jag verkligen föreläsningarnas struktur och tempo. Jag märkte det verkligen efter föreläsningarna då jag tittade på mina anteckningar. Precis den ordningen och det sättet som informationen skrevs upp på tavlorna var precis så som jag själv vill ha det. På många andra föreläningar vill jag gärna skriva om för att förtydliga och flytta om ordningen på saker, de är ganska röriga, medan dessa var tvärt om: riktigt riktigt bra.» (Mycket stor)
- Gentemot andra kurser tycker jag att jag får oerhört stor hjälp av att läsa igenom föreläsningsanteckningar :) Dom stämmer bra överrens med typiska problem som ställs!» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

- Övningarna är det bästa sättet att lära sig och tycka att matematik i allmänhet är KUL»
- mycket stor»
- Stor, där ser man tillämpningar och får tid att ställa frågor.»
- De har varit till mycket bra. Brukar gå till Jakob Schnidman(felstavat) och tyckt lektionerna varit bra. Men när Niklas hade oss en gång pga att Jakob var bortrest, så lärde jag mig otroligt mycket mer. »
- Mkt stor hjälp»
- JÄTTESTOR!!! Har man bra övningsledare så lär man sig massor.»
- Mycket stor hjälp! Mycket pedagogisk genomgång av alla demo tal, samt visat hur man kan lösa på andra sätt. Mycket nöjd. »
- Mycket stor»
- Ganska stor. »
- Samma som ovan, ganska stor.»
- Jättebra, du var den bästa övningsledaren hittils. »
- Mycket stor hjälp. »
- Sara Stenberg är en väldigt bra övningsledare som är duktig på att besvara frågor och har väldigt bra genomgångar så till stor hjälp.»
- Ganska stor»
- mycket stor»
- mycket stor»
- Ganska mycket»
- Mycket stor hjälp»
- Ganska stor. Föreläsningarna ger en inblick i ämnet, att läsa i boken gör att man förstår men att räkna själv och att ha en övningsledare som går igenom uppgifter gör att man inser vad dte är man egentligen hålle rpå med.»
- Marginell. Det har varit mycket flamsande på övningarna.»
- Stor, övningarna har verkligen hjälpt till att förstå materialet. Det krävs konkreta exempel.»
- Stor såklart, är det ett tal man inte förstår när man arbetar på egen hand kan man leta upp ett liknande tal som gåtts igenom på övningar (eller föreläsningar)»
- att niklas är sjukt duktig på att förklara jobbiga begrepp»
- Övningarna har varit till stor hjälp, det är bra att se hur exempeluppgifter löses.»
- Övningarna har varit väldigt bra då de har gått igenom demouppgifter. »
- Övningarna har varit till mycket stor hjälp.»
- Stor, väldigt bra men exempel på de viktigaste delarn i kursen.»
- Väldigt mycket. Genom att se exempel kan man komma in tankesättet och det underlättar vid egen räkning»
- väldigt mycket»
- Mycket stor»
- Mycket stor hjälp. Dels att det är lättare att fråga och att allt gås igenom igen. Det är också bra med att man får lära sig hur man ska tänka,hur man ska använda formler och hur man ska ställa upp problem.»
- Mycket stor! Sara var en jättebra övningsledare.»
- grymt stor (på grund av christian von schults)»
- otroligt mycket, mest på grund av handledaren Christian Von Schultz»
- mkt»
- Ganska stor.»
- det har hjälpt men tillfällena kan förbättras »
- Inte särskilt stor. Jag hade velat gå igenom mer krävande uppgifter på övningarna, inte de man hade klarat själv. »
- Man har kollat på de uppgifter som de räknat så att man kan lösa andra uppgifter.»
- ganska stor...men det har »
- Ganska dåliga. Generellt för alla mattekurser är att det finns 1 person som kan benämnas som "bra" som sedan alla går till, vilket gör att få får hjälp och allt blir stökigt.»
- Ganska stor, men d et går för fort! För många tal stressas igenom! Gillar inte när man lämnar (...) och låter oss räkna själva.»
- De är superviktiga! Där är det ju någon som räknar igenom uppgifterna så att man har anteckningsar på hur man ska lösa problemen samtidigt som man kan ställa frågor.»
- mer än föreläsningarna, men det e mitt inlärningssätt»
- Mycket stor»
- Övningstillfällena har fungerat bra.»
- Stor, det är där man får det förklarat som man kanske inte har förstått till 100%»
- Övningsledarna behöver vara bättre (K) för att övningarna ska ge något. Nu gick man bara dit för att ta anteckningar på exemplen.»
- Övningarna har varit jättebra!»
- ganska stor»
- Mycket stor hjälp»
- Mycket stor, Christian von Schultz är en väldigt bra övningsledare.»
- Saras lektioner är jättebra»
- Matteövningarna var jättebra och till stor hjälp, matlab däremot var mest en enorm belastning som inte gav någonting.»
- mycket bra, stor hjälp därifrån.»
- Jag har fokuserat mer på att sitta med hemtal än övningsuppgifter från till exempel böckerna eftersom jag tyckte att jag lärde mig mer på det sättet. Däremot har jag stor hjälp av genomgångarna av uppgifter.»
- Övningarna har haft stor del i min inlärning.»
- Extremt bra! Go Shults!»
- Mycket stor»
- Till mycket stor hjälp»
- mycket stor hjälp»
- Inte lika stor som föreläsningarna. De har känts mer otydliga och mer svårbegripliga än föreläsningarna.»
- Övningarna har fungerat bra, rätt innehåll absolut!»
- Har varit jättebra. Sara är en jätteduktig lärare!»
- till hjälp. inte som i de förra kurserna då övningarna i princip har stått för all inlärning, men det beror på att föreläsningarna var så otroligt mycket bättre i denna kurs.»

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»23 25%
Ganska stor»40 44%
Mycket stor»24 26%

Genomsnitt: 2.94

- Adams calculus är en dålig bok som ingen förstår och som försvårar inlärning av kursmaterialet eftersom denframställer det som svårare och mindre logiskt än vad det faktiskt är.» (Mycket liten)
- Önskar att det funnits ett medel här.» (Ganska liten)
- Inget fel på kurslitteraturen men jag använde mig inte så mycket av den pga bra föreläsnngar och övningar. » (Ganska liten)
- Har använt mig av anteckningar. » (Ganska liten)
- Tycker inte att Calculus är särskilt bra upplagd. » (Ganska liten)
- Föreläsningar och övningar har bidragit till största del.» (Ganska liten)
- Lay var ganska bra men Calculus hjälpte inte mycket. Den var otydlig och man förstod inte vissa saker alls. Speciellt när det gällde parametrisering.» (Ganska liten)
- Han inte läsa speciellt mycket i boken eftersom jag arbetade med hemtalen.» (Ganska liten)
- Har väl mer kopletterat.» (Ganska liten)
- tycker kurslitteraturen är svår att läsa och dålig och tråkig att arbeta med.» (Ganska liten)
- Att lära sig från någon annan funkar mycket bättre än att sitta själv med en bok för mig. » (Ganska liten)
- föreläsningsanteckningarna var a och o.» (Ganska liten)
- man måste ju läsa och göra uppgifter för att lära sig, svårt utan litteratur...» (Ganska stor)
- Anteckningar från föreläsningar och övningar har hjälpt lika mycket som boken.» (Ganska stor)
- Lay och Adams har ofta bra exempel, men kan vara lite otydliga ibland.» (Ganska stor)
- Addams var lite otydlig på fält avsnittet då terminologin verkar lite olika mellan boken och föreläsningarna» (Ganska stor)
- Då jag pluggade inför tentan använde jag mig mest av föreläsningsanteckningar och gamla tentor. Men har ändå använt boken vid räkning och läst igenom en del.» (Ganska stor)
- Det är svårt att luta sig helt mot boken då den är på engelska medans övningar och föreläsningar är på svenska.» (Ganska stor)
- Adamsboken är ibland krånglig och exempel kan vara svåra att förstå» (Ganska stor)
- Kurslitteratur och annat kursmaterial har fått användas en del för att lösa hemtalen, vilket har varit riktigt trevligt. Om man får ett problem framför sig och känner igen delar så börjar man bläddra runt och leta och läsa, och jag tycker man lär sig bra på det sättet.» (Ganska stor)
- Bra för självinlärning, däremot kan lösningsförslag till gamla tentor vara mer pedagogiska. Det ska inte TA tid att förstå lösningen, snarare att förstå varför lösningen ser ut på ett visst sätt!» (Ganska stor)
- Calculus är hopplöst dålig på att förklara viktiga saker på ett enkelt sätt, medan Lay är dess kompletta motsats, man behöver inte ens läsa hela avsnittet för att kunna lösa uppgifter från det aktuella materialet.» (Ganska stor)
- Jag tycker att kurslitteraturen är bra. » (Mycket stor)
- För att komplementera förelässningarna då man ska lösa hemtalen så finns mycket att hämta» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

88 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»23 26%
Mycket bra»61 69%

Genomsnitt: 3.64

- Om möjligt hade det varit bättre om det fanns på pingpong, så som kemin. » (Ganska bra)
- En förbättring skulle kunna vara om duggaresultaten vore kopplade till ens personnummer och lades upp på hemsidan,som i ALA-B.» (Ganska bra)
- allt kan hittas, man kan se tentorna i god tid i förväg» (Mycket bra)
- Bra och tydlig sida med kontinuerliga uppdateringar.» (Mycket bra)

13. Har du gjort hemtal eller duggor under kursen?

90 svarande

Mest hemtal»51 56%
Både hemtal och duggor»14 15%
Mest duggor»19 21%
Ingetdera»6 6%

Genomsnitt: 1.77

- och en dugga...» (Mest hemtal)
- Har enbart gjort hemtal.» (Mest hemtal)
- satsade på en fyra så kände att duggor inte var något alternativ» (Mest hemtal)
- Bara hemtal.» (Mest hemtal)
- Gjorde en dugga eftersom jag inte hann göra några hemtal den veckan.» (Mest hemtal)
- Testade båda första veckan och bestämde mig sedan för hemtal, eftersom jag ville ha en chans på ett högre betyg» (Mest hemtal)
- hemtalen var grymma. lär sig mer när man får arbeta kring ett problem och faktiskt använder matematiken.» (Mest hemtal)
- heltal och duggor är bra. det borde dock kanske finnas ännu ett alternativ för dom som har svårt med tentor men kanske är mycket bättre på exempelvis hemtal.» (Både hemtal och duggor)
- Gjorde dugga första gången, men upptäckte sedan att hemtal funkade bättre för mig. » (Både hemtal och duggor)
- Tre duggor och ett hemtal.» (Mest duggor)
- bara duggor» (Mest duggor)
- eller jag gjorde bara två, och missade de andra två» (Mest duggor)
- dom två första duggorna (för att kunna skriva lilla tentan) och därefter fokusera mkt tid på kemin» (Mest duggor)
- jag började med hemtal, men det tog så långtid att skriva rent allting igen och ställa upp det öfr att kunna få ett högre betyg att det kändes onödigt, kemikursen blev lidande så jag valde att göra stora tentan istället.» (Ingetdera)

14. Är hemtal en examinationsform som är bra för ditt lärande?

90 svarande

Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal»40 55%
Gör ingen skillnad mot andra former av examination»6 8%
Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal»26 36%
Vet ej»18

Genomsnitt: 1.8

- Dom tog dock väldigt lång tid. Men bra att ha flera chanser att visa sina kunskaper.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- lär mig bra, men kunde nog lärad mig bättre om jag fick mängdträning istället för hemtal det tar tid å klura ut. Hade varit bättre om man istället hade haft flera hemtal/lettare och duggor. Svårt att veta va som är bäst, men mängdträning är nog inte så dumt.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Jag har lärt mig mycket av hemtalen eftersom jag har gjort de flesta själv. Däremot så får de med smartast kompisar högst betyg så hemtalen borde göras med individuella» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Man får en djupare förståelse för vad man håller på med när man diskuterar problem.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- kanske inte jättebra för att just klara tentan så bra som möjligt, men väldigt roligt och bra för problemlösningsförmågan.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Att ha hemtal som är lite svårare än vanliga uppgifter är bra då man verkligen får arbeta med det aktuella området. Genom att samarbete är tillåtet kan man också diskutera hemtalen, vilket gör att förståelsen ökar.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Hemtalen är kul och lärorika. Man får möjlighet att få en djupare förståelse eftersom man har tid att verkligen förstå talen. Dock är det dåliga med hemtalen att man inte examineras anonymt vilket kan göra att man inte känner sig fri att fråga läraren saker för att man är rädd att det ska påverka bedömning av ens hemtal. Dessutom vet jag att mänga tagit väldigt mycket "hjälp" av sina faddrar med hemtalen. Vissa har i princip fått rena lösningar. Det är ett problem som jag upplever att examinatorn är medveten om men inte gör något för att förhindra.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Jag tycker att åretsupplägg med hemtal var bättre än förra årets upplägg då i år tog de inte för mycket tid som förra året. » (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Jag tycker att hemtalen har passat mig väldigt bra som examinationsform, eftersom det gav mig mer tid att reflektera kring problemen.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Man lärde sig mycket när man gjorde hemtalen, men ett stort nackdel var att de tog väldigt mycket tid ibland och pga. detta hann man inte räkna färdigt i matteböckerna» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Det gjorde att jag fick anledning att inte skjuta upp studierna och jag behövde sätta mig in i problemen och verkligen förstå det jag gjorde.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Jag tyckte att hemtalen var väldigt bra och jag lärde mig oerhört mycket när jag gjorde dem. Nackdelen är att vissa uppgifter var mycket svåra och att man kanske då missade vissa väsentliga delar på grund av detta eftersom man inte gjorde just de specifika delarna.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- kanske missade några delar med hemtalen täckte i stort sätt allt så de var bra.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Har haft hemtalsliknande examination under gymnasiet och tycker det är en mycket bra examinationsform. Hade tyvärr inte tid att göra hemtal under den här läsperioden dock.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Jag är generellt extremt långsam och hemtalen låter en ta sin tid och verkligen tugga igenom momenten. Dock hinner man inte repetera innan tentaveckan eftersom tiden sällan räcker till för att räkna i boken också.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- det bästa sättet! givetvis!? eller??» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Hemtal är bra men dessa känns som om de var lite stora så man han inte plugga bra på det allmänna» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Väldigt bra.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av hemtal)
- Man håller sig i fas med hjälp av hemtal.» (Gör ingen skillnad mot andra former av examination)
- Samarbete är alltid bra för förståelsen men känns som många bara skrev av för att lätt få ett godkänt i kursen.» (Gör ingen skillnad mot andra former av examination)
- Man fokuserar väldigt hårt på hemtalen vilket leder till att man inte får lika mycket mängdräkning vilket gör att kunskaperna inte sätter sig. När man löser hemtal kan man sitta och slå upp allt i boken och har inget behov av att lära sig utantill. Man kan lösa problemen med bok men det kan uppstå problem på en tenta.» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- man lär sig inte grunderna och har inte tid att lära sig hantverket..» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Hemtalen tar så pass lång tid att man inte hinner räkna särskilt mycket i boken och man lär sig då inte att lösa mängder av olika typer av uppgifter utan bara just de typer man gör på hemtalen. Mycket i hemtalen var dessutom bara långa räkningar som man inte lärde sig särskilt mycket av utan som bara tog tid.» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Man hann inte lära sig grundera eftersom man var tvungen att lägga ner all tid på hemtalen som ju är svårare och som tar ÄNNU längre tid när man inte hunnit lära sig grunderna!» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Bättre att införa ett system med bara duggor, i olika svårighetsgrader» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Se punkt 8.» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Bättre att ha räknat fler tal som kanske varit lättare och inte laggt ner tid på presentation.» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Man gör inte tillräckligt med uppgifter för att förstå allt plus att de är så svåra att man blir beroende av andra för att lösa dom. Kan göra att man anstränger sig mindre själv och ger upp.» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Blir för koncentrerat på just de talen man gör i hemtalen» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- Det är en bra tanke, men den funkar inte i praktiken. Det leder till att man bara kan halka med sin kompisar om man känner för det..» (Nej, jag lär mig sämre i kurser med hemtal)
- det känns som att jag har sämre koll på denna kursen än vad jag hade på de båda andra ala kurserna, detta kan ju bero på att kemin hade högre prioritet» (Vet ej)
- Svårt att bedömma, själv har jag som motivation att försöka ligga någorlunda i fas med planeringen, och då hjälper mig inte hemtal så mycket i det.» (Vet ej)
- Det kan diskuteras mkt. Med hemtalen tappar man lätt bredden. Man fokuserar på en viss sorts uppgifter som man lämnar in. Att ha gjort hemtalen hjälper inte alltid till tentan då man inte lärt sig hur man löser grundläggande uppgifter. Dock ger hemtalen ändå en bra övning i problemlösning vilket är väldigt utvecklande för mig och mitt lärande men hjälper mig inte särskilt med att klara kursen.» (Vet ej)
- De bra men man lägger för mycket tid på dem.» (Vet ej)

15. Är duggor en examinationsform som är bra för ditt lärande?

85 svarande

Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor»33 66%
Gör ingen skillnad mot andra former av examination»15 30%
Nej, jag lär mig sämre i kurser med duggor»2 4%
Vet ej»35

Genomsnitt: 1.38

- Jag får repetera kunskapen från veckan/veckorna igen på söndagen. Det är bra repetition. » (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Det är bra med både duggor och hemtal så kursens anpassas till allas nivå. » (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- De motiverar en till att hänga med i kursen och faktiskt räkna många av de givna talen, vilket är en stor fördel inför tentan.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Duggor gör att man "tvingas" hänga med i kursen.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Duggorna kändes relativt svåra men det var bra att den lilla tentan var relativt lik duggorna.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Även detta gör att man håller sig i takt med kursen.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Det motiverar till stuider under kursens gång, och man få en enkel, rättvis och snabb bedömning på vad man kan änsålänge och vad man måste träna mer på.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Bra att man pluggar under kursen.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Om inte annat blir du mer motiverad att studera genom hela kursen och inte bara till tentan.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Duggor är jättebra. Fast dessa var svåra för att motsvara g-nivå plus att det är jättejobbigt att ha krav på att klara ett visst antal poäng på tentan för att få godkänt. Detta gör det svårare att klara kursen för dom som har gjort duggor än de som har gjort hemtal. Man kan inte "skrapa ihop" poäng och klara sig om man har missat duggor.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Dock tycker jag att duggorna borde vara endast för egen vinning, inte något som man måste klara. Som att de tex. endast ger bonuspoäng till tenta eller dylikt. Duggor är bra för det får studenterna att hänga med under kursens gång, men det blir för stor press att man måste klara dem när man precis lärt sig sakerna. » (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Speciellt med feedback.» (Ja, jag lär mig bra med hjälp av duggor)
- Idén är ju bra men om man inte hinner plugga så mkt en vecka blir det väldigt mkt jobbigare sen så det är lite av ett stressmoment.» (Gör ingen skillnad mot andra former av examination)
- det är iofs ett extra incitament att hålla sig i fas så på så sätt är det bra» (Gör ingen skillnad mot andra former av examination)
- Jag gjorde inte duggorna men jag tycker att konceptet är bra. » (Vet ej)
- Till viss del är de bra då de tvingar än att vara ikapp. Dock måste jag säga så här i efterhand att duggorna lade emfas på andra saker än tentan vilket var lite missvisande i min mening.» (Vet ej)
- gjorde inte duggorna. Men jag kan tycka att det är bra med duggorna, för det skapar en kontinuitet under kursens gång och allt lärande skjuts inte fram till tentaveckan.» (Vet ej)
- Gjorde inga.» (Vet ej)
- Jag hade helldre gjort duggor för repetitionens skull men eftersom detta bara kunde ge en 3a så valde jag bort det.» (Vet ej)

16. Vilken är din uppfattning av studioövningarna?

90 svarande

Lärorika och nyttiga»22 26%
Inte fullt så bra som de kunde varit»40 48%
Dåliga»21 25%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.98

- Jag tycker personligen att det är bra med studioövningarna och fattar det mesta vi går genom, men vet att det är många som inte helt ser nyttan av matlab och/eller inte fattar hur man skriver matlab kod. » (Lärorika och nyttiga)
- Studioövning är bra. Det som är dåligt är att det alltid är så stressigt och ont om tid på passen. Man blir stressad av att ha en massa gamla redovisningar släpande efter sig och oroar sig för att man skall hinna. Tidsschemat för studioövningarna borde vara mer realistiskt från början.» (Lärorika och nyttiga)
- Dock INTE matlab» (Lärorika och nyttiga)
- ibland svåra och högt tempo utan någon vettig kurslitteratur.» (Lärorika och nyttiga)
- Lite luddiga och svåra att begripa.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Ganska hetsiga. Mer timmar skulle behöva läggas på matlab tror jag.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Det går alldeles för snabbt. Hinner inte förstå. Och matlablärarna vet i nget om kemi så det blir inget sammanhang. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Många, mig medräknad, tycker att matlab är svårt och konstigt, så vi har haft problem att hinna med i takten på matlab. Därför har det blivit frustrerande. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Många av kemiövningarna var svåra att förstå, får gärna bli tydligare. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Studioledaren har oftast haft bra genomgångar, men ibland har förankringen till resten av kursen varit lite vag.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Denna läsperiod upplevde jag att takten var väldigt hög vid studiotillfällena. En redovisningsuppgift per gång blev för svårt för mig som inte har programmerat innan jag började på Chalmers.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Mer genomgångar, blir väldigt mycket väntan när läraren ska gå runt och hjälpa alla med samma uppgift.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- man får inte mycket hjälp.. har även känt att kraven på eleverna har varit olika. alla har itne behövt redovisa samma sak. har vissa stunder känt mig diskriminerad för att jag är tjej. kanske bara en känsla men det räcker iaf. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Det blev lite stressigt vissa veckor då man knappt han med uppgifterna och då blir det tyngre till veckan därpå och så byggs det på.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Det är mycket uppgifter på lite tid och svårt att få hjälp. Detta löstes i år genom att uppgifterna förenklades, vi fick till exempel färdiga program. Jag skulle kanske hellre se att vi fick färre uppgifter men som vi gör ordentligt, eller att vi får mer undervisningstid. Kanske en "räknestuga", där det inte är någon genomgång men man har tillgång till en lärare eller äldre teknolog som kan hjälpa studenterna. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- För att vi ska utveckla en grundläggande förståelse för hur programmering verkligen fungerar bör alla övningar som inbegriper "copy pasta mitt programm" tas bort helt. Det är verkligen ingen i salen som vet hur de fungerar (jag har frågat då jag gärna vill förstå) och övningsledarna har inte heller tid. Så man lär sig helt enkelt ingenting» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Förvirrande, svårt att se koppling till kursen» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Bättre än på ALa B och C, dock är redovisningskraven fortfarande jobbiga då det hade behövts fler lärare för att hinna med och slippa känna sig så stressad. Överlag har MatLAB varit det jobbigaste, krångligaste och onödigaste på alla ALA kurserna.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Vissa är väldigt bra och illustrerar det man inte riktigt förstår på föreläsningar osv, andra känns inte lika relevanta, bra med kursövergirpande önvingar» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Det var jättelååååång kölista så om man körde fast hann man knappt få hjälp under lektionen. Det fungerade bättre i ALA a och ALA b när K och Kf inte hade studio i samma sal. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Ibland var övningen bara skriv in det här. Kanske mer fokus då på verklig förståelse.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Då det har varit lite sviktande kvalitet på tidigare undervisning i MatLab så är det ibland lite för svåra uppgifter och det kan då bli mycket svårt för studioledaren att hinna hjälpa alla.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- För mycket folk, för lite lärare. för mycket redovisningar. detta gjorde att övningsledarna nästan bara hade tid för att godkänna redovisningar inte hjälpa till på det sätt som behövdes» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Svåra.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- vissa (en) handledare var inte särskilt hjälpsam, och verkade tro att han bara hade hand om kemi-sektionen. annars bra!» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- lite för mycket att redovisa ibland o brist på lärare gör att det är svårt att få tillräcklig hjälp. En av lärarna har rätt osjysst attityd också vilket gjort att man dragit sig för att be om hjälp. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- För långa köer, men själva undervisningen är det inget fel på. » (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Det är inte många som är grymma på mathlab i vår klass men studioledaren vill få alla godkända så hon godkänner utan att riktigt kolla att vi förstått allt. Det är synd om henne för hon förstår att det är många som inte förstår, men hon räcker inte till. Det skulle varit två studioledare per grupp, för det enda man gör under ett sånt pass är att man sitter och väntar på hjälp.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Alldeles för mycket inplanerat material och för lite tid. Alldeles för få lärare, tar en timme att få hjälp.» (Inte fullt så bra som de kunde varit)
- Det är mest väntan och gissningar, och lite oklart vad det ska vara bra för. En instruktör (som dock var mkt bra) på så många är alldeles för lite, blir väldigt stressigt.De lättare övningarna var OK.» (Dåliga)
- Tråkiga, onödiga, svåra. röriga genomgångar, krångliga och långa handledningar. kommandon används en eller två gånger så man lär sig inte dem. är inte särskilt intresserad av programmering och datorer heller så det bidrar säkert till min inte alltför positiva uppfattning :P» (Dåliga)
- För få lärare, dessutom lär man sig mer om man får skriva program själv och inte bara använda färdiga, både matte och programmering.» (Dåliga)
- Det känns som om jag inte har lärt mig så mycket, främst pga av tidsbrist och att man blir godkänd utan att vara färdig eller få hjälp med det jag inte förstod. Det finns också personer som bara har suttit brevid och tittat på utan att ha hjälpt till alls och ändå blivit godkända. Handledarna borde kontrollera att alla i gruppen kan det dom ska. » (Dåliga)
- För omfattande uppgifter för så kort tid. Väldigt bristfälliga genomgångar som gav upphov till en mängd frågor som sedan tog mycket tid att besvara hos varje enskild grupp.» (Dåliga)
- För många studenter, för få studioledare. Inte tillräckligt med hjälp.» (Dåliga)
- Om studiövningarna syftar på MATLAB övningarna så var de hemskt dåliga. Detta skyller jag främst på de som hade hand om övningarna. Inte för att de var dåliga, men det saknade den pedagogiska delen. De var inte bra på att förklara, undervisa eller hjälpa. » (Dåliga)
- Är alldeles för lite med en lärare, man fastnar och sitter sedan och väntar på hjälp i stort sett hela lektionen.» (Dåliga)
- Studioövningarna känns som en katastrof. Det kom så mycket hela tiden och blev hela tiden svårare så man hade inte en chans att "ligga i fas" med studioövningarna. Det var dessutom svårt att få hjälp och hjälplistan på tavlan var flera mil lång. Det var extremt stressigt och man mådde ibland riktigt dåligt av det.» (Dåliga)
- förstår inte kopplingen med kursen och kändes inte som om studioläraren var oatuisastisk hadledarna som vat ointeresserad att förklara något.» (Dåliga)
- miss-anpassade, förstår inte kopplingen mellan studio-övningarna och kursen. de ger ingen djupare förståelse, utan snarare förvirring med hjälp av en oentusiastisk handledare» (Dåliga)
- För få lärare! Om man stöter på ett problem går resterande delen av studioövning ut på att vänta på hjälp. Dessutom antas eleverna ha bättre kunskaper i prgrammering än de har vilket gör att studioövningarna blir mycket stressade eftersom man gör sitt bästa att hålla sig flytande.» (Dåliga)
- långa hjälpköer och infon i början av övningarna gav inget...» (Dåliga)
- Usch! Vad lärde vi oss egentligen?» (Dåliga)
- För lite genomgångar. Man lär sig i princip ingenting.» (Dåliga)
- Svårt att se en klar koppling mellan det som görs i matlab och det som görs i kursen i övrigt. Man vill bara redovisa för att få sitt kryss, vilket gör att man varken vill eller försöker förtå vad som egentligen görs.» (Dåliga)
- Handledarna är väldigt duktiga och pedagogiska, men dom fick för lite tid med eleverna, pga att de skriftliga handledningarna har varit väldigt otydliga och svåra att förstå!» (Dåliga)

17. Vilken är din uppfattning om laborationslydelserna?

88 svarande

För lätta»0 0%
Lagom svåra»32 51%
För svåra»30 48%
Vet ej»26

Genomsnitt: 2.48

- laborationslydelserna? vad betyder det?» (?)
- det är behöver mer och schematiskt undervisning jag menar undervisningar inte så tydligt.» (Lagom svåra)
- Det borde markeras tydligare vad som skall redovisas och ej. Annars är det bra.» (Lagom svåra)
- AlaC laborationerna var bättre än föregående kursers.» (Lagom svåra)
- Ibland lite för svåra.» (Lagom svåra)
- kanske lite dumt ibland att lägga det praktiska före det teoretiska.. ofta förlorades mycket tid på att man inte hade en aning om vad man höll på med.. för att några föreläsningar senare få en aha upplevelse, "var de de vi höll på med?" kan nog vara bra att ta teorin först försvinner mindre tid på att alla elever sitter som frågetecken.» (Lagom svåra)
- Onödigt att göra dom svårare» (Lagom svåra)
- somsagt, själva labbarna är bra, bara redovisningarna som känns konstiga/jobbiga. Varför redovisa varje gång? det gör man ju itne inom några andra ämnen?» (Lagom svåra)
- Personligen så hade nog vissa delar kunnat vara lite svårare rent programmeringsmässigt, men jag antar att jag är lite mer förbered än många andra, då jag kommer ifrån ett IT gymnasium. » (Lagom svåra)
- Svårförståeliga.» (För svåra)
- I denna AlA del har laborationerna varit mycket omfattande, och det har varit väldigt svårt att hinna med under lektionstid. Övrga AlA kurser hann jag alltid klart med laborationerna under övningen, så var inte fallet i denna kurs.» (För svåra)
- det var för lång tid man hinner inte klart det beror till stor det på att man inte får den hjälp man behöver.. om man kör fast så kommer man inte vidare. » (För svåra)
- man kan ibland bli godkänd utan att ha fattat ett smack. Skönt att jobba i grupp!» (För svåra)
- se komentar på fråga 16» (För svåra)
- man skulle behöva mer tid på dem än vad som gavs» (För svåra)
- Väldigt abstrakta och sätter in eleven på ett dåligt sätt. Den borde innehålla ett steg där författaren går ut med "hur man ska tänka" kring liknande problem. Väldigt mkt saker som tas för givet att eleven kan.» (För svåra)
- ibland har det kännts som att det varit helt omöjligt att ta till sig och helt och hållet förstå uppgifterna för att det var för svårt. precis som i de andra kurserna. vad som varit topp i denna kurs har dock varit att studioövningarna varit helt och hållet välsynkade med resten av undervisningen. » (För svåra)
- Blandat.» (Vet ej)
- förstår inte frågan?» (Vet ej)
- vad betyder lydelserna?» (Vet ej)
- Va?» (Vet ej)
- Vad är laborationslydelser?» (Vet ej)


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

87 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»6 6%
Ganska bra»47 54%
Mycket bra»22 25%
Har ej sökt hjälp»10 11%

Genomsnitt: 3.36

- Åtminstone i matlab, vad gäller räkneövningarna var det inga problem. » (Mycket dåliga)
- Som sagt, för mycket oklarheter i handledningen --> många som vill ha hjälp --> mindre tid med handledaren.» (Mycket dåliga)
- Får god hjälp, fast tar ganska lång tid innan man får det. » (Ganska dåliga)
- känns som om vi hjälper varandra i stor utsträckning, ledarna har fullt upp med att kolla redovisning, speciellt mot slutet då man verkligen behövde hjälp för att klara de svåra uppgifter man ej hunnit färdigt» (Ganska dåliga)
- Väldigt mycket folk på lektionerna, svårt att få ordentligt med hjälp, läraren känns stressad och vill vidare och då blir det svårare att förstå. Studio övningarn afungerae bättre med fler lärare iår!» (Ganska dåliga)
- matlab var en katastrof, men det andra fungerade ganska bra» (Ganska dåliga)
- På övningarna mycket bra men i studion blev det väldigt mycket väntetid och man fick inte svar på frågor.» (Ganska bra)
- bättre på övningarna än på studioövningarna» (Ganska bra)
- bra på övningarna, dåligt på studioövningar. Att det studioövningarna får dåligt betyg beror dock ej på lärarnas kompetens utan på lärarnas antal och våra förkunskaper.» (Ganska bra)
- Mycket bra på övningarna, mycket dålig på studion och helt okay på föreläsningarna. » (Ganska bra)
- ganska bra på vanliga övningspass, dåligt på studiövningarna» (Ganska bra)
- Jättebra att Niklas är kvar i salen under rasten på föreläsningarna och att han då kan svara på frågor.» (Mycket bra)
- Varje gång jag har sökt hjälp har jag alltid fått det. » (Mycket bra)
- inte under matlaben dock» (Mycket bra)
- studioövningen inte bra. räkneövningen mycket bra» (Mycket bra)
- studio-övningarna var möjligheterna mycket dåliga, vanliga övningarna så var möjligheterna väldigt stora återigen tack vare bra handledare» (Mycket bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

88 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»23 26%
Mycket bra»59 67%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.67

- Folk verkar gilla att snöa in med varrandra och fokuserar lättare 2 och 2 även fast man kanske är 3 som jobbar och man kan påpeka något vettigt för dem utan att de lyssnar... sedan efter ~15 min påpekas det av en av de andra... Jag har mycket svårt för sådant» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att grupper ska delas in av läraren, att kunna samarbeta med olika personer måste väl stämma överrens med verkligheten som en civilingejör ställs inför? Jag har jobbat med väldigt många olika grupper pga av just denna tanke, men jag upplever att de flesta grupperna innehåller väldigt få problemlösande personer, med fler som bara "hänger med" utan att förstå vad dom gör..» (Ganska dåligt)
- har hittat folk som ligger på samma nivå med samma ambitioner» (Mycket bra)
- Alla hjälper varandra. » (Mycket bra)
- I brist på studioledare har vi hjälpt varandra mycket bra» (Mycket bra)
- Älskar att jobba i grupp. » (Mycket bra)
- gjort kursen med en klasskompis som hade samma upplägg som mig...» (Mycket bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»35 39%
Hög»45 50%
För hög»9 10%

Genomsnitt: 3.7

- Då vi ej behövde plugga in några bevis så drog det ner arbetsbelastningen på kursen avsevärt. Medan hemtalen drog upp den lite.» (Lagom)
- Frånsätt studioövningarna där jag tycker att arbetsbelastningen har varit för hög.» (Lagom)
- Generellt lagom, dock för hög i matlab» (Lagom)
- Kanske lite mer än bara lagom.» (Lagom)
- Hemtal står för mycket.» (Lagom)
- Krockade tyvärr med jätte kemi tentan. » (Lagom)
- Men jag tycker inte att man ska behöva lägga så pass mycket tid på tre uppgifter som man måste göra för att klara hemtalen» (Lagom)
- men det ska den vara» (Hög)
- Första hemtalen var helt sjukt tidskrävande i jämförelse med de övriga.» (Hög)
- Men inte ohanterlig. » (Hög)
- Hemtalen ökade den betydligt.» (Hög)
- På gränsen till för hög. Det kan bero på att man valde att göra hemtal och vissa var väldigt svåra.mycket schemalagda tid och svårt att få tiden att räcka till alla kurserna.» (Hög)
- I Matlab var arbetsbelastningen alldeles för hög.» (Hög)
- Alldeles för lång tid per hemtalsomgång, svårt att hinna med att räkna uppgifter i boken» (Hög)
- Varierande ibland högre och ibland lägre.» (Hög)
- Hemtalens fel, man lade ner väldigt mycket tid utan att lära sig alls lika mycket som man gjort om man räknat i boken.» (Hög)
- Hemtalen tog upp allt för mycket viktig tid som man kunde ha lagt på att bara räkna tal i boken.» (Hög)
- Just Matlab momentet har tagit mest tid, och detta har jag redan belyst om varför.» (Hög)
- ligger mellan hög och för hög, tar över för de andra kurserna, egentligen är det ju bra, iom man har använding av matten senare. » (För hög)
- Pedagogiska föreläsningar har undlättat enormt! Man besparas tiden att faktiskt förstå vad sjutton som går igenom, men det har varit lite för många moment för att man ska hinna få kläm på allt parallellt med kemikursen.» (För hög)
- Hemtal» (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 22%
Hög»50 56%
För hög»19 21%

Genomsnitt: 3.98

- Dock läser jag om denna kurs. » (Lagom)
- Kanske lite mer än bara lagom.» (Lagom)
- framför allt nu på slutet, de sista avsnitten känns väldigt svåra» (Hög)
- Men då det blev för mycket fick vi extra tid (ex. matlab)» (Hög)
- jag tycker parallella kurser fungerar inte så bra» (Hög)
- I och med kemitentan blev det en högre arbetsbelastning än under övriga läsperioder.» (Hög)
- kemin tog ju mkt tid eftersom det är en så stor kurs» (Hög)
- Kemin var en gigantisk kurs! Jobbigt att ha en så krävande och viktig kurs som ala c samtidigt! Man vill ju kunna båda två så bra som möjligt som grund för kommande studier.» (Hög)
- Mycket i kemin som gjorde att tiden jag spenderade med matten var mycket mindre än vad jag skulle önska. » (Hög)
- Se tidigare kommentarer om hemtal» (Hög)
- Matten låg på en lagom nivå, men samtidigt har vi haft kemi och ska ha en kemitenta som svarar för runt 21 poäng kemi. » (För hög)
- Mekanik Kemi ALA C + Eventuellt släp sedan LP 2 + eventuell biokemi = För mycket att göra = delvis apati» (För hög)
- mycket schemalagda tid och svårt att få tiden att räcka till alla kurserna.» (För hög)
- Jag har fått spendera varje helg i skolan sedan lv 3 för att fösöka hinna någorlunda, och då har ändå något av ämnena tagit stryk pga tidsbrist» (För hög)
- Jag tvingades prioritera ner matten på grund av den enorma kemitentan. Mycket tråkigt och onödigt.» (För hög)
- Mycket hög, speciellt vid tenta-perioden då det var både ALA C och tre perioders Kemi som skulle klaras av.» (För hög)
- Vi hade tentamen i en kurs som har löpt över tre läsperioder denna perioden, vilket var rätt hårt.» (För hög)
- Tycker de borde ha delat in kemi tenta i mindre delar, så som de gjort med ALAn» (För hög)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

88 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 5%
Godkänt»24 27%
Gott»34 38%
Mycket gott»24 27%

Genomsnitt: 3.85

- Blev lite veligt för mig om jag skulle göra hemtal eller duggor. Jag kände att jag lärde mig mer då jag pluggade till duggan än när jag arbetade med hemtalen. » (Dåligt)
- Gillar inte att det ska vara svårare att få godkänt om man lägger sig på godkäntnivån med duggor. Bara för man råkade missa en dugga och måste klara dom poängen på tentan kanske man inte klarar kursen, medan någon som har "gjort" hemtal (åkt snålskjuts på andra) och inte har samma kunskaper lyckas skrapa ihop 14 och få godkänt. Orättvist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» (Dåligt)
- Det är en svår kurs. C-delen har däremot känts lättare dels för att jag har kommit in i studierna och dels för att det har varit bra föreläsningar.» (Godkänt)
- Kursen är bra, krävs bara lite finslipning.» (Godkänt)
- knappt godkänt» (Godkänt)
- p.g.a bästa lärare» (Gott)
- Hemtalen var ett plus, även om de tog långt tid ibland. Dessutom vill jag kommentera Niklas. Han var väldigt bra, man lärde sig mycket under föreläsningarna och han har bra pedagogik så ett plus där. » (Gott)
- Det var en tuff kurs och vissa saker kändes svåra men jag tycker att det var en rolig och bra kurs också. Hemtalen var roliga och man lärde sig massor på dem.» (Gott)
- I jämförelse med de tidigare ALA kurserna har denna varit mycket bra. Stort minus för att den " relativa betygsgränsen" höjdes just den vecka då jag satsat på matten och tyckte mig gjort bättre ifrån mig på hemtalen. Det står ju att vi ska få samarbeta men om konsekvensen ska bli denna så ångrar jag nästan att jag diskuterat triangellikheter och diverse annat med folk som kört fast.» (Gott)
- jag tycker att niklas föreläsningar (dom jag var på) var väldigt bra. kul att se ett protokoll från "mitt-termins-mötet"(?) på kurshemsidan. » (Gott)
- rolig kurs!» (Gott)
- Mycket nöjd med kursen, lär sig mycket eftersom det förventats att man skall göra hemtal/duggor på bestämda dager. Gör att man oftast pluggar mer än om man inte hade haft hemtal/duggor. » (Mycket gott)
- Niklas är en enormt bra föreläsare! Det är svårt att hitta något som är Rhetoriskt felaktigt i hans sätt att undervisa.» (Mycket gott)
- Bra eximinator, bra övningsledare, intressant material. » (Mycket gott)
- Mina enda synpunkter är hur du betygsätter hemtal/duggor. Jag gjorde både och, och kan påpeka att lättast av allt var att göra hemtal, iallafall på det sista delmomentet. Detta beror nog på att det fanns så många olika typer av problem i det sista momentet samt att även "standarduppgifterna" var svåra. Dessutom får man i princip obegränsat med tid och hjälp på hemtalen. Det skulle inte varit något problem om dugga/hemtal gav chans till lika höga betyg men eftersom nu hemtal är för de som siktar på höga betyg så går det inte ihop. Tycker jag.» (Mycket gott)
- Väldigt givande föreläsningar och övningar och en examinationsform som passade mig väldigt väl.» (Mycket gott)
- Helt klart den bästa ALA kursen. Jag är mycket nöjd med framförallt föreläsningarna.» (Mycket gott)
- niclas är bra som fan, och upplägget är ett bättre fungerande ett jämfört med det gamla klassiska förlegade.» (Mycket gott)
- Tycker i allmänhet att kursen varit bra med pedagogiska lärare och bra ledning med undantag för en av matlab-lärarna,» (Mycket gott)
- Jag gillade verkligen föreläsningarna, hemtalen, och allmänt vad kursen handlade om.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Val mellan duggor och hemtal mkt bra. Också bra att man inte behöver plugga in bevis utantill!»
- Niklas är den första föreläsare som kännts som en lärare som verkligen vill lära ut. Mycket bra!»
- Att man kan välja mellan stor och liten tenta. »
- Examinationsformerna och föreläsaren!»
- Pedagogiken föreläsningarna.»
- Hemtal och duggor, man lär sig mycket av att sitta och klura på et tal (och göra fel åtminstone 3-4 gånger). Tycker det är ett väldig bra sätt att lära sig på, och inte minst visa att man kan räkna! Tycker det är bra att man hela tiden under kursen visar vad man kan, så att hela betyget inte beror på ett enda test. Vill gärna se det i flera kurser!»
- Niklas som föreläsare och Christian von Schulz (stavning?) som övningsledare! (Kan ej uttala mig för övriga övningsledare)»
- Hemtalen/duggorna är väldigt bra för de ger mindre press på tentan och det behövs eftersom kemitenten är på ca 22 poäng och det enda som ger betyg i kemikursen»
- Allt, förutom kemi-studioövningarna.»
- Hemtalen är väldigt bra. Lärde mig mycket på dem. Föreläsningarna höll väldigt hög klass.»
- Niklas, valbarhet mellan duggor och hemtal.»
- Det här med att det är möjligt att välja antingen hemtal eller duggor eller att ha en blandning av dem. Väldigt bra idé.»
- Systemet med hemtal varannan vecka istället för varje som förra året hade var bra.»
- Hemtal och duggor.»
- hemtal och duggor»
- De många möjligheterna till examination.»
- Föreläsningar, övningar.»
- Hemtalen, liten tenta»
- både duggor och hemtal så man kan välja. »
- Va jättebra att det inte var några bevis med på tentan. Är bra att gå igenom dem och förstå dem men att lära sig dem utantill känns helt onödigt då man ändå glömmer bort dem direkt.»
- Duggorna och den lilla tentan.»
- hemtal var jätte bra för min del.»
- Niklas, Sara, Hemtalen»
- christian von Schults. duggor/hemtal bra med mycket exempel och få formella bevis»
- examinatorn, Christian Von Schultz, hemtal/duggorna, en stor mängd exempel, endast nödvändiga bevis»
- Hemtal»
- Att hemtalen löpte över en tvåveckorsperiod»
- Duggor och hemtal»
- Valfriheten»
- Niklas Eriksen, klart bästa föreläsaren i ALA-kurserna. »
- gillar de olika examinationssorterna.. bra att man kan välja vad som passar.. man är kanske olika bra på olika sorters examinationer men kanske likvärdiga i kunskap elelr förmåga, bra!»
- duggorna»
- heltalen och duggorna :)»
- Duggor»
- Niklas Eriksen»
- Föreläsningarna har varit mycket lärorika och givande.»
- duggor»
- Valmöjligheten att själv lägga sin ambitionsnivå genom alla olika valmöjligheter.»
- hemtalen, pedagogiken i undervisningen, möjligheten att välja examinationsform.»
- Hemtal och duggor»
- Hemtalen, föreläsningarna»
- Duggorna»
- Christian von Shults»
- Duggorna»
- Niklas och Schultz»
- föreläsnings innehållet»
- Duggor, hemtal och lilla tentan.»
- Du är en bra lärare och det är bra att ha möjlighet till flera alternativ beroende på vad man siktar mot»
- niklas!»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske hemtalen. Beror på vad man siktar på. Ska man kunna lösa problemen utan bok så är det sådär. Är bok ok så funkar det bra.»
- Duggorna var för svåra, de tog för lång tid att lösa talen, hann inte med. Hemtal är ett bra sätt för de som vill få högre betyg. »
- studioövningarna...»
- Studioövningarna, och mera konsistenta hemtal.»
- främsta problemet är att det tar såpass mycket tid, tar lite över för de andra kurserna (kf läser ju kemi och mekanik på samma tid), men på ett sätt tycker jag det kan vara på samma sätt nästa år. Hemtalen gör så att man pluggar jämnt genom hela kursen! »
- Krångligt med hemtal/duggor och lilla/stora tentan»
- Jag har ingen lösning, men jag känner att hemtalen var på en lite för hög nivå för att man skulle ha tid att sitta och lösa alla själv, vilket medförde problem för min del, då jag har väldigt svårt för att skriva duggor och tentor, samtidigt som samarbetet ej fungerade så bra med de som jag arbetade tillsammans med.»
- Hemtalen borde ändras så det blir svårare att bara skriva av andra, tex genom att det finns några olika varianter så att alla inte har samma. Det var också svårt att förstå vad en del hemtal gick ut på, så tydligare skrivna hemtal hade varit bra. »
- Kemiövningarna måste göras er lättförsåtliga. På matlab är huvudsyftet att programera vilket vi inte ens kan försöka med om vi inte förtår uppgiften. »
- Studion. En stor förbättring av genomgångar krävs och uppgifterna borde förkortas eller att man bara har en redovisning per vecka. Det blir väldigt stressigt annars.»
- Inga nya uppgifter sista veckan i Matlab. Att övningsledarna pratar ihop sig om vad de ska gå igenom på övningarna, så att de som skriver duggor slipper missa något eller höra samma sak två gånger. »
- lärare löser mer ex. på övningstider.»
- Samarbetet med kemin under Matlab. Det funkade väldigt dåligt. Studioledrana kan inte kemi och de kemilärrare som var med kunde ej Matlab. Skippa samarbetet helt och hållet eller se till så att kemilärarna lär sig Matlab.»
- Niclas borde anstränga sig för att komma på mer orginella hemtal, som inte kommer rakt ur böcker eller rakt ur förra årets hemtal. Fler parametriserade hemtal kan även vara en god idé.»
- Om hemtalssystemet behålls bör det få tydligare kriterier för ok,bra och lysande.»
- Hemtal och duggor. Bör försöka förbättra på något sätt. Hemtal kan tyckas vara lättare fast ger endå större chans för högre betyg.»
- skicka övningsledarna på kurs. ingen utav dem vet hur man håller i lektioner och är dessutom fruktansvärt dåliga på att förklara saker och ting. ett vanligt svar är "men det är bara så!". dåligt.»
- Antalet studioövningar.»
- Studioövningarna, för mycket material och man förstod aldrig riktigt grunderna eftersom det avancerade så snabbt.»
- MATLABS övningarna. Förlåt men de som har hand om övningarna måste anitngen bytas ut mot mer erfarna och bättre "lärare" eller får gå ngn sort kurs i att lära ut. Iof, MATLAB kan inte vara enkelt att undervisa i, men föreställ då hur det är för oss studenter när vi har ingen kunksap, dåliga lärare och ingen att riktigt fråga hjälp om.»
- mer tid till matlab labbarna och mer studioledare så man kan få mer hjälp»
- Ta bort hemtalen.»
- Lite färre övningar och bättre genomgångar till studion. »
- Mer hjälp i Matlab. Inga nya uppgifter i matlab sista veckan.»
- studioövningarna mer koplingar och mer engagerade studioövningsledare.»
- studio-övningarna borde ha tydligare teoretisk koppling till kursen, mer engagerade studio-handledare»
- inga hemtal»
- Matlab upplägget borde revideras i alla ALA kurserna.»
- Matlabben har ibland uppgifter som e så komplicerade att man inte förstår riktigt vad man gör även om man lyckas använda metoderna för att lösa uppgiften. Det vore bra om man kunde få mer förklaring där så att man kan se lite mer konkret vad man faktiskt gör i sina beräkningar.»
- ha en helt vanlig tenta, utan duggor/hemtal»
- Fasta betygsgräser på hemtalen, eller tydligare definitioner som inte kan ändras eller ifrågasättas under kursens gång. Något färre moment i kursen och inga copy-paste övningar i matlaben»
- matlab»
- Hemtalen, kanske bättre att alla gör en dugga med ett eller två lite svårare tal där man kan visa att man är värd en 4:a eller 5:a»
- Skippa hemtalen»
- hemtalen»
- Ta bort hemtal.»
- Matte-SI lektioner som sedan tidigare finns i ALA A och ALA B»
- matlab, det måste finnas ett fungerade system. det är bra att man måste redovisa vissa övningar men det är viktigare att få hjälp. nu var det mycket skickande av filer mellan folk eftersom om man inte förstod en labb så hann man inte ta igen det, då arbetsbelastningen lektionen efter var för hög.»
- Det ska inte bli så svårt med duggorna... Plus att man ska inte kunna skriva av andras hemtal, göra lilla tentan och få högre betyg än 3a. »
- Övningstillfällena har varit mycket dåliga eftersom övningsledaren varit oförberedd och inte kunnat ge den hjälp som jag behövt. Detta skulle kunna göras mycket bättre. Systemet med duggor och hemtal känns mycket flummigt och det är svårt att göra en rättvis bedömning på detta sättet. Tycker att det måste vara klart och tydligt vad man ska göra för att nå de olika betygskriterierna vilket jag inte tycker att det varit. »
- Studioövningarna. Fler genomgångar och fler lärare under lektionerna. »
- Om det höga tempot i matlab ska kunna fungera måste det finnas åtminstone en lärare till i varje sal. »
- tycker det här verkar vansinnigt bra. har inga förbättringsförslag.»
- Systemet med hemtal bör omtänkas då de kräver för mycket tid.»
- Kolla över studioövningarna»
- Studion»
- Matlab köerna»
- Ta bort hemtalen och kör endast duggor istället»
- lite lägre nivå på hemtalen, kanske göra fler som är lite lättare»
- Ta bort hemtalen och kör på duggor som ger bonuspoäng till stor tenta. Systemet hade vi i ALA B och det fungerade mycket bättre! »
- handledningsmaterialet inför studioövningarna. Detta skulle förändra tidsbristen som både studioledarna och eleverna kände!»
- Studiotdelen måste ses över: Fler lärare, mindre uppgifter och mer tid för att lösa uppgifterna.»
- Dock blir kunskapen lite begränsad eftersom den bli riktad på väldigt specifika fall med hemtal och man får inte riktigt den mångfald och vana att göra fler tal på mer grundlig nivå.»

25. Övriga kommentarer

- Matematik är kul :)»
- Bra, pedagogiska och planerade föreläsningar. Somnade inte alls lika många gånger som under tidigare matteföreläsningar ,)»
- mycket nöjd med kursen!»
- En välstrukturerad och bra kurs.»
- Bästa delkursen i ALA hittills.»
- Mycket bättre upplägg än de tidigare delkursera av ALA. »
- ...»
- Bra och engagerande föreläsningar. »
- Se till att nästa årskurs Kf får Schults!»
- kf1 nästa år bör ha få C. v. Schults som övningsledare»
- inget»
- Tycker att upplägget var bra och impad över att föreläsaren lägger ner mer tid än studenterna!»
- Se 24.»
- Tycker att denna kurs har varit mycket rörig och jag har fortfarande inte fått något grepp om den. Vet inte om systemet med duggor är så bra. Hade kanske varit bättre att man fick bonuspoäng på duggor och hemtal som man sedan kunde räkna sig till godo på tentan.»
- Nej»
- Jag vill poängtera att jag tycker det har varit väldigt dåligt att hemtalens/duggornas betydelse förändrades under kursen, att det helt plötsligt blev så att dess resultat "sparades" till nästa tenta, så som det inte var förklarat vid kurs starten. IGEN - gör handledningen till studioövningarna mycket tydligare och pedagogiska, så finner alla parter att det finns mer tid att lägga på mer givande moment, t ex fördjupning och för egetlärande. Det ska inte ta SÅ mycket tid som i a f JAG lade ner på att förstå problemet, utan tiden ska väl läggas på att förstå lösningen och förfina denna?»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från