ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Rum för Alla - A1 Rum2, AFT060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-04-05
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 79%
Kontaktperson: Saddek Rehal»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Allmänt om Kursmomentet

1. Var kursen bra organiserad?

66 svarande

mycket dåligt»4 6%
dåligt»15 22%
så där»25 37%
bra»20 30%
mycket bra»2 3%

Genomsnitt: 3.01

- dålig organisering vid dagen med rullstolar och blindkäpp. kaos. prova att bara sätta upp ett schema med tider så slipper folk springa runt o leta efter grejer och försöka organiser 80 pers...» (mycket dåligt)
- Planeringen var inte alls bra. Speciellt den dagen då vi gick runt i kårhuset med blindkäpp och åkte rullstol var fruktansvärd. Att vi inte alla hade bestämda tider då vi fick ha käppen eller rullstolen var inte bra. Som det var nu så var det rena hönsjakten när alla sprang runt och försökte få tag på utrustningen samtidigt. Detta kändes inte bra. Det var ungefär som att säga till oss att vår tid inte är värdefull, och att vi ändå inte har nåt vettigt att göra utanför skolan (eller i andra kurser med för den delen). Det ger ingen bra bild av kurssen heller. inte nog med att vi som deltagare nedvärderas, så nedvärderas även kursens innehåll. Tänk vad mycket extra tid som du kunde ha haft till att ge oss en ännu djupare inblick i området om du bara hade planerat tiden bättre! Skärpning!» (mycket dåligt)
- oklar planering med uppgifterna. På det hela taget kändes kursen väldigt ineffektiv.» (dåligt)
- För få blindstavar och rullstolar till 80 elever. Att istället redan från början ha delat upp oss i de 6 grupper vi sedan var i hade gett dagen då dessa skulle testats en högre kvalitet.» (dåligt)
- Dålig planering med blinkäppar och rullstolar vid den första övningen. Det skulle vart bättre att inte alla kom samtidigt på morgonen.» (dåligt)
- tidsplaneing som kunde ha lagts upp på ett effektivt och koordinerat sätt gjordes inte alls i vissa deluppgifter.» (dåligt)
- det stog fel på schemat flera gånger och t.ex. vid rullstols/blindkäpp-övningen hade det varit smidigare om vi varit uppdelade i grupper som hade hjälpmedlen vid olika tider, istället för att de flesta kom på morgonen och fick vänta halva dan och försöka haffa en rullstol/blindkäpp.» (dåligt)
- Den kändes rörig med tider och grupper. Synd om student som skulle föreläsa på tid utanför schemat, utan tidsgräns och huvudläraren var borta» (dåligt)
- Schemat hade felaktigheter och det var ibland oklart vad vi skulle göra och när.» (dåligt)
- tidsineffektiv. tex rullstolsdag med ett evigt väntande.» (dåligt)
- Uppgiften där vi gick ut på sta"n var lite luddig..» (dåligt)
- blev mycket väntan under dagen med blindglasögon och rullstol, hade gärna sett att det fanns någon lista med turordning. » (så där)
- Bra föreläsningar. Vissa tog upp lite samma saker men överlag bra. Övningen med rullstolar och blindkäppar var nyttig. Men kunde lätt ha underlättats med med färdiga grupper på bestämda tider. Jag skulle ha uppskattat mindre grupper till den andra övningen. Det hade varit lättare att organisera inom grupperna. Fick dubbel info om hur lång presentationen skulle vara. Det stog fel i papprerna om att fotohögskolan ligger på linneplatsen. Vilket var lite drygt när vi hade tagit oss dit.» (så där)
- Bra föreläsningar men rörigt med scheman o gruppindelningar o tider som dök upp i efterhand osv» (så där)
- Dagen då vi testade att vara blind och rullstolsburen var väldigt dålig planerad. Det är svårt för oss studenter att veta hur lång tid varje övning skulle ta och orimligt att 80 pers ska göra ett fungerande schema. Ett förslag är att ansvarig lärare delar in klassen i grupper som får olika tider, istället för att 70% av klassen sitter å väntar. Kul övning och man lärde sig mycket men planeringen måste förbättras!» (så där)
- Bättre med lista över ca.tider för test av rullstolar och synskadade. Nu blev det mycket väntetid som hade kunnat utnyttjas till annat i kursen.» (så där)
- Gällande grupparbetena var informationen bristfällig. Dagen när vi fick prova på att vara rullstolsbundna, blinda osv. var det kaos i hanteringen och utdelningen av hjälpmedel. Ingen visste vart någonting fanns och ingen gemensam samling fanns att utgå ifrån på morgonen. » (så där)
- Kursinnehållet var bra, men kunde samordnats bättre. Eftersom vi är 80 personer kan vi inte lämnas utan vare sig färdiga grupper eller exakta tider. Det blev kaos till och från. Vad jag särskilt syftar på är de olika övningarna. Om onödig energi går åt till att organisera halva morgonen, kanske man inte blev lika entusiastisk som man var i början.» (så där)
- Rullstol- och käppdagen kunde ha varit bättre strukturerad.» (så där)
- Till nästa gång: organisera rullstolarna och käpparna så att det inte blir så mycket väntan. Dela in i grupper från början! Vet att ni fått denna kritik redan förra året! Gör något!» (så där)
- Det var svårt att dela på käppar och rullstolar, mycket tid gick åt till att vänta. Ett schema eller dylikt över persedlarna hade varit uppskattat.» (så där)
- Tydligt organisread på papper och i utlämnad information på studieportalen, men kändes mer oorganiserat sedan vid förklaring av läraren..» (så där)
- det kunde ha arit lite bättre planering kring datum. måndagar är det alltid stängt på museer. det förhindrade att vi inte kunde besöka något museeum» (bra)
- Men för stora grupper när vi skulle ut på stan och titta på byggnaders bemötande. vi borde inte få friheten att välja egna grupper när vi redan blivit indelade och inte få valmöjligheten att välja vilka byggnader att besöka. 14 personer är för många för det. Tydliga direktiv och så få val som möjligt krävs.» (bra)

2. Är kursen viktig?

66 svarande

inte alls viktig»0 0%
inte viktig»0 0%
varken eller»2 3%
viktig»27 40%
mycket viktig»37 56%

Genomsnitt: 4.53

- Kursen är viktig. fast jag vet inte om den är viktig att ha i ettan. Det känns som om den kunde vara mycket mer övergripande och mer riktad mot arkitetkur. Vad är tillgänglighet? Vad finns det för goda exempel internationellt? Hur kommer vår syn på tillgängligheten bli i framtiden? Nu grävdes det mest i specifika fall och i redan befintliga lösningar i lokala byggnader.» (varken eller)
- Det är viktigt att tänka på att alla inte rör sig på samma sätt och med samma förutsättningar, men det går inte att anpassa för alla eftersom vi är så olika och ibland konkurrerar våra behov, och jag tycker inte att handikappanpassning är viktigare än många andra saker (t.ex. hållbar utveckling)» (varken eller)
- jag tror att kursen öppnar ögonen på många men man ska inte heller stirra sig blind på allt som är fel och fungerar dåligt.» (viktig)
- men den kan delas upp. bli påminnd inför varje projekt o ha kortare kurser då. » (viktig)
- känns dock som kunskap man lätt kan hämta själv» (viktig)
- det bästa måste jag säga var att vi fick låna:blind käppar, rullstolar... » (mycket viktig)
- Mycket viktigt att få ökad förståelse för problem och utmaningar som funktionshindrade ställs inför.» (mycket viktig)
- Det kursen vill förmedla, med design för alla är viktigt. » (mycket viktig)
- Får ökad förståelse. Väldigt bra att "prova på" att leva med en funktionsnedsättning, om så bara för en dag.» (mycket viktig)
- Ja, o! Den hade gärna fått ta större plats!» (mycket viktig)

3. Lärde du dig något nytt?

66 svarande

ingenting alls»0 0%
ingenting»0 0%
lite»19 28%
mycket»40 60%
jätte mycket»7 10%

Genomsnitt: 3.81

- Jag lärde mig nya saker. Dock skulle jag vilja se en mycket större koppling till den globala arkitekturen.» (lite)
- Det var intressant att få sätta sig in i perspektivet mer och lära sig detaljer som hur ett blindspår ser ut, men mycket vet ju de flesta redan också, även om man kanske inte tänker på et jämt.» (lite)
- Har läst liknande innan, men bra innehåll» (lite)
- Kursen skapade snarare ökat medvetande än vad den lärde ut ny kunskap.» (lite)
- Jag fick större förståelse.» (mycket)
- Kanske inte nytt, men fick en god inblick i tankesätt hos olika människor. Ökat medvedande och förståelse för att vi alla är olika. Alltid viktigt.» (mycket)
- Framför allt att tänka på andra människor och deras behov» (mycket)
- Jag började tänka i nya banor» (mycket)
- speciellt av varandra att arbeta i grupp.» (jätte mycket)
- Kursen var mycket lärorik och intresseant! Tempot var lagom och därför var informationen lätt att ta till sig och ämnet intressant.» (jätte mycket)
- Särskilt utformning och att ta sig en extra tankeställare. Tidigare var man lite avståndstagande och osäker. Nu kan man köra på och känna sig bättre orienterad.» (jätte mycket)

4. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

66 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»12 18%
varken bra eller dåligt»18 27%
ganska bra»28 42%
mycket bra»8 12%

Genomsnitt: 3.48

- Hade varit bra med en kommentar på studieportalen när schemat kommit ut, många missade detta då man kollar kurshemsidans framsida och finns det ingen kommentar antar man att inget schema lagts ut.» (ganska dåligt)
- Informationen fanns på webbsidan, men materialet delades inte ut och ingen muntlig informering skedde. Vad gäller utdelande av arbetsmaterial, se svar på fråga 1. » (ganska dåligt)
- Webbsida och utdelat material fungerade okej. Men kursadministrationen var rörig och all information nådde inte eleverna i tid. » (ganska dåligt)
- utdelat material fungerade dålig pga ej uppdaterad info, se nedan.» (varken bra eller dåligt)
- web och utdelat material fungerade bra, men resten var det väl sådär med.» (varken bra eller dåligt)
- Det var som sagt var lite oklarheter om upplägg men utdelat material fungerade bra.» (varken bra eller dåligt)
- Sådär. En del fel datum, och vår ena destination var stängd. Kändes lite som om förra årets program användes igen utan att det kollats upp speciellt mycket.» (varken bra eller dåligt)
- Som tidigare nämnt, organiseringen behöver ses över.» (ganska bra)
- käppövningen måste styras upp» (ganska bra)

5. Hur bra var introduktionen och kursuppläggningen?

66 svarande

mycket dålig»1 1%
ganska dålig»8 12%
varken bra eller dålig»26 39%
bra»23 34%
mycket bra»8 12%

Genomsnitt: 3.43

- Föreläsarna var mindre bra. Man lyckades inte engagera studenterna. Man lyfte inte frågan. Den var på en rent teknisk nivå. Inga diskussioner om i vilken utsträckning anpassning för handikappade ska gå.» (ganska dålig)
- Lite flummig och ostrukturerad.» (varken bra eller dålig)
- ganska otydligt helt enkelt» (varken bra eller dålig)
- Jag tycker att uppläggningen av kursen kunde varit tydligare och kanske lite mer intensiv. Gärna fler föreläsningar som den med Stina Hörberg. » (varken bra eller dålig)
- Delmomenten i kursen var nyttiga. Men med en bättre planerad tid hade man fått ut mer av de olika momenten. » (varken bra eller dålig)
- som sagt, själva innehållet var bra.» (bra)
- Introduktionen var sådär, se svar ovan, men kursupplägget var jättebra, se svar på fråga 3.» (bra)
- God introduktion, angående kursupplägg, se första frågan.» (bra)
- jagtyckte att det var en inspirerande start att få lyssna på föreläsningenav en blind människa» (mycket bra)

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

Räkna alla moment, föreläsningstiden, uppgifts- och övningstiden

66 svarande

0%»0 0%
20%»0 0%
40%»1 1%
605%»2 3%
80%»13 19%
100%»50 75%

Genomsnitt: 5.69

- 95%» (80%)
- eller 90 kanske? Gruppuppgifterna var generöst tilltagna. » (80%)
- jag var bortrest de två dagar» (80%)
- jag har tidigare erfarenheter av att grupparbeten inte fungerat pågrund av frånvaro. därför ville jag vara närvarande till 100%» (100%)
- var aldrig borta.» (100%)


Föreläsningar

Hur uppskattar du föreläsningarna?

7. Universal Design (Jan Paulsson)

66 svarande

mycket dålig»1 1%
dålig»1 1%
varken bra eller dålig»23 34%
bra»35 53%
mycket bra»6 9%

Genomsnitt: 3.66

- alternaivet missade denna föreläsning/ sjuk borde finnas med här...» (varken bra eller dålig)
- missade den» (varken bra eller dålig)
- Det var ett jätteintressant ämne men det är svårt att vara fokuserad när föreläsaren hela tiden läser innantill och har så lite kontakt med åhörarna.» (varken bra eller dålig)
- Kommer tyvärr inte ihåg vad den handlade om. » (varken bra eller dålig)
- (jag kommer inte ihåg den!)» (varken bra eller dålig)
- några föreläsare kunde göra sitt språk enklaree.bara för att man är professor behöver man inte andvända ett svårare språk! eleverna vill förstå så enkelt som möjligt» (bra)
- Bra att få begreppen utredda. Dock upprepades detta av flera andra föreläsare senare i kursen, istället för att gå vidare.» (bra)

8. Vardagsliv som synskadad (Stina Hörberg)

65 svarande

mycket dålig»1 1%
ganska dålig»2 3%
varken bra eller dålig»4 6%
bra»22 33%
mycket bra»36 55%

Genomsnitt: 4.38

- Tyvärr måste jag säga att denna föreläsning inte alls var bra. Jag gillar idéen att en synskadad person talar om hur det är att leva ur hennes synvinkel. Men hon var inte alls så tillmötesgående som jag hade förväntat mig. Hon sa att man skulle ställa alla frågor man kom på. Men svaren som kom var ofta lite högdraget sagda. Jag önskar att hon hade haft mer överseende med vår okunskap, hon var ju trots allt där för att undervisa oss och inte för att sätta dit oss! » (mycket dålig)
- missade den» (varken bra eller dålig)
- Kunde göras utan diskussionen. Jag kände att den inte var helt motiverad. Stina kunde istället ha lämnat frågorna hängande för oss att fundera och begrunda.» (bra)
- Intressant att få hennes perspektiv och de andra grupper hon företrädde, men jag tyckte att hennes sätt att märka ord (istället för att t.ex. bara tala om ordens innebörd utan att märka ut folk) gjorde att många fick svårare att överhuvudtaget prata om ämnet av rädsla för att säga fel och kränka.» (bra)
- Intressant att få ett nytt perspektiv på utformning av hus och stad.» (bra)
- den bästa föreläsning på länge» (mycket bra)
- Väldigt intressant och bra!» (mycket bra)
- inspirerande» (mycket bra)
- Spännande att få höra omn hennes erfarenheter» (mycket bra)
- Vädigt bra tt få ställa frågor till någon som verkligen är berörd av problematiken.» (mycket bra)
- Bra för att få inlevelse» (mycket bra)
- Gött att få höra någon som verkligen utsätts för de problem som vi ser i vardagen..» (mycket bra)

9. Workshopen Design in the Dark (Amin Payandehrad)

65 svarande

mycket dålig»3 4%
dålig»12 18%
varken bra eller dålig»28 43%
bra»16 24%
mycket bra»6 9%

Genomsnitt: 3.15

- Tyvärr så kändes han inte alls förberedd och uttalade sig fördömande mot arkitekter som tänker på form och byggnaders estetik. Mycket konstiga påhopp på vår yrkesroll. Han var skrytsam.» (mycket dålig)
- oplanerad» (dålig)
- förstår inte vad den gjorde i kursen, själva workshopen lät intressant, men föreläsningen gav tyvärr inte så mycket» (dålig)
- Bra föreläst men kanske inte helt relevant» (varken bra eller dålig)
- Intressanta och upplysande men jag upplevde honom som något ostrukturerad och det kändes som om han inte hade förberett sig. Jag saknade en röd tråd istället för bara en redovisning av vad de gjorde.» (varken bra eller dålig)
- Dåligt förberedd, vilket märktes direkt. Han var intressant att lyssna på, men kunde förberett det lite mera.» (varken bra eller dålig)
- vet ej» (varken bra eller dålig)
- synd att den var sist och alla var trötta» (varken bra eller dålig)
- Han sa egentligen inte så mycket mer än vad Stina Hörberg redan sagt. Hans perspektiv var totalt funktionsinriktat på bekostnad av estetik vilket man kan förstå lite med tanke på ämnet, men jag tycker ändå att båda måste få samverka.» (varken bra eller dålig)
- missade den» (varken bra eller dålig)
- Denna föreläsning gav inte så mycket. » (varken bra eller dålig)
- Osäker och tyckte lite synd om honom som fick föreläsa efter 16 då alla ville gå hem och då huvudläraren gått iväg.» (varken bra eller dålig)
- bra att få en föreläsning av en elev. de vet hur de skall lägga upp en bra föreläsning efter » (bra)

10. Det goda livet –, för alla! (Jan Terneby)

65 svarande

mycket dålig»1 1%
dålig»2 3%
varken bra eller dålig»12 18%
bra»38 58%
mycket bra»12 18%

Genomsnitt: 3.89

- Var inte där» (?)
- Kändes som att denna föreläsning och Morgan Anderssons blev lite väl mycket upprepning. Hade varit bättre att inspireras mer till vad som kan göras istället för att höra om allt som inte fungerar och som man redan är ganska medveten om.» (varken bra eller dålig)
- Alltså, jag somnade..» (varken bra eller dålig)
- Engagerad, lätt att lyssna på» (bra)
- Gav lite fler perspektiv och fler exempel» (bra)
- Här har vi en person som både kan prata och lyssna. Han ska definitivt återkomma. Trevlig och höll intressenivån uppe geom hela föreläsningen. Han hade dessutom många egna intressanta åsikter.» (mycket bra)

11. Rum för Äldre (Morgan Anderssson)

65 svarande

mycket dålig»0 0%
dålig»11 16%
varken bra eller dålig»21 32%
bra»28 43%
mycket bra»5 7%

Genomsnitt: 3.41

- Morgan sa samma sak som Jan T, men på ett ointressant sätt. Det blev därför ganska överflödigt med båda dessa föreläsningar. Skippa morgan nästa år!» (dålig)
- lättare språk!!!!talade förmycket till datorn!!!tänk på att se eleverna» (varken bra eller dålig)
- Nja, var kanske inte så engagerande. Som sagt, varken bra eller dålig.» (varken bra eller dålig)
- Sa inget nytt som vi inte redan hört.» (varken bra eller dålig)
- har svårt att avgöra eftersom man hörde väldigt dåligt i salen» (varken bra eller dålig)
- Matnyttig men lite tråkig» (bra)


Övningen och uppgiften samt arbetskilmatet och avslutningen

12. Var övningen, Vandringen i Kårhuset, relevant?

Gradera relevansen i övningen från mycket irrelevant till mycket relevant.

64 svarande

mycket irrelevant»1 1%
irrelevant»1 1%
varken relevant eller irrelevant»1 1%
relevant»27 42%
mycket relevant»34 53%

Genomsnitt: 4.43

- 6 stavar och 6 rullstolar till 80 elever funkar inte, annars en god idé. Men det behövs mycket mer.» (mycket irrelevant)
- man har ju inte samma förutsättningar som en riktigt synskadad. Bra för de som inte kan tänka sig in i andras liv.» (irrelevant)
- Bra övning. Dock kunde den planerats OERHÖRT mycket bättre.» (relevant)
- hade varit bra med lite mer organisering. det är svårt för 80 personer att organisera sig själva.» (relevant)
- rolig, men Saddek skulle gjort ett schema på rullstolarna och käpparna, för nu kom alla på morgonen och man fick sitta och vänta och rullstolarna hämtades ändå inte fören kl 10:30» (relevant)
- Men den borde följas upp mer.» (relevant)
- Ja, den belyste på vilken nivå man måste tänka och var de vanligaste problemen låg. Men, organisera bättre, tack!» (relevant)
- För stort fokus på blindhet. Glömmer lätt av till exempel andra synskador.» (relevant)
- en kul o bra grej att göra, organisera det bättre nästa år bara så blir det ingen dötid» (relevant)
- väldigt dåligtorganiserat kändes det som. 80 pers kom dit kl 9.00 då det bara fanns 6 käppar som man skulle dela på. Hade varit mkt bättre att göra upp ett schema så man inte behövde vara där hela dagen!!» (relevant)
- dock tidsineffektiv!» (relevant)
- men att ha övningen en HEL dag kändes väldigt slöseri med tid, när själva övningen tog totalt max en timme» (mycket relevant)
- skulle skrivits en lista dagen före vandringen på vem som skulle ha käpp och rullstol när, för det var väldigt frustrerande att stå och vänta halva dagen på att få en käpp. Vi frågade en grupp om vi kunde få deras käpp efter dem, men då var det någon annan grupp som skulle ha den, så då fick man stå och vänta vid ingången till a huset för att kunna haffa nästa grupp som kom tillbaka där käppen inte var utlovad till en annan grupp, vilket tog tid. vi fick tag på käpp, men rullstolen fick vi aldrig testa, pga logistikproblemen.» (mycket relevant)
- man förstår ju inte alls lika bra om man bara föreställer sig.» (mycket relevant)
- Gav stor förståelse i de problem som finns, men organiseringen på det här momentet var under all kritik!» (mycket relevant)
- Den gav en djupare insikt som är viktig både för inlärning och förståelse. Dessutom väckte verkligen intresset för kursen!» (mycket relevant)
- men mycket dåligt organiserad som sagt» (mycket relevant)
- Var tyvärr inte med på den övningen men tycker att det är mycket relevant.» (mycket relevant)
- Den var jättebra och rolig dessutom.» (mycket relevant)
- Det var otroligt lärorikt att fysiskt sätta sig in i en annan människas situation. Det gav verklig förståelse.» (mycket relevant)
- Vandringen i kårhuset var relevant. Men den kräver en rejäl omorganisation för att man ska få ut så mycket positivt som möjligt av den. Som det var nu minns jag mest frustrationen över den dåliga organisationen. » (mycket relevant)
- Dåligt organiserad - 90 elever på för lite material. Glasögonen var ju alla förtejpade så de funkade inte att kolla olika slags synfel med.» (mycket relevant)
- Jättebra att själv känna hur det känns.. fast det tog ju en hel dag, det var kanske lite väl mycket..» (mycket relevant)

13. Var uggiften om offentliga byggnader och platser relevant?

Gradera relevansen i övningen från mycket relevant till mycket irrelevant.

66 svarande

mycket irrelevant»1 1%
irrelevant»1 1%
varken relevant eller irrelevant»1 1%
relevant»33 50%
mycket relevant»30 45%

Genomsnitt: 4.36

- Uppgiften var extremt ineffektiv. Det vi lärde oss kunde vi lärt oss genom att läsa ett häfte på fem sidor på tjugo minuter.» (irrelevant)
- För stort fokus på blindhet. Glömmer lätt av till exempel andra synskador.» (relevant)
- bra att sätta sig in i en byggnad utifrån tillgänglighetsperspektiv» (relevant)
- Intressant att tänka sig in i olika platsers tillgänglighet för olika sorters människor.» (relevant)
- lite striktare upplägg hade varit bra. Blir bara förvirrat när man säger "Ni kan byta grupp om ni vill", eller "Ja välj ett hus eller tre eller ett helt annat om ni vill det"...» (relevant)
- Det var roligt att undersöka en byggnad på djupet och upptäcka saker som man annars inte tänker på eller tar för givna.» (relevant)
- det var spännande att tänka påsaker man aldrig tidigare tänkt på» (mycket relevant)
- o dessutom rolig! en chans att befästa kunskaperna.» (mycket relevant)
- Även här fick man stor förståelse i de problem som många ställs inför varje dag, men som vi som inte har dessa förhinder knappt ens tänker på.» (mycket relevant)
- En förutsättning för att ta till sig av föreläsning och litteratur är att man får ta med sig och tillämpa lärdomarna i praktiken.» (mycket relevant)
- det är där problemen finns» (mycket relevant)
- Absolut bra! Vi fick en snabb inblik i många olika typer av offentliga byggnader och hur de anspassats till funktionsnedsatta. » (mycket relevant)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

mycket dåliga»0 0%
dåliga»1 1%
varken bra eller dåliga»40 60%
goda»23 34%
mycket goda»2 3%

Genomsnitt: 3.39

- svårt att få tag i lärare. ge ut telefon nr nästa år» (varken bra eller dåliga)
- provade inte, så vet inte.» (varken bra eller dåliga)
- När någon fanns tillgänglig var det inga problem, men många gånger fanns ingen att fråga eller konkreta svar att få.» (varken bra eller dåliga)
- Kände inte att jag behövde så mycket hjälp, men det gick ju bra att ställa frågor under föreläsningar och så iaf...» (varken bra eller dåliga)
- vet ej» (varken bra eller dåliga)
- Goda i direkt anslutning till föreläsningarna och föreläsarna men Saddek är inte lätt att få tag på annars!» (goda)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»1 1%
varken bra eller dåligt»5 7%
ganska bra»28 42%
mycket bra»32 48%

Genomsnitt: 4.37

- jag tycker att det var konstigt att det var åldersindelade grupper» (ganska dåligt)
- För stora grupper för offentlig byggnad uppdraget» (varken bra eller dåligt)
- en grupp på tretton personer är ju ganska svår att hålla ihop.» (ganska bra)
- bra sammarbete» (mycket bra)

16. Var genomgången av uppgifterna bra?

Tycker du att din grupp fick en bra feedback för det arbetet ni gjorde?

65 svarande

mycket dålig»2 3%
dålig»6 9%
varken bra eller dålig»20 30%
bra»33 50%
mycket bra»4 6%

Genomsnitt: 3.47

- Vet inte. Har inte redovisat ännu.» (?)
- det kändes som det las mer krut på klippa film och effekter än diskutera tillgänglighetsfrågor» (dålig)
- Drt var i princip ingen feedback, utom internt mellan oss elever.» (dålig)
- Det stod en information på papperna och Saddek sa något annat. (Tex hur lång presentationen skulle vara.) På pappret stod det även att gruppen skulle dela upp de tre byggnaderna som gruppen fått mellan sig, så att ca. fyra personer fokuserade på en byggnad, medan saddek gav annan information. Papperna var ej uppdaterade. felaktiga datum och vår ena byggnad, fotohögskolan har flyttat från linné, vilket vi fick reda på när vi kom dit till platsen och frågade oss runt. » (varken bra eller dålig)
- Tyckte inte man behövde så mycket feedback. Det jag lärde mig lärde jag mig i fält. » (varken bra eller dålig)
- ganska bra, men lite mer kritik o saker vi missat hade varit lärorikt.» (varken bra eller dålig)
- Tycker inte att vi fick så mycket feedback.» (varken bra eller dålig)
- Tyckte ibland att den var lite irrelevant och intetsägande, mest bara allmänt positiv till att vi gjort något, och det är iof trevligt.» (varken bra eller dålig)
- Bra skriftligt vart dock förvirrat med andra muntliga instruktioner av lärare» (varken bra eller dålig)
- Ingen överensstämmelse mellan papper och muntlig information.» (varken bra eller dålig)
- roligt att så många hade gjort filmer» (bra)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

66 svarande

mycket dåligt»1 1%
dåligt»6 9%
varken bra eller dåligt»14 21%
bra»39 59%
mycket bra»6 9%

Genomsnitt: 3.65

- Kursen känns ogenomtänkt och jag förstår inte varför man väljer att ha den på en sån låg nivå.» (mycket dåligt)
- Dålig administrering av en viktig kurs. Yrig, förvirrande information, m.m» (dåligt)
- Jag tycker den var ostrukturerad och samma sak upprepades många gånger. Dessutom pratades det mest om hur man kunde ta bort alla hinder och mindre om hur man kunde integrera handikappanpassning med snygg design. Skulle varit kul att få mer exempel på lyckade projekt där de tänkt mycket på båda delarna. Det var jättebra att få sätta sig in i andras situation/perspektiv, och det är viktigt att göra det när man ska bygga för alla.» (dåligt)
- Bra övningar. Vissa bra föreläsningar. Lite för många på raden dock. » (varken bra eller dåligt)
- innehållet bra, men organisationen tämligen rörig.» (varken bra eller dåligt)
- ett viktigt innehåll men lite rörigt upplagt.» (varken bra eller dåligt)
- Men viktig och intressant» (varken bra eller dåligt)
- Lite bättre uppföljning av övningarna och lite bättre struktur på planeringen så hade det varit fint.» (varken bra eller dåligt)
- Bra, med undantag av planeringen.» (bra)
- bra kurs, halvbra organisation» (bra)
- Lite ostrukturerad. Lite för långa dagar med bara föreläsningar man blir trött och det blir svårt att ta in allt. Lite jobbigt när den var samtidigt som en annan viktig kurs.» (bra)
- En viktig kurs som kunde gjorts bättre med bättre planering och upplägg. Alldeles för rörigt stundvis.» (bra)
- Kursen var bra MEN det är väldigt lätt att gå in på det spår som vi gjorde. Design för alla är inte bara design för synskadade och rullstolsbundna. Design för alla måste även inefatta alla dom med psykiska problem och inte att förglömma. Hur skapar vi ett samhälla för folk med olika etniska bakgrunder. Jag är själv synskadad och är kanske i en grupp där större åtgärder inte behövs men där små och oftast sådanna åtgärder man inte tar upp för att det hamnar i en gråzon. Jag har märkt att den best anpassade designen är den där alla, även personer utan igentliga behovet, känar på det.» (bra)
- Kursen var bra, men lite dålig planering» (bra)
- Även om organisationen var bristfällig har jag lärt mig otroligt mycket och viljan att lära sig mer om ämnet har absolut väckts. » (mycket bra)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- stina Hörbergs föreläsning, kårhusövningen och övningen med offentliga byggnader»
- övningen att som funktionshindrad ta sig genom kårhuset. »
- Övningarna!»
- övninen till kårhuset.»
- rullstolar, blind pinnar...de gjorde en viktig roll»
- Stina Hörbergs föreläsning var mycket bra.»
- praktiska övningarna.»
- de praktiska övningarna»
- Övningarna»
- Alla delmoment var viktiga och kändes relevanta så jag tycker absolut inte att något skall tas bort eller läggas till.»
- Vandringen i Kårhuset, samt uppgiften offentliga byggnader. »
- Att praktiskt prova på att vara funktionshindrad. Att ha en funktionshindrad föreläsare som kan berätta hur det egentligen är.»
- bra att få sätta sig in i situationen»
- Föreläsningen med Stina Hörberg och undersökning av olika hus.»
- Föreläsningen av någon som faktiskt är blind och vandringen genom kårhuset.»
- Prova på-momenten, de var lärorika.»
- De praktiska övningarna som vandringen i kårhuset och uppgiften om effentliga platser, samt föreläsningen med Stina Hörberg (eller en liknande föreläsning med ngn som lever med en funktionsnedsättning).»
- De konkreta övningarna, Stina Hörberg och Jan Terneby.»
- den egna undersökningen av byggnader i gbg»
- Det praktiska - mycket bra med konkreta övningar och lite tillämpningar av det som man har lärt sig.»
- Verklighetsförankringen»
- Stina Hörberg och vandringen i Kårhuset»
- Stina Hörbergs föreläsning, övning med blindkäpp och rullstol, undersökningen av olika offentliga byggnader.»
- vandringen och Jan T som föreläsare»
- undersökningen av offentliga rum»
- platsutvärderingen och rullstol/blind workshopen»
- grupparbetet»
- Stina Hörbergs föreläsning. Vandringen i kårhuset. Analysen av de offentliga byggnaderna.»
- stina hörberg föreläsning och vandringarna (kårhuset o offentligt)»
- Stina Hörbergs föreläsning, att undersöka byggnader i Göteborgs tillgänglighet och rullstol/blindkäpp-övningarna.»
- Övningarna med blindkäpp och rullstol.»
- Ha kvar övningarna, men med bättre struktur!»
- de praktiska övningarna»
- Föreläsningen av Stina Hörberg och studie av offentliga byggnader.»
- Uppgiften om offentliga byggnader i göteborg.»
- Bra med praktiska test!!! Och att möta Stina. Fler funktinshindrade med olika slags hinder! »
- Grupparbetet med besök på offentliga platser och byggnader.»
- upplägget»
- Uppgiften om offentliga byggnader och att få testa rullstol och käpp. föreläsningen med stina hörberg.»
- vandring i kårhuset»
- Att prova på med rullstol och blindglasögon. Väldigt bra.»
- övningarna. »
- kårhusvandringen»
- Organisation, schema.»
- övningarna»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tidschemat, dela in i mindre grupper så kan man ha kursen 3 dagar kortare och ändå hinna med allt»
- uppdaterad info på de papper som delas ut, och att papprets och lärarens info stämmer överens. lista där paren får skriva upp sig på när man vill ha käpp och rullstol. »
- strukturen kring dagen med ovanstående övning. »
- Tydligare muntlig info.»
- Upplägget. Föreläsningarna. Övningarna. Om detta hade varit en kurs på något annat program än arkitektur på chalmers så hade det aldrig tillåtits att skötas så här ineffektivt. Vi har lärt oss extremt lite på två veckor. Det vi har lärt oss är självklart meningsfullt. Men det kunde gjort så otroligt mycket bättre.»
- vi fick ganska bra info om synnedsättning o rörelsehinder o äldre, men jag är fortfarande osäker på hur man underlättar för de med hörselnedsättning o de med psykiska funktionshinder. Skulle vilja ha mer exempel från verkligheten där. »
- Planeringen»
- Organiseringen från ansvarig lärare! Att ge 80 elever 6 rullstolar och 6 blindstavar och sedan låta dem slåss som hungriga vargar över dessa är ingen bra planering även om jag kan se vissa pedagogiska styrkor i det.»
- Övningen vandringen i kårhuset borde vara mer strukturerad. Det var en väldigt ineffektiv dag då man fick vänta länge på att få testa något som inte tar mer är 40 minuter sammanlagt (rullstols och blindkäpp). Man skulle åtminstone kunnat dela upp klassen i två, en grupp på förmiddagen och den andra på eftermiddagen, eller från början parat ihop oss två och två med utsatta tider. »
- Organisera listaför glasögon och rullstolar.»
- lite mer organiserat. »
- Mer organiserat schema.»
- Se över föreläsare och så.»
- Det behövs en gruppindelning till blind- och rullstolsburna-övningarna. Alla i klassen kan inte komma dit samtidigt om det bara finns 6 glasögon+käpp, respektive rullstolar. Måste vara bättre anordnat!»
- planering!»
- Man hade inte behövt så mycket tid till uppgifterna som vi fick.»
- Organisationen med informations- och materialutdelning.»
- Klart upplagda scheman som inte skapar förvirring. Många som blev arga och ledsna över det.»
- Bättre organisation överlag - gruppindelningar och schema för vandringen i kårhuset»
- Bättre struktur på dagen med övningar med blindkäpp och rullstol. Bättre information, korrekt information (uppdatering av datum mm!).»
- Det ovan nämnda, samt att Saddek bör bli tydligare från början.»
- strukturera bättre. folk verkade vara vilsna. De yngsta är fortfarande i sitt gymnasiebeteende och har lite svårt att ta egna beslut. Föreläsningarna var väldigt liknande. Ta in såna som är rörelsehindrade som får prata i stället än gamla gubbar som inte alls vet hur det är egentligen.»
- organiseringen! »
- Mer föreläsningar av personer med funktionsnedsättningar. »
- Mindre grupper vid besöken av offentliga byggnader»
- Organisationen, med information och gruppindelning. Måste bli tydligare.»
- orginisationen kring hela kursen, gruppdelning, organisation kring rullstols och bling uppgift!»
- Organiseringen och de övriga föreläsningarna (utom Stina Hörberg)»
- Jag anser att Stina Hörbergs föreläsning och Amin Payandehrads föreläsning ver de enda som gav mig något. Plock bort eller ersätt de andra.»
- infromation och planering»
- Fler blindkäppar och rullstolar, det var mycket väntan.»
- Mer föreläsningar av människor som har olika funktionshinder.Känns mer relevant än att höra forskares syn på saken.»
- den smått bittra inställningen mot samhället vad det gäller funktionshindrade»
- Organisationen! Min tid ÄR värdefull. Dessutom tror jag att den går att ordna mycket bättre med få medel och en relativt liten insats från din sida. »
- Organisera bättre. Saddek får vara mindre stressad.»
- Bättre organisation, tex dagen då vi tog oss runt i kårhuset var det extremt mycket dötid. Antingen kunde vi haft något annat att göra parallellt eller varit indelade i grupper så att vi inte behövde vara där hela dan.»
- organisationen var stundtals mycket bristfällig. kändes väldigt ogenomtänkt. mycket tid som gick bort pga dålig planering. vilket gör att motivationen att deltaga sjunker avsevärt.»
- bättre förklaring av uppgifter vid introduktion»
- Lite oklart hur mycket fakta man skulle få in? Om det är syftet med redovisningarna. Iofs bra att få redovisa med en annan form.»
- kanske lite mindre föreläsningar. Det är viktigt att man kommer ut och får känna på miljön så att man kan få en berklig information att vilja arbeta med den. Kanske ta några föreläsningar på plats.»
- mer konkret info, kaske mer om de bestämmelser som finns kring tillgänglighet»
- Organisation, schema.»
- använda tiden bättre tex dagen när vi åkte rullstol och var blinda kunde ha varit bättre schemalagd så att det inte blir så mycket "dödtid" att sitta och vänta. Dela in klassen i olika grupper som har olika tider. annars bra, det var jättekul.»

20. Övriga kommentarer

- om det finns någon möjlighet att göra ett gemensamt schemasystem så att vi slipper bli dubbelbokade, försöka foga ihop flera olika scheman, få veta vilken sal vi ska vara i en dag innan föreläsningen osv vore det verkligen önskvärt.»
- Tack för en bra kurs!»
- Mycket relevant ämne.»
- Nödvändig delmoment i kursen som inte får tas bort. Ska gärna byggas vidare på senare.»
- viktig kurs»
- hellre workshops än föreläsningar»
- lite oansvarigt att svara i telefon och gå in och ut ur föreläsningar av en lärare, speciellt när det är en BLIND föreläsare»
- Härligt med en positiv kursledare!»
- Jag lärde mig mycket under kursen och fick mycket att reflektera över.»
- inga»
- Ursäkta om jag var lite sen med inlämmningen. Jag har varit bortrest ett tag. Min svarskod är: 598395499 »
- Jag uppfattade kursen som viktig och väldigt givande.»
- Glad stämning!»


Kursutvärderingssystem från