ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MTF113 Heat transfer 2009, MTF113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-04 - 2009-03-27
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Håkan Nilsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

18 svarande

At most 15 hours/week»4 22%
Around 20 hours/week»7 38%
Around 25 hours/week»5 27%
Around 30 hours/week»2 11%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.27

2. How large part of the teaching offered did you attend?

18 svarande

0-25%»1 5%
25-50%»0 0%
50-75%»3 16%
75-100%»14 77%

Genomsnitt: 3.66

- I would have liked to hear more, but the course collided with another one I took at ~100% of the entire course time.» (0-25%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

18 svarande

I have not seen/read the goals»2 11%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»4 22%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»12 66%

Genomsnitt: 3.44

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

18 svarande

No, the goals are set too low»1 5%
Yes, the goals seem reasonable»16 88%
No, the goals are set too high»1 5%

Genomsnitt: 2

- If knowing CFD before the goals are to low» (No, the goals are set too low)
- Såg bra ut när jag läste dom i början av kursen, har inte kollat speciellt mycket på dem under kursens gång.» (Yes, the goals seem reasonable)
- There is too much to do. Too much material.» (No, the goals are set too high)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

The examination includes the written examination, the computer exercise reports, and the computer project presentation and report.

18 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»4 22%
Yes, definitely»13 72%
I don"t know/have not been examined yet»1 5%

Genomsnitt: 2.83

- I think that the theoretical part of the exam didn´,t contribute to me showing how much i have learned. » (To some extent)


Teaching and course administration

6. To what extent has the *lectures* been of help for your learning?

18 svarande

Small extent»3 16%
Some extent»6 33%
Large extent»6 33%
Great extent»3 16%

Genomsnitt: 2.5

- Jag får inte ut så mycket av när någon pratar om härledningar och definitioner. Jag behöver mer verklighetsanknytning och problemlösning för att sedan kunna lära mig definitionerna.» (?)
- Heven"t been there so no help at all» (Small extent)
- Ganska tungt att ha 4 timmar måndag eftermiddag som enda föresläsning. Bra summering av kapitlen dock, brukar läsa föreläsningarna och boken parallellt vilket ger en känsla för vad som är viktigt.» (Some extent)
- I learn better by own work than lectures.» (Some extent)
- Very good lecture notes and the teacher helped alot (he was very pedagogical)» (Great extent)

7. To what extent has the *exercises* been of help for your learning?

18 svarande

Small extent»2 11%
Some extent»5 27%
Large extent»10 55%
Great extent»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Handstilen var väl svårtydd och tempot lite högt. Problemformuleringarna var näst intill obefintliga och svaren saknade ibland enhet. Innan lösningen av talet påbörjas vill jag ha en tydlig problemformulering och gärna exempel på när ett liknande problem kan uppstå i verkligheten. Lista givna och sökta variabler och stapla upp hur lösningsgången kommer se ut.» (?)
- Let us work for ourselves a bit instead of just doing problems on the board.» (Small extent)
- Tycker det var lite slarviga lösningar ibland. Det gick lite för snabbt att definiera problemet. Så man var itne riktigt med på varför skaer och ting uppstod bara hur man löste dem. Sen tyckte jag det var lite slarv med att skriva ut enhet på allt.» (Some extent)
- Could not attend all the exercises.» (Some extent)
- Alltid bra att se hur man kan lösa uppgifterna. Man får lösningsgången klar för sig.» (Large extent)
- Hakan was really good explaining things» (Large extent)

8. To what extent has the *computer exercises* been of help for your learning?

18 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»7 38%
Large extent»8 44%
Great extent»3 16%

Genomsnitt: 2.77

- Lite tydligare instruktioner skulle inte skadat. Många gånger slösades flera timmar bort på struntsaker t.ex steg som inte framgick av instruktionerna men genomförts i tidigare övningar och liknande.» (?)
- It was quite interesting to play arund with the software» (Some extent)

9. To what extent has the *computer project* been of help for your learning?

18 svarande

Small extent»2 11%
Some extent»2 11%
Large extent»10 55%
Great extent»4 22%

Genomsnitt: 2.88

- Själva uppgiften i sig var bra, men den onödigt omfattande rapporten och presentationen gav inte mycket. Då uppgiften var relativt liten fick man hitta på saker för att fylla ut de obligatoriska rubrikerna i rapporten. Att sitta i fyra timmar och lyssna på samma presentation sju gånger var inte det mest produktiva man kunde gjort med sin tid några dagar före tentan. Övningsledarens frågor och diskussion mellan presentationerna var dock lite givande. Om detta moment kvarstår i framtida kurser så tycker jag att deadlinen borde ligga minst en vecka tidigare. I stort sett 2-3 dagar strax före tentan gick åt till rapport, presentationsförberedelser och presentation. Om de dagarna spenderats på tentaplugg hade oddsen för att klara tentan ökat markant.» (?)
- basically a good repetition of classes I think, good to check yourself though.» (Some extent)

10. To what extent has the *course literature* been of help for your learning?

18 svarande

Small extent»1 5%
Some extent»4 22%
Large extent»8 44%
Great extent»5 27%

Genomsnitt: 2.94

- Bra bok, bra tal och väldigt bra att det fanns lösningar till alla tal!» (?)
- Bok+föreläsningsanteckningar är en vinnande kombination.» (Large extent)
- Bra bok!» (Great extent)
- The book was the major source for every information» (Great extent)

11. To what extent has the *lecture notes* been of help for your learning?

17 svarande

Small extent»1 5%
Some extent»3 17%
Large extent»6 35%
Great extent»7 41%

Genomsnitt: 3.11

- Jag läste mest i boken och föreläsningsanteckningarna var ju mest omformuleringar av det som står i boken.» (?)
- All the material in the notes are found in the literature. Furthermore, the notes were not allowed in the examination defeating their purpose.» (Small extent)
- Riktigt bra anteckningar. Men jag har inte gett dem någonm chans riktigt.» (Some extent)

12. Comment the scheduling of lectures, exercises, and computer exercices

- Dåligt med 4 timmar föreläsning på raken.»
- Inga konstigheter. Lite segt med 4h föreläsning. Men inget som spelar någon roll egentligen. Jag tycker att man skulle kunna lägga in en övning till i veckan.»
- Not good with 4 hours on Monday and torsdag, split them up.»
- Bra med datorövning på 4 timmar. »
- Don"t have two lectures in a row.»
- The time between the lectures to the exercise is extremely short and makes it difficult to attempt the questions that will be gone through in class.»
- good»
- I can"t say anything about the lectures, but the excersises and the computer classes usually fit well together»
- The scheduling has worked fine.»
- All good!»
- Jobbigt med fyra timmar härledningar och definitioner på måndag men jag föredrar det ändå framför två separata tillfällen,»
- Not good with 4 hours in a row»
- Very good how you could always use what you had just learnt in the Computer exercise.»

13. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

18 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»6 33%
Very well»12 66%

Genomsnitt: 3.66


Study climate

14. How were the opportunities for asking questions and getting help?

18 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»8 44%
Very good»9 50%
I did not seek help»1 5%

Genomsnitt: 3.61

- Under datoruppgifterna gick det utmärkt att fråga om hjälp. Men uppgifterna tog som regel minst dubbelt så länge som den schemalagda tiden och då var det ju svårare att få hjälp. Även när man fastnat på ett tal i boken var det inte alltid helt lätt att snabbt få hjälp. Kanske skulle ett till schemalagt tillfälle där man kan fråga om datoruppgifterna och talen i boken en bra ide?» (?)
- However. On top of a by need basis. Specific consultation slots would be good.» (Rather good)

15. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

18 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»4 22%
Very well»13 72%
I did not seek cooperation»1 5%

Genomsnitt: 3.83

16. How was the course workload?

18 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»10 55%
High»8 44%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- a lot to do, with the computer exercises, book exercises and questions.» (High)
- There are just too many chapters to cover in such a short time and too much to know.» (High)

17. How was the total workload this study period?

18 svarande

Too low»0 0%
Low»1 5%
Adequate»7 38%
High»6 33%
Too high»4 22%

Genomsnitt: 3.72

- Kandidatarbetet tog otroligt mycket tid så jag önskade många gånger att jag valt en lättare valbar kurs.» (?)
- Jag läste bara denna kursen eftersom jag har egentligen har studieuppehåll och den är förkunskapskrav till min master. Skulle dock inte vilja läsa kandidatarbetet parallellt med denna kurs eftersom den var relativt tidskrävande. » (Adequate)
- Took structural dynamics too» (Too high)
- I took 3 courses of which one was really hard - so my own fault, I know, but you asked.» (Too high)


Summarizing questions

18. What is your general impression of the course?

18 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»2 11%
Good»14 77%
Excellent»2 11%

Genomsnitt: 4

- En riktigt relevant kurs som enligt mig borde vara obligatorisk för alla och ligga tidigare än årskurs tre.» (?)
- Mycket intressant kurs. Bra kurslitteratur!» (Good)
- I am tempted to say excellent, but I havent been to lectures, I can"t account for that, hence good.» (Good)
- Unfortunately I haven´,t had the the time that I would like to spend on this course. Therefore haven´,t learned it as good as I would like» (Good)
- Engaged teachers and a clear structure of the course.» (Excellent)

19. What should definitely be preserved to next year?

- Computer exercises»
- The book, lecture notes, computer exercises and project and the teachers»
- Computer excersices»
- the computer exercises are good but perhaps less questions since its suppose to aid understanding and not graded.»
- Everything»
- hakan and the tutorials, he is good explaining things, made me think in more than the standard routine-way, pointed out connections and asked the tricky good questions that help me understand finally.»
- The computer exercises and lecture notes.»
- The computer project»
- Computer exercise 1-4.»
- lecture notes»

20. What should definitely be changed to next year?

- maybe you should change the questions. There should be more theoretical questions and not a lot of derive this etc. People dond´,t usually remember the equations but they remember the theory (the meaning behind)»
- Lectures with more examples of how you can apply the theory. »
- More own work, less problems on the board.»
- The presentation for the computer project should be removed.»
- The exercises felt a little stressed sometimes.»
- Maybe a little less theoretical questions on the exam.»
- Computer project. Skippa monsterrapporten och redovisningen! Dessutom behövs fler gamla tentor och svar till tentorna. 4-5 övningstentor med utförliga svar hade lyft den här kursen från okej till jättebra i mina ögon. Ett häfte med typ 100 teorifrågor som tentateorifrågorna plockas från hade varit bra (som i strömningsmekaniken).»
- Lite mer konkreta praktiska uppgifter tydligt förknippade med verkligheten.»
- I thought the Computer project was not good. The presentation we were supposed to to was unnecessary. Handing in a rapport should be enough, extra work and I did not learn anything from it. I also think that there should be 3 Computer exercises instead of 4. Then it is possible to finish the project in the last week and not just 3-4 days before the exam. Was stressful to have hand in the last week.»

21. If you also attended ENM025 - Energy conversion / Energiomvandling, relate the two courses.

Was it good/bad to take both courses?
How can we improve the relation between the two courses?

- It was good to take both courses. But the course in Energy conversion could focus even more on heat exchangers and power production and put less effort in the theoretical parts concerning boundary layers etc. which are much better dealt with in this course.»

22. Additional comments

- Good exercise leader»
- I would have liked to go to more lectures, so I ended up doing most of the work at home.. (or maybe not). the time I stole from the other course to come here payed off every minute, so I made the best possible compromise I think.»
- Thank you.»
- Tack för en kul kurs. Jag skulle gärna läsa någon fortsättningskurs.»


Kursutvärderingssystem från