ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Konstlaborationer B AFO120 vt 09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-03 - 2009-04-22
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Peter Lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Hur väl uppfylls KURSENS övergripande lärandemål: "- utveckla fördjupad förståelse för designprocessen genom att analysera, reflektera, syntetisera och därigenom utveckla valt gestaltningskoncept".

52 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»28 56%
Mycket bra»16 32%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.16

- Kan väl inte direkt påstå att jag lärde mig mer om designprocessen, utan arbetet skedde ganska intuitivt.» (Ganska dåligt)
- Fria tyglar är bra. Något flummigt kanske.» (Ganska bra)
- Vi gjorde en tidining o det var mkt jobb. Mkt mer än vad vi hade kunnat föreställa oss. » (Ganska bra)
- Jag själv tog mig tiden att laborera i verkstaden innan jag bestämde mig för vad jag skulle göra, vilket i princip gav hela resultatet, men jag tror inte alla jobbade på det sättet.» (Ganska bra)
- God handledning hjälpte mig att snart inse vilken nivå jag skulle lägga mitt projekt på. Att få tillfälle att omsätta ritning till faktiskt genomförande gav mig kunskaper om behovet av att vara flexibel i min dsignprocess.» (Mycket bra)
- Förstod inte riktigt målet med kursen (Skinn-gruppen) men jag tyckte ändå det var lärorikt och roligt!» (Vet ej)

2. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Kursmål: Rörelse i vägrummet:
"- Studenten skall efter avslutad kurs ha getts möjlighet att använda sig av arkitektoniskt kunnande inom ett nytt fält, vägarkitektur, genom att arbeta med pågående ett projekt på Vägverket. 1. Studenten skall ha tränat skissteknik (verktyg). 2. Reflekterat över/analyserat uppgiften med hjälp av begreppen rytm och rumsliga sekvenser. 3. För att sedan, i sitt förslag syntetisera genom att utvecklat ett eget designkoncept."

Hur väl stämmer detta överens?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Vet ej»17

Genomsnitt: 3.63

- Gjorde inte denna kurs.» (Vet ej)
- Jag hade Skinn.» (Vet ej)
- hade skinn» (Vet ej)

3. Delkurs: Stol för ett rum, Träverkstaden

Kursmål: Stol för ett rum, Träverkstaden:
- Konstruktion som en nödvändighet och möjlighet till gestaltning.
- Lära sig mer om material och dess inneboende formvilja.

Och därigenom känna glädje och stimulans för ett fortsatt designarbete.

Hur väl stämmer detta överens?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Vet ej»18

Genomsnitt: 3.9

- Jag hade Skinn.» (?)
- Jag lärde mig verkligen att utnyttja träets egenskaper samt att få en ökad förståelse för hur ett material påverkar min design.» (Mycket bra)
- Har lärt mig otroligt mycket under dessa veckor» (Mycket bra)
- Jag jobbade medvetet med konstruktionen som gestalningselement så för mig stämmer detta väldigt väl.» (Mycket bra)
- hade skinn» (Vet ej)

4. Delkurs: Skinn

Kursmål: Skinn.
- Förståelse för hur vi som individer interagerar i och med staden utifrån teatrala, performativa och sceniska perspektiv.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 58%
Mycket bra»11 37%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.34

- Jag har fått en inblick i performancekonst, som var något nytt för mig.» (Ganska bra)
- Det har varit roligt att arbeta med sådant man ändå ofta haft i bakhuvudet i vardagen.» (Mycket bra)
- Underbara föreläsningar, en frisk fläkt i utbildningen!» (Mycket bra)
- Önksar att filmerna/diskusionerna/föredraget hade varit öppna för alla i årskursen. Smet in på några och dom var mkt bra o relevanta för oss alla.» (Vet ej)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 8%
Ja, målen verkar rimliga»43 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 1.98

- Men det var för lång tid till varje deluppgift.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är höga men de ställer man på sig själv i detta fall då man vill ha en fin stol som resultat av kursen. Man har varit tvungen att förlita sig till Peter o tabitas förkunskaper många gånger.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Frågan om designprocessen underlig, då vi inte introducerades för nya processmetoder i kursen, som jag upplevde det, endast ny scen, om man kan säga så.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal (3,5p)?

50 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»3 6%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»45 93%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.93

- Väldigt gott om tid, men det var ganska skönt.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Dock kunde kursens teoretiska del utökas! För lite sånt här i utbildnigen i allmänhet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Lite mer tid hade däremot inte skadat. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

52 svarande

Mycket liten»21 40%
Ganska liten»20 38%
Ganska stor»7 13%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 1.88

- stol för ett rum» (Mycket liten)
- Möbel» (Mycket liten)
- Skinn. Vi hade nästan ingen kurslitteratur, men filmerna och diskussionerna var bra. Och föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Skinn - hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- skinn har inte funnits någon. hade gärna haft en lärobok!» (Mycket liten)
- VÄGRUMMET Vi hade väl ingen? » (Mycket liten)
- Stolför ett rum. Ingen kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Vi hade inget kursmaterial. Ingen handledning heller men vi hade grävt fram nog med referenslitteratur själva så vi klarade oss bra.» (Mycket liten)
- Stolkurs. Gärna mer förhandslitteratur.» (Mycket liten)
- Bra kompendium om trä, men då möbelformgivning baseras på erfarenheter från egna framgångar och misslyckanden är informationen snarare ren formalia. Inte desto mindre viktig för det.» (Ganska liten)
- Stol för ett rum, Träverkstaden» (Ganska liten)
- Skinn» (Ganska liten)
- Skinn» (Ganska liten)
- rörelse i vägrummet» (Ganska liten)
- Skinn» (Ganska liten)
- Intressanta diskussioner och föreläsningar. » (Mycket stor)
- Skinn. Filmerna vi såg.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»26 50%
Mycket bra»24 46%

Genomsnitt: 3.4

- Ingen visste vem som var kursansvarig veckan innan kursen började, men tillslut fick vi ett ok av lena hopsch - men vi skulle vara väl medvetna om att hon gjorde ett stort undantag och att egna initiativ inte var av godo...» (Mycket dåligt)
- skinn» (Ganska bra)
- Skinn» (Ganska bra)
- Schema etc = bra. Det nya upplägget för vecka 2 (klädesprojektet) borde dock ha meddelats tidigare.» (Ganska bra)
- rörelse i vägrummet» (Ganska bra)
- information om vilken delkurs man fick råkade jag se på anslagstavlan, annars hade det vart svårt att veta. schema SKINN kom väldigt sent.» (Ganska bra)
- Genonm dialog löste vi lätt de ev oklarheter som fanns.» (Ganska bra)
- var inga sådana, allt flöt på väldigt bra» (Mycket bra)
- Skinn» (Mycket bra)
- Synd att vi i väggruppen inte kunde gå på modevisningen.» (Mycket bra)
- jättebra med ateljéträff varje morgon» (Mycket bra)
- Skinn» (Mycket bra)
- stol» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»9 17%
Mycket bra»41 78%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- ingen på skolan e ju layoutare så..» (Ganska dåligt)
- var väldigt många som var i snickeriet som inte gick kursen o det tog tid ifrån lärarna. speciellt sista dagarna då många elever från åk var i verkstaden.» (Ganska bra)
- Långa köer och mycket folk, men det gick bra ändå.» (Ganska bra)
- möbelkursen. Man fick ofta vänta för att få hjälp. Peter och Tabita jobbade hårt för att hinna hjälpa till så mycket som möjligt.» (Ganska bra)
- stol. en del väntetider med det är förståeligt. däremot borde vara hårdare från att hålla folk utom kursen borta från verkstaden!» (Ganska bra)
- Två lärare i denna kurs är ovärderligt. Så må det förbli. För all framtid.» (Mycket bra)
- Skinn.» (Mycket bra)
- mycket engagerade lärare» (Mycket bra)
- Stol för ett rum, Träverkstaden» (Mycket bra)
- Skinn» (Mycket bra)
- Skinn. Man fick alltid hjälp, även om man inte direkt frågat efter det. Eva och Fredrik gick runt och frågade hela tiden.» (Mycket bra)
- Skinn» (Mycket bra)
- Skinn» (Mycket bra)
- rörelse i vägrummet» (Mycket bra)
- SKINN, fick alltid hjälp. Fredric och Eva fanns hela tiden tillgängliga för frågor och hjälp och gick runt hela tiden och pratade och gav tips.» (Mycket bra)
- Fredrik Gunve har varit strålande.» (Mycket bra)
- Skinn» (Mycket bra)


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i Konstlaboration B?

10. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Föreläsning om: Landskapsanalys.

29 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»4 40%
Vet ej»19

Genomsnitt: 3.3

- Den hade inte vi.» (Vet ej)

11. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Föreläsning: Om landskapsarkitekt Bernhard Lassus.

28 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Vet ej»18

Genomsnitt: 3.8

- Den hade inte vi.» (Vet ej)

12. Delkurs: Stol för ett rum, Träverkstaden

Föreläsning: Från idé till färdig möbel.

31 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 11%
Ganska bra»8 88%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»22

Genomsnitt: 2.88

- En brist att föreläsningen inte riktades mot att forma i trä...» (Ganska dålig)
- Föreläsningen var bra och inspirerande men kunde ha varit mer inriktad på att arbeta inom en begränsad tidsram. eventuellt med studenter från tidigare år.» (Ganska bra)
- bra start» (Ganska bra)
- Den hade inte vi.» (Vet ej)

13. Delkurs: Skinn

Föreläsning: Radikala Rörelser i staden fas 2.

- bra»
- Bra.»
- kul»
- bra!»
- Mycket intressanta föreläsningar och tankeväckande»
- ok»
- Mkt bra!»
- Bra, tänkvärt, intressant. Satte många hjul i rörelse i huvudet. Tänker mer kritiskt nu.»
- Intressant att få till sig många olika perspetiv!»
- Denna förläsning var av stort värde. Föreläsaren var väldigt bra och engagerad!»
- Inspirerande»
- Bra ambition, men skulle kunna arbetas igenom några gånger. En orientering i komplexitet kräver någon slags riktning för att över huvud taget förstås. Dvs. det retoriska eller det pedagogiska i momentet kan inte underskattas.»
- Mkt bra»
- Bra!»
- Jätteintressant!»
- Intressant men vad den fick för resultat i kursens syfte är svårt att se. Saker vi redan visst4e och kunde tänka oss själva togs upp. Vill ha mer om hur vi kan se och läsa människors mönster på ett nytt sätt. "Många frågeställnigar utan svar".»
- Lite upprepande och långa.»
- Kul och intressant. Kunde gärna ha gått ännu mer på djupet.»
- Bra och rolig!»
- väldigt bra»

14. Delkurs: Skinn

Föreläsning: Alla dagar är en dag på scen.

- bra, intressant»
- Bra.»
- kul men lite småvidrig film»
- Mycket bra. fredrik är grym.»
- Mycket intressanta föreläsningar och tankeväckande»
- ok»
- Mkt bra!»
- Bra.»
- Intressant att få till sig många olika perspetiv!»
- Engagerad och engagerande förelässare!»
- Inspirerande»
- Bra ambition, men skulle kunna arbetas igenom några gånger. En orientering i komplexitet kräver någon slags riktning för att över huvud taget förstås. Dvs. det retoriska eller det pedagogiska i momentet kan inte underskattas.»
- Mkt bra - på ett strakt sätt knyten till aktuella händelser»
- gav nya perspektiv på hur man kan se på sin omgivning.»
- Också bra fast inte lika tydlig. Roligt att lyssna på Fredrik!»
- En väldigt bra film visades. »
- Lite upprepande och långa.»
- Filmen var mycket bra.»
- Kanske lite väl mycket fokus på transsexuella...»
- intressant filmen var väldigt intressant»


Genomgångar och kritik

15. Hur väl fungerade genomgången/redovisningstillfället?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

52 svarande

Gav inget»0 0%
Ganska lite givande»4 8%
Ganska givande»23 46%
Mycket givande»22 44%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.36

- Skinn» (Ganska lite givande)
- svårt att säga, jag såg inget. Inlämning på 3 A3 kändes lite onödig, hade dessutom ingen tid för att sammanställa det.» (Ganska givande)
- stol för ett rum,» (Ganska givande)
- Skinn.» (Ganska givande)
- Skinn» (Ganska givande)
- rörelse i vägrummet Tråkigt att missa skinnredovisningen!!!» (Ganska givande)
- VÄGRUMMET» (Ganska givande)
- Skinn» (Ganska givande)
- Skinn. Modevisningen var störtkul!Det enda negativa var att man inte alls hörde något av presentationen i megafonen....» (Ganska givande)
- stol. Kanske skulle väntat till efetr påsk då samtliga var färdiga?» (Ganska givande)
- Säger detta på förhand men är övertygad om att kursens lärare kommer att fortsätta att ge samma konstruktiva kritik som de gjort under de gångna två veckorna.» (Mycket givande)
- Stol för ett rum, Träverkstaden» (Mycket givande)
- Skinn» (Mycket givande)
- Skinn» (Mycket givande)
- Skinn» (Mycket givande)
- Skinn» (Mycket givande)
- SKINN, lite onödigt att ha genomgång både på fm och em, blev lite att spänningen försvann till em.» (Mycket givande)
- hur kul som helst» (Mycket givande)
- Skinn. Catwalken var höjdpunkten.» (Mycket givande)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»2 3%
Godkänt»6 11%
Gott»18 34%
Mycket gott»25 48%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23

- Skinn. För mycket tid gavs åt workshopsen i vecka 1 och för lite tid åt skapandet av det som skulle visas under redovisningen "catwalken". Det var fredagens presentation som var det som gav mest av kursen. » (Godkänt)
- Skinnföreställning var fantastisk!» (Godkänt)
- skinn» (Gott)
- Bra tidpunkt i terminen, intressant och roligt!» (Gott)
- Skinn» (Gott)
- Skinn» (Gott)
- Skinn.» (Gott)
- Skinn» (Gott)
- skinn» (Gott)
- Möbelkurs: Inspirerande och kompetenta handledare.» (Mycket gott)
- Jätteinspirerande.» (Mycket gott)
- stol för ett rum» (Mycket gott)
- Stol för ett rum, Träverkstaden» (Mycket gott)
- Skinn» (Mycket gott)
- Skulle varit en större avslutning med ev en fest och annonseringen av utställningen skulle varit mer omfattande.» (Mycket gott)
- Skinn» (Mycket gott)
- Om möjligt vore det kul att fler kunde få gå möbelkursen, kanske genom att sprida ut kursen över läsåret. » (Mycket gott)
- SKINN, lika rolig och givande kurs som jag hoppats på.» (Mycket gott)
- skinn - precis vad man behövde just nu. En paus från prestationsångesten och lite nya influenser.» (Mycket gott)
- Stol för ett rum» (Mycket gott)
- Mycket givande att få chans att bekanta sig med verkstaden på riktigt, att få se relationen mellan ritning och produktion och resultat samt att jobba med form i 1:1. Men varför inte tidigare, och varför inte för fler än tolv?» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

- Handledarna samt storleken på gruppen.»
- catwalken sista dagen»
- Experimenterandet. Bra lärare :)»
- Skinn: allt.»
- allt, kursen var kanon»
- SKINN: föreläsningar»
- Stol för ett rum, Träverkstaden. Kursen som sådan.»
- Modevisningen såklart»
- Skinn. Uppvisningen bör bevaras men kan ges lite mer tid för förberedelse.»
- Skinn. Skapandet av kläderna och att det blir en show!»
- Rörelse i vägrummet. Stens föreläsning om Lassus var mycket bra. Intressant uppgift.»
- Skinn: Modeshowen.»
- Skinn - Alla delar»
- Filmerna och den teoretiska ambitionen.»
- rörelse i vägrummet Verklighetsbaserat projekt. Friheten att själv utforma ett förslag utifrån olika metoder. »
- Skinn, det fria, kreativa klimatet. känslan att allt är möjligt.»
- SKINN. de fria tyglarna, uppdelningen med 1a och 2a veckan. bra inspirerande föreläsningar. showen i slutet.»
- Skinn: uppdragen på stan. Att göra studier med/på folk ute i stadsrummet.»
- skinn - det ska vara MER!»
- Den fantastiska assistansen»
- Skinn. Bra att den så kallade catwalken gjordes till något mer och något annat. »
- Möbel. Att man har en tydlig idé när man kommer dag ett för att man kan sätta igång att arbeta med en gång och hinna göra något mer avancerat.»
- Skinn. Klädskapandet.»
- att man fick välja mellan olika alternativ på kurser.»
- VÄGRUMMET Allt tycker jag. Kursen borde vara obligatorisk. Gillade att vi för en gångs skull fick ett teoretiskt och historiskt underlag för uppgiften. »
- Skinn. Det slutgiltiga byggandet av kostymerna.»
- Redovisningstillfällena efter platsstudierna. :-)»
- Stol för ett rum: Kursen! Rolig kurs som alla borde få gå. »
- att använda hela ljusgården, samt allafilmer och föresläsningar! väldigt nspirerande!»
- Alla borde få gå möbel. Dela upp kursen, gör vad som helst men alla borde få gå möbel. Väntar man på den kursen i 3 år är det rätt surt att missa den.»
- JAg tycker att valet av möbel, stol, var väldigt givande och troligtvis mer stimulerande än ex. skåp som det varit tidigare. Stol känns som den har en tydligare koppling till arkitektur och till kroppen osv. så jag tycker valet av möbel skall behållas.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

- ge fler möjlighet att delta i denna kurs då intresset är stort. Förslagsvis kan man lägga denna kurs i samband med uppstaskursen i början av året.»
- större budget?ställ större krav på att koppla slutredovisningen till platsen.»
- Skinn: inget.»
- möjligen längre tid innan att förbereda sig.»
- Inte så lång första workshop»
- Alla borde få möjlighet att göra det de vill och inte bli tilldelade en grupp... »
- Kanske variera möbelvalet.»
- Tydligare mål med den första delen»
- Skinn. Mer förberedelsetid för uppvisningen»
- Skinn. Första veckan var lite för seg. Vi hade kunnat göra lite mer saker, uppgifter eller fått mer tid till klädesplagget.»
- Skinn: Mer kommentarer på det gruppen gjort efter Modeshowen.»
-
- Framställningen. Jobba igenom föreläsningarna tydligare, så att de verkligen når/engagerar eleverna. Det säger jag inte för att jag är oinitierad, tvärtom.»
- rörelse i vägrummet Göra det möjligt att både redovisa projektet med berörda, men ändå se skinngruppens redovisning»
- Väg. Lägg redovisningen så vi kan ta del av modevisningen»
- att mer strikt utgå från sina erfarenheter av det sociala flödet på platsen när vi skapar kreationerna. annars blir det dåligt förankrat och svårmotiverat. »
- SKINN, något tydligare kursmål och handling.»
- Det som bör förändras är att kurserna skall vara valbara, dvs. att alla får gå den kurs de valt. Det borde gå att lösa ihop med kurserna i text och teori redan under hösten så att delgrupper kan nyttja snickeriet under fler veckor än de två som är idag. Denna kurs gav mig ingenting, och jag tycker att det är tråkigt att jag ska behöva lägga massa tid och pengar på något som inte hjälper mig i min framtida karriär.»
- Skinn: längre och mer utförlig analys. Disskussion, seminarier, för att få en djupare förståelse för vad man kan lära sig av ämnet.»
- Att fler får läsa den delkurs de vill läsa»
- Skinn. Mer tid för skapande av "klädesplagget". Därav också mer direktiv om hur den faktiskt skulle spegla et utpekad plats i staden. Folk kommer och går under denna kurs. I ett grupparbete blir det lätt att det att det bara är två som jobbar och finns på plats.»
- Alla måste kunna få göra en konstlab som tilltalar en d.v.s alla måste kunna få den kurs man vill ha. Att det under väldigt många år varit så att endast en liten skara i klassen fått möjlighet att göra en möbel utan att skolan ändrat på detta är orimligt. När ni på skolan vet hur många det är som varje år vill har denna kurs borde det ändras på! Stolarna är fina och en merit att ha i sin portfolio. Det känns som att alla borde ha samma rätt att lära sig detta! Dela upp kursen över hela året eller gör på något sätt att alla som vill ska få lära sig! Förövrigt känns veckorna helt inslängda och blir ett stressmoment mitt i kandidatarbetet, som kursen inte har någon koppling till. Lägg den när man inte är stressad.»
- Skinn. Delmoment 1 tog för lång tid och kändes inte så lärorikt. Hade kunnat pressas ihop till en eller två dagar.»
- Fler platser på Snickerikursen som alla uppenbarligen heslt vill gå.»
- Mer teori! Kan inte bli för mycket som jag ser det. »
- Skinn. Mer tid till byggande, kortare första vecka.»
- Akustiken under modevisningen!»
- Stol för ett rum: Fler borde få chans att gå kursen. Ev. Längre tid och gärna schemalagd tid innan för designprocess. »
- organisation kring musik under föreställning, hade vart bättre att inte behöva dela på en låt»
- Att så få får gå kursen. Varför LOTTAS platserna ut på det som troligtvis är grundnivåns populäraste valbara kurs samtidigt som verkstaden står tom andra delar av året? Ett begränsat antal kan vara där åt gången, det är uppenbart, men varför inte sprida ut det över hela kandidatprojektet så att några gör det i början, andra i mitten osv..»

19. Övriga kommentarer

Redogör för vilken delkurs det gäller.

- En mycket givande kurs som varit en av de bästa under utbildningen. Peter och Thabita har varit bland de bästa lärare man kan önska sig.»
- Tyckte att denna kursen var toppen. »
- stort tack till Peter o Tabita. Ni har kompleterat varandra bra.»
- Stol för ett rum, Träverkstaden. Den klart roligaste kursen på länge. Ett skönt avbrott från övriga projekt...»
- I skinnkursen hade vi mycket engagerade och närvarande lärare»
- Skinn»
- Jag tycker det är synd att de tre olika inriktningarna inte är jämlika. De övriga grupperna borde också vara något mer av en designprocess där man får en färdig produkt som man kan plocka med sig hem. De tre inriktningarna borde även vara kopplade till någon form av specifikt material. Tråkigt att de övriga i klassen ska känna avundsjuka och tycka att det är orättvist att vissa får göra möbler.»
- Rörelse i vägrummet»
-
- Se ovan.»
- Bästa konstlaben hittills. Bra uppgift, lagom verklighetsanknytning.»
- Tack för de roligaste veckorna på Chalmers. Så skönt att få se snabba resultat av något man skapar. Alla borde få läsa stolkursen!!!»
- Att fler får läsa "Stol för ett rum"»
- Rörelse i vägrummet»
- VÄGRUMMET: GRYM kurs!»
- Skinn.»
- skinn»
- Eller varför inte förlägga möbelkursen till ettan? Det var påtagligt hur många av de studenterna som bara passerade genom snickeriet för att göra småsaker som tummade på säkerheten så om inte annat så för att läsa sig maskinerna av säkerhetskäl...»


Gäller endast delkurs: Rörelse i vägrummet.

20. På vilket sätt har du reflekterat över begreppen rytm och rumsliga sekvenser?

- Rumsliga sekvenser som upplevs olika beroende på hur fort man rör sig. Hur rytmen förändras med betraktarens rörelse.»
- De har varit viktiga utgångspunkter både i analysarbetet och i arbetet med det egna förslaget. »
- att rytmen kan skapas av olika saker, ex. ljud, visuell eller mental. Att en lång rytm eller sträcka med sekvenser kan innehålla olika delar, och bestå av mer än en rytm som tillsammans bildar en enhetlig rytm. »
- Vi jobbade med olika hastigheter mm. Jag har definitivt fördjupat insikten i rum och sekvenstänkande, genom att lära mej lite om hur vägverket och andra jobbar med sånt.»
- Det var ett givet inslag i uppgiften och kan hända har man funderat över vikten av rytm i rummet och kopplat det till kommande projekt»
- Över huvud taget är det första gången jag reflekterat över det, och tycker att det varit mycket lärorikt. Det har definitivt berikat mitt sätt att se på vägrum i synnerhet, och offentliga rum i allmänhet. Tror att kursen kommer att ha givit användbara verktyg inför kandidatarbetet. »
- vet inte»


Kursutvärderingssystem från