ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Deltidsutvärdering - Logistik M, TEK 125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-16 - 2009-02-20
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: joakim kalantari»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur många kurser läser du den här läsperioden?*

Räkna ej med kandidatarbetet. Räkna med aktuell kurs.

36 svarande

18 50%
14 38%
3 8%
fler än 3»1 2%

Genomsnitt: 1.63

- 2 med kandidat» (1)

2. Hur har du upplevt arbetsblastningen under kursen Logistik M?

36 svarande

för tungt»4 11%
lagom»32 88%
för lätt»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.88

- Praktikfallet har ju tagit en betydande av tiden vilket har gjort att belastningen känns rimlig. Bara de schemalagda timmarna har inte varit speciellt krävande men totalt känns det som en rimlig arbetsbelastning» (lagom)
- Det blir lite mycket när man läser dubbelt, men det är ju helt självförvållat så man kan inte klaga. Och fast man läser 150% takt är det endå en lättare period än många andra. » (lagom)

3. Vad tyckte du om ölspelet?*

36 svarande

mycket bra»21 60%
bra»10 28%
ok»4 11%
dåligt»0 0%
mycket dåligt»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.51

- Både kul och lärorikt!» (mycket bra)
- Vet inte om jag lärde mig så jättemycket men vi hade hur kul som helst!» (mycket bra)
- kul» (mycket bra)
- Men 2 gånger varav en gång med en potentiel konjunkturscykel hade varit roligt.» (bra)
- Ganska dåligt att det var åttor hela tiden, hade varit mer verkligt med lite toppar och dalar...» (ok)

4. Vad tyckte du om praktikfall 1?*

36 svarande

mycket bra»5 13%
bra»18 50%
ok»13 36%
dåligt»0 0%
mycket dåligt»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.22

- Lite otydliga frågor» (bra)
- Fem personer kanske är en för stor grupp, vi skulle ha klarat oss på 3-4, mer jobb per person men effektivare sådant. Så stort är inte fallet» (bra)
- Mer konkret handledning och utbildning om vad som ska inkluderas i ett praktikfall, t.ex. känslighetsanalys. Vi från M har ingen tidigare känsla för denna sortens praktikfall» (bra)
- Alldeles för rörigt och helt sjukt dåligt att handledning och redovisning ligger på kandidattid. Det finns gott om annan tid man kan lägga detta på så att det inte krockar med kandidattid.» (ok)
- dock något för tidskrävande» (ok)
- Uppgiftsförklaringen kunde varit lite bättre tycker jag. PDF:en som gavs kändes hastigt gjord och kunde varit formulerad bättre.» (ok)
- lite splittrat och inte så tydligt som jag hade önskat. Hur man skulle gå till väga framgick inte av frågan, det fanns lite för mycket utrymme för egna tolkningar som sedan visar sig vara fel när man väl ska lämna in det. » (ok)
- lite otydliga frågor» (ok)
- Uppgiften är bra. Dock bör den inte var så pass betygsgrundade som den är, eftersom betyget då även grundas på de resterande fyra, inkompetenta gruppmedlemmarnas insats....» (ok)
- Det skulle bara varigt grupper om två max tre tecknolåger» (ok)

5. Vad tycker du om den handledning som harerbjudits?*

36 svarande

mycket bra»10 28%
bra»18 51%
ok»7 20%
dåligt»0 0%
mycket dåligt»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.91

- Lysande handledare! Det var väldigt skönt med en handledare som faktiskt hjälpte till vid frågor. » (mycket bra)
- Man får den hjälp man söker. Genom mail, snabba möten osv. Mycket bra.» (mycket bra)
- Kanske lite under ok, borde ha spridit ut handledningen under större antal dagar» (ok)

6. Vad tycker du om de ordinarie föreläsningarna?*

36 svarande

mycket bra»6 17%
bra»14 40%
ok»13 37%
dåligt»2 5%
mycket dåligt»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.31

- Bra att man får power-points:en innan.» (mycket bra)
- Lite veligt ibland och varierande tempo.» (bra)
- Fruktansvärt tråkiga föreläsningar» (dåligt)

7. Vad tycker du om de gästföreläsningarna?*

36 svarande

mycket bra»10 35%
bra»9 32%
ok»7 25%
dåligt»2 7%
mycket dåligt»0 0%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.03

- Inspirerande!» (mycket bra)
- Intressanta gästföreläsare som hade mycket att dela med sig av» (bra)
- Killen från VCE var lite för politiskt inkorekt.» (ok)
- Miljöföreläsningen var bra. Föreläsningen från Volvo var katastrof enligt mig. Jag gick efter halva. Föreläsaren pratade mycket om sig själv och om sina personliga åsikter, ibland ganska starka och kritiska, om andra människor som nämndes vid namn samt om företag han jobbat inom. Mer prat om logistik hade varit bättre.» (dåligt)

8. Vad tycker du om de övningarna?*

36 svarande

mycket bra»6 18%
bra»13 39%
ok»10 30%
dåligt»3 9%
mycket dåligt»1 3%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.39

- En så länge har de varit relativt enkelt och bra förklarat.» (bra)
- bra att det blev en extra. Eftersom vi inte har anvisade uppgifter att räkna hemma behövs det nog övningar för att vi ska få en chans att lära oss det. Det kanske borde finnas anvisade uppgifter för övrigt?» (bra)
- Ger inte så mycket» (ok)
- hade inte gjort något om övningarna på de delar som kommer i praktikfallet ligger tidigare. då uppkommer inte lika många frågor i arbetet med pf.» (ok)
- De behöver vara mer strukturerade. Nej, matten är inte svår. Men om man inte vet vad man ska addera eller dividera så är det inte så lätt. Mer teoretisk genomgång och mer strukturerat.» (dåligt)
- KÄnns väl simpla och hade varit bättre om vi disskuterade vad olika faktorer gör för utfall.» (dåligt)
- Det känns som att de kunde ha varit bättre upplagda om man ser ur ett pedagogiskt perspektiv. Sen tyckte jag de var lite korta. » (dåligt)

9. Vad tyckte du om kursadministrationen?*

36 svarande

mycket bra»5 17%
bra»14 50%
ok»7 25%
dåligt»2 7%
mycket dåligt»0 0%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.21

- Kurs pm har uppdaterats ett par gånger, dock de oanvända timmarna avbokats så att Time Edit stämmt bättre eftersom de flesta kollar där för att kolla schemat.» (bra)
- Kurs-pm har flera moment som inte stämmer med vidare info. Det finns bla inlagt tid för redovisning i PF2 som vi har fått vidare info om att vi inte ska ha. Känns illa när man inte lagt ner mer tid på kurs-pm.» (ok)
- Lite risigt att kurs-pm inte stämmer överens med timeedit och att kurs-pm ofta ändrats.» (ok)
- Det är nog det enda i kursen som inte har funkat. Boka av lektioner så det inte är fel i TimeEdit. Lägg inte saker så det krockar med kandidattiden. Och bokningen till handledningen har stängt för fort. Man kan inte boka in nått innan man ens har börjat och vet om/vad man har att fråga om, ge oss lite tid att hinna komma igång. Sen har det dykt upp nya tillfällen lite hipp som happ, rörigt.» (dåligt)
- Väldigt underligt att man inte kan se till att ha timeedit uppdaterat, utan att man ska behöva logga in och kolla om KursPM har uppdaterats.... Också helt offatbart att man planerar in handledning- och redovisningtillfällen på kandidatid. Speciellt då det finns så mycket annan tid som är avsatt för logistiken men som inte används...» (dåligt)

10. Övriga kommentarer

- Hittills en bra kurs!»
- Väldigt intressant kurs generellt, fixar ni bara till administrationen så tycker jag kursen får högt betyg»
- Väldigt rolig kurs!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från