ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TEST The WSC-SD global ESD survey TEST

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-16 - 2009-03-18
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Andreas Hanning»

1. Where do you come from?

3 svarande

Africa»0 0%
North America»0 0%
South America»0 0%
Asia»0 0%
Europe»3 100%
Australia (Oceania)»0 0%

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Concept knowledge

The scale reads: 1: Have never heard about it. 5: Have heard about it and has almost heard too much about it... Answer with the number you feel most suitable.

Matrisfråga

Have you ever heard about
3 svarande

1 33%
0 0%
1 33%
0 0%
1 33%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Do you know what
3 svarande

1 33%
0 0%
1 33%
1 33%
0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Do you have any courses in sustainable development at your university?
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 66%
1 33%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Have you attended any courses in sustainable development?
3 svarande

1 33%
1 33%
0 0%
0 0%
1 33%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Study field

3 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Politics»0 0%
Social sciences»1 33%
Engineering sciences»3 100%
Business»0 0%
Law»0 0%
Medical sciences»0 0%
Other»1 33%

- Architechture» (Engineering sciences, Other)

4. What questions do you want to have here?

This is just a test questionnaire and we are working on developing a questionnaire with good questions (not like these). What would you like to see in that questionnaire?

- I want to have more normal questions.»
- Do you think the world of scientists are exaggerating the bad condition the planet is in? What would get you interested in SD? What do you think is our biggest challenge when it comes to the environment?»
- What would you rather have most of in a SD course? 1. Theory, statistics and policies 2. Praticical application 3. Approach and mindset to problems»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.53
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från