ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 AMU010 Bärkraft, byggande och planering 09, AMU010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-04-01
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Michael Edén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter kursen förväntas studenten kunna
–, söka, bearbeta och kommunicera information inom fältet byggande för hållbar utveckling.
Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»34 65%
Mycket bra»17 32%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3

- behöver öva mer för att göra det bättre och därmed kunna ta ta det på ännu större allvar. » (Ganska bra)
- jag vet ugnifär hur jag kan finna informationen. men jag kan inte säga att jag kan allting utantill» (Ganska bra)
- hur lätt man har att finna information är väl också en personlighetsfråga... men kursen gav bra verktyg.» (Ganska bra)
- Jag tror att man åtminstonde känner till vad som utgör hållbar utveckling och på så sätt kan söka information och t.ex. se på källan kritiskt. Inget att tillägga.» (Ganska bra)
- Tycker vi fick en bra start i att börja söka information på egen hand» (Ganska bra)
- Häftet vi fick för detta ändamål var oslagbart!» (Mycket bra)
- Det var svårt att få tag på information under de förutsättningar vi hade men vi lärde oss hur man går tillväga. Bra att lära sig hur man söker böcker på A-biblioteket.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter kursen förväntas studenten kunna
- beskriva samband mellan byggande och miljöanpassning.
Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»33 63%
Mycket bra»17 32%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28

- var ju alldeles nytt innan, och jag har lärt mig massor men behöver verkligen öva mer på det.» (Ganska bra)
- Kopplingen mellan byggande och miljöanpassning har inte varit jättetydlig. Mer fokus har legat på energiförbrukning vid användandet av byggnaden snarare än byggandet.» (Ganska bra)
- "kunna beskriva samband" - till en viss grad ja.» (Ganska bra)
- Kursen var väldigt stressig och därav var det svårt att fundera och låta ny kunskap sjunka in. För mycket föreläsningar var instoppade och tiden för eget tänkande och reflektion som är nödvändig för att man ska kunna ta till sig ny kunskap, var närmast obefintlig. Det var tråkigt för ämnet är verkligen intressant.» (Ganska bra)
- fast hur mycket jag eg har förstått vet ju inte jag...» (Mycket bra)
- Särskilt helhetstänkandet och vilken roll man som arkitekt spelar i projektering och byggande. jag tror också att man fått en närmare relation till byggbranschen. man kan också motivera och propagera bort alla dåliga rykten om allt vad miljöanpassning innebär. Att det skulle vara krångligt osv.» (Mycket bra)
- i alla fall i teorin. Sen är väl praktiken något helt annat...» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter kursen förväntas studenten kunna
- återge grundläggande begrepp och beteckningar.
Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»31 63%
Mycket bra»14 28%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.2

- Jag har lärt mig väldigt mycket, men det som jag kommer komma ihåg bäst är det jag skrivit om själv. Begrepp som är hopkopplade till andra områden som vi behandlar i vår rapport kommer jag ha hört och veta lite om. Tiden har inte riktigt funnits att sätta sig in i dem helt. Men, jag är sugen på att läsa in mig, intresserad av ämnet i sin helhet, och ser fram emot nästa hållbarhetskurs! » (Ganska bra)
- Relativt bra. Man kanske inte ännu kan tillämpa alla fakta och på rak arm rita upp ett hus, men man kan föra diskussion och förstå tankegångarna bland andra arkitekter.» (Ganska bra)
- svårt att veta vilka som är grundläggande beteckningar..» (Ganska bra)
- eftersom arbetet är uppdelat och tiden rätt knapp så är nog kunskapen om begrepp och beteckningar rätt spridda, men grundläggande..visst.» (Ganska bra)
- tror jag. » (Mycket bra)
- I kurslitteraturen vi hade till godo och i vårat researchmaterial, användes begrepp och beteckningar, rörande ämnet, flitigt. Detta gjorde förstås att de fastnade. » (Mycket bra)
- Vissa begrepp, som U-värde och LCA, har nog inte fastnat ordentligt hos alla då de aldrig blev grundligt förklarade» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Efter kursen förväntas studenten kunna
- ge exempel på och motivera principer eller lösningar på miljöanpassad arkitektur.
Hur väl uppfyklldes detta mål.

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»7 13%
Ganska bra»26 50%
Mycket bra»18 34%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.17

- Kursen lider av samma probelm som handikapp-kursen. Den fokuserar på ett oerhört smalt område. Jag förstår inte alls varför man väljer att fokusera enbart på villor. Det är väl inte bara där miljöförbättringar måste ske? Varför inte sätta miljöanpassad arkitektur i ett större sammanhang? Varför ska vi snöa in oss på hur passivhus fungerar? Det tar inte speciellt lång tid att ta till sig det ifall man nu behöver veta detta.» (Mycket dåligt)
- för att avgöra vilken lösning eller princip som lämpar sig bäst måste man väga in så många faktorer. faktorer inom områden jag inte kommit i kontakt med förut.. så det kändes svårt att på så kort tid kunna känna att man verkligen vägt in allt i sina påståenden.. » (Ganska dåligt)
- Främst på grund av att jag upplever brachen som kluven i den här frågan, är jag fortfarande inte säker på vad som är bra eller dåligt, med tanke på milljöanpassad arkitektur. Om det inte är så att brachen är kluven, så har kursen varit "luddig" i sin information.» (Ganska dåligt)
- vi har lärt oss mycket om passivhus iaf.» (Ganska bra)
- Vissa exempel var ständigt återkommande genom hela kursen» (Ganska bra)
- Se kommentar på fråga 2» (Ganska bra)
- michael kan mycket på detta område..» (Mycket bra)
- Många lärorika föreläsningar i ämnet, speciellt den om solenergi med johan Svahn.» (Mycket bra)
- Gästföreläsningen var makalös! Där kom en internationell synvinkel in. det var förståss inte inom kursen, men något liknande kunde komma med i fortsättningen.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Lärandemål 5

Efter kursen förvänas studenten kunna
–, driva eller delta i skrivandet av ett miljöprogram för ett givet projekt.
Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»14 27%
Ganska bra»30 58%
Mycket bra»6 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.8

- Känns som att vi inte arbetat med det alls. Vi har endast läst miljöprogram men ej arbetat med att driva eller delta i skrivandet av ett sådant.» (Mycket dåligt)
- Det har vi inte övat på. Dock så kommer det givetvis gå lättare nu när kursen är genomförd.» (Ganska dåligt)
- Vi fick snarare exempel på hur det kan se ut än att verkligen lära oss hur man gör, tex genom föreläsningar eller övningar.» (Ganska dåligt)
- skriva miljöprogram var väl förra årets uppgift? efter vårt projekt går det nog att genomföra, men kursen har inte gett någon specifik träning i att skriva miljöprogram» (Ganska dåligt)
- ja, men kanske inte helt på egen hand.» (Ganska bra)
- ja man kan ju alltid försöka..» (Ganska bra)
- jag lärde mig mest om passivhus och inga alternativa metoder till detta.» (Ganska bra)
- Tiden för skrivandet var alldeles för kort för att man skulle kunna ta till sig uppgiften ordentligt. Det krävs mer tid för att man ska kunna reflektera och diskutera. Reflektion och diskusion är i sin tur grunden till lärande. » (Ganska bra)

6. Är målen rimilga i förhållande till dina förkunskaper

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen är rimilga»48 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Jag kan tycka att kraven var lågt satta, men samtidigt får man tänka på att det var en väldigt kort kurs. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- med undantag för fråga fyra där jag inte känner att jag i många fall inte skulle lita på mina förslag till lösningar.. » (Ja, målen är rimilga)
- eller kanske lite låga. men målen är mycket luddiga o det är svårt att veta hur mycket man eg har lärt sig...» (Ja, målen är rimilga)
- Inget att tillägga.» (Ja, målen är rimilga)
- Jag har lärt mig det som stod under målen» (Ja, målen är rimilga)

7. Är målen rimilga i förhållande till kursens omfång och poängantal (4,5 hp)?

52 svarande

För lätta mål i förhållande till omfång och poäng»1 1%
Rimliga mål i förhållande till omfång och poäng»45 86%
För höga mål i förhållande till omfång och poäng»6 11%

Genomsnitt: 2.09

- Det är rimligt, men som kursen är upplagd nu har man ingen chans att uppfylla de här målen.» (Rimliga mål i förhållande till omfång och poäng)
- Målen är rimliga men det var svårt att få tiden att räcka till. Men sammanhängande tid med gruppen hade varit bra.» (Rimliga mål i förhållande till omfång och poäng)
- Det var ganska tidskrävande men helt ok.» (Rimliga mål i förhållande till omfång och poäng)
- Jag tyckte man lärde sig förhållandevis mycket på en 4,5poängskurs» (Rimliga mål i förhållande till omfång och poäng)
- för att enbart vara 4.5p ligger arbetsmängden precis under övre gränsen.» (Rimliga mål i förhållande till omfång och poäng)
- Ämnet känns alldeles för viktigt med tanke på dagsläget i världen och därför borde en större vikt läggas vid detta ämne.» (För höga mål i förhållande till omfång och poäng)
- samma här att under rådande tidsperspektiv kändes det inte rimligt att med mina förkunskaper kunna ha en pålitlig åsikt om många principer och lösningar.. » (För höga mål i förhållande till omfång och poäng)
- Mycket lite tid till rapporten. Mycket stressigt. Antingen bör rapporten vara mindre eller avsätta mer schemalagd tid till den.» (För höga mål i förhållande till omfång och poäng)
- Inte allt för höga, men mer att man kanske hade behövt en extra vecka bara. » (För höga mål i förhållande till omfång och poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och informationssökningsövngen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»19 36%
Ganska stor»24 46%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.63

- även om den var intressant. » (Ganska liten)
- Kurslitteratiuren var jättebra men informationssökningen var väldigt basic, tror att dom flesta i klassen vet (eller borde veta) hur man söker efter en bok på biblioteket och internet. » (Ganska liten)
- informationssökningsövngen höll låg nivå. Litteraturen tycker jag var nyttig. Information som alla människor bör uppdateras med. » (Ganska liten)
- kurslitteraturen - mkt bra, informationssökningsövningen - överflödig, för min del.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har varit bra, informationssökningen mindre bra men ändå nyttig. Dock så måste jag säga att kurslitteraturen var hade ett väldigt snävt fokus.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen mycket, informationssökningen lite grann» (Ganska stor)
- I det inledande skedet var det användbart. Sen spelade handledaren en större roll.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har varit bra och lärorik men väldigt stort omfång i ämnet. Tiden har inte räckt till att gå igenom allt men listan kommer säkerligen komma till användning senare och är väldigt bra att ha även efter denna kurs.» (Ganska stor)
- Stigfinnar boken var riktigt bra! » (Mycket stor)
- Viss litteratur kändes dock inte så uppdaterad med källor från 80-, och 90-talen. Finns det inte mer uppdaterat?» (Mycket stor)
- Det var bra att både "stigfinnare" och "vägvinnare" togs upp i kursen. Jag saknar däremot litteratur som ställer sig kritisk till passivhus, eftersom jag hört mycket negativt om dem av diverse människor. Jag tycker att det hade speglat opinionen bättre om sådan litteratur funnits med.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har handledning, föreläsningar och studiebesök varit för din ilärning?

OBS! Namnge inte personer eller företag! Ge ett övergripande svar.

52 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»8 15%
Ganska stor»22 42%
Mycket stor»18 34%

Genomsnitt: 3.03

- Bussresan var en katastrof (i varje fall i den grupp jag var i). Lite och dålig imformation under resan. Lite tid på varje ställe. Mycket dötid i bussen emellan studieobjekten.» (Mycket liten)
- handledningen och föreläsningarna var givande men studiebesöket kunde i mitt fall ha kvittat.. men jag hörde ändå om elever som fått ut mycket av sina studiebesök.. » (Ganska liten)
- Handledningen och vissa föreläsningar var jättebra, men övergripande kändes det som mycket dåligt disponerad tid.» (Ganska liten)
- Jag lärde mig mest genom litteraturen och diskussioner med kamrater.» (Ganska liten)
- Många av föreläsningarna har för mig varit helt meningslösa. Oinspirerande talare som upprepar vad föregående talare sagt som i sin tur talar om saker som alla redan vet. Jag lämnades törstande efter färsk och mer specifierad information. Att vår jord genomgår en klimatförändring har knappast någon missat, inte heller att CO2-utsläppen ökat. Kom igen, engagera föreläsare som har något nytt att rapportera. Däremot vill jag ge en eloge till föreläsningen om vattenreningsfrågan, bra och ny information för mig. Studiebesöket på det här "stället" vid kappellplatsen var också mycket intressant. Även handledningen var givande och gav en viss trygghet.» (Ganska liten)
- Det enda som varit dåligt var studiebesöket (bussresan) som i förhållande till de andra gruppernas besök gav alldeles för lite kött på benen.» (Ganska stor)
- Bra handledare, speciellt på seminariet. Vissa föreläsningar tog upp samma saker.» (Ganska stor)
- föreläsningarna har varit mindre bra. handledningarna har varit väldigt bra. Studiebesöket var också givande.» (Ganska stor)
- Även här varierad nivå. Studiebesök låg nivå. Handledning och föreläsningar har varit ok. Gästföreläsning höll högst kvalitet. » (Ganska stor)
- bra föreläsningar, sådär studiebesök(lite väl ytligt)» (Ganska stor)
- Handledning och föreläsningar mycket bra, studiebesöket var ett mycket bra initiativ men kunde varit otroligt mycket bättre.» (Ganska stor)
- Väldigt bra handledare. Gav bra konstruktiv och snabbt feedback på vårt material. » (Ganska stor)
- handledare bra, studiebesök dåligt» (Ganska stor)
- Studiebesök var mer lärorikt än föreläsningar. Det var för många föreläsningar. Lika mycket information hade vi kunnat få av färre föreläsningar. Färre föreläsningar hade också är också en förutsättning för att vi ska kunna ta till oss informationen. » (Ganska stor)
- Absolut nödvändigt.» (Mycket stor)
- bra mix» (Mycket stor)
- Handledningen har varit väldigt bra. Ritsals-assistenten har varit ett starkt stöd och visat stort engagemang som motiverat oss. Föreläsningarna har varit intressanta och lärorika men schemat har varit ganska tajt och späckat med många föreläsningar. Studiebesöket kan verkligen förbättras på många punkter. Det var bra att besöka objektet och få uppleva det i verkliga livet, men vi skulle gärna se att vi fick mer information på plats och kanske få gå in. Inomhusklimatet exempelvis kändes som en central punkt vi skulle vilja arbeta med.» (Mycket stor)
- Vi hade jättebra handledning och även många intressanta föreläsningar. Även studiebesöket underlättade genomförandet av uppgiften.» (Mycket stor)
- Handledningen har varit superb och välbehövlig. Föreläsningarna var inspirerande.» (Mycket stor)
- egnahem gav en bra och informationsrik föreläsning dels om hur de byggde och deras miljömål men även genom ett utifrånperspektiv och i förhällande till andra byggnader. bra! » (Mycket stor)
- Studiebesöket hos (företag på g) var mycket bra. Arkitekterna var tillmötesgående och hade mycket att säga och visa. » (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 19%
Ganska bra»28 54%
Mycket bra»13 25%

Genomsnitt: 3.05

- väldigt rörigt.» (Ganska dåligt)
- Just ändringsbesked fungerade sådär, vid några tillfällen var det flera olika tider/salar på aktuella scheman.» (Ganska dåligt)
- Det var helt enkelt för mycket information. Program och liknande behöver kortas ner och lyfta fram det viktiga.» (Ganska dåligt)
- förvirringar i olika scheman, brist på förklaring var man skulle titta. ändring av föreläsningar o salar» (Ganska dåligt)
- väldigt virrigt schema, otydligt!» (Ganska dåligt)
- kursPM var relativt svårtytt.. » (Ganska bra)
- Förvirrande med dubbelbokningar.» (Ganska bra)
- Det som man kan invända på var alla gruppindelningar och olika scheman. Dels kanske alla var ovana med den uppbyggnaden, dels var det väldigt stökigt. Lite organiserat kaos. "Före du läser schema X, se bilaga 2 före bilaga 1. osv." Kunde försöka förenkla detta till nästa år.» (Ganska bra)
- bra med föreläsningar upplagda snabbt på studieportalen. Lite rörig tidplan, tillsammans med andra kurser vi hade samtidigt. » (Ganska bra)
- ibland var det lite rörigt med information om ändringar.» (Ganska bra)
- klockrent.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»18 34%
Mycket bra»18 34%
Har ej sökt hjälp»10 19%

Genomsnitt: 3.57

- vi fick ingen som svarade på våra frågon. det var nog den dåligaste information som jag någonsin fått!det var värdelöst att åka runt i buss! varje grupp borde ha tilgång till egen bil!det borde väl chalmers ha råd med!!!!!» (Mycket dåligt)
- Handledaren var verkligen hjälpsam och ett bra inslag i kursen.» (Ganska bra)
- Kunde varit mera tid i början av skrivandet. Vår grupp kom lite på sidovägare i början. Vi missförstod vad som skulle stå i rapporten. Vi fick alltså göra en kovändning och någon dag gick åt i onödan. men, allt ordnade sig till slut. » (Ganska bra)
- Ritsals-assistenten fungerade väldigt bra i denna fråga. Vi kunde i princip kontakta henne närsomhelst via mail.» (Mycket bra)
- Bra med handledare.» (Mycket bra)
- Mycket givande tack vare den kunniga assistenten.» (Mycket bra)
- Vår handledare var oerhört kunnig och duktig på att förklara saker för oss. Anställ honom igen! » (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»6 11%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»26 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- personer i min grupp dök inte upp. de kom i slutet avdagen och tog en fika. det borde vara närvaro alla dagar.den som är grupp ledareborde skriva ett schema om alla mötestider, det underlättar då om någon skulle vara sjuk en dag. då vet han/hon även om den varit borta när de skall träffas nästa gång!» (Mycket dåligt)
- Detta har förstås ingenting med kursen att göra. Grupparbetet som sådant var en bra idé. Jag passade helt enkelt inte in i gruppen, utan kände att jag "satt på en kälke i grus". Hade betygen varit graderade, skulle jag fått panik.» (Mycket dåligt)
- Har varit en del svårigheter i gruppen som dock löstes.» (Ganska dåligt)
- Vår grupp fungerade inte så bra men vi gjorde vårt bästa för att överkomma olikheterna och problemen.» (Ganska dåligt)
- Det är lite svårt att arbeta i så stora grupper. » (Ganska bra)
- bättre än väntat i en så stor grupp.» (Ganska bra)
- Det är svårt att sammarbeta när många ligger på olika engagemans nivå. Krävs en stark ledare som "tar tag" i sittuationen. » (Ganska bra)
- man kunde ha blandat med olika ritsalar. Vi kände varandra ganska väl, vilket gjorde att många blev mindre "seriösa", lite för bekväma så att säga. » (Ganska bra)
- alltid svårt att vara stora grupper, men jag är glad att vi inte va hela ritsalen som det tydligen tidigare har varit» (Ganska bra)
- Över förväntan med tanke på de kanske lite väl stora grupperna!» (Ganska bra)
- Samarbetet gick över förväntan. » (Mycket bra)
- Kanske lite för stora grupper för att få ut ett så bra resultat som möjligt. Men självklart lärorikt i långa loppet. » (Mycket bra)
- vår grupp var ganska liten, eftersom det sitter relativt få (13 pers) i vår ritsal. Större grupper om över 7 personer verkade ha mycket svårare att samarbeta. Man kanske ska begränsa gruppdeltagarantalet till 6 pers nästa år? » (Mycket bra)
- I största delen av gruppen väldigt bra, men det fanns givetvis folk i gruppen som gjorde väldigt lite och som inte uppdaterade på den gemensamma g-mailen.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»5 9%
Godkänt»9 17%
Gott»26 50%
Mycket gott»9 17%

Genomsnitt: 3.68

- av innehållet är mycket gott , av organisationen dåligt. » (?)
- jag har aldrig varit med om så dålig information. om man håller i en kurs måste man se till att det finns information. jag har heller aldrig varit med om så dåligt grupp arbete.» (Mycket dåligt)
- En mycket stressigt arbete med lite information om själva studieobjektet. Det skulle ju ha varit MYCKET bättre att få ett studieobjekt på något intressant hus i något annat land om informationen redan fanns på internet. För när informationen uteblir och man inte får information på objektet missar man ju poängen med att ha ett hus i närheten av göteborg. För som det blev nu så lärde man sig mycket lite av att åka och titta på ett hus och sedan inte få info om det. Opponeringen kunde ha utformats bättre (för visst måste det väl vara meningen att respondenten ska bemöta opponenten och skapa en dialog?).» (Dåligt)
- Introduktion och ritsalshandledare får godkänt med god marginal. Tyvärr kan jag ändå inte ge kursen godkänt eftersom jag upplevde att alla föreläsningar utom två, var slöseri med tid. » (Dåligt)
- Ämnet är mycket intressant men p.g.a alldeles för stor tidspress och bristen på tid för reflektion och diskusion misslyckades kursen att lägga grund för ett fortsatt engagemang.» (Dåligt)
- Som sagt, varför bara fokusera på en teknik dvs passivhus? när man samtidigt proklamerar att man "inte ska fastna i tekniska lösningar" så har helt plötsligt alla i vår klass blivit inkörda på värmeväxlare och solpaneler.» (Godkänt)
- Jag tror att man skall vara mer tydlig i sitt presentation av kursen. Frustrationen blev stor då man fastnade vid ett moment och inte kom vidare med uppgiften. Sammarbetet inom grupp, informationsök osv förlorade lite fokus. » (Godkänt)
- Jag lärde mig mer om att skriva och hitta information än om bärkraftigt byggande.» (Godkänt)
- det var en väldigt intensiv kurs, ibland lite öfr intensiv. Det känns som man inte orkar ta in allt och glömmer hälften. Jag skulle vilja ha mer föreläsningar i ämnet utspritt över hela året så man blir uppdaterad och påmind. » (Godkänt)
- det var roligt att som omväxling skriva och jobba i grupp.. man blev dessutom väldigt insatt i "miljötänk", vilket jag tror är viktigt att man blir tidigt i utbildningen,, jag hoppas dock att man påminns under utbildningens gång. » (Gott)
- Utan informationssökningsuppgiften hade kursen fått mycket gott betyg!» (Gott)
- Väldigt nyttig, lärorik och ett viktigt ämne, mer av det!» (Gott)
- En intressant och lärorik kurs som troligtvis hade blivit ännu mer givande om vi hade haft ett bättre och närmare samarbete med företaget bakom vårt objekt.» (Gott)
- väldigt bra kurs att ha, mycket relevant att lära sig om hållbar utveckling och hållbart byggande. det är väldigt viktigt för vårt framtida yrkesverksamma liv.» (Gott)
- Jag vill ha fler kurser i hållbar arkitektur! Spännande. » (Mycket gott)
- bra att den var så här tidigt, i ettan!» (Mycket gott)
- Mycket intressant ämne» (Mycket gott)
- Jag är väldigt intresesrad av området och tycker att det har varit utvecklande och lärorikt både för de med mycket förkunskaper och de med mindre» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledningen. Vi fick mycket hjälp från vår handledare»
- föreläsningarna»
- själva rapportskrivandet. »
- fallstudien»
- Det var ett bra tempo!»
- att besöka platsen. det var den enda info som vi kunde få om vårat projekt. vikunde se platsen och vi fick en uppfattning av hur det var i området! »
- Om man ska ha kvar uppgiften: handledarna. Det var bra att ha någon att fråga om saker. »
- innehållet. =) studiebesöken»
- Kurslitteraturen»
- Handledarna, föreläsningarna, infosök.»
- Kursen. »
- Studiebesök och bra litteraturseminariet»
- Själva grundidén med analys av befintlig bebyggelse ur hållbarhetsperspektiv, mycket bra. Nyttigt att få göra ett projekt i grupp.»
- Verkliga studieobjekt»
- Verklighetsförankringen»
- tid med handledare!»
- formen»
- upplägget»
- Antalet handledningstimmar, variationsrika föreläsningar.»
- Koyaanisqatsi. Besöket på ekocentrum var inspirerande också.»
- Det mesta var bra, framförallt studiebesök på ekocentrum»
- det var bra storlek på grupperna, bra utdelat med handliningstid. »
- möte med arkitekterna och studiebesöken samt handledningen»
- Arbetet var av godo och man lärde sig mycket.»
- Ekocentrum»
- Att varja grupp har en handledare, detta var givande och inspirerande»
- Kursen, informationssökningen, studiebesök, kurslitteraturen.»
- Grupparbete, studiebesök och assistent. »
- Storleken på grupperna var lagom. Handledaren. Inledningen av kursen med litteraturseminariet. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dehus som man studerade. Man skulle kunna välja exempel som är mer intressanta.»
- Oppositionen tyckte jag var lite otydligt gjord. Jag tror att jag hade fått ut mer av den om jag haft möjlighet att läsa alla andra rapporter före. Det kan ju bli lite mycket text dock.. Det kan också lösas genom att alla får tydliga direktiv om att presentera innehållet i rapporten tydligare, istället för hur de har arbetat och valt att göra sin disposition. Sen tycker jag även att alla borde få möjlighet att åka med bil ut till sina projekt, för att få mer tid där. »
- Ingen bussresa till platser där man ges 5 min att studera sitt objekt. Att sedan lägga ansvaret på en person att svara på faktaenkäter från 6 olika grupper är dessutom orimligt.»
- få tillgång till bättre information. få intressanta hus som man kan ha som förebilder, t.ex. är det bättre att kolla på ett hus i tyskland som man ka hitta mycket info på nätet om, än att ta en snabb busstur FÖRBI husen vi nu studerade utan att kunna gå ut och kolla»
- studiebesöket, att (i mitt fall) så många åkte till sammma platser. det kändes heller inte helt objektivt att så många grupper skrev om byggnader av samma entreprenör.. »
- fokuseringen på passivhus. Det får gärna talas mer generellt om miljö och husbyggande, mer visionärt. Specifika tekniska lösningar är sällan speciellt komplicerade att sätta sig in i ändå.»
- varje grupp skall ha lika villkor!!!!ingen grupp skall få bättre föreläsningar än andra!»
- Arbetsupplägget. Det gjorde att all tid gick åt till att vara förvirrad, stressad och osäker. Planeringen var helt orimlig- vi hade bara ett par dagar mellan att vi fick uppgiften och att vi skulle lämna ett utkast till handledaren. Man hade lärt sig mycket mer om miljö och hållbart byggande om det inte hade varit en så ostrukturerad uppgift.»
- schemat. svårt att göra ett bra med så många olika grupper men det var verkligen inte lättytt... alla grupper bör få lika mycket tid för sitt arbete o man ska inte förutsätta att vi har tid o ork att jobba mer än heltid. upplevde starkt att grupparbetet förväntades bli större/bättre än man kan lyckas med på den schemalagda tiden. ingen idé att utbilda oss om vi ändå bara klappar ihop. »
- Lite annorlunda planering, fler av föreläsningarna i början och mer sammanhängande tid med grupparbetet.»
- själva idén med att undersöka ett projekt är jättebra, men kanske att man ska försöka välja projekt som man kan få lite mer information om. i varje fall snabbare. ev lite mer uppdaterad litteratur om det är möjligt.»
- Bättre studieobjekt.»
- studiebesöket»
- Tiden. Det tar tid att göra ett grupparbete och även om grupperna i år var mindre än tidigare är det fortfarande en stor grupp. Skrivtid behövs avsatt - för att komma på samma plan i gruppen.»
- Schemat var tight och gjorde det svårt att göra ett seriöst arbete. Uppgiften var luddigt formulerad -kunde stramas upp.»
- Indelningen inom ritsalarna och mindre svårtolkat schema.»
- Rapportens upplägg/omfattning. Bussresans upplägg. Informationstyngden på informationsgivaren bör minska så att någon slags information orkar leta sig fram INNAN rapporten är klar.»
- Information om de enskilda projekten bör vara mer utförlig och man bör ha möjlighet att få svar på de frågor som inte det utdelade materialet. Ett bättre alternativ skulle vara att man får materialet och möjlighet att gå igenom det innan själva studiebesöken.»
- Bättre organisation med studiebesöken, mer information! »
- gruppstorleken och kanske större frihet i utformandet av uppgiften»
- det borde inte krocka med andra kurser. Det blir jobbigt. Många jag pratade med var helt slut.»
- Ifall en rapport ska skrivas som grupp, bör alla deltagare ha förkunskaperna som är nödvändiga för rapportskrivning. Tyvärr är det tydligen orimligt att alla redan förstår det som en rapport med källor innebär.»
- Mindre grupper, mer engagerade företag om det går att hitta.»
- Vet inte.»
- Alldeles för spretiga mål i förhållande till vad uppgiften syftar till.»
- Objekten som studeras, använd nyttigare exempel och framförallt ett bättre studiebesök där man kan få gå in och titta och fråga. »
- inte lika många långa föreläsningsdagar i rad, inte börja klockan åtta. »
- struktur i schema. föreläsningar som den med walter unterrainen är intressanta kanske fler liknande såndana föreläsningar»
- Nya föreläsningar. Finns inga bättre skulle jag föredra att de flesta av de befintliga plockades bort, så att man fick mer tid till rapporten.»
- Hade varit roligare med arbetet om gruppen själv fick välja en byggnad.»
- de bostadsbolag som inte kunde ge information eller en vettig rundtur på byggnaderna.»
- Mer utförliga studiebesök hade varit intressant»
- företags inställning»
- Färre föreläsningar och mer tid för gruppen att reflektera och diskutera.»
- Man ska kunna få information på något annat sätt också. Man ska inte bara vara beroende av en källa (Ett företag på E i vårt fall)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bättre information från bostadsbolagen (ett företag på E)om deras objekt. Det vore bra om kursen blev större och det fanns mer tid till projektarbetet, med samma mängd föreläsningar, studiebesök osv.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- flera grupper fick ganska dåliga studiebesök med lite möjlighet att ställa frågor och få information. För min grupp som fick träffa folk från G... ark fungerade detta dock utmärkt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- grymt dålig kurs upplägg»
- Den här kursen fungerar inte som den är upplagd nu. Naturligtvis är det viktigt att prata om miljö och hållbart byggande men på det här sättet kommer man aldrig att känna nån entusiasm inför det- hela uppgiften kändes bara otroligt tung och stressande eftersom vi fått bristande instruktioner.»
- mycket bra, viktig o intressant kurs men försök att anlägga ett litet studentperspektiv på tidsdispositionen.»
- Hade varit bra med en kort beskrivning på vad som förvantas av rapporten i t.ex. sidantal, innehåll, språk etc. Detta för att lättare komma igång med uppgiften istället för att behöva kolla i äldre arbeten.»
- viktig kurs.»
- Föreläsningarna var över lag mycket bra och jag känner att jag har lärt mig mycket på dem men det blir väldigt tajt om man samtidigt som de heldagarna ska försöka skriva ett grupparbete. Jag har känt mig väldigt stressad. Kanske skulle också studieobjekten kollas lite bättre innan kursstart så att när vi väl får dem faktiskt kan få en del av den information som behövs för att man ska kunna känna att man kan utföra uppgiften.»
- Kursen har mycket stor potential men faller igenom på flera punkter.»
- positiv känsla av att göra något viktigt. Kursen kommer antagligen genomsyra våra arbeten i framtiden, något annat vore underligt!»
- skönt med en lärare som vet vad han pratar om. känns tryggt.»
- inga»
- Nej.»
- Trevlig intensiv kurs som gav mig insikt om att man kan klara en så stor uppgift på så kort tid tackvare ett gott samarbete i gruppen. Nu hade inte alla lika tur som jag som hamnade i en nästintill ultimat grupp, vilket är avgörande för att målet ska kunna uppnås inom kursen. »
- Filmen i slutet förstår jag inte heller syftet med. Återigen upprepning av vad man redan har en god känsla av. Jag respekterar alla som tycker att den är vacker och intressant, jag hör inte till gruppen som gör det, men hade kanske uppskattat en 10 minuter lång ihopklippt version. Budskapet är viktigt, men jag har ingen lust att titta på ett flygplan i tio minuter. Jag läste en mycket givande roman under filmens gång och tittade upp cirka var tionde minut, efteråt visade det sig att den hade gett mig lika mycket som de entusieter, jag pratat med, som tittat koncentrerat under hela filmen. En person gick under filmen ut och åt en smörgås och tyckte sig ej ha gott miste om minsta lilla vid återkomsten... Av denna klagosång kan man säkert utläsa att jag är uppenbart fixerad vid tid och inte gillar att lägga den på "fel" saker. Allt ska vara givande, tycker jag!»
- Det är ett stort område och svårt att hinna med allt i en så kort kurs, men det har varit givande»


Kursutvärderingssystem från