ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2007 HT - Matematisk statistik Z3, MVE090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-28 - 2007-11-15
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursadministration och information

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

43 svarande

Ja»37 94%
Nej»2 5%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.05

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

43 svarande

Ja»38 90%
Nej»4 9%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.09

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Tommy Norberg engagerat sig i kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»25 58%
Mycket bra»13 30%

Genomsnitt: 3.18

- Kunde varit handledning av labbarna.» (Ganska dåligt)
- Dåligt med handledning till labbar. det känns som att han struntar att lägga in handlednings tillfällen bara för att han inte orkar.» (Ganska dåligt)
- Vi missade en lektion i början som vi skulle ta igen senare, vilket inte skedde.» (Ganska bra)
- Matlab-hjälp hade varit bra» (Ganska bra)
- En maskin, ingen koppling till oss studenter under kursens gång.» (Ganska bra)
- Bästa matematikläraren vi har haft» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Mycket snabb rättning av duggan och inlämningsuppgifter»
- Funkade bra.»
- Synd att det var tenta på tenta. Att tex inte var 2 dagar mellan matstattentan och systemkonstruktion.»
-
- duggan låg något sent i läsperioden. kursen blev väldigt upphackad pga de två delarna. jag hade hällre haft sammanhängande avsnitt istället för en fördjupningsdel.»
- Kanon allt!»
- Informationen om laborationerna var obefintlig. Exempelvis står det i kurs-pm står det 1 till 2.»


Lärande

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Diskret matematik på gymnasiet. Tidigare matematikkurser.»
- samtliga mattekurser»
- alla mattekurser»
- Tidigare matematikkurser»
- Flervariabelanalys»
- Matte-kurser. »
- Inl. matte»
- matte»
- Matematikkurserna»
- Alla mattekursen, kanske utom linjär algebra»
- Matte kurserna»
- flervariabelanalys»
- Mattekurserna?»
- Flervarialbelanalys»
- matte kurserna»
- Tidigare mattekurser»
- Förlänge sedan. MatStaten borde ligga i samband med övriga mattekurser.»

6. Vilka delar av kursen var lätta?

43 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Stokastiska Variabler»7 16%
Tillförlitlighetsteori»10 23%
Statistikteori»9 20%
”,inget”,»19 44%

- Jag tycker kursen har varit "jämnsvår". Dvs inga delar har varit överdrivet lätt/svårt.» (”,inget”,)
- Allt tack vare Tommy» (Stokastiska Variabler, Tillförlitlighetsteori, Statistikteori)
- De två första veckorna.» ()

7. Vilka delar av kursen var svåra?

43 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Stokastiska Variabler»15 34%
Tillförlitlighetsteori»13 30%
Statistikteori»18 41%
”,inget”,»9 20%

- Tommy FTW» (”,inget”,)
- alla delar har sinna svårigheter.» (”,inget”,)

8. Vilka delar av kursen kändes relevanta?

43 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Stokastiska Variabler»33 76%
Tillförlitlighetsteori»35 81%
Statistikteori»35 81%
”,inget”,»2 4%

9. Vilka delar av kursen kändes irrelevanta?

43 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Stokastiska Variabler»2 4%
Tillförlitlighetsteori»2 4%
Statistikteori»3 6%
”,inget”,»35 81%

10. Skulle något annat lärts ut istället? Kommentera

- mer praktisk applicering»
- Någonting med substans.»


Föreläsningar

11. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- för högt tempo halvvägs in i kursen, för få exempel»
- Var inte på någon.»
- Ok, kanske inte jätte intressanta direkt.»
- Tung teori.»
- Bra»
- Han gick bara igenom boken»
- Rätt sega tyvärr. Jag lärde mig mest med bokens hjälp.»
- Mindre bra. Föreläsaren kändes seg»
- Bra! Lite fler exempel skulle vara bra.»
- Mycket bra. »
- bra»
- ok»
- Bra föreläsningar. Bra med mycket exempel.»
- ok»
- De var bra tyckte jag.»
- Bra, men det gick något fort på slutet. Det kunde gått lite snabbare i början istället. »
- Okej»
- Kanon»
- Bra»
- Kassa»
- Bra»
- Helt OK !»
- för hög nivå»
- Föråldrade. Tillhörde den gammalmodiga skolan, men en dogmatisk föreläsare som lever i en upphöjd värld. Det fanns ingen kommunikation till studenterna. Föreläsaren visade heller inget intresse i att sprida förståelse. Föreläste han för att framstå som en god forskare?»
- Luite förmycket tung teori och förlite exempel »
- jag tyckte dom var bra»

12. Hur många föreläsningar var du på? (%)

- 100»
- 80-100»
- 100»
-
- 15»
- 95»
- 95»
- 100»
- 20%»
- 90»
- 70%»
- 100»
- 99»
- 70%»
- 90%»
- 99»
- 100%»
- 70»
- alla»
- 100»
- 100%»
- 10%»
- 93%»
- 60»
- 100»
- 100»
- 15»
- 90»
- 60%»
- 40%»
- 70»
- 60-80%, fram till duggan.»
- 50»
- 95»
- 50%»
- 100%»

13. Finns det något föreläsaren kunde gjort bättre?

- hållit jämnar tempo, dragit fler räkneexempel»
- Lite roligare»
- Fler verkliga exempel.»
- Förklarat meer istället för att läst innantill»
- Dragit mindre bevis. Förökt få bättre flöde i föreläsningarna»
- Gått igenom färre bevis.»
- Det finns det säkert, men inte som jag kan komma på.»
- vet ej»
- Nej»
- Handlening på MATLAB»
- Allt!»
- Lite mer förklarande exempel»

14. Kommentarer på föreläsningarna

- Ganska tråkiga»
- vet ej»
- Aldrig varit på så många föreläsningar»
- Se fråga 11.»
- Tommy känndes angagerad i kursen vilket gjorde den rolig »
- kapitel 11 12 13 gick lite för snabbt»


Övningar

15. Vad tyckte du om övningarna?

42 svarande

Mycket bra»5 11%
Bra»27 64%
Dåliga»10 23%
Mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 2.11

16. Hur många övningar var du på?

43 svarande

0%»3 6%
25%»3 6%
50%»8 18%
75%»6 13%
100%»23 53%

Genomsnitt: 4

17. Kommentarer på övningar och övningsledare, Sofia Tapani:

- Rolig och pedagogisk!»
- borde funnits lista på uppgifter som är lämpliga att räkna»
- Hade inte alltid full koll på uppgifterna»
- Dåligt att hon inte la upp lösningar! annars bra!»
- Rätt duktig. Lite nervös, men inte så att det störde.»
- slarvig virrig»
- Lite osäker, så det blev lite virrigt ibland. »
- hon e rolig»
- Ganska bra. Räknade dock fel ett antal gånger.»
- Lite ostrukturerat ibland men mestadels bra»
- opedagogisk. skriver oläsligt. Väldigt dåligt och förvirrande med så många egna, påhittade förkortningar. Känns ibland som att hon inte riktigt har koll på vad hon gör.»
- Duktig på att förklara och understryka vad som är viktigt! Ibland skriver du lite otydligt, så då koncentrerar jag mig mycket på vad det står istället för allt annat som är viktigt, så försök gärna skriva lite tydligare. Mot slutet av kursen skrev du mycket tydligare! »
- jag hade gärna haft rekommenderade självstudieuppgifter på varje avsnitt. Det var ibland svårt att hitta de uppgifter som speglade övningarna.»
- Kanontjej, snygga tröjor har hon också»
- Lite osäker på det hon gjorde ibland.»
- bra!»
- Gav heller ingen förståelse. Hade dålig koppling till föreläsningarna. Det måste funnits en brist i kommunikationen mellan föreläsare och övningsledare. Inför övningar i smågrupp.»
- Bra»
- Saknade räkne_stugor på denna kurs.»


Laborationer/Inlämningsuppgifter

18. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna

- Dåligt att det inte fanns någon handledning. Borde legat tidigare»
- De låg för sent på perioden. Man vill hellre tänka på tentan»
- Borde varit handledningstillfälle. Rättningen var lite slumpartad, vissa fick rätt för en sak medan andra inte,»
- Ganska svåra»
- Relativt svåra»
- tentan hade räckt!»
- De tar tid.»
- svårt o koppls till det man läst»
- Helt ok»
- Svåra»
- Dåligt att det inte var nån handledning! Vore dessutom bra med deadline. Lätt att det blir släpande. »
- lite svåra»
- Hopplöst sökande efter ett svar utan ordentligt med kunskap om vad man letar efter. Ligger olägligt i närheten av tentaperioden.»
- ganska obegripliga»
- Bra.»
- Hade gärna fått vara handledning»
- ok»
- Lagom svårighetsnivå. Bra med lite "praktiska" tillämpningar.»
- helt ok.»
- dåliga»
- Bra»
- Bra»
- Tyckte inte om dem»
-
- lärorik»
- Dåliga.»
- Dålig information. De krävde förkunskaper som inte var relevanta för kursen.»
- Inte klar med 2:A än men första var bra »
- hade varit lätare med handledning. man kanske har tänck rätt men utrycker sig lite fel. skule hälre har 4st handlednings tillfällen.»

19. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 1?

-
- Tog tid.»
- mer genomgång i klassen med liknande exempel»
- Helt ok»
- Svår»
- ok»
- sådär»
- Bra.»
- ok»
- Kasst med ingen handledning och en grinig rättare»
- bra»
- Bra att det var automations inriktat.»
- Otydligt »
- Tyckte inte om den, jag förstod aldrig varför vi skulle göra dem.»
- njae»
- Den var ok»
- Bra»

20. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 2?

- Var egentligen bara att skriva av det som visats på föreläsningen. Man förstod uppgiften först efter att man gjort den.. »
- mer genomgång i klassen med liknande exempel»
- Helt ok»
- svår»
- han berättade hur man skulle göra på en föreläsning, om man missade den var inlupen svår att göra»
- håller på nu»
- Förstod inget av del A. Tittade och skrev av det utdelade häftet. Del B var bra!»
- vet inte riktigt om jag lärde mig så mycket på den. Gjorde mest så som det stod i anteckningarna från föreläsningen.»
- Kasst med ingen handledning och en grinig rättare»
- bra»
- Tyckte inte om den, jag förstod aldrig varför vi skulle göra dem.»
- njae»
- Värdelös. Tommy sitter och singlar slant när han rättar uppgiften.»
- Vet ej »

21. Tycker du att du lärt dig någonting från inlämningsuppgifterna? (5 massor 1 ingenting)

43 svarande

6 13%
11 25%
19 44%
6 13%
1 2%

Genomsnitt: 2.65

- Ta bort dessa, eller ersätt dem med andra som man kan ha i börja på läsperioden.» (1)
- Man tog hjälp av nån som redan gjort dem, eftersom man inte orkade sätta sig in i det. Vore bättre att ha nån övning eller så då man var tvungen att sitta med det. » (2)
- Del 1: Lärde mej en hel del. Del 2A: Som sagt, förstod inte speciellt mycket. Del 2B: Kunde i stor utsträckning redan lösa uppgifterna tack vare att jag läst till och gjort tentan.» (3)
- Man lär sig alltid av MATLAB-övningar tycker jag.» (3)
- hadde lärt mig mer om det hade funits handledning» (3)

22. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Kom lite väl sent i kursen. En av dom kunde lagts tidigare. Bra att man fick lov att samarbeta även om inlämningen var individuell.»
- Med tanke på tiden som går åt. Så borde labbarna komma tidigare, så att det blir mer tid att fråga om dem. Avsatt lektionstid behövs, med genomgån, exempel och möjlighet till att frågom labbarna i dataasal.»
- sket med inga handledare.»
- Byt ut dem mot en annan examinationsform.»


Kurslitteratur

23. Vad tyckte du om kurslitteraturen:

Intruduktion to probility an statistics J. Susan Milton?

- ok»
- Engelska och svenska är bra att kombinera»
- Bra. Gick lätt att hitta svar och exempel på problem.»
- nja, halvt bra. »
- Dög.»
- Bra»
- Jobbigt med många uppgifter som är fortsättning på tidigare uppg.»
- Tråkig bok men säkerligen bra»
- jorå, men det känns för sats inriktat!»
- Bra bok! Återanvänd.»
- Helt ok bok»
- Bra»
- Mycket bra. »
- bra, går igenom allt grundligt»
- Helt okej.»
- ok»
- Bra bok! »
- bra»
- Bra.»
- Bra»
- ok»
- seg»
- Bra tydlig bok»
- Bra»
- bra»
- helt OK»
- bra»
- hade hellre haft en svensk bok. Varför har man bara facit till hälften av uppgifterna?»
- Dyr och inget över det särskilda. Byt till svensk litteratur.»

24. Vad tyckte du om kurslitteraturen:

Tommy Norberg: Introduktion till stokastisk simulering, häfte 1/10-04

- läste aldrig»
- Läste inte.»
- Helt ok»
- för svårt fattar inget»
- Fullt tillräckligt.»
- Bra»
- Bra»
- Helt okej.»
- funkar, kanske lite mer utförligt kunnde den vara»
- Läste bara relevanta delar och fattade inte speciellt mycket av det.»
- för teoretisk, förstod inte så mycket»
- något svårläst, men det har nog mycket med kursen att göra.»
- Bra hjälp till inlämningsuppg. »
- Har ej fått»
- läste inte.»
- läste knappt»
- Läste inte det»

25. Vad tyckte du om kurslitteraturen:

Tommy Norberg: Formler och tabeller till matematisk statistik på universitet och tekniska högskolor, häfte 26/8-05

- Mindre bra, kunde vara organiserad på ett mer överskådligt sätt. Beta är mycket bättre.»
- Bra men saknade en del tabeller, dick fanns dessa i Beta så det fungerade ändå»
- Använde inte, tyckte BETA var mycket bättre.»
- Bra»
- Bra, saknade dock vissa formler/delar.»
- Gärna lite mer självklara grejer med.»
- Helt bra formelsamling. Till tentan bör man dock komplettera denna med Beta.»
- bättre med beta, ebhövs ej»
- En del onödiga formler och tabeller då inte allt ingick i kursen»
- OK»
- Bra»
- ok»
- Helt okej.»
- bra»
- Helt okej. Fattades dock endel tabeller som behövdes för att lösa en del uppgifter i boken.»
- rörig. Bra om den vore mer strukturerad. Men bra innehåll»
- Bra.»
- bra»
- Den kunde varit något mer omfattande. Den dög dock bra i kombination med mycket bläddrande i beta.»
- helt ok»
- Kanonhäfte»
- Innehöll det man behövde»
- Bra»
- Finns en klar bugg i den. Det är lätt att läsa fel på sidan "slumpmässigt dra ett antal ur en population". Man måste läsa noga för att se vilken text som hör till vilken formel. Lätt att förväxla med och utan återläggning. »

26. Kommentarer på kurslitteraturen

- Nya saker introduceras som är luriga att ta till sig och att boken är på engelska underlättar inte. En ordlista skulle vara bra.»
- Helt okej.»
- Bra litteratur!»
- Synd att de bara ger svaren på alla udda uppgifter!»
- Dyr och dålig.»

27. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

42 svarande

ja»38 90%
nej»4 9%

Genomsnitt: 1.09


Tid

28. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»11 25%
Cirka 20 timmar»16 37%
Cirka 25 timmar»9 20%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.34

29. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? (timmar / vecka)

Litteraturen:

-
-
- <1»
- Ganska lite.»
-
-
- 40»
- Rätt mycket tid.»
- 20»
-
- 2 tim»
- »
-
- 3 h/vecka»
-
-
- 0.1»
- lite»
- Vet ej»
- För mycket i förhållande till förståelse.»
-
- 3timmar / vecka»

30. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? (timmar / vecka)

Räkna uppgifter:

-
- 10»
-
- Nästan inget.»
-
-
- 60»
- Rätt mycket tid.»
- 20»
- 22»
- 1 tim»
-
- massor»
- 9 h/vecka»
- 14»
- 10»
- 0.2»
- lagom»
- 15 timmar»
- massa tid»
-
- 20 timmar /vecka»

31. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? (timmar / vecka)

Inlämningsuppgifter:

-
- 10»
- 2 under de perioderna»
- Mycket tid.»
- 0.5»
-
- Inte lika mycket tid.»
- 10»
- Gjorde inlämningarna efter kursens slut»
-
-
- ganska mycket»
- 0,5 h/vecka»
- 12»
-
-
- lite»
-
-
- 10 t/v»

32. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? (timmar / vecka)

Totalt exkl schemalagd tid

-
- 25»
-
- 5h»
-
- En hel del faktiskt.»
- 10»
- Ingen aning»
- 15»
- 12 h»
- 20»
- 10»
- 2.3»
- mycke»
- Vet ej»
-

33. Kommentarer på tiden

- Ganska lätt kurs.»
- Detta är en kurs som man behöver jobba en del med på egen hand.»
- ok»
- ok, lagom»
- Det blev mycket att göra på slutet av kursen. »
- innehållet i kursen är dåligt fördelat över läsveckorna. väldigt mycket i läsvecka 3 och 4. Knappt något i läsvecka 5 och 6.»


Pedagogiskt pris

34. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

42 svarande

Ja»6 18%
Nej»26 81%
Vet ej»10

Genomsnitt: 1.81

35. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

42 svarande

Ja»5 11%
Nej»25 59%
Jag vet inte»12 28%

Genomsnitt: 2.16

- haha nomineras han till pedagogiskt pris borde han skänka det till författaren av kursboken!» (Nej)
- Nominera och jag emigrerar!» (Nej)


Tentan

36. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

- Avspeglar bra.»
- njaa»
- ok»
- Nja, kanske borde varit mer på det senare i kursen.»
- Flera tal liknande de på duggan. Inte mycket från fördjupningsdelen.»
- Ja»
- ja.. men för visa att fixerat!»
- Ja, tentan var helt ok.»
- För svår»
- ja»
- mycket svårare än duggan. »
- Gjorde den itne.»
- skrev ej»
- Jovars. Det var dock betydligt mer "visa/härled- uppgifter" på tentan jämfört med vad jag stött på i kursboken. (ca. 30% av poängen på tentan var av denna karaktär)»
- ja»
- Hyfsat.»
- Ja»
- ja, uppgifterna kunde däremot varit mer lika bokens. Det var tur att det fanns övningstentor att lära sig uppgiftsformuleringarna på.»
- Aboslut!»
- Bra tenta, innehöll det man förväntade sig»
- ja»
- Ja »
- Ja»
- bra»
- Hyfsat»

37. Kommentarer på tentan

- för mycket "visa att" som ingengör känns bevis inte så värst relevant, viktigare att kunna räkna på det.»
- Kan vara bra med en engels svensk ordlista på statistiska nyckelord!»
- Bra»
- Kanske några uppgifter där enbart svar krävs»
- för mycket matematik för lite statistik ocg sannolikhet»
- Gjorde den itne.»
- Ganska bra. Tycker dock att "visa/härled-uppgifterna" borde vara färre.»
- bra. lite svårt att förstå vissa frågor.»

38. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

- ok»
- Examinationsformen är helt bra som den är.»
- 2 duggor»
- Tenta fyller sitt syfte»
- Bra att man slapp tentan.»
- ok, bra med dugga.»
- Bra!»
- Bra med dugga som man kan bli godkänd på.»
- Bra»
- Möjligtvis 3 st mindre dugger istället för en stor.»
- Byt ut dem! Hemtenta, projekt eller dylikt. Vilket dock bygger på att kursen byter fokus och blir modern.»
- Hemtenta »


Duggan

39. Vad anser du om duggan? Avspeglas kursinnehållet?

- Ja»
- Ja»
- mjo»
- ok»
- Gjorde ej duggan.»
- Ganska enkel»
- Ja»
- jo»
- Jadå. Surt då man missar på kulplockningsuppgiften som är jätte-basic bara. Detta ledde dock till att jag blev tvungen att göra tentan vilket är bra.»
- Bra»
- ja»
- Mycket bra. »
- ja den första delen»
- Känndes bra.»
- bra (bara för att jag klarade den)»
- Japp!»
- ja»
- Ok.»
- Ja»
- ja»
- bra»
- ja»
- ja»
- NEJ»
- ja»
- Ja»
- Ja»

40. Kommentarer på duggan:

- Bra upplägg, kändes lagom svårt att klara den. Absolut inte självklart men ändå inte uppgifter för att "sätta dit" någon. »
- Hade räckt att man får bonuspoäng till tentan, alltså ej kunna bli godkänd på kursen.»
- Bra chans att avlasta press från tentan»
- Känndes bra.»
- Bra med dugga då man tvingades att ligga i fas. Bra för dem som siktar på 3:a. »
- Bra, lagom nivå på den»
- Mkt lättare att få G på duggan än på tentan rent kunskapsmässigt.»
- bra»


Kursutvärdering/SNZ:

41. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- lösningar till problem!»
- alldeles för lång. Många liknande frågor. t.ex. fråga 42 och fråga 43, vad är det för skillnad på de?»


Kursbetyg

42. Vad tycker du om kursen som helhet? (1 dålig, 5 jättebra)

43 svarande

1 2%
3 6%
19 44%
18 41%
2 4%

Genomsnitt: 3.39

- Intressant kurs. Känns nyttig.» (4)
- Rolig kurs!» (4)

43. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Godkänt»20 46%
Gott»18 41%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 3.48

44. Övriga kommentarer (OBS! Speciellt viktigt här om du har några funderingar som inte passar in i mallen för resten av enkäten)

- Tycker att duggan gav lite väl lätt 3:a i förhållandet till tentan...»
- Jag tycker fördjupningsdelen var för kompakt. Det blev bara en stor gröt av det och jag lärde mig inte mycket mer på den utan allt rördes bara ihop. Det var förmycket på för kort tid. »


Kursutvärderingssystem från