ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidathandledningstillfälle (Fackspråk)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-17 - 2009-06-10
Antal svar: 86
Procent av deltagarna som svarat: 5%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Vilket av de tre handledningstillfällena gäller dina svar?

86 svarande

Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp»60 69%
Handledningstillfälle 2: Skriftlig presentation»15 17%
Handledningstillfälle 3: Muntlig presentation och opposition»11 12%

Genomsnitt: 1.43

- Förstår inte vad handledaren gjorde där, hon sa ingenting, vi skötte allt själva» (Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp)
- Jag tycker det var ett bra tillfälle att få feedback på och diskutera vår rapport. Däremot tycker jag det kändes lite konstigt att representanten från Fackspråk satt med och lyssnade. Det känns vettigare att ha en kurs i empelvis presentationsteknik eller retorik istället för att lägga en massa pengar på handledningar där vi enbart själva skall prata. Vi kunde lika gärna suttit på ett cafe på stan och givit varandra feedback.» (Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp)
- Mycket bra tillfälle där handledaren endast guidar och ger vissa riktlinjer.» (Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp)
- Vi hade nog vårt handledningstillfälle lite för tidigt då vi inte hade så mycket resultat at visa upp. Annars så fick vi bra feedback på vår text.» (Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp)
- Kändes meningslöst att läsa den andra gruppens rapport eftersom vi har så olika projekt. Handledningen tillförde mig ingenting. Det gjordes bara för att jag var tvungen. Vad den andra gruppen sa om vårt projekt blev inte heller meningsfullt eftersom dom inte visste vad vi skriver om.Det känns inte heller bra att behöva lägga ned tid på något som inte betyder något eftersom det är handledaren till projektet som säger om rapporten är bra eller dålig.I fortsättnigen så tycker inte jag att det skall vara obligatoriskt att gå på detta.» (Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp)
- fokuserade mest på den muntliga presentationen» (Handledningstillfälle 3: Muntlig presentation och opposition)

2. Var detta din första kontakt med Fackspråk?

Det kan vara avgörande för oss i analysen av utvärderingen att kunna utvärdera utfallet av handledningen baserat på fackspråkliga förutsättningar

85 svarande

Ja»26 30%
Nej - tidigare fackspråkliga inslag på svenska»44 51%
Nej - tidigare fackspråkliga kurser på svenska»6 7%
Nej - tidigare fackspråkliga kurser på svenska och engelska»6 7%
Nej - valbara kurser på engelska»3 3%

Genomsnitt: 2.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Vilka förväntningar hade du på handledningstillfället?

- Få feed-back»
- Få lite tips i skrivningen.»
- Att får respons på texten min grupp skickade in.»
- Inte jättehöga eftersom det var såpass tidigt på kandidatarbetet och man inte hunnit skriva så mycket.»
- Att få konstruktiv kritik på den producerade texten och lite tips om hur rapporten ska skrivas.»
- även obligatoriska moment i andra kurser»
- Trodde att handledaren skulle komma med lite konkreta tips/feedback »
- Att få vår planeringsrapport granskad med andra ögon och få feedback utifrån.»
- Att få så mycket tips som möjligt»
- Neutral»
- Bra feedback på rapporten»
- Att få feedback från den opponerande gruppen och att få några klartecken utredda av handledaren för tillfället.»
- Förbättra rapporten.»
- Att det skulle vara mer styrt»
- inga»
- Att få veta vad som borde göras bättre.»
- Att få lite input på vad vi åstadkommit i rapportväg hittills, och vad vi kan tänka på i vårt fortsatta arbete.»
- Inga.»
- Jag förväntade mig att båda grupperna skulle poängtera sådant som den andra gruppen redan var medveten om och att föga mer skulle ske.»
- Det som införlivades.»
- oerhört låga»
- Att vi ksulle få feedback från en annan grupp»
- Att få en bra respons på vår rapport. »
- Att få respons på vår rapport.»
- Att vi skulle få mycket språkliga tips och råd för vår rapport»
- Att man skulle gå igenom slutrapporten och hitta ställen där texten kunde förbättras.»
- Hade inga höga förväntningar alls, men blev mycket positivt överraskad.»
- Att få respons på skrivandet.»
- inga»
- Lite respons, lite feedback från handledare på fackspråk»
- Få genomtänkt respons från en annan grupp och kvalificerade tips av övningsledare.»
- Hade inte så höga förväntningar»
- Få lite användbara tips och konstruktiv kritik som kan hjälpa oss att gå framåt med kandidatarbetet»
- inga direkta, ville höra respons på arbetet»
- inga»
- Att de skulle ha hittat småfel och kanske velat att vi utvecklade vissa delar mer.»
- Jag hade hört bra saker om det under en informationsträff inför kandidaten av Martin Cederwall. Jag tycker det är ganska sparsamt med feedback på rapportskrivning allmänt på F, så jag är glad att få ta emot en del. Ett problem just detta handledartillfället är att pga vårt kandidatarbetes natur så hade vi inte så mycket text att visa fram, och ändå hade vi en av de sista handledartiderna. Inte mycket att göra åt.»
- Jag förväntade mig användbar feedback på vårt rapportutkast.»
- få lite tips om förbättring av texter få svar på några raaporttekniska frågor»
- Respons på skrivspråket, dispositionen och där det ej är tillräcklig förståelse i texten.»
- Att vi skulle få lite tips angående upplägg och struktur och svar på de frågor vi skickat i förväg. »
- Att höra proffesionella åsikter om textuppbyggnad.»
- Inga»
- Få konstruktiv kritik och bra tips och idéer.»
- Få koll på hur vår struktur skulle vara på rapporten.»
- Att få hjälp med vad som skall ingå i presentation och opponering.»
- tips o lite ideér på upplägg av presentationen. Hade inte hunnit få så mycket förväntningar då vi suttit o skrivit på rapporten inför inlämningen. »
- Hjälpa till med oklara saker och eventuellt ta egna initiativ som vi inte tidigare tänkt på. En utomstående läsare.»
- Lite tips och råd»
- Att få hjälp med de delar som inte är av teknisk karaktär ang. arbetet.»
- Att få träffa en handledare, och diskutera början av vår rapport.»
- Jag hoppades på att handledaren kunde ge tips på saker vi kunde fokusera på under opponeringen (och eventuellt slutpresentationen).»
- Få några kommentarer på rapporten. »
- Få feedback och diskutera kring rapporten och källhänvisningar. »

4. Infriade handledningstillfället dina förväntningar?

86 svarande

Ja, det överträffade mina förväntningar»26 30%
Ja»43 50%
Nej»8 9%
Jag hade inga förväntningar.»9 10%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Responsgruppen hade gjort ett bra arbete. Tycker ändå att spetskompetensen om t.ex. hur en metod bör skrivas inte framgår. » (Ja)
- trodde på lite mer handledning från fackspråk, respons till varandra kunde man gett ändå.» (Nej)
- Kända att vi, de två gruppena, kunde gjort det själva. Få konkreta tips eller feedback kände jag att det gav. » (Nej)
- Responsen skall komma från den som håller i handledningen inte från studenter som skriver sin första rapport och inte vet vad det handlar om.» (Nej)
- Mer feedback från kvalificerad handledare hade varit bättre snarare än att andra gruppen gav massa "onödig" feedback.» (Nej)
- Handledaren ville helst endast svara på rena språkfrågor på meningsbyggnadsnivå. Då vi inte kommit till korrläsningsfasen i arbetet kändes det irrelevant att titta på detaljer i stycken som kanske ändå skulle behöva skrivas om.» (Nej)
- Nää handledaren dök inte upp.» (Nej)
- Jag anser inte att handledaren gav några tips som både var relevant för elektro/data/IT och som inte var högläsning från hemsidor. Eftersom mina förväntningar var väldigt låga lyckades dock handledaren nästan nå upp till dem ändå.» (Nej)
- Det hade varit mer givande med en grupp inom samma område, gärna lite senare så att vi hade kommit längre med arbetet med rapporten. Handledaren hade inte koll på vancouversystemet utan endast harward. » (Nej)
- Jag förväntademig att det skulle vara helt meningslöst men det var helt ok. Kändes inte som en helt bortkastad timme.» (Jag hade inga förväntningar.)

5. Vad var det bästa med handledningstillfället och är det något du vill ändra på i handledningstillfället?

- Handledaren bra och det var intressant att få en annans åsikt om vår rapport. Humor är viktigt och var närvarande! =)»
- Att få höra andras åsikter om arbetet som har annan bakgrund än automation mekatronik. Den andra gruppen var från väg o vatten och gav bra respons»
- Att det faktiskt blev en intressant diskussion med den andra gruppen, det var positivt att vi kom från väldigt olika program så man fick nya input. Väldigt bra upplägg av handledningstillfället!»
- opponeringen»
- Tyckte det var bra att få feedback och diskutera med den andra gruppen. Skulle kanske vilja ha feedback även från handledaren eller en "att tänka på" lista för det fortsatta arbetet.»
- Mötet var mycket givande och gav väldigt stor feedback som vi kommer att ta tillvara på. Ser inga saker som behövs ändras och är helt nöjd med det hela.»
- Reflektion över arbetet»
- Bra med tillfällen att få respons. Jag hade dock gärna sett att handledaren också var aktiv i diskussionen.»
- Vettiga funderingar och intressanta vinklingar från handledaren, bra att ta med sig till själva rapportskrivandet»
- Det bästa var att få något konkret att kunna jobba vidare med.»
- Gav väldigt mycket när man fick ge och ta respons»
- Vet ej»
- Ha någon form av "tänk först, skicka in rapport sedan" där det står kortfattat om styckestruktur med mera.»
- Handledaren var väl förberedd och hade många bra punkter trots att vi inte lämnade in särskilt mycket skrivet material.»
- Lite otydlig information till vad man skulle in till detta tillfälle. För övrigt var det mycket bra, iaf för oss som fick träffa en grupp som är inte inom samma område.»
- Bäst var att båda grupperna hade konstruktiv kritik som hjälpte och att även "handledaren" kom med synpunkter.»
- Frågorna som beskrevs på dokumentet dör övningstillfället var mer bara som riktlinjer än något som följdes till punkt och pricka, vi förväntade oss att detta skulle följas.»
- Handledaren»
- Att våra grupper blev från olika utbildningsprogram. Då kan man komma med annorlunda synpunkter än ens klasskamrater.»
- Tog upp relevanta och viktiga saker att tänka på som hjälper till under skrivandet.»
- Det fanns plats för en bra diskussion, vilket var posetivt. »
- Det var lite ospecifierat vad vi skulle ha med oss, vilket ledde till att gruppen vi skulle få respons från och ge respons till knappt hade något material alls. Gruppen gav dock väldigt bra respons till oss, och även handledaren hade bra kommentarer.»
- Det bästa var att handledaren hade läst igenom arbetet och skrivit kommentarer. Jag hade uppskattat om handledaren hade tagit en lite större roll och styrt handledningstillfället så att vi hade kunnat få mer respons.»
- Vi fick bra kommentarer på vår slutrapport.»
- Det kändes givande att få kommentarer på projektet. Roligt att få läsa andras arbete också.»
- Tycker allt var bra. Handledaren tog en passiv roll vilket gör att man själv får öva mer på att ge kritik. Toppen.»
- Det bästa var att det bara var 1 timme långt och att jag aldrig behöver gjöra deta igen. Ta bort obligatorium. Jag vill jobba med mitt projekt och inte läsa en tråkig rapport skriven av någon annan grupp »
- Det bästa var att få respons från någon utomstående.»
- Ett papper med handledarens kommentarer som beskriver vad som är "fel" hade varit bra att få.»
- Man fick reda på otydligheter som för en själv är självklarheter, men för andra som ej skrivit rapporten är oklart.»
- Funkade bra och gav tankar vi ej tänkt på»
- Kul att träffa folk och få inblick i vad de gör. Men själva tillfället bör avvecklas.»
- Att få respons från en annan grupp är jättebra! Det är mer intressant än att diskutera enskilt då den andra gruppen står inför samma typ av arbete och därför har något att jämföra med. Ett problem var dock att vi bokade in handledningstillfället efter när en annan I-grupp hade bokat för att få vettig respons i stället för att boka in det när det passade i vår tidsplan. Detta ledde till att den draft vi skickade in inte var bearbetad och sammanskriven, vilket i sin tur gjorde att responsen till stor del gick att förutsäga. »
- Bra att få kritik från en annan grupp som läser arbetet med nya ögon, och förhoppningsvis ser saker man själv missat. Dålig information om vad det är och vad som är obligatoriskt.»
- bra med öppen dialog mellan grupperna, inte speciellt styrt, hade vart intressant med lite mer kommentarer från handledaren eller en generell bild över vad denne tyckte.»
- kritik från annan grupp»
- Tiden är knapp. »
- Trevlig, saklig och effektiv handledare. Tack!»
- Fördelen var att vi fick veta vilka delar som krävde mer arbete och var det fanns för många fackord. Nackdelen var att vi vid genomläsning av vår egna text (vilket vi inte gjorde inför tillfället) hade funnit samtliga fel den andra gruppen hittade, bortsett från ställena vi hade för mycket fackord. Vi ansåg dock inte att fackorden var något problem, men beslutade att göra en kompromiss mot läsare utanför målgruppen genom att ta med en ordlista.»
- Vi hade mycket utbyte av att det var en grupp från F som läste vårt program som riktar sig till just F3:or (som vi själva). Pga arbetets natur så tror jag redan de enklare teoriförklaringarna hade varit över huvudet, men nu så kunde de peka på saker som var oklart för personer i den målgrupp vi riktar oss till. Sen fick jag dubbla mail med närvarobekräftelse av någon anledning, det kanske kan ses över (ifall alla får det eller om det bara var en enstaka händelse).»
- Bra att handledaren höll sig passiv och höll i den röda tråden»
- Det var bra, men det kanske hade varit bättre om gruppen som läste vår rapport hade haft mer samma inriktning som oss.»
- bästa är att man börja och tänka på de sakerna som man missade och känner till att hur de andra uppfatta den som man vill säga »
- Att få veta om det är lättförståeligt på det sätt vi framställt det eller om det ska skrivas om»
- Hela konceptet är toppenbra»
- Handledningstillfället gav tyvärr inte alltför mycket, vilket troligen beror på att handledaren inte var förberedd på den typ av problem som vi hade stött på. Det skulle kanske kunna lösas med tydligare riktlinjer till studenterna om att endast komma med språkfrågor på detaljnivå om det endast är det som handledningstillfället går ut på. »
- Att kunna ställa frågor och att man kunde ha en diskussion. Nödvändigheten med handledningstillfällena är jag dock ganska skeptisk till.»
- Svarade på det vi ville veta, vilket är ett gott betyg!»
- Olika misstag/fel diskuterardes »
- Som datastudent var den här delen helt meningslös och kändes fruktansvärt orelevenat för vår det. Detta ansåg även vår handledare och vårat möte vara i ungefär 5 minuter. I framtiden kanske man kan se över vilka uppgifter man ger till de olika programmen för att de ska ligga mer rätt gentemot dess utbildning»
- Många bra synpunkter och ifrågasättanden av val och saker för att få gruppen att verkligen fundera över dem. Gör så att man måste ladda upp rapporten samtidigt med bokningen i fortsättningen, så hinner handledaren läsa den ordentligt till tillfället om man som i vårt fall skickar in den lite sent.»
- att gruppen fick tillfälle att diskutera sitt upplägg med någon utomstående som inte är inblandad i projeket, men som är kunnig i hur rapporter skrivs samt ordval i rapporter etc»
- Bra att få koll på hur vi ska lägga upp skalet till vår rapport. Kan vara bra om alla på fackspråk säger samma sak.»
- det var bra, någon att bolla lite ideer med.»
- Handledaren var väldigt öppen för vad vi ville veta och rättade sig därefter. Bra handledning om vad som generellt sett är bra att tänka på vid presentation och opponering av kandidaten.»
- Att få träffa en engagerad och påläst handledare. Bra feedback på det som skickats in i förväg!»
- Calle är väldigt bra»
- Skönt att få en utifrån som kan säga lite vad denna tycker eftersom vi är så inne i ämnet efter att ha jobbat med det i så många veckor. Bra tips på visulaiseringar och hur man kan rikta diskussionen. Vill inte ändra på något i handledningen men det borde vara separata tillfällen för oppositionsdelen och muntliga presentationen. »
- Även om vi bestämde vad vi ville ta upp så var handledaren aktiv och kom med förslag hela tiden. Bättre än handledningstillfälle 2.»
- Det tråkiga var att det var så kort.»
- Det jag tycker är jättebra med handledarna är att när de pratar får man en annan känsla om arbetet. det är inte så resultat inriktat som det normalt känns när man pratar med sin vanliga handledare. Utan handlar mer om kontakt med läsaren och hur man kan formulera sig. Något man inte tränat på ordentligt sen gymnasiet.»
- Inte flytta mötet tio minuter efter det har börjat till en annan dag, som man inte kan närvara»
- Handledaren förstod ingenting om det projektet handlade om, hade inte läst rapporten, visste inte hur redovisning av kandidatarbetet går till på elektro/data/IT, och låtsades som att hon var duktig på datorer eftersom hon hade läst en kurs om datorer på GU. Det skulle nog vara mer givande om handledare läser rapporten så att de kan kolla upp begrepp som "nätverk" i förväg. Som det nu var gav handledaren information som lika gärna kunde ersättas med att Peter Lundin hade lagt 5 minuter på ökad detaljrikedom i vardera av sina redan informativa och välskrivna E-mail. Denna lösningen skulle även minska personalkostnaderna.»
- Andreas Hanning hade många bra kommentarer, var väl förberedd och kom med förslag till förbättringar. Det gav väldigt mycket! Har hört av andra grupper att handledningstillfälle 2 var väldigt olika och man fick olika bra feedback. Önskvärt hade varit om alla fick lika mycket och bra handledning som vi fick!»
- Bra att få läsa annan grupps rapport och få feedback av dem! men som sagt det hade gärna fått vara med en grupp från KB för mer relevans.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2
Beräknat jämförelseindex: 0.29


Kursutvärderingssystem från